Św. Wincenty a Paulo

 

 

 

 

Godzinki o Św. Wincentym a Paulo.

(1) Nabożeństwo dzienne tygodniowe i roczne 1869

(2) Krótkie zebranie uczynków Św. Wincentego a Paulo 1857

NA JUTRZNIĘ.

Panie! otwórz wargi moje,

A usta moje będą opowiadać Chwałę Twoją

Boże! ku wspomożeniu memu wejrzyj,

Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.

Mocą i Chwałą moją Pan,

I stał mi się na zbawienie,

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Hymn (1).

Wincenty ciebie Niebo z Aniołami

Wychwala, Kościół Święty z kapłanami,

I my cię Bogu najmilszym być znając,

Nowego sobie obrońcy żądając,

Z ziemi do Nieba serca podnosimy,

Wejrzyj na nasze potrzeby prosimy!

Tyś jest w uciskach duchownych Patronem,

Ratuj nas w tychże przed Najwyższym Tronem;

Boże Przedwieczny, niech w Wincentym stała,

Będzie Ci zawsze winna cześć i Chwała,

Któregoś wsławił przez wielkich cnót wonie,

Niech nas ratuje w życiu i przy zgonie.

 

Lub:

 

Hymn (2).

Wielbmy Sługę! Chwalmy Pana!

Bóg do wielkich dzieł Go użył;

Niech brzmią pienia, w wieczór, z rana:

Wincenty na nie zasłużył!

Idąc za Boskim natchnieniem,

Szuka w lepiance grzesznika:

Własnym go wzrusza sumieniem,

Prawdami gromi, przenika.

Na odgłos: wieśniaków rzesza,

Dąży z daleka i z bliska.

On ją oświeca, pociesza,

I skruszonym łzy wyciska.

Odtąd inna postać wcale:

Kmiotek, skutkiem światła Wiary,

Przestawszy działać zuchwale,

Obrzydza wszelkie przywary.

Namiętności pęta kruszy,

Czuje szkaradność nałogu;

Poznaje zacność swéj duszy,

I rozmiłował się w Bogu.

Wincenty, za swoje czyny,

Miłością bliźniego tchnące;

Wchodzi w Niebieskie krainy,

I wiła Go dusz tysiące:

Którym radą i przykładem

Drogę torował zbawienia.

Dążmy i my Jego śladem,

A wstąpim w górne sklepienia.

 

V. Sprawiedliwy jak o palm a kwitnąć będzie,

R. Jako cedr Libański rozmnoży się.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Racz wzbudzić, Panie, Ducha w Kościele Twoim, w Którym Ci Sługa Twój Święty Wincenty a Paulo, Wyznawca wiernie służył, abyśmy nim napełnieni, zawsze serdecznym afektem kochać usiłowali, co on miłował, i samym skutkiem pełnili, czego nauczał. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, w Trójcy Świętej Jedyny, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

NA LAUDES.

Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,

Panie ku ratunkowi memu pośpiesz się.

Mocą i Chwałą moją Pan… itd. na Jutrznię.

 

Hymn.

Tyś ożywiciel sierot, dusz ubogich,

Wzgardziciel świata, czci i skarbów drogich,

Po wsiach, miasteczkach, krwawym czoła potem,

Stałeś się Ojcem twój miłości złotem,

Nie zamki, miasta, fortece zwycięża

Wincenty, lecz z nim do tegoż oręża,

Słowa Bożego, biorą się synowie;

Z Mojżeszem grzechy niszczą Lewitowie.

Boże Przedwieczny, niech w Wincentym stała,

Będzie Ci zawsze winna cześć i Chwała,

Któregoś wsławił przez wielkich cnót wonie,

Niech nas ratuje w życiu i przy zgonie.

 

Lub:

 

Hymn.

Wielbmy Sługę! Chwalmy Pana!

Bóg do wielkich dzieł Go użył:

Niech brzmią pienia, w wieczór, z rana:

Wincenty na nie zasłużył!

By ustalić dobro ludów,

Młodzież wchodzi w zawód święty:

Krzyż ją zagrzewa do trudów,

Krzyżem Pańskim cel dopięty.

Piękne latorośli szczepy,

Sameś krzesał, pielęgnował:

Sam jeś kształcił, nie los ślepy;

Owoc dały — świat skosztował.

Świat wykwintny, zdumiewa się:

Co za dobroć! Jak wyborne!

I świat dumny, nie waha się:

Wielbić Was! dusze pokorne!

Rzuciwszy Wiary nasiona,

Ziemia nowe bierze kształty:

Sprawiedliwość przywrócona,

Nikną zdrady, mordy, gwałty.

Wy, do miłości i zgody,

Nakłaniacie duszę mściwą;

Wy, barbarzyńskie narody,

Łączycie w bratnie ogniwo.

Bez Was w swoim świat zuchwalstwie,

Nawet z nauką głęboką,

Żyłby w dzikim bałwochwalstwie,

Wieczną okryty pomroką.

Wincenty, za swoje czyny,

Miłością bliźniego tchnące;

Wchodzi w Niebieskie krainy,

I wita Go dusz tysiące:

Którym radą i przykładem,

Drogę torował zbawienia.

Dążmy i my Jego śladem,

A wstąpim w górne sklepienia.

 

V. Zwyciężającemu dam mannę zakrytą,

R. I imię moje.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa z końcowymi wersetami jak na zakończenie na Jutrznię.

 

NA PRYMĘ.

Boże! ku wspomożeniu memu wejrzyj… itd. jak na Laudes.

 

Hymn.

Prawy Eliasz wszystkie błędy gromiąc,

Żarliwie zawsze Wiary Świętej broniąc:

Dajesz jak pszczółka słodkie miodu roje,

Cierpiąc w potwarzach Job cierpliwy zdroje;

Żniwo obfite z dusz Bożych żarliwy,

Bogu wydajesz, w tureckiej prawdziwy.

Zelant niewoli zostając nawracasz

Owcę zgubioną, do Rzymu powracasz.

Boże Przedwieczny, niech w Wincentym stała,

Będzie Ci zawsze winna cześć i Chwała,

Któregoś wsławił przez wielkich cnót wonie,

Niech nas ratuje w życiu i przy zgonie.

 

Lub:

 

Hymn.

Wielbmy Sługę! Chwalmy Pana!

Bóg do wielkich dzieł Go użył:

Niech brzmią pienia, w wieczór, z rana:

Wincenty na nie zasłużył!

Kreśli rozleglejsze plany,

Nową zakłada winnicę;

I wezwał Pana nad Pany,

I wprowadza robotnice.

Dusze wielkie! Dusze dzielne!

Skąd się w Was to jawi męstwo?

Płci tylko męskiej udzielne?

Wy! odnosicie zwycięstwo!

Nad ciałem! piekłem! i światem!

Wy! chcecie służyć ubóstwu?

Czcią pogardzić? życia kwiatem?

I czystość poślubić Bóstwu?

Ten, co Niebem, ziemią włada,

Co uczniom umywał stopy;

Tchnął… Człowiek w celach upada,

I nikną świata pochopy.

Przed Wami! Córy Syonu!

Runą piekielne zapory;

Dojdziecie do Chwały Tronu,

Dojdziecie ścieżką pokory!

Wincenty, za swoje czyny,

Miłością bliźniego tchnące;

Wchodzi w Niebieskie krainy,

I wita Go dusz tysiące:

Którym radą i przykładem

Drogę torował zbawienia.

Dążmy i my Jego śladem.

A wstąpim w górne sklepienia.

 

V. Zwyciężającemu dam pożywać.

R. Owoc z drzewa żywota.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa z końcowymi wersetami jak na zakończenie na Jutrznię.

 

NA TERCJĘ.

Boże! ku wspomożeniu memu wejrzyj… itd. jak na Laudes.

 

Hymn.

Z spiżarni twojej obficie żebraki,

Karmisz jak Ojciec, nie znalazł się taki,

Który by odszedł z próżnymi rękami,

Nienasycony twymi jałmużnami;

Dwojakim chlebom i ratunkiem wczesnym,

Duszy i ciała, duchownym, doczesnym,

Karmisz bez braku w szpitalach, klasztorach,

Ulicach, gnojach, po domach i dworach.

Boże Przedwieczny, niech w Wincentym stała,

Będzie Ci zawsze winna cześć i Chwała,

Któregoś wsławił przez wielkich cnót wonie,

Niech nas ratuje w życiu i przy zgonie.

 

Lub:

 

Hymn.

Wielbmy Sługę! Chwalmy Pana!

Bóg do wielkich dzieł Go użył:

Niech brzmią pienia, w wieczór, z rana:

Wincenty na nie zasłużył!

Niemowlę, co we łzach tonie,

Wystawione na przypadki:

Na Twoim pieści się łonie,

W Tobie znajduje pierś matki.

Starzec nachylony wiekiem,

Igrzysko nędzy, przemocy:

W Twoich oczach jest człowiekiem!

Czułej doznaje pomocy.

Sprawiedliwości wyrokiem

Do ciężkich skazany robót,

Zbrodzień, wśród prac, pod Twym okiem,

Kosztuje niewinnych swobód.

Tchnieniem, smutek zmieniasz w radość,

Boleść sroga ulgę czuje;

Czerstwości nabiera bladość,

Wdzięczność Świętym Cię mianuje.

Wincenty, za swoje czyny,

Miłością bliźniego tchnące;

Wchodzi w Niebieskie krainy,

I wita Go dusz tysiące:

Którym radą i przykładem

Drogę torował zbawienia.

Dążmy i my Jego śladem.

A wstąpim w górne sklepienia.

 

V. Umiłował go Pan i ozdobił go,

R. W szatę chwały przyoblekł go.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa z końcowymi wersetami jak na zakończenie na Jutrznię.

 

NA SEKSTĘ.

Boże! ku wspomożeniu memu wejrzyj… itd. jak na Laudes.

 

Hymn.

Dawco pokoju, Kościoła podporo,

Gorliwie Chwałę Boga twego sporo,

Rozkrzewiający, mocna jak Samsona,

Wiary kolumno, mieczem Gedeona

Madianity, po świecie grzeszników,

Wycinaj grzechy, czyń z nich miłośników

Prawa Bożego, ruguj z serc niecnoty,

Ratuj nas mocno w tej mierze sieroty.

Boże Przedwieczny, niech w Wincentym stała,

Będzie Ci zawsze winna cześć i Chwała,

Któregoś wsławił przez wielkich cnót wonie,

Niech nas ratuje w życiu i przy zgonie.

 

Lub:

 

Hymn.

Wielbmy Sługę! Chwalmy Pana!

Bóg do wielkich dzieł Go użył:

Niech brzmią pienia, w wieczór, z rana:

Wincenty na nie zasłużył!

Kiedy wojna, głód, zaraza,

Ojczyznę Twoje trapiły:

Naród ginął od żelaza,

I śmierć sypała mogiły.

Ty jeden cnotą zagrzany,

Odwiedzasz ubóstwa strzechy:

Głód odpędzasz, leczysz rany,

I zdrój rozlewasz pociechy.

Jeńca, którego niewola

Do rozpaczy przyprowadza:

W Twym ręku, smutna niedola,

W tkliwą się przyjaźń wyradza.

Sam się oddawszy ubóstwu.

Skąd ten skarb niewyczerpany?

Że starczysz takiemu mnóstwu!

Z Niebaś na ziemię zesłany.

Wincenty, za swoje czyny,

Miłością bliźniego tchnące;

Wchodzi w Niebieskie krainy,

I wita Go dusz tysiące:

Którym radą i przykładem

Drogę torował zbawienia.

Dążmy i my Jego śladem,

A wstąpim w górne sklepienia.

 

V. Sprawiedliwego poprowadził Pan przez drogi proste.

R. I pokazał mu Królestwo Boże.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa z końcowymi wersetami jak na zakończenie na Jutrznię.

 

NA NONĘ.

Boże! ku wspomożeniu memu wejrzyj… itd. jak na Laudes.

 

Hymn.

Wyniszcz wszelkie z ludzkich serc zarazy,

Ratuj Wincenty od grzechowej zmazy.

Wlewa Bóg przez cię Łaskę nawróconym,

Pokutującymi z serca skruszonym.

Żaden, który w twe wszedł domowe progi,

Próżny nie odszedł, bogacz i ubogi;

Pokazują mu, jak każdemu trzeba

Posty gościniec torować do Nieba.

Boże Przedwieczny, niech w Wincentym stała,

Będzie Ci zawsze winna cześć i Chwała,

Któregoś wsławił przez wielkich cnót wonie,

Niech nas ratuje w życiu i przy zgonie.

 

Lub:

 

Hymn.

Wielbmy Sługę! Chwalmy Pana!

Bóg do wielkich dzieł Go użył:

Niech brzmią pienia, w wieczór, z rana:

Wincenty na nie zasłużył!

Nie masz klęsk, cierpień gatunku,

Pod którymi człowiek stęka;

By im nie niosła ratunku,

Twoja dobroczynna ręka.

Więzień, którego okowy

Z chęcią, na Twe wkładasz nogi;

Nie szczędząc w zakład Twej głowy,

Rodzinne odwiedza progi.

Twoim oswobodzon czynem,

A razem Królewską wolą:

Raduje się z żoną, z synem,

Gardząc występną swawolą.

Któż Twej nie doznał opieki?

Głoszą ją miasta i wioski.

Będziesz wielbiony na wieki,

O wzorowy Sługo Boski!

Wincenty, za swoje czyny,

Miłością bliźniego tchnące;

Wchodzi w Niebieskie krainy,

I wita Go dusz tysiące:

Którym radą i przykładem,

Drogę torował zbawienia.

Dążmy i my Jego śladem,

A wstąpim w górne sklepienia.

 

V. Sprawiedliwy zakwitnie jako lilia

R. I kwitnąć będzie na wieki przed Bogiem.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa z końcowymi wersetami jak na zakończenie na Jutrznię.

 

NA NIESZPORY.

Boże! ku wspomożeniu memu wejrzyj… itd. jak na Laudes.

 

Hymn.

Pokorny czysty, Serafin prawdziwy

O Chwałę Boską Wincenty żarliwy,

Niechaj nas wszystkich w życiu i zgonie,

W swojej zatrzyma przeważnej obronie.

Niech nas uzbroi przeciw szatanowi,

Łaski orężem, nieprzyjacielowi:

Byśmy do górnej niebieskiej trafili

Wiecznej Ojczyzny, z nim żyli.

Boże Przedwieczny, niech w Wincentym stała,

Będzie Ci zawsze winna cześć i Chwała,

Któregoś wsławił przez wielkich cnót wonie,

Niech nas ratuje w życiu i przy zgonie.

 

Lub:

 

Hymn.

Wielbmy Sługę! Chwalmy Pana!

Bóg do wielkich dzieł Go użył:

Niech brzmią pienia, w wieczór, z rana:

Wincenty na nie zasłużył!

Wzór żywota, czynów świętość,

Znane ubogiemu światu;

Robią Ci u Dworu wziętość,

Stawasz u stóp Majestatu.

Królowa Twych rad zasięga,

W skromnej sukni Męża widzi:

Który z cnotą mądrość sprzęga,

Dumą, pochlebstwem się brzydzi.

Tyś był puklerzem sieroty,

Ty nędzarza przyjacielem;

Pogromca ducha ciemnoty,

Praw Boskich stróżem, czcicielem.

W Tobie Pasterze Kościoła,

W Tobie dusze bogobojne,

Opiekuńczego Anioła

Miały, i żyły spokojne.

Przez Ciebie świetność Ołtarza,

W całym blasku zajaśniała:

Duchowieństwo się przetwarza,

Chrystusa jaśnieje chwała.

Wincenty, za swoje czyny,

Miłością bliźniego tchnące;

Wchodzi w Niebieskie krainy,

I wita Go dusz tysiące:

Którym radą i przykładem,

Drogę torował zbawienia.

Dążmy i my Jego śladem,

A wstąpim w górne sklepienia.

 

V. Usta sprawiedliwego uważać będą mądrości

R. I język jego opowiadać sąd.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa z końcowymi wersetami jak na zakończenie na Jutrznię.

 

NA KOMPLETĘ.

Niech nas nawróci grzesznych do Siebie

Bóg królujący na ziemi i Niebie.

Boże! ku wspomożeniu memu wejrzyj… itd. jak na Laudes.

 

Hymn.

Tarczą nadziei, wiary i miłości

Przybrany mężu w zbroję pobożności

Słodki Jonato i Dawidzie z męstwa

Wincenty, ucz nas do zgonu zwycięstwa.

W Imię Jezusa uczynkiem i słowem

Czegoś nauczał, my sercem gotowym

Będziemy chować, coś kazał miłować

Cnoty z tobą też w wieczności królować.

Boże Przedwieczny, niech w Wincentym stała,

Będzie Ci zawsze winna cześć i Chwała,

Któregoś wsławił przez wielkich cnót wonie,

Niech nas ratuje w życiu i przy zgonie.

 

Lub:

 

Hymn.

Wielbmy Sługę! Chwalmy Pana!

Bóg do wielkich dzieł Go użył:

Niech brzmią pienia, w wieczór, z rana:

Wincenty na nie zasłużył!

Służąc za wzór możnym, małym,

Ciebie wszystkie wielbią stany;

Twe cnoty w Narodzie całym

Cudowne zdziałały zmiany.

Nie dosyć, że obyczaje

Swoich współziomków oczyszcza:

Pomny na pogańskie kraje,

Obala piekieł bożyszcza.

Ludy, do których się zbliża,

W grubej żyjące ciemnocie:

Ledwie ujrzały znak krzyża,

Wszystko poświęciły cnocie.

Twe dobroczynne zakłady,

Rządy przyjmują z oklaskiem:

Im skromniejsze dajesz rady,

Tym większym jaśniejesz blaskiem.

Wincenty, za swoje czyny,

Miłością bliźniego tchnące;

Wchodzi w Niebieskie krainy,

I wita Go dusz tysiące:

Którym radą i przykładem,

Drogę torował zbawienia.

Dążmy i my Jego śladem,

A wstąpim w górne sklepienia.

 

V. W sprawiedliwości służmy Panu,

R. A wybawi nas od nieprzyjaciół naszych,

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa z końcowymi wersetami jak na zakończenie na Jutrznię.

 

POLECENIE GODZINEK.

Teraz Wincenty, jak Świętym przystoi,

Mieć wierne sługi w onej obronie swojej;

Śpiewasz już Bogu Chwałę z Aniołami,

Miejże też pilną opiekę nad nami;

Co z czartem, światem i ciałem gonitwy

Odprawujemy, przyjm nasze modlitwy;

Lecz w ułomnościach ciała, nas kaleki

My Ci na zawsze czynić będziem dzięki:

Niech po doczesnym życiu w Niebie wiecznie,

Żyjemy w Bogu i z tobą społecznie.

 

Lub:

 

Ojcze sierot i nędzarzy!

Do Ciebie głos wznoszą ludy;

Płaczą dzieci, jęczą starzy:

Wejrzyj w stan nasz, życia trudy.

Rzuć wzrokiem na naszą ziemię,

W smutnej jesteśmy potrzebie;

Póki ciał dźwigamy brzemię,

Nie przestaniem wzywać Ciebie.

Bóg przebłagan Męką Syna,

Krzepi nas Zesłaniem Ducha:

Że się skruchą gładzi wina,

Że kornych głosu wysłucha.

Ufni w Miłosierdzie Pana,

Żebrzem grzechów odpuszczenia;

Dobroć Jego niezrównana,

Nie odmówi nam zbawienia.

Twoje przed Bogiem zasługi,

Rodzą niepłonne nadzieje:

Na prośby wiernego Sługi,

Bóg Swe Łaski na nas zleje.

Tobie Boże Wiekuisty!

Poświęcimy żywot cały!

Odtąd jak łza będzie czysty,

A przyjm nas do Twojej Chwały.

V. Módl się za nami Święty Wincenty,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Który na pomnożenie zbawiennej pokuty pożytku w sercach wszystkich wiernych, Świętego Wincentego a Paulo, Wyznawcę Twojego z przedziwnej Twojej Opatrzności w kościele twoim wojującym wzbudzić raczyłeś; daj nam prosimy, abyśmy jego cnót i prac apostolskich stawszy się naśladowcami i do godnej za grzechy nasze pokuty byli wzbudzeni i przez przykład głębokiej jego pokory postępując, do najwyższego darów niebieskich stopnia przyjść mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Boskie wspomożenie niech zawsze mieszka z nami.

R. Amen.

Lub:

V. Pomoc Twoja, Boże, niech nas nigdy nie opuszcza.

R. Amen.

 

 

Św. Wincenty a Paulo

 

 

Litania do Św. Wincentego a Paulo

Módlmy się czyli Zbiór krótkiego nabożeństwa na wszystkie 1871

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, bez zmazy poczęta, módl się za nami!

Święty Wincenty, dzieciństwa wierny i roztropny Sługo Boski,

Święty Wincenty, przez całe życie prawdziwy Chrystusa Pana uczniu i naśladowco,

Święty Wincenty, osobliwy Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej wyznawco,

Święty Wincenty, wielki Tajemnicy Słowa Wcielonego chwalco,

Święty Wincenty, gorącą ku czci Najświętszego Sakramentu miłością pałający,

Święty Wincenty, niespracowany w Winnicy Pańskiej robotniku,

Święty Wincenty, mężu ducha Apostolskiego pełny,

Święty Wincenty, Ducha Chrystusowego w stanie kapłańskim wzbudzieielu,

Święty Wincenty, Partyarcho i Założycielu kapłanów Zgromadzenia misji,

Święty Wincenty, wielkie ku ubogim, chorym, w założeniu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia politowanie oświadczający,

Święty Wincenty, misji Syna Bożego chwalebnie dokonywający,

Święty Wincenty, skarbie wielkich Darów Boskich zakryty,

Święty Wincenty, zwierciadło cnót kapłańskich,

Święty Wincenty, ozdobo stanu duchownego,

Święty Wincenty, rzadko widzianej pokory obrazie,

Święty Wincenty, mężu siebie samego zwycięzco i wzgardzicielu,

Święty Wincenty, główny wszelakiej czci i chwały świata nieprzyjacielu,

Święty Wincenty, żarliwy ubogich wieśniaków Apostole,

Święty Wincenty w ostatniej potrzebie zostających nieustanny wspomożycielu,

Święty Wincenty, porzuconych dziatek od śmierci duszy i ciała wybawicielu,

Święty Wincenty, opuszczonych sierot prawdziwy karmicielu i opiekunie,

Święty Wincenty, powszechny wszystkiego ubóstwa opiekunie i ucieczko,

Święty Wincenty, wszystkich nędznych i utrapionych Ojcze najlitościwszy i pociecho,

Święty Wincenty, panieńskiej niewinności obrońco,

Święty Wincenty, potężna mocy na skruszenie serc zatwardziałych,

Święty Wincenty, szczęśliwy kacerstwa i wszelkich błędów burzycielu,

Święty Wincenty, do słuchania Spowiedzi dożywotnich z wielkim dusz zyskiem osobliwą Ducha Świętego Łaską udarowany,

Święty Wincenty, Miłości Boskiej i bliźnich ogniem zapalony,

Święty Wincenty, dobrowolnym ubóstwem wzbogacony,

Święty Wincenty, w ciele ludzkim dla znamienitej czystości aniele,

Święty Wincenty, przez ustawicznego umartwienia ciała i ducha bezkrwawy męczenniku,

Święty Wincenty, dusz na sumieniu uciśnionych, w upałach pokus zostających, skuteczny pocieszycielu i ochłodo,

Święty Wincenty, cichy i pokornego serca Uczniu Chrystusowy,

Święty Wincenty, wzorze prostoty i szczerości chrześcijańskiej,

Święty Wincenty, mężu prosty i bojący się Boga,

Święty Wincenty, miłości Boskiej i bliźnich ogniem zapalony,

Święty Wincenty, dobrowolnym ubóstwem wzbogacony,

Święty Wincenty, w modlitwie i pracach nie ustający,

Święty Wincenty, uprzejmie nieprzyjaciół swoich kochający i nienawidzącym Cię dobrze czyniący,

Święty Wincenty, wielki samego siebie zwycięzco,

Święty Wincenty, wszystkich małości świata prawdziwy wzgardzicielu,

Święty Wincenty, w stosowaniu się do Woli Bożej mężu wedle Serca Bożego,

Święty Wincenty, jednostajnego zawsze umysłu i cierpliwości nieporuszonej prawy wizerunku,

Święty Wincenty, Kościoła Katolickiego Synu najwierniejszy i najposłuszniejszy,

Święty Wincenty, do Stolicy Apostolskiej nieprzerwanie przywiązany,

Święty Wincenty, w mądrości jaśniejący,

Święty Wincenty, po wsiach i miasteczkach żarliwy na misjach Apostole,

Święty Wincenty, Zgromadzenia Misji ustanowicielu najmędrszy,

Święty Wincenty, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia założycielu,

Święty Wincenty, któryś nas za życia ukochał i do nas dzieci swe wysiać raczył,

Za przyczyną i zasługami pokornego Wyznawcy, bądź nam miłościw Panie.

Od ducha pychy, hardości i wyniosłości, wybaw nas, Panie.

Od nagabywania ducha bluźnierstwa, rozpaczy i niedowiarstwa,

Od ślepoty umysłu i zatwardziałości serca,

Od oziębłości i nieczułości duchownej,

Od szkodliwego na Spowiedzi Świętej wstydu i bojaźni,

W czasie największych pokus i utrapienia naszego,

W duchu pokory i skruszonym sercem Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Ażebyś nas od zdrad i sideł szatańskich bronić i zachować raczył,

Ażebyś nas nie podał w moc pożądliwościom naszym,

Ażebyś nas dla niewdzięczności naszej i złego zażywania łask Twoich nie opuszczał,

Ażebyś nas w służbie i łasce Twojej utwierdzić raczył,

Abyśmy wiernie Ciebie naśladować mogli

Ażebyś nam wytrwanie w dobrych postanowieniach i w Miłości Twojej, aż do ostatniego zgonu życia dać raczył,

My grzeszni wołamy do Ciebie, Ojca miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Święty Wincenty!

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże! Któryś na opowiadanie Ewangelii ubogim, na poratowanie nędzy ludzi na duszy i ciele opuszczonych i na pomnożenie ozdoby stanu duchownego, ducha Syna Twojego w apostolskiej Świętego Wincentego a Paulo miłości i pokorze wzbudzić raczył, racz nam dać za jego przyczyną, abyśmy z nędzy grzechów uwolnieni, takąż miłością i pokorą Tobie zawsze podobać się mogli. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

℟. Amen.

 

 

Św. Wincenty a Paulo

 

 

Rozmyślanie na Uroczystość Św. Wincentego à Paulo.

Krótkie zebranie uczynków Św. Wincentego a Paulo 1857

 

„Niech człowiek Boży będzie doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej wyćwiczony” — 2 Tym. r. 3.

Punkt 1.

Takim by Wincenty à Paulo, ta jego w krótkości pochwała: prawdziwie człowiek Boży. Ani znakomite urodzenie, ani bogactwa, ani wysokie godności, nie przyłożyły się do jego ukształcenia, wywyższenia i sławy. Dziełem on był Samego Boga; Jego to ręka wyprowadziła go z pomroku stanu niskiego, i wiodła go drogami zwyczajnymi, przez upokorzenia. Długi czas utrzymywała go w podległości, niewolnikiem, nauczycielem. Postawiwszy go na stopniu Pasterza, wkrótce go znowu z niego sprowadza, właśnie jakby nie był jeszcze zdolnym do tak wysokiego urzędu. Wincenty ślepo staje się posłusznym: wraca przez posłuszeństwo do stanu, z którego posłuszeństwo go wyprowadziło, i polegając zupełnie na Rozrządzeniu i Zamiarach Boga względem siebie, żadnego nie czyni układu, żadnej nie szuka u ludzi pomocy, zamyka oczy na okazje do wsławienia się, które same się mu nawijają: czeka w milczeniu aż się wykażą Zamiary Boga, któremu staje się posłusznym, jak glina w ręku rzemieślnika; chce być tylko człowiekiem Bożym.

Punkt 2.

Wincenty, człowiek Boży, zrozumiał łatwo, iż Bogu winien był całego siebie, i nigdy innym panom nie służył. Tego Pana upatrywał zawsze w tych, którym Opatrzność uczyniła go podległym, a wzgląd takowy uświęcając jego podległość, czynił ją tym głębszą i posłuszniejszą. Tego tylko Jedynego Pana sprawy były mu miłymi. Oszczędzał ich z roztropnością, bronił z odwagą, i popierał z gorącością. Straty tego Pana trapiły go niewymownie, a zyski napełniały radością. Gorliwość o Jego Chwałę pożerała go. Zniewagi Mu uczynione zapalały w sercu Wincentego ogień, który go trawił, i wydobywał się w modłach, w jękach, w ostrościach pokutnych, w zbawiennych napomnieniach, i nowych usiłowaniach, aby tyle Bóg został uczczony, ile był znieważonym od grzeszników. Nie oszczędzał na ten koniec ani dóbr, ani spoczynku, ani zdrowia, najchętniej poświęciłby i samo życie: był więc Wincenty prawdziwie człowiekiem Bożym.

Punkt 3.

Człowiek Boży nie był sługą nieużytecznym. Sposobnym i przygotowanym był do wszelkich spraw dobrych. Podzielone bywają częstokroć te przymioty: jedni są sposobni do Dzieła Boskiego, lecz nigdy nie są gotowymi; drudzy gotowi odważyć się na wszystko, lecz nie zastanawiają się nad granicami swych talentów, swego światła i swoich sił. Są jeszcze inni zdolni i gotowi do dzieł dobrych, lecz zakres ich działalności jest zbyt ograniczonym. W Wincentym wszystkie te dobre przymioty były połączone: użyty od Boga za narzędzie, przez które podobało Mu się działać, dozwolił wszystko z sobą czynić, i poddał się z cudowną uległością Jego Zamiarom. Pokora najpierwszym była znamieniem, które Bóg na nim wycisnął. Jej to skutkiem była sposobność, tak właśnie nieograniczona, jak nieograniczoną zdawała mu się jego nikczemność. Im głębiej on wchodził w uznanie swej nikczemności, tym się bardziej do uczestnictwa Mocy Boskiej przybliżał. Zdolność ta Sługi Bożego nie była bezczynną; zdalny do wszelkiej dobrej sprawy, by do niej również gotowym. Radby był wszystko wykonać, i odzywał się z Św. Pawłem: Panie co chcesz, abym uczynił? i z Chrystusem: Oto przychodzę, Ojcze, abym wypełnił we wszystkim Wolę Twoją. Ta gotowość serca Wincentego była wysłuchana i użytą do dzieł chwalebnych wszelkiego rodzaju: liczba ich i rozmaitość w zadumienie nas wprawia. Jakimże sposobem jeden człowiek mógł wydołać wszystkiemu? Tym, że ten jeden człowiek był to człowiek Boży, zdatny i gotowy do wszystkiego. Jeżeli nie dano nam wyrównać Wincentemu we wszystkim, niech przynajmniej każdy z nas pracuje w swym stanie według miary i rozciągłości daru, któryśmy wzięli od Jezusa Chrystusa.

 

 

Św. Wincenty a Paulo

 

 

Modlitwa do Św. Wincentego a Paulo.

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r

O chwalebny Wincenty Święty, niebieski opiekunie wszystkich zakładów chrześcijańskiego miłosierdzia i Ojcze wszystkich nieszczęśliwych, który za życia swego nie odepchnąłeś nikogo, kto się uciekł do Ciebie, spojrzyj, jak wiele nieszczęść nas przygniata, i przybądź nam z pomocą. Wyjednaj u Pana Boga wsparcie ubogim, ulgę chorym, pociechę zasmuconym, opiekę opuszczonym, zlitowanie bogatym, nawrócenie grzesznikom, gorliwość kapłanom, pokój Kościołowi, zgodę ludom, a zbawienie wszystkim. Niech wszyscy doznają skutków Twej miłościwej przyczyny, abyśmy od Ciebie wspomożeni w nędzach tego żywota połączyli się kiedyś z Tobą tam, gdzie już nie będzie więcej ani smutku, ani płaczu, ani boleści, ale radość, wesele i szczęśliwość wieczna. Amen.

Odpust 100 dni raz na dzień za odmówienie powyższej modlitwy z sercem skruszonym i nabożnie. (Leon XIII. Reskr. Św. Kongr. Odp. d. 23 czerwca 1883).

 

 

Św. Wincenty a Paulo

 

 

Modlitwy do Świętego Wincentego a Paulo

Anioł Stróż 1905

Wierny sługo i miłośniku Boski, Święty Wincenty, któryś w całym życiu Twoim niczego innego nie pragnął, tylko pomnożenia chwały Boskiej, a własnego upokorzenia, uproś mi tego ducha pokory, którym napełniony byłeś, niech i ja wszystko odnoszę do Boga. Niech Go całym sercem kocham i ponad wszystko, nie dbając o żadne zaszczyty lub dostatki dla siebie. Przyczyń się za mną, o Święty Wincenty, bym jak Ty dostąpił(a) chwały wiecznej. Amen.

***

Błogosławmy Panu 1891

O wierny sługo i miłośniku Boski Św. Wincenty, któryś w całym życiu Twoim nic nie szukał, tylko pomnożenia Chwały Boskiej, a własnej wzgardy i upokorzenia! uproś mi tego ducha pokory, którymeś był napełniony; niech i ja nie zakładam innego końca wszystkim sprawom i zamysłom moim, prócz Boga mojego; niech Jego Samego całym sercem kocham; niech się na Jego tylko samego zapatrują we wszystkim; niech sobie i wszystkim marnościom obumarłszy, Jemu Samemu służę i dla Niego żyję; żebym za Twoją przyczyną w Miłości i Łasce Jezusowej życia tego dokonać stał sią godnym. Przez Tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Wincenty a Paulo

 

 

Modlitwa w nieszczęściu do Św. Wincentego

Jezus Marya Józef 1897

Opiekunie towarzystw miłosiernych, Św. Wincenty, racz wejrzeć, ile nieszczęść nas przygniata, i przybądź nam z pomocą. Uproś u Boga wsparcie ubogim, ulgę chorym, opiekę opuszczonym, spokojność ludom, a zbawienie wszystkim. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023