Św. Joachim

 

 

 

 

Godzinki o Świętym Patryarsze Joachimie

Chęc pokorna 1831

JUTRZNIA.

Chwalmy Męża sławnego w Rodzaju swoim, albowiem błogosławieństwo wszystkich Narodów dał mu Pan (Ekkl. 24)

Boże na pomoc moją przybądź,

Panie na ratunek mój pokwap się.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen.

Hymn.

Witaj potomku wielkiego Rodzaju,

Nad Króle większy, Niebieskiego Kraju

Mieszkańców Chwało, Święty Joachimie,

Plemię Dawida, którego Bóg Imię

Dziwnie ozdobił, przybądź na wzdychanie.

Wielbiących ciebie, grzechów skrępowanie

Rozwiąż, i który twej pomocy czeka,

Łaskawą uracz Twą Twarzą człowieka.

Antyfona. Ten jest, który przed Bogiem wielkie cnoty czynił; i z całego serca swojego chwalił Pana, ten niech się zastawi za grzechami wszelkiego ludu.

V. Módl się za nami Święty Joachimie,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Któryś nad Wszystkich Świętych Twoich Błogosławionego Joachima Rodzicielce Syna twego za Ojca obrał, pozwól nam prosimy, aby którego chwalebne zasługi wspominamy, jego też zawsze przyczyny doznawaliśmy u Ciebie. Przez Pana Jezusa Chrystusa, Który z Tobą w Jedności Ducha Świętego króluje na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych, osobliwie do Świętego Joachima nabożnych, niech odpoczywaja w pokoju.

R. Amen.

PRYMA.

Boże przybądź na pomoc moją… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Jak wielkim szczęściem Bóg ubłogosławił

Cię Joachimie Święty, kiedy wprawił

W twe Towarzystwo klejnot Matkę Annę,

Z bogatym Boskich łask posagiem Pannę

O Domie Święty! Święci Małżonkowie,

Na duszne światu urodzeni zdrowie.

W poczet sług waszych proszę mnie wpisujcie,

I w obyczaje przystojne wprawujcie.

Antyfona. Ten w rodzajach narodu swego dostąpił chwały, w dni swoje chwalebnym jest, plemię Jego i Chwała Jego nie pójdzie w zapomnienie.

Werset wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

TERCJA.

Boże przybądź na pomoc moją… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Jaka pociecha, i jaka stąd chwała

Tobie przybyła, kiedyć się dostała

Tak sławna Córka, Święty Joachimie,

Ze Jej na ziemi nie masz równej wstymie,

O świetne Nieba, i ziemi ozdoby,

Poważne w ludzkim rodzaju Osoby

Joachim z Córką, którym ci sprzyjają,

Wątpienia o swym zbawieniu nie maja.

Antyfona. Sprawiedliwy zakwitnął jak lilia, i kwitnąć będzie na wieki przed Panem, wszczepiony w Domu Pańskim na Dworze Domu Boga naszego.

Werset wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

SEKSTA.

Boże przybądź na pomoc moją… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Jaką miłością ku Bogu pałałeś,

Kiedy trzyletnią Córkę piastowałeś,

Ofiarą ranną Joachimie prawie

Żeby na Pańskiej została zabawie.

Spraw by Jednemu i my Bogu żyły,

Z serca mu chętnie ofiary czyniły.

Niech serce pała afektem miłości,

Niechaj w nim całe spoczywa w wieczności.

Antyfona. O! Paro Błogosławiona Joachimie i Anno, wam wszystko stworzenie obowiązane jest: przez Was bowiem Dar ze wszystkich Darów najzacniejszy Stwórcy ofiarowany, czysta Boga Matka (Św. Damascen).

Werset wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

NONA.

Boże przybądź na pomoc moją… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

I Ten znak wielkiej jest prerogatywy,

Że Oblubieniec Obraz oraz żywy

Józef Maryi, i stąd Joachimie

Teścia Ty, a on Zięcia nosi Imię.

Oblubienicy on afektem władnie,

A Jezus jak czci, nie zgadniemy snadnie

Z Nim u Wnuka i Córki twej racz sprawić

Abyśmy Dusze nasze mogli zbawić.

Antyfona. Kochany Bogu i ludziom, którego pamięć jest w błogosławieństwie, podobnym go uczynił w chwale Świętych i wsławił go.

Werset wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

NIESZPORY.

Boże przybądź na pomoc moją… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Już Joachimie Święty dostąpiłeś

Najwyższej Chwały, kiedy zasłużyłeś

Żebyś samego Boga słał się dziadem,

Żaden nie chodził tej godności śladem.

Najwdzięczniejszego Przodka, wdzięczne plemię,

Najzacniejszego między syny ziemie

Potomka Ojcze; Wam się uniżamy,

Waszej miłości, serca poświęcamy.

Antyfona. Możne na ziemi będzie nasienie Jego, rodzaj sprawiedliwych, błogosławiony będzie. Chwała i bogactwa w Domu Jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki.

Werset wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

KOMPLETA.

Nawróć nas Panie Zbawicielu nasz,

I odwróć Gniew Twój od nas.

Boże przybądź na pomoc moją… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Łaskawym na Cię Bóg okiem poziera

Gdy za godnego czci Przodka obiera.

Cię Joachimie, w tym gdy Honor daje,

Tobie Marya, żadnego nie staje.

Który by wielbić cię nie chciał, ja służyć

Będę przez wieki wszystkie, tylko użyć

Daj się w potrzebie każdej, niech mi sprzyja,

Anna z Józefem, Jezus i Marya.

Antyfona. Ukochał Go Pan i ozdobił Go, Szatą Chwały przyodział Go, i przy Bramach Rayskich ukoronował Go.

Werset wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

POLECENIE GODZINEK.

Przed Tobą wtedy ubłogosławiony,

Schylamy głowy, któryś wywyższony

Wysoce w Niebie, za nas Boga błagany,

I nam Patronem stawiać się, pomagaj.

Przybądź na pomoc, którzy Cię wzywają

Niech przez Cię cząstkę Świętych w Niebie mają.

Po całym świecie niech twych Łask wylanie

Rozszerza sławy twojej Panowanie.

 

 

Św. Joachim

 

 

Litania do Św. Joachima

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święty Joachimie, potomku królów Judzkich, módl się za nami.

Święty Joachimie, w Nazarecie urodzony,

Święty Joachimie, od samej młodości wiernie Bogu służący,

Święty Joachimie, życie ciche i skromne prowadzący,

Święty Joachimie, z największą uciechą w bliźnim pomagający,

Święty Joachimie, Patryarcho pełen żywej Wiary,

Święty Joachimie, oczekujący przyjścia Zbawiciela świata,

Święty Joachimie, sprawiedliwy mężu Świętej Anny,

Święty Joachimie, zgadzający się we wszystkim z Wolą Bożą,

Święty Joachimie, w przeciwnościach cierpliwy,

Święty Joachimie, w pomyślności pokorny,

Święty Joachimie, w modlitwie wytrwały,

Święty Joachimie, pielgrzymujący na górę Karmel w celu uproszenia potomstwa,

Święty Joachimie, trzecią część majętności swojej dający na kościół, a trzecią na ubogich,

Święty Joachimie, przez Anioła zawiadomiony o poczęciu i narodzeniu Najświętszej Maryi Panny,

Święty Joachimie, szczęśliwy ojcze Najświętszej Maryi Panny,

Święty Joachimie, któremu Bóg objawił, że Córka Twoja Najświętsza Marya Panna wybrana została na Matkę Zbawiciela świata,

Święty Joachimie, oddający swą najukochańszą Córkę do kościoła pod opiekę kapłanów,

Święty Joachimie, z Rozkazu Bożego zwiastujący duszom w otchłani rychłe wybawienie,

Święty Joachimie, którego nasi praojcowie w ciężkich niedolach kraju za szczególnego protektora obrali,

Święty Joachimie, Ojcze i opiekunie całej Sarmackiej krainy,

Święty Joachimie, we wszystkich naszych utrapieniach i biedach,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święty Joachimie, protektorze naszego narodu.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże! Któryś przez przykład Świętego Joachima pokazał nam, że wytrwałej modlitwy wysłuchujesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy nigdy modlitwy nie opuszczali, lecz wytrwale i z czystym sumieniem się modląc, na Łaskę Twoją zasłużyli.

Święty Joachimie w ciężkich czasach wybrany przez naszych praojców za Patrona i Protektora przed Bogiem, spojrzyj na nas i policz nasze łzy i jęki, a swoją przeważną przyczyną wyjednaj nam u Boga Miłosierdzie. Tyś dostąpił zaszczytu, że Cię Bóg wybrał Ojcem Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela naszego, Twoje Imię sławne jest od narodu do narodu, wysłuchaj nasze nieudolne modlitwy i wstaw się za nami do swej jedynej i Najświętszej Córki Maryi, a przez Nią do najlitościwszego naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli otrzymać pomoc we wszystkich naszych pracach i mozołach; pociechę w smutku, ulgę w cierpieniu, zwycięstwo w pokusach, odpuszczenie grzechów i wytrwałość w cnotach. Niechaj zakwitnie pomiędzy nami prawdziwe braterstwo pobudzające nas do wzajemnej pomocy w biedzie, do przebaczenia sobie uraz i do zbawienia duszy, Święty Patryarcho!

Niech za Twoim przykładem rodziny chrześcijańskie pielęgnują wśród siebie żywą Wiarę, gorącą miłość Boga i bliźniego, cnoty rodzinne i dążą do spełnienia swych obowiązków religijnych i społecznych. Spraw, abyśmy wszyscy po skończonym tym życiu mogli osiągnąć żywot szczęśliwy w Niebie.

R. Amen.

 

 

Św. Joachim

 

 

Litania o Św. Joachimie (II)

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święty Joachimie, Patryarcho,

Któryś Jezusa miał wnuka,

Ojcze Matki Bożej,

Ozdobo pokolenia Judy,

Szlachetny potomku Jessego,

Pochodzący z familii Dawidowej,

Wizerunku cierpliwości,

Zwierciadło miłosierdzia,

Przykładzie godny być naśladowanym,

Przykładzie pobożności i ufności,

Wzorze mocnej wiary,

Ucieczko uciśnionych,

Ozdobo świętego stanu małżeńskiego,

Wzgardzicielu rozkoszy,

Umiłowany od Aniołów,

Korono Patryarchów,

Naśladowco gorliwości Proroków,

Zaszczycie wyznawców,

święty Joachimie protektorze kraju naszego,

Święty Joachimie szczególny opiekunie wszystkich Zakonów,

Bądź nam miłościw, Przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, Wybaw nas, Panie.

Od wszelkiego grzechu,

Od Gniewu Twego,

Od przestąpienia przykazań Twoich,

Od wszelkiej nieufności i niecierpliwości w zmartwieniach,

Od wszelkiego niebezpieczeństwa ciała i duszy,

Od śmierci wiecznej,

Przez wstawienie się za nami Św. Joachima,

My grzeszni, Prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.

Abyś się nad nami zmiłował,

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyś serca nasze do pożądania dóbr niebieskich wznieść raczył,

Abyś w nas stateczną chęć do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości wzbudzić raczył,

Abyśmy po tym życiu wieczną nagrodę zasłużyć mogli,

Przez zasługi i przyczynę Św. Joachima,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Święty Joachimie.

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże! Któryś z pomiędzy Wszystkich Świętych Twoich, Błogosławionego Joachima na Ojca Bogarodzicy przeznaczył, daj prosimy, ażebyśmy, którzy z nabożeństwem cześć Mu oddajemy, opieki Jego zawsze doznawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Modlitwa.

Boże, Któryś nad Wszystkich Świętych Twoich, Błogosławionego Joachima chciał mieć Ojcem Rodzicielki Syna Twojego, prosimy Ciebie, abyśmy, wspominając święte zasługi Jego, za wstawieniem się tego Patryarchy Świętego, odpuszczenia win grzechowych dostąpili. A dusze wiernych zmarłych, osobliwie do świętych Joachima i Anny nabożnych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

 

Św. Joachim

 

 

Nabożeństwo do Świętego Joachima Ojca Najświętszej Panny Maryi.

Cały złoty ołtarz 1829r.

V. Pomoc Pańska i Świętego Joachima obrona,

R. Niech z nami zawsze zostaje.

V. Racz mnie uczynić godnym do chwalenia Ojca Twego, Panno Najświętsza.

R. Daj mi moc na pomnożenie Jego miłości i czci.

V. Przyjmij, Najłaskawszy Boże, modły, które do Majestatu Twego pokornie wnosimy; spraw, abyśmy za przyczyną Świętego Patryarchy Joachima z świętą małżonką jego i najświętszą Córką, doskonałego dostąpić mogli grzechów odpuszczenia i Chwały Wiekuistej.

R. Amen.

V. Prosimy, Wszechmogący Boże, abyśmy za przyczyną Błogosławionego Joachima, Ojca Rodzicielki kochanego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Łaski Twojej w tym życiu, a Wiecznej Chwały po śmierci, uczestnikami być mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. O Panie Jezu Chryste, Który wielbiących Ciebie wielbisz i w Świętych Twoich uczczeniu uczczonym zostajesz, rozszerzaj po wszystkim świecie miłość i chwałę kochanego dziada Twego, Joachima Świętego, czcicielom Jego żywym hojnej użyczaj Łaski, umarłym prędki daj odpoczynek i Chwałę wieczną.

Najświętsza Maryo, Matko Boska, Córko najmilsza Świętych: Joachima i Anny, przyczyń się za nabożnymi (do najukochańszych Rodziców Twoich i Oblubieńca Twego) sługami, aby ustawiczną wszystkich grzechów nienawiść mieli, za popełnione szczerze żałowali, i w Miłości Syna Twego i w Służbie Twojej, codziennymi pomnażając się cnotami, szczęśliwym dokonaniem życia dostąpili żywota wiecznego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Akt przeproszenia.

O wielki Patryarcho, serdecznie żałuję, żem nierychło poznał Twoją nieporównaną zacność i godność, i żadną, albo bardzo lichą uczciwością, Ciebiem czcił; prędszym i gorliwszym odtąd będę we czci Twojej, abym Woli Boskiej i Matki Jego, zadosyć uczynił, i opóźnienie moje jakkolwiek powetował. O gdyby wszystkie życia mego chwile były miłości i czci Twojej pomnożeniem.

Akt ofiarowania codziennego.

Najchwalebniejszy Patryarcho, Joachimie, miłości i czci Twojej mnie całego Tobie oddaję, przyjmij mnie za sługę i niewolnika wiecznego; przybywaj łaskawie w potrzebach moich, a po życiu stanowi mojemu przyzwoitym, doprowadź mnie do Chwały Córki i wnuka Twego, Pana mego Najłaskawszego.

Marya Matko Miłości, Matko pełna łaskawości: niech w ostatnim życia zgonie, nie schodzi na twej obronie. Jezu z Panny Narodzony, bądź dziś od nas wysławiony, z Ojca i Ducha Jednością, całą wielbiony wiecznością.

Antyfona.

O Błogosławiony i szczęśliwy Joachimie, Ojcze Panny Przenajświętszej Maryi, serca nasze ogniem Miłości Boskiej oczyść, abyśmy w cnotach świętych znaczny postępek uczyniwszy, wieczne zbawienie z Świętymi Pańskimi wespół otrzymali.

V. Wzmocnione będzie na ziemi potomstwo jego.

R. I pokolenie sprawiedliwe ubłogosławione.

Modlitwa.

Boże, Któryś nad Wszystkich Świętych Twoich, Błogosławionego Joachima, Rodzicielki Syna Twojego, Ojcem mieć chciał, prosimy Ciebie, abyśmy jego wspominając święte zasługi, mogli u Ciebie mieć przez jego przyczynę za nami obronę, teraz i na wieki wieków. Amen.

A dusze wiernych zmarłych, osobliwie do Świętych: Joachima, Anny i Józefa nabożnych, przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

 

Św. Joachim

 

 

Modlitwa do Św. Joachima.

Jezus Marya Józef 1897

Wielki i chwalebny Patriarcho, Joachimie Święty, jak wielką jest radość moja, gdy uważam, że Ty między Wszystkimi Świętymi zostałeś wybranym, aby mieć współudział w Boskich Tajemnicach i ubogacić świat wielką Matką Bożą, Najświętszą Panną Maryą! Przez ten osobliwy przywilej najpotężniejszym się stałeś u Matki i Syna Jej, tak, że nie ma łaski tak wielkiej, której byś Ty nie mógł wyjednać. Z taką ufnością uciekam się do Twojej nader potężnej opieki i polecam Ci wszystkie moje i rodziny mojej potrzeby duchowne i doczesne. Osobliwie zaś polecam Ci ową szczególną łaskę, której sobie życzę i której się spodziewam przez ojcowskie wstawienie Twoje. A ponieważ byłeś wzorem doskonałym życia wewnętrznego, uproś mi wewnętrzne skupienie i oderwanie od wszelkich znikomych dóbr ziemskich, a za to miłość żywą i stałą ku Jezusowi i Maryi.

Otrzymaj mi nadto pobożność i szczere posłuszeństwo Kościołowi Świętemu i Papieżowi nim rządzącemu, abym żył i umarł w wierze, w nadziei i w doskonałej miłości, wzywając Najświętszych Imion Jezus i Maryi, a tak został zbawiony. Amen.

— Trzy razy Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Odpust 300 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy z sercem przynajmniej skruszonym i nabożnie. (Leon XIII, Reskr. Św. Kongr. Odp. 20 marca 1886r.)

 

 

Św. Joachim

 

 

Modlitwa do Św. Joachima, Ojca Najświętszej Panny Maryi

Nabożenstwo codzienne 1857

Święty Joachimie, długo nie mianym potomstwem umartwiony, i dlatego od świata pogardzony, a w tym wszystkim cierpliwy, i z Wolą się Boską zgadzający, aż razem tak pocieszony od Boga, żeś się stał chwalebnym Ojcem Matki Boskiej, Królowej Niebieskiej, a Dziadem Chrystusa Pana Zbawiciela świata. Który to honor twój tym większy, że nie komu inszemu z ludzi, tylko tobie dany. Dał Ci go Bóg za wielką cierpliwość pokory, jałmużny, modlitwy w których nigdy nie ustawałeś. Tak zacny i Święty Mężu, Bogu najmilejszy, i wiele u niego mogący; wyjednaj mi wszystkich grzechów odpuszczenie, u Wnuka swego Jezusa Chrystusa , który jest Barankiem gładzącym grzechy świata, wyjednaj cnoty twoje, jako największą Łaskę, i Opatrzność. Oddaj mnie też w Opiekę Córki twojej Najświętszej Panny, i na Rodzicielki afekt obliguj, aby się z Tobą razem za mną przyczyniła, abym przez Was wszystko otrzymał(a). Amen.

 

 

Św. Joachim

 

 

Modlitwa do Św. Joachima.

Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Wszechmogący Wieczny Boże, coś za Ojca Matki Syna Twojego wybrał Świętego Joachima, wysłuchaj prośby nasze za Jego przyczyną, abyśmy wszelkie Twe Przykazania z miłości jedynie ku Tobie pełnili, a w łagodności, pracy i poddaniu się Twej Woli żyjąc, życie wieczne sobie zgotowali. Amen.

 

 

Św. Joachim

 

 

Modlitwa do Św. Joachima Patrona we wszystkich potrzebach

Chęc pokorna 1831

Przyjmij Najłaskawszy Boże, modły, które Majestatowi Twojemu pokornie wnosimy i spraw, abyśmy za przyczyną Świętego Patryarchy Joachima z Świętą Małżonką Jego, i Najświętszą Córką, doskonałego dostąpić mogli grzechów, odpuszczenia i Chwały Wiekuistej. Amen.

Prosimy, Wszechmogący Boże, abyśmy za przyczyną Błogosławionego Joachima Ojca Rodzicielki kochanego Syna Twego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Łaski Twojej natenczas, a Wiecznej Chwały na potem uczestnikami godni być mogli. Przez Tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

O Panie Jezu Chryste, Który wielbiących Cię wielbisz, i w Świętych Twoich uczczeniu uczczonym zostajesz; rozszerzaj po wszystkim świecie miłość i Chwałę kochanego Dziada Twego Joachima Świętego, czcicielom Jego żywym hojnej użyczaj Łaski, umarłym daj prędki odpoczynek i Chwałę Wieczną.

Święta Marya, Matko Boska, Córko Najmilsza Świętych Joachima i Anny; przyczyń się za nabożnymi, do najukochańszych Rodziców Twoich, sługami, aby ustawiczną wszystkich grzechów nienawiść mieli, za popełnione szczerze żałowali, i w Miłości Syna Twego i w Służbie Twojej codziennymi pomnażając się cnotami, szczęśliwym dokonaniem życia, dostąpili wiecznego. Przez Tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Pomoc Pańska i Świętego Joachima obrona, niech z nami zawsze zostaje, racz mnie uczynić godnym(ą) do chwalenia Chwalebnego Ojca Twego. Panno Najświętsza, daj mi moc na pomnożenie Jego miłości i czci. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *