2 PAŹDZIERNIKA

 

Zawartość strony

 

 

Godzinki o Świętym Aniele Stróżu

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Aniołek stróż książeczka do nabożeństwa dla małych 1926

Na Jutrznię i Laudes.

Aniołom Swoim Bóg, przykazał o tobie. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

Panie otwórz wargi moje,

A usta moje będą wielbić Chwałę Twoją.

Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się.

Panie ku ratunkowi memu pokwap się.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Od Niedzieli starozapustnej do Wielkanocy:

Chwała Tobie, Panie, Królu wiecznej Chwały.

Hymn

Wychwalajmy Aniołów, wiernych Stróżów ludzi,

Których słabej naturze naszej przydał Ojciec

Za towarzyszy w drodze, byśmy nie ulegli

Czyhającemu na nas nieprzyjacielowi.

Lub:

Aniołów, co strzegą człowieka, sławimy:

Na pomoc Niebieski przeznaczył Ojciec

Dla kruchej natury, by wrogów zdradliwych

Nie padła nigdy ofiarą.

Lub:

Aniołom twoim śpiewaj duszo wierna,

Których Opatrzność Boga Twojego niezmierna.

Dała Ci za Opiekunów, abyś usidlona,

Nieprzyjaciół twoich zdradą nie padła stracona.

Antyfona.

Święci Aniołowie, Stróże nasi, ochraniajcie i brońcie nas w walce, abyśmy nie zginęli w Dzień straszliwego Sądu.

V. Przed obliczem Aniołów będę Ci śpiewał, Boże mój.

R. Będę Cię uwielbiał w Kościele Świętym Twoim i wyznawał Imię Twoje.

V. Módlmy się: Boże, który w niewysłowionej Opatrzności Swojej raczyłeś posłać Świętych Aniołów Twoich dla stróżowania nad nami: daj nam, proszącym Cię, abyśmy Ich opieką nieustannie wspierani, mogli radować się wiekuiście ich towarzystwem w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

Na Prymę.

Aniołom Swoim Bóg… itd.

Boże ku wspomożeniu… itd.

Hymn

Upadły anioł, słusznie pozbawiony Chwały,

Powodowany mściwą, straszną nienawiścią,

Stara się w przepaść wciągnąć i tych wszystkich zgubić,

Których Bóg Miłosierny powołał do Nieba.

Lub:

Gdy runął strącony ów anioł zdradziecki

Utracił wszystkie przyznane zaszczyty

Tak płonąc zazdrością odepchnąć się stara

Tych, których Niebo Bóg wzywa.

Lub:

Z której wypadł Ojczyzny lucyfer zepchniony,

Od czci jako buntownik słusznie osądzony.

Tej mnie czyń uczestnikiem(czką), o mój wieczny, Panie:

Dziękować Tobie za to zechcę nieustannie.

Antyfona, werset z modlitwą tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Tercję

Aniołom Swoim Bóg… itd.

Boże ku wspomożeniu… itd.

Hymn

Przybądź więc ku pomocy nam, Stróżu troskliwy,

I odwróć od tej ziemi, która Ci zwierzona,

Wszelkie cierpienia duszy, choroby i wszystko,

Co mogłoby zakłócić jej szczęście i pokój.

Lub:

Więc, Stróżu Aniele, troskliwy przybywaj;

Odwracaj od kraju, co jest Ci zwierzony,

I duszy choroby, i społem to wszystko

Co ludziom broni pokoju.

Lub:

Teraz o Stróżu przybądź, ja Tobie zlecony(a),

Proszę niechaj nie będę nigdy zawstydzony(a).

Tak w dusznej jak w cielesnej, przy mnie stój przygodzie,

Odpędzając od złego, co mi na przeszkodzie.

Antyfona, werset z modlitwą tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Sekstę.

Aniołom Swoim Bóg… itd.

Boże ku wspomożeniu… itd.

Hymn

Aniołów Świętych Ozdobo, o Chryste,

Dusz ludzkich Stwórco i Zbawco Jedyny:

Na szczęsnych Niebian nam dozwól wieczyste

Wstąpić wyżyny.

Lub:

O Chryste, Świętych Aniołów Ozdobo,

Twórco i Zbawco ludzkiego rodzaju,

Dozwól osiągnąć nam Błogosławione

Przybytki Niebian.

Lub:

Jezu, Ozdobo Chóru Anielskiego,

Sprawco i Rządco, Narodu ludzkiego.

Doprowadź nas, gdzie królujesz z Świętymi,

Dworzany Twymi.

Antyfona, werset z modlitwą tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Nonę.

Aniołom Swoim Bóg… itd.

Boże ku wspomożeniu… itd.

Hymn

Niech Anioł zgody, Michał w nasze ziemie

Z Niebiosów zejdzie i pokój dostojny

Osłoni mocą, by mogli pomnażać

Wszelakie dobro.

Lub:

Anioł pokoju, Michał, niechaj zstąpi

W dom nasz z Niebiosów, by jako błogiego

Twórca pokoju, wygnał do podziemi

Łez pełne wojny.

Lub:

Michale Święty, Pokoju wiecznego,

Aniele często do przybytku tego,

Nawiedzaj, byśmy szczęśliwie bez wojny,

Żyli spokojnie.

Antyfona, werset z modlitwą tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Aniołom Swoim Bóg… itd.

Boże ku wspomożeniu… itd.

Hymn

Niech Anioł mocy, Gabriel odmiata

Zasadzki wroga i okrzyk wesoły

Triumfu wznosząc, mnogie Zbawcy świata

Zwiedza kościoły.

Lub:

Niech silny Anioł Gabryel wypędzi

Tego wroga i przyjemne niebu

Zwiedzi świątynie, które wniósł zwycięzca

Po całej ziemi.

Lub:

Duchu potężny, Gabryelu złego,

Strąć prosimy Cię czarta przeklętego.

Nie dopuszczajże na nas góry złemu,

Wiedź ku dobremu.

Antyfona, werset z modlitwą tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Kompletę.

Aniołom Swoim Bóg… itd.

Nawróć nas, Boże nasz Zbawicielu.

I odwróć od nas swój gniew.

Boże ku wspomożeniu… itd.

Hymn

Niech Anioł lekarz, wódz w drodze zbawienia,

Rafael spłynie, niemoce uleczy

I wiedzie w Niebo błądzący wśród cienia

Rodzaj człowieczy.

Lub:

Niech Anioł lekarz naszego zbawienia,

Rafael z Nieba wspiera nas, by wszystkich

Uzdrowił chorych, niepewnymi czyny

Życia kierując.

Lub:

Chryste, Anioła Rafała Twojego,

Lekarza, ześlij nam zdrowia wiecznego;

By zleczył chorych, dróg złych nas zachował,

A przywiódł do sprawy, w Bóstwie ustawy.

Antyfona, werset z modlitwą tak jak wyżej na Jutrznię.

Ofiarowanie Godzinek

Te modlitwy nabożne Tobie polecamy

Do Twoich rządów, Aniele Stróżu, powiedziałem:

Nakazuję Ci strzec mnie w godzinie śmierci,

I zabierz mnie do Nieba, abym zawsze żył.

Aniele Boży, Stróżu mój, Mnie Tobie z Dobroci Boskiej poleconego, tego dnia (tej nocy) oświecaj, strzeż, rządź i kieruj. Amen.

Lub:

Anieli Święci, którym mówiłem(a) na waszą chwałę,

Godzinki ofiaruję serdecznie Stróżowie jedyni.

Strzeżcie mnie do ostatniego proszę was skonania,

Zaprowadźcie ducha mego w Niebieskie mieszkania.

Aniele Boży, któryś jest Stróżem moim, mnie Tobie z Opatrzności Boskiej oddanego(ą), rządź, broń, strzeż od wszystkiego złego. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Godzinki o Świętym Aniele Stróżu (II)

Źródło: Najnowszy złoty ołtarz wyd. Bochnia 1871

Na Jutrznię

Zacznijcie wargi moje chwalić swego Pana,

Że mi z Książąt Niebieskich dał na straż Hetmana.

Przybądź mi na pomoc Święty Stróżu mój Aniele,

Broń od pokus mej duszy, póki będzie w ciele.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj Stróżu Aniele, duszy mej Piastunie,

Serca mego pociecho, pilny Opiekunie.

Witaj mój najwierniejszy w życiu Przyjacielu,

Witaj w największym smutku serc Pocieszycielu.

Niech będzie pochwalony Bóg za swoje dary,

Że wygnanej z Synaczkiem na puszczy Agary.

Nie opuścił zemdlonej z swoim Izraelem,

Tocząc w zdroju łzy gorzkie z dość słodkim weselem.

Niechże się utrapiona w życiu moim dusza,

I w serdecznym wzdychaniu płaczem swym porusza.

Pokaż mi podczas ciężkich pokus niepogody,

Gdy będę opuszczony, źródło żywej wody.

Antyfona. Wrócił się Anioł, który mówił we śnie i obudził mnie, jako męża, który bywa obudzon ze snu swego.

V. Śpiewać Ci będę, Boże, przy Stróżu Aniele,

R. Będę Ci oddawał chwałę w Twym Świętym Kościele.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże, który z niewymownej Opatrzności Twojej Świętych Aniołów Twoich na strzeżenie nas posyłać raczysz, daj nam, prosimy, abyśmy się Ich obroną zasłaniali, a po tym z Nimi w Królestwie Twoim żyli na wieki. Przez Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu,

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

Na Laudes

Przybądź mi na pomoc… itd. jak na Jutrzni.

Hymn

Witaj Aniele Stróżu, Patronie kochany

Jeden z książąt niebieskich na moją straż dany.

Strzeżesz zleconej duszy, jak źrenicę w oku,

Aby uszła Sędziego strasznego Wyroku.

Nie tak ani rodzice swe dzieci kochają

Jako ludzie Anielskiej miłości doznają.

Abraham na ścięcie Syna już wyciągał rękę

Jednak Anioł nie może patrzeć na tę mękę.

Chwyta za miecz i rękę w zamachu wstrzymuje

Zwiastując, że Swój Wyrok Bóg już odwołuje.

Wisi już nade mną ten miecz obosieczny,

Trzymając go, bym nie przyszedł na Gniew Boga wieczny.

Antyfona. Chwalmy Pana, Którego chwalą Aniołowie, któremu Cherubinowie i Serafinowie głosy nieustającymi śpiewają: Święty, Święty, Święty!

V. Przeniósł się przed Oblicze Boże dym kadzenia,

R. Z ręku Anielskich nader wdzięcznego wonienia.

Modlitwa z wersetami jak na Jutrzni.

Na Prymę

Przybądź mi na pomoc… itd. jak na Jutrzni.

Hymn

Witaj ucieczko grzesznych, Aniele kochany,

Witaj rozpaczających porcie pożądany.

Czterdzieści dni już Noe w swej arce żegluje

Nie zginie, bo mu okręt sam Anioł kieruje.

Tonie łódź choć na górach w tak strasznej powodzi,

Jak przy straży Anielskiej ginąć się nie godzi.

Anioł z różdżką oliwną w gołębicy spieszy,

Tęskniących więźniów oschłą ich ojczyzną cieszy.

Steruj i mego życia łódkę w usilnym rzędzie,

Abym nie tonął w grzechach już przy samym lądzie.

Osusz we łzach tonącą w smutku źrenicę,

Pospiesz z różdżką pociechy, a odpędź tęsknicę.

Antyfona. Przy obecności Aniołów nie bójcie się, lecz w sercach waszych pokłon oddajcie, i bójcie się Boga, Anioł bowiem Jego z wami jest.

V. Przy ołtarzu kościelnym stanął Anioł Święty,

R. Kadząc Boski Majestat w Chwale niepojętej.

Modlitwa z wersetami jak na Jutrzni.

Na Tercję

Przybądź mi na pomoc… itd. jak na Jutrzni.

Hymn

Witaj obrono nasza, serdeczny strażniku,

Witaj Jakubów niegdyś mężny pasowniku.

Po to niebieski mocarz z ziemskim się pasuje,

Aż promieńmi zwycięzcę gwiazda koronuje.

Woła Anioł: już mnie puść mężu doświadczony,

Bo złotej jutrzenka nie żałuje łuny.

Pasujesz się ty ze mną, gdy się w grzechu nocy,

Oświecasz ciemny rozum, dodając pomocy.

Nie opuszczaj grzesznika(cę), chociaż mnie dowodnie,

Wydzierać z ręku będą niezliczone zbrodnie.

Niech nam jasna jutrzenka z Jakuba zaświeci,

Byśmy w śmiertelnym mroku uszli czarta sieci.

Antyfona. Żyje Pan, iż mnie strzegł Anioł Jego i w moim stąd odejściu i tam przebywaniu i tu do was stamtąd powróceniu.

V. Niech Pan o nas swych sługach w każdej drodze radzi,

R. A Jego Święty Anioł niechaj nas prowadzi.

Modlitwa z wersetami jak na Jutrzni.

Na Sekstę

Przybądź mi na pomoc… itd. jak na Jutrzni.

Hymn

Witaj Hetmanie wielki cnego Izraela,

Witaj Obrono pewna od nieprzyjaciela.

Witaj Wodzu, któryś Lud Boży tak rozumnie

Przeprowadził z egipskiej niewoli w kolumnie.

Obłóczystym go we dnie zasłaniając cieniem,

A w nocy przyświecając ognistym promieniem,

Prowadź i mnie pielgrzyma dla tejże przyczyny,

Żeś Wodzem do szczęśliwej Nieba Palestyny.

Podczas ciężkich upałów, gdy człowiek omdlewa,

Niech zbawienną ochłodę z Twojej ręki miewa.

A gdy całunem w oczach noc śmiertelna stanie,

Świeć mi Ty do szczęśliwej wieczności Hetmanie.

Antyfona. Wszyscy są spracowani Duchowie na posługę tych posłani, którzy dziedzictwo przyjmują zbawienia.

V. Wielbijcie zawsze wszyscy Aniołowie Pana,

R. Przez Was niech nieskończona cześć Mu będzie dana.

Modlitwa z wersetami jak na Jutrzni.

Na Nonę

Przybądź mi na pomoc… itd. jak na Jutrzni.

Hymn

Bądź Aniele tysiąckroć mile pozdrowiony,

Przez którego z Sodomy Lot wyprowadzony.

Uszedł szczęśliwie Boskiej z pośrodka złej kary,

Ani się nie dotknęły siarczyste pożary.

Dwóch Aniołów u Lota jeszcze w domu gości,

Jednak się pokazują różnej przychylności.

Jeden nieugaszonym ogniem miasto pali,

Drugi nad zgubą ludzką serdecznie się żali.

O Aniele! teraz świat płonie zbyt swawolny,

Niech od Gniewu Boskiego ognia będzie wolny.

Zagaś tlące się w piersiach sodomskie upały,

A do wiecznej doprowadź swych kochanków Chwały.

Antyfona. O Panie Niebieski! poślij Anioła Twojego dobrego przede mną, w bojaźni i obecności wielmożnego Ramienia Twego; aby się lękali ci, którzy z bluźnierstwami idą przeciwko Świętemu Ludowi Twojemu.

V. Anioł Pański wokoło bojących się broni,

R. I z ostatniej ich wyrwie niebezpieczeństw toni

Modlitwa z wersetami jak na Jutrzni.

Na Nieszpory

Przybądź mi na pomoc… itd. jak na Jutrzni.

Hymn

Witaj miła ochłodo, o Aniele Święty!

Któryś nieugaszony ów ogień zajęty.

W babilońskim raz piecu cudownie ochłodził,

Aby nic pacholętom na ciele nie szkodził.

Choć depczą pacholęta węgle rozpalone,

Jednak je mają jako róże rozkwitnione.

Bo zawsze przy Anielskiej bywa to zasłonie,

Że i włos człowiekowi choć w ogniu nie spłonie

Obrońco duszy mojej Aniele kochany!

Czyń tak, ażebym ja nie był dekretowany.

Na śmierć wieczną i ciężkie piekielne pożary,

Brońże mnie od straszliwej duszy mojej kary.

Antyfona. Święci Aniołowie Stróżowie nasi! brońcie nas w potrzebie naszej; abyśmy nie zaginęli na strasznym Sądzie Pańskim.

V. Aniołom Swoim przykazał Bóg o tobie,

R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

Modlitwa z wersetami jak na Jutrzni.

Na Kompletę

Niech nas Anioł Stróż Panie do Ciebie nawróci,

A Gniew Twój odwróciwszy Łaskę Twą przywróci.

Przybądź mi na pomoc… itd. jak na Jutrzni.

Hymn

Duszo moja, wielkiego witaj Dobrodzieja,

W którym twoja po Bogu zbawienia nadzieja,

Ten i najgrzeszniejszego nie ma w zapomnieniu

Człowieka nie porzuci w każdym utrapieniu.

Sam Chrystus,  gdy w Ogrójcu w krwawym pocie kona,

Ognista miłość z śmiercią prawie sprzysiężona.

Umrzeć karze, a bojaźń przyrodzona broni,

Sam Anioł, choć od Boga, z pociechą nie stroni.

Ów gorzkiej Męki kielich Wolą Boga słodzi,

W krwawych potach Chrystusa nader mile chłodzi

Nie odstępuj i mojej duszy, o Aniele!

Póki będzie w tym grzesznym zostawała ciele.

Antyfona. Anieli, Archanieli, Trony Państwa, Książęta, Mocarstwa, Trony Niebieskie, Cherubinowie i Serafinowie, przyczyńcie się za nami, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Amen.

V. Tarczą cię Prawicą Jego od wszystkiego zastawi,

R. I od niebezpieczeństwa mocnego wybawi.

Modlitwa z wersetami jak na Jutrzni.

Polecenie godzinek

Z pokłonem mój Strażniku chętnieć ofiaruję,

Te godzinki oraz i serce me daruję.

Przyjmij za wierny mojej ten dowód wdzięczności,

A chowaj mnie statecznie w Twej Świętej miłości.

Nie odstępuj grzesznego jedyny Patronie,

Najbardziej przy ostatnim życia mego zgonie,

Spraw mi to, ażebym żył bez grzechu bezpiecznie,

A potem Boga chwalił w Niebie z Tobą wiecznie.

Módlmy się. Najsłodszy Aniele Stróżu, a najżyczliwszy mój Przyjacielu, Obrońco i Nauczycielu prawdziwy, jedyny Skarbie nieśmiertelności mojej szczęśliwej.

Dziękuję Bogu mojemu, że mi Cię dał za Stróża i Patrona, dziękuję i za wszystkie dary, którymi Cię przyozdobić raczył.

Dziękuję i Tobie, Najświętszy i najpilniejszy wszystkich potrzeb moich, tak doczesnych jako i dusznych, Opiekunie, że mnie świętobliwie bronisz, kochasz i na ręku jako matka piastujesz, nie ustawajże, aż mnie stawisz Panu Bogu tam, skąd do straży mojej jesteś posłany.

Żałuję, żem Ci nie zawsze na każde skinienie i natchnienie posłusznym(ą) był(a), żem Boga obrażając, tak wiele razy Cię zasmucił(a).

Ty jednak podawaj sercu mojemu to wszystko, czego Bóg chce po mnie, lenistwo, oziębłość i zatwardziałość od serca mego oddalaj; osłodź mi Miłość Boską i nabożeństwo do Najświętszej Panny we mnie pomnażaj, abym tu w życiu i na wieki Boga z Wszystkimi Świętymi wychwalał(a).

R. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Litania do Anioła Stróża

Źródło: 44 Czterdzieści i cztery Pieśni nabożnych dla Kongrgacyi Maryańskich 1900

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, usłysz nas!

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Marya, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święty Aniele, Stróżu mój;

Święty Aniele, Opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja Obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy Oblubieńcze;

Święty Aniele, mój Nauczycielu;

Święty Aniele, mój Przewodniku;

Święty Aniele, Świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele mój Wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój Orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój Obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, Przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, Wzorze czystości;

Święty Aniele, Wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój Doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój Stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja Tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, usłysz nas!

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Aniołom Swoim Bóg rozkazał o Tobie.

R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Boże! któryś w nie wysłowionej Opatrzności raczył posłać swoich aniołów jako naszych stróżów, spraw łaskawie, byśmy my, pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana Naszego, który żyje i króluje z Tobą, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Litania do Świętych Aniołów Stróżów (II)

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże! Zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże! Zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże!

Święta Marya, Królowo Aniołów Stróżów naszych! Módl się za nami.

Święci Aniołowie, Stróżowie nasi! Módlcie się za nami.

Święci Aniołowie, którzy miłe Bogu w Trójcy Świętej pienie: Święty, Święty, Święty! śpiewacie!

Święci Aniołowie, którzy ciemności szatańskie rozpędziwszy, rozumy nasze oświecacie,

Święci Aniołowie, którzy rzeczy Boskie ludziom oznajmujecie,

Święci Aniołowie, którzy straż około ludzi od Boga z miłością podjęliście,

Święci Aniołowie, którzy zawsze na Twarz Boga Ojca Niebieskiego patrzycie,

Święci Aniołowie, którzy się nad jednym grzesznikiem pokutującym radujecie,

Święci Aniołowie, którzyście Lota z pośród grzeszników skazanych na zagładę wyprowadzili,

Święci Aniołowie, którzyście na Górze Synaj słowa życia Mojżeszowi dali,

Święci Aniołowie, którzyście przy Narodzeniu Chrystusa Pana wesele i pokój ludziom zwiastowali,

Święci Aniołowie, którzyście na pustyni Chrystusowi Panu służyli,

Święci Aniołowie, którzyście ubogiego Łazarza na łono Abrahamowe zanieśli,

Święci Aniołowie, z powodu Męki Zbawiciela nad złością grzechów ludzkich płaczący,

Święci Aniołowie, którzyście przy grobie Chrystusa Zmartwychwstałego w lśniących białych szatach siedzieli,

Święci Aniołowie, którzyście się przy Wniebowstąpieniu Chrystusa Pana Uczniom Jego pokazywali,

Święci Aniołowie, którzy pokorne modlitwy nabożnych ludzi do Boga zanosicie,

Święci Aniołowie, którzy przy umierających bywacie,

Święci Aniołowie, którzy dusze sprawiedliwych od wszelkiej zmazy oczyszczone do Nieba zaprowadzacie,

Święci Aniołowie, którzy cuda i dziwy Mocą Bożą czynicie,

Święci Aniołowie, którzy dziedzictwo zbawienia biorącym na posługę posyłani bywacie,

Święci Aniołowie, którzy nad królestwami i państwami postawieni jesteście,

Święci Aniołowie, którzyście wojska nieprzyjacielskie często rozpraszali,

Święci Aniołowie, którzyście z więzienia i innych niebezpieczeństw ludzi wybawiacie,

Święci Aniołowie, którzy niesprawiedliwie uciśnionym w pomoc przybywacie,

Święci Aniołowie, którzyście Apostołów z więzienia wyprowadzili,

Święci Aniołowie, którzyście Świętych Męczenników w mękach cieszyli,

Święci Aniołowie, którzy przed Chrystusem Panem na Sąd ze znakiem Krzyża Świętego przyjdziecie,

Święci Aniołowie, którzy wszystkich ludzi przy końcu świata na Sąd Boski zgromadzicie,

Święci Aniołowie, którzy w dokonaniu świata złych od dobrych odłączycie,

Wszystkie Święte Błogosławionych Duchów Chóry,

Bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelakich niebezpieczeństw przez Świętych Aniołów Stróżów naszych, wybaw nas, Panie.

Od wszelkiego kacerstwa i odszczepieństwa,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od przekleństwa i pijaństwa,

Od kłótni i wszelkiej niezgody,

Od grzechu nieczystości,

Od śmierci wiecznej,

My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie, za przyczyną Świętych Aniołów Stróżów,

Abyś nam grzechy i karanie darować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, za przyczyną Świętych Aniołów Stróżów,

Abyś Kościół Twój Święty rządzić i zachować raczył,

Abyś Ojca Świętego z całym duchowieństwem zachować raczył,

Abyś królom i wszystkim panom chrześcijańskim pokój i zjednoczenie dać raczył,

Abyś nas wszystkich większą czcią do Aniołów natchnąć raczył,

Abyś urodzaje ziemskie dać i one w całości zachować raczył,

Abyś nam wielki dar wytrwania w łasce przeznaczyć raczył,

Abyś duszom wszystkich wiernych zmarłych odpoczynek wieczny dać raczył,

Abyś nam, Panie, wszystkim błogosławić raczył,

Abyś nas, Panie, wysłuchać raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. W obecności Aniołów śpiewać Ci będę, Boże mój!

R. Będę cześć oddawał w Kościele Świętym Twoim i będę wyznawał Święte Imię Twoje.

V. Módlcie się za nami Święci Aniołowie Stróżowie,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Wszechmogący i Miłosierny Boże! któryś nas Anielską Strażą opatrzył, zrządź, prosimy Cię, abyśmy pod taką obroną ubezpieczeni, od złych myśli na sercu wyzwoleni, i od wszystkich przeciwności na ciele wybawieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Litania do Świętych Aniołów Stróżów z Pisma Świętego zebrana

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, na którego Twarz patrzą bez ustanku Aniołowie, Zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata Boże, któremu w pierwszym momencie Poczęcia kłaniać się mieli Wszyscy Aniołowie,

Duchu Święty Boże, który oświecasz i ogrzewasz Miłości ogniem Wszystkich Niebieskich Duchów.

Najświętsza Trójco Jedyny Boże, której Chwałę nie ustając śpiewają w Niebie Święci Aniołowie,

Święty Michale, Książę Wszystkich Aniołów z całym Ich Wojskiem w wierności ku Bogu niewzruszony, Módl się za nami.

Święty Michale, któryś przeciwnych Bogu szatanów zwojował w Niebie i do piekła wtrącił,

Święty Michale, któryś nie dopuścił czartostwu uwieść ludu wiernego względem ciała Mojżesza,

Święty Gabryelu, któryś oznajmił Danielowi czas i okoliczności przyjścia Mesjasza,

Święty Gabryelu, któryś obwieścił Zachariasza o narodzeniu, i przyszłej wielkości syna jego Jana Chrzciciela,

Święty Gabryelu, któryś posłany od Boga zwiastował Najświętszej Pannie Maryi, że Matką Syna Bożego będzie,

Święty Rafale, któryś młodszego Tobiasza towarzyszem był w drodze, i od wielu go wybawił niebezpieczeństw,

Święty Rafale, któryś szczęśliwego dla Sary męża przywiódł, i od niej złośliwego oddalił czarta.

Święty Rafale, któryś starszemu Tobiaszowi wzrok przywrócił, i w domu jego zbawienne zostawił nauki,

Święty Cherubinie, któryś na strzeżenie drogi do Raju jest postawiony.

Święty Serafinie, któryś oczyścił usta Izajasza ognistym węglem,

Święty Aniele, któryś zatrzymał rękę Abrahama, ażeby syna nie zabijał,

Święty Aniele, któryś jednej nocy wszystkich pierworodnych w Egipcie uśmiercił synów,

Święty Aniele, któryś prowadził przez morze i przez pustynię lud Izraelski,

Święty Aniele, któryś Imieniem Boskim z Mojżeszem mówił na górze Synaj,

Święty Aniele, któryś nie dopuścił Balaamowi przeklinać ludu Boskiego,

Święty Aniele, któryś narodzenie i sposób wychowania Samsona niepłodnym rodzicom jego opowiedział,

Święty Aniele, któryś Habakuka przeniósł z pokarmem dla Daniela w jamie między lwy wtrąconego,

Święty Aniele, któryś zabronił, że troje pacholąt w piecu babilońskim nie zgorzeli,

Święty Aniele, któryś przez jedną noc sto osiemdziesiąt tysięcy Asyryjczyków pozabijał,

Święty Aniele, któryś ochronił od wszelkiej zarazy poczciwą Judytę w obozie swawolnym Holofernesa,

Święty Aniele, któryś Heliodora chcącego zrabować Kościół Boski, surowo ukarał,

Święty Aniele, któryś objawił Św. Jozefowi, że Najświętsza Panna Marya z Ducha Świętego poczęła Syna Boskiego,

Święty Aniele, któryś przestrzegał tegoż Józefa Świętego, aby z Jezusem i Maryą uchodził do Egiptu, i stamtąd się powracał,

Święty Aniele, któryś Chrystusowi w krwawym pocie omdlewającemu usługiwał,

Święty Aniele, któryś z grobu Chrystusowego odwalił kamień,

Święty Aniele, któryś upewnił Korneliusza setnika, że jego modlitwy i jałmużny do Nieba wstąpiły,

Święty Aniele, któryś cudownie Piotra Świętego z kajdan i więzienia uwolnił,

Święty Aniele, któryś Heroda bezbożnego sprośną uśmiercił śmiercią,

Święci Aniołowie, którzyście jak podróżni wstąpili do Abrahama, i jego ku Wam uczynność sowicie nagrodzili, Módlcie się za nami.

Święci Aniołowie, którzyście dla ochrony życia Lota, i poczciwości córek jego, ślepotą Sodomitów zarazili,

Święci Aniołowie, którzyście tegoż z żoną i dziećmi z pośrodku grzeszników, i od kary ich strasznej uprowadzili,

Święci Aniołowie, którzyście Jakuba Patryarchę w rozmaitych niebezpieczeństwach wspomagali,

Święci Aniołowie, którzyście Elizeusza od wojsk Syryjskich obronili,

Święci Aniołowie, którzyście pastuszkom o narodzeniu Chrystusa oznajmili,

Święci Aniołowie, którzyście w tenże czas chwałę Bogu, i ludziom pokój wyśpiewywali,

Święci Aniołowie, którzyście Chrystusowi po zwycięstwie od Niego pokus usługiwali,

Święci Aniołowie, którzyście duszę ubogiego i cierpliwego Łazarza zanieśli na łono Abrahamowe,

Święci Aniołowie, którzy się cieszycie w Niebie w nawrócenia grzesznych,

Święci Aniołowie, którzy z wielką wiernością wykonujecie Rozkazy Boskie,

Święci Aniołowie, którzyście opowiedzieli trzem pobożnym niewiastom o Zmartwychwstaniu Chrystusa;

Święci Aniołowie, którzyście zgromadzili Apostołów na czas i na miejsce Wniebowstąpienia Chrystusa,

Święci Aniołowie, którzy dziwnym trąb głosem wzbudzicie wszystkich ludzi na straszny Sąd Boski,

Święci Aniołowie Stróżowie, którzyście nam od Boga dani, abyście nas strzegli na wszystkich drogach naszych i nosili nas na rękach Waszych,

Abyśmy Was czcić godnie i głosu Waszego słuchać nie zaniedbali,

Baranku Boży, przed którego Tronem Aniołowie wonność modlitw i dobrych uczynków ludzi pobożnych ofiarować nie przestają, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który za sprawą Aniołów Świętych rozłączysz owieczki Twe od kozłów na dolinie Jozefatowej, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który z niezliczonym Świętych Aniołów mnóstwem przyjdziesz w straszliwym Majestacie sądzić żywych i umarłych, Zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Antyfona Oto Ja poślę Anioła Mego, który by cię poprzedzał, strzegł na drodze, i wprowadził na miejsce, którem ci zgotował. Szanujże go i słuchaj głosu jego. Słowa są Boskie (Ex od: 23).

V. Święci Aniołowie Stróżowie raczcie nas bronić

R. Abyśmy nie zginęli na strasznym Sądzie Boskim.

V. Módlmy się. Boże! Który z niewypowiedzianej Opatrzności Twojej Świętych Aniołów dla strzeżenia nas posyłać raczysz: spraw to prosimy Cię pokornie; ażebyśmy i ich nieustanną obroną, i towarzystwem wiecznym cieszyć się mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Koronka Anielska (Bractwa Świętych Aniołów Stróżów)

Źródło: Adoracja młodzieży męskiej podczas Niedzieli Młodzieży 1947

Uwaga! Koronka ta zawiera w sobie trzy części: wesołą, smutną i uwielbioną. Każda z tych części zawiera w sobie po trzy tajemnice z życia Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki, w których widnieje udział Aniołów. Tym sposobem z Aniołami uwielbiamy Boży Majestat.

Pieśń przed Koronką

(Melodia na nutę: Aniele Ziemski)

Przybądźcie Święci Duchowie, * Wierni dusz naszych Stróżowie: * Miłość Boską w nas rozpalcie, * Oziębłość od serc oddalcie.

Przez was, Święci Aniołowie, * Niech ustąpią źli duchowie, * I wszystko złe niech zaginie, * A Gniew Boski niech nas minie.

O, przechwalebni Hetmani, * Ludziom na straż z nieba dani, * I wraz ze światem stworzeni, * Duchowie błogosławieni!

Oddalcie głód, mór i wojny, * Uproście nam czas spokojny; * Rządźcie Królestwo w pokoju, * Strzeżcie od krwawego boju.

O, Niebiescy dusz Lekarze! * Do Was, mizerni nędzarze, * Pokornie się udajemy; * O miłosierdzie prosimy.

Na wielkiego Króla dworze * Świećcie nam jak śliczne zorze; * Wyzwólcie mocą swej ręki * Ludzi od piekielnej męki.

O, Stróżowie wszystkich ludzi! * Niech w Was litość płacz nasz wzbudzi! * Do Was ręce podnosimy, * O zlitowanie prosimy.

Sprawcie, by Bóg zagniewany * Przez Was został ubłagany; * By nie karał swoje sługi, * Odpuścił grzechowe długi.

Bogu Chwała bądź możnemu, * W Trójcy Świętej Jedynemu, * I Matce Syna Bożego, * I Świętym Aniołom Jego.

INTENCJA

Na cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, na uwielbienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej Anielskiej, na uczczenie wiernych naszych Opiekunów, Aniołów Stróżów, za Ojca Świętego i wszystko duchowieństwo, za Ojczyznę miłą i wszystkie stany, za wszystkich braci i siostry naszego Bractwa, tak żyjących, jako i zmarłych, w intencji dostąpienia odpustów i pomnożenia miłości w duszach naszych, ofiarujemy {radosną, bolesną, uwielbioną} cząstkę Koronki naszej.

CZĘŚĆ PIERWSZA – RADOSNA.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj;

Panie, ku ratunkowi memu pospiesz,

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu;

Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Tajemnica I – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

HYMN

Na nutę „Głos wdzięczny” (w Adwencie) lub „W dzień Bożego Narodzenia” (w okresie Bożego Narodzenia)

Anioł na ziemię zstępuje, * Pannie Maryi zwiastuje, * Że Boskiego Syna zrodzi, * Lud swój z grzechu wyswobodzi.

Ojcze nasz. 10 razy Zdrowaś Marya.

na koniec: Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu: * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, * Temu, Który jest w Osobach Trojaki * W Bóstwie Jednaki. * I Matce Jego bez zmazy poczętej, * Panience Świętej.

ANTYFONA

Po dziesięć kroć razy niechaj Cię błogosławią, Panno i Matko chwalebna Maryo, Wszyscy Święci Aniołowie, z którymi spodziewamy się Ciebie kiedyś w Niebie oglądać i tam Ci cześć i chwałę oddawać.

V. Święci Aniołowie Stróżowie nasi, brońcie nas od wszelkiego złego,

R. Abyśmy nie zginęli na strasznym Pańskim Sądzie.

V. MÓDLMY SIĘ: O Święci Aniołowie i wierni Słudzy Boga Najwyższego, którzy Dwór Jego napełniacie i na Jego rozkazanie ochotnie wszędzie dążycie, prosimy Was pokornie: nauczcie nas we wszystkim Woli Bożej być posłusznymi; pocieszajcie nas w smutku, w oschłości wyciskajcie łzy serdeczne, oświecajcie naszą ślepotę i w godzinie śmierci w Łasce Bożej utrzymujcie. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Tajemnica II – Narodzenie Pana Jezusa

HYMN

Bóg się w szopie z Panny rodzi, * Anioł pasterzów przywodzi, * Aby Pana przywitali, * Z Aniołami zaśpiewali.

Ojcze nasz. 10 razy Zdrowaś Marya.

na koniec: Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu… jak wyżej.

ANTYFONA

Po dwadzieścia kroć razy niechaj Cię błogosławią, Panno i Matko chwalebna Maryo, Wszyscy Święci Archaniołowie, z którymi spodziewamy się Ciebie kiedyś w Niebie oglądać i tam Ci cześć i chwałę oddawać.

V. Święci Aniołowie Stróżowie nasi, brońcie nas od wszelkiego złego,

R. Abyśmy nie zginęli na strasznym Pańskim Sądzie.

V. MÓDLMY SIĘ: O szlachetni Archaniołowie, Książęta i Wodzowie Wojska Niebieskiego, którzy wielkie Tajemnice Boskie światu ogłaszacie, sprawcie to, abyśmy wierząc niezachwianie w te Tajemnice, żywota wiecznego dostąpić mogli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Tajemnica III – Ucieczka do Egiptu

HYMN

Anioł przed Józefem staje, * Wolę Bożą poznać daje: * By do Egiptu z Dzieciną * Uszedł, kiedy dziatki giną.

Ojcze nasz. 10 razy Zdrowaś Marya.

na koniec: Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu… jak wyżej.

ANTYFONA

Po trzydzieści kroć razy niechaj Cię błogosławią, Panno i Matko chwalebna Maryo, wszystkie niebieskie Książęta, z którymi spodziewamy się Ciebie kiedyś w Niebie oglądać i tam Ci cześć i chwałę oddawać.

V. Święci Aniołowie Stróżowie nasi, brońcie nas od wszelkiego złego,

R. Abyśmy nie zginęli na strasznym Pańskim Sądzie.

V. MÓDLMY SIĘ: O wspaniali Książęta, którzy nad wszystkimi innymi chórami Aniołów jesteście przełożeni, przywiedźcie nas do doskonałego posłuszeństwa zwierzchnikom naszym; niech naśladujemy Państwo Wasze, w którem niżsi wyższym doskonale są posłuszni. Przez Tego, który był posłuszny aż do śmierci, Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

CZĘŚĆ DRUGA – BOLESNA.

Tajemnica I – Pan Jezus w Ogrójcu

HYMN

Melodia jak: „Jezu Chryste, Panie miły”

Gdy Jezus pot krwawy leje * W Ogrójcu, konając, mdleje, * Anioł z pociechą przybywa, * Wolę Ojca Mu odkrywa.

Ojcze nasz. 10 razy Zdrowaś Marya.

na koniec: Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu… jak wyżej.

ANTYFONA

Po czterdzieści kroć razy niechaj Cię błogosławią, Panno i Matko chwalebna Maryo, wszystkie Święte Mocy Niebieskie, z którymi spodziewamy się Ciebie kiedyś w Niebie oglądać i tam Ci cześć i chwałę oddawać.

V. Święci Aniołowie Stróżowie nasi, brońcie nas od wszelkiego złego,

R. Abyśmy nie zginęli na strasznym Pańskim Sądzie.

V. MÓDLMY SIĘ: O Święte Mocy i potężni Duchowie, którzy dziwne rzeczy i cuda czynicie, prosimy Was usilnie, abyśmy za Waszą pomocą we wszelkich cnotach postępując, od wszelkiego złego tak doczesnego, jako i duchowego zachowani byli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Tajemnica II – Biczowanie Pana Jezusa

HYMN

Gdy Jezus ubiczowany, * Cierniem ukoronowany: * Spójrzcie z Nieba Aniołowie * „Oto człowiek” – Ten się zowie.

Ojcze nasz. 10 razy Zdrowaś Marya.

na koniec: Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu… jak wyżej.

ANTYFONA

Po pięćdziesiąt kroć razy niechaj Cię błogosławią, Panno i Matko chwalebna Maryo, wszystkie Święte Mocarstwa Niebieskie, z którymi spodziewamy się Ciebie kiedyś w Niebie oglądać i tam Ci cześć i chwałę oddawać.

V. Święci Aniołowie Stróżowie nasi, brońcie nas od wszelkiego złego,

R. Abyśmy nie zginęli na strasznym Pańskim Sądzie.

V. MÓDLMY SIĘ: O potężne Mocarstwa, niepokonani Duchowie i Wodzowie niezwyciężeni, którzy siły piekielne zwyciężacie; prosimy Was pokornie, niech za Waszą pomocą światem pogardzamy, a czarta i ciało pokonamy. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Tajemnica III – Konanie Pana Jezusa na krzyżu

HYMN

Zbawiciel na krzyżu kona: * Rwą się skały, rwie zasłona; * Niebo Pana opłakuje, * Tylko człowiek nie żałuje.

Ojcze nasz. 10 razy Zdrowaś Marya.

na koniec: Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu… jak wyżej.

ANTYFONA

Po sześćdziesiąt kroć razy niechaj Cię błogosławią, Panno i Matko chwalebna Maryo, Wszystkie Święte Państwa Niebieskie, z którymi spodziewamy się Ciebie kiedyś w Niebie oglądać i tam Ci cześć i chwałę oddawać.

V. Święci Aniołowie Stróżowie nasi, brońcie nas od wszelkiego złego,

R. Abyśmy nie zginęli na strasznym Pańskim Sądzie.

V. MÓDLMY SIĘ: O najwyższe i najdostojniejsze Państwa Niebieskie, Duchowie prawdziwą wolnością obdarzeni, którzy nikomu innemu tylko Bogu służycie, a innymi rzeczami według Opatrzności Boskiej rządzicie, prosimy Was pokornie, uproście i nam u Boga wolność prawdziwą, abyśmy Bogu tylko samemu służyli i Jego Chwałę w sobie i innych pomnażali. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

CZĘŚĆ TRZECIA – UWIELBIONA.

Tajemnica I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

HYMN

Melodia w czasie wielkanocnym jak: „Wesoły nam dzień dziś nastał”, w roku: „Jezusa słodkie wspomnienie”

Powstał z martwych Jezus drogi, * Anioł wstąpił w grobu progi: * Oznajmuje Chwałę Pana, * Który starł śmierć i szatana.

Ojcze nasz. 10 razy Zdrowaś Marya.

na koniec: Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu… jak wyżej.

ANTYFONA

Po siedemdziesiąt kroć razy niechaj Cię błogosławią, Panno i Matko chwalebna Maryo, wszystkie Święte Trony, z którymi spodziewamy się Ciebie kiedyś w Niebie oglądać i tam Ci cześć i chwałę oddawać.

V. Święci Aniołowie Stróżowie nasi, brońcie nas od wszelkiego złego,

R. Abyśmy nie zginęli na strasznym Pańskim Sądzie.

MÓDLMY SIĘ: O Niebiescy Sędziowie i Święte Trony Boga Najwyższego, na których On Sam dla ich doskonałej pokory spoczywać i Swoje Sprawiedliwe Sądy sprawować raczy, sprawcie to, prosimy, abyśmy i my w najgłębszej pokorze Boga czcili i Jemu Samemu hołd powinny oddawali. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Tajemnica II – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

HYMN

Jezus w Niebo, gdy wstępuje, * Dwóch się Duchów ukazuje, * Którzy Uczniów pocieszają, * O wtórem przyjściu znać dają.

Ojcze nasz. 10 razy Zdrowaś Marya.

na koniec: Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu… jak wyżej.

ANTYFONA

Po osiemdziesiąt kroć razy niechaj Cię błogosławią, Panno i Matko chwalebna Maryo, Wszyscy Święci Cherubinowie, z którymi spodziewamy się Ciebie kiedyś w Niebie oglądać i tam Ci cześć i chwałę oddawać.

V. Święci Aniołowie Stróżowie nasi, brońcie nas od wszelkiego złego,

R. Abyśmy nie zginęli na strasznym Pańskim Sądzie.

MÓDLMY SIĘ: O szczęśliwi Cherubinowie i prześliczne światła Dworu niebieskiego, którzy wszelkim Darem mądrości obdarzeni jesteście, uproście i nam mądrość prawdziwą, przez którąbyśmy Najwyższą Dobroć Boga poznali, Jego miłowali, a swoją nicością gardzili. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Tajemnica III – Sąd Ostateczny

HYMN

Gdy Bóg przyjdzie sądzić ludzi, * Anioł zmarłych z grobu wzbudzi: * Na ostatnie rozsądzenie, * Na męki, albo zbawienie.

Ojcze nasz. 10 razy Zdrowaś Marya.

na koniec: Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu… jak wyżej.

ANTYFONA: Po dziewięćdziesiąt kroć razy niechaj Cię błogosławią, Panno i Matko chwalebna Maryo, Wszyscy Święci Serafinowie, z którymi spodziewamy się Ciebie kiedyś w Niebie oglądać i tam Ci cześć i chwałę oddawać.

V. Święci Aniołowie Stróżowie nasi, brońcie nas od wszelkiego złego,

R. Abyśmy nie zginęli na strasznym Pańskim Sądzie.

V. MÓDLMY SIĘ: O, Błogosławieni Sarafinowie i świetne pochodnie ogniem Miłości Bożej zapalone, prosimy Was pokornie, rzućcie miłosiernym okiem na oziębłość naszą, a uproście nam prawdziwą miłość Boga i bliźniego, abyśmy przez nią na Sądzie Ostatecznym Wyroku zbawienia wiecznego dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i Sędziego naszego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

ZAKOŃCZENIE

Ojcze nasz…

Za dusze zmarłych Braci i Sióstr: „Anioł Pański”, „Wieczne odpoczywanie”, „Wierzę w Boga”.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Koronka do Anioła Stróża.

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

koronka ta składa się z pięciu części, a każda część z jednego większego i 10-ciu mniejszych paciorków.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Odpust: 50 dni każdorazowo.

Na każdym dużym paciorka odmawia się: Ojcze nasz.

Na każdym małym paciorku zamiast „Zdrowaś Marya”, mówi się:

Aniele Boży, Stróżu mój, mnie Tobie z Dobroci Boskiej poleconego, strzeż, rządź i kieruj mną. Amen.

Odpust  100 dni za każde pobożne odmówienie tej modlitewki do Anioła Stróża, a kto ją odmawia każdodziennie, spowiada się, komunikuje, nawiedza kościół i modli się na intencję Ojca Świętego, zyskuje:

Odpust zupełny raz w miesiąc w dniu dowolnym. (Pius VII, 15 maja 1821).

Kończąc Koronkę: Wierzę w Boga Ojca.

Za każde odmówienie tej koronki:

Odpust 5050 dni, kto ją przez cały miesiąc codziennie odmawiał i spełni zwykłe warunki.

Odpust zupełny raz w miesiąc. (Pius VII).

 

 

Anioł Stróż

 

 

Westchnienie do Świętego Anioła Stróża

Źródło: Polka przed Bogiem 1910r.

Dobry Aniele, Doradco mój, natchnij mnie.

Dobry Aniele, Obrońco mój, zasłaniaj mnie.

Dobry Aniele, czuły mój Przyjacielu, kochaj mnie.

Dobry Aniele, Pocieszycielu mój, wzmacniaj mnie.

Dobry Aniele, Bracie mój, bądź zawsze przy mnie.

Dobry Aniele, Mistrzu mój, pouczaj mnie.

Dobry Aniele, Pasterzu mój, prowadź mnie.

Dobry Aniele, Świadku wszystkich moich czynności, oczyszczaj mnie.

Dobry Aniele, moja Podporo, wspieraj mnie.

Dobry Aniele, czujny Stróżu mój, wspomagaj mnie.

Dobry Aniele, Przyczyńco mój, módl się za mną.

Dobry Aniele, Opiekunie mój, mów za mnie.

Dobry Aniele, który masz powierzone moje kierownictwo, kieruj mną.

Dobry Aniele, Przewodniku mój, zostawaj przy mnie.

Dobry Aniele, Światło moje, oświecaj mnie.

Modlitwa z odpustem:

Aniele Boży, który Stróżem jesteś moim, mnie Tobie z Dobroci Boskiej poleconego, oświecaj, strzeż, rządź i sprawuj.

100 dni odpustu za każdy raz.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Modlitwa do Anioła Stróża

Źródło: Intronizacja Serca Jezusowego 1922

Aniele Stróżu, usłysz mój głos,

Tobie polecam mój wieczny los;

Ach uproś drogi Obrońco, Bracie,

By dusza żyła w godowej szacie,

Zyskała grzechów, win darowanie,

Niech kocha Boga, świętą się stanie. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Rozmyślanie modlitewne o Aniele Stróżu.

Źródło: Książka do nabożeństwa dla katolickich chrześcijan ks. J.A. Schneidera, Wrocław 1811

„A czyliż nie wszyscy Duchowie są służebni; posłani na posługę dla onych, którzy dziedzictwo mają przyjąć zbawienia?” (Hebr 1,14).

Boże! Jak wielka jest Miłość Twoja ku ludziom! Twoich Aniołów przeznaczyłeś na ich usługę. — Poznaj, o duszo, Twoją wartość. Jesteś Boga Obrazem, odkupiona Krwią Syna Boskiego, powierzona straży Aniołów, i tak jak Ci, stworzona do szczęśliwości! Wynieś się przeto nad proch ziemski; poznaj, kto jesteś. Miej uszanowanie przed samą sobą, uszanowanie przed Duchem Wyższym, który Cię broni, który się albo z twojej cnoty cieszy, albo z twoich grzechów smuci, który Cię do pokuty pobudza; i któremu kiedyś w szczęśliwości masz być równą. — Tak jest, o mój Boże! cnotliwie dokończyć pragnę mego pielgrzymstwa, służyć Ci z Aniołami w posłuszeństwie Twoim Rozkazom; i tak jak oni, Twoją Wolą z wszelką gotowością pełnić. Twoja Wola będzie także dla mnie prawidłem i celem moich życzeń i usiłowań. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

 

Modlitwa Św. Karola Boromeusza do Świętego Anioła Stróża

Źródło: Śpiewnik kościelny i książka modlitewna ok. 1850r.

Najświętszy, a najuczynniejszy Strażniku Aniele Boży! czynię Cię wykonawcą testamentu i ostatniej woli mojej, abyś mi wyjednał u Pana mego trojaką Łaskę.

Pierwszą jest: aby mi darował przynajmniej jedno rzewliwe westchnienie z onych niezliczonych, które On miał, gdy przez trzy godziny w Mękach na krzyżu wisiał, które by skutkiem i mocą swoją uśmierzyło straszne owe lękliwe łkania i tęskności serca, jakie mnie w godzinę śmierci mojej trapić będą; i żeby Przenajchwalebniejsza Matka Zbawiciela mego Marya, przynajmniej mi jedno spojrzenie darowała, z onych, które miała stojąc pod krzyżem, gdy najczystsze Panieńskie Oczy Swoje w Jedynym Synu Swoim zanurzyła.

Drugą Łaską jest: abyś mi, najwierniejszy Stróżu mój! przybył w onę godzinę, kiedy się dusza moja rozłączać będzie od ciała, abym trafił na łaskawego Sędziego, przez Zasługi owej gorącej Miłości, którą Jego Ojcowskie Serce pałało na krzyżu dla zbawienia ludzkiego.

Trzecią Łaską jest: abyś ty Sam, najlitościwszy Stróżu mój! miał sobie poleconą duszę moją, a gdy wyjdzie z ciała, ofiarował ją Odkupicielowi mojemu, abym Go wespół z Tobą w Chwale Niebieskiej oglądał, doskonale miłował i na wieki się z Nim cieszył.

Niech nas Pan Bóg błogosławi i zbawi od wszelkiego złego, a potem doprowadzi do żywota wiecznego. A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya…

 

 

Anioł Stróż

 

 

Modlitwa Św. Alojzego Gonzagi do Świętego Anioła Stróża

Źródło: Ołtarz złoty modlitw i pieśni na chwałę Boga i cześć Najświętszej Maryi Panny 1894

Miły Bogu Aniele, który mnie pod Świętą Twoją Opiekę oddanego od początku życia ciągle bronisz, oświecasz i mną kierujesz, Ciebie jako Patrona mego czczę, jako Stróża kocham, Twojej się gorliwości i opiece zupełnie oddaję. Więc pokornie Cię proszę, abyś mnie chociaż niewdzięcznego(ą) i tak często przewrotnego(ą) przeciw napomnieniom Twoim sprawującego(ą) się, nie opuścił, lecz abyś łaskawie kierował błądzącego(ą), nauczał nieumiejętnego(ą), podźwignął upadłego(ą), pocieszył strapionego(ą), ratował w niebezpieczeństwie będącego(ą) aż do tej chwili, w której duszę moją do nieba w krainę wiecznej szczęśliwości nie doprowadzisz. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Modlitwa Św. Augustyna na dzień Świętego Anioła Stróża

Źródło: Wybór najosobliwszego nabożeństwa, czyli Dokładny Zbiór 1848

Pobożne podniesienie ducha i serce ku Bogu

O Boże, jedyny przedmiocie miłości naszej, Tyś mnie już umiłował wpierw niżelim ja Ciebie miłował; Tyś mnie stworzył według Wyobrażenia Twojego i mnieś nad wszystkie inne stworzenia ziemskie przełożył; Ty żeś Twoim czystym Duchom nade mną opiekować rozkazał, postanowiwszy za moich Stróżów, żeby mnie na wszystkich drogach strzegli, abym także nogę moją o kamień nie ugodził! Oni są mieszczanami Błogosławionego Miasta Nowej Jerozolimy, ku pomocy owym zesłani, którzy dziedzictwo Zbawienia w posiadanie wziąć mają, aby nas od nieprzyjaciół naszych uwalniali, i nas przy wszystkich krokach naszych otaczali, i nas wzmacniali do dobrego pobudzali, i modlitwę dziatek Twoich, o Boże, przed Obliczność Wspaniałości Twojej przynosili! Oni kochają nas, swych współmieszkańców, przed których zaś znowu oni obsadzenie próżnych miejsc odpadłych aniołów oczekują! Dlategoż są ci oni z wielką troskliwością i czułą żarliwością zawsze i wszędzie około nas, dają nam pomoc, zastawiają nas w naszych potrzebach, otaczają pieszczotliwie zawsze między Tobą i nami, o Panie, i przynoszą nasze ubolewania i wzdychania do Ciebie, aby naszemu pojednaniu z Dobrocią Twoją ulgę uczynili i nam Twoje życzliwe łaskawe Błogosławieństwo znowu nastręczyli! O oni także chodzą zawsze z nami po wszystkich ścieżkach, wychodzą i wchodzą z nami, i upatrują ściśle, jak pobożnie i uczciwie się zachowujemy i obchodzimy z złymi ludźmi, z jakim pragnieniem i dążeniem szukamy Królestwa Twojego i Sprawiedliwości Jego, z jaką bojaźnią i z jakim drżeniem Tobie służymy, i jak się w Tobie – serca naszego rozkoszy – rozweselamy! Oni pomagają pracującym, oni strzegą spoczywających, pobudzają walczących, koronują zwyciężających, weselą się z tymi, którzy się w Tobie, o Boże, weselą, i ponoszą litość i czułość z tymi wszystkimi, którzy dla Ciebie cierpią! Wielka jest Ich staranność około nas, i wielka Ich miłość do nas! A to wszystko dzieje się, dla tej nieoszacowanej Miłości, którąś nas Ty umiłować raczył! A jak często dobre czynimy, weselą się, jak skoro ale zaś dobre czyny zaniechujemy i do złego się nakłaniamy, gotujemy diabłu wesele i obnażamy Aniołów od wszelakiej wesołości i radości; gdyż się Oni tylko cieszą grzesznika, który pokutę czyni, diabeł zaś cieszy nad sprawiedliwym, który się zaś od dobrego oddala! Pozwól Aniołom, o Ojcze, pozwól Im zawsze się nad nami weselić, abyś też Ty przez Nich wraz zawsze chwalony, a my z Nimi w Twojej Owczarni złączeni byli, abyśmy tam społecznie, o Stworzycielu Aniołów i ludzi, Twoje Najświętsze Imię uwielbiali – teraz i na wieki wieków.

To wszystko, o Boże, rozważam sobie przed Tobą, z żadnej innej przyczyny, jak Tobie za to dziękować i Ciebie za to sławić! Niezmierne i bardzo wielkie są Twoje zmiłowania, którymi nas Ty czcisz, gdy żeś właśnie Aniołów Swoich ku naszej usłudze postanowił i Ich wysłał! Albowiem wszystko, co się pod gwiazdami znajduje, ma nam służyć, abyśmy do Ciebie doszli, a jednakowoż zdało Ci się to, co jest pod niebem, za mało być, chociażbyś też nie był tego, co jest nad gwiazdami, ku naszej służbie wydał! Za to mają Cię też także chwalić i wielbić, o Panie, Wszyscy Twoi Anieli, mają Ci dziękować wszystkie Twoje stworzenia, i mają Cię chwalić i wysławiać Wszyscy Twoi Święci! Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Prośba Św. Gertrudy do Świętego Anioła Stróża

Źródło: Wybór najosobliwszego nabożeństwa, czyli Dokładny Zbiór 1848

Święty Aniele Stróżu, którego mi Dobrotliwy Bóg! w onę już godzinę, gdym się na świat narodził, na Obroniciela przydał, dziękuję Ci uprzejmie za wszystkie te Dobrodziejstwa, któreś mnie Ty, co do duszy i ciała, już od owego momentu wyświadczył! Zewnętrzności serca mego czczę Ciebie, żeś siebie nie odrywał – mnie ubogiemu, który tak bardzo pomocy z góry potrzebuje, Twoją Pomoc dostawić, i bardzo wielką błogosławieństw pełną służbę mi ofiarować! Uwielbiam tę godzinę, w której mnie Ty razu pierwszego pod Opiekę Swoją przyjął, i cieszę Cię, dał Twej wszelkiej staranności, z którąś Ty zbawieniu memu przyśpieszyć zamyślał! A to wszystko niechaj Ci Najsłodsze Serce Jezusowe, które także jest pełne najbogatszej Miłości, obficie nagrodzi! Proszę Cię też pokornie o przebaczenie – dla tych wielorakich nieposłuszeństw, którymim się często przeciw Ciebie zawinił; równocześnie przyrzekam Ci też najchętniejsze posłuszeństwo i zawsze szczerą wdzięczność! Ale się też podważam, powtórnie siebie Twojej szczerej staranności i Twojej Opiece i Obronie polecać, i proszę Cię, żebyś mnie raczył od chytrości i zdrady nieprzyjaciela złego opatrzyć, a po mojej śmierci duszę moją do wiecznych radości zaprowadzić! Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Prośba do Anioła Stróża

Źródło: Zdrowaś Marya nabożeństwo dla młodego wieku 1893

Opiekunie mój Święty, mój Stróżu Aniele!

Kieruj moim umysłem, wskazuj święte cele,

Nie opuszczaj mnie nigdy, weź pod skrzydła swoje,

Wśród błędnych ścieżek świata, prowadź kroki moje.

O Boski Towarzyszu, uświęcaj me serce,

Nie daj świętym uczuciom zagasnąć w iskierce;

Odsuwaj grzeszne myśli, daj dobre natchnienia,

Naucz mnie żyć cnotliwie, i dojść do zbawienia. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Westchnienie do Świętego Anioła Stróża

Źródło: Książka do nabozeństwa o Najsłodszym Sercu Jezusowym i 33 uwagi 1883

Święty Aniele Stróżu mój, Obrońco i Patronie szczególniejszy! pozdrawiam Cię przez Najświętsze Serce Jezusowe, prosząc pokornie, abyś mi użyczył choć jednej iskierki ognia tej miłości, którą płoniesz, chwaląc nieustannie Boga, Stwórcę swego; zapal tym świętym ogniem oschłe i zlodowaciałe serce moje, by tylko Bogiem zajęte, a w Nim Samym pociech szukało. Amen.

 

 

Guardian-Angel

 

 

Modlitwa do Swojego Anioła Stróża

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

O Stróżu mój Niebieski, duszy mojej Przewodniku i nieodstępny Towarzyszu, Obrońco i Opiekunie, Aniele Boży! Ty, który nieustannie błagasz Boga w Trójcy Jedynego o Łaski i Miłosierdzie dla mnie grzesznika(cy), pod skrzydła Opieki Twojej oddanego(ej); składam Ci za to najpokorniejsze dzięki, i proszę, abyś mnie nigdy w uczynkach i myślach moich nie odstępował; iżbyś mnie, jako nierozumne i zuchwałe dziecię sam we wszystkich potrzebach i przygodach za rękę prowadził, od grzechów powściągał, przeciw własnej swej woli i własnemu błędnemu rozumowi zasłaniał, abym zawsze posłusznym(ą) był(a) głosowi Twojemu; i od wszelkich innych nieprzyjaciół widomych i niewidomych statecznie bronił, czyniąc mnie posłusznym(ą) natchnieniom Ducha Świętego i gotując mi szczęśliwie w Panu skonanie przez zasługi Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Ciebie obieram, Aniele mój Stróżu, za świadka ostatniej woli duszy mojej. W chwili śmierci mojej powiedz Panu memu to, czego sam nie będę może w stanie powiedzieć: że wierzę w to wszystko, co mi Kościół Święty do wierzenia podaje, ze dla Miłości Boga nienawidzę grzechów moich, że wszystkim nieprzyjaciołom moim przebaczam, w Miłosierdzie Boga ufam, że chętnie umieram, bylebym Go więcej nie obrażał i cieszył się oglądaniem Boskiego Oblicza Jego; że Jego nade wszystko miłuję i pragnę ostatnie tchnienie moje do Świętego Serca Jezusa przelać; że mam nadzieję osiągnąć chwałę, którą On ceną Krwi własnej nabył dla nas i na koniec, że w Ręce Jego oddaję ducha mojego.

O Najświętszy Stróżu mój, Aniele Boży! przybądź mi ku pomocy w onę straszną godzinę, kiedy się dusza moja z ciałem rozstawać będzie, abym trafił na Sędziego Łaskawego, przez zasługi owej miłości gorącej, którą Jego Najsłodsze Serce na Krzyżu dla zbawienia ludzkiego pałało. O najlitościwszy Stróżu mój! miej sobie poleconą duszę moją; a gdy wyjdzie z ciała, ofiaruj ją Odkupicielowi mojemu, abym Go wespół z Tobą w Chwale Niebieskiej oglądał, doskonale miłował i z Nim się cieszył na wieki. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Oświadczenie z pokorną prośbą ku Św. Aniołowi Stróżowi

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Święty Aniele Stróżu nierozdzielnie przytomny wszelkich spraw moich świadku, wyznaję przed Tobą, i radbym wyznać przed całym światem niezmierna ku mnie, której dostatecznie się wychwalić i odwdzięczyć nie mogę, Dobroć Pana Boga naszego: że mi Cię mizernemu stworzeniu, tak ślicznego Anioła od urodzenia mojego na całe życie, wiele mogącym naznaczył stróżem. Ale kiedy sobie wspominam z jednej strony na nieustanną Twoją przy mnie obecność, na Twoją w niebezpieczeństwach życia mego obronę, na Twoją dla mnie przeciw pokusom czartowskim pomoc, na Twoje od grzechu mnie odwodzenie i do dobrego pobudzanie; za mną do Boga wstawianie się, niedoskonałych dotąd modlitw moich Bogu ofiarowanie, i wszelkie Twoje Dobrodziejstwa, którymi mnie jako dom Tobiasza zapełniałeś: z drugiej zaś strony zważając sobie rzadką moją o Tobie pamięć, ustawiczną nieczułość, ciągłe nieposłuszeństwo i niejakie pogardy, wstyd mi oczy zawiera i ledwie co serca czuję w sobie.

Wierząc jednak, iż jako Anioł pokoju gorzko płaczesz nad grzesznym, a cieszysz się z innymi Niebieskimi Duchami nad człowiekiem pokutującym, mam wielką ufność, że mnie od Boga sobie zleconego nie odstąpisz. A ja się też oświadczam szczerze, iż wiernie odtąd słuchać będę natchnień Twoich, wzywać Cię w potrzebach moich nie przestanę i strzec się chcę tego wszystkiego w Twojej obecności czego bym nie śmiał uczynić w oczach ludzkich. Jeślibym zaś miał kiedy z ułomności wykroczyć w tym moim postanowieniu, proszę Cię, o Święty mój Aniele, na Miłość Boga, który Ci mnie w opiekę oddał: abyś się nigdy jakąśkolwiek niewiernością moją ode mnie ile ułomnego nie odrażał. Wszakże poznajesz lepiej moją skłonność do złego a w dobrym niestateczność, wstrzymujże mnie w moich pożądliwościach i pokusach, oświecaj mnie w moich wątpliwościach, nie opuszczaj mnie, gdy w grzech wpadnę, wzbudzaj mnie do prawdziwej pokuty, oddalaj ode mnie grzechowe okazje, utwierdzaj mnie w moich dobrych chęciach, zanoś w Niebo moje jęczenia i wzdychania, i łącz je z wonnością kadzidła Twego, które nie ustając przed Tronem Baranka w ofierze składasz.

O! najukochańszy Aniele Stróżu wiesz dobrze o tym, że Chrzest Święty uświęcił mnie na Kościół, i na mieszkanie Samego Boga: brońże mnie od przystępu czarta przeklętego, rozpraszaj zasadzki jego, i nie dopuszczaj mi się poddawać w niewolę szatańską. Proszę cię, mój najwierniejszy Towarzyszu, zatrzymuj moje zmysły od rzeczy zakazanych, zajmij rozum mój myślami zbawiennymi, zaciemnij w sercu moim pierwsze wzruszenia moich namiętności, kieruj wszystkie zamysły, i sprawy moje do Chwały Boskiej, uproś  Łaskę przetrwania w dobrem aż do końca. A gdy mnie otoczą bóle śmierci, i piekielne niebezpieczeństwa, o Święty Aniele bądź stróżem i opiekunem moim, wytężaj siły twoje na pomoc moją, broń mnie wówczas od wszelkich pokus i napaści złego ducha, wyjednaj mi szczerą skruchę i żal prawdziwy za wszystkie moje grzechy, wyjednaj mi przebaczenie i Miłosierdzie u Boga, i nie odstępuj mnie, póki nie doprowadzisz do miejsca zgotowanego, gdzie chcę z Tobą wychwalać Boga na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Anioła Stróża

Źródło: Enchiridion indulgentiarum 1952

Wierzę, że jesteś Świętym Aniołem wyznaczonym przez Boga wszechmogącego, aby czuwał nade mną. Z tego powodu proszę i pokornie błagam, przez Tego, który Cię do tego wyznaczył, abyś w tym życiu zawsze i wszędzie strzegł mnie, nędznego, słabego i niegodnego, że jestem. Chroń i broń mnie od wszelkiego zła, a kiedy Bóg rozkaże mojej duszy opuścić ten świat, nie pozwól, aby diabeł miał nad nią jakąkolwiek władzę. Raczej, abyś delikatnie zabrał ją z mojego ciała i słodko poprowadził na Łono Abrahama z rozkazem i pomocą Boga, naszego Stwórcy i Zbawiciela, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

 

 

 

Modlitwy do Św. Anioła Stróża

Źródło: Anioł Stróż : książka do nabożeństwa 1891

Dzięki Ci, Święty Aniele Stróżu mój, za te dobrodziejstwa, którymi mnie ustawicznie obdarzasz. Proszę Cię uprzejmie, o Pośle i Dozorco Boży mnie od Pana mego za stróża i przewodnika ku wiecznej chwale przydany, abyś mi do końca dobrze czynić opieką i modlitwą swą nie przestawał. Odwodź mnie, jeślibym serce od dobrego począł odwracać; pobudzaj myśli ku dobremu skłaniającego, popędzaj drogami Pańskimi idącego, a na koniec tak mnie prowadź, abyś mnie do onej Chwały i Błogosławieństwa doprowadził, którą ty się cieszysz na wieki. Amen.

Pozdrawiam Cię, Święty Aniele Boży, kwitnący kwiatku niebieski, Książę szlachetny, któremu jestem od Pana Boga powierzony; miej litość nade mną grzesznym. Polecam się Tobie dnia dzisiejszego, prowadź mnie, proszę, ścieżkami Przykazań Bożych: broń ustawicznie od nieprzyjaciół zdrowia mego dusznego i cielesnego, a zjednaj mi to, abym nigdy z Łaski Bożej nie wypadł. Amen.

Święty Aniele Boży, Książę Niebieski, Stróżu i Dozorco mój wierny! okaż miłosierdzie nade mną. Dziękuję Ci za straż Twoją i za miłość, którą mnie niegodnemu okazujesz. Polecam Ci tej nocy duszę i ciało moje. Racz mnie przyczyną Twą bronić od wszego złego, abym w świętym pokoju zasnął i odpoczywał. Amen.

O Niebieski mój Strażniku, Duszy wierny Miłośniku: W opiekę Twą mnie danego, Oświeć, rządź, strzeż, broń złego. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Modlitwa do Świętego Anioła Stróża

Źródło: Wzniesienie duszy do Boga pobożnego chrześcianina 1823

O ty szanowny Posłańcze Pana, dany mi od Boga za Towarzysza i Stróża duszy mojej, jakże się cieszę z całego serca ze Cię w każdym razie mam przy boku moim. O jakże wzrusza mnie to zapewnienie Jezusa, iż wy Aniołowie Święci czujecie radość widząc pokutującego grzesznika i bardziej się z jego nawrócenia cieszycie, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych którzy pokutować nie potrzebują. To twoje uczestnictwo we względzie udoskonalenia się mojego, ta radość, którą doznajesz, gdy się staję lepszym i cnotliwszym, pobudza mnie, abym nie ustawał w ćwiczeniu się w cnotach chrześcijańskich. Twoja pilna troskliwość w dopełnianiu wiernie Woli Boga, niechaj mi będzie przykładem we wszystkich zdarzeniach życia mego, abym się starał wykonywać Wolę Najświętszą Boga mojego. O gdybym Cię, Święty mój Aniele Stróżu, godnie mógł naśladować! ach tak, wszystko chcę dopełniać cokolwiek siły moje wydołać mogą, wszystkie moje myśli i starania poświęcać na to będę, abym się stał godnym zbawienia wiecznego. Wy Święci Aniołowie Pana, jesteście przez Łaskę najdobrotliwszego Ojca Niebios do usługi ludziom w ich sprawie zbawienia przeznaczeni. To napełnia mnie serdeczną wdzięcznością ku Tobie, wieczny mój Boże, i w tym uczę się poznawać godność natury ludzkiej. O ileż w Oczach Przedwiecznego doznajemy względu, gdy was czyste i niepokalane duchy do usług naszych zesłał, to uszanowanie które ci oddaję mój Aniele Stróżu, niechaj mi będzie pobudką, abym mężnie walczył z przeciwnościami i podjuszczeniami grzechu, gdyż Ty ze mną tę trudną walkę podzielasz i siły moje wspomagasz. Bądź mi zawsze przytomnym w godzinie doświadczania, niechaj pamiętam w każdym momencie, że się przy mnie znajdujesz i niech przez ten wzgląd nic nie czynię takiego, co by oczy Twe święte i czyste obrażać mogło: uproś mi Łaskę u Boga, abym był zawsze cnotliwym, i bądź mi przytomnym w godzinie śmierci mojej. Gdy już życie moje doczesne zakończę, zaprowadź duszę moją przed Tron Boga, i uproś mi Miłosierdzie i zlitowanie u Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Ofiara na uszanowanie Św. Anioła Stróża.

Źródło: Anioł Stróż : książka do nabożeństwa 1891

Miły Bogu, a mój najwierniejszy Aniele Stróżu! w którego obecności tu klęczę, oddaję Ci powinne uszanowanie i o Anielskie Twoje upraszam błogosławieństwo. O! jak wielce Tobie do wdzięczności zobowiązany jestem, który będąc wielkim Nieba Książęciem, przecież zbawieniu i szczęściu memu raczysz służyć, mnie we dnie i w nocy wiernie pilnując. O! jak wiele Łask i pomocy u Boga dla mnie uprosiłeś, jak wiele razy zemstę Boską ode mnie odwróciłeś, jak wiele razy od grzechów i nieszczęścia mnie zachowałeś! Za te i inne niezliczone Dobrodziejstwa, dzięki Tobie z całego serca składam, i na ich godne odwdzięczenie, słucham na Twój honor niniejszej Mszy Świętej, tę ofiaruję Boskiemu Majestatowi na osobliwe pomnożenie przypadkowej Chwały Twojej; aby z niej wynikło Ci większe wesele, niżeli ja przez nieposłuszeństwo skinieniom Twoim Ciebie obraziłem. Jako zaś tej Świętej Mszy na honor Twój nabożnym sercem słucham, tak chciej miłościwie onej ze mną słuchać i Bogu memu na moje zbawienie ofiarować. A jako mnie Bóg z Dobroci nieskończonej pod Twą straż poddał, tak i ja polecam mnie w pilną Opiekę Twoją. O najukochańszy Aniele Stróżu! oddaję Ci swawolną wolę moją: abyś ją od złego odwodził, a do wszystkiego dobrego prowadził i przymuszał. Zachowaj mnie od szkodliwych poduszczeń, najbardziej w owej ostatniej życia mego utarczce, abyś mnie na większą Boga i Stwórcy naszego Chwałę, do wiecznego doprowadził Błogosławieństwa. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Inne modlitwy do Świętego Anioła Stróża

Źródło: Anioł Stróż : książka do nabożeństwa 1891

O Święty Aniele Stróżu! najwierniejszy pielgrzymstwa mego Towarzyszu, do pilnej straży mojej z Dobroci Boskiej naznaczony Aniele Stróżu, który od boku mego nigdy nie odstępujesz, jakąż Ci wdzięcznością odpłacić się zdołam za wierność, miłość i codziennie świadczone mi dobrodziejstwa liczne? Kiedy ja śpię, Ty mnie na warcie stoisz i strzeżesz, kiedy się smucę, Ty mnie cieszysz, kiedy upadam, Ty mnie dźwigasz, kiedy się weselę, Ty mnie przed nadmiarem ostrzegasz, kiedy na mnie pokusy biją, Ty mnie od złego odwodzisz, kiedy Boga kocham, Ty moje serce zagrzewasz, kiedy z ułomności mojej grzeszę, Ty mnie do pokuty namawiasz i Boga za mnie przepraszasz. O ileż razy byłby mnie dotknął Gniew Boży, gdybyś Ty, najpilniejszy Stróżu mój, nie był Twym wstawieniem się Gniew Boga ode mnie oddalił. Więc i teraz proszę Cię pokornie, nie wypuszczaj mnie z tej Twojej dalszej Świętej Opieki, ale jakoś mi służyć zaczął, tak tej usługi Twojej wdzięcznie dokonaj, iżbym ani na ciele szwanku, ani na duszy szkody żadnej nie doznawał(a). W utrapieniu ciesz mnie, w szczęściu naucz mnie umiarkowania, przed niebezpieczeństwem ręką Twą zasłoń, w pokusach umacniaj mnie wszystkimi sprawami moimi, myślami i rozmowami jak najlepiej rozrządzaj, abym się Stwórcy memu zawsze podobał(a) i z drogi Przykazań Boskich nigdy nie schodząc przy Łasce Odkupiciela mego na rękach Twoich skonawszy, do wieczności świętej z Tobą bez przeszkody szczęśliwie zaszedł (zaszła). Amen.

***

Źródło: Arka pociechy 1880r.

Święty Aniele, któremu Bóg z szczególnej Miłości Swojej zlecił, abyś mi w tym tu doczesnym i niebezpiecznym życiu towarzyszył, który mi w każdej potrzebie mojej przytomnym jesteś, w mych przeciwnościach cieszysz, w smutku zanurzonego podnosisz, w niebezpieczeństwie mnie upominasz i od nieszczęścia mnie strzeżesz! Dziękuję Ci z całego serca mego za tę Twą troskliwość i wierność, i proszę Cię, abyś raczył nie ustawać w dawaniu mi pomocy Twojej. Ja zaś pragnę ze wszystkich sił starać się, abym był(a) godny(a) Twej obrony; przeto: abym Cię nigdy nie zasmucił(a), Twych natchnień słuchać będę i we wszystkich mych uczynkach przypodobanie się Tobie przed oczyma mieć będę. Podaj mi swą rękę wspierającą, gdybym się miał(a) kiedy na drodze zbawienia mego potknąć; a jeślibym miał(a) upaść, to racz mnie łaskawie podnieść. Jeślibym zaś ustał(a) i zasnął(ęła), wtedy obudź mnie z ospałości mojej, zagrzewaj mnie do dalszego postępowania, i zatrzymaj mnie, gdybym miał(a) być kuszonym(na) do opuszczenia drogi cnotliwej, a udania się drogą występnych. Nie dopuszczaj tego nigdy, abyśmy się kiedy rozłączyli, ale bądź mi wiernym Towarzyszem póki pod Twą obroną szczęśliwie nie osiągnę kresu życia mego. Zwłaszcza bądź mi pomocą w godzinę śmierci mojej przeciwko natarczywościom i pokusom nieprzyjaciół mej duszy i oddaj mnie w Ręce Boga mojego, który mnie zlecił Twemu prowadzeniu i obronie, abym mógł wspólnie z Tobą Jego przez całą wieczność wielbić i wychwalać. Amen.

***

Źródło: Chwała Bogu na wysokościach : wybór nabożeństwa i pieśni kościelnych 1899

Aniele Święty, któremu Bóg przez nieskończoną Dobroć Swoją staranie około mojej duszy i ciała, straż nad moim sumieniem powierzył! Ty, który bronisz mnie w niebezpieczeństwach, wspierasz w potrzebach pocieszasz w zmartwieniu, podajesz dobre zamiary i myśli, składam Ci pokorne dzięki i błagam, abyś ciągle czuwać nade mną raczył, abyś mnie bronił od nieprzyjaciół i przeciwników moich; abyś oddalał wszelkie smutne przygody, złe myśli i chęci, wszelkie ponęty do grzechu. Racz mi wyjednać u Stwórcy moc i usposobienie do przyjęcia dobrych natchnień Twoich i do ich wykonania. Wspieraj mnie w każdej ważnej sprawie, a szczególniej w godzinę śmierci mojej, i nie opuszczaj, póki nie doprowadzisz mnie do wiecznej szczęśliwości. Amen.

***

Źródło: Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa 1883

Najsłodszy Aniele Stróżu, a najżyczliwszy mój Przyjacielu, Obrońco i Nauczycielu prawdziwy, Skarbie nieśmiertelności mojej szczęśliwej, dziękuję Bogu mojemu za to, że dał mi Ciebie za Stróża i Patrona, dziękuję i za wszystkie Dary, którymi Cię przyozdobić raczył. Dziękuję i Tobie najwierniejszy i najpilniejszy wszystkich potrzeb moich tak doczesnych jako i dusznych Opiekunie, że mnie świątobliwie bronisz, kochasz, i na ręku jako matka piastujesz; nie ustawajże, aż mnie stawisz Panu Bogu tam, skąd do straży mojej jesteś posłany. Żałuję, żem Ci nie zawsze na każde skinienie i natchnienie posłusznym(ą) był(a), i że Pana Boga obrażając, tak wiele razy Go zasmuciłem(am). Ty po staremu podawaj sercu mojemu to wszystko, czego Bóg chce ode mnie; lenistwo, oziębłość, i zatwardziałość serca mego oddalaj, słodź mi Miłość Boską, cukruj nabożeństwo do Najświętszej Panny. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.

***

Źródło: Bóg moją miłością, 1894

Aniele Boży Najświętszy, od Boga wyznaczony jako straż moja! dziękuję Ci za wszystkie Dobrodziejstwa, jakie mi kiedykolwiek wyświadczyłeś na ciele i na duszy. Chwalę i wielbię Cię, że mnie nędznemu(ej) tak wiernie służyłeś, broniąc od najazdów nieprzyjacielskich. Błogosławiona niech będzie ta godzina, w której za Stróża, za Obrońcę i Patrona danym mi zostałeś; niech błogosławioną będzie miłość Twoja ku mnie i czuła pieszczotliwość Twoja, dla której nie przestajesz starać się o moje zbawienie. W nagrodę wszystkich zasług od dzieciństwa mi wyświadczonych, ofiaruję Ci najgodniejsze i najszlachetniejsze Serce Jezusa Chrystusa, tak jako jest przepełnione wszelkim błogosławieństwem, prosząc, abyś mi wybaczył, że tylekroć sprzeciwiałem się Twoim Świętym natchnieniom i Ciebie najukochańszego towarzysza swego zasmuciłem(am). Oto teraz mocno stanowię we wszystkim Tobie być posłusznym i nadal wiernie służyć Bogu mojemu. Amen.

***

Źródło: Katolickie nabożeństwo modlitwy na wszystkie dni tygodnia 1859

Święci Aniołowie od Boga na straż ludzi naznaczeni, czczę was i oddaję Wam hołd przynależny. Dziękuję serdecznie za opiekę staranie i trudy, które macie, strzegąc nas i przywodząc do dobrego, a odwodząc od złego, iż nas pilnujecie od nieszczęścia, niebezpieczeństw, od obrazy Boskiej i od zdrad szatańskich zachowujecie, a prowadzicie na dobre i Bogu miłe postępki, za co od nas niech będzie Bogu Wszechmogącemu wieczna Chwała, a wam cześć nieustająca.

Zwracam się do Ciebie mój najwierniejszy i najukochańszy Aniele Stróżu, Obrońco mój i Opiekunie! czczę Cię ze wszystkich miar, najpierw żeś godniejszy ode mnie i Bogu miły, a potem dla tego, że mnie na krok nie odstępujesz, ale strzeżesz i bronisz od wszystkiego złego, za co ci serdeczne czynię dzięki. Brońże mnie i do końca życia mego, prowadź drogami zbawiennymi, wskazuj mi Obecność Boską we wszystkich, sprawach, abym się wstydził w oczach Boskich i twoich grzech najmniejszy popełnić. Nie przypuszczaj do serca mego innej miłości tylko Boską, nie przypuszczaj do głowy mojej innej myśli, tylko niewinną albo o Bogu. Strzeż zmysłów moich, żeby przeciw prawu Boskiemu nie wykroczyły. Zgoła widząc, żem jest drogie Dzieło Rąk Boskich Krwią Jego odkupione, Sakramentami uświęcone, strzeż mnie od wszystkiego złego dusznego i cielesnego, i zaprowadź mnie Przewodniku mój do Królestwa Niebieskiego. Amen.

 

Anioł Stróż

 

 

Źródło: Módlmy się czyli Zbiór krótkiego nabożeństwa na wszystkie 1871

Aniele Boży! Stróżu, Przewodniku mój! Opatrzność Boska pozwala Twemu czystemu duchowi, abyś mi był opieka, rada i wsparciem w złej dobie. Cześć Opatrzności Boskiej na wieki! dzięki Tobie Aniele Stróżu i opiekunie mój. Nie opuszczaj mnie! nie pogardzaj mną, choć tylekroć odpycham Twoje dobre natchnienie, nie opuszczaj mnie pełen miłości duchu! czysta, niebieska myśl Twoja, niech zawsze moją ziemską zwycięży, silne ramie Twoje niech mnie zaraz z upadku każdego podźwignie, niech mnie od nieszczęścia ochroni.

„Aniołom Swoim rozkazał, aby cię strzegli po wszystkich drogach Twoich!“ O Święci Aniołowie! mili, bliscy Boga jedynego, coście tylekroć zwiastunami Tajemnic Pańskich byli: coście tylekroć o nadzwyczajnych ostrzegali wypadkach; coście wiernych Bogu z tylu klęsk, z tylu przepaści cudownie wyprowadzili, bądźcież i nam opieką i ratunkiem w srogiej niedoli naszej! Prowadźcie nas przez ciężkie dla słabych sił naszych przejścia żywota naszego. Czyste, pełne miłości duchy wasze, niech nas otoczą, chronią, ratują, za Wolą Boga Najwyższego, za Przyczyną Przeczystej Maryi Najświętszej! Amen.

***

Źródło: Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

O Święty Aniele Boży, którego od początku życia mego dał mi Bóg za Opiekuna i Obrońcę, dzięki Ci składam za wszystkie dobrodziejstwa, któreś mi kiedykolwiek wyświadczył na duszy i na ciele. Chwalę i uwielbiam Cię, że raczysz mną biednym stworzeniem zawsze się opiekować i wiernie mi służyć. Niech będzie błogosławiona ta godzina, w której mi za Stróża, za Obrońcę i Patrona przeznaczonym zostałeś. Niech będzie błogosławiona Twoja ku mnie miłość i wszelka troskliwość, przez którą o zbawienie moje starać się nie przestajesz. Na wywdzięczenie za te wszystkie wierne przysługi, które mi od samego dziecięctwa wyświadczasz, składam Ci w ofierze Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa i proszę Cię, abyś mi przebaczył nieposłuszeństwo, ilem się razy Twoim świętym natchnieniom sprzeciwił(a) i Ciebie najwierniejszego przyjaciela mego zasmucił(a). Przyrzekam Ci odtąd być we wszystkim posłusznym(ą) i Bogu mojemu wiernie służyć do śmierci. Amen.

***

Źródło: Czas i wieczność 1864

Najpilniejszy i najwierniejszy pielgrzymstwa życia mojego Towarzyszu! do pilnej straży z nieskończonej Dobroci Boskiej mnie naznaczony Stróżu Aniele Święty, który mnie nigdy na krok nie odstępujesz! jakąż Ci wdzięcznością za te wszystkie koło duszy i ciała mojego podjęte prace Twoje nagrodzę, jakże tak wielką miłość i niezliczone dla mnie dobrodziejstwa oddam i zawdzięczę? Kiedy ja śpię, Ty przy mnie czuwasz; — kiedy w drodze jestem, Ty niebezpieczeństwa oddalasz; —kiedy się smucę, Ty mnie świętobliwymi modlitwami i nadziejami cieszysz; — kiedy upadam, Ty mnie Anielskimi rękami dźwigasz; — kiedy się weselę, Ty serce moje, aby Boga nie obrażało, hamujesz; — kiedy pokusy na mnie biją, Ty mnie serca dodajesz, i od złego odwodzisz; — kiedy się modlę, Ty serce moje zapalasz Miłością Boską, Ty wszystkie siły moje rozgrzewasz; — kiedy z ułomności ludzkiej grzeszę, Ty mnie do Świętej Pokuty namawiasz, Boga zagniewanego za mnie przepraszasz i od kary bronisz; — kiedy w cnotach ustaję jako ojciec, do dobrego mnie pobudzasz i wszystkiego dobrego życzysz mi… O jak dawno do wiecznego już bym był(a) wtrącony(a) pożaru, gdybyś był najmilszy zbawienia mego Stróżu, Boskiego nie oddalał Gniewu… Więc i teraz jak najpokorniej proszę Cię Aniele Obrońco mój, gorliwy Dozorco duszy mojej, nie wypuszczaj mnie z Twojej dalszej Opieki Świętej, aleś jako mną z Miłosierdzia Boskiego rządzić zaczął, tak Twe rządy wdzięcznie zakończ, żebym na ciele ani na duszy nigdy szkody nie poniosła. W utrapieniu ciesz mnie w niebezpieczeństwie ratuj mnie — w pokusach umacniaj mnie — wszystkimi sprawami jak najlepiej rozrządzaj, żebym się dobrotliwemu Stwórcy zawsze podobała, z drogi Przykazania Boskiego nigdy nie zbłądził(a); abym wszystkie sprawy moje, w Oczach Twoich podjęte, w Łasce Boskiej odprawiała — a potem z Wybranymi z dozoru Twego, przed Odkupicielem moim, przy obecności Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Patronów moich, stanąwszy w wieczności z Tobą bez przeszkody żadnej minąwszy czyścowy ogień, szczęśliwie pozostał(a). Amen.

***

Źródło: Aniół stróż chrześcianina katolika 1896

Aniele Święty, którego Bóg w nieprzebranej dobroci Swojej przeznaczył na mojego nieodstępnego niebieskiego Stróża, Opiekuna, Przewodnika i Doradcę; najserdeczniejszy i najwierniejszy przyjacielu duszy mojej, który mnie chronisz od wszelkiej szkody, który mnie pocieszasz w smutkach, pokrzepiasz, gdy na duchu upadam, od grzechu odwodzisz, do cnoty nakłaniasz, niegodne modlitwy moje przed Boga zanosisz i bezustannie wstawiasz się za mną, coraz nowe wypraszając mi łaski: składam Ci najpokorniejsze dzięki za wszystko to; a błagam Cię, abyś mi i nadal straży, opieki, obrony i natchnień Twoich nie odmawiał. Przede wszystkim zaś błagam Cię, abyś ode mnie wszelkie okazje do grzechu oddalał; w chwilach pokusy mnie wspierał, i wyjednał mi u Boga łaskę słuchania zawsze natchnień Twoich; na koniec proszę Cię abyś duszę ratował w chwili śmierci mojej, i nie odstępował jej, aż ją na łono Boga najmiłościwszego zaprowadzisz. Amen.

***

Źródło: Zabawa duchowna z różnych ksiąg nabożnych słodkich affektow 1825

Aniele Stróżu mój kochany dziękuję Ci za wszelkie około mnie podjętą straż, i proszę Cię pokornie, abyś mnie we wszystkich sprawach wewnętrznych i zewnętrznych dzisiejszych ku chwale Boskiej kierować raczył. Broń mnie od napaści czartowskiej, i wszystkiego złego, teraz, i w godzinę śmierci mojej. A gdy mnie już wszyscy opuszczą, Ty mnie nie opuszczaj, bądź mi natenczas pociechą i obroną: niech tak pod Twoją żyję opieką; żebyś i Ty miał pociechę zе mnie, i Bóg chwałę na wieki wieków. Amen.

***

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

O Święty mój Aniele Stróżu, którego mi Sam Bóg za Stróża i Obrońcę mego dał, upraszam Ciebie i oświadczam się przed Stwórcą Twoim, który Cię stworzonego, w Łasce Swojej Boskiej potwierdził; którego na wieki widzenia zażywasz, abyś mi tę twoją Anielską Łaskę, o Błogosławiony mój Strażniku, wyświadczył, żebyś te wszystkie modlitwy moje, tchnienia, westchnienia, które dla Boga mojego teraz czynię i czynić będę, przed nieograniczony Majestat Jego Boski oddał i ofiarował, żebym w godzinę śmierci mojej za Twoja Strażą, Opieką i Obroną, Twarz Jego Boską Miłosierną i Łaskawą znalazł(a), który po wszystką wieczność żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Modlitwa do Świętych Aniołów Stróżów, za dusze krewnych i przyjaciół w Czyśćcu pozostającymi

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Mój kochany Aniele Stróżu mój! i Wy Wszyscy Aniołowie zmarłych dusz wszystkich, jak krewnych, tak przyjaciół, i dobrodziejów moich, proszę Was, abyście Ojcu Przedwiecznemu ofiarowali i przedstawiali nieoszacowane zasługi Jezusa kochanego Syna Jego, jako też i Matki Jego, Panny Przenajświętszej i Wszystkich Świętych na wybawienie z Czyśćca dusz wspomnianych, które gdy przez Waszą pomoc dostąpią wiecznego pokoju, będą Wam pomagały wychwalać Boski Majestat przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Anioł Stróż

 

 

Modlitwa za dusze w Czyśćcu cierpiące do Świętych Aniołów i Świętych Pańskich

Źródło: Pociecha Dusz w Czyśćcu Cierpiących 1859

Święci Aniołowie Boży! którzy bezustannie Boga chwalicie i zarazem zbawienia naszego strzeżecie, spojrzyjcie jak dusze w Czyśćcu cierpiące do Was o pomoc wzdychają, módlcież się za nich do Najwyższego, aby męki ich skrócił, a do Waszego Towarzystwa je przyjął. Święci Pańscy proście za tymi opuszczonymi duszami, które w ostrym ich więzieniu tak usilnie wolności dzieci Bożych pragną. Święci Patryarchowie i Prorocy, Święci Apostołowie, Męczennicy, Wyznawcy, Święte Panny i Wszyscy Święci! Wstawcie się za nimi zjednoczonymi prośbami i ofiarujcie za nie Wasze szczere pragnienia, Waszą wiarę i gorliwość o Chwałę Bożą, i o zbawienie dusz ludzkich, Waszą wytrwałość w utrapieniach, radość w krzyżach i boleściach, Waszą krew za Chrystusa przelaną, Waszą łagodność i cierpliwość, Waszą modlitwę i pracę, Wasze uczynki pokutne i posty, Waszą niewinność i czystość, Waszą pokorę i miłość, Wasze w Bogu zatopione życie, aby się Ojciec Miłosierny nad nimi zmiłował, kary im darował, i przyjął je do Was do Królestwa Swego, gdzieby Go na wieki chwaliły. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023