Św. Rozalia

(4 września)

 

 

 

 

Litania do Św. Rozalii

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święta Rozalio,

Święta Rozalio, Oblubienico Pana Jezusa,

Święta Rozalio, Boga nad wszystko kochająca,

Święta Rozalio, dla Boga rodziców i krewnych opuszczająca,

Święta Rozalio, ślub dozgonnej czystości dla Boga czyniąca,

Święta Rozalio, ze krwi królewskiej pochodząca,

Święta Rozalio, na dworze królewskim wychowana,

Święta Rozalio, odważnie ze świata rezygnująca,

Świata Rozalio, dla miłości Boga na pustynię się udająca,

Święta Rozalio, z Bogiem w pustelni rozmawiająca,

Święta Rozalio, nieustannym widzeniem Aniołów obdarzona,

Święta Rozalio, różą i lilią nazwana,

Święta Rozalio, różo panieńskiej skromności,

Święta Rozalio, lilio anielskiej czystości,

Święta Rozalio, wzorze dziewiczej wstydliwości,

Święta Rozalio, ofiaro miła Bogu,

Święta Rozalio, wieńcem pięknych cnót ozdobiona,

Święta Rozalio, przez zasługi cnót swoich wszelkie zarazy uśmierzająca,

Święta Rozalio, synogarlico w pustelni kwiląca,

Święta Rozalio, za swymi rodzicami u Boga orędująca,

Święta Rozalio, modlitwami swymi rodziców z czyśćca wybawiająca,

Święta Rozalio, przed śmiercią sakramentów świętych spragniona,

Święta Rozalio, przez kapłana Bożego w pustelni wyspowiadana,

Święta Rozalio, w pustelni cudownie Komunią Świętą umocniona,

Święta Rozalio, olejem świętym przed śmiercią namaszczona,

Święta Rozalio, w obecności Jezusa, Maryi i Świętych umierająca,

Święta Rozalio, w walce z epidemią skuteczna patronko,

Święta Rozalio, wszystkich swoich czcicieli pocieszycielko,

Święta Rozalio, czcicielom swoim w życiu i przy śmierci pomocy udzielająca.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami, Święta Rozalio.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże, który święte ciało służebnicy Twojej, Rozalii, wśród skalistych gór znalezione, za niebieskie lekarstwo i obronę w czasie zarazy nam darować raczył, udziel hojnie Twoim wiernym, którzy jej pomocy wzywamy, łaski zachowania od wszelkich niebezpieczeństw chorób ciała i ducha. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

albo:

V. Módlmy się: Cudowna Pustelnico, święta Rozalio, której aniołowie towarzyszyli tak za życia w pustelni, jak i przy śmierci, ratuj ludzi chorych, skoro taki charyzmat od Boga otrzymałaś. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

albo:

V. Módlmy się: Święta Rozalio, która w imię miłości Boga zrezygnowałaś ze świata i ziemskich zaszczytów, a prowadzona natchnieniem Ducha Świętego, obrałaś surowe życie w pustelni, wyproś nam tę łaskę u Boga, abyśmy prowadzili życie skromne i miłe Bogu. Spraw przez swoje wstawiennictwo, abyśmy wolni od pokus oraz chorób ciała i ducha dochowali wierności Bogu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Rozalia

 

 

Litaniia do Św. Rozalii II

Bóg jest miłościa nayczystszą 1829

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Rozalio,

Święta Rozalio, panno najniewinniejsza,

Święta Rozalio, imieniem swym różo i lilio,

Święta Rozalio, różo panieńskiej wstydliwości rumiana,

Święta Rozalio, lilio czystości nienaruszona,

Święta Rozalio, zapachem swoim powietrze rozpędzająca,

Święta Rozalio, ofiaro przed Bogiem wdzięcznie woniejąca,

Święta Rozalio, święta panno, jedna z pięciu mądrych,

Święta Rozalio, oblubienico Chrystusa miłująca,

Święta Rozalio, ozdobo stanu Cesarskiego,

Święta Rozalio, ze krwi Karola Wielkiego idąca,

Święta Rozalio, sławo miasta Panormitańskiego,

Święta Rozalio, wybawienie Sycylii od powietrza morowego

Święta Rozalio, tarczo zbawienna od pocisków szatańskich,

Święta Rozalio, Ester, od Gniewu Bożego lud wybawiająca,

Święta Rozalio, Judyt niewyciężona,

Święta Rozalio, arko Noego, od powodzi morowej zachowująca,

Święta Rozalio, gwiazdo jasna pomiędzy ciemnością błędów zostająca,

Święta Rozalio, skarbie cnót świętych nieprzebrany,

Święta Rozalio, perło korony Króla niebieskiego,

Święta Rozalio, bogactw świata, i pieszczot jego mężna wzgardzicielko,

Święta Rozalio, kolumno nieporuszona w cnocie stateczna,

Święta Rozalio, przykładzie wszelkiej pobożności,

Święta Rozalio, wzorze ludzi prawdziwie pokutujących,

Święta Rozalio, synogarlico na pustyni do Boga jęcząca,

Święta Rozalio, gołębico Boskie doskonałości,rozmyślająca,

Święta Rozalio, przybytku Ducha Świętego najmilszy,

Święta Rozalio, towarzyszko za Barankiem niebieskim idących,

Święta Rozalio, Patronko miasta Krakowa,

Boże w Trójcy Świętej jedyny, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nam przez przyczynę świętej Rozalii grzechy odpuścić raczył,

Abyś powietrze, głód i wojnę od nas oddalić raczył,

Abyśmy pod tym kwiatem świętym zostając, wonność cnót chrześcijańskich z siebie wydawali,

Abyś nas wszystkich tegoż zgromadzenia w miłości wzajemnej zachować raczył,

Synu Boży,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Święta Panno Rozalio,

R. Abyśmy się wolnymi stali od morowej zarazy.

V. Módlmy się. Racz wysłuchać prośby nasze, Boże Zbawicielu nasz, abyśmy, którzy się z pamiątki Błogosławionej Rozalii Panny twojej nabożnie weselimy, w tejże pobożności i cnót naśladowaniu pomnożenie brali: a za jej przyczyną od gniewu i surowości twojej wybawieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Rozalia

 

 

Litania do Św. Rozalii III

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Rozalio, w mieście Panormie urodzona, módl się za nami.

Święta Rozalio, z rodu cesarza Karola Wielkiego pochodząca,

Święta Rozalio, dziewictwo Chrystusowi ślubująca,

Święta Rozalio, rozkoszami świata i domu krÓlewskiego gardząca,

Święta rozalio, postami i dyscypliną własne ciało trapiąca,

Święta Rozalio, zamiast królewskiego płaszcza włosiennicą okryta i w jaskini mieszkająca,

Święta Rozalio, we dnie i w nocy na modlitwie czuwająca,

Święta Rozalio, w miłości Pana Jezusa zatopiona,

Święta Rozalio, o nawrócenie grzeszników błagająca,

Święta Rozalio, szatańskie napaści i pokusy zwyciężająca,

Święta Rozalio, towarzystwem Aniołów zaszczycona,

Święta Rozalio, w bliskości pałacu ojcowskie go w rozpadlinie skały na wzór gołębicy samotne i pokutne życie wiodąca,

Święta Rozalio, rożami i liliami jako godłami miłości i czystości ukoronowana,

Święta Rozalio, w Niebie Chwały Niebieskiej używająca,

Święta Rozalio, Patronko od ciężkich i zaraźliwych chorób,

Święta Rozalio, wyspę Sycylię od morowego powietrza uwalniająca,

Abyś odpuszczenie grzechów uprosiła, pokornie Cię błagamy.

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczyła,

Abyś nam miłość Boga i bliźniego wyjednać raczyła,

Abyśmy za Twoją przyczyną ratowani byli od zaraźliwego powietrza,

Aby nas dla Twoich zasług Bóg nie karał nagłą i niespodziewaną śmiercią,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami, Święta Rozalio.

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Cudowna pustelniczko, Rozalio Święta, której za żywota Aniołowie usługiwali, a po śmierci ciału Twojemu panieńskiemu pogrzeb sprawili; błagamy Cię pokornie, ratuj zapowietrzonych ludzi, i oddalaj od nas wszelkie choroby duszy i ciała, abyśmy zdrowia dobrego i Błogosławieństwa Boskiego zażywali, a potem zbawienie otrzymać zasłużyli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen

 

 

Św. Rozalia

 

 

Wezwania do Św. Rozalii

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

Święta Rozalio! Opatrzność ustanowiła cię Szafarką Łask w godzinach wielkiego zagrożenia epidemiami. Uproś nam u Boga odporność na choroby ducha i ratuj od tych,/ które zapuściły korzenie w naszym sercu:

Święta Rozalio, ratuj nas

– od grzechu pychy, matki wszystkich grzechów,

– od chciwości, która niszczy nawet najmocniejszych,

– od nieczystości, która zniesławia i zniewala człowieka,

– od zazdrości, która boleśnie rani,

– od nie umiarkowania w jedzeniu i piciu,

– od niekontrolowanych wybuchów gniewu,

– od pleśni lenistwa,

– od nałogu pijaństwa i choroby alkoholizmu,

– od kłótni i grzechów języka.

Modlitwa: Święta Pustelnico z Monte Pellegrino! Bądź przy nas w drodze chrześcijańskiego życia, które od Chrystusa, z Chrystusem przez Ducha Świętego prowadzi nas do Ojca. Święta Rozalio, wspomóż nas, abyśmy swoim życiem budowali nieustannie Jego Królestwo w prawdzie i miłości, w świętości i w Łasce, w sprawiedliwości i pokoju. Amen.

 

 

Św. Rozalia

 

 

Modlitwa I do Św. Rozalii

Pokłon grzesznika na cześć i chwałę Najświętszej Maryi Panny 1860

Boże, Któryś służebnicy Twojej, Rozalii Św. znalezione w kilkaset laty między skalistymi górami święte ciało, naprzeciw morowemu powietrzu, za niebieskie lekarstwo i obronę darować raczył; pozwól łaskawie służebnikom Twoim, abyśmy, którzy jej święte relikwie czcimy i one wyznajemy od teraźniejszych niebezpieczeństw i od złej powietrza morowego zarazy, wolnymi zostali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Rozalia

 

 

Modlitwa II do Św. Rozalii

Droga do nieba Wyd. nowe Olesno 1902

Wzgardzicielko świata, honorów i wszelkiej doczesności, a miłośnico samotności i Boga, Rozalio Święta, która za pałace obrałaś sobie skały, za rozkosze życia zatopienie się myślą i sercem w Bogu Stworzycielu i Odkupicielu swoim; która dla miłości Chrystusa, wyrzekając się szczęścia znikomego, jakim się tu uwodzą ludzie, doznałaś już za życia szczęśliwości Anielskiej, ciesząc się ustawicznym, a najsłodszym myśleniem o twoim Panu i Zbawicielu, Który ci słodyczą niebieską słodził gorzkie i ostro-pustelnicze życie twoje, i gustu dodawał w ukochaniu Siebie, i tak nic nie mając, na pustyni wszystkoś miała gdyś miała Boga, w Nim twoje były rozrywki, w Nim pociechy, a teraz zbawienie i błogosławieństwo wieczne, któregoś już dostąpiła świętem życiem twoim, czego ci całym sercem winszuję. A nie tylko ci Niebo Bóg dał w zapłacie, ale i światu całemu pozwolił cię czcić jak swoją kochankę, i dał nam za patronkę od morowego powietrza. Więc Boskiej intencji, i naszej prośbie, uczyń zadosyć Święta Panno Bogu i ludziom miła, oddal od nas modlitwami Twymi wszelką zarazę powietrzną i wszelką chorobę, a uproś nam zdrowie duszy, i jej zbawienie. Uczyni nam to dla ciebie Bóg, byłeś prosiła, jako pełna miłosierdzia, którego serce nie zapalczywością, ale miłością pałała, a za to Jemu pokłony wieczne, tobie cześć będzie ode mnie i od całego świata. przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Św. Rozalia

 

 

Modlitwa III do Św. Rozalii

Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

O Święta Rozalio! któraś wzgardziwszy światem, Boga jedynie miłowała, i któraś za pałac obrała sobie skały i pustynie, i tylko w Odkupicielu Twoim miałaś upodobanie; oto nam i całemu światu dał Cię Bóg za Patronkę od morowego powietrza. O Panno Święta! uczyń zadosyć Boskim zamiarom i prośbie naszej, i oddal od nas zarazę powietrza i wszelkie choroby. Wysłuchał Bóg za życia Twego wszystkie prośby Twoje, o jak daleko silniejsza będzie teraz modlitwa Twoja w Niebiesiech, gdzie z Jezusem na wieki się radujesz. Amen.

 

 

Św. Rozalia

 

 

Modlitwy podczas Mszy Świętej.

Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Przed Mszą Świętą.

Boże, Twój Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus ofiaruje się każdego dnia za nas pod postacią chleba i wina, które mocą Twojego Ducha przemieniasz na ołtarzu w Ciało i Krew. Ty, w zaciszu skalnej groty umacniałeś swymi łaskami i sakramentami przesławną dziewicę, świętą Rozalię, za jej wstawiennictwem dozwól mi godnie i w skupieniu przeżyć pamiątkę ofiary Chrystusa Zbawiciela, aby Jego Ciało Eucharystyczne umocniło moją wiarę i pokrzepiło duszę na czas ziemskiej wędrówki do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dziękczynienie po Mszy Świętej

Dzięki składam Tobie, Ojcze niebieski, Wszechmogący Boże, że przez swe miłosierdzie do mnie grzesznika, posiliłeś mnie najdroższym Ciałem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Proszę, niech ta modlitwa i Komunia święta, przeze mnie przyjęta, będą mi ochroną przed zasadzkami złego ducha przeciwko mojej duszy i ciału. Jak świętą Rozalię cudownie umocniłeś tym sakramentem w samotności Góry Pielgrzymiej, tak dozwól mi przyjąć ten chleb anielski w ostatniej godzinie mego życia i doprowadź mnie do niewymownie radosnej uczty w niebie, gdzie zasiadają wszyscy święci razem z Panem naszym, Jezusem Chrystusem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Rozalia

 

 

Pacierz poranny i wieczorny.

Podczas modlitw porannych

Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Święta Rozalio, któraś pogardzała światem i królewskimi rozkoszami, udałaś się w góry i tam w jaskini prowadziłaś życie ukryte, uproś nam u Boga, abyśmy byli zdolni unikać pokus świata, a żyjąc skromnie i pobożnie zasłużyli sobie na żywot wieczny. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

albo:

Boże, nasz Zbawicielu, prosimy Cię, abyśmy ciesząc się dniem Świętej Rozalii, Twej służebnicy, ćwiczyli się w szczerej pobożności i za jej przyczyną uwolnieni zostali od chłosty Twego Gniewu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Podczas modlitw wieczornych

Panie Boże, który zesłałeś na Św. Rozalię, dziewicę, dary niebios, umacniaj nas nimi w każdej chwili życia, pomóż nam w czasie ziemskiej wędrówki naśladować jej cnoty i wraz z nią cieszyć się wieczną radością w Niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Albo:

Święta Rozalio, dziewico, w złej godzinie cudowna opiekunko! Wiedziona żywą wiarą i miłością do Ukrzyżowanego Zbawiciela naśladowałaś Go w surowej pokucie, modlitwie i postach; uproś nam Łaskę opanowania nieuporządkowanych myśli i pożądań przez wytrwałe podejmowanie ewangelicznego wyrzeczenia. Wstawiaj się za nami, by Bóg udzielił nam czasu na pokutę za nasze grzechy. Roztocz nad nami swoją świętą opiekę, zachowaj od kary i uproś u Jezusa, naszego Odkupiciela, Łaskę, abyśmy kiedyś doszli do wielbienia Go razem z tobą w Niebie, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Rozalia

 

 

Modlitwa do Świętej Rozalii o oddalenie bicza gniewu Bożego

Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Boże, Którego obraża grzech a przejednywa pokuta, przyjmij łaskawie błaganie Twego ludu: przez zasługi i wstawiennictwo Świętej Rozalii, dziewicy, którą od wspaniałości królewskich przeniosłeś na górę samotności, odsuń od nas ziemskie rozkosze, oddal bicz Twego Gniewu, na który zasłużyliśmy naszymi grzechami i napełnij nas Twoją miłością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Św. Rozalia

 

 

Modlitwa do Św. Rozalii o wytrwanie w Łasce czystości

Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Przesławna Święta dziewico, Rozalio, by doskonale odtworzyć w sobie obraz twego jedynego dobra – Ukrzyżowanego Odkupiciela, oddałaś się najsurowszej pokucie. W samotności groty twoją radością było nieustanne umartwienie w czuwaniach, postach, biczowaniu twego niewinnego ciała; uproś nam Łaskę, byśmy przez ewangeliczne wyrzeczenie opanowali wszelkie nieuporządkowane pożądania oraz zawsze karmili dusze nasze pobożnym rozważaniem prawd Wiary Chrześcijańskiej i w ten sposób osiągnęli pomyślność w tym życiu, a wieczne szczęście w przyszłym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Św. Rozalia

 

 

Modlitwa do Św. Rozalii o zachowanie od niebezpieczeństw duszy i ciała

Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Święta Rozalio, wzgardzicielko świata i zaszczytów ziemskich, a wielka miłośnico Boga. Opuściłaś rozkosze świata i królewskie pałace, a natchnieniem Ducha Świętego prowadzona, obrałaś sobie życie pokutnicze, wyproś nam tę łaskę u Boga, abyśmy oderwani od uciech i rozkoszy tego świata prowadzili życie skromne, umartwione i Bogu miłe. Za przyczyną twoją prosimy, abyśmy byli uwolnieni na ciele od wszelkich niebezpiecznych chorób, a wybawieni od zarazy grzechu, zgorszeń oraz pokus szatańskich na duszy wolnymi zostawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Św. Rozalia

 

 

Modlitwa do Św. Rozalii, Patronki od morowego powietrza.

Błogosławmy Panu 1891

Wzgardzicielko świata i wszelkiej doczesności, a miłośnico pustyni i Boga, Rozalio Święta, która za pałace obrałaś sobie skały, za rozkosze życia, zatopienie się myślą i sercem w Bogu Stworzycielu i Odkupicielu; która dla miłości Chrystusa, wyrzekając, sią szczęścia znikomego, jakim się tu uwodzą ludzie; doznałaś już za życia szczęśliwości Anielskiej, ciesząc się ustawicznym, a najsłodszym myśleniem o Boskim Panu i Zbawicielu. Patronko Święta od morowego powietrza, oddal od nas modlitwami Twymi wszelką chorobą, a uproś nam miłe Niebu, a nam zbawienne zdrowie duszy, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *