Hymn do Św. Błażeja Biskupa i Mecz. Patrona od bolenia gardła.

Źródło: Korona Maryi czyli książka różańcowa 1851

Od ciężkich gardła choroby i przygody

Broń mnie Błażeju Święty, a te wrzody,

Które lud cisną, mnie niechaj nie szkodzą,

Co się przez grzech w gardłach ludzkich rodzą.

W tymeś Patronem, nam od Boga danym,

Przyczyniajże się bym skutkiem uznanym.

Nie znając bólu, twą opiekę sławił,

Boga i Ciebie w niebie błogosławił.

 

V. Od wszego złego gardłu przeciwnego.

R. Uwolnij nas Jezu za przyczyną Błażeja Świętego.

MODLITWA.

Najłaskawszy nasz Panie Jezu Chryste, który wiernym twoim na uzdrowienie gardła chorób, sługę twego Biskupa i Męczennika Błażeja Świętego Patrona opatrzyć raczyłeś, i onemu Ciebie proszącemu obiecałeś zbawienny wszystkim pomocy jego wzywającym w prośbach ich skutek, wejrzyj łaskawie na pokorną uniżoność naszą, a Jego wspomagającymi zasługami, który dla Ciebie krew wylał, wszelkie przeciwne gardła choroby i niebezpieczeństwa racz od nas oddalić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Świętego Błażeja, Biskupa i Męczennika o łaskę skruszonej, szczerej spowiedzi.

Źródło: Nabożeństwo do czternastu św. przyczyńców w potrzebie 1898

Miłości godny Święty Biskupie i Męczenniku dla Chrystusa! któryś dla licznych Twych zasług zyskał u Boga Łaskę, że możesz obronić i dopomóc tym, którzy wstydzą się szczerze wyznać swe grzechy, albo dla fałszywego wstydu mieli nieszczęście zatajenia swych grzechów na spowiedzi, a przez to popełnili świętokradztwo, proszę Cię gorąco, abym ilekroć przystępuję do Spowiedzi, mógł (mogła) w świetle Łaski Ducha Świętego wszystkie me grzechy, bez względu na ich liczbę i brzydkość, wielkość i tajność, wyznać w najgłębszej pokorze kapłanowi i uzyskać ich odpuszczenia, a przez to uniknąć nieszczęścia popełnienia świętokradztwa. Proszę Cię także, o wielki Święty, Sługo Chrystusa! dopomóż także i tym, którzy dla fałszywego wstydu zataiwszy grzech na Spowiedzi, zbezcześcili Krew Chrystusa Pana. Niechaj wyrzutami sumienia dręczeni poznają, jak wielkiej zbrodni się dopuścili; i niechaj chwycą się tego jedynego środka na uspokojenie wyrzutów sumienia, to jest niechaj spieszą do Spowiedzi, niechaj się szczerze i z skruszonym sercem wyspowiadają, niechaj poprawią nieważne Spowiedzi, i niechaj wyznawszy wszystkie grzechy co do ich liczby, okoliczności i brzydkości dostaną rozgrzeszenie, i otrzymawszy straconą Łaskę, dostąpią darowania kary wiecznej. Amen.

 

 

Modlitwa do Świętego Błażeja, Biskupa i Męczennika, w chorobie gardłowej.

Ukochany Święty Biskupie i Męczenniku Błażeju! któryś już tu za twego na ziemi żywota tak wielką litość i miłosierdzie miał nad ułomnościami zwierząt, a jeszcze więcej nad twymi bliźnimi, i z miłości do Jezusa, naszego najlepszego Zbawiciela, zniosłeś chętnie tak wiele mąk i katuszy, za to odebrałeś w zapłacie koronę niebieską: oto ja biedny, uciśniony, na gardło tak bardzo cierpiący człowiek, wzywam Twej przemożnej przyczyny i proszę Cię gorąco, niechaj doznam wyzdrowienia z mej choroby, abym mógł się znowu zająć moimi pracami i sprawami, uczynić zadość obowiązkom swego stanu i z pomocą Bożą mógł pełnić dobre uczynki na Chwałę w Trójcy Jedynego Boga i na zbawienie mej duszy. Amen.

 

 

Modlitwa do świętego Błażeja, Męczennika, Patrona od bólu gardła. 

Wszechmogący Boże! Majestatu Twego pokornie prosimy, abyś przez zasługi i przyczynę Świętego Błażeja uwolnić nas raczył od bólu gardła i od wszelkiego złego na duszy i na ciele, abyśmy zdrowi i weseli mogli Ci służyć. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *