(17 października)

 

 

 

 

Litania do Św. Małgorzaty Marii Alacoque

Źródło: Książka do nabozeństwa o Najsłodszym Sercu Jezusowym i 33 uwagi 1883

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Matko Jezusowa, módl się za nami!

Święty Józefie, Patronie dusz wewnętrznych,

Święty Janie Apostole Boskiej Miłości,

Święty Franciszku Salezy i Święta Joanno Franciszko de Chantal, Fundatorzy Zakonu Nawiedzenia, módlcie się za nami!

Święta Małgorzato Mario, módl się za nami!

Dziewico od dzieciństwa poświęcona Jezusowi,

Dziecię ukochane Maryi,

Chwało Zakonu Nawiedzenia,

Oblubienico Serca Jezusowego,

Uczennico ukochana Serca Jezusowego,

Powiernico nieskończonej Miłości Serca Jezusowego,

Powiernico boleści Jego na widok niewdzięczności ludzkiej,

Oblubienico wierna Serca Jezusowego,

Pocieszycielko Serca Jezusowego,

Apostole Serca Jezusowego,

Wielbicielko żarliwa Najświętszego Sakramentu,

Oblubienico poświęcająca się na zadośćuczynienie Sercu Jezusowemu za niewdzięczność i zapomnienie ludzkie,

Towarzyszko miłości Serafinów,

Miłośnico żarliwa Krzyża Chrystusowego,

Przemożna Pośredniczko w otrzymaniu nawrócenia dusz niewiernych i zakamieniałych,

Ofiaro miłości,

Duszo zostająca w szczęśliwej Opiece Twojego Anioła Stróża,

Chwało Serca Jezusowego,

Rozkoszy Serca Jezusowego,

Dziedziczko w czasie i w wieczności wszystkich skarbów Serca Jezusowego,

Naśladownico Jezusa cichego i pokornego Serca, któraś wypełniała najdoskonalsze posłuszeństwo,

Miłości do życia upokorzonego, wzgardzonego i oderwanego od wszystkie co nie jest Bogiem,

Mistrzyni roztropna i oświecona w życiu wewnętrznym,

Pośredniczko przemożna dusz w Czyśćcu cierpiących,

Ty, coś zaczerpnęła w Sercu Jezusowym miłość tak wspaniałomyślną i tak pełną współczucia dla bliźniego,

Małgorzato Mario przez nieśmiertelnego naszego Ojca Świętego Piusa IX uznana godną, abyś w liczbę Błogosławionych policzoną została, Ty, która w tej okoliczności byłaś przyczyną wielkiej radości duszom pobożnym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Antyfona. Pójdź Oblubienico Chrystusowa, weźmij koronę, którą tobie Pan na wieki zgotował.

V. Z ślicznością Twoją i z pięknością Twoją.

R. Naciągnij, fortunnie postępuj i króluj.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste! któryś niewyśledzone bogactwa Serca Twojego, Świętej Małgorzacie Pannie cudownie objawił, daj nam przez Jej zasługi i naśladowanie, abyśmy Cię we wszystkim i nade wszystko miłując, wiecznie w tymże Sercu Twoim mieszkanie mieć sobie zasłużyli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Małgorzata Maria Alacoque.jpg

 

 

Modlitwa do Św. Małgorzaty Marii Alacoque

Źródło: Książka do nabozeństwa o Najsłodszym Sercu Jezusowym i 33 uwagi 1883

O słodka i miła Serca Jezusowego Oblubienico, Święta Małgorzato Mario, Kwiecie powabny i skromny fiołku, któryś ozdobił i upiększył rozkoszny ogród Nawiedzenia; o perło droga i najbogatsze dziedzictwo rodziny Św. Franciszka Salezego i Świętej Joanny de Chantal, o Błogosławiona, módl się z nami. O Ty, której Pan Jezus objawił bogactwa niewypowiedziane Swojego Serca i powierzył najskrytsze Tajemnice Swych Boleści, pragnień i Miłości Swojej, uproś mi przyczyną Swoją Łaskę, ażebym coraz większy zapał czując w sercu moim, coraz bardziej, a bardziej wzrastał w miłości Najsłodszego Serca Jezusa mojego! i to Serce Najsłodsze z Tobą i ze Wszystkimi Świętymi wielbił przez nieskończone wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *