Litania o Św. Florianie, Męczenniku

Nabożeństwo dzienne  tygodniowe i roczne 1869

 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Florianie, Męczenniku,

Święty Florianie, żołnierzu Chrystusowy najwierniejszy,

Święty Florianie, obrońco Wiary Świętej, niezwyciężony,

Święty Florianie, kolumno, w statku swym najmocniejsza,

Święty Florianie, mężu, sławą rycerską gardzący,

Święty Florianie, Pelikanie, krwią męczeńską płynący,

Święty Florianie, kwiateczku, krwią własną zafarbowany,

Święty Florianie, ziemio święta, żelazami katowskimi zorana,

Święty Florianie, ziemio cnót świętych, setny owoc rodząca,

Święty Florianie, niewodzie w morze świata zapuszczony,

Święty Florianie, w połowie dusz ludzkich do Chrystusa obfity,

Święty Florianie, jedyna Męczenników ozdobo,

Święty Florianie, przykładzie stanu rycerskiego.

Święty Florianie, Perło miasta Thecyi najdroższa,

Święty Florianie, Nowa Bogu w Laureaku ofiaro,

Święty Florianie, Krzaku ogniem Boskiej Miłości gorejący,

Święty Florianie, Mojżeszu z skały wodę wyprowadzający,

Święty Florianie, Skarbie nieprzebrany Łask Boskich,

Święty Florianie, Źródło żywe pragnących Boga,

Święty Florianie, Twierdzo miasta królewskiego najmocniejsza,

Święty Florianie, niezliczonymi udarowany cudy,

Święty Florianie, Zwycięzco tyranów najpotężniejszy,

Święty Florianie, Zwycięzco wszelkich żądz i pasji swoich,

Święty Florianie, Zwycięzco po pracach z Bogiem odpoczywający,

Święty Florianie, Ojcze Święty i Patronie Bractwa naszego najmilszy,

My synowie niegodni do Ciebie wołamy, wysłuchaj nas Panie.

Boże niepojęty w świętych twoich,

Abyś nam nad nieprzyjacielem dusznym zwycięstwo dać raczył,

Abyśmy namiętności nasze i chuci nieporządne pod ducha podbijać i one zwyciężać mogli,

Abyśmy w zgodzie i jedności braterskiej, pod Świętym Florianem wodzem naszym społecznie żyć mogli,

Abyśmy za przyczyną Świętego Floriana patrona, od głodu, powietrza i wojny uwolnieni byli,

Abyś nas w wierze, nadziei i miłości statecznie aż do śmierci zachować raczył,

Synu Boży Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Módlmy się: Boże, który nas Świętego Floriana męczennika twego wybornemi przykłady wzbudzać, i obroną uweselać raczysz; daj, abyśmy, którzy chwalebny męczeństwa jego tryumf rozpamiętujemy na ziemi, z jego towarzystwa radości dostąpić mogli w niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa itd.

 

Wezwania do św. Floriana, patrona strażaków
Święty Florianie – módl się za nami.
Nieustraszony męczenniku Chrystusowy,
Niezwyciężony obrońco wiary świętej,
Mężny rycerzu Chrystusowy,
Setniku umiłowany przez swych żołnierzy,
Wraz z żołnierzami umęczony za wiarę,
Pelikanie krwią męczeńską płynący,
Przemożny orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych,
Obrońco nasz przed klęską ognia,
Patronie walczących z klęską pożarów,
Przykładzie stanu rycerskiego,
Opiekunie polskiego narodu,
Wielokrotny obrońco naszego miasta,
Od wieków czczony na Kleparzu,
Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach,

Módlmy się: Męczenniku Święty, Święty Florianie, Twoje relikwie zostały przed wiekami do Ojczyzny naszej z wielką czcią przywiezione i częściowo złożone w naszym kościele, – Ciebie, wybrano na patrona naszej parafii, – prosimy Cię, Święty nasz Patronie, abyś tak jak dawniej wyjednywał Łaski i cuda u Boga, tak i teraz nie przestawał być naszym obrońcą i orędownikiem przed Bogiem oraz chronił nas od wszystkiego złego. Ciebie dziś czcimy jako danego nam od Boga opiekuna. Wypraszaj nam u Boga Łaski oraz cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na uczestnictwo w chwalebnym tryumfie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. Floriana

Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

 

Wspomóż nas, Panie, a wejrzawszy na zasługi Św. Floriana Męczennika, udziel nam Miłosierdzia, abyśmy już tu na ziemi szczęścia prawdziwego doznali, które pochodzi z zamiłowania cnoty i pełnienia swych powinności sumiennie, i abyśmy w przyszłości z Jego społeczeństwa cieszyć się mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Św. Floriana

Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Męczenniku Święty, który dla miłości Jezusa Chrystusa i dla Wiary Świętej idąc z wesołą twarzą na męczarnie, modliłeś się: „Boże, Tyś nadzieja moja; zaprzeć się Ciebie, Stwórcy i Odkupiciela mego, nie mogę; Twój żołnierz jestem, daj mi mocne serce ku wycierpieniu męki”; Florianie Błogosławiony, którego kości męczeńskie zostały do kraju naszego przeniesione z wielką czcią i radością ludu: jako nas przez mnogie cuda Boskie za Twoją przyczyną sprawiane, raczyłeś dawniej Łaskami obdarzać, tak i teraz i zawsze nie przestawaj być Obrońcą i Przyczyńcą naszym przed Bogiem, aby nas od wszystkiego złego wybawił i za lud swój litościwie policzył; a uproś nam męstwo Twoje i wytrwałość Twoją. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2021

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *