Litania o Świętej Matce Scholastyce.

Źródło:  Mały zbiór nabożeństwa dla czcicieli Najświętszego Sakramentu 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Marya, Zwierciadło Panieńskiej czystości,

Święta Scholastyko, współ Patryarchini rodzonego brata twego Świętego Benedykta,

Święta Scholastyko, w niemowlęctwie swoim Boga chwalić nauczona,

Święta Scholastyko, w samotności rzewliwie wzdychająca z upragnieniem poświęcenia się swojemu Oblubieńcowi Jezusowi Panu,

Święta Scholastyko, światem za przykładem brata swego Świętego Benedykta mężnie pogardzająca,

Święta Scholastyko, wonnością nieskażonej czystości Niebo i ziemię napełniającą,

Święta Scholastyko, Panno mądra z lampami gorejącymi na gody Chrystusowe przypuszczona,

Święta Scholastyko, Zakonu Benedyktyńskiego dziwny zaszczycie,

Święta Scholastyko, cudowna uzdrowicielko ludzi w rozlicznych chorobach będących,

Święta Scholastyko, osobliwsza ludzi utrapionych pociecho,

Święta Scholastyko, wielki przykładzie prawdziwej świątobliwości,

Święta Scholastyko, martwicielko ciała Twojego ostrymi postami,

Święta Scholastyko, wzorze głębokiej pokory,

Święta Scholastyko, cudowna nawrócicielko do Boga grzeszników,

Święta Scholastyko, ogniu mistyczny pałający Boga miłością,

Święta Scholastyko, sługo Boska w ranach Jezusa zatopiona,

Święta Scholastyko, nad niedostatkami ludzkimi się litująca,

Święta Scholastyko, któraś najpierwszą i najzacniejszą Fundatorką panieńskich klasztorów była,

Święta Scholastyko, którą Święty Benedykt raz na rok nawiedzał,

Święta Scholastyko, któraś deszcz cudownie od Boga uprosiła,

Święta Scholastyko, którą Bóg za żywota i po śmierci cudami uczcił,

Święta Scholastyko, matko i ucieczko nasza na tym padole,

Bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszego złego, wybaw nas, Panie.

Od gniewu twego,

Od ducha nieczystego,

Od grzechu śmiertelnego,

Przez czysty żywot świętej Scholastyki,

Przez żarliwą miłość jej ku tobie,

Przez wszelkie zasługi i przyczyny jej,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyś nam zakochanie się w czystości dusznej i cielesnej, dać raczył,

Abyś nam ku zupełnemu zachowaniu Przykazań Twoich Łaski Twojej użyczyć raczył,

Abyś nas od pokus i sideł diabelskich bronić i zachować raczył,

Abyś nas od bólu zębów przez przyczynę Świętej Scholastyki zachować raczył,

Abyś się nad nami w godzinę śmierci naszej zmiłować raczył, Ojcze Boże Najłaskawszy, usłysz nas.

Synu Boży Najsłodszy, wysłuchaj nas.

Duchu Święty Boże Najlitościwszy, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święta Matko Scholastyko.

R. Abyśmy stali się godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże, Któryś Matkę naszą Św. Scholastykę wezwał do siebie w postaci gołębicy i umieścił w Niebieskim Pałacu, prosimy Cię, abyśmy radując się z Jej wiecznej światłości – za Jej przyczyną dostąpili odpuszczenia grzechów i wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

R. Amen.

 

 

 

Dziękczynienie za Dobrodziejstwa od Boga Świętej Matce Scholastyce dane.

Źródło:  Mały zbiór nabożeństwa dla czcicieli Najświętszego Sakramentu 1874

O najukochańszy Oblubieńcze Scholastyki Świętej, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, dziękuję za wszelkie Twoje Dary, Łaski i Dobroczynności, któreś tej Oblubienicy twojej, od młodości jako w kwitnącym wieku dać miłościwie raczył, iżeś ją Matką, Fundatorką, Głową, Monarchinią niezliczonego wojska Panien Zakonnych postanowił i żeś ją szczęśliwą śmiercią miłościwie ubłogosławił; za co niech Cię z nami chwali wszelkie stworzenie teraz i na wieki; a nam, którzy jej żywot cnotami napełniony rozpamiętywamy z Miłosierdzia Twego, za przyczyną jej daj cnót jej, i niewinności Panieńskiego życia naśladować, a po szczęśliwej śmierci z Tobą i z Nią wiecznie w Niebie królować. Amen.

 

 

 

Modlitwa do Świętej Scholastyki.

Źródło:  Mały zbiór nabożeństwa dla czcicieli Najświętszego Sakramentu 1874

O najchwalebniejsza Matko moja Scholastyko Święta, najpierwsza i najzacniejsza Fundatorko Zakonów Panieńskich do Ciebie teraz wzdycham i Ciebie na ratunek wzywam przyjmij pokornie proszę staranie o duszy mojej, aby w wszelkich okazjach, przy twojej opiece bezpieczny ratunek i odpoczynek miała, kieruj proszę stopy moje, aby się w świeckich uciechach i rozkoszach mnie nie kalały. Pilnuj mnie, abym jako błędna owca drogi Przykazań Boskich, nie chybiała, aby pod twoją opieką tak przeszła to doczesne życie, żebym do wiecznej radości trafić mogła. O kochana Matko moja zaleć mnie, proszę Oblubieńcowi swemu Chrystusowi, niech przed Nim czystość twoja wymawia skazy moje, pokora twoja niech próżności mojej uprosi odpuszczenie: miłość twoja niech moją nieudolność wspomaga. O Matko nasza Orędowniczko nasza, Mistrzyni nasza, twemu Oblubieńcowi nas pokaż, z twoim Oblubieńcem nas pojednaj, twemu Oblubieńcowi nas zalecaj. Spraw, o Błogosławiona Matko, przez Łaskę, w której obfitujesz, przez Miłosierdzie, któreś otrzymała, przez godność, którąś zasłużyła, aby Ten, który przez Najbłogosławieńszą Pannę Maryę, stał się naszej słabości uczestnikiem, za twoją przyczyną, o ukochana Matko Scholastyko Święta, uczyń nas uczestnikami Chwały i Błogosławieństwa swego wiecznego. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *