Św. Teresa z Avila

 

 

 

 

I Modlitwa do Św. Teresy.

Wzorze i przykładzie cierpliwości, Seraficzna Tereso Święta, któraś pragnęła zawsze albo cierpieć, albo umrzeć, i jużeś ten dzień zwała szczęśliwym, w którymś nie cierpiała czego dla cierpiącego na Krzyżu Chrystusa. Proszę Cię całym sercem, naucz mnie tej Twojej doskonałej cnoty, żebym w największych smutkach i w najcięższych krzyżach miał Twoje cierpliwe serce. Uproś mi i inne wybrane cnoty Twoje, jako to: proszę o posłuszeństwo, a najbardziej Miłość Boską pożerającą serce moje, jakąś Ty miała, gdy Cię Anioł w serce strzałą ugodził i rozpalił serce Miłością Boską. Uproś mi, Oblubienico Chrystusowa takie szczęście w kochaniu Stwórcy, nad które szczęście ani znajduję, ani chcę większego ażeby już tym samem miłość świata, rozkosz i grzech serca mego ustąpiły. Uproś mi, żebym wszystkie doskonałości chrześcijańskie, i cały Bogu zatopiony, za co bym w nagrodzie Samego Boga otrzymał i Błogosławieństwo wieczne. Amen.

 

 

Św. Teresa z Avila

 

 

II Modlitwa do Św. Teresy.

O! Najwybrańsza Miłośnico Jezusa Chrystusa, Tereso Święta, która przez doskonałą miłość ku Niemu, pokonałaś w sobie wszelką miłość siebie i dóbr tego świata; która przez wzniesienie ducha ku Bogu, wzniosłaś się nad wszel­ką przyrodzoną słabość natury ludzkiej, tak, że zapatrując się na wzór Jezusa Chrystusa, wolałaś raczej cierpienia niż rozkosze, raczej boleści niż zdrowie, raczej trudy niż odpoczynek, raczej uległość niż władzę, raczej obelgi niż chwałę, raczej najsroższe męczarnie niż przyzwolenie na grzech choć naj­mniejszy; która przez nieustanne pragnienie połączenia się z Boskim Oblu­bieńcem swoim, śmierci jako największego dobra pragnęłaś, i tylko aby dłużej cierpieć dla Chrystusa, o przedłużenie życia prosiłaś: uproś że nam u Boga, o! Panno Święta! abyśmy przykładem Twoim zagrzani, wiernie go naśladując, przejąć się mogli ogniem doskonałej miłości ku Bogu, i nieustającym pragnie­niem kształcenia się w cnotach chrześcijańskich; uproś nam żal serdeczny za grzechy, uproś pomoc do skutecznej poprawy, uproś dar gorącej modlitwy, uproś pogardę samych siebie i znikomych dóbr tego świata, abyśmy sercem, za przykładem Twoim, w Samym Bogu zatapiać się mogli. Uproś nam poczu­cie tej Prawdy, że będąc wyznawcami Ukrzyżowanego Boga, nie możemy wejść do Królestwa Jego przez uciechy ani rozkosze, ale tylko przez cierpienia i krzyże; że kto chce żyć, a nie cierpieć, ten się boi naśladować Chrystusa, który Sam zniósł wszystkie boleści i sam jest ich wszystkich Nagrodą. Dopomóż nam, Święta Patronko nasza, abyśmy za przyczyną Twoją, pełniąc Wolę Boga na ziemi, zasłużyli na śmierć szczęśliwą, i mogli Go wychwalać, wraz z Tobą, w Krainie Chwały Jego Wiekuistej, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023