Litania o Św. Walentym, Męczenniku

Źródło: Arka pociechy 1880

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Walenty, Kapłanie i Męczenniku,

Święty Walenty, obrońco całego chrześcijaństwa,

Święty Walenty, Patronie miłościwy,

Święty Walenty, lekarzu chorych,

Święty Walenty, ojcze ubogich sierot,

Święty Walenty, Przybytku Ducha Najświętszego,

Święty Walenty, zwierciadło kapłanów,

Święty Walenty, bałwanów pogromicielu,

Święty Walenty, przykładzie doskonałości,

Święty Walenty, umarłych wskrzesicielu,

Święty Walenty, panieńskiej czystości obrono,

Święty Walenty, Serafinie ognistej miłości Boskiej,

Święty Walenty, kolumno wiary katolickiej najmocniejsza,

Święty Walenty, nadziejo i pocieszycielu utrapionych,

Święty Walenty, pełen żarliwości Eliaszu,

Święty Walenty, cudotwórco przedziwny,

Święty Walenty, pełen gorliwości Apostole,

Święty Walenty, Męczenników Chrystusowych ozdobo,

Święty Walenty, Patronie w wielkiej chorobie,

Święty Walenty, Świeco gorejąca i jaśniejąca,

Święty Walenty, Pochodnio ognia niebieskiego,

Święty Walenty, towarzyszu Aniołów świętych,

Święty Walenty, palmo Męczenników nigdy nie zwiędła,

Święty Walenty, skrzynio Nowego Testamentu,

Święty Walenty, Kościele Ducha Świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święty Walenty, Kapłanie i Męczenniku.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże, którego miłości ogniem zapalony Święty Walenty gorzał, i groźbami tyrana swego pogardził, uczyń to z nami dla niego, abyśmy od wielkiej choroby i od śmiertelnego grzechu aż do zgonu wolnymi byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. Walentego Patrona od wszelkich chorób, którego Głowa u XX. Dominikanów we Lwowie.

Źródło: Korona Maryi czyli książka różańcowa 1851

 

Wielki Męczenniku Chrystusów Walenty Święty, przez tę łaskę, którą ci w ręce twoje Bóg Wszechmogący złożyć raczył, chorych uzdrawiać, utrapionych cieszyć, związanych różnymi paroksyzmami uwalniać, w różnych kłopotach ratować i weselić; proszę Cię przez miłość tegoż Boga twojego, za któregoś życie położył, chciej mnie niegodnego z wszelkiej choroby duszy i ciała (a osobliwie N.) poważną przed Bogiem przyczyną swoją podźwignąć, i zagniewany dla grzechów moich przebłagać Majestat Boski, a ja za to Dobrodziejstwo od Ciebie odebrane, przyobiecuję miejsce poświęcone Relikwiom twoim jak najnabożniej dla chwały Boga w Trójcy jedynego nawiedzić, któremu niech będzie cześć i adoracja na wieki wieków.

V. Módl się za nami Święty Walenty, Kapłanie i Męczenniku.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

MODLITWA.

V. Wszechmogący Boże, racz dać prosimy Cię, aby my którzy Błogosławionego Męczennika twego i Kapłana Walentego pamiątkę czynimy, Jego przyczyną od wszelkich chorób i przygód tak duszy jako i ciała, mogli być wyswobodzeni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Pięć modlitw do Św. Walentego

Źródło: Arka pociechy 1880

  1. Panie Boże Wszechmogący! który z osobliwszej łaski wybierasz Sobie Świętych Twoich, daj nam, prosimy Cię przez te dary, któreś Świętemu Walentemu, Męczennikowi Twemu, obficie udzielić raczył, abyśmy Cię w nich wielbić, naśladować cnót jego, i we wszystkich potrzebach zupełny skutek odebrać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.
  2. Wszechmogący i litościwy Boże! przyjmij modlitwy nasze, naucz i naprowadź nas upadających ludzi, abyśmy opuściwszy drogi nieprawości, chwycili się dróg Świętego Walentego, a przez to docześnie od chorób za jego przyczyną uwolnieni byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  3. Wszechmogący, wieczny Boże! któryś Świętego Walentego, Męczennika nam i różnym krajom za Patrona osobliwszego dać raczył, spraw to, prosimy Cię, abyśmy za przyczyną jego od zarazy mogli być wolnymi. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.
  4. Panie Boże! któryś dał tę łaskę Świętemu Walentemu, Męczennikowi, że może poskramiać i oddalać wszelkie ludzkie choroby swoją przyczyną, niechże nam to wyjedna, aby nas ręka Twoja Najświętsza więcej nie przyciskała, ale uwolnić raczyła od wszelkiego nieszczęścia na duszy i na ciele. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.
  5. Wszechmogący i miłosierny Boże! jedyna Ozdobo Świętych Twoich, racz nam dać, prosimy Cię przez przyczynę Świętego Walentego, abyśmy mogli być uwolnieni od wszelkich złych przygód duszy i ciała, a przez to trafili do Królestwa Niebieskiego, gdzie Ty, Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. Walentego, Patrona od wielkiej choroby.

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętej jedynego [Mikołów 1873]

Szlachetny kapłanie Walenty święty, wielka jest wiara twoja, więc przyczyń się za nami do Pana Boga naszego, abyśmy według możności naszej twoim zasługom podobnymi byli. O wspaniały Pasterzu i Męczenniku, chciej że wysłuchać głosy nasze, złości nasze wykorzeniaj, cnoty święte wszczepiaj, owocu dobrych uczynków przymnażaj, abyśmy za staraniem twoim dobra niebieskie odziedziczyli Amen.

Boże, którego miłości pożarem gorejący błogosławiony Męczennik Walenty, wszystkimi groźbami tyrana swego pogardził, uczyńże to z nami dla niego, abyśmy wszyscy, którzy jego męczeństwo w uszanowaniu mamy, od wszelkiej choroby i od grzechu śmiertelnego, aż do śmierci wolnymi byli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa do Świętego Walentego, Patrona przeciwko wielkiej chorobie. 

Źródło: Nabożeństwo codzienne 1857

Błogosławiony, i Bogu bardzo miły Walenty Święty, wielka była Wiara twoja przy krwawym męczeństwie  twoim: chciej się przyczynić za nami do Pana Boga naszego, abyśmy za osobliwą twoją pomocą od choroby wielkiej, i ciężkich ataków wolnymi byli; uproś nam czerstwe zdrowie, w służbie Boskiej mocne siły. O czuły Pasterzu, i chwalebny Męczenniku, wejrzyj na uciski nasze, a świętymi modlitwami twoimi, złość grzechową wykorzeń pośród nas, napełnij nas cnotami, abyśmy godne oblicza Boskiego owoce wydawali; a potem największej choroby, to jest: wiecznego potępienia uszedłszy do Niebieskiego się  dziedzictwa dostali. Amen.

 

 

Modlitwy do Św. Walentego.

Źródło: Jezus  Marya  Józef   książka do nabożeństwa, Warszawa 1901

Boże wielki, który na prośby Świętego Walentego, Męczennika łagodzisz i oddalasz wszelkie choroby nasze, spraw łaskawie dla jego zasług, aby nas, zagniewana za grzechy nasze, Ręka Twoja Najświętsza chorobami ciężkimi nie karała i od wszelkiego nieszczęścia na duszy i na ciele zachowała. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Boże, którego ogniem miłości zapalony Święty Walenty nie wahał się podjąć śmierci męczeńskiej dla chwały Imienia Twego, uczyń to za jego przyczyną, abyśmy od wielkiej choroby i od śmiertelnego grzechu wolnymi zawsze byli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *