Św. Katarzyna Labouré

(28 Listopada)

 

 

 

 

Litania do Św. Katarzyny Labouré.

(Do prywatnego użytku)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Marya Niepokalana, Patronko Sióstr Miłosierdzia,

Święta Katarzyno Labouré,

Święta Katarzyno, wybranko Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej,

Święta Katarzyno, wierna duchowna Córko Św. Wincentego a Paulo i Św. Ludwiki,

Święta Katarzyno, wzorze posłuszeństwa i umartwienia,

Święta Katarzyno, któraś swą niewinnością spodobała się Jezusowi i Najświętszej Dziewicy,

Święta Katarzyno, wielce rozmiłowana w Najświętszym Sercu Pana Jezusa i Maryi,

Święta Katarzyno, naśladowczyni Najświętszego Serca w cichości i pokorze,

Święta Katarzyno, której Matka Najświętsza raczyła się objawić w Chwale Niepokalanego Poczęcia,

Święta Katarzyno, apostołko Cudownego Medalika, przez który rozlały się potoki Łask na wyschniętą ziemię,

Święta Katarzyno, pierwsza organizatorko wielkich zastępów Dzieci Maryi,

Święta Katarzyno, Patronko Stowarzyszenia Dzieci Maryi,

Święta Katarzyno, kwiecie w ogrodzie Sióstr Miłosierdzia,

Święta Katarzyno, rozmiłowana w pokornych zajęciach aż do śmierci,

Święta Katarzyno, czysta gołębico przedziwnej prostoty,

Święta Katarzyno, troskliwa opiekunko starców,

Święta Katarzyno, miłosierna opiekunko ubogich i nieszczęśliwych,

Święta Katarzyno, litościwa pocieszycielko chorych,

Święta Katarzyno, obdarzona przez Ducha Świętego Darem proroctwa,

Święta Katarzyno, wesele i ozdobo Sióstr Miłosierdzia,

Święta. Katarzyno, cudami od Boga wsławiona,

Święta Katarzyno, jasny promieniu Niebios,

Abyśmy Najświętszą Maryę Pannę, jako Najmilszą Matkę miłowali, uproś nam u Niepokalanej.

Abyśmy obowiązki swoje pokornie i sumiennie spełniali,

Abyśmy wszystkie przeciwności i cierpienia zbawiennie znosili,

Abyśmy Boga i Matkę Najświętszą z Tobą na wieki chwalili,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Św. Katarzyno Labouré.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, Zbawicielu nasz, abyśmy, jako się weselimy z wywyższenia świętej Katarzyny Labouré, Dziewicy Twojej, tak też żywili w sercach naszych uczucia prawdziwej pobożności. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Św. Katarzyna Labouré

 

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

O Najświętsza Dziewico Niepokalanie Poczęta, Matko Boża, któraś raczyła w cudowny sposób objawić Św. Katarzynie Labouré Wolę Swoją i miłosierne zamiary, odnoszące się do wybicia i noszenia Cudownego Medalika, spraw prosimy, abyśmy za jej przykładem Ciebie i Twego Syna Najukochańszego nade wszystko miłowali, dla zbawienia naszego i drugich skutecznie pracować umieli i sobie przy pomocy Cudownego Medalika nagrodę w niebie zapewnili. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023