NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JANA BOSKO, KAPŁANA I WYZNAWCY.

 

 

 

 

Litania do Św. Jana Bosko

Źródło: Nowenna do bł. Jana Bosko 1931

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święty Janie, Apostole naszych czasów, módl się za nami.

Święty Janie, Obrońco Kościoła katolickiego

Święty Janie,  Wierny synu Katedry Piotrowej

Święty Janie, Wzorze godności kapłańskiej

Święty Janie, Waleczny żołnierzu Chrystusowy

Święty Janie,  Kaznodziejo natchniony

Święty Janie, Spowiedniku oświecony

Święty Janie, Duchem proroczym obdarzony

Święty Janie, Przyjacielu młodzieży

Święty Janie, Ojcze ubogich i opuszczonych

Święty Janie, Wielbicielu Najświętszego Sakramentu

Święty Janie, Apostole częstej Komunii Świętej

Święty Janie, Czcicielu Maryi Wspomożycielki

Święty Janie, Odnowicielu ducha Chrystusowego

Święty Janie, Mężu Opatrzności Bożej

Święty Janie, Założycielu Zgromadzenia Salezjańskiego

Święty Janie, Patronie Pomocników Salezjańskich

Święty Janie, Mistrzu szkoły katolickiej

Święty Janie, Apostole prasy katolickiej

Święty Janie, Krzewicielu Misji katolickich

Święty Janie, Naśladowco Jezusa Chrystusa

Święty Janie, Obecnością Bożą przejęty

Święty Janie, Wiarą silną ożywiony

Święty Janie, Nadzieją nieustającą wzmocniony

Święty Janie, Miłością żarliwą pałający

Święty Janie, Mistrzu posłuszeństwa

Święty Janie, Aniele czystości

Święty Janie, Miłośniku ubóstwa

Święty Janie, Wzorze nieustannej modlitwy

Święty Janie, Wzorze pokory

Święty Janie, Wzorze pracowitości

Święty Janie, Wzorze umartwienia

Święty Janie, Niewyczerpane źródło słodyczy,

Święty Janie, Gwiazdo szczerej wesołości.

Okaż serce Twoje dla biednych grzeszników – módl się za nami.

Rataj szeregi młodzieży biednej i opuszczone – módl się za nami.

Prowadź nas ciernistą drogą doskonałości – módl się za nami.

Dopomóż nam. Ciebie prosimy, w zbawieniu duszy – módl się za nami.

Naucz nas kochać serdecznie Jezusa i Maryę – módl się za nami.

Wpatrzonych w Twe ojcowskie cnoty porwij nas za sobą – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Święty Janie,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Któryś Świętego Jana, Ojcem i Przewodnikiem młodzieży ustanowił i przezeń, przy szczególnym wspomożeniu Matki Najświętszej, nowe rodziny duchowne założył, spraw prosimy Cię, byśmy miłością jego rozpaleni, nad dusz zbawieniem gorliwie pracowali i Tobie Samemu wiernie służyli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Św. Jan Bosko

 

 

WESTCHNIENIE.

Źródło: Nowenna do bł. Jana Bosko 1931

Abyś nam grzechy przebaczyć raczył i do Łaski Swej nas przywrócił; —  Powtarza się po każdym wezwaniu:

Przez przyczynę Świętego Jana Bosko, prosimy Cię: wysłuchaj nas, Panie!

Abyś nam, o Panie, obfitość Łask zesłać raczył! —

Abyś nam, o Panie, kapłanów gorliwych, pełnych poświęcenia i ducha apostolskiego dać raczył; —

Abyś, o Panie, jak największą liczbę powołań do Służby Twej wzbudził; —

Abyś nam, o Panie, dał wiarę żywą; —

Aby, o Panie, co rychlej zeszło na ziemię Królestwo Twego pokoju i miłości; —

Abyś w nas, o Panie, gorącą miłość do Najświętszego Serca Twego rozpalić raczył; —

Abyś w sercach naszych, o Panie, rozbudził dziecięce uczucie i ufność niezachwianą do Maryi Wspomożycielki; —

Abyś nam, o Panie, czystość duszy i ciała, siłę woli i jasność umysłu dać raczył; —

Abyś, o Panie, grzeszącym opamiętanie dać raczył; —

Abyś, o Panie, naród polski z duchowego obumarcia podźwignąć raczył; —

Abyś, o Panie, wzbudził w Polsce ludzi wielkich duchem i umysłem; —

Abyś, o Panie, dziatki i młodzież naszą od zgorszenia trującego duszę zachował; —

Abyś, o Panie, niewiasty polskie z ducha pogańskiego wyzwolił; —

Abyś, o Panie, Papieża naszego N. najobfitszymi łaskami obdarzył; —

Abyś, o Panie, naszych biskupów, kapłanów i nasze zakony, nasz naród i kraj cały pobłogosławić raczył;

Módlmy się: Przez błogosławione życie Sługi Twego Jana i przez jego przyczynę prosimy Cię, Panie, racz wysłuchać modlitwy nasze!

 

 

Św. Jan Bosko

 

Modlitwa do Św. Jana Bosko

(Do odmawiania przed jego obrazem)

Źródło: Nowenna do błogosławionego Jana Bosko 1929

Ukochany Patronie naszych czasów, Święty Janie Bosko! Biegnę do Ciebie z ufnością pewny, że mnie wysłuchasz, pomimo niezliczonych grzechów moich! Wszak Jezus, umiłowany Twój Pan, nie odpycha mnie od Siebie, Marya, wielbiona przez Ciebie nieustannymi modlitwami nie przestaje być Matką moją, — więc i Ty, Święty Miłośniku Boży, nie odsuniesz mnie od siebie.. O, nie! Za Twego ziemskiego życia miałeś dla grzeszników słowa przebaczenia i otuchy, a dziś tym bardziej chcesz im dopomagać, chcesz ich oderwać od grzechu, który był przyczyną okrutnej Męki Jezusa…

A więc nie możesz mnie oddalić od siebie, gdy śpieszę do Ciebie błagać o Łaski, o wstawiennictwo u Jezusa, dla którego miłość na ten ołtarz Cię wyniosła. Spójrz, Dobry Ojcze, od Tronu Bożego na biedny świat. Ileż tu nędzy materialnej i moralnej! Serdeczną opieką otaczałeś niegdyś nieszczęśliwych chorych, dotkniętych zarazą. — O! racz dzisiaj ratować nas od zarazy stokroć niebezpieczniejszej, bo pozbawiającej życia Łaski…, od zarazy niewiary, zepsucia moralnego, odstępstwa od prawdy, obojętności na wszystko, co dotyczy duszy i Praw Bożych… Ducha Bożego wyproś światu!

Ratuj swych braci! Ożyw w nas siłę woli, energię do czynu, zapal do Służby Bożej! Obudź z gnuśnego uśpienia serca… Ojcowską opieką swoją otocz dzieci i młodzież. Ileż młodych serc codziennie się plami! Ileż dusz dotąd niewinnych nagle staje nad przepaścią grzechu, który lada chwila pochłonąć je może na wieki!…

Ratuj swą umiłowaną młodzież, dobry Pasterzu… Na niebezpieczną chwilę pokus uproś im obronę i pomoc w Najczystszym Sercu Matki Dziewicy. Uproś, by jak najwięcej dusz młodzieńczych usłyszało słodki głos Zbawiciela: „Pójdź za Mną!“

Uproś światło Ducha Przenajświętszego dla rodziców, wychowawców i nauczycieli. Strzeż prawości ognisk rodzinnych i broń od spoganienia nasze szkoły.

Wreszcie racz pobłogosławić mnie, pracę moją, wszystkich bliskich moich, ojczyznę moją. Uproś mi u Pana Jezusa Jego Świętą Łaskę i… (wymienić prośbę), a przyrzekam Ci, że Łask Bożych i darów na złe nie użyję… Z ufnością o wszystko Cię proszę, jak Ojca, jak Pasterza, który zawsze był gotów oddać duszę za owieczki swoje. Pokładając nadzieję w wielkiej miłości Twego serca, polecam Ci wszystkie prośby moje, ufając że ich nie odrzucisz, ale pomyślnym skutkiem uwieńczysz na większą Chwałę umiłowanego Dawcy Wszechrzeczy. Amen.

 

 

Św. Jan Bosko

 

Podziękowanie za otrzymaną Łaskę przez wstawiennictwo Św. Jana Bosko.

Źródło: Nowenna do błogosławionego Jana Bosko 1929

Umiłowany Opiekunie, Święty Janie! — Jak ojcowskim sercem przyjąłeś prośby moje i wyjednałeś mi u Boga za przyczyną Najświętszej Wspomożycielki Wiernych Łaskę, o którą błagałem, tak teraz racz nieudolną mą podziękę złożyć przed Majestatem Pana Zastępów i u stóp Królowej Nieba… Ten hołd biednego serca, które choć pragnie, ale należycie nie umie wyrazić swej podzięki, niech seraficzna miłość Twoja ożywi i uświęci!

Całym swoim jestestwem pragnę dziś wraz z Tobą powtórzyć za Najświętszą Matką naszą: „Wielbij, duszo moja Pana, albowiem uczyni! mi wielkie rzeczy, Który Możny jest i Święte Imię Jego“. Amen.

 

 

Św. Jan Bosko

 

 

Modlitwa do Św. Jana Bosko.

Źródło: Nowenna do bł. Jana Bosko 1931

O Święty Janie, wiemy naśladowco Jezusa Chrystusa, który wpatrzony w Jego Boski Żywot, starałeś się od pierwszych lat, aż do ostatniej chwili życia, odzwierciadlać Jego Boską Postać i przejęty twym posłannictwem, nauczałeś z apostolską prostotą dziatwę i lud, litowałeś się nad grzesznikami, uzdrawiałeś ich cudownie, a dusze ich w Krwi Niewinnego Baranka obmywałeś; prosimy Cię pokornie, o Święty Janie: naucz nas kochać Jezusa i zbliż nas do Jego Boskiego Serca; ulecz nas z obojętności ducha, wzbudź w nas uczucia wdzięczności dla Jezusa, który jest naszym Stworzycielem, Panem, Odkupicielem i Zbawcą; bo my Go tak chcemy kochać, jak Ty Go kochałeś: bo my Mu tak chcemy służyć, jak Ty Mu służyłeś.

O Święty Janie, miłośniku młodzieży, dla której cały poświęciłeś się i dla niej przygotowywałeś przytułek w swych zakładach i w swym systemie pedagogii ewangelicznej, ratuj młodzież od zepsucia, błędów i niewiary: niechaj w niej jaśnieje Twa szczera pobożność, anielską czystość, sumienia pracowitości i synowskie posłuszeństwo.

O Święty Janie, wybrany Synu Maryi Wspomożycielki i gorliwy Jej czcicielu, przelej w nas synowskie uczucia i przywiązanie do tej naszej drogiej Matki.

Wreszcie, o Święty Janie, utwierdź nas w wierze i błogosław Kościołowi Katolickiemu wraz z Jego Głową widzialną, Papieżem i całym duchowieństwem; utwierdź nas w miłości i błogosław rodzinom katolickim i instytucjom miłosiernym: abyśmy wpatrzeni w Twe ojcowskie cnoty, mogli odziedziczyć Twego ducha, naśladować Cię i posiąść w Niebie Tego, któregoś Ty naśladował, Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Św. Jan Bosko

 

Modlitwa do Św. Jana Bosko.

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

O Święty Janie, przedstaw prośby moje Jezusowi i Matce Najświętszej, uczyń je godnymi Twoim łaskawym wstawiennictwem i z Łaską, o którą najpokorniej żebrzę, uproś mi miłość coraz żywszą do Najświętszego Sakramentu i Matki Najświętszej, Wspomożycielki Wiernych. Amen.

Ratuj mnie, Święty. Janie! Przez tkliwość Twego serca dla wszelkiej niedoli ludzkiej, oraz przez Twą miłość dla Maryi Wspomożycielki i bezgraniczną ufność w Jej Pomoc, która Cię nigdy nie zawiodła, błagam: Błogosławiony Sługo Boży, Janie, uproś mi u Serca Jezusowego za przyczyną Najświętszej Wspomożycielki Wiernych Łaskę… (wymienić prośbę).

O Maryo, Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie Wiernych — przyczyń się za nami!

V. Módl się za nami, Święty Janie Bosko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Panie nasz, Jezu Chryste, który w tkliwości Serca Swego wołałeś: „Dopuście dziatkom przyjść do Mnie, albowiem tych jest Królestwo Niebieskie”, użycz nam, pokornie Cię prosimy, za przyczyną Twego wybranego Sługi, Błogosławionego Jana Bosko, abyśmy cenę dusz ludzkich, a zwłaszcza młodzieży zrozumiawszy, dla ich zbawienia skutecznie pracować umieli i sobie przez to nagrodę w Rajskich Przybytkach zapewnili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

 

 

Żywot Świętego Jana Bosko

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *