Sześć niedziel na cześć Św. Tomasza z Akwinu

Źródło: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

Pobożne to ćwiczenie poleca się dla uczącej się młodzieży. Ojciec św., który dał tego Świętego za patrona wszystkim szkołom katolickim, nadał odpust zupełny (Reskr. d. 21 sierpnia 1886r.) za każdą z 6 niedziel po sobie następujących przed Świętym Tomaszem (7 marca), albo w innym czasie. Warunki te same, które przepisane dla niedzielna cześć Św. Alojzego. Odpust ten można ofiarować za dusze czyśćcowe.

Informacja o Bractwie Paska Czystości Św. Tomasza z Akwinu.

Źródło: Korona Maryi czyli książka różańcowa 1851

Święty Tomasz w wieku młodym wstąpiwszy do Zakonu Św. Dominika, gdy go Zwierzchność Zakonna z Neapolu do Lutecyi Paryskiej na nauki posłała, z rozkazu Matki swej, która chciała go w stanie świeckim i małżeńskim oglądać, w drodze od własnych Braci schwytany, do Zamku Rodzicielskiego przyprowadzony, w zamknięciu trzymany, różnymi sposobami był trapiony, aby swój zamysł odmienił. Czego, gdy ani prośbą, ani groźbą, ani perswazjami nie mogli na Nim dokazać, wpuścili do niego bezwstydną niewiastę, aby ta swoją swawolą osłabiła Świętego Młodzieńca w jego przedsięwzięciu.

Tomasz Święty onę niewiastę głownią w pół przepaloną od siebie wypędził, a dziękując Bogu za zwycięstwo tak ciężkiej pokusy, na Modlitwie klęczący zasnął, i widział: jak mu dwaj Aniołowie paskiem białym biodra przepasali; i od owego czasu aż do śmierci żadnej cielesnej pokusy nie cierpiał.
Ten cud, szacunek czystości Bogu poślubionej dowodzący, dał powód do ustanowienia w całym Zakonie Kaznodziejskim Bractwa Paska czystości pod protekcją Św. Tomasza, które Najwyżsi w Kościele Bożym Pasterze, jako to: Sykstus V., Paweł V., Innocenty X., XI. i XII. wielorakimi Odpustami wzbogacili.

ODPUSTY.

1. Gdy się kto wpisuje w to Święte Bractwo, przy Spowiedzi i Komunii, dnia tego dostępuje Odpustu zupełnego.
2. Przy zgonie życia po przyjęciu ŚŚ. Sakramentów, każdy Brat i Siostra dostępuje Odpustu zupełnego; równie i ci, którzy nie mogąc spowiadać się, przynajmniej w sercu skruszonym żałując za grzechy, ustami lub sercem wzywają Imienia Jezus.
3. W dzień Przeniesienia Ciała Św. Tomasza dnia 28. Stycznia, jako w Uroczystość pryncypalną Bractwa Paska czystości; Odpust zupełny spowiadającym i modlącym się na intencję Kościoła Świętego.
4. W dzień ŚŚ. Józefa Oblubieńca, Jana Chrzciciela, Apostołów Szymona i Judy, także Św. Szczepana Męczennika; Odpust lat siedem, i tyleż kwadragen.
5. W sam dzień Uroczystości Św. Tomasza, która przypada dnia 7. Marca; dla wszystkich w tym Bractwie zostających Odpust zupełny od winy i kary.
6. Kto z Braci będzie na Mszy Świętej w każdą Środę, jako i na innych nabożeństwach, Schadzkach i Procesjach Brackich; za każdym razem dostępuje Odpustu dni 70.
7. Kto idzie za Kapłanem Najświętszy Sakrament do chorego niosącym; albo iść nie mogąc, a słysząc dzwonek, zmówi 1 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya, na intencję chorego, dostępuje Odpustu dni 60.
8. Kto prowadzi ciało zmarłego bądź Brata, lub Siostry, bądź innego Katolika do pogrzebu, i zmówi 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya za dusze jego; dostępuje Odpustu dni 60.
9. Kto zmówi 5 Ojcze nasz, i tyleż Zdrowaś Marya: za duszę Braci i Sióstr tegoż Bractwa; Odpustu dni 6o.
10. Kto chorych nawiedza, smutnych w dolegliwościach cieszy, ubogich do domu swego przyjmuje, tychże jałmużną opatruje, zawziętych godzi, nieumiejętnych powinności Chrześcijańskich uczy, rozwiązłych na drogę zbawienia naprowadza, uczynki miłosierne do duszy i ciała należące wypełnia; za każdym razem dostępuje Odpustu dni 60.
NB. Wszyscy w tym Bractwie zostający, za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej są przyjęci, za życia i po śmierci do wszystkich zasług całego Zakonu Kaznodziejskiego.

Kondycje Bractwa Paska Czystości Anielskiej.

1. Aby ci, co się w to Bractwo wpisują, Pasek biały piętnaście węzełków w sobie mający, publicznie, albo skrycie: a w czasie powstających pokus cielesnych na gołym ciele dla większego umartwienia nosili.
2. Aby według liczby węzełków, piętnaście Zdrowaś Marya: co dzień nabożnie odmawiali.
3. Aby mężnie z myślami nieczystymi walczyli, strzegąc się mowy i uczynku takiego, który by miał być ruiną Czystości Anielskiej, albo nadwątleniem Wiary Małżeńskiej.
4. Mają się strzec zapatrywania na obrazy wszeteczne; uszy zamykać na mowy, i słowa lub piosenki nieprzystojne; i innych od tego odwodzić.
5. Mają się spowiadać w wyżej opisane Święta dla pozyskania Odpustu; i innych do tegoż Bractwa zachęcać ku większej Chwale Boga, i czci Św. Tomasza z Akwinu.

 

 

 

 

Litania do Św. Tomasza z Akwinu, Doktora Anielskiego, Ozdoby Zakonu Św. O. Dominika

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Tomaszu z Akwinu,

Święty Tomaszu, wielki skarbie i ozdobo Zakonu kaznodziejskiego,

Święty Tomaszu, lilio czystości,

Święty Tomaszu, przedziwna i urodzajna latorośl, której zapach nieustannie Kościół Boży ożywia,

Święty Tomaszu, cichego i pokornego serca,

Święty Tomaszu, Kościoła Bożego Doktorze i Nauczycielu Anielski,

Święty Tomaszu, Mistrzu doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Tomaszu, umiejętności Cherubinie,

Święty Tomaszu, kolumno ognista lud Boży prowadząca,

Święty Tomaszu, żarliwy Apostole w bronieniu czci Boga,

Święty Tomaszu, mocniejszy od Dawida przeciw piekielnemu Goliatowi walczący,

Święty Tomaszu, światło najjaśniejsze w walczącym Kościele Chrystusowym, ciemności błędów rozpędzające,

Święty Tomaszu, któryś swą wielką nauką Kościół Boży oświecił,

Święty Tomaszu, któryś mądrość niebieską od Boga Ci wlaną mieć zasłużył,

Święty Tomaszu, któryś się okiem Twego głębokiego umysłu niestworzonej mądrości przypatrywał,

Święty Tomaszu, któryś był Woli Najwyższego Anielskim tłumaczem,

Święty Tomaszu, którego naukę Sam Pan Jezus, po trzykroć z krzyża cudownie przemawiając, potwierdził,

Święty Tomaszu, którego nauk puklerzem Wojujący Kościół Chrystusowy, napaści heretyckie szczęśliwie gromi,

Święty Tomaszu, którego zasługami i nauką świat cały od zaraźliwych herezji jest broniony,

Święty Tomaszu, któryś niezliczoną liczbę ksiąg bez żadnego błędu napisał,

Święty Tomaszu, który ileś artykułów napisał, tyłeś uczynił cudów,

Święty Tomaszu, któryś był zbawienia dusz ludzkich najżarliwszym pasterzem,

Święty Tomaszu, wielki Najświętszym Sakramentu Ołtarza czcicielu,

Święty Tomaszu, Obrońco zakonności,

Święty Tomaszu, Patronie Teologów,

Święty Tomaszu, Pomocniku Chrześcijan,

Święty Tomaszu, posłuszeństwem Patriarchom podobny,

Święty Tomaszu, wierny tłumaczu Proroków,

Święty Tomaszu, godny następco Apostołów,

Święty Tomaszu, naśladowco Męczenników,

Święty Tomaszu, chwało Wyznawców,

Święty Tomaszu, wzorze czystości Panien,

Święty Tomaszu, uczestniku korony Wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Niech będzie pochwalony Chrystus Król Chwały. Który nauką Św. Tomasza Doktora, oświecił świat cały.

V. Módl się za nami Tomaszu Święty, lilio anielskiej czystości.

R. Abyśmy trafić mogli do wiecznej w Niebie szczęśliwości.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże, Któryś Kościół Twój Święty, Wielkiego Doktora Bł. Tomasza przedziwną nauką oświecił i świątobliwymi uczynkami ożywił: racz dać prosimy, abyśmy i to, co On uczył rozumieć i co czynił wypełniać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

Modlitewka odpustowa do Św. Tomasza

Źródło: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

O Sancte Thoma, scholarum patrone, fidem invictam, caritatem fervidam, vitam castissimam, scientiam veram a Deo nobis obtine, per Christum Dominum nostrum. Amen.
O Święty Tomaszu, szkół patronie, uproś nam u Boga wiarę niezwyciężoną, miłość gorącą, życie bez wszelkiej zmazy, wiedzę prawdziwą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Odpust 100 dni raz na dzień. Odpust ten nadanym jest dla wszystkich wiernych, którzy powyższą modlitwę odmówią ze skruchą i nabożeństwem w jakimbądź języku przed nauką, i to bez różnicy czy to wspólnie i publicznie, czy prywatnie. Odpust ten ofiarowany być może za dusze czyśćcowe. Leon XIII, Reskr. Św. Kongr. Odp. dn. 14 grudnia 1889r.

 

 

 

Modlitwa do Św. Tomasza z Akwinu, Patrona szkół katolickich

Źródło: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

Doktorze Anielski, Św. Tomaszu, książe teologów i wzorze filozofów, przezacna ozdobo świata chrześcijańskiego, światło Kościoła, wszystkich katolickich szkół Niebieski Patronie, któryś nabył mądrości bez błędu, a udzielałeś jej bez za zdrości, przyczyń się za nami do samej Mądrości, Syna Bożego, abyśmy przez zamieszkanie w nas Ducha mądrości przejęli rozumem co nauczałeś, a naśladowaniem wypełnili to, co uczyniłeś; uproś nam uczestnictwo w tej nauce i cnocie, jakimi tu na ziemi zawsze na kształt słońca jaśniałeś, byśmy nareszcie ich owoców najrozkoszniejszych na wieki z Tobą w niebie zażywali, wychwalając Bożą Mądrość po wszystkie wieki. Amen.

Odpust 200 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy z sercem skruszonem i nabożnie. (Leon XIII. Reskr. Sw . Kongr. Odp. d. 3 lipca 1885).

 

 

Westchnienie do Św. Tomasza z Akwiny

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

O wybrana Lilio niewinności, przeczysty Św. Tomaszu, któryś sukienki Chrztu Świętego nigdy żadna nie skaził plamą, któryś od dwóch Aniołów przepasany, był prawdziwym w ciele Aniołem, upraszam Cię, abyś mnie Jezusowi Barankowi Niepokalanemu i Przenajświętszej Dziewicy Maryi, Królowej Panieńskiej, tak polecił, abym też i ja mając świętym paskiem biodra swe przepasane, otrzymał dar czystości Twojej, a tak naśladując Cię tutaj na ziemi, mógł być jako Ty, o waleczny Patronie mej czystości! w On Dzień Sądu między Aniołami w Niebie Wiecznej Chwały wieńcem ukoronowany. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

Poślubienie się Św. Tomaszowi z Akwinu

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

O Przenajświętsza Trójco jedyny Boże! oto ja niegodny, a skruszony padając na kolana, przedstawiam się najpokorniej Twemu Najświętszemu Majestatowi, przedstawiam się Tobie, o Niepokalana Boga-Rodzico Dziewico, Lilio i Różo duchowna Najświętsza Panno Marya, całemu Dworowi Niebieskich Duchów i przybieram sobie raz na zawsze Świętego Tomasza z Akwinu za szczególniejszego obrońcę w drodze do wiecznej szczęśliwości i światłości.

O Św. Tomaszu! Patronie anielskiej czystości, przyrzekam Ci przez cały bieg życia mego wielbić Cię i najserdeczniejszym moim przedsięwzięciem będzie Ciebie wiernie naśladować w Twojej najświętszej cnocie. Dlatego postanawiam: oczy, uszy, usta, serce i wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne zmysły moje czyste zachować, żadnego grzechu, a szczególnie ciężkiego nie popełniać, a nawet najmniejszej sposobności do grzechu najpilniej wystrzegać się.

O Św. Tomaszu! Patronie anielskiej czystości! spraw, abym Cię naśladował we wszystkich przykładach życia Twego. Pociągnij mnie miłością Twoją do portu wiekuistego pokoju i światłości, abym i ja z Tobą tu do źródła wszelkiej miłości do przenajświętszego Sakramentu z niezachwianą pilnością zawsze pragnąć i godnie mógł przystępować.

O przyjmij te moje obietnice i przyrzeczenia, a uproś mi do wszystkiego dobrego Łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa i Obrony Niepokalanej Najświętszej Maryi Panny, przybądź mi szczególniej przy skonie na ratunek, abym na sądzie bezpiecznie mógł stanąć przed Najświętszym Trybunałem Żywego Boga i odebrać w nagrodę najszczęśliwsze Niebo. Amen.

Uwaga. Najprzewielebniejszy w Bogu Ojciec Jan de Marinis, Generał Zakonu Dominikańskiego, władzą od Ojca Świętego sobie udzieloną, raczył wszystkich prawnie do tego Bractwa wpisanych, tak za żywota, jako i po śmierci do wszystkich zasług całego Zakonu łaskawie na zawsze przyjąć.

 

 

 

 

Modlitwa bardzo skuteczna, którą Św. Tomasz przed Znakiem Krzyża po odniesionym zwycięstwie odmówił.

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

O! mój najukochańszy Jezu! wiem ja dobrze, że każdy dar doskonały, a tym więcej jeszcze dar czystości, jedynie od Wszechmocnej Twej zależy Łaski i że bez Ciebie żaden człowiek, a tym mniej ja grzeszny sam przez siebie co dobrego sprawić nie zdołam. Dlatego właśnie upraszam Cię, o Jezu mój! abyś raczył za Łaską Twoją czystość nieskalaną duszy mej i serca mego zabezpieczyć: a gdybym kiedy na jaką pokusę był wystawiony — ach! Najświętszy Zbawicielu! odpędź precz takową ode mnie, abym mógł na zawsze z niezmazanym sercem w Twej Miłości i w Twej Służbie pozostać; a ja zaś z mej strony uroczyście postanawiam duszą i sercem zawsze jednoczyć się z Najświętszą i Niepokalaną na Ołtarzach Twoich sprawowaną Ofiarą, iżbym jedynie Tobie, o Jezu mój, służył, dla Ciebie żył i umarł. Amen.

Któryś Tomasza umieścił w pokoju,

Chciej nam dać Łaskę zostającym w boju,

Abyśmy karząc ciała namiętności,

Żyli w czystości. Amen.

 

 

Nowa Lilia Duchowna Św. Tomasza z Akwinu 15 listków licząca, której każdy listek tłumaczy węzeł paska Świętego Tomasza.

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Lilia ta jest osobno na 15 białych kartkach wydrukowana dla ćwiczenia się pobożnego.
1. Żywa pamięć na świętość i wszędzie obecność Boga, a bojaźń kar doczesnych i wiecznych, zagrożonych nieczystym.
2. Chęć zasłużenia sobie na szczególne upodobanie Boga w tym życiu, a po śmierci na wielkie i osobne nagrody, przeznaczone czystym.
3. Rozpamiętywanie gorzkiej Męki Pana Jezusa, którą w wielkiej części wycierpiał za grzechy nieczystości.
4. Ciągła i pokorna prośba do Boga o dar czystości przy życiu pracowitym, zawsze pożytecznie zajętym, dalekim od próżnowania.
5. Pamięć na krótkość życia, niepewność godziny śmierci, i na to, w co się potem to ciało nasze obróci, — iż się stanie pastwą zgnilizny i robactwa.
6. Nieustanna powściągliwość wszystkich zmysłów, zwłaszcza oczów, uszów i języka; częste wejrzenie w Niebo, na Bożą mękę i na obrazy Świętych Pańskich.
7. Stateczna wstrzemięźliwość w pokarmach i napojach i ścisłe zachowywanie postów kościelnych, nade wszystko nieużywanie gorzałki i innych trunków rozpalających.
8. Dobrowolne od czasu do czasu umartwienia ciała, oraz unikanie wszelkiej miękkości i pieszczoty.
9. Wielka wstydliwość względem siebie i drugich, strzeżenie się wszelkiej poufałości pomiędzy sobą i z osobami płci drugiej.
10. Unikanie najtroskliwsze złego, lekkomyślnego i nieobyczajnego towarzystwa, ucieczka stamtąd najspieszniejsza.
11. Uczciwość w słowach i uczynkach, skromność i mierność w odzieniu, noszenie na sobie paska, różańca, lub innego znaku świętego.
12. Uczęszczanie godne do Świętych Sakramentów, mianowicie do Stołu Pańskiego, który serca nasze rozpala miłością Boga, a niszczy ogień pożądliwości grzesznej.
13. Wzywanie Opieki Najświętszej Panny Niepokalanie Poczętej, tudzież Św. Tomasza z Akwinu i Anioła Stróża w pokusach.
14. Pilne rozczytywanie się w żywotach Świętych Pańskich, szczególnie św. młodzianów i dziewic, z istotnym postanowieniem onych naśladowania.
15. Częste obcowanie z osobami prawdziwie pobożnymi, rozmowy z nimi duchowne i nawiedzanie Najświętszego Sakramentu.

 

 

 

Modlitwa do Świętego Tomasza o zachowanie cnoty czystości.

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

O wybrana Lilio niewinności, przeczysty Św. Tomaszu, któryś sukienki Chrztu Świętego nigdy żadną nie skaził planuj; któryś przez dwóch Aniołów przepasany, był prawdziwym Aniołem w ciele, upraszam Cię, abyś mnie Jezusowi, Barankowi Niepokalanemu, i Przenajświętszej Dziewicy Maryi, Królowej Panieńskiej, tak polecił, abym też i ja, mając świętym paskiem biodra przepasane, otrzymał dar czystości Twojej; a tak naśladując Cię tu taj na ziemi, mógł być jak Ty, o waleczny Patronie mej czystości, w On Dzień Sądu między Aniołami w Niebie Wiecznej Chwały wieńcem ukoronowany. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Odpust 100 dni za każde odmówienie. (Benedykt XIV, 20 maja 1727).

 

 

 

Modlitwa pokorna Św. Tomasza z Akwinu o poprawę życia.

Źródło: Korona Maryi, czyli książka różańcowa 1851

Dozwól mi, Najmiłościwszy Panie! to, co Tobie się podoba gorąco pragnąć, roztropnie szukać, prawdziwie poznawać, doskonale wypełniać. Urządzaj stan mój na Chwałę i Sławę Imienia Twego, i spraw, bym wiedział czego po mnie wymagasz, a według Upodobania Twego wykonał co ode mnie żądasz. Udziel mi, Panie i Boże mój! tę Łaskę, bym nie ustał w szczęściu i w nieszczęściu, bym się w tamtym nie wynosił, a w tym nie upadał, bym się z niczego nie cieszył, jak tylko z tego, co do Ciebie prowadzi, nad niczym nie ubolewał, jak tylko nad tym, co od Ciebie odwodzi. Bym nikomu nie pragnął się podobać, lub obawiał się nie podobać, jak tylko Tobie. Niech mi będzie obojętne wszystko przemijające, a twoje tylko dla Ciebie, Panie! niech miłuję, Ciebie zaś Samego nad wszystko. Niech mi zbrzydnie wszelka radość, która jest bez Ciebie, niech nie pragnę niczego w czym Ty nie jesteś. Niech mnie cieszy praca dla Ciebie Panie, a niech nienawidzę spokój bez Ciebie. Spraw, Panie! bym często serce me ku Tobie zwracał, a grzechy me w boleści serca często rozpamiętując skuteczną poprawę życia postanawiał. Panie i Boże mój! uczyń mnie posłusznym bez odpowiadania, ubogim bez narzekania, czystym bez zepsucia, cierpliwym bez szemrania, pokornym bez podłości, a smutnym bez odrętwienia. Statecznym bez ociężałości, żywym bez lekkomyślności, bojącym się bez rozpaczy, szczerym i prawdziwym bez obłudy i dwuznaczności, a dobrze czyniącym bez zarozumiałości. Niech bliźniego poprawiam bez wynoszenia się z tego, niech go zbuduję słowem, i przykładem, bez obłudnego udawania. Daj mi, Panie Boże mój! serce czujne, by je żadna ciekawa myśl od Ciebie nie odwiodła; daj szlachetne, by je żadne niegodne czucie w przepaść nie wtrąciło, daj prawe, by je żadna fałszywa intencja nie zwichnęła, daj niezwyciężone, by je żadne utrapienie nie pokonało, daj wolne, by je żadna przewrotna i gwałtowna namiętność nie podbiła. Udziel mi, Panie Boże mój! umysł Cię poznający, pilność Cię szukającą, mądrość Cię znajdującą, pożycie Tobie się podobające, wytrwałość w wiernym Cię oczekiwaniu, i zaufanie w końcu posiadania Cię; używać w drodze twych dobrodziejstw przez Łaskę, a w ostatku Twej radości kosztować w Ojczyźnie dla Twej Chwały; Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023