Litania o Świętym Stanisławie, Biskupie i Męczenniku.

Bóg nadzieja Nasza 1864

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święty Stanisławie,

Święty Biskupie, Męczenniku Chrystusa,

Kapłanie Jezusa Chrystusa,

światło Kościoła Bożego,

Pasterzu owieczek Chrystusowych,

Apostole ludu wiernego,

Ojcze ojczyzny Twojej,

Ojcze synów prawowiernych,

Bogu pierwej poświęcony, niżeli narodzony,

Niepłodnych rodziców pociecho,

Mężu w lata i mądrość wrastający,

Mężu z dzieciństwa doskonały,

Mężu umiejętnością napełniony,

Mężu uczynkami chwalebny,

Mężu do stołu duchownego przeznaczony,

Mężu w stanie duchownym przykładny,

Wzorze cnót świętych,

Wzorze doskonałości świątobliwej,

Wzorze biskupiej godności,

Ozdobo kapłanów,

Ozdobo kraju swojego,

Kaznodzieju prawdy,

Mową i czynami przed Bogiem potężny,

Obrońco dóbr kościelnych,

Obrońco i karmicielu ubogich,

Uwolnicielu niewolników,

Naśladowco Jana Chrzciciela,

Eliasza żarliwością o chwałę Bożą się odznaczający,

Gromicielu występków,

Cnót Nauczycielu,

Umarłych wskrzesicielu,

Piotrowina na pokazanie prawdy z grotu przed króla prowadzący,

W wierze wątpliwych utwierdzający,

Nadzieję zmartwychwstania umacniający,

W życiu i po śmierci cudotwórco,

Czyniący ofiarę Boską, mieczem od króla zabity,

Bogu ofiaro przyjemna,

Na sztuk siedemdziesiąt na ciele rozdzielony,

Od czterech orłów po rozrąbaniu ciała Twego pilnowany,

Z czego ciała Twego ułożonych, cudownie zrośniony,

W różnych chorobach lekarzu,

Opiekunie całej Ojczyzny,

Patronie w wszelkich potrzebach,

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie!

Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie!

Od piorunów i nawałności,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

℣.Módl się za nami, św. Stanisławie

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże! za którego cześć chwalebny Biskup Stanisław legł od mieczów ludzi bezbożnych: † spraw, prosimy, aby wszyscy wzywający jego przyczyny * zbawienny skutek swojej modlitwy odnieśli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

Święty Stanisławie, nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy, który w obronie Swej owczarni poniosłeś śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Cię pokornie, zasługami Twymi u Boga, abyśmy byli zawsze gorliwymi cnót Twych naśladowcami.

Przemożny Patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy dochowali statecznie wiary, którą przed wiekami głosiłeś naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości, służbie Bożej i w jedności z Kościołem świętym, a tak zasłużyli sobie na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

 

 

 

Litania o Św. Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patrona Królestwa Polskiego

Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święty Stanisławie,

Św. Stanisławie, Ojcze i Patronie nasz,

Św. Stanisławie, przesławny Biskupie krakowski,

Św. Stanisławie, godny Kapłanie Boga Najwyższego,

Św. Stanisławie, Apostole Polski,

Św. Stanisławie, stróżu pilny i czujny nad trzodą Chrystusa,

Św. Stanisławie, wzorze życia biskupiego,

Św. Stanisławie, Pasterzu dobry,

Św. Stanisławie, pociecho i ozdobo Polski,

Św. Stanisławie, ratunku i wspomożenie królów,

Św. Stanisławie, chwało i sławo następców swoich,

Św. Stanisławie, zwierciadło Biskupów,

Św. Stanisławie, kosztowna perło Kapłanów.

Św. Stanisławie, prawdziwe światło Wyznawców,

Św. Stanisławie, przedziwnej świątobliwości mężu,

Św. Stanisławie, obrono Kościoła Bożego,

Św. Stanisławie, naśladowco św. Jana Chrzciciela,

Św. Stanisławie, sprawiedliwy Ablu,

Św. Stanisławie, nieustraszony Męczenniku,

Św. Stanisławie, niezwyciężony Wyznawco,

Św. Stanisławie, różo cierpliwości,

Św. Stanisławie, liljo czystości,

Św. Stanisławie, wzgardzicielu świata,

Św. Stanisławie, głosicielu prawdy,

Św. Stanisławie, niszczycielu złości,

Św. Stanisławie, cudotwórco nowy,

Św. Stanisławie, wskrzeszycielu umarłych,

Św. Stanisławie, zawstydzenie nieprzyjaciół,

Św. Stanisławie, obrońco sierot,

Św. Stanisławie, ojcze ubogich,

Św. Stanisławie, wybawicielu uciśnionych,

Św. Stanisławie, podporo upadłych,

Św. Stanisławie, uzbrojenie przeciwko niewiernym,

Św. Stanisławie, przyczyńco nasz do Boga,

Boże! przez zasługi Św. Stanisława, bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie.

Boże! przez zasługi Św. Stanisława, bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszego złego, wybaw nas Panie.

Od grzechu każdego,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od zatracenia wiecznego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święty Stanisławie,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V.  Módlmy się: Boże! dla którego czci, chwalebny Biskup śŚw Stanisław, przez miecze bezbożnych poległ, spraw to, prosimy Cię, aby wszyscy którzy ratunku Jego wzywamy, próśb swoich zbawiennego mogli dostąpić skutku. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa druga.

O Święty Stanisławie, Biskupie i Pasterzu Krakowski, którego znaki cudów słyną po wszystkim narodzie Polskim, gdyż z Łaski Chrystusowej za Twą przyczyną w różnych chorobach i przypadkach będący, uzdrowieni zostali, przez świętą pamiątkę Twej. śmierci, którą czcimy, racz nas Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi zalecić. Amen.

Modlitwa trzecia.

Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku Chrystusowy, proszę Cię serdecznie, jakoś wskrzesił Piotrowinę z grobu, wskrześ mnie, który umarłem Bogu przez ciężkie i częste grzechy moje: niech żyją Miłością Boską i cnotami wszelkimi na chwałę Stwórcy i Odkupiciela mego i cześć Twoją! niech serce moje obrócone cale będzie na kochanie i pożądanie rzeczy niebieskich.

Najłaskawszy Patronie! strzeż i broń nas przeciw kacerstwom i oziębłości w wierze; modlitwami Twoimi wypraszaj nas od wszelkich plag karania Boskiego, a zasłaniając nas owieczki Twoje, od wilków piekielnych racz doprowadzić Święty Pasterzu Chrystusowy, na pastwiska niebieskie, gdziebyśmy Baranka Jezusa oglądali i chwalili wraz z Tobą przez całą wieczność. Amen.

 

 

Święty Stanisławie, mężu, w lata i mądrość podrastający,

Święty Stanisławie, mężu, umiejętnością napełniony,

Święty Stanisławie, mężu, uczynkami chwalebny,

Święty Stanisławie, mężu, do stanu duchownego przeznaczony,

Święty Stanisławie, mężu, w stanie tym przykładny,

Święty Stanisławie, kapłanie Jezusa Chrystusa,

Święty Stanisławie, wzorze cnót świętych,

Święty Stanisławie, Apostole kraju Twego,

Święty Stanisławie, ozdobo kapłanów,

Święty Stanisławie, Biskupie i męczenniku Chrystusa,

Święty Stanisławie, kaznodziejo prawdy,

Święty Stanisławie, mową i dziełami przed Bogiem władnący,

Święty Stanisławie, pasterzu owieczek Chrystusowych,

Święty Stanisławie, światło Kościoła Bożego,

Święty Stanisławie, wzorze Biskupiej godności,

Święty Stanisławie, wzorze świętobliwości doskonałej,

Święty Stanisławie, ojcze synów prawowiernych,

Święty Stanisławie, obrońco dóbr kościelnych,

Święty Stanisławie, obrońco i karmicielu ubogich,

Święty Stanisławie, uwolnicielu niewolników,

Święty Stanisławie, Eliaszu żarliwości,

Święty Stanisławie, naśladowco Jana Chrzciciela,

Święty Stanisławie, gromicielu występków,

Święty Stanisławie, cnót nauczycielu,

Święty Stanisławie, w wierze wątpliwych utwierdzający,

Święty Stanisławie, oziębłych ku Bogu upominający,

Święty Stanisławie, nadzieję zmartwychwstania ciał umacniający,

Święty Stanisławie, umarłych wskrzesicielu,

Święty Stanisławie, Piotrowina, na udowodnienie prawdy, z grobu przed króla prowadzący,

Święty Stanisławie, w życiu i po śmierci cudotwórco,

Święty Stanisławie, w czasie ofiary ś. od króla zabity,

Święty Stanisławie, na siedemdziesiąt sztuk ciała rozrąbany,

Święty Stanisławie, przez czterech orłów ciała Twego strzeżony,

Święty Stanisławie, ze złożonych części tegoż ciała cudownie zrośniony,

Święty Stanisławie, w chorobach różnych lekarzu,

Święty Stanisławie, we wszelkich potrzebach patronie,

Święty Stanisławie, ludu wiernego opiekunie,

Święty Stanisławie, na cały świat Chrześcijański cudami słynący,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

 

 

 

Litania do Św. Stanisława, Biskupa Krakowskiego i Męczennika

Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Stanisławie, Biskupie Krakowski,

Święty Stanisławie, Bogu pierwiej niżeliś sią urodził, poświęcony,

Święty Stanisławie, niepłodnych rodziców pociecho,

Święty Stanisławie, mężu, z dzieciństwa doskonały,

Święty Stanisławie, mężu, w lata i mądrość podrastający,

Święty Stanisławie, mężu, umiejętnością napełniony,

Święty Stanisławie, mężu, uczynkami chwalebny,

Święty Stanisławie, mężu, do stanu duchownego przeznaczony,

Święty Stanisławie, mężu, w stanie tym przykładny,

Święty Stanisławie, kapłanie Jezusa Chrystusa,

Święty Stanisławie, wzorze cnót świętych,

Święty Stanisławie, Apostole kraju Twego,

Święty Stanisławie, ozdobo kapłanów,

Święty Stanisławie, Biskupie i męczenniku Chrystusa,

Święty Stanisławie, kaznodziejo prawdy,

Święty Stanisławie, mową i dziełami przed Bogiem władnący,

Święty Stanisławie, pasterzu owieczek Chrystusowych,

Święty Stanisławie, światło Kościoła Bożego,

Święty Stanisławie, wzorze Biskupiej godności,

Święty Stanisławie, wzorze świętobliwości doskonałej,

Święty Stanisławie, ojcze synów prawowiernych,

Święty Stanisławie, obrońco dóbr kościelnych,

Święty Stanisławie, obrońco i karmicielu ubogich,

Święty Stanisławie, uwolnicielu niewolników,

Święty Stanisławie, Eliaszu żarliwości,

Święty Stanisławie, naśladowco Jana Chrzciciela,

Święty Stanisławie, gromicielu występków,

Święty Stanisławie, cnót nauczycielu,

Święty Stanisławie, w wierze wątpliwych utwierdzający,

Święty Stanisławie, oziębłych ku Bogu upominający,

Święty Stanisławie, nadzieję zmartwychwstania ciał umacniający,

Święty Stanisławie, umarłych wskrzesicielu,

Święty Stanisławie, Piotrowina, na udowodnienie prawdy, z grobu przed króla prowadzący,

Święty Stanisławie, w życiu i po śmierci cudotwórco,

Święty Stanisławie, w czasie ofiary ś. od króla zabity,

Święty Stanisławie, na siedemdziesiąt sztuk ciała rozrąbany,

Święty Stanisławie, przez czterech orłów ciała Twego strzeżony,

Święty Stanisławie, ze złożonych części tegoż ciała cudownie zrośniony,

Święty Stanisławie, w chorobach różnych lekarzu,

Święty Stanisławie, we wszelkich potrzebach patronie,

Święty Stanisławie, ludu wiernego opiekunie,

Święty Stanisławie, na cały świat Chrześcijański cudami słynący,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie.

Od trwogi, i chorób wszelkich, zachowaj nas, Panie.

Od nagłej, a nieszczęśliwej śmierci, uchroń nas, Panie.

Od wszelkich kar ciężkich, wybaw nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, palcem Św. Jana pokazany, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się karmisz miedzy liliami, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, z Janem najmilszą zabawę mający, zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

MODLITWA.

Boże! dla uwielbienia którego, chwalebny Biskup Stanisław, poległ od ciosów miecza bezbożnych; spraw! błagamy Cię, aby wszyscy, pomocy jego wzywający, zbawiennego prośby swej skutku zawsze doznawali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

Modlitwy do Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika.

Droga do Nieba Olesno 1901

Antyfona Św. Stanisławie, biskupie i pasterzu krakowski, którego znaki zwycięstwa słyną po wszystkim narodzie polskim, gdyż z Łaski Chrystusowej za twą przyczyną w różnych chorobach i przypadkach będący uzdrowieni bywają. Racz więc, o przezacny Męczenniku! nas, którzy świętą pamiątkę twoją czcimy Królowi i Panu chwały polecić.

V. Módl się za nami Święty Stanisławie,

R  Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

Modlitwa I

Jezu najsłodszy, Królu Pokoju, który, aby Św. Stanisława członki na siedemdziesiąt dwie części rozcięte i od żałosnego duchowieństwa pozbierane, znowu przez wielki cud zjednoczone i zrosło zostały i aby palec jego święty od ryby pożarty, znowu był cudownie przywrócony, uczyniłeś proszę Cię przez zasługi i przyczynę tego Świętego Biskupa i Męczennika, abyś na nas ducha miłości wylał i których w jedności Wiary Świętej zgromadziłeś zgodnych wzajemnie przez Łaskę Twoją Świętą uczynił. Amen.

Modlitwa II

Mężu Święty i chwalebny Stanisławie, żywotem cudami i męczeństwem; lud twój dobry pasterzu, udaruj błogosławieństwem, rządź obroną, zbaw twoją świętą przyczyną. Amen.

Modlitwa III

Jezu najsłodszy, obfita nagrodo Świętych Twoich, któryś Św. Stanisława już z Tobą w Niebie królującego i namiestnika Twego ozdobił, i aby na jego kanonizacji zmarłemu młodzianowi za jego przyczyną żywot był przywrócony, cudownieś uczynił i który jego przedziwnej świętobliwości wielkimi cudami po dziś dzień nie przestajesz wsławiać, dawszy go i zostawiwszy Królestwu Twemu za osobliwszego Patrona; proszę Cię przez zasługi i przyczynę tego Świętego Biskupa i Męczennika, abyś nam dać raczył, abyśmy jego świętobliwość życia naśladowali i obroną jego umocnieni, do chwały żywota wiecznego przyprowadzeni być mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

Modlitwa do Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika

MODLITWA I.

Wianek ku czci Najświętszej Maryi Panny z różnych nabożeństw uwity 1892

Miłośniku i Opiekunie nas szczególny, Patronie nasz Święty, przez którego przyczynę i zasługi  wolno jest nam modlitwy i prośby nasze przed majestat Trójcy Przenajświętszej zanosić: pomnij, o święty Pański, na kraj gdzie żywot swój ziemski chwalebnie odbywałeś, i koronę wieczną zasłużyłeś. Racz z królestwa Błogosławionych, dokąd Cię miłosierdzie Boskie i najdroższa krew Zbawiciela wprowadziła, na potrzeby jego wejrzeć; a nam wszystkim którzy w nim teraz mieszkanie doczesne mamy, modlitwami swemi u Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Królowej Niebieskiej, pociechę, opiekę i bezpieczeństwo uprosić. Nie opuszczaj nas, Obrońco nasz miłosierny; łaską i litością Najsłodszego Syna Maryi, Pana naszego otocz nas, przeciw wszelkiemu złemu, jako puklerzem nieprzełomnym. Uproś nam przez Mękę i Śmierć Chrystusową, ducha pobożnego, stateczną gorliwość we wszystkich cnotach chrześcijańskich, zgodę i miłość wzajemną, szanowanie władz, wytrwałość w powinnościach; uproś nam doskonałą ufność w Sprawiedliwości, i żywą wiarę w nieprzebranem Miłosierdziu Pana, któremu służysz w Królestwie Wiekuistem. Przyczyń się za nami grzesznymi, iżbyśmy za przykładem Twym, tegoż Królestwa dostąpić, i wraz z Tobą Boga i Pana naszego w Trójcy Świętej Jedynego na wieki chwalić i błogosławić mogli. Amen.

MODLITWA II.

Ciche westchnienia 1903

Święty Stanisławie, Biskupie wielki i Męczenniku Chrystusowy, Zelancie o honor Boski, czczę (czcimy) Cię i proszę (prosimy) serdecznie, jakoś wskrzesił Piotrowina z grobu, wskrześ i mnie (nas), który(a, którzy) umarłem(am, li) Bogu przez ciężkie i częste grzechy moje (nasze). Niech żyję(emy) miłością Boską i cnotami wszelkimi na chwałę Stwórcy i Odkupiciela mego (naszego), i cześć Twoją; przez podzielenie ciała Twego na kawałki złośliwą ręką, niech nie będzie podzielone serce moje (nasze) do stworzenia, ale całe obrócone będzie na kochanie i pożądanie Stwórcy samego, a tak będę (będziemy) w Nim miał(a, mieli) wszystko, fortuny, honory, uciechy i zbawienie duszy. Jesteś Patronie Korony Polskiej, strzeż i brońże mnie (nas) przeciw wszelkiej zaraźliwej herezji i od wszelkiej oziębłości w Wierze, modlitwami swoimi wypraszaj mi (nam) od wszelkich plag karania Boskiego, od głodu, powietrza i wojny wybawienie, a zasłaniając nas, owieczki Twoje, od przemocy wilków piekielnych, racz doprowadzić Święty Pasterzu Chrystusowy, na pastwiska Niebieskie, gdziebyśmy Baranka Jezusa oglądali i chwalili wraz z Tobą przez całą wieczność po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Świętego Stanisława biskupa

Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Boże, dla którego honoru chwalebny Biskup Stanisław Święty mieczami niezbożnych zabity, i rozsiekany poległ: raczźe, upraszamy cię takiego w wszystkich na Biskupie urzędy wstępujących ducha wzbudzać, w  jakim ci Panie ten Błogosławiony służył aż do śmierci. O! dobry Pasterzu, i Rządco wszystkich wiernych powierzyłeś temu wiernemu, i roztropnemu słudze twojemu część trzody twojej, około której jak troskliwe i pracowite starania czynił, nie żałując na koniec dla niej postradać życia swego, zapisano to wszystko w Księdze żywota, i w naszej trwa pamięci. Ale żeby tak śliczne zasługi Świętego Stanisława obrazy wyrażały się na wszystkich w urzędzie Biskupim następcach jego: twojej na to skutecznej potrzeba pomocy, Boże. Dajże im wtedy tak postępować słowem i przykładem, ażeby z powierzoną sobie dusz ludzkich trzodą spoczynku wiecznego dostąpili.

Ach Święty Stanisławie! gdyś tu żyiąc na świecie, nie znajdował między żywymi świadectwa prawdzie, potrafiłeś go znaleźć w zmarłym, a cudownie wskrzeszonym Piotrowinie: a wszakże będąc teraz, złączony z Bogiem w Niebie więcej dokazać możesz. Chodziło ci na ten czas o utrzymanie dóbr Kościołowi Bożemu należących: niechże cię bardziej wzrusza całość wiary i obyczajów Chrześcijańskich w Kościele prawowiernym, który jest zawsze dziedzictwem Boskim. Oto niezbożność i niedowiarstwo biorąc górę w pośrodku samego Chrześcijaństwa usiłują go posiąść, i w nim zagłuszyć samą Ewangelię: Bądźźe u Boga Patronem, i Obrońcą narodowi twojemu w tych i innych potrzebach. Zjednaj stateczność w wierze, pobożność w obyczajach, i w Łasce Boskiej wytrwanie aż do śmierci. Amen.

 

 

Droga do zbawienia 1863

Męczenniku Święty i Opiekunie nasz szczególny, racz pamiętać na kraj w którym żywot twój chwalebnie przebyłeś i koronę męczeńską zyskałeś. Z Królestwa niebieskiego, kędy za Łaską Zbawiciela pozostajesz, racz spoglądać na potrzeby nasze i uproś ziemskiej twojej Ojczyźnie Opiekę Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Królowej naszej. Uproś nam ducha pobożnego, gorliwość w cnotach chrześcijańskich, zgodę i miłość wzajemną, wytrwałość w obowiązkach, ufność w Sprawiedliwości i żywą wiarę w nieprzebrane Miłosierdzie Pańskie. Boże Ojcze Wszechmocny, w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, przez zasługi Świętego Męczennika Twego błagamy Cię, racz dozwolić ażebyśmy naśladując cnoty Jego, na Łaskę Twoją zasłużyli, Królestwa Niebieskiego dostąpili i z nim razem Boga i Pana naszego, na wieki wieków chwalić i błogosławić mogli. Amen.

 

 

Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Pasterzu Dobry, Jezu Chryste, któryś natchnął Świętego Stanisława, Biskupa, męstwem: że od zepsucia piersiami własnemi zasłaniał lud jego pasterstw u oddany, a wreszcie w jego obronie, od miecza bezbożnych męczeńsko poległ; z wysokich niebios spójrz ku nam, a dla zasług i przyczyny tego Świętego osłoń od napływ u zgorszeń rodziny nasze, broń od grzechów wiodących za sobą ich poniżenie i upadek. Niech ta ziemia krwią jego męczeńską ozdobna, zostanie przybytkiem cnót rodzinnych, a domy nasze niech będą przytułkiem uczciwości wszelkiej; abyśmy uświętobliwieni w stosunkach domowych i towarzyskich za przyczyną naszego Patrona znowu się stali Tobie miłemi. Boże litościwy, któryś za życia dał Świętemu Patronowi naszemu Łaskę cudów, aby nimi Kościół stróżowaniu jego powierzony od gwałtów zasłaniał, błagamy Cię, zdarz nam opamiętanie w zobojętnieniu do wiary, abyśmy uniknęli spełnionej na niewiernym Izraelu Twej pogróżki: „Odbiorę pasterza, i dom mój pusty zostanie, i nie będzie ktoby ułamał cldeba nauki”. Ojcze Miłosierny, któryś przez Świętego Stanisława wskrzesił Piotrowina z grobu, przez jego przyczynę racz nas podźwignąć z upadku grzechowego i umocować na drodze żywota, abyśmy przez uczynki świętobliwe przebłagali ciążącą nad nami Twą Sprawiedliwość. A jako ciało jego przez niezbożnych w cząstki pocięte cudem w jedno się zrosło, tak nas rozdwojonych namiętnościami, rozproszonych błędami, dla zasług jego męczeńskich zbierz we wspólność wiary, nadziei i miłości, abyśmy się stawszy jednym żywym przybytkiem Twej chwały jakby jednym głosem i usty jednemi sławili Cię, Boże w Trójcy Jedyny za Twe Łaski i Miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Nabożeństwo do św. Stanisława 1948

Święty Stanisławie, nieustraszony Pasterzu dusz, powierzonych Twej pieczy, któryś w obronie swej owczarni poniósł śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Cię pokornie, zasługami Twymi u Boga, abyśmy byli zawsze gorliwymi cnót Twych naśladowcami. Przemożny Patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, abyśmy dochowali statecznie Wiary, którąś przed wiekami głosił naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości, służbie Bożej i w jedności z Kościołem świętym, a tak zasłużyli sobie na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w Królestwie Niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Za pobożne odmowienie tych modlitw udzielił Najprzew. Książę A. S. Kard. Sapieha 300 dni odpustu).

***

Boga Rodzico krótki zbiorek całorocznego nabożeństwa 1925

Obrońco prawdy! Ojcze sierot! Stanisławie Święty, nieustraszony Biskupie! proszę Cię i błagam, wskrześ mnie, jakoś wskrzesił Piotrowinę z grobu; wskrześ mnie, mówię, który(a) umarłem(am) Bogu przez grzechy moje częste i ciężkie. Niech odtąd już żyję tylko Miłością Bożą i cnotami wszelkimi na chwałę Odkupiciela mego i na cześć Twoją. Ty jesteś Patronem naszym, broń nas przeciw oziębłości w Wierze, a jako Dobry Pasterz, który zna owieczki Swoje, zaprowadź nas na Pastwisko Niebieskie, byśmy tam Pana naszego Jezusa Chrystusa oglądali i chwalili wraz z Tobą po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa o Łaski w życiu do św. Stanisława biskupa.

Jezus Marya Józef 1897 i 4

Miłośniku i Opiekunie narodu naszego, który w polskim kraju żyłeś, i za Łaską Bożą wsławiłeś rozlicznemi cudami imię swoje, racz nam uprosić modłami swymi u Jezusa Chrystusa i Najświętszej Panny Maryi, Królowej Nieba, pociechę: Opiekę, Łaskę i szczęśliwość.

Uproś nam żarliwość w życiu katolickim,  zamiłowanie do pracy, zapobiegliwość w wykonaniu, zgodę pomiędzy stanami, miłość i życzliwość braterską, i wytrwałość w powinnościach, roztropność i moc w przeciwnościach. Przyczyń się za nami, Patronie nasz, abyśmy i po śmierci oglądali z Tobą, Boga w Trójcy Świętej Jedynego na wieki. Amen.