Św. Jerzy

Nabożeństwo do Świętego Jerzego, Męczennika

 

 

Litania o Św. Jerzym Męczenniku, osobliwym Opiekunie sierot i ubogich

Źródło: Nabożeństwo na cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 1859

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Jerzy Chrystusa Pana Męczenniku,

Święty Jerzy Pelikanie krwią płynący,

Święty Jerzy źródło Łask Boskich,

Święty Jerzy Tarczo Wiary Świętej,

Święty Jerzy filarze w męstwie nieprzełamany,

Święty Jerzy bałwanów pogromicielu,

Święty Jerzy pogańskich Bożnic burzycielu,

Święty Jerzy obrońco Panieńskiej czystości,

Święty Jerzy zwycięzco świata, ciała i czarta,

Święty Jerzy feniksie ognistej miłości boskiej,

Święty Jerzy różo krwi Męczeńskiej,

Święty Jerzy ozdobo Męczenników,

Święty Jerzy Wyznawco Wiary Boga w Trójcy Świętej Jedynego,

Święty Jerzy przykładzie umartwienia,

Święty Jerzy niewinny w ciele Aniele,

Święty Jerzy Cudotwórco Chrystusów,

Święty Jerzy szczególniejszy ubogich Opiekunie,

Święty Jerzy Krzyża Chrystusowego naśladówco,

Święty Jerzy Zwyciężco wszelkich trudności,

Święty Jerzy cnotliwych Protektorze,

Święty Jerzy Miasta Chełmna Patronie,

Święty Jerzy stanu rycerskiego ozdobo,

Święty Jerzy perło czystości najdroższa,

Święty Jerzy wierny sługo Chrystusa,

Święty Jerzy palmo nigdy niezwiędla,

Święty Jerzy fiołku pokory wdzięcznie woniejący,

Święty Jerzy Raju Niebieskiego kwiateczku,

Święty Jerzy Towarzyszu Wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święty Jerzy Męczenniku!

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Hetmanie niebieski Chryste Jezu, pod którego znakiem mężnie wojował Jerzy Święty, odważnie dla honoru twego krew swoję wylał; przypuść i nas, prosimy, pod Chorągiew Krzyża, masz nas gotowych slug twoich: tylko Ty Boże ratuj nas w potrzebach naszych! który żyjesz i Królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Jerzy

 

 

Modlitwa do Św. Jerzego w każdej potrzebie.

Źródło: Nabożeństwo do czternastu św. przyczyńców w potrzebie 1898

O miłości godny Męczenniku i sługo Boga, Święty Jerzy! ktory od Boga do Wiary Świętej Chrześcijańskiej powołany, zdeptałeś świat z jego rozkoszami, tyś zawsze po rycersku walczył pod sztandarem krzyża przeciw smokowi pychy, kłamstwa i obłudy, tyś nie dał się odwieść od miłości ku Jezusowi ani przez męki i katusze, ani przez miecz i śmierć. Przez Miłość Jezusową proszę Cię o Twą za mną przyczynę, abym nie uległ pokusom, które mnie otaczają, nie popadł w rozpacz pod ciężarem utrapień, jakie mnie gniotą, abym stale znosił krzyż na mnie włożony i żadnym cierpieniem, żadnym uciskiem nie dał się odwieść od miłości dla Jezusa. Dopomóż mi, miłości godny Sługo Chrystusowy, abym podobnie jak Ty, stoczył szczęśliwą walkę pod sztandarem krzyża i podobnie jak Ty zasłużył na koronę, która i dla mnie jest gotową, jeśli wytrwam w dobrem do końca. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *