Św. Joanna Franciszka Fremiot de Chantal

(21 sierpnia)

 

 

 

 

Godzinki o Św. Joannie Franciszce Fremiot de Chantal (I)

Źródło: Nabożeństwo do ś. Franciszka Salezego i ś. Joanny Franciszki 1859

JUTRZNIA.

Zaczynam chwalić Matkę z dawna przeznaczoną,

Joannę Franciszkę — już błogosławioną.

Przybądź nam miłościwa Matko ku pomocy,

A ratuj nas w potrzebach i we dnie i w nocy.

Niech Chwała Trójcy Świętej na wiek wieków będzie,

Niech Joanna Franciszka ma swoją cześć wszędzie.

Hymn.

Zawitaj Fundatorko Zakonu Świętego,

Witaj nowa ozdobo Kościoła Rzymskiego!

Przez Ciebie Jezus Chrystus został pochwalony,

Przez Ciebie Matki Boskiej zakon wywyższony:

Bo przez Twą świątobliwość i Panieńskie Chóry,

Napełniły się Niebiańskiej Jeruzalem mury.

Nie rychłoś do Winnicy powołana była,

Aleś to, co i pierwsi godnie zasłużyła.

V. Błogosławionaś, któraś uwierzyła:

R. Albowiem spełni się, co Ci Bóg powiedział.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V.  Módlmy się. Wszechmogący i Wieczny Boże, któryś Błogosławioną Joannę Franciszkę w różnych stanach życia Jej różnymi udarował Darami i Łaskami, racz nam dać miłościwie za Jej zasługą i modlitwą, abyśmy w stanach życia naszego doskonale Tobie służyć mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności z Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu!

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boskie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

LAUDES

Przybądź nam miłościwa Matko ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Witaj niewiasto mężna na wszelkie trudności.

Któreś ponosiła z ludzkich przeciwności:

Wielu pobudzał szatan przeciw Świętej Woli,

Aby zwątlić koniecznie serce Twe powoli.

Prześladują,, przewodzą, straszą, ganią, łają,

Krzyżem leżą, odwodzą, płaczą narzekają;

Co wszystko z łaski Bożej, z nauk Salezego,

Zwyciężyłaś z miłości Zbawiciela Twego.

Wygrałaś jako Judyth w Jezusa Imieniu,

Dałaś dobrą otuchę naszemu zbawieniu.

V. Błogosławieni Ci, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości:

R. Albowiem ich jest Królestwo Niebieskie.

Wezwanie z modlitwą i końcowymi aklamacjami jak na Jutrznię.

PRYMA.

Przybądź nam miłościwa Matko ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Witaj Matko przesławna z tysiaca wybrana,

Tyś od Świętych przejrzana, Tyś figurowana

W Abrahamie, którego wielkie pokolenie,

Takie Twoje Zakonne liczne rozmnożenie.

Na głos Ezechiela martwe kości wstały,

A na Twój wzór, Panieńskie zastępy powstały!

Prawdziwa Matka w Bogu z tego pomnożenia,

Przedziwny Bóg w szukaniu ludzkiego zbawienia.

V. Tak Bóg ubłogosławi Człowieka,

R. Który trwa w bojaźni Jego.

Wezwanie z modlitwą i końcowymi aklamacjami jak na Jutrznię.

TERCJA.

Przybądź nam miłościwa Matko ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Witaj żywe zwierciadło wszelkiej pobożności,

Szczery ogniu w serdecznej ku Bogu miłości.

Posłusznaś dziwnie była w najcięższej niedoli,

We wszystkim się do Boskiej stosowała woli:

W cierpliwości, w duchownych ćwiczeniach przesławna,

Ufność Twa w Bogu, przychylność wszystkim była jawna.

Czegoś innych uczyła, toś sama czyniła:

Choć kto Boga nie kochał, toś go zachęciła.

Umiałaś serca zmiękczyć, zachęcić do cnoty,

Do Wiary — do dobrego, kto nie miał ochoty.

V. Błogosławieni, którzy łakną, i pragną sprawiedliwości:

R. Albowiem oni będą nasyceni.

Wezwanie z modlitwą i końcowymi aklamacjami jak na Jutrznię.

SEKSTA.

Przybądź nam miłościwa Matko ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Witaj Matko ubogich, boś wiele żywiła

Coś tylko mogła czynić, toś dla nich czyniła.

Brali drudzy dwa razy, bez Twojej urazy,

Mówiłaś: ja od Boga biorę kilka razy.

Prosiło trzech jałmużny, pierścień z palcaś dała,

Nie mając nic przy sobie, nogiś całowała.

W tych trzech ubogich ludziach, była Trójca Święta.

Jak ci to objawiono, coś u Boga wzięta.

V. Błogosławiony, który wyrozumie ubogiemu i nędznemu:

R. Czasu swego wybawi go Pan Bóg.

Wezwanie z modlitwą i końcowymi aklamacjami jak na Jutrznię.

NONA.

Przybądź nam miłościwa Matko ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Witaj lekarko na duszy i ciele,

Boś im rada służyła choć ich było wiele.

Nie dbałaś na upały, zimna i przykrości,

Prowadząc dla nich Księży, lekarstwo, żywności.

Nie dbałaś na obmowy, że szpitalna Pani,

Mówiąc: takem powinna, niechaj kto chce gani.

A na co się sama patrzeć natura wzdrygała,

Tyś jaśniej w takich, Rany Chrystusa widziała.

Głodu ani powietrza nigdyś się nie bała:

Pasterzów i Biskupów jeszcześ utwierdzała.

V. Pójdźcie Błogosławieni Ojca M ego:

R. Albowiem chorowałem, a wyście Mnie nawiedzili.

Wezwanie z modlitwą i końcowymi aklamacjami jak na Jutrznię.

NIESZPORY.

Przybądź nam miłościwa Matko ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Zawitaj wzgardzicielko światowych próżności,

Bo w każdym stanie życia strzegłaś się marności.

Mody, strojów, wymysłów nigdyś nie lubiła,

Jeszcześ innych od tego mężnie odwodziła.

Którzy z Tobą o rzeczach zbawiennych mawiali,

Na potem w dalszym życiu lepszymi bywali.

Jaśniej świeciły w Tobie wszystkie cnoty święte,

Niźli tysiączne razem światła wzięte.

Ukochałaś sprawiedliwość, a nie lubiłaś nieprawości.

V. A przeto namaścił Cię Bóg Twój olejem

R. Pociechy, nad wszystkie pokrewne Twoje.

Wezwanie z modlitwą i końcowymi aklamacjami jak na Jutrznię.

KOMPLETA.

Nawróć wszystkich do siebie dobrotliwy Panie,

Przez zasługi Joanny niechaj się to stanie.

Przybądź nam miłościwa Matko ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Witaj Matko najmilsza i Błogosławiona,

Tyś w życiu Duchem świętym była napełniona:

Z Tobą Jezus, Marya często rozmawiali,

Ty z Nich, a Oni z Ciebie pociechę miewali.

Jak pochodnia ciemnościom, jako słońce światu,

Takeś była potrzebna Panieńskiemu światu.

Tyś w zachwyceniu rzekła: Panie Jezu Chryste,

Nie widzę nic lepszego jako serce czyste.

V. Rozlana jest Łaska w ustach Twoich:

R. Dlatego ubłogosławił Cię Bóg na wieki.

Wezwanie z modlitwą i końcowymi aklamacjami jak na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK.

Z pokłonem ofiaruje te Godzinki moje,

Błogosławiona Matko! na uczczenie Twoje.

Słuszną masz cześć o Matko, słuszne uwielbienie,

Jeśli nie ludzie — toby Cię chwaliły kamienie»

Bo jako serce ludziom, źródło jeleniowi,

Takeś była potrzebna swemu zakonowi;

Przybywajże na pomoc w ostatnie godziny.

Spraw odpuszczenie grzechów od kary i winy:

Niechaj Boga chwalimy z Tobą w Niebie wiecznie,

Teraz Go na Twój przykład kochając serdecznie, Amen.

Antyfona. Przybywaj Oblubienico Chrystusowa na odebranie korony, którą Ci zgotował Bóg na wieki.

V. Módl sic za nami Błogosławiona Joanno Franciszko, Matko nasza!

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Najmilsza Matko nasza Błogosławiona Joanno Franciszko, któraś w ognistej miłości Boskiej osobliwszym służyła uczuciem ludziom zakonnym i świeckim, żywym i umarłym, ratując ich w potrzebach duszy i ciała, prosimy Cię pokornie, abyśmy tym ogniem miłości zapaleni, Ciebie godnie naśladować mogli. Przez Miłość Oblubieńca Twego, Który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

Św. Joanna Franciszka Fremiot de Chantal

 

 

Godzinki o Świętej Matce Joannie Franciszce de Chantal, Fundatorce Zakonnic Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Godzinki o Świętey Matce Joannie Franciszce de Chantal fundatorce Zakonnic Nawiedzenia Nayświętszey Maryi Panny 1768

NA JUTRZNIĘ.

Panie, otwórz wargi moje.

A usta moje opowiadać będą Chwałę Twoją.

Boże, przybądź ku wspomożeniu memu.

Panie, na ratunek mój pospiesz się.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Po niedzieli starozapustnej do Wielkiej Nocy zamiast Alleluja mówić się ma:

Chwała Tobie, Panie, Królu Wiecznej Chwały.

Hymn

Dla Świętej Matki Fremioty sławy

Niech głos i serce pieśń ochotną daje,

Jej miłe Bogu, nam przykładne sprawy

Przez święte w życiu chwalmy obyczaje.

Bądź Ojcu z Synem pokłon nieustanny,

Również Duch Święty niech od nas ma pienie,

Którego w sercach czysta miłość panny

Oraz niewinne piastują płomienie.

Antyfona. Błogosławionaś ty od Boga Najwyższego, bo imię twoje uwielbił, że nie odejdzie Chwała twoja od ludzi. Jdt 13, 23-25

V. Panie, wielka jest sława jej w zbawieniu Twoim, Panie.

R. Będziem śpiewać i wysławiać możności Twoje. Ps. 20, w. 6.14

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Boże, Który dajesz nam pociechę z Chwały i wysławienia Świętej Matki naszej, Joanny Franciszki, spraw to, żebyśmy za jej obroną w pobożnych obyczajach na wysokie stopnie świątobliwości przygotowani byli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu!

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boskie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

NA LAUDES

Wielbmy Pana wzajem.

A wywyższajmy Imię Jego społecznie. Ps. 33, w. 4

Boże, ku wspomożeniu memu jako wyżej.

Hymn

Ta Boska i stała kochanka

W drodze do Nieba śliczne czyni ślady,

Jak mamy dążyć w cnotach do Baranka

Równie nas uczy słowem i przykładem.

Bądź Ojcu z Synem pokłon nieustanny,

Również Duch Święty niech od nas ma pienie,

Którego w sercach czysta miłość panny

Oraz niewinne piastują płomienie.

Antyfona. Jam jest matka, przyjdźcie do mnie wszyscy, nasyćcie się owocami moimi. Oświecę wszystkich w Panu, bom nie dla siebie tylko samej pracowała. Syr. 24, w. 24.26.45.47

V. Przychodźcie do mnie, słuchajcie mię.

R. Bojaźni Bożej nauczę was. Ps. 33, w. 12

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Wszechmogący i Wieczny Boże, Który Świętej Matki naszej Joanny Franciszki chwalebne kroki w drodze doskonałości prostowałeś i nam przez nią tęż drogę ukazać raczyłeś, spraw Łaską Twoją, żebyśmy z gorącą żarliwością nauki i przykładów jej naśladowali. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wezwania jak wyżej na Jutrznię.

NA PRYMĘ.

Boże, ku wspomożeniu memu etc.

Hymn

Pierwiastki życia Bogu na ofiarę dawszy,

Wzgardzona od niej marność płocha,

A choć w małżeńską poślubiona parę,

Boga nad wszystko i nad niebo kocha.

Bądź Ojcu z Synem pokłon nieustanny,

Również Duch Święty niech od nas ma pienie,

Którego w sercach czysta miłość panny

Oraz niewinne piastują płomienie.

Antyfona.  Gdym jeszcze była młodziuchna, szukałam mądrości, rozweseliło się w niej serce moje, noga moja chodziła prostą drogą od młodości mojej, a dostałam dla siebie wielkiego odpocznienia. Syr. 51, w. 18.20.35 *

V. Panie, nadziejo moja od młodości mojej.

R. W Tobie śpiewanie moje na zawsze. Ps. 10, w. 5–6

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Stwórco Boże, Który od młodości Świętej Matki naszej Joanny Franciszki nieustannej pamięci byłeś celem, utwierdź w nas pamięć uświęcenia naszego, niechaj w obranej doskonałości drodze ani wstecz się nie oglądamy, ani na niej nie błądzimy. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wezwania jak wyżej na Jutrznię.

NA TERCJĘ.

Boże, ku wspomożeniu etc. jako wyżej.

Hymn

Straciwszy przez śmierć śmiertelnego męża,

Wraz niebieskiego bierze Oblubieńca,

Przeciwna rada w tym jej nie zwycięża,

Bogu swą czystość na zawsze poświęca.

Bądź Ojcu z Synem pokłon nieustanny,

Również Duch Święty niech od nas ma pienie,

Którego w sercach czysta miłość panny

Oraz niewinne piastują płomienie.

Antyfona. Tyś sława Jeruzalem, tyś wesele Izraela, tyś część ludu naszego, żeś się w czystości kochała, a po mężu twoim innego nie wiedziała, dlatego będziesz błogosławiona na wieki. Jdt 15, 10-11

V. Serce i ciało moje rozweseliły się.

R. W Bogu żywym, Ps. 84/83/, 2

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Boże, dla Którego miłości Święta Matka nasza Joanna Franciszka, owdowiawszy, doczesnym wzgardziła, a Niebieskiego sobie obrała Oblubieńca Chrystusa, daj nam wiernie postępować za niepokalanym Barankiem, dochowując Mu miłości poślubionej. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wezwania jak wyżej na Jutrznię.

NA SEKSTĘ

Boże, ku wspomożeniu etc.

Hymn

Raz serce z wiarą oddawszy dla Boga,

Nad nim wypala Imię Jezus z chęci,

A choć ta miłość niezwykła i sroga,

Znać, który w sercu kochanek z pieczęci.

Bądź Ojcu z Synem pokłon nieustanny,

Również Duch Święty niech od nas ma pienie,

Którego w sercach czysta miłość panny

Oraz niewinne piastują płomienie.

Antyfona. Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego. Mocna jako śmierć miłość, pochodnie jej pochodnie ognia i płomieniów. Pnp. 8, w. 6

V. Gorące stało się serce moje we mnie.

R. A w rozmyślaniu moim rozpalił się ogień. Ps. 39/38/, 4

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Którego Imię z nadzwyczajnego światła rozpalonym żelazem na ciele swoim wyraziła Święta Matka nasza Joanna Franciszka, daj nam za jej przyczyną niewinność ciała i duszy tak zachować, żebyśmy tego najświętszego Imienia miłością umocnione być zasłużyły. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wezwania jak wyżej na Jutrznię.

NA NONĘ

Boże, ku wspomożeniu etc. jako wyżej.

Hymn

Mając za wodza Salezego, dalej

Wznosi się duchem nad ziemskie granice.

Ślub czyni czynić zawsze doskonalej

I te przedziwne pełni obietnice.

Bądź Ojcu z Synem pokłon nieustanny,

Również Duch Święty niech od nas ma pienie,

Którego w sercach czysta miłość panny

Oraz niewinne piastują płomienie.

Antyfona. Otworzywszy usta, Jezus nauczał ucznie swe, mówiąc: Bądźcie doskonałymi, jako jest doskonałym i Ojciec wasz Niebieski. Mat. 5, w. 2.48

V. Lepszy mi jest zakon ust Twoich, Panie.

R. Niżeli tysiące złota i srebra. Ps. 119/118/, 72

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Najlitościwszy Boże, który cudownym mądrości Twojej wynalazkiem świętej matki naszej Joanny Franciszki zasługi, przez trudny ślub „czynienia praktyk cnót zawsze a zawsze doskonalszych” do przedziwnej doskonałości wywyższyłeś, daj nam z jej zasługami i przykładem, żebyśmy do wiecznego wesela przez codzienne w cnotach pomnożenie przy wsparciu łask Twoich przygotowane być zasłużyły. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wezwania jak wyżej na Jutrznię.

NA NIESZPORY.

Boże, ku wspomożeniu etc. jako wyżej.

Hymn

Rzuca świat, ojca i córki, i syna,

W zamian z tysiącznych cór w nowym zakonie

Zakłada orszak. Tym matka jedyna

Dla gód Baranka wiankiem zdobi skronie.

Bądź Ojcu z Synem pokłon nieustanny,

Również Duch Święty niech od nas ma pienie,

Którego w sercach czysta miłość panny

Oraz niewinne piastują płomienie.

Antyfona.  Żeś nie pobłażała synowi twemu jedynakowi dla mnie, błogosławić cię będę i rozmnożę potomstwo twoje jako gwiazdy na niebie i jako piasek, który jest na brzegu morskim. Ks. Rodz. 22, w. 15–17

V. Przyprowadzę za nią królowi panny.

R. Przyniosą je z weselem i radością. Ps. 45/44/, 15.16

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. O Wszechmogący Boże, wspomagaj nas Łaską twoją, żebyśmy za przewodnictwem Świętej Matki naszej Joanny Franciszki na służbę Twoją poświęcone powołania naszego wiernie strzegły i nigdy nie były wyrodzonymi jej córkami. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wezwania jak wyżej na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ

V. Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz.

R. A oddal gniew Twój od nas. Ps. 85/84/, 5

Boże, ku wspomożeniu etc. jako wyżej.

Hymn

Bogata w lata, cnoty i zasługi

Pragnie dokończyć tego życia biegu,

Jako oddawszy śmiertelności długi,

Łączy się z Bogiem na szczęśliwym brzegu.

Bądź Ojcu z Synem pokłon nieustanny,

Również Duch Święty niech od nas ma pienie,

Którego w sercach czysta miłość panny

Oraz niewinne piastują płomienie.

Antyfona. Teraz, Panie, uczyń ze mną według woli Twojej, a rozkaż w pokoju wziąć ducha mego, co mi daleko lepiej umrzeć niżeli żyć. Tobiasza 3, w. 6

V. Mnie dla niewinności mojej przyjąłeś.

R. I utwierdziłeś przed obliczem Twoim na wieki. Psal. 40, w. 13

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Drogą przed Obliczem Twoim, o Boże, śmierć Świętej Matki naszej Joanny Franciszki rozpamiętywającym, użycz Łaski Twojej, abyśmy pragnienia nasze w nocy do Ciebie obracały, we dnie zaś na przyjście Twoje czuwały, tak życia Świętej Matki naśladując, jako pragniemy być podobnymi w błogosławionej jej śmierci. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wezwania jak wyżej na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK.

Gdy śpiewamy na Twą Chwałę

Z tego wygnania padołu,

Daj wraz z Tobą w niebie trwałe

Śpiewać hymny pospołu.

Bądź Ojcu z Synem pokłon nieustanny,

Również Duch Święty niech od nas ma pienie,

Którego w sercach czysta miłość panny

Oraz niewinne piastują płomienie.

Antyfona. Wszystko, coś mówiła, prawdą jest, i nie masz żadnej przygany w sprawach twoich, przetoż teraz módl się za nami, boś jest niewiasta święta. Jdt 8, w. 28.27

V. Pamiętaj o zgromadzeniu twoim.

R. Nie ustawaj rąk twoich podnosić aż do końca. Psal. 29/28/, 2-3

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Pokornie żebrzemy Łaski Twojej, Wszechmogący Boże, abyśmy im z usilniejszym nabożeństwem przyczynie Świętej Matki naszej Joanny Franciszki polecamy się na ziemi, tym z gorętszą usilnością starały się być przyjęte do jej towarzystwa w Niebie. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wezwania jak wyżej na Jutrznię.

 

 

Św. Joanna Franciszka Fremiot de Chantal

 

 

Litania o Św. Joannie Franciszce de Chantal (I)

Źródło: Panie, wysłuchaj modlitwę moją! – wybór modlitw z książek do nabożeństwa 1869

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Ojcze Franciszku Salezy,

Święta Matko Joanno Franciszko,

Święta Joanno, Niewiasto mężna,

Święta Joanno, Niewiasto roztropna,

Święta Joanno, Niewiasto najczystsza,

Święta Joanno, Bojaźni Bożej pełna,

Święta Joanno, Rozkoszami i wyniosłością świata się brzydząca,

Święta Joanno, Z Bogiem przez modlitwę ustawiczną złączona,

Święta Joanno, Najpobożniejsza młodych dziatek nauczycielko,

Święta Joanno, Modlitwy zawsze pilnująca,

Święta Joanno, Mistrzynio dziatek w pobożności,

Święta Joanno, Prawdziwa matko domowników swoich,

Święta Joanno, Pocieszycielko chorych pilnie im służąca,

Święta Joanno, Karmicielko ubogich,

Święta Joanno, Wdowo prawdziwie tylko Boga pragnąca,

Święta Joanno, Na głos i powołanie Boskie zawsze chętnie gotowa,

Święta Joanno, dla Boga ojczyznę i dom rodowity porzucająca,

Święta Joanno, Matko w nowe zakonne potomstwo obfitująca,

Święta Joanno, W Wierze Świętej najmocniejsza i niewzruszona,

Święta Joanno, Nadziei w Bogu pełna,

Święta Joanno, W miłości Boga najgorętsza,

Święta Joanno, Serca najłagodniejszego,

Święta Joanno, Ducha najpokorniejszego,

Święta Joanno, do nauki katolickiej najprzywiązańsza,

Święta Joanno, stolicy Apostolskiej najprzychylniejsza,

Święta Joanno, Przełożonym kościelnym najposłuszniejsza,

Święta Joanno, Żywe prawidłowo posłuszeństwa zakonnego,

Święta Joanno, Strażniczko czystości najpilniejsza,

Święta Joanno, Wzorze ubóstwa ewangelicznego,

Święta Joanno, Oblubienic Chrystusowych przewodniczko,

Święta Joanno, W obelgach najcierpliwsza,

Święta Joanno, O pomnożenie Chwały Boskiej żarliwie się starająca,

Święta Joanno, Ofiaro Miłości Boskiej,

Święta Joanno, Radości nasza,

Święta Joanno, Korono nasza,

Święta Joanno, Ozdobo i chwało Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,

Święta Joanno, Z Św. Franciszkiem Salezym wspólnie około zbawienia dusz pracująca,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryja… Chwała Ojcu…

Antyfona. Chwalmy wszyscy Białogłowę chwalebną, która dziwną rzecz sprawiła w życiu swoim; wyszła z granic swoich, aby była posłuszną Bogu, która sama sobie umarła, aby w Niej Chrystus żył. Tać jest która wszystkie prace poniosła dla Chrystusa, i w nich trwała aż do końca.

℣. Módl się za nami Święta Joanno Franciszko,

℟. Abyśmy śladem cnót Twoich zawsze postępować mogli.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Wszechmogący i Wieczny Boże! Któryś Błogosławioną Joannę Franciszkę w różnych stanach życia Jej, różnymi udarował łaskami, racz nam dać miłościwie za Jej zasługami i modlitwą, abyśmy w stanach życia naszego doskonale Tobie służyć mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

℟. Amen.

Lub:

Najlitościwszy Boże, Który cudownym Mądrości Twojej Zrządzeniem, wywyższyłeś do przedziwnej doskonałości zasługi Błogosławionej Joanny, przez trudny ślub czynienia, praktyk cnót coraz doskonalszych, prosimy Cię przez jej święte zasługi, daj nam naśladować jej przykład, abyśmy przez codzienne w cnotach pomnożenie, za Łaską Twoją wiekuistej szczęśliwości dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

Św. Joanna Franciszka Fremiot de Chantal

 

 

Litania o Bł. Joannie Franciszce Fremiot de Chantal

Źródło: Nabożeństwo do ś. Franciszka Salezego i ś. Joanny Franciszki 1859

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Marya, Opiekunko Zgromadzenia Zakonnic Nawiedzenia Twego,

Święty Ojcze Augustynie,

Święty Ojcze Franciszku Salezy,

Święta Matko nasza Joanno Franciszko,

Święta Joanno Franciszko, Przykładzie wszystkich stanów płci białej,

Święta Joanno Franciszko, Do gruntowej pobożności szczególnie od Boga wybrana,

Święta Joanno Franciszko, Panno niewinna,

Święta Joanno Franciszko, Panno w dziecinnym wieku zawstydzająca bluźnierców Najświętszym Sakramentu,

Święta Joanno Franciszko, Której najmilszą rozrywką było Nabożeństwo,

Święta Joanno Franciszko, W sprawach twoich pięć panien mądrych chwalebnie naśladująca,

Święta Joanno Franciszko, Panno rodzicom i nauczycielom posłuszna bez oporu,

Święta Joanno Franciszko, Panno uprzejma bez płochości,

Święta Joanno Franciszko, Panno roztropna bez pychy,

Święta Joanno Franciszko, Niewinnością ciała i duszy, stająca się Aniołów naśladownicą,

Święta Joanno Franciszko, W obraniu postanowienia, jedynie wolą Boską wykonać pragnąca,

Święta Joanno Franciszko, Pani nabożna, bez naruszenia zatrudnieni gospodarskich,

Święta Joanno Franciszko, Pani roztropna, do nabożeństwa i wypełniania Przykazań Boskich i kościelnych, męża i domowników zachęcająca,

Święta Joanno Franciszko, Ubogich i sierot Opiekunko,

Święta Joanno Franciszko, Pani, mężną, białogłowę od Salomona wychwalaną naśladująca,

Święta Joanno Franciszko, Matko, miłością, nauką i przykładem potomstwo Twoje do bojaźni grzechu i Chwały Boskiej nieustannie prowadząca,

Święta Joanno Franciszko, Wdowo, wszelką próżnością gardząca,

Święta Joanno Franciszko, Wdowo w milczeniu i cierpliwości od sług Ojca mężowego, niezliczone mnóstwo wzgard cierpliwie znosząca,

Święta Joanno Franciszko, Najobrzydliwszym chorym służenie, uważająca za najmilszą zabawę,

Święta Joanno Franciszko, Wśród pokus Imię Jezus rozpalonym żelazem, na piersiach z osobliwszego natchnienia, jako znak wierności wyrażająca,

Święta Joanno Franciszko, Zakonnico doskonała,

Święta Joanno Franciszko, Na wzór Seraficznej Teresy Świętej, czyniąca ślub wykonywania czynności Twoich jak najdoskonalej,

Święta Joanno Franciszko, Rozum otwarty i nadprzyrodzonym światłem objaśniony, w prostocie zakonnej zawsze pod posłuszeństwo poddająca,

Święta Joanno Franciszko, Męczennico razem niezliczone pokusy, zgryzoty na umyśle cierpiąca, w modlitwie jednak nieustająca,

Święta Joanno Franciszko, Która będąc Matką i Fundatorką Zakonu Twojego, jednakże posłuszną byłaś przełożonym młodszym,

Święta Joanno Franciszko, Która mając niezwykłe pociągi do bogomyślności i osobności, jednak albo dla miłości bliźniego, albo dla dobra pospolitego słodką spokojność chętnie rzucająca,

Święta Joanno Franciszko, Zwierciadło, wszystkim Przełożonym od Boga naznaczone,

Święta Joanno Franciszko, Kochanko Krzyża Chrystusowego: w życiu, chorobie i śmierci nigdy od umartwienia nie oddalona,

Święta Joanno Franciszko,  Której zejście z świata, śmiercią świętą pobożny spowiednik uznał,

Święta Joanno Franciszko, Której duszę do Nieba wstępującą, Św. Wincenty z Pauli widział,

Święta Joanno Franciszko, Błogosławiona Matko, w Niebie z Bogiem królująca,

Święta Joanno Franciszko, Ucieczko pewna nabożnych do Ciebie,

Bądź nam miłościwa, Prosimy Cię pokornie, racz nas wysłuchać.

Abyś nam u Boga odpuszczenie grzechów zjednała,

Abyś nam uprosiła wytrwanie w dobrem przedsięwzięciu,

Abyś nam zjednała miłość Prawa Bożego i Zakonnego,

Abyś nam użyczyła cnót Twoich Świętych,

Abyś serca nasze Miłością Boską zapalała,

Abyś nas naprzeciw czartu i ciału umacniała,

Abyś pragnienie Niebieskiego Oblubieńca, w sercach naszych powiększała,

Abyś nam rzeczy światowe marne obrzydzała,

Abyś wszystkim dobrodziejom naszym, wieczną zapłatę uprosić raczyła,

Abyś nam śmierć szczęśliwą uprosić raczyła,

Abyś Zakon Nawiedzenia przez Ciebie założony, w początkowej gorącości ducha utrzymać raczyła,

Abyś prośby nasze miłościwie przyjąć raczyła,

Przez miłość Oblubieńca Chrystusa Pana,

Przez miłość i zasługi Świętego Ojca Salezego,

Przez zasługi i heroiczne cnoty Twoje,

Przez Łaski i dary, których Ci Bóg użyczył,

Przez miłość macierzyńską, którąś miała ku wszystkim,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, dla zasług Błogosławionej Joanny Franciszki Matki naszej, Przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, dla zasług Św. Ojca Salezego, Wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, dla cudownych spraw Twoich przez Nich uczynionych, Zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święta Matko nasza Joanno Franciszko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. O! Panie Jezu Chryste, Któryś z niewysławionej Opatrzności Twojej, Świętemu Ojcu Salezemu do Zakonnej Fundacji Nawiedzenia, Błogosławioną Joannę Franciszkę obrał i naznaczył, a nam Ją za Matkę podał: prosimy Cię przez zasługi Ich i modlitwy, abyś nas wzajemnie z Matką Twoją Najświętszą, miał w Swojej Świętej Opiece. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Joanna Franciszka Fremiot de Chantal

 

 

Modlitwa do Św. Joanny Franciszki Fremiot de Chantal

Źródło: Nabożeństwo do ś. Franciszka Salezego i ś. Joanny Franciszki 1859

O! Błogosławiona Matko, po zwalczonych w doczesnym życiu pracach, zwycięskim wieńcem w Niebie od Boga ozdobiona: winszuję Ci tak szczęśliwej wygranej, dziękuję Bogu za Chwałę Twoją, oddaję pokłon należyty, i także opiece Twojej polecam się na zawsze. Dobrodziejstwa za Twoją przyczyną ludziom wyświadczone, upewniają ufność moją i pokazują jak łaskawaś dla nabożnych do Ciebie, i jak Bóg szczodrobliwy na prośby Twoje. Raczże, o Bł. Matko, przyjąć mnie w wiełowładną opiekę Twoją, zjednaj mi tę żarliwość w cnotach, którąś sama pałała w życiu; uproś pobożność bez żadnej obłudy, która najpiękniejszą ozdobą Twoich spraw była; spraw zupełne oddanie się na Wolę Boską, które Cię w najsroższych przeciwnościach, smutkach, pracach na duszy, boleściach ciała wzmacniało; użycz tej nieprzełamanej cierpliwości, z którą ochotnie znosiłaś wszystkie dolegliwości, krzywdy i wzgardy. Uproś mi Łaskę iść za przykładem Twoim, nie pragnąć nic więcej, tylko kochać Boga i służyć Bogu, podobać się Bogu, lękać się obrazy Boskiej. Niech z równą Twojej szczerością mówić zawsze mogę: Niczego w czasie i w wieczności nie pragnę, tylko Boga; On Jedynym Dobrem moim; o! jak szczęśliwym będę jeżeli Go odziedziczę! Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *