Św. Sebastian

NABOŻEŃSTWO DO ŚW. SEBASTIANA, MĘCZENNIKA.

(20 stycznia)

 

 

 

 

Litania o Św. Sebastianie Męczenniku

Źródło: Nabożeństwo dzienne tygodniowe i roczne 1869

Kyrie eleyson, Chryste eleyson, Kyrie eleyson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Sebastianie męczenniku,

Święty Sebastianie, naśladowco krzyża Chrystusowego,

Święty Sebastianie, Ozdobo stanu rycerskiego,

Święty Sebastianie, Pogromicielu chytrości szatańskich,

Święty Sebastianie, Zwycięzco świata i marności jego,

Święty Sebastianie, Samsonie w dziełach najodważniejszy,

Święty Sebastianie, Ogniu wiary zbawiennie się tający,

Święty Sebastianie, Obyczajów świętych jedyny wzorze,

Święty Sebastianie, Hetmanie do utarczki za Boga najmężniejszy,

Święty Sebastianie, Zasłono od strzał gniewu Bożego,

Święty Sebastianie, Owocu na drzewie wiszący najsmakowitszy,

Święty Sebastianie, Prawdziwie światu ukrzyżowany

Święty Sebastianie, Odrodzony z prochu śmiertelnego feniksie,

Święty Sebastianie, Rycerzu powtórnie się z śmiercią ucierający.

Święty Sebastianie, Strzałami Boskiej miłości zraniony,

Święty Sebastianie, Strzelisty ku Bogu duszą i ciałem,

Święty Sebastianie, Owieczko Chrystusa napiętnowana,

Święty Sebastianie, Skrzydlastej Boskiej miłości Serafinie,

Święty Sebastianie, Perło droga od Lucyny znaleziona,

Święty Sebastianie, Pociecho utrapionych,

Święty Sebastianie, Lekarzu powietrzem zarażonych,

Święty Sebastianie, Obywatelu Niebieski,

Święty Sebastianie, W Niebo od Aniołów zaniesiony,

Święty Sebastianie, Towarzyszu Wybranych Bożych,

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nam przez przyczynę Świętego Męczennika Twojego wszystkie grzechy, odpuścić raczył,

Abyś nas od powietrza, głodu i wojny wybawić raczył,

Abyś zgodę i pokój panom chrześcijańskim dać raczył,

Abyś nas od wszelkiego nieszczęścia bronić raczył,

Abyś nas od potępienia wiecznego zachować raczył,

Abyś prośby i wołanie nasze przyjąć raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Święty Sebastianie,

R. Abyśmy byli uchowani od powietrza.

V. Módlmy się: Racz nam dać Panie, abyśmy za przyczyną Świętego Sebastiana, Męczennika Twego, i od wszelkich przeciwności wolnymi byli na ciele, i od złych żądz na umyśle. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Sebastian

Muzeum Narodowe w Warszawie fot.

 

 

Modlitwy do Św. Sebastiana, Patrona od morowego powietrza.

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Mocny i niezwyciężony Rycerzu Chrystusowy, Sebastianie święty, nie tylko strzał nieprzyjacielskich, ale i affektu mego meto, proszę Cię za Chrystusa uwieńczonego koroną Chwały Niebieskiej, proszę serdecznie przez wszystkie Imiona Boskie, i miłość, którą Ty masz i Wszyscy Święci mają ku Bogu, uchowaj teraz i w całym życiu od powietrza morowego, od złej i nagłej śmierci, a najbardziej broń mnie od grzechu śmiertelnego, który jest zarazą na wieki uśmiercając duszę moją. Uchowaj mnie wtedy Patronie doświadczony od obojga tego powietrza, wszakże wiesz, żem ja jest drogie Dzieło Boskie, bo Krwią Jego zapłacone, strzeżże mnie, żeby mi się nic złego nie stało. Niech widzę Miłosierdzie Boskie nad sobą i Twoją obronę, a za to Bogu Chwała, a Tobie będzie cześć nieustająca. Amen.

***

Św. Sebastian

 

Źródło: Pokłon grzesznika na cześć i chwałę Najświętszej Maryi Panny 1860

Boże! Któryś Błogosławionego Sebastiana, Męczennika Twego, tak upodobał Sobie, iż Go za Pomocą Twoją, ani żadne ciała pochlebstwo, ani żadne okrucieństwa katowskie, od Miłości Twojej odciągnąć nie mogły; daj nam za Jego zasługami, prosimy Cię, abyśmy i my także od Ciebie we wszelkich niebezpieczeństwach pomoc, w prześladowaniu pocieszenie i od morowego powietrza uwolnienie otrzymali. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *