Św. Marcin z Tours

(11 listopada)

 

 

 

 

Litania do Św. Marcina

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Marcinie Biskupie,

Święty Marcinie, w mieście Sabarii dawnej Pannonii z rodziców pogańskich zrodzony,

Święty Marcinie, w dziesiątym roku życia swego, pomimo woli ojca, odrodzenia się ze Chrztu Świętego gorąco pragnący,

Święty Marcinie, na rozkaz cesarza do stanu rycerskiego przeznaczony,

Święty Marcinie, w pierwszym pragnieniu przyjęcia prawdziwej Wiary niezachwianie trwający,

Święty Marcinie, Samego Pana Jezusa w osobie żebraka, miłosiernie połową płaszcza żołnierskiego okrywający,

Święty Marcinie, wkrótce po otrzymaniu Chrztu Świętego do żołnierstwa Chrystusowego powołany,

Święty Marcinie, stan wojskowy na stan duchowny niezwłocznie zamieniający,

Święty Marcinie, wyznanie prawdziwej Wiary przed pogańskim cesarzem mężnie czyniący,

Święty Marcinie, do Św. Hilarego na duchowne ćwiczenia spiesznie się udający,

Święty Marcinie, dla wielkich cnót twoich na kościelny urząd egzorcysty przeznaczony, 

Święty Marcinie, nad pozyskaniem dusz rodzicielskich ślepotą pogańską zarażonych, bezustannie pracujący,

Święty Marcinie, w drodze do rodzinnego domu od zbójców napadnięty, i tych wymową swoją do skruchy i żalu za grzechy pobudzający,

Święty Marcinie, któryś matkę swoją w Nauce Chrześcijańskiej oświecił i do prawdziwej Wiary przyprowadził,

Święty Marcinie, bardzo wielu pogan do Chrystusa Ukrzyżowanego nawracający,

Święty Marcinie, pogromco ariańskiej bezbożności,

Święty Marcinie, w świętym zapale przeciw kacerstwu mężnie się zastawiający,

Święty Marcinie, liczne prześladowania dla Wiary Jezusa Chrystusa cierpiący,

Święty Marcinie, dla Imienia Pańskiego męczeństwo cierpliwie wytrzymujący,

Święty Marcinie, dla Wiary do wyspy Gallinarii na wygnanie skazany,

Święty Marcinie, po powrocie z wygnania dla rozlicznych cnót twoich od obywateli Turonu na Pasterza wybrany,

Święty Marcinie, za wyraźną Wolą Bożą na Biskupa uświęcony,

Święty Marcinie, wielki w Winnicy Pańskiej robotniku,

Święty Marcinie, dobry pasterzu swych owiec,

Święty Marcinie, Stolicy Piotra Świętego synu najwierniejszy,

Święty Marcinie, w czwartym wieku Kościoła Katolickiego, filarze najmocniejszy,

Święty Marcinie, miłośniku Krzyża Świętego,

Święty Marcinie, pogańskie bałwany Słowem Bożym kruszący,

Święty Marcinie, wskrzesicielu umarłych,

Święty Marcinie, dziwny cudotwórco,

Święty Marcinie, przyszłe rzeczy duchem prorockim przepowiadający,

Święty Marcinie, mężu Apostolski,

Święty Marcinie, naśladowco Pustelników,

Święty Marcinie, chwało Wyznawców,

Święty Marcinie, Męczenniku chwalebny,

Święty Marcinie, perło Biskupów,

Święty Marcinie, zwycięzco tryumfujący nad światem i pokusami jego,

Święty Marcinie, postrachu złych duchów,

Święty Marcinie, wodzu w Zakonie Świętym żołnierstwa,

Święty Marcinie, ubóstwo uczniom swym zalecający,

Święty Marcinie, nauczycielu karności,

Święty Marcinie, zwierciadło doskonałości,

Święty Marcinie, gwiazdo Zakonu twego,

Święty Marcinie, przykładzie zakonników,

Święty Marcinie, pilny stróżu uczniów Twoich,

Święty Marcinie, nauczycielu posłuszeństwa,

Święty Marcinie, przykładzie pokory

Święty Marcinie, wzorze wstrzemięźliwości,

Święty Marcinie, miłośniku czystości,

Święty Marcinie, mistrzu milczenia,

Święty Marcinie, kwiecie pobożności i zakonnego życia,

Święty Marcinie, światło modlitwy i rozmyślania,

Święty Marcinie, wzorze świątobliwości i nabożeństwa, 

Święty Marcinie, miłośniku cierpliwości,

Święty Marcinie, pocieszycielu strapionych,

Święty Marcinie, niewyczerpany jałmużniku,

Święty Marcinie, tkliwy miłośniku bliźnich,

Święty Marcinie, przykładzie cnót wszelkich,

Święty Marcinie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa,

Święty Marcinie, przybytku Ducha Świętego, 

Święty Marcinie, o czasie śmierci swojej wiadomość posiadający, 

Święty Marcinie, współmieszkańcu Wszystkich Świętych,

Święty Marcinie, opiekunie do Ciebie się uciekających,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Święty Marcinie Biskupie.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Który wiesz dobrze, jak słabymi jesteśmy, spraw miłościwie, abyśmy za przyczyną Świętego Marcina, Biskupa i Wyznawcy Twego, od wszelakich najazdów nieprzyjaciół naszego zbawienia obronę otrzymali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. 

R. Amen.

 

 

Św. Marcin

 

 

Modlitwa do Świętego Marcina Biskupa

Źródło: Katolik w modlitwie czyli Książka do nabożeństwa oraz śpiewnik kościelny 1895

Boże, Który w żołnierskim jeszcze, a dopiero się gotującego do Chrztu Marcina Świętego sercu tak wielką miłość raczyłeś wzbudzić, że własnego odzienia swego udzielił na pokrycie ubogiego żebraka; wzbudzajże i w nas tak miłosierne nad nędzą ludzką politowanie, a nie dopuszczaj tego, Panie! ażebyśmy, którzy już w prawdziwej Wierze zostajemy, mieli być zawstydzeni na Sądzie Twoim większymi miłosierdzia ku nędznym przykładami niewiernych, albo w Wierze błądzących.

Wierzymy, Zbawicielu i Boże nasz! że cośkolwiek dobrego czynimy uboższym ludziom w Imię Twoje, tak te ofiary miłośnie przyjmujesz, jak gdyby się czyniły Samemu Tobie. A że wszystko, cokolwiek na tym świecie mamy, od Ciebie posiadamy, niechże Ci więc z tego udzielać nie żałujemy iżbyśmy z Marcinem Świętym kiedykolwiek od Ciebie usłyszeć mogli, żeśmy Cię w ubogich odartych okrywali, w łaknących nakarmili, w pragnących napoili, w więźniach nawiedzali i w podróżnych ochotnie na gospodę przyjmowali. Ach, Panie, utwórzże w nas Łaską Twą tak miłosiernie ku innym serce, jakie byśmy mieć chcieli w innych ku nam; dajże nam być miłosiernymi ku bliźnim naszym, abyśmy Miłosierdzia od Ciebie Samego dostąpili.

O Święty Marcinie! odważniejszy w zbroi Krzyża Świętego nad innych żelazem uzbrojonych w wojsku cesarskim Mężu, który stawszy się żołnierzem Chrystusowym, nie przestawałeś być przez całe życie twoje czarta, świata i ciała twego wojownikiem: uprośże mi u Pana twego męstwa i sił ile mi trzeba do zwyciężenia tychże nieprzyjaciół. A kiedy najokropniejszy z nich piekielny lew największe siły swoje przy śmierci na mnie wywierać będzie, ażeby tak krwawa bestia nic we mnie piekła godnego nie znalazł; zjednaj mi, Biskupie Święty! wczesne i należyte z mych grzechów oczyszczenie. Niech Cię, jeżeli nie w niewinności, przynajmniej w pokucie naśladuję, niech twym przykładem duszę i ciało moje ku Niebu zwracam, niech z Tobą w Chrystusie żyję i umieram. Amen.

 

 

Św. Marcin

 

 

Modlitwa do Świętego Marcina.

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

Święty Marcinie, Biskupie; Ty jeszcze nie ochrzczony, a już Chrystusa czczący w członkach Jego, to jest; w ubogich, kiedyś nie uważając na wygodę swoją i śmiech ludzi połowę płaszcza swojego dał nagiemu żebrakowi.

Oto już dawno przez Chrzest Święty stałem się Sługą Boskim, a dla Chwały i Miłości Jego nic nie czynię, dla próżnej sławy i marnej rozkoszy, odważam się często na wielkie rzeczy, a dla Boga mego najmniejszej uczynić nie chcę. W czym nie kto inny mnie poprawić może, tylko Ty przykładem Twoim i przyczyną Swoją do Boga wniesioną.

Ach, wyproś mi, gorliwy Sługo Boży, Twoją przyczyną tę Łaskę, abym nieustannie pałał ogniem Miłości Boskiej, i żeby wszystkie sprawy i uczynki moje, miały jedynie na celu pomnożenie Chwały Bożej. Wzbudź we mnie chęć do udzielania ubogim jałmużny, do cierpliwości i pokory, gdy żeś Ty tymi cnotami szczególnie był ozdobiony. 

Niech i ja z Tobą, Święty Biskupie, choć mi to życie jest przykrym, dłużej żyć zapragnę, jeżeli ludowi Twojemu jestem potrzebny, i żebym wszystko to, czym zaniedbał dobrego uczynić, przez dobre uczynki wynagrodził, żebym za wszystkie momenta przeszłego życia mego, nachwalił się, kochał Boga i zasłużył sobie na widzenie Stwórcy mego, który już Ciebie wieńczy wieńcem Chwały, a Sam żyje i króluje przez wszystkie wieki. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *