Św. Szczepan

NABOZEŃSTWO DO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

(26 grudnia)

 

 

 

 

Litania do Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno, Królowo Męczenników,

Święty Szczepanie, pierwszy za wiarę Chrystusa Męczenniku,

Święty Szczepanie, pierwszy naśladowco Chrystusa w miłości nieprzyjaciół,

Święty Szczepanie, przebaczenia dla swoich nieprzyjaciół u Boga żebrzący,

Święty Szczepanie, za wiarę Chrystusa Mistrza swego, ukamienowany,

Święty Szczepanie, w czasie kamienowania widzący Niebo otwarte,

Święty Szczepanie, podczas męczeństwa swego, Chrystusa na prawicy tronu Najwyższego widzący,

Święty Szczepanie, od Ducha Świętego w Piśmie Świętym pochwalony,

Święty Szczepanie, w konaniu swym ducha swego Bogu polecający,

Święty Szczepanie, życie za Wiarę Chrystusa oddający,

Święty Szczepanie, wieńcem męczeńskim ozdobiony,

Święty Szczepanie, pierwiastku Męczenników,

Święty Szczepanie, Lewito Apostołów,

Święty Szczepanie, Kaznodziejo prorocki,

Święty Szczepanie, wierny naśladowco Chrystusa,

Święty Szczepanie, pełen Ducha Bożego,

Święty Szczepanie, doskonały wzorze miłości nieprzyjaciół,

Święty Szczepanie, filarze Kościoła Chrystusowego,

Święty Szczepanie, Mężu według serca Bożego,

Święty Szczepanie, przykładzie świątobliwości,

Święty Szczepanie, pochodnio gorejąca i świecąca,

Święty Szczepanie, nauczycielu Prawdy,

Święty Szczepanie, chwało Krzyża Świętego,

Święty Szczepanie, bałwanów pogromicielu,

Święty Szczepanie, wierny sługo Chrystusa,

Święty Szczepanie, Kościele Ducha świętego,

Święty Szczepanie, obrońco Wiary Świętej Katolickiej,

Święty Szczepanie, wodzu dusz Chrystusowych,

Święty Szczepanie, źródło żywe pragnących Boga,

Święty Szczepanie, łaskami i cnotami napełniony,

Święty Szczepanie, ogniem miłości Boskiej gorejący,

Święty Szczepanie, ozdobo Kościoła Bożego,

Święty Szczepanie, miłośniku prawdy,

Święty Szczepanie, gromicielu prawy zatwardziałości serc obłąkanych,

Święty Szczepanie, nieustający w pozyskaniu dusz robotniku,

Święty Szczepanie, dzielny wiary Chrystusowej Wyznawco,

Święty Szczepanie, współmieszkańcze Nieba i towarzyszu Wszystkich Świętych,

Święty Szczepanie, pocieszycielu i ucieczko utrapionych,

Święty Szczepanie, Ojcze ubogich, wdów i sierot,

Święty Szczepanie, patronie i obrońco Ciebie wzywających.

Bądź nam Boże miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam Boże miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.

Od sideł szatańskich,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od śmierci wiecznej,

Przez zasługi ś. Szczepana,

Przez najgorętszą Jego miłość,

Przez gorące Jego pragnienie męczeństwa,

Przez niezmordowane Jego prace i trudy,

Przez Jego pragnienie dusz nawrócenia,

My grzeszni Ciebie Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś w sercach naszych ogień Miłości Twojej zapalić raczył,

Abyś kraj nasz, za przyczyną Św. Szczepana, w całości zachować raczył,

Abyś wszystkim uciekającym się do Św. Szczepana, zdrowia ciała i duszy udzielić raczył,

Abyś go za nami proszącego, wysłuchać raczył,

Abyś nasze modlitwy łaskawie przyjąć raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Antyfona. Szczepan, będąc pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie między ludem.

V. Chwałą i czcią ukoronowałeś go, Panie.

R. I postawiłeś go nad Dzieła Rąk Twoich.

V. Módl się za nami Święty Szczepanie,

R. Abyśmy się za Tobą do Nieba dostali.

MODLITWA.

V. Daj nam, prosimy Cię, Panie, naśladować co czcimy, abyśmy się nauczyli i nieprzyjaciół kochać, gdy Tego pamiątkę czynimy, który umiał także i za prześladowców swoich modlić się do Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Szczepan

 

 

Modlitwa kościelna przy święceniu owsa.

Źródło: Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

Panie Boże Wszechmogący, Stwórco nieba i ziemi, Królu królów i Panie panujących, wysłuchaj nas sług Twoich wołających do Ciebie i proszących, Któryś wszystko z niczego stworzył i tę potrawę z innymi roślinami dla zwierzęcego pożytku i dla ich wychowania uczyniłeś, które zwierzęta zaś dla wspomożenia i utrzymania ludzkiego stworzyłeś, i któryś dnia dzisiejszego prośbę Świętego Szczepana pierwszego Męczennika wypełnił: Ciebie pokornie upraszamy, abyś ten owies, któryś dla potrzeby zwierząt i dla ich zdrowia stworzył, przez wzywanie świętego Imienia Twego i za przyczyną Błogosławionej Maryi Panny, Rodzicielki Twojej, i przez zasługi Świętego Szczepana, pierwszego Męczennika Twego, którego uroczystość dziś obchodzimy, i za przyczyną wszystkich Świętych błogosławić i poświęcić raczył, aby zwierzęta które by z niego kosztowały, zdrowie zupełne otrzymały przez Ciebie Jezusie Chrystusie, którego słowem samym wszystko się poprawia, Zbawicielu świata,. Królu Wiecznej Chwały, Który w Trójcy nierozdzielnej z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Szczepan

 

 

Modlitwa do Świętego Szczepana pierwszego Męczennika.

Źródło: Katolik w modlitwie czyli Książka do nabożeństwa oraz śpiewnik kościelny 1895

Panie Jezu Chryste! za którego Wiarę Święty Szczepan najpierwszy męczeńską umarł śmiercią, napełnijże i mnie duchem wiary, męstwa i mądrości, ażeby ani pokusy czarta, ani zasadzki świata, ani pożądliwości ciała nigdy mnie od Ciebie nie oddalały. A jeżeli kiedykolwiek zdarzy mi się co dla Ciebie cierpieć, to racz otworzyć Niebo oczom duszy mojej i daj mi oglądać, że jesteś ze mną w utrapieniu, że mnie wybawisz z nieszczęścia i rozjaśnisz nade mną Oblicze Swe, Synu Boży! stojący po prawicy Ojca w Chwale Przedwiecznej.

O Święty Szczepanie! wierny naśladowco Chrystusa w miłości nieprzyjaciół, podnoszą na cię prześladowcy ręce kamieniami uzbrojone, ty za nich w Niebo oczy i serce wznosisz; składają cię okropnymi razami, jako gradem, a ty na nich, zamiast piorunów, Miłosierdzie Boskie modląc się, ściągasz; zabijają cię, a ty konając prosisz Boga, abym im tego za grzech nie poczytał. Ach! wielki zabójców własnych twoich miłośniku! uproś nam u Boga tak przyjazne ku naszym nieprzyjaciołom serce; niechże nas twój przykład do naśladowania ciebie pobudzi, a twoja przyczyna niech nam w Niebie zjedna skuteczną Łaskę, abyśmy prześladowcom i jakimkolwiek przeciwnikom naszym z całego serca urazy odpuszczali, za nich się modlili i dobrze im czynili, i abyśmy od Boga za to dostąpić mogli Miłosierdzia wiecznego. Amen.

 

 

Św. Szczepan

 

 

Modlitwa w dzień Św. Szczepana Pierwszego Męczennika

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Panie Jezu Chryste, Którego Wiarę opowiadający i wielkimi cudami stwierdzający dzisiejszy Św. Szczepan, najpierwszy z Twoich wiernych męczeńską, bo kamieniami ubity, umarł śmiercią, Twoim na krzyżu umęczeniem poświęconą, napełnijże też i mnie tak duchem wiary, męstwa, mądrości: ażeby ani pokusy czarta, ani zasadzki świata, ani natarczywości ciała nigdy mnie od Ciebie nie wzruszyły. A kiedykolwiek trafi mi się co dla ciebie cierpieć: otworzże Niebo oczom duszy mojej, i daj mi się zobaczyć, że jesteś ze mną w utrapieniu, że mnie kiedyż wtedy wybawisz z niego, że mnie uwielbisz, i pokażesz ku widzeniu zbawiennym na całą wieczność Oblicza Twego.

O Święty Szczepanie, wierny Chrystusowy naśladowco w miłości nieprzyjaciół: podnoszą na cię prześladowcy uzbrojone kamieniami ręce: a ty za nimi w Niebo oczy i serce wznosisz, obsypują cię okrutnymi razami jako gradem, a ty na nich zamiast piorunów, Miłosierdzie Boskie modląc się ściągasz, zabijają cię przeciwko prawu, a ty konając prosisz Boga, aby im tego za grzech nie miał! Ach wielki zabójców własnych miłośniku! uprośże nam u Boga tak przyjazne ku największym nieprzyjaciołom serce: niechże nas twój przykład do naśladowania ciebie pobudzi, a twoja przyczyna w Niebie niech nam zjedna skuteczną Łaskę, abyśmy prześladowcom i jakimkolwiek przeciwnikom naszym z całego serca wszelkie urazy odpuszczali. za nich się modlili, i dobrze im czynili, abyśmy też od Boga za to dostąpić mogli Miłosierdzia i zbawienia wiecznego. Amen.

 

 

Św. Szczepan

 

 

Modlitwa na dzień Św. Szczepana

Źródło: Boże bądź miłościw 1891

O Święty! pełen Łaski i mocy, czyniący cuda i znamiona wielkie między ludem, który zasłużyłeś stanąć najpierwszy na czele błogosławionego Męczenników Zastępu, i dla Bojaźni i Miłości Boga, umiałeś pokonać w sobie wszelką bojaźń i miłość ziemską: Święty Szczepanie, któremu za życia dane było widzieć niebiosa otworzone i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej; który niewinnie będąc od nieprzyjaciół kamieniowany, nim zasnąłeś w Panu, wołałeś ku Niemu wielkim głosem: „Panie! nie poczytuj im tego za grzech!”, proszę Cię pokornie, o wielki Święty! jako modliłeś się za swych zabójców i nieprzyjaciół Syna Bożego, tak racz w Królestwie Chwały modlić się za nas niegodnych, którzy dla wielkości grzechów naszych jesteśmy nieprzyjaciółmi Boga, a uproś nam wiarę twoją i dostąpienia zapłaty, której używasz w Niebie, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Antyfona. Szczepan więc, pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie miedzy ludem.

V. Szczepan widział niebiosa otworzone.

R. Widział i wstąpił: błogosławiony człowiek, któremu niebiosa otworzone były.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moje.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Daj nam, prosimy Panie, naśladować co czcimy, abyśmy się nauczyli i nieprzyjaciół kochać, bo tego urodziny uroczyście obchodzimy, który umiał i za prześladowców błagać Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Szczepan

 

 

Modlitwa do Św. Szczepana, pierwszego męczennika.

Źródło: Nabożenstwo codzienne 1857

Święty Szczepanie, od nieprzyjaciół Wiary ukamienowany, za to jedynie, że mądrości twojej i Duchowi Świętemu, przez Cię mówiącemu, wydołać nie mogli i sprzeciwie się. Przez ten bolesny rodzaj śmierci, proszę Cię, Święty Męczenniku, w Imię Boga, dla którego miłości toś wycierpiał, daj mi mocno przy honorze Boga mego i przy cnocie trwać. Chwali Niebo i ziemia tę cnotę twoją, żeś w pośród męczeństwa błagał Boga za nieprzyjaciół swoich, za co wieńca Chwały nieśmiertelnej stałeś się godnym. Wyjednaj mi podobne serce u Chrystusa, abym Jego i ciebie naśladował w cierpliwości i w darowaniu krzywd swoim nieprzyjaciołom. Niech w sercu moim nie zemsta, ale Miłość Boska mieszka, i o to ja ciebie proszę po teraźniejszej kolędzie, abym Boga kochał, bliźniego i nieprzyjaciół. Niech mi kamienie Świętego Szczepana staną się drogimi kamieniami, ażebym się nimi ozdobił do królowania z Bogiem i z nich w sercu moim założył fundamenta cnót, którymi bym sobie zasłużył mieć Niebo otwarte z Świętym Szczepanem i wszedł do Niego na wieczne oglądanie Ciebie Boga mego. Amen.

 

 

Św. Szczepan

 

 

Modlitwa w dzień Św. Szczepana, pierwszego Męczennika

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

O Święty Szczepanie! Ty zasłużyłeś stać się pierwszym Chrystusa Pana Męczennikiem. Tyś był pełen Łaski i mocy, i czyniłeś cuda i znamiona wielkie między ludem. Tobie dano było, za życia widzieć Niebo otworzone, i Syna Człowieczego stojącego po Prawicy Bożej. Przez te Łaski i zasługi Twoje, prosimy Cię pokornie, abyś w Królestwie Chwały Bożej modlił się za nas niegodnych, jakoś się przy śmierci za swych zabójców i nieprzyjaciół do Syna Boskiego modlił. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *