Św. Piotr z Alkantary

(19 października)

 

 

 

 

 Uwaga o nabożeństwie Pięciu Śród do Św. Piotra z Alkantary

Źródło: Cały złoty oltarz 1829r.

Kto by zaś ze względu na swoje obowiązki nie mógł śród na Quinquennę naznaczoną odprawić, wtedy może każdy przez pięć dni, którąkolwiek bez rozerwania, a najlepiejby było w sam dzień Św. Piotra z Alkantary zacząć, z odprawieniem tego Nabożeństwa, które tu jest do niego, wolno i więcej przydać, jako to przez te pięć dni dawać na Mszę Świętą albo świecę kupić, jako komu być może.

Komu zaś może takim sposobem odprawić to Nabożeństwo: pościć w nie, ile może być i zdrowie pozwoli, spowiadać się i komunikować nabożnie, upominając się pokornie obietnicy Chrystusowej danej na to Piotrowi Świętemu jako upewniał Sam Chrystus Pan Teresę Świętą.

Na uszanowanie przeżytych lat 47 Św. Piotra z Alkantary, komu się będzie podobało, może zmówić jakie akty, albo jałmużnę dać na tę intencję.

 

 

Św. Piotr z Alkantary

 

 

Godzinki o Św. Piotrze z Alkantary

Źródło: Cały złoty oltarz 1829r.

Na Jutrznię.

Otwórz proszę, mój Panie, grzeszne wargi moje,

Aby usta wielbiły Świętą Chwałę Twoją.

Przybądź mi na ratunek, Boże Dobrotliwy,

A przez Piotra zasługi bądź mi miłościwy.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

We Trzech różnych Osobach Bogu Jedynemu.

Hymn

Bądź Bogu chwała za Łaski i Dary,

Którymi uczcił Piotra z Alkantary.

Ten świat oświecił wielkimi cudami,

Mową, uczynkiem, znacznymi sprawami.

Żył jako Anioł w panieńskiej czystości,

W duchu jak Prorok, serc widząc skrytości.

Apostoł w cudach, Męczennik w cierpieniu,

Wielki Wyznawca w dziwnym umartwieniu.

Modlitwą jego są zmarli wskrzeszeni,

Ślepi i chromi różni uzdrowieni.

Biorą pociechy, smutkiem skołatani,

Wolni zostają czartem opętani.

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Boże, Któryś Błogosławionego Piotra, Wyznawcę Twego, przedziwnej pokory i wysokiej pobożności, Darem oświecił; daj miłościwie, abyśmy za pomocą zasług Jego według ciała umartwieni, Niebieskich Darów uczestnikami stać się godnymi mogli. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj… itd. jak wyżej.

R. A wołanie nasze… itd. jak wyżej.

V. Błogosławmy Panu,

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

Na Laudes.

Przybądź mi na ratunek… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Były Piotrowi żywioły posłuszne,

Ogień, śnieg, woda, zwierzęta drapieżne.

Po bystrych rzekach jak po ziemi chodził,

W płomieniu stojąc, ogień mu nie szkodził.

Chmura burzliwa, gdy deszczami lała,

Kropla najmniejsza Piotra nie zmaczała.

Zaspa śnieżysta jak wysoka skała,

Tak na powietrzu nad Świętym wisiała.

Czyniąc mu z siebie jakoby sklepienie,

Gdzie spracowany miewał odpocznienie.

W pragnieniu wielkim dla jego ochłody,

Wypadł ze skały żywy strumień wody.

Wersety, modlitwa z końcowymi aklamacjami tak jak na Jutrznię.

Na Prymę.

Przybądź mi na ratunek… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Zboża od słońca w polu wypalone,

Deszczem obfitym bywały skropione.

Gdy Piotr swe ręce podnosił do Nieba,

Upraszał ludziom wielką żywność chleba.

I kruk gniewliwy w drodze zgłodzonemu,

Przynosi pokarm, napój zemdlonemu.

Łaska utkniona w ziemię nie przestaje,

Owocu rodzić, zdrowie chorym daje.

A na powietrzu tak był zachwycony,

Że pod obłoki bywał podniesiony.

Postem ustawnym tak był wysuszony,

Że się zdał jakby z grobu podniesiony.

Wersety, modlitwa z końcowymi aklamacjami tak jak na Jutrznię.

Na Tercję.

Przybądź mi na ratunek… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Franciszek Święty w Lewickim ubierze,

Z Antonim z Padwy przy strasznej Ofierze.

Służylić do Mszy nawet Aniołowie,

Czynilić honor Niebiescy Duchowie.

Jezus z Maryą ciebie częstowali,

Słodyczą wdzięczną często napawali.

Trójca Najświętsza w przedziwnej światłości,

Dałać się widzieć w Boskiej Obecności.

Pociechą Twoją Jezus umęczony,

W którego Ranach byłeś zanurzony.

Dlatego blachy i paski na sobie,

Żelazne nosić rozkosze obie.

Wersety, modlitwa z końcowymi aklamacjami tak jak na Jutrznię.

Na Sekstę.

Przybądź mi na ratunek… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Piotrze Wyznawco Jezusowy Kapłanie,

Zasług Twoich pamięć wiecznie nie ustanie.

Świętych i grzesznych byłeś Mistrzem zwany,

Wódz do zbawienia wszystkim ludziom dany.

Teresa Święta swe czyste sumienie,

Podaje Tobie w duchowne rządzenie.

Z Pomocy Twojej z Karmela ślicznego,

Wzięła Reformę życia zakonnego.

Borgiasz Święty pragnął ducha Twego

Być uczestnikiem świadczą listy jego.

Wersety, modlitwa z końcowymi aklamacjami tak jak na Jutrznię.

Na Nonę.

Przybądź mi na ratunek… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Karolus cesarz, hiszpańscy królowie,

I Luzytańscy także monarchowie:

Sumienia swoje Tobie oddawali,

Gdy spowiednikiem Ciebie obierali.

Ubiegali się prześwietni książęta,

Rycerscy ludzie i zacne panięta.

Panie i panny rodu królewskiego,

Nabożne wdowy stanu wysokiego.

Którzy Twej mowy i rady słuchali zbawiennej,

Prowadzili życie swe w pokucie powinnej.

Za znak zbawienia sobie przyznawali,

Gdy się przed Tobą Piotrze spowiadali.

Wersety, modlitwa z końcowymi aklamacjami tak jak na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Przybądź mi na ratunek… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Tyś Piotrze synem Franciszka Świętego,

Ojcem Reformy Zakonu ścisłego.

Gdyś podle stawił kościoły w hiszpańskich,

W Kasztelskich państwach, także Luzitańskich.

I do Indii, Chiny i Japonu,

Braciś wprowadził, Franciszka Zakonu.

Gdzie dla Chrystusa męczeństwo podjęli,

Za co w nagrodę wieczną chwałę wzięli.

W Goe i Meksyk Świętą Wiarę wnieśli,

Z Peru, Brazylii, bałwochwalstwo znieśli.

Przez nich Murzyni także i Brachmani,

Do Wiary przyszli dzicy Florydani.

Królów i książąt wiele nawrócili,

Milionami pogaństwo ochrzcili.

Wersety, modlitwa z końcowymi aklamacjami tak jak na Jutrznię.

Na Kompletę.

Nawróć nas, Panie Boże, Zbawicielu nasz,

I oddal Gniew Twój od nas.

Przybądź mi na ratunek… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Wejrzyjże na nas Piotrze utrapionych,

Z rąk nieprzyjaciół wyrwij zajuszonych.

Wszak masz przywilej do Jezusa dany,

Abyś w potrzebach wszystkie cieszył stany.

Gdy się do Ciebie nabożnie udają,

Dary i Łaski niech obfite mają.

Zjednaj nam wszystkim grzechów odpuszczenie,

W dobrem wytrwanie i duszne zbawienie.

Jezu Najsłodszy, Sędzio Sprawiedliwy,

Dla zasług Piotra, bądź nam miłościwy.

Na strasznym Sądzie Dekret szczęśliwości,

Niech na nas padnie z Twojej Łaskawości.

Wersety, modlitwa z końcowymi aklamacjami tak jak na Jutrznię.

Ofiarowanie Godzinek.

Z pokłonem Słodki Jezu, ofiaruję Tobie,

Te Godzinki ku większej czci Twojej ozdobie.

Prosząc by mnie zbawienną Piotr drogą prowadził,

A prośbami moimi w potrzebach nie gardził. Amen.

 

 

Św. Piotr z Alkantary

 

 

Litania do Św. Piotra z Alkantary

Źródło: Cały złoty oltarz 1829r.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Piotrze z Alkantary,

Święty Piotrze, Aniele panieńskiej czystości,

Święty Piotrze, Cherubinie w wysokiej bogomyślności,

Święty Piotrze, Serafinie pałający Boskiej Miłości,

Święty Piotrze, Patryarcho reformy zakonnej Franciszka Świętego,

Święty Piotrze, Proroku w opowiadaniu przyszłych rzeczy,

Święty Piotrze, Mężu Apostolskiej żarliwości,

Święty Piotrze, Męczenniku w ustawicznym ciała i zmysłów dręczeniu,

Święty Piotrze, Wyznawco gorący Bóstwa i Imienia Chrystusowego,

Święty Piotrze, Skarbnico cnót świętych,

Święty Piotrze, Wzorze nadzwyczajnej cierpliwości,

Święty Piotrze, Skarbie nieoszacowanego ewangelicznego ubóstwa,

Święty Piotrze, Wzorze głębokiej pokory,

Święty Piotrze, Przykładzie ochotnego posłuszeństwa,

Święty Piotrze, czujny stróżu zmysłów dusznych i cielesnych,

Święty Piotrze, Poskromicielu złych namiętności cielesnych,

Święty Piotrze, Przedziwny wzgardzicielu świata

Święty Piotrze, żarliwy zachowawco życia zakonnego,

Święty Piotrze, Naczynie zakonnej doskonałości,

Święty Piotrze, Miłośniku i naśladowco wierny Krzyża Chrystusowego,

Święty Piotrze, Wizerunku niesłychanej pokuty,

Święty Piotrze, Zwierciadło cnót wszelakich,

Święty Piotrze, Pasterzu owieczek Chrystusowych,

Święty Piotrze, Naśladowco doskonały Świętego Ojca Franciszka,

Święty Piotrze, Wdzięczna rozkoszy Aniołów Świętych,

Święty Piotrze, Towarzyszu miły Borgiasza Świętego,

Święty Piotrze, Duchowny Ojcze Teresy Świętej,

Święty Piotrze, Wodzu zbawienia ludzkiego,

Święty Piotrze, Mężu wedle Serca Bożego,

Święty Piotrze, Ognisty Eliaszu w duchu,

Święty Piotrze, Przybytku Trójcy Przenajświętszej,

Święty Piotrze, Mieszkanie wdzięczne Ducha Świętego,

Święty Piotrze, Ojcze reformy seraficznej,

Święty Piotrze, Fundatorze Prowincji Indyjskich i Hiszpańskich,

Święty Piotrze, Cudotworny mocarzu Boskiej Wszechmocności,

Święty Piotrze, Mistrzu oświecający i zapalający zaćmione i oziębłe sumienia i serca ludzkie,

Święty Piotrze, Przenikający serc ludzkich skryte myśli,

Święty Piotrze, wierny i dobry Szafarzu sobie talentów Boskich powierzonych,

Święty Piotrze, Cudotwórco w dziwnych sprawach i dziełach Boskich,

Święty Piotrze, Burzycielu czartów,

Święty Piotrze, Patronie strapionych,

Święty Piotrze, Pocieszycielu wszystkich utrapionych sierot,

Święty Piotrze, Opiekunie chorych i konających,

Święty Piotrze, Bądź nam Opiekunem, prosimy Cię pokornie!

Przez umartwienie Twoje, uproś nam cierpliwość,

Przez głęboką pokorę twoją, oddal od nas wyniosłość szkodliwą.

Przez ubóstwo Twoje, uproś nam potrzeb naszych obfitość.

Przez gorącą miłość Twoją, uproś nam też miłość Boga i bliźniego.

Przez moc Tobie daną, uchowaj nas od wszelkich nawałności świata, i od nieprzyjaciół dusz naszych.

Aby Jezus Najsłodszy obietnicę Swoją, którą dał Teresie Świętej, iż w imię Twoje zbawienne potrzeby zawsze odbierać mamy, za przyczyną i zasługą Twoją, teraz nad nami wypełnić i wykonać raczył,

Abyś nam odpuszczenia grzechów naszych wyjednać raczył,

Abyś nas Jezusowi w Łaskę zalecić raczył,

Abyś nam oświecenie sumienia i pobudki do dobrego u Boga uprosić raczył,

Abyś nam osobliwie pomocy do zbawienia uprosić raczył,

Abyś nas Jezus za Twoją przyczyną cnót Twoich naśladowcami uczynić raczył,

Abyś nam Darów i Łask Twoich u Boga uczestnictwo zjednać raczył,

Abyś nam skruszone serca, szczęśliwą śmierć i dobre skonanie zjednać raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Jezu przez zasługi Świętego Piotra!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Jezu przez zasługi Świętego Piotra!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami Jezu przez zasługi Świętego Piotra!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Responsorium

Panie Jezu Chryste, Któremu Piotr Święty, * Tak wiernie służył, iż podczas gniewu stał się ubłaganiem: * Wysłuchaj dla niego prośby nasze, * I daj nam zdrowie duszy i ciała.

V. Któryś słudze Twojej, Teresie Świętej, powiedział, * Iż zawsze w imię przez zasługi Świętego Piotra proszących chcesz wysłuchać.

R. Wysłuchaj dla niego prośby nasze i daj nam zdrowie duszy i ciała.

V. Chwała Ojcu… itd.

R. Wysłuchaj dla niego prośby nasze i daj nam zdrowie duszy i ciała.

V. Módl się za nami, Święty Piotrze.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże! Któryś Błogosławionego Piotra, Wyznawcę Twego, prawdziwej pokuty i wysokiej bogomyślności Darem oświecić raczył; daj miłościwie, abyśmy za pomocą zasług Jego na ciele umartwieni, Niebieskich Darów godnymi uczestnikami stać się mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

V. Boże, Któryś duszę i ciało Św. Piotra z Alkantary krzyżowym umartwieniem przyozdobić raczył, użycz prośbom naszym, abyśmy którzy obchodzimy pamiątką zasług Jego i Chwały, cnót także przykłady naśladować mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Piotr z Alkantary

 

 

Modlitwa o otrzymanie daru miłości Boga przez Św. Piotra z Alkantary

Źródło: Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Nad wszystkie cnoty, o mój Jezu, żebrzę, byś mi dozwolił kochać Cię z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i wszystkimi zmysłami, jak to Sam rozkazałeś… Tyś moja Nadzieja cała, Ty Chwała, Obrona i Radość!… O Przyjacielu Najmilszy z przyjaciół! Oblubieńcze wdziękiem jaśniejący! Oblubieńcze rozkoszny i nad miód słodszy! Tyś jest radością mego serca… O prawdziwe życie mojej duszy, Tyś jest pokojem i szczęściem mego umysłu. O przecudny i jasny dniu wieczności!… O słodkie światło rzeczy dla mnie tajemnych… Raju kwiecisty mojego serca, któryś jest prawdziwym początkiem i jedynym celem moim.

Zgotuj! Panie i Boże mój, zgotuj Sobie we mnie przyjemnie mieszkanie, abyś mógł, według Słowa Twojego przyjść do mnie i spocząć we mnie!… Uśmierć we mnie wszystko, cokolwiek może nie podobać się Oczom Twoim i przerób mnie według Serca Twojego… Przeniknij ostrzem Miłości Twojej najgłębsze tajniki mojej duszy i napełnij ją doskonałą Miłością Swoją… I kiedyż się tego doczekam?… Kiedyż się stanę miłym Tobie we wszystkim?… Kiedyż się pozbędę wszystkiego tego, co Tobie się nie podoba?… Kiedyż cały już Twoim będę?… Kiedyż się oderwę od samego siebie?… Kiedyż wyzuję się ze wszystkiego, co niegodne Ciebie?… Kiedyż ukocham Cię z zapałem najwyższym?… Kiedyż mnie ogarną płomienie Miłości Twojej?… Kiedyż mnie zmiękczy, kiedy przeniknie Twoja skuteczna Miłość? Kiedyż zbliżysz się do biednego żebraka i odkryjesz mi nieskończone piękności Twojego Królestwa, jakie jest we mnie samym i jakim Ty jesteś ze Swoimi Skarbami? Kiedyż mnie porwiesz do Siebie?… Kiedy mnie zatopisz i zachowasz w Sobie tak, aby wszystko, co mam w sobie ludzkiego, znikło na wieki?… Kiedyż usuniesz te przeszkody, co mnie z Tobą rozdzielają, te wady, co mi nie dozwalają zbliżyć się do Ciebie, bym się stał jednym z Tobą duchem i nigdy nie odłączał się od Ciebie.

O Skarbie mej duszy! O Słodyczy mojego serca! wysłuchaj mnie, Panie, nie dla moich zasług, bo ich nie mam, lecz dla Dobroci Twojej: boć ogrom Jej nieprzebrany!… Ucz mnie, oświecaj, rządź mną i w każdym razie wspieraj mnie, bym nic nie czynił, nic nie mówił, co by Ci było niemiłe. O Boże mój, o Miłości moja! o umacniaj mnie, Siło moja, kieruj mną, o najpierwsze Światło moje.

O Boże mój! Czemuż się wzbraniasz ubożuchnemu? Napełniasz Niebo i ziemię, a czemuż mnie napełnić nie chcesz?… Odziewasz lilie polne, karmisz ptactwo, nie zapominasz najlichszego robaka, a czemuż zapominasz o mnie, o mnie, com wszystkiego zapomniał dla Ciebie.

Za późno Cię poznałem, za późno pokochałem, Piękności odwieczna! Piękności niepojęta! Piękności nigdy, a nigdy niezmienna! Nic mnie tak nie dręczy, jak to, że Cię poznać nie mogę i nic mnie tak nie boli, jak to, że Cię nie kocham!… Cóż za ślepota moja, że Cię dojrzeć dotąd nie mogłem. Ty istniejesz w głębi duszy mojej, a ja Cię poza sobą szukałem!… A ponieważ tak Cię późno znalazłem, więc tym bardziej nie dozwalaj, Panie, abym Cię miał kiedy utracić!… Ponieważ najmilszą dla Ciebie rzeczą są oczy, które Cię umieją szukać, obdarz mnie takimi oczyma, bym Cię znalazł, przytulił i wcisnął w wnętrze mej duszy!… Daj mi, Stwórco ukochany, oczy prostoty gołębiej, oczy czyste, trwożliwe, oczy pokorne i kochające, oczy pobożne i skłonne do łez, oczy uważne i przenikliwe, aby pojmowały Twoją Wolę i wykonywały Ją, abym patrząc nimi na Ciebie, otrzymał to wejrzenie, które na Piotra rzucić raczyłeś, a które mu łzy pokutne wycisnęło; abym otrzymał wejrzenie, które spoczęło na marnotrawnym synu, kiedyś wybiegł przeciw niemu, by go, na dowód zgody, ucałować; i to wejrzenie, jakim udarowałeś celnika, gdy nie śmiał oczu swych podnieść ku Niebu; i to, jakie miłośnie spłynęło na Magdalenę, umywającą Ci Nogi łzami swoimi; jako i to spojrzenie, jakim oglądałeś oblubienicę w Pieśni nad pieśniami, mówiąc: „Pięknaś Ty, Przyjaciółko Moja, pięknaś Ty!… oczy Twoje są jako oczy gołębicy”.

Najwyższa, Najłaskawsza, Najdobrotliwsza, Przenajświętsza Trójco, jedyny mój Boże, jedyne Dobro moje, o! gdybym Cię mógł kochać miłością Aniołów i posiadać tę miłość, jaką tchnie wszystko ku Tobie stworzenie, jakąż radością podniósłbym ją Tobie; chociaż i ta nie wystarczyłaby jeszcze kochaniu, jakiego godzien jesteś. Ty Sam tylko jesteś w stanie ukochać i uwielbić Siebie, bo Sam tylko pojąć możesz Dobroć Swoją i Sam ją zdołasz ukochać zupełnie. W piersiach tylko Twoich, Boże, mieści się miłość prawdziwa! święta!

O Maryo, Maryo Najświętsza, Maryo Niepokalana, najpiękniejsza, najrozkoszniejsza, módl się za mną biednym wygnańcem, abym otrzymał choć jedną kroplę Miłości jaką Ty w Bogu żyjesz. O Święci Pańscy! o Aniołowie, szczególniej Wy, Serafinowie, ubogaćcie serce moje miłością, abym nic nad Jezusa nie kochał, nic nie pożądał, abym w Nim spoczął, w Nim zasnął na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz i Zdrowaś Marya za dusze zmarłych.

 

 

Św. Piotr z Alkantary

 

 

Modlitwa do Św. Piotra z Alkantary, Patrona w rożnych potrzebach, a osobliwie w duchownych.

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Panie Boże, dziwny w Świętych Twoich, w nich i przez nich kłaniam Ci się i dziwuję się nad Dobrocią i Cudami, które przez nich czynisz. Tyś nieomylną będąc Prawdą, obiecał przez ulubioną swoją Św. Teresę, że cokolwiek od Majestatu Twego żebrać będziemy w imię Świętego Piotra z Alkantary, otrzymać mamy. Skąd pełen nadziei proszę Cię, Boże Dobroci i Miłosierdzia, abyś pomnąc na żarliwość twego Świętego, na szukanie Chwały Twojej we wszystkim, na umartwienie ciała jego i kilkudniowym niejedzeniem, niespaniem i biczowaniami, pomnąc na Twoje dowody Miłości ku niemu, kiedyś go suchą nogą przeprowadził przez wodę i na powietrze podnosił, i inne Cuda uczynił dla jego osoby, dla innych nabożnych do niego mając względy mówię na to wszystko, daj mi Panie Boże wszelką doskonałość chrześcijańską, czyste sumienie, umartwienie ducha i ciała, obrzydliwość grzechu i w Tobie jedynie i serdecznie zakochać się, a potem zbawienie duszy otrzymać. Oprócz tego, żebrzę jeszcze od Majestatu Twego, Boże, w imię Jego, abyś widząc tę wielką moją potrzebę N. (wymień ją), raczył mi dać łaskawie, jako Ojciec Najłaskawszy i Najmiłosierniejszy, a okażesz przez to afekt wielki ku Świętemu Piotrowi, a ku mnie Miłosierdzia, za które Cię chwalić nigdy nie przestanę. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *