Święty Jacek Odrowąż

 

 

 

 

Godzinki o Św. Jacku, Wyznawcy Zakonu Kaznodziejskiego

Źródło: Chwała Maryi, czyli Książka Różańcowa 1889

NA JUTRZNIĘ.

℣. Przez przyczynę Jacka Świętego,

℟.Wysłuchaj Panie głos wołania mego.

℣. Panie! otwórz wargi moje.

℟. A usta moje będą głosić Chwałę Twoją.

℣. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

℟. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn.

Jacyncie Święty z rodziny dawnej,

W Polsce zacnością, zasługami sławnej,

W wieku dwunastym na ten świat zrodzony,

Bądź uwielbiony.

Wszyscy Cię ludzie zowią swym patronem,

Bo wspierasz ludzi w życiu i przed zgonem;

W nieszczęściu prosim bądź naszą obroną,

W smutku zasłoną.

Niech będzie Chwała Bogu Najwyższemu,

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,

Że mamy dla nas pomoc w Jacku Świętym,

Do Nieba wziętym.

Antyfona. Znakiem Krzyża Świętego Jacek tak umocnił wody, że po nich chodził śmiało jak po twardej ziemi.

℣.  Módl się za nami Święty Jacku.

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Wszechmogący i Wieczny  Boże, Któryś Błogosławionego Jacka, Wyznawcę Twego, w różnych krajach, wielkich dzieł świętobliwością i cudów przedziwnych chwałą wysławić raczył: daj nam to z Łaski Twojej, abyśmy za jego idąc przykładami, życie nasze poprawili, a we wszelkich przeciwnościach zasług i modlitw jego pomocą zawsze obronieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

℟. Amen.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Błogosławmy Panu,

℟. Bogu Chwała.

℣. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

℟. Amen.

NA LAUDES.

℣. Przez przyczynę Jacka Świętego,

℟. Wysłuchaj Panie głos wołania mego.

Następnie: Boże ku wspomożeniu memu… itd. jak w Jutrzni.

Hymn.

Do szkół oddany, nauki pilnował,

Chronił się złego, bo Boga miłował,

Wzór dawał wszystkim życia niewinności,

W kwiecie młodości.

W dojrzalszym wieku obrał stan duchowny,

Stąd trwoga i strach piekłu niewymowny,

Bo Słowem Bożym grzeszników nawracał,

Z złej drogi zwracał.

Niech będzie Chwała… itd. jak w Jutrzni.

Antyfona. Prawo prawdy miał w ustach swoich gorliwy Kaznodzieja Jacek święty, a w uczynkach jego nie było zdrady.

Aklamacje i modlitwa z końcowymi wersetami jak wyżej w Jutrzni.

NA PRYMĘ.

Przez przyczynę Jacka… itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn.

Przytomny w Rzymie cudom Dominika,

Godność Prałata zmienia w Zakonnika,

Bogactw się zrzeka, ubóstwo obiera,

Światu umiera.

Wrócił do Polski w odzieniu zakonnym,

Wiarę rozsiewał narodom ościennym,

Z wielkich cnót Jacka wzięły wzory mocne,

Kraje północne.

Niech będzie Chwała… itd. jak w Jutrzni.

Antyfona. Strasznym był za życia Jacek Święty całemu piekłu, a po śmierci dziwne rzeczy czynił nad wzywającymi jego ratunku.

Aklamacje i modlitwa z końcowymi wersetami jak wyżej w Jutrzni.

NA TERCJĘ.

Przez przyczynę Jacka… itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn

Jak zdobi słońce swą jasnością ziemię,

Tak Jacek święty swej ojczyzny plemię,

Oświecał Duchem Bożym napełniony,

Na wszystkie strony.

Karząc występki w duchu łaskawości,

Uczył narody zbawiennej mądrości;

Co stwierdzał, gdy był niedowiarek jaki,

Cudnymi znaki.

Niech będzie Chwała… itd. jak w Jutrzni.

Antyfona. Miły Bogu i ludziom, którego pamiątka w błogosławieństwie jest; podobnym go uczynił Bóg w Chwale Świętych.

Aklamacje i modlitwa z końcowymi wersetami jak wyżej w Jutrzni.

NA SEKSTĘ.

Przez przyczynę Jacka… itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn

Wzrok ślepym wracał, niemym mowę dawał,

Głuchych, schorzałych, cudownie uzdrawiał,

Wskrzeszał umarłych, leczył niemoc długą,

Swoją zasługą.

Wybawił wielu ciężkiej godnych kary,

Co było skutkiem dobrej w Jacku wiary;

Z paszczęki czartów dusze wydzierając,

Bogu oddając.

Niech będzie chwała… itd. jak w Jutrzni.

Antyfona. Znalazłem męża, mówi Bóg, według serca mego, olejem moim namaściłem go.

Aklamacje i modlitwa z końcowymi wersetami jak wyżej w Jutrzni.

NA NONĘ.

Przez przyczynę Jacka… itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn

Gdy bystra Wisła bardzo wylewała,

Przewozu ludziom mieć nie dopuszczała,

Jacek ją przeszedł suchymi nogami,

Z swymi uczniami.

Którzy widząc w tym Boską wcale sprawę,

Wzmocnieni wiarą, na płaszcz jak na nawę,

Śmiało wstąpiwszy, mimo bystrość wody,

Przeszli bez szkody.

Niech będzie Chwała… itd. jak w Jutrzni.

Antyfona. Gdy chodzić będziesz po wodach, będę z tobą, a rzeki cię nie pogrążą, mówi Pan Wszechmogący.

Aklamacje i modlitwa z końcowymi wersetami jak wyżej w Jutrzni.

NA NIESZPORY.

Przez przyczynę Jacka… itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn

Matka Jezusa Chwałą ozdobiona,

Mnóstwem Anielskich Duchów otoczona,

Słowa łagodne do Jacka mówiła,

Mile cieszyła.

Wesel się Synu Jacyncie szczęśliwy,

Prośby Twe przyjął Syn Mój Dobrotliwy,

Wszystko otrzymasz, o co prosić będziesz,

Gdy w Niebie siędziesz.

Niech będzie Chwała… itd. jak w Jutrzni.

Antyfona. Jako gwiazda zaranna i jako księżyc na pełni, tak ten zajaśniał w Domu Pańskim.

Aklamacje i modlitwa z końcowymi wersetami jak wyżej w Jutrzni.

NA KOMPLETĘ.

Przez przyczynę Jacka świętego,

Wysłuchaj Panie głos wołania mego.

Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz.

A odwróć Gniew Twój od nas.

Boże! wejrzyj… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Hymn

Z wielką czcią Jacka w Niebo wprowadzono,

A po zapłatę przed Boga stawiono,

Szczęśliwy Jacek dwojakiej korony,

Chwałą uczczony.

Wszyscy go Święci z weselem czekali,

Chóry Anielskie mile Go witali,

Król Wiecznej Chwały przyjął Go do Siebie,

Posadził w Niebie.

Niech będzie Chwała… itd. jak w Jutrzni.

Antyfona. Dany od Boga Jacek Święty na ogłaszanie pokuty narodom, zniósł bezbożność, a za dni swoich w sercach ludzkich zaszczepił pobożność.

Aklamacje i modlitwa z końcowymi wersetami jak wyżej w Jutrzni.

Ofiarowanie.

Te Ci godzinki w serdecznej miłości

Oddaję Jacku, Ty za moje złości

Przejednaj proszę, uczyń łaskawego

Syna Bożego.

Niechaj zawczasu szczerze pokutuję,

A w cnotach świętych coraz postępuję,

Ażeby mi się na wieki dostała,

Niebieska Chwała.

Niech będzie Chwała… itd. jak w Jutrzni.

 

 

Św. Jacek

 

 

Litania do Św. Jacka w różnych potrzebach doświadczonego Patrona

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Orędowniczko Różańca świętego, módl się za nami,

Bogarodzico Marya, Królowo Korony Polskiej,

Święty Jacku,

Święty Jacku, Najświętszej Panny Maryi najulubieńszy Synu,

Święty Jacku, wonny Kwiecie niebieski,

Święty Jacku, z imienia i cnót, drogi korony Polskiej Kamieniu,

Święty Jacku, niewinnością życia jaśniejący Aniele,

Święty Jacku, darem mądrości uprzywilejowany Archaniele,

Święty Jacku, miłością Boga gorejący Serafinie,

Święty Jacku, ewangeliczny dusz ludzkich gospodarzu,

Święty Jacku, naczynie do noszenia Imienia Jezusowego pomiędzy narody wybrane,

Święty Jacku, mężnie światem, ciałem i czartem pogardzający zwycięzco,

Święty Jacku, Patryarchy Dominika prawdziwy naśladowco,

Święty Jacku, Zakonu Kaznodziejów i Różańca Maryi pierwszy w Polsce założycielu,

Święty Jacku, na północnych i wschodnich narodów światło Wiary Chrystusowej roznoszący,

Święty Jacku, wonnością nieskażonego panieństwa niebo i ziemię napełniający,

Święty Jacku, zakonnej doskonałości i wszystkich cnót przykładzie,

Święty Jacku czysta i przyjemna w umartwieniu ciała Chrystusa Ofiaro,

Święty Jacku, Słowa Przedwiecznego, utajonego w Najświętszym Sakramencie, wpośród ognistych płomieni piastunie,

Święty Jacku, Najświętszej Maryi w kamiennym obrazie nosicielu,

Święty Jacku, dziwny i nieustraszony po bystrych wodach żeglarzu,

Święty Jacku, Mojżeszu lud wybrany z narodów do ziemi obiecanej prowadzący,

Święty Jacku, przez Najświętszą Pannę Marię przebaczenie za wszelkie

Święty Jacku, drogi kamieniu duchownego Jeruzalem,

Święty Jacku, nieustraszony po bystrych wodach żeglarzu,

Święty Jacku, Jeremiaszu za lud i bracią modły gorące do Boga przesyłający,

Święty Jacku, waleczny Jozue, upał słońca sprawiedliwości nad Ojczyzną naszą tamujący,

Święty Jacku, nauki trwają – opowiadaniem Słowa Bożego wszelkie herezje i odszczepieństwa wykorzeniający,

Święty Jacku, w winnicy Pańskiej niezmordowany pracowniku,

Święty Jacku, zniszczone zboża modlitwą cudownie dźwigający,

Święty Jacku, wesele Aniołom z nawrócenia niezliczonych grzeszników sprawujący,

Święty Jacku, w utrapieniu zostających skuteczny Pocieszycielu,

Święty Jacku, wszystkich uciśnionych sierot, i prześladowanych doświadczony opiekunie i ojcze

Święty Jacku,  desperujących pewna pociecho,

Święty Jacku, na wszystkie chorób rodzaje, cudowny lekarzu,

Święty Jacku,  konających niezawodna nadziejo i pociecho,

Święty Jacku, mnóstwa umarłych wskrzesicielu,

Święty Jacku, sławny zwycięzco czartów,

Święty Jacku, przez Najświętsza Maryę Pannę pociechy i zbawienie grzesznym upraszający,

Święty Jacku, herezji wszystkich i odszczepieństwa od Kościoła Chrystusowego niszczycielu,

Święty Jacku, mężu Apostolskiej gorliwości,

Święty Jacku, zbawienia dusz ludzkich, nienasycenie pragnący

Święty Jacku, duchem prorockim wsławiony,

Święty Jacku, światło Kościoła Chrystusowego,

Święty Jacku, ozdobo kapłaństwa Chrystusowego,

Święty Jacku, chwało i ozdobo zakonu kaznodziejskiego i całego Królestwa,

Święty Jacku, powszechny po całym świecie cudotwórco,

Święty Jacku, wonnością cnót dziewiczych zaszczycony,

Święty Jacku, miasto Kraków z powietrza śmiertelnego i ognia ochraniający,

Święty Jacku, opiekunie Królestw Chrześcijańskich,

Święty Jacku, obrońco Świątyń Katolickich,

Święty Jacku, przemożny stróżu Krakowa i jego mieszkańców,

Święty Jacku, abyśmy wzrost i kwitnienie Wiary naszej Świętej widzieli,

Święty Jacku abyśmy nawróceniem nieprzyjaciół Kościoła cieszyć się mogli,

Święty Jacku abyśmy Biskupów i Kapłanów napełnionych darami Ducha Świętego mieli,

Święty Jacku abyśmy w pokoju Pana Boga i Jego Matkę Najświętszą chwalili,

Święty Jacku, abyśmy od głodu, ognia i powietrza zachowani byli,

Święty Jacku, abyśmy wiszącej nad nami kary za grzechy uniknęli,

Święty Jacku, abyśmy w wierze, miłości Boskiej i nadziei pomnożenie zyskali,

Święty Jacku, abyśmy przez prawdziwą pokutę z grzechów i nałogów powstali,

Święty Jacku, abyśmy w pokoju i miłości Jezusa i Maryę, Matkę Jego, Różańcem chwalili,

Święty Jacku, abyśmy na duszy i na ciele uzdrowieni byli,

Święty Jacku, abyś nam Łaskę uświęcającą, skuteczną i ostateczną wytrwania w dobrem u Boga wyjednać raczył.

Święty Jacku, abyśmy bez skruchy i przyjęcia Najświętszego Sakramentu z tego świata nie schodzili,

Święty Jacku, abyśmy śmiercią błogosławionych umierali,

Święty Jacku, abyśmy za wonnością cnót twoich Raju niebieskiego dostąpili,

Święty Jacku, abyś nam w godzinę śmierci naszej pomocy swej użyczyć raczył,

Święty Jacku abyśmy po skonie łaskawego Sądu doznali,

Święty Jacku, przez nieustanną Twoją przyczynę,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA

Witaj nad wszystkie kwiaty, kwiecie najwonniejszy,

Witaj drogi klejnocie, z wszystkich szanowniejszy,

Witaj Patronie wszystkich, Twej łaski proszących,

Witaj nadziejo ludzi, w smutku zostających,

Obywatelu Nieba, Ciebie my witamy,

Jacku Święty i Twojej Łaski upraszamy.

Miej nas w opiece zawsze, którzy prosim Ciebie,

Módl się, abyśmy z Tobą królowali w Niebie.

Lub:

Witaj kwiecie między kwiatami Jacyncie śliczniejszy i czystszy. * Witaj perło droga nad wszystkie perły jaśniejsza. * Witaj opiekunie wszystkich do Ciebie uciekających się. * Witaj Niebieski Obywatelu, ratuj nas twoimi prośbami: * O! Jacku Najświętszy, o! Wyznawco najsłodszy.

℣. Wspomnij Jacku Święty na krewkości nasze.

℟. Stój przed Sędzią Najwyższym ratując nas Twoimi zasługami.

℣. Święty Jacku, północnych i wschodnich narodów Apostole, Ojczyzny naszej możny Patronie, módl się za nami.

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Przez przyczynę Jacka Świętego.

℟. Wysłuchaj Panie głos wołania mojego.

℣. Módlmy się: Boże, Któryś Błogosławionego Jacka, Wyznawcę Twojego, w różnych narodów krajach, dzieł świętobliwością i rozlicznych cudów Chwałą wsławić raczył, daj nam to z Łaski Twojej, abyśmy Jego przykładem w życiu polepszeni, i we wszystkich przeciwnościach, zasługą i modlitwami Jego obronieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą, Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

℟. Amen.

℣.Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Błogosławmy Panu,

℟. Bogu Chwała.

℣. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

℟. Amen.

 

 

Św. Jacek

 

 

 Septenna, czyli Nabożeństwo przez siedem śród do Św. Jacka Wyznawcy Zakonu Kaznodziejskiego

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Sposób odprawiania tej Septenny.

  1. Każdy, kto chce w potrzebach swoich, bądź doczesnych, bądź wiecznych, doznać opieki świętego Jacka, powinien obrać sobie siedem śród, czy to przed, czy po uroczystości Jego, która się corocznie odprawia w niedzielę po Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, i w te środy ma się spowiadać i komunikować w kościele OO. Dominikanów; odprawiając przy tym Godzinki, Litanię i niżej wyrażone modlitwy.
  2. Z tych Śród w jednej (według własnego obrania) jest pozwolony Odpust zupełny; a w inne, Odpust lat siedem i tyleż kwadragen.
  3. Każdej Środy dla dostąpienia wyż wzmiankowanego odpustu, trzeba się modlić za podwyższenie Kościoła Świętego, za wykorzenienie herezji i za zgodę panów chrześcijańskich. Tej obligacji zadość się uczyni, mówiąc: 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya i 1 Wierzę w Boga. Przydając przy tym 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya, i 1 Wierzę w Boga, za Ojca Świętego.

PROŚBA w pierwszą Środę.

O dobrotliwy Ojcze Jacku Święty! przez oną niewypowiedzianą Łaskę, którą Cię Bóg z rozkoszy świata tego do Zakonu Św. Dominika powoławszy, w nowego przemienił człowieka i chwalebnym na całym świecie uczynił: proszę cię pokornie, uproś mi odpuszczenie grzechów moich, którymi Majestat Boski tak ciężko obraziłem; uproś i to, abym w Twoje święte wstępując ślady, Boskiego mógł dostąpić błogosławieństwa. Amen.

V. Ukochał Cię Bóg Jacku Święty i ozdobił.

R. Szatą Chwały, którąś sobie wysłużył, przyodział Cię.

MODLITWA.

Ojcze mój ukochany, Kapłanie Święty, Wyznawco chwalebny, Sługo Boski wierny Jacku Święty Królestwa Polskiego chwało, Zakonu kaznodziejskiego ozdobo, Kościoła Chrystusowego obrońco, któryś z opowiadaniem Słowa Bożego różne kraje, a osobliwie północne obchodząc, nieprzeliczone mnóstwo ludów do Wiary Świętej i jedności Kościoła przyprowadził. O mężu Święty i przecudowny, którego z pomiędzy innych Świętych szczególniejszym afektem kocha dusza moja, w którym po Najświętszej Maryi Pannie i Aniele Stróżu, zupełnie moją pokładam nadzieję; do Ciebie się uciekam i z najgłębszą pokorą żebrzę ratunku. O duszo Błogosławiona, oczy Twoje obróć na duszę moją grzeszną; spojrzyj na mnie niegodnego sługę Twego, Ojcze łaskawy, i który już w szczęśliwej stanąłeś wieczności, wspomnij na mnie w przepaści grzechów tonącego. Ty, któryś palmę zwycięstwa nad światem, czartem i ciałem z tryumfem otrzymał, podaj mi rękę w pośród nieprzyjaciół mej duszy zostającemu, żebym z Tobą mógł tryumfować w Niebie na wieki. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Tu zmów siedem Ojcze nasz, siedem Zdrowaś Marya i jedno Wierzę w Boga, ofiarując za podwyższenie Kościoła Świętego.

PROŚBA W drugą Środę.

O łaskawy Patronie i Opiekunie mój, Jacku Święty! przez onego cudownego ducha, którym Cię Bóg napełnił do cierpliwego znoszenia wszelkich dolegliwości; przez dobrowolne umartwienia, któreś dla miłości zbawienia ponosił, proszę cię; aby mi przez przyczynę Twoją Bóg raczył odpuścić wszystkie ułomności moje, i aby mnie w dobrem tak utwierdził; iżbym się od niego nigdy nie odłączał. Amen.

Ukochał Cię Bóg i Modlitwa: Ojcze mój ukochany, jak w pierwszą Środę.

Tu zmów siedem Ojcze nasz, siedem Zdrowaś Marya i jedno Wierzę w Boga, ofiarując za zgodę Panów chrześcijańskich.

PROŚBA w trzecią Środę.

O miłosierny Ojcze, Jacku Święty! przez oną niewymowną radość, którąś uczuł w sobie, gdy Najświętsza Marya Panna pokazawszy się Tobie, upewniła Cię, że modlitwy Twoje są wysłuchane od Jej Syna, i że o cokolwiek prosić Go będziesz za Jej Przyczyną, otrzymasz. Proszę Cię, uproś mi ćwiczenie się w cnotach świętych, doskonałą miłość bliźniego, pogardę zbiorów doczesnych, stateczne w dobrem wytrwanie, i cokolwiek widzisz mi być potrzebnego do zbawienia; niechaj to wszystko otrzymam, abym mógł razem z Tobą oglądać Boga w Trójcy Świętej Jedynego na wieki w Niebie. Amen.

Ukochał Cię Bóg i Modlitwa: Ojcze mój ukochany, jak w pierwszą Środę.

Tu zmów siedem Ojcze nasz, siedem Zdrowaś Marya i jedno Wierzę w Boga, ofiarując za tych, którzy w utrapieniu zostają.

PBOŚBA W czwartą Środę

O cudowny Patronie, Jacku Święty! przez oną moc Twoją, kiedy z Kijowa przed pożarem ognia, wziąwszy Najświętszy Sakrament uchodziłeś i te od kamiennej statuy Matki Boskiej byłeś godzien słyszeć słowa: “Syna Mego bierzesz, a Mnie czemu zostawujesz Jacku?” Tymi słowy pokrzepiony na siłach, wziąłeś kamienną statuę, i one niby lekkie pióro, niosłeś do Polski. Ja, w pożarach świata tego zostający, żebrzę pomocy Twojej, nie opuszczaj mnie, weź mnie w opiekę Twoją, abym w tych upałach nie zgorzał wiecznie na duszy. I po skończonym życiu doczesnym mógł trafić na wieczny odpoczynek do Nieba, gdzie z Bogiem królujesz na wieki. Amen.

Ukochał Cię Bóg i Modlitwa: Ojcze mój ukochany, jak w pierwszą Środę.

Tu zmów siedem Ojcze nasz, siedem Zdrowaś Marya i jedno Wierzę w Boga, ofiarując za uwięzionych w niewoli.

PROŚBA W piątą Środę.

O gorliwy czci Boskiej obrońco, Jacku Święty! przez onego prorockiego ducha Twego, którym poznałeś, ze ukrytemu w drzewie szatanowi, ludzie (odstąpiwszy Boga) pokłon oddawali, i przez one męstwo Twoje, gdyś za uderzeniem laską w drzewo, czarta wygnał, drzewo skruszył, i ludzi do pokuty przywiódł. Proszę Cię, abyś mnie zaprzedanego przez grzech, z niewoli czartowskiej wydźwignął, iżbym Bogu Samemu służąc, w Wierze Świętej żywota dokonał, a po wyjściu duszy z ciała, abym za Twoją przyczyną wyszedł na pożądaną synów Boskich wolność, gdzie Ty, o Święty Patronie! przez nieskończone wieki cieszysz się z Bogiem. Amen.

Ukochał Cię Bóg i Modlitwa: Ojcze mój ukochany, jak w pierwszą Środę.

Tu zmów siedem Ojcze nasz, siedem Zdrowaś Marya i jedno Wierzę w Boga, ofiarując za grzeszników zatwardziałych.

PROŚBA W szóstą Środę.

O wierny Sługo Boski, Jacku Święty! przez oną Twoją gruntowną wiarę i mocną w Łasce Boskiej nadzieję, kiedyś na Wiśle, nie mając przewozu, w Imię Boskie z braćmi swymi na zakonnym płaszczu, niby na okręcie, z jednej na drugą przepłynął stronę. Proszę Cię, podaj mi rękę na ratunek, w głębokim świata tego morzu, po uszy brodzącemu: weź mnie na płaszcz Twojej opieki, abym wiecznie nie utonął, lecz żebym za przewodnictwem Twoim trafił do Portu wiecznej szczęśliwości, gdzie Ty, o Święty Patronie! z niewymownym weselem królujesz z Bogiem. Amen.

Ukochał Cię Bóg i Modlitwa: Ojcze mój ukochany, jak w pierwszą Środę.

Tu zmów siedem Ojcze nasz, siedem Zdrowaś Marya i jedno Wierzę w Boga, ofiarując za dusze zmarłych.

PROŚBA W siódmą Środę.

O nieprzebrany Łask Boskich skarbie, osobliwszy czcicielów Twoich Patronie, Jacku Święty! przez one gorące modły Twoje, którymiś po tyle razy zagniewanego Boga i gotowego do ukarania grzeszników, przebłagać raczył, proszę cię, przyczyń się za mną do Sędziego żywych i umarłych, Boga, aby mię za grzechy moje, którymi ciężko Go obraziłem, nie karał na wieki. Zasłoń mnie Twoją przeważną przyczyną od surowości Gniewu Jego; uproś mi żal serdeczny za grzechy, abym w skrusze serca one opłakawszy, dostąpił zbawienia wiecznego. Amen.

Ukochał Cię Bóg i Modlitwa: Ojcze mój ukochany, jak w pierwszą Środę.

Tu zmów siedem Ojcze nasz, siedem Zdrowaś Marya i jedno Wierzę w Boga, ofiarując za tych, którzy są nabożni do Św. Jacka.

 

 

Św. Jacek

 

 

Wezwania litanijne do Św. Jacka.

Źródło: Chwała Boża 1910

Święty Jacku, Odnowicielu życia chrześcijańskiego w naszym narodzie, módl się za nami.

Święty Jacku, Żarliwy apostole słowiańskich plemion,

Święty Jacku, Ostojo wiary chrześcijańskiej w czasach burzliwych,

Święty Jacku, Orędowniku nawrócenia niewiernych,

Święty Jacku, Posłuszny powołaniu zakonnemu,

Święty Jacku, Kwiecie i Wzorze cnót kapłańskich i zakonnych,

Święty Jacku, Ozdobo Zakonu Kaznodziejskiego,

Święty Jacku, Miłośniku czystości i umartwienia,

Święty Jacku, Przyjacielu ubogich i utrapionych,

Święty Jacku, Strawiony pragnieniem zbawienia dusz,

Święty Jacku, Płomienny kaznodziejo,

Święty Jacku, Wielki cudotwórco,

Święty Jacku, Wierny stróżu Przenajświętszej Eucharystii,

Święty Jacku, Gorliwy czcicielu Najświętszej Maryi Panny,

Święty Jacku, pierwszy Rozkrzewicielu Różańca Świętego na naszych ziemiach,

Święty Jacku, Opiekunie Ziemi Śląskiej,

Święty Jacku, Patronie Polski,

Święty Jacku, Patronie i Opiekunie nasz,

Święty Jacku, Potężny u Boga nasz Orędowniku,

V. Módl się za nami Święty Jacku.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Tyś Świętego Jacka, Wyznawcę Twego, u rozlicznych narodów wsławił świętością życia i rozgłosem cudów. † Daj nam, prosimy Cię, abyśmy za jego przykładem w cnocie się odnowili, * w przeciwnościach zaś byli wspierani jego pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Św. Jacek

 

 

Modlitwa do Św. Jacka

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Święty Patronie Ojczyzny naszej, który z przedziwną gorliwością wybranego Robotnika Winnicy Chrystusowej szczepiłeś i rozszerzałeś po wszystkich krajach Korony Polskiej Chwałę Jej Boga, stanowiąc klasztory, Słowo Pańskie żarliwie opowiadając i każąc, wielkie prace ku zbawieniu ludu podejmując, tak świątobliwie, że za żywota pocieszony jesteś błogosławionym widzeniem Najświętszej Matki Zbawiciela; Obrońco nasz Niebieski, Przykładzie cnót wielkich, cudami wsławiony: racz nam być w uciskach naszych łaskawym przyczyńcą przed Bogiem, od którego zapłatę otrzymałeś i na wieki posiadasz. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Jacek

 

 

Modlitwa do Św. Jacka, Patrona Korony Polskiej

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Święty Jacku, ozdobo i Patronie narodu! wzgardziłeś honorami, co cię jako godnego czekały, oddając się jako syn posłuszny Św. Dominikowi; proszę (prosimy) Cię w upokorzeniu serca, abym (abyśmy) za Twoją przyczyną tym gardził(a, -li), czym świat się chlubi, a to czynił(a, li) i kochał(a, li), co się Stwórcy podoba i mi (nam) jest zbawienne. Zmiłuj się nade mną (nami), Ojcze Święty, żebym (żebyśmy) nie utonął(ęła/ęli) w nieprawościach moich (naszych), ale niech Twoim płaszczem wypłynę(iemy) na brzeg szczęśliwej wieczności, i przypłynę(niemy) do portu rozkoszy, którą Bóg będzie sprawiedliwych napawał. Gorącem nabożeństwem, jakieś miał do Najświętszego Sakramentu, unosząc Go z niebezpieczeństwa, niech i ja (my) mam taki afekt i racz napełnić serce(a) moje (nasze), abyśmy w największych niebezpieczeństwie zdrowia, sławy i życia, w prześladowaniu od pokus, w najcięższych i trudnych okolicznościach znaleźli ratunek i Boga i Matki Jego nie odstępował(a, li), ale trzymał(a, li) się duszą, sercem, i w Nich miał(a, mieli) zapłatę wieczną. Przy tym upraszam(y) Cię, Święty Patronie Polski, uproś nam w służbie Boskiej starożytną żarliwość Polakom o Honor Boski, uproś zgodę i jedność, pokój duszy; bądź w radach oświecicielem, w niezgodach pośrednikiem, w wojnach murem, tarczą i wspomożycielem. Za Twoją przyczyną niech nas Bóg uchowa od wojny, głodu i moru, a uznasz, że Ci od ziomków twoich niech ci będzie nieustanna cześć, a Bogu Wszechmocnemu wieczna chwała i pokłon. Amen.

 

 

Św. Jacek

 

 

Modlitwa do Świętego Jacka (I).

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Święty Patronie nasz, wielki Sługo Boży, wierny Synu i naśladowco Świętego Ojca Dominika, który z przedziwną gorliwością wybranego robotnika Winnicy Chrystusowej szczepiłeś i rozszerzałeś po wszystkich krajach Chwałę Boga, stanowiąc klasztory, słowo Pańskie żarliwie opowiadając i każąc, wielkie prace ku zbawieniu ludu podejmując, tak świątobliwie, że za żywota pocieszony jesteś błogosławionym widzeniem Najświętszej Matki Zbawiciela. Obrońco nasz niebieski, przykładzie cnót wielkich, cudami wsławiony: racz nam być łaskawym przyczyńcą przed Bogiem, od którego zapłatę otrzymałeś i na wieki cieszyć się nią będziesz. Przez Chrystusa Jezusa Pana naszego. Amen.

 

 

Św. Jacek

 

 

Modlitwa do Świętego Jacka (II).

Źródło: Droga do zbawienia 1863

Święty Jacku, wzniosła lilijo w Rajskim Ogrodzie, niezmordowany pracowniku w Chrystusowej Winnicy, który szeroko po ziemi polskiej, Wiarę Świętą rozpostarłeś, odszczepieństwo do jedności Kościoła Świętego, a mnogi lud do życia pobożnego przykładem, nauką i żywotem świątobliwym przyciągałeś, a w życiu jeszcze widzeniem Najświętszej Panny ubłogosławionym byłeś. Obrońco nasz cudami wsławiony racz być Orędownikiem rodaków Twoich przed Bogiem i doprowadź nas szczęśliwie do Królestwa Bożego. Amen.

 

 

Św. Jacek

 

 

Modlitwa do Św. Jacka (III).

Źródło: Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Przez zasługi Świętego Jacka, niezmordowanego w pracach prosimy Cię, Panie, abyś wejrzawszy na nas Miłosierdzia Okiem, ulitował się nad nami, i wszelkie kary od nas oddalić raczy. Prosimy Cię także, o Panie, przez przyczynę Świętego Jacka, abyśmy w Wierze Świętej do końca wytrwali, a za jego śladami do Ciebie przyjść mogli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *