Św. Mikołaj Biskup

(6 grudnia)

 

 

 

 

Litania o Św. Mikołaju, Biskupie Mireńskim, Patronie wdów i sierot

Źródło: Droga do szczęścia prawdziwego 1863

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Królowo Wyznawców,

Święty Mikołaju, wierny Sługo Boski,

Święty Mikołaju, Łaską cudów od Boga obdarzony,

Święty Mikołaju, Mężu według Serca Boskiego,

Święty Mikołaju, Przyjacielu Boski,

Święty Mikołaju, Ustawo Wiary katolickiej.

Święty Mikołaju, Filarze Kościoła Bożego,

Święty Mikołaju, gorliwy Obrońco Kościoła Świętego,

Święty Mikołaju, Przewodniku niewidomych.

Święty Mikołaju, dziewiczą czystością od Boga obdarzony,

Święty Mikołaju, Podporo upadających,

Święty Mikołaju, Postrachu duchów piekielnych,

Święty Mikołaju, Pustoszycielu heretyków,

Święty Mikołaju, Pogromco bezbożnych,

Święty Mikołaju, Wspomożycielu ubogich i sierót,

Święty Mikołaju, Mistrzu i wzorze wstrzemięźliwości,

Święty Mikołaju, Wzorze nabożeństwa,

Święty Mikołaju, Wzorze posłuszeństwa świętego,

Święty Mikołaju, Mężu miłością Boga i bliźniego pałający,

Święty Mikołaju, Miłośniku ubóstwa zakonnego,

Święty Mikołaju, Wzorze wszystkich osób zakonnych,

Święty Mikołaju, Wskrzesicielu umarłych,

Święty Mikołaju, Ratunku tonących,

Święty Mikołaju osobliwszy Dobroczyńco i Wybawicielu dusz w Czyśćcu będących,

Święty Mikołaju wierny synu i naśladowco cnót Św. Ojca Augustyna,

Święty Mikołaju Lekarzu we wszelkich chorobach najpewniejszy,

Święty Mikołaju Przewodniku dusz do Nieba dążących,

Święty Mikołaju Patronie pokutujących grzeszników,

Święty Mikołaju mężnie odpierający najazdy szatańskie,

Święty Mikołaju ciało swe nadzwyczaj martwiący,

Święty Mikołaju, Uzdrowienie niemocnych,

Święty Mikołaju, Manno cudowna ludzi żywiąca,

Święty Mikołaju, Mistrzu wstrzemięźliwości,

Święty Mikołaju, Cichości żywe wyobrażenie,

Święty Mikołaju, Aniele w ciele ludzkim,

Święty Mikołaju, Mężu niebieskiej doskonałości,

Święty Mikołaju, Rówienniku Patryarchów,

Święty Mikołaju, Skarbnico wszystkich cnót świętych,

Święty Mikołaju, wierny Szafarzu Łaski Boskiej,

Święty Mikołaju, Ozdobo kapłanów,

Święty Mikołaju, Oświecenie biskupów,

Święty Mikołaju, Najwyższego Biskupa, Jezusa Chrystusa, naśladowco,

Święty Mikołaju, Obrońco świata całego,

Święty Mikołaju, Cudów świątobliwy podskarbi,

Święty Mikołaju, Cudotwórco chwalebny,

Święty Mikołaju, Niewinnych dziatek pociecho,

Święty Mikołaju, Protektorze sierot,

Święty Mikołaju, Ludzi młodych Patronie i zaszczycie,

Święty Mikołaju, czystych panienek osobliwa piękności i obrońco,

Święty Mikołaju, Poszanowanie ludzi sędziwych,

Święty Mikołaju, Słodkości prawowiernych,

Święty Mikołaju, przy narodzeniu swoim wybrany na Służbę Bożą,

Święty Mikołaju, pełen świątobliwości z dzieciństwa swego,

Święty Mikołaju, rozweselenie i pociecho strapionych,

Święty Mikołaju, pospolitego ludu wybawienie,

Święty Mikołaju, któryś od siódmego roku trzy dni w tygodniu post ścisły zachował,

Święty Mikołaju, któryś przez lat trzydzieści mięsnych i mlecznych potraw nie używał,

Święty Mikołaju, w ciągłej pokorze, miłości i cierpliwości trwający,

Święty Mikołaju, w modlitwach Twoich nieustający,

Święty Mikołaju, którego modlitwy szatani przerwać nie mogli,

Święty Mikołaju, któremu Jezus Chrystus w Osobie maleńkiej Dzieciny we Mszy Świętej pokazać się raczył,

Święty Mikołaju, któremu Najświętsza Marya Panna w chorobie na ratunek przybyła,

Święty Mikołaju, którego Matka Boska cudownie chlebem uzdrowiła i tenże dla Twoich zasług wszystkim wiernym za lekarstwo podała,

Święty Mikołaju nad ubogimi i nędznym i szczególniejszą litość pokazujący,

Święty Mikołaju, któryś dla ukrycia Twego miłosiernego uczynku chleb w róże przemienił,

Święty Mikołaju, którego świątobliwość i cuda Bóg gwiazdą objawił,

Święty Mikołaju w życiu i po śmierci cudami słynący,

Święty Mikołaju, z którego ciała od kilkuset lat obumarłego cudownie krew płynie,

Święty Mikołaju, którego ręce od ciała odcięte i wyschłe, w czasie ucisku Kościoła Świętego czynią łoskot i krew z siebie wydają,

Święty Mikołaju, który wszelkie poróżnienia i niespokojności w Kościele Świętym godzisz i w zbawiennym pokoju utrzymujesz,

Święty Mikołaju osobliwy czcicielu Najświętszej Maryi Panny i Chwały Jej gorliwy pomnożycielu,

Święty Mikołaju, Któryś jest prorokom równy i Apostołom podobny,

Święty Mikołaju, któryś dostąpił przez pokorę rzeczy wysokich, a przez ubóstwo bogatych,

Święty Mikołaju, któryś świętej i anielskiej postaci zostawał,

Święty Mikołaju, który tchniesz świątobliwością pełną zapału i gorliwości,

Święty Mikołaju, który przez samo wejrzenie swoje nawracał grzeszników,

Święty Mikołaju, Przez którego cnota w ludzkiej postaci zajaśniała,

Święty Mikołaju, który sławę na morzu, pochwałę na ziemi, wzywanie we wszelkich niebezpieczeństwach odbierasz,

Święty Mikołaju, prawdziwa ozdobo Zakonu Św. Ojca Augustyna,

Abyśmy cielesnego i dusznego zbawienia dostąpić mogli, uproś nam Łaskę, Święty Mikołaju,

Abyśmy od wszelkiego złego i od niebezpieczeństw wszelkich zachowani byli,

Ty, któryś jest mocen przyczyniać się skutecznie za nami grzesznymi,

Który się wszystkim miłym po wykazujesz, udziel nam pokoju, prosimy Cię, Święty Mikołaju,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona.

Mikołaj Sługa Chrystusowy ubogi, przykład to dla nas wielki i błogi, że z posłuszeństwa padał na kolana, czystość dziewicza od Boga mu dana. Pustelników Zakon Augustyna wsławił, gdy mnóstwem cudów lud z nędzy wybawił.

HYMN.

Chorzy uciekają się bezpiecznie

Do Mikołaja cudu,

Który chleb Twój i krew czyni

Dla różnego ludu.

Febra, boleści, powietrze

Precz tu ustępują,

Śmierć, ogień, pioruny, grzmoty,

Gdy Ciebie poczują.

Marchiony czują szatańskie

Sidła odwrócone,

Wszyscy się cieszą, widząc

Rzeczy przywrócone.

Chwała Bogu Ojcu, Synowi

Jednorodzonemu,

Równie od Nich pochodzącemu

Duchowi Świętemu. Amen.

V. Módl się za nami Święty Mikołaju.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Modlitwa. Najszczodrobliwszy sierot opiekunie, pobożny Ojcze, święty Mikołaju, wierny Pana Najwyższego sługo, obróć do nas Ojcowskie Twoje piersi, a strapionych ratuj, panienki wzbogacaj, wdowy opatruj i wszystkim w potrzebach ciężkich płaczącym łzy z oczu ocieraj. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

MODLITWA II.

V. Boże, Któryś Błogosławionego Mikołaja, Biskupa, niepoliczonymi ozdobił cudami, pozwól łaskawie, abyśmy za Jego zasługą, od upałów piekielnych wybawieni zostali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Mikołaj Biskup

 

 

Litania do Św. Mikołaja

Źródło: Korona życia 1889

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święty Mikołaju, Cudotwórco, módl się za nami.

Święty Mikołaju, wspomożycielu ubogich,

Święty Mikołaju, obrońco dziewic,

Święty Mikołaju, opiekunie żeglujących,

Święty Mikołaju, wskrzesicielu umarłych,

Święty Mikołaju, odnowicielu świątyń bożych,

Święty Mikołaju, pocieszycielu strapionych,

Święty Mikołaju, ucieczko chorych,

Święty Mikołaju, biskupie cudownie wybrany,

Święty Mikołaju, dobry pasterzu wiernych,

Święty Mikołaju, pogromco złych duchów,

Święty Mikołaju, słowa Bożego głosicielu,

Święty Mikołaju, walczący ze zbrodniami,

Święty Mikołaju, zdrowie niemocnych,

Święty Mikołaju, podporo więźniów,

Święty Mikołaju, strzegący tajemnic,

Święty Mikołaju, szczodry jałmużniku,

Święty Mikołaju, miłujący ubóstwo,

Święty Mikołaju, podporo wstrzemięźliwości,

Święty Mikołaju, opiekunie sierot,

Święty Mikołaju, opiekunie rodzin,

Święty Mikołaju, naśladowco Cnót Chrystusowych,

Święty Mikołaju, pośredniku nasz u Pana,

Święty Mikołaju, ratunku konających,

Święty Mikołaju, wybawicielu dusz czyśćcowych,

Święty Mikołaju, ucieczko w każdej potrzebie,

Święty Mikołaju, ojcze nasz najlepszy,

Święty Mikołaju, patronie naszego kościoła,

Święty Mikołaju, opiekunie parafii naszej,

Święty Mikołaju, ozdobo sanktuarium pierścieckiego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święty Mikołaju.

R. Abyśmy stali się godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy Łaskawości Twojej za to, że Świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako Patrona i Opiekuna; racz nas przez całe życie prowadzić Drogą Przykazań Twoich, abyśmy będąc z Łaski Twojej wezwani, za Jego przyczyną służyć Ci mogli na wieki ze Świętymi w Niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

Św. Mikołaj Biskup

 

 

Modlitwa do Św. Mikołaja Biskupa.

Źródło: Błogosławmy Panu 1891

Chwalebny Święty Mikołaju, szczególny mój Obrońco, wejrzyj na mnie litościwym okiem z onej górnej światłości, w której widzeniem Boga się nasycasz, i uproś mi u Pana Łaskę i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich tak duchownych jako i doczesnych, a szczególniej Łaskę… (wymień Łaskę, o którą chcesz prosić), jeżeli mi pomocną być ma do wiecznego zbawienia mego. Pomnij także, o chwalebny Święty Biskupie, na Najwyższego Pasterza naszego, Papieża, na Kościół Święty i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na drogę zbawienia wszystkich, co życie prowadzą zanurzeni w grzechy, wszystkich nieumiejętnością, błędem i kacerstwem oślepionych. Pociesz strapionych, opatrz w potrzebie będących, umocnij chwiejących się, wesprzyj uciśnionych, ulżyj chorym i spraw, aby wszyscy doznali możnej opieki Twojej u Najwyższego Dawcy wszelkiego Dobra. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami, Święty Mikołaju,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże, Który Błogosławionego Mikołaja, chwalebnego Wyznawcę i Biskupa Twojego niezliczonymi cudami wsławiłeś i codziennie Go nimi wsławiać nie przestajesz, daj nam, prosimy, ażebyśmy przez zasługi i modlitwy Jego od ognia piekielnego i od wszelkich niebezpieczeństw byli wybawieni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Odpust: 50 dni raz na dzień za odmówienie powyższej modlitwy z jednym Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu itd. z sercem przynajmniej skruszonym i pobożnie. (Grzegorz XVI. Dekr. Św. Kongr. Odp. d. 22 grudnia 1832).

 

 

Św. Mikołaj Biskup

 

 

Modlitwy w dzień Św. Mikołaja biskupa

Źródło: Zbiór wybornego y gruntownego nabożeństwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni święte i roczne 1819

Boże, Który Św. Mikołaja niezliczonymi cudami przyozdobiłeś: jeśliś tak wiele czynił dla zasług Jego tu na ziemi, czegóż nie uczynisz na Jego prośby w Niebie? O Panie! w Świętych Twoich przedziwny, niechaj Tego wielkiego Sługę Twego doznawają Patronem inni w ubóstwie, w potwarzach, w utonięciu, i rozmaitych nieszczęśliwościach życia, niechaj inni doświadczają cudnej Jego Opieki nad samymi bydlętami swoimi: ja Cię nadto upraszam, Boże, abyś duszę moją od nawałności świata, od drapieżności piekielnych zwierząt obronić raczył. Racz nas wszystkich, prosimy z Kościołem, Panie, za przyczyną Świętego Twego zachować od pożarów wiecznych.

O Święty Mikołaju! wzruszony niegdyś niegodziwym zamysłem nieszczęśliwego trzech córek ojca, potrafiłeś tajemnym wspomożeniem wyprowadzić go z nędzy, i od grzechu, a także tychże panien sumienie i poczciwość ochronić, weźmijźe w możniejszą teraz Opiekę Twoją wszystkie Chrześcijańskie Panienki, a jednaj im taką od Boga pomoc: aby się w bojaźni jego i w cnocie swojej wzruszać nie dopuszczały: choćby też czy to ciężkim ubóstwem, czyli tęgą pożądliwością, czyli nadzieją pomyślnego postanowienia kuszone były. O hojny, a przed ludźmi ukryty Jałmużniku! zachęcajże przykładem Twoim serca nasze do litości nad nędzą bliźnich naszych, i wzorem miłosierdzia Twojego nad ubogimi, naucz nas ręki z jałmużną prawej tak ukrywać przed lewą, aby miłosiernych uczynków naszych, Sam był Pan Bóg pobudką, świadkiem i nagrodą, Amen.

***

 

Źródło: Nabożeństwo codzienne 1857

O wielki Jałmużniku, sierot Patronie osobliwy, Święty Mikołaju, któryś broniąc czystości trzech panienek, już utratą niewinności w ubóstwie swoim mających się ratować, złota im tyle podrzuciłeś potajemnie, ile na poczciwe wydanie się wystarczyć im mogło, przez co tych panien sumienie i poczciwość ochroniłeś i z nędzy je wyprowadziłeś. Uproś mi, ażebym tak żarliwym był, zabiegając najmniejszej obrazie Boskiej, choćbym też musiał utracić skromny dobytek, honor, zdrowie i życie swoje. A jakoś te siostry w niedostatku osobliwszą hojnością opatrzył, racz i mnie Święty Ojcze w potrzebach moich opatrywać i ratować, a osobliwie widząc mnie ubogiego w Łaskę Boską i cnoty, jak najobficiej mnie nimi wspomagaj, okaż się przez to pilnym i czujnym pasterzem duszy mojej.

Weźmijże w możniejszą teraz Opiekę Twoją wszystkie Chrześcijańskie panienki, a wyjednaj im taką od Boga pomoc, aby się w bojaźni Jego i w cnocie swojej zachwiać nie dopuszczały, choćby też, czy to ciężkim ubóstwem, czy mocną pożądliwością, czy nadzieją pomyślnego losu kuszono były. O hojny, a przed ludźmi ukryty jałmużniku! zachęcajże przykładem Twoim serca nasze do litości nad nędzą bliźnich naszych, i wzorem miłosierdzia Twojego nad ubogimi, naucz nas rękę z jałmużną prawą tak ukrywać przed lewą, aby miłosiernych uczynków naszych Sam był Pan Bóg pobudką, świadkiem i nagrodą.

O Panie w Świętych Twoich przedziwny! niechaj tego wielkiego sługi Twego doznawają przyczyny inni w ubóstwie, w potwarzach, w utonięciu i rozmaitych nieszczęśliwościach życia, niechaj inni doświadczają cudnej Jego Opieki nad samymi bydlętami swoimi. Ja Cię nadto upraszam, Boże! abyś duszę moją od nawałności świata, od drapieżności piekielnych zwierząt obronić .

Jakoś ciało Twoje postem od dzieciństwa Twego martwił, pierwej na sobie tyraństwa niż rozumu zażywający, wyjednaj i dopomóż mnie też tego nieprzyjaciela duszy mojej przez umartwienie pokonać, a najbardziej chronić się od grzechu ciężkiego, żebym czystą duszę i ciało mając wszedł do Nieba, do którego nic zmazanego wnijść nie może, za przyczyną Świętego Mikołaja w Chwale Niebieskiej umieścić raczył, a tam Pana Boga chwalił na wieki. Amen.

 

 

Św. Mikołaj Biskup

 

 

Modlitwa o pomoc w potrzebach do Św. Mikołaja biskupa.

Źródło: Jezus Marya Józef 1897

Chwalebny Biskupie, Święty Mikołaju, szczególny Obrońco sierót i uciśnionych, wejrzyj na mnie litościwym okiem, i uproś mi u Boga Łaskę i pomoc w potrzebach moich tak duchownych, jak i doczesnych, a szczególniej Łaskę… (wymień tę Łaskę, o którą chcesz prosić), jeżeli mi ona ma być pomocną do zbawienia mojego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023