Maria Magdalena

 

 

 

 

Godzinki o Św. Marii Magdalenie

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

NA JUTRZNIĘ.

Jezu, Obrońco grzesznych, otwórz wargi moje,

Abyśmy Cię czcili, wielbiąc Miłosierdzie Twoje.

Przybądź, Jezu Łaskawy, ratuj nas grzeszników,

Za prośbą Magdaleny ratuj służebników.

Miej cześć z Ojcem i z Duchem Świętym, Chryste Panie,

Któryś o Magdalenie grzesznej miał staranie.

Miej też o nas, którzy się ku Tobie uciekamy,

Niech Cię Miłosiernego nad nami doznamy.

Hymn

Jezu, nasz Zbawicielu, Ojca Przedwiecznego

Synu, wejrzyj łaskawie na nas z Tronu Swego.

Magdalenąś nie gardził, choć grzesznicą była,

Aby z Tobą Rozkoszy Niebieskich zażyła.

Nie gardź nami grzesznymi, bośmy Twe stworzenie,

Dlategóż racz odpuścić nasze przewinienie.

V. Odpuściłeś jej, Jezu, wielkość nieprawości.

R. Bo Cię umiłowała z serdecznych wnętrzności.

V. Módlmy się. Racz nam dać z Szczodrobliwości Twojej, Ojcze Niebieski, iż jako Błogosławiona Magdalena Syna Twego, a Pana naszego umiłowawszy, od Niego otrzymała grzechów odpuszczenie, tak też nam u Twego Miłosierdzia niech zjedna zbawienie. Przez tego Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwę naszą.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

NA LAUDES.

Przybądź, Jezu Łaskawy, ratuj etc. jako na Jutrznię.

Hymn

Dałeś ją, Dobry Jezu, na wzór nam grzesznikom,

Na większą chęć ku Sobie Swoim miłośnikom.

Bo każdy za Lekarza uznał Cię Dobrego,

A iż nie pragniesz zguby, by najgrzeszniejszego.

Zdarz, byśmy z tą grzesznicą tu pokutowali,

Od Twych Boskich mandatów nie odstępowali.

Wiersz i modlitwa, jako na Jutrznię.

NA PRYMĘ

Przybądź, Jezu Łaskawy, ratuj etc. jako na Jutrznię.

Hymn

W ciężkich grzechach ta pani była pogrążona,

Już, już, w piekielnych wrotach postawiona.

Aż Łaski Twojej promień do serca jej zmierza,

Młot zaś sądów straszliwych potężnie uderza.

Aza, Jezu, nie widzisz bliskiej zguby mojej,

Ratuj mnie, ja się chwytam słodkiej Łaski Twojej.

Wiersz i modlitwa jako na Jutrznię.

NA TERCJĘ.

Przybądź, Jezu Łaskawy, ratuj etc. jako na Jutrznię.

Hymn

Z Twej zbawiennej Nauki jako śnieg topnieje,

Nawrócona w sercu jej nieprawość niszczeje,

Zobaczywszy po sobie, jak na duszy chora,

Szła Cię szukać z maściami, pewnego Doktora.

Niechże i ja do Ciebie przychodzę z ufnością,

Jezu, znaj mnie za syna (córkę), wzbogać przyjemnością.

Wiersz i modlitwa, jako na Jutrznię.

NA SEKSTĘ.

Przybądź, Jezu Łaskawy, ratuj etc. jako na Jutrznię.

Hymn

Gdy przybiegła do Ciebie zraniona Miłością,

Padłać do Nóg z pokorą i z wielką ufnością,

Które mile całując, olejkiem naciera,

Myjąc Je swymi łzami, włosami ociera.

Nie dopuszczaj odkładać  poprawy żywota,

Ale zawsze niech kwitnie wszelka we mnie cnota.

Wiersz i modlitwa jako na Jutrznię.

NA NONĘ.

Przybądź, Jezu Łaskawy, ratuj etc. jako na Jutrznię.

Hymn

O szczęśliwe łzy, które brud grzechów zmywacie

I Łazarzom umarłym żywot upraszacie.

A toć się w Magdalenie Świętej pokazuje,

Która Cię, Dobry Jezu, serdecznie miłuje.

Niechże i ja u Ciebie strumień łez uproszę,

Którymi Cię za moje złe życie przeproszę.

Wiersz i modlitwa jako na Jutrznię.

NA NIESZPORY. 

Przybądź, Jezu Łaskawy, ratuj etc. jak na Jutrznię.

Hymn

Przywiodła Cię do tego, że Miłość za miłość,

O Jezu mój, oddajesz, odpuszczając jej złość.

Dlaczego też pod Krzyżem z Matką Twoją stała,

Kędy z Twej Śmierci srogiej często omdlewała.

Użycz mi po dostatku, Jezu, Twej Miłości,

Niech Ci już wiernie służę, porzuciwszy złości.

Wiersz i modlitwa jako na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ

Nawróć nas grzesznych z Twej Boskiej Litości,

Za prośbą Magdaleny przebacz mej krewkości.

Przybądź, Jezu Łaskawy, ratuj nas grzeszników… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Gdy pragnęła posługę oddać Ciału Twemu,

Szuka Cię na oddanie czci Zmartwychwstałemu,

Której widząc stateczność, wprzódeś się jej zjawił,

A przez nią Uczniom Swoim i innym objawił.

Pociesz mnie Swą bytnością, kiedy konać będę,

A niech z Tobą w Niebiesiech, o Jezu, zasiędę.

Wiersz i modlitwa jak na Jutrznię.

POLECENIE GODZINEK

Oddajęć się pod skrzydła, Chryste Jezu Dobry,

Niech z tą panią uznaję, żeś jest grzesznym szczodry.

Niech jej wzorem za grzechy z płaczem pokutuję,

Jej lepszego żywota wiernie naśladuję.

 

 

Maria Magdalena

 

 

Litania o Św. Marii Magdalenie, Pokutnicy

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu Dobry, Któryś Marię Magdalenę od wieków do zbawienia przeznaczył,

Jezu Dobry, Któryś Marii Magdalenie serce do Siebie nawrócił,

Jezu Dobry, Któryś Marii Magdalenie pierwsze życie jej obrzydził,

Jezu Dobry, Któryś Marię Magdalenę żalem i miłością zranił,

Jezu Dobry, Któryś Marię Magdalenę do domu Szymonowego natchnieniem sprowadził,

Jezu Dobry, do Którego Nóg Maria Magdalena z wielkim wstydem upadła,

Jezu Dobry, Którego Nogi Maria Magdalena łzami obmywała i włosami ocierała,

Jezu Dobry, Którego Nogi Maria Magdalena z nabożeństwem namaściła,

Jezu Dobry, Któryś Marię Magdalenę nadspodziewania faryzeuszowe do Łaski przyjął,

Jezu Dobry, Któryś Marię Magdalenę od przymówek faryzeusza obronił,

Jezu Dobry, Któryś Marii Magdalenie wszystkie grzechy odpuścił,

Jezu Dobry, Który z Marią Magdaleną i nam grzechów odpuszczenie obiecujesz,

Jezu Dobry, Któryś Marię Magdalenę do pilnego słuchania słów Twoich natchnął,

Jezu Dobry, Któryś Marię Magdalenę i brata i siostrę jej osobliwie miłował,

Jezu Dobry, Któryś Marię Magdalenę od Marty oskarżoną, łaskawie wymówił,

Jezu Dobry, Któryś dla płaczu Marii Magdaleny, Łazarza brata jej wskrzesił,

Jezu Dobry, Któryś patrząc na Marię Magdalenę, Sameś westchnął i zapłakał,

Jezu Dobry, Którego Maria Magdalena do samej Śmierci Krzyżowej nie odstąpiła,

Jezu Dobry, do Którego Ciała Maria Magdalena najpierwsza z maściami przyszła,

Jezu Dobry, od którego grobu, gdy odeszli Uczniowie, Maria Magdalena nie odstąpiła,

Jezu Dobry, Którego Maria Magdalena z wielką pilnością po ogrodzie szukała,

Jezu Dobry, Któryś Marii Magdalenie w postaci Ogrodnika ukazał się,

Jezu Dobry, Któryś się wpierw Marii Magdalenie niż Uczniom pokazał,

Jezu Dobry, Któryś na Marię Magdalenę jako inne wierne, Ducha Świętego zesłał,

Jezu Dobry, Któryś Marię Magdalenę od wielu niebezpieczeństw zachował,

Jezu Dobry, Któryś Marię Magdalenę z jej towarzystwem Opatrznością i Łaską Twoją do Akwitanu doprowadził,

Jezu Dobry, Którego Ewangelię Maria Magdalena na tymże miejscu opowiadała,

Jezu Dobry, na Którego Imię Maria Magdalena tak wiele cudów czyniła,

Jezu Dobry, dla Którego Miłości Maria Magdalena wszystko opuściła,

Jezu Dobry, Któremu Maria Magdalena przez lat trzydzieści na pustyni służyła,

Jezu Dobry, dla Którego gorętszej zasługi Maria Magdalena w głęboką pustynię zaszła,

Jezu Dobry, dla Którego Maria Magdalena ciężką pokutą ciało swoje trapiła,

Jezu Dobry, Któryś Marii Magdalenie Sam na pustyni był pociechą,

Jezu Dobry, Któryś duszę Marii Magdaleny w ostrości życia dziwnie cieszył,

Jezu Dobry, Któryś każdego dnia przez siedem godzin Marię Magdalenę na powietrze Anielskimi rękami podnosił,

Jezu Dobry, Któryś konającą Marię Magdalenę Ciałem Przenajświętszym posilił,

Jezu Dobry, Który pokutujących Marii Magdaleny naśladowców osobliwie kochasz,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Św. Mario Magdaleno!

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się. Do Ciebie się uciekam, o wybrany przykładzie pokutujących, Święta Mario Magdaleno, z prośbami moimi, widząc iżeś się stała, słuchając Zbawiciela każącego z rozpustnej ostrą pokutującą Pustelnicą, z nieczystej grzesznicy doskonałą naśladownicą godną dotykać się Nóg Zbawiciela Jezusa, chciej proszę przyczyną Twoją, przez Łaskę Boga Miłosiernego, we mnie sprawić, abym i ja pilnie słuchając Słowa Bożego, wszystkie nieczyste dla Miłości Boskiej porzuciwszy pożądliwości, mógł (mogła) się stać prawdziwym(ą) Jezusa Twego i mego Oblubieńcem(nicą). Który żyje i króluje z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Maria Magdalena

 

 

Litania o Św. Marii Magdalenie, Proktekorce Zakonu Kaznodziejskiego i grzeszników pokutujących

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święta Mario Magdaleno, córko domu królewskiego,

Święta Mario Magdaleno, po upadku do Boga nawrócona,

Święta Mario Magdaleno, niemoralnym życiem swoim brzydząca się,

Święta Mario Magdaleno, szczerym żalem i Miłością Boską na sercu zraniona,

Święta Mario Magdaleno, dla Miłości Chrystusa światem, czartem i ciałem gardząca,

Święta Mario Magdaleno, w domu faryzeusza, Chrystusa duszy swej Lekarza szukająca,

Święta Mario Magdaleno, próżny wstyd od siebie oddalająca,

Święta Mario Magdaleno, nad mniemanie faryzeusza, łaskawie od Jezusa przyjęta,

Święta Mario Magdaleno, od faryzeusza oskarżona, a od Chrystusa Pana obroniona,

Święta Mario Magdaleno, do Nóg Jezusowych publicznie w domu faryzeusza z wielką skruchą upadająca,

Święta Mario Magdaleno, Nogi Jezusowe rzewliwymi łzami oblewająca,

Święta Mario Magdaleno, Nogi Jezusowe włosami swoimi ocierająca,

Święta Mario Magdaleno, olejek drogi na Nogi Jezusowe wylewająca,

Święta Mario Magdaleno, odpuszczenie swoich grzechów od Chrystusa otrzymująca,

Święta Mario Magdaleno, od Chrystusa Pana szczególniej umiłowana,

Święta Mario Magdaleno, miłości i usłudze Jezusa zupełnie oddana,

Święta Mario Magdaleno, oblubienico Króla Chwały,

Święta Mario Magdaleno, Nauk Chrystusowych pilnie słuchająca,

Święta Mario Magdaleno, życie Łazarzowi bratu swemu wypraszająca,

Święta Mario Magdaleno, w czasie Męki Jezusa, ani na moment od Niego nie odstępująca,

Święta Mario Magdaleno, pod Krzyżem Jezusa trwale stojąca,

Święta Mario Magdaleno, Ciało Jezusowe kosztownymi wonnościami namaszczająca,

Święta Mario Magdaleno, przy Grobie Chrystusa nieodstępnie czuwająca,

Święta Mario Magdaleno, z wielkim płaczem i pilnością Pana szukająca,

Święta Mario Magdaleno, o Zmartwychwstaniu Pańskim wprzód niż Apostołowie uwiadomiona,

Święta Mario Magdaleno, Zmartwychwstałego Chrystusa w postaci ogrodnika witająca,

Święta Mario Magdaleno, Apostołów o Zmartwychwstaniu Jezusa upewniająca,

Święta Mario Magdaleno, przy Wniebowstąpieniu Pańskim obecna,

Święta Mario Magdaleno, wraz z innymi Ducha Świętego odbierająca,

Święta Mario Magdaleno, od wszelkiego przypadku na morzu zachowana,

Święta Mario Magdaleno, do Akwitanii cudownie zaprowadzona,

Święta Mario Magdaleno, Ewangelię Świętą tamże opowiadająca,

Święta Mario Magdaleno, w Imię Jezusa wiele cudów czyniąca,

Święta Mario Magdaleno, dla miłości Chrystusa życie odludne na pustyni prowadząca,

Święta Mario Magdaleno, przez trzydzieści lat na puszczy w wielkiej ostrości pokutująca,

Święta Mario Magdaleno, od Samego Jezusa na puszczy pociechy duchowne odbierająca,

Święta Mario Magdaleno, przed śmiercią Ciałem i Krwią Pańską od Św. Maksymina posilona,

Święta Mario Magdaleno, po śmierci przez Aniołów do Nieba wprowadzona,

Święta Mario Magdaleno, nabożnym do ciebie wielkie Łaski u Boga wypraszająca,

Święta Mario Magdaleno, Patronko grzeszników pokutujących,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. O jasna ciemnego świata pochodnio! o prześwietna szacunku w sobie nie mająca perło! Święta Mario Magdaleno! która opowiadając Zmartwychwstanie Chrystusa, stałaś się godną być Apostołów Apostołką; o Patronko grzeszników pokutujących! w każdym czasie racz się przyczyniać za nami do Boga, który cię sobie za godne do Chwały Swojej obrał naczynie.

V. Módl się za nami Święta Mario Magdaleno.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V.  Módlmy się. Pokornie upadam do nóg Twoich Świętych, o Święta Pokutnico! prosząc, abyś się raczyła przyczynić za mną do Boga Wszechmogącego, i za wszystkimi tymi, którzy Tobie cześć oddają i cieszą się z darów i przywilejów Twoich, którymi Cię udarował i wielce ubogacił Zbawiciel nasz Jezus Chrystus. O szczęśliwa Mario! o Święta Patronko grzesznych, pamiętajże o mnie teraz i czasu ostatniej godziny, kiedy się dusza moja będzie miała stawić przed Bogiem, Stworzycielem i Sędzią moim, abym w on czas nie został zawstydzonym na wieki.

R. Amen.

V. Módl się za nami Święta Mario Magdaleno.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Racz nam dać Najłaskawszy Ojcze, aby jako Święta Maria Magdalena Pana naszego Jezusa Chrystusa nad wszystko miłując, grzechów swoich odpuszczenie otrzymała; tak nam u Twojego Miłosierdzia wieczne wyjednała Błogosławieństwo. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa Św. Gertrudy do Św. Marii Magdaleny

Źródło: Bóg moją miłością, 1894

Św. Magdalena objawiła Świętej Gertrudzie, że ktokolwiek Panu Bogu dziękować będzie za łzy, jakie u Stóp Jezusa wylała, temu Dobrotliwy Bóg przez jej zasługi da to, że przed śmiercią swoją otrzyma grzechów odpuszczenie i w Miłości Boskiej zejdzie z tego świata. (Ks. 1, Rozdz. 46)

Dziękuję Ci, Najłaskawszy Jezu! za tę pobożność, jaką raczyłeś obdarzyć Błogosławioną Marię Magdalenę wówczas, gdy łzami swymi Nogi Twoje polewała, włosami swymi Je ocierała, całowała i drogim olejkiem namaściła, wskutek czego duszę jej i serce napełniłeś tak wielką Miłości Swojej obfitością, że nikogo prócz Ciebie kochać nie mogła. I proszę, przez zasługi Jej łez, racz mi udzielić łez prawdziwej pokuty i serce moje napełnić Swoja Miłością. Amen.

Dziekujęć Najłaskawszy Jezu za on pobożności uczynek, któryć Błogosławiona Maria Magdalena wykonała, kiedy łzami Nogi Twoje polewała, włosami głowy swojej ocierała, One ucałowała, drogim olejkiem namaściła, dlatego tak wielką Miłości Twojej obfitością serce jej i duszę napełniłeś, że nikogo oprócz Ciebie kochać nie mogła, proszę Cię, abyś przez zasługi Jej łez prawdziwej pokuty raczył mi udzielić i serce moje napełnić Miłością Twoją, Boże! królujący na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Marii Magdaleny, patronki grzesznych.

Źródło: Głos duszy 1881

Do Ciebie się uciekam, o błogosławiony przykładzie pokutujących grzeszników, Magdaleno Święta, która Zbawiciela każącego słuchając, stałaś się z grzesznicy pokutującą i błogosławioną naśladownicą Jezusa, godną dotykać się Nóg Jego, obmywając one łzami swymi i włosami głowy ocierając i całując. Racz przyczyną twoją, przez Łaskę Boga Miłosiernego, sprawić we mnie, abym i ja słuchając pilnie Słowa Bożego, pożądliwości ciała w sobie pokonał(a) i stał(a) się prawdziwym oblubieńcem (prawdziwą oblubienicą) Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Źródło: Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Najlitościwszy Boże! Jezu Chryste Zbawicielu mój! który nad kim chcesz okazujesz Twe niewypowiedziane Miłosierdzie, upraszam Cię najpokorniej, racz się zmiłować nade mną grzesznym człowiekiem, a jako Błogosławioną Marią Magdalenę do prawdziwej skruchy i pokuty przyprowadziłeś, tak przez Jej zasługi i święte przewodnictwo, Jej wzorem opłakawszy swe nieprawości, mogła z nią posłyszeć od Ciebie,  Jezu, Zbawicielu mój, pożądany dla mnie wyrok: „Odpuszczone są tobie grzechy twoje”. Amen.

***

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Święta Pokutnico Magdaleno, przykładzie i Patronko pokutujących, oto ja podobny tobie grzesznik w zbrodniach, ale nie w pokucie, czczę cię i szanuję. Buduję się z twego nawrócenia, że bywszy miłością świata i marności, potem żeś się stała kochanką Boską, bywszy pobudką do obrazy Boskiej, stałaś się potem przewodniczką do poprawy żywota i kochania Boga, tak ja za twoją przyczyną poznawszy nieprawość moją, i sobie ją obrzydziwszy, niech prawdziwie w wielkim żalu i doskonałej skrusze pokutuję za nieprawości moje tak ciężkie i częste, niech się zupełnie odnowię, żadnym grzechem odtąd Boga mego nie obrażając. Niech założę sobie puszczę w Sercu otwartym Jezusa mego, żebym, jeżeli nie łzami, to Krwią Jego Najświętszą obmył grzechy moje, z tej samej Dobroci i Miłosierdzia Magdaleny, która tak Cię ukochała, że nie żałowała na obmycie Nóg Twoich  świętych łez, włosów na ucieranie, olejków drogich na zmazanie,  potem aż do skonania Twego stała pod Krzyżem, daj mi tak Ciebie kochać, serca mego ochłodo i pociecho Jezu, aby mi wszelka marność świata gorzką była, a Ty mi Sam był słodkim, żebym Ciebie wszędzie i we wszystkim szukał z Magdaleną, a znalazłszy, w sercu osadził; żebyś był życiem i tchnieniem moim, jakoś jest kochaniem moim, bądź-że i zbawieniem. Amen.

***

Źródło: Officyum codzienne dla wygody chrześciańskiej 1873

Do ciebie się uciekam prawdziwy przykładzie pokutujących grzeszników i wielka Patronko, ludzi obłudny świat opuszczających. Święta Mario Magdaleno, przychodzę do ciebie z prośbami moimi, wiedząc jakoś się stała na Słowa Zbawiciela z rozkosznicy światowej, ostro pokutującą pokutnicą i z nieczystej grzesznicy, doskonale oczyszczoną, że cię Najłaskawszy Jezus do Nóg Swoich dopuścił, żebyś je łzami oblawszy ucałowała; aby jednej takiej wagi. jakiej twoja była, za grzechy moje Łaskę, którą bym mógł obmyć i oczyścić sprośniejsze, niż twoje były, nieprawości moje. Niech też łaskawie Miłosierny Jezus na mnie spojrzy, a dla zasług twoich i Miłości Swojej nieprzebranej, niech mi wszystkie grzechy odpuści; za przykładem twoim porzucam wszystkie grzechy i nieprawości moje. Dopomóż mi do wytrzymania w dobrem Najświętsza Matko Jezusowa. Amen.

***

Źródło: Jezus Marya Józef książka do nabożeństwa, Warszawa 1901

Przedziwny pokutujących przykładzie i wzgardy świata wzorze, Święta Mario Magdaleno! któraś z Nauk Jezusowych najlepszą cząstkę obrała, iż opłakawszy grzechy, porzuciwszy światowe próżności, ukochałaś najwyższe Dobro swoje, Boga, i u Nóg Jezusowych prawdziwą uciechę znalazłaś; dopomóż i mnie oderwać się od obłudnego świata, grzechy zbawiennie przy stopach tegoż Zbawiciela opłakać i ukochać Go ostatecznie, a potem być przyjętym na wieki do Miłości Jego. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

***

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

Upadam pokornie do nóg Twoich, o Święta Pokutnico! prosząc usilnie, abyś się przyczyniła za mną do Boga Wszechmogącego i za wszystkimi tymi, którzy Tobie cześć oddają, i z darów się cieszą, którymi Cię wielce ubogacił Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus. O szczęśliwa Mario, o Święta Patronko grzesznych, pamiętajże o mnie teraz i w ostatniej godzinie, kiedy się dusza moja z ciałem rozstawać będzie, aby stanęła przed Bogiem, Stworzycielem i Sędzią swoim. Ratuj mnie wtenczas przyczyną Twoją, abym nie został zawstydzonym na wieki. Amen.

Modlitwa kościelna.

Udziel nam, prosimy Cię, Panie! żebyśmy przyczyną Marii Magdaleny wspomożeni byli, której prośbami ubłagany Łazarza już cztery dni w grobie leżącego z martwych wzbudzić raczyłeś. Który żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

Maria Magdalena

 

 

Modlitwa do Św. Marii Magdaleny w czasie grasujących chorób zaraźliwych

Źródło: Korona Maryi czyli książka różańcowa 1851

Jezu, Zbawicielu grzeszników, któryś nawróciwszy Łaską Swoją Marię Magdalenę, uczyniłeś ją miłośnicą łez i pokuty. Albowiem na pustyni aż do zgonu opłakiwała swoje błędy i Ciebie zjednała sobie, że ją jako Córkę swą przyjąłeś do Twej łaski i niezliczonymi pociechami za życia jeszcze udarować ją raczyłeś. Oto lud Twój, o Jezu! przyciśniony klęską, chorobami, i nagłą śmiercią, powziął stałe zaufanie, ze za przyczyną Marii Magdaleny raczysz oddalić Gniew Twój, karanie i przebaczysz nam nasze nieprawości jako onej łaskawie przebaczyłeś. Błagamy Cię wtedy, o Dobry nasz Zbawicielu! jakoś Magdaleny pokutującej nie odepchnął od Nóg Twych Przenajświętszych, ale przyjąwszy Jej łzy i pokutę, raczyłeś ją przebaczeniem łaskawie udarować, tak też i nas grzeszników, nie oddalaj od Nóg Twoich, aż póki nam nie przebaczysz i nie wysłuchasz wołania naszego. Niech za Jej przyczyną, nie grozi nam nagła i niespodziana śmierć, abyśmy mogli tu na miejscu winy odpokutować nasze nieprawości, inaczej, trwogą przerażeni, nie zdołamy należycie zadosyćuczynić, cośmy Tobie, Jezu, bliźnim swoim i samym sobie winni. Wysłuchaj,  Jezu, wstawienia się za nami ulubionej służebnicy Twej Świętej Marii Magdaleny, oddal od nas tę trwogę i postrach grożący nam ciężkimi niemocami. Jako słabi śmiertelnicy, lękamy się i drżymy przed rózgą Gniewu Twego, nie dopuszczaj nam w trwodze upadać duchem, ale stać mężnie, ufać w Twoje Łaski i Dobroć, który Sam powiedziałeś: „Kołaczcie, a będzie wam otworzono, proście, a będzie wam dano”. Prosimy więc pokornie, abyś za przyczyny Świętej Marii Magdaleny przestał nas nawiedzać i zachował nas od wszystkiego złego. Amen.

 

 

Maria Magdalena

 

 

Nabożne akty i afekty do Św. Marii Magdaleny, Patronki grzeszników

Źródło: Pokłon grzesznika na cześć i chwałę Najświętszej Maryi Panny 1860

Święta Mario Magdaleno, któraś skruszona na sercu i w jednej chwili nawróconą została, uproś nam zupełne nawrócenie z naszych nieprawości.

Święta Mario Magdaleno, któraś u nóg Jezusowych opłakiwała nieprawości swoje, uproś nam dar łez obfitych za grzechy nasze.

Święta Mario Magdaleno, któraś od tej chwili ostro pokutowała za grzechy, uproś nam prawdziwą skruchę.

Święta Mario Magdaleno, która przy Męce Chrystusa towarzyszyłaś Matce Jego Przenajświętszej i dzieliłaś z Nią Jej łzy i boleści; uproś nam przez gorzką Mękę Chrystusa i przez Boleści Matki Jego, abyśmy wolni byli od tej plagi, którą za grzechy nasze ponosimy.

Święta Mario Magdaleno, bolejąca wespół z Matką Boga, przy okrutnym biczowaniu Jego, uproś Go, aby bicze Gniewu Swego łaskawie od nas oddalić raczył.

Święta Mario Magdaleno, któraś pod krzyżem stojąc, gorzko opłakiwała Jego ciężką Mękę, błagaj Chrystusa, aby przez ciężkie Konanie Swoje na Krzyżu zlitował się nad Swym wiernym ludem i oddalił od niego klęski, utrapienia, trwogi i wszelkie niebezpieczeństwa.

Święta Mario Magdaleno, ze czcią i żałością towarzysząca do Grobu Chrystusowego Matce Najświętszej, uproś Jezusa, aby od nas oddalił łaskawie wszelkie niebezpieczeństwo nagłej śmierci i wiecznego potępienia.

Święta Mario Magdaleno, lat trzydzieści na pustyni pokutę czyniąca, uproś Jezusa, aby nam dozwolił tyle czasu do pokuty, abyśmy Go mogli przebłagać za nasze nieprawości.

Święta Mario Magdaleno, którą Chrystus na pustyni nawiedzał i dziwnie uweselał, ubłagaj Go, aby nas raczył uweselić, oddaliwszy od nas ten kielich gorzki, który widzimy przed sobą, a wzdrygamy się go przyjąć.

Święta Mario Magdaleno, którą Chrystus Sam na pustyni raczył nakarmić Ciałem i Krwią Swoją Przenajświętszą, proś Go, abyśmy nie schodzili z tego świata bez tego Anielskiego chleba, a jako twą duszę Sam raczył przyjąć na Łono Swoje Przenajświętsze, tak niech nam nie godnym raczy dać śmierć szczęśliwą w Łasce Bożej, niech nas przyjmie na Łono Swoje Przenajświętsze. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023