Św. Franciszek Ksawery

 

 

 

 

Uwagi dotyczące nabożeństwa do Św. Gerarda Majelii.

Święty Gerard patron dobrej Spowiedzi, cudotwórca 1929r.

Wskazówki

Wskazówka. Jeżeli drogi czytelniku, żyjesz w grzechu śmiertelnym i pragniesz odprawić dobrą spowiedź, musisz najpierw zadać sobie te dwa pytania:

1-sze jakie grzechy śmiertelne popełniłeś od ostatniej dobrej spowiedzi;

2-e jak często je popełniałeś?

Gdy odpowiesz na te dwa pytania, powinieneś wtenczas skłonić swoją wolę:

a) do żalu serdecznego, żeś obraził Boga swym i grzechami śmiertelnymi,

b) znienawidzić je wszystkie,

c) uczynić mocne postanowienie nie popełniać nigdy grzechu śmiertelnego.

Żałując powinieneś obrzydzić sobie grzechy śmiertelne z właściwych pobudek. Inaczej Bóg ci nie przebaczy. Pobudki, które otrzymują przebaczenie są albo mniej doskonałe, jako to: szpetność grzechu śmiertelnego, obawa piekła, mąk nieskończonych i utrata nieba; lub doskonalsze pobudki, jak: krzywda wyrządzona Bogu, która nieskończoną Dobroć obraża. Akt żalu, wzbudzony z mniej doskonałych pobudek, nazywa się „skruchą”, albo „żalem niedoskonałym”. Akt żalu, uczyniony z doskonałej pobudki, nazywa się „Żalem doskonałym ” i otrzymuje przebaczenie w chwili, gdy go się wzbudzi bez rozgrzeszenia, a wzbudzając go, miej przynajmniej intencję spowiadania się z grzechów. Powinieneś wzbudzić akt skruchy i żalu doskonałego przed i podczas Spowiedzi. Możesz uczynić akt skruchy w ten sposób:

O, mój Boże, ponieważ przez grzechy moje utraciłem Niebo i zasłużyłem na piekło i ogień wieczny, żałuję przede wszystkim, żem Ciebie, Dobro Nieskończone, obraził, czynię mocne postanowienie nieobrażania Cię więcej grzechem śmiertelnym (Św. Alfons).

Zalecenie.

Przyrzeknij Św. Gerardowi, że wykonasz jakiś czyn przez wdzięczność za Łaski otrzymane za jego przyczyną: np. ogłosisz łaskę w gazecie katolickiej. Tym sposobem przyczynisz się do rozszerzenia nabożeństwa do swego dobroczyńcy. Pewna osoba, która przez wdzięczność za dobrodziejstwa Św. Gerardowi, ogłosiła Łaskę otrzymaną w gazecie katolickiej irlandzkiej dnia 18 lutego 1899 roku, zeznaje, że najskuteczniejszym sposobem uczczenia Św. Gerarda jest — zakupić kilka krótkich życiorysów Świętego Gerarda i rozdać krewnym i znajomym.

 

 

Litania do Św. Gerarda Majelii

Święty Gerard patron dobrej Spowiedzi, cudotwórca 1929r.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Święta Marya, módl się za nami.

Święty Gerardzie, godny synu Św. Alfonsa Ligouri’ego,

Święty Gerardzie, Aniele czystości i niewinności,

Święty Gerardzie, umiłowany przez Dzieciątko Jezus,

Święty Gerardzie, posilany przez Św. Michała chlebem Aniołów,

Święty Gerardzie, ozdobiony najwyższymi Darami Łaski,

Święty Gerardzie, służebniku wybrany Niepokalanej Dziewicy,

Święty Gerardzie, naśladowco wierny Męki Zbawiciela,

Święty Gerardzie, seraficzny czcicielu Jezusa w Eucharystii,

Święty Gerardzie, największy nieprzyjacielu samego siebie,

Święty Gerardzie, przykładzie wzniosłej miłości nieprzyjaciół,

Święty Gerardzie, wzorze skromności,

Święty Gerardzie, niezrównany w cierpliwości wśród upokorzeń,

Święty Gerardzie, mężu pracy i modlitwy,

Święty Gerardzie, zawsze z zaparciem pełniący Wolę Bożą,

Święty Gerardzie, pochłonięty żarliwością o zbawienie dusz,

Święty Gerardzie, mistrzu oświecony Bożą Mądrością,

Święty Gerardzie, wyjawiający grzechy tajone,

Święty Gerardzie, uśmierzający niezgody i nienawiści,

Święty Gerardzie, postrachu szatanów,

Święty Gerardzie, Ojcze i karmicielu ubogich,

Święty Gerardzie, Skarbniku dóbr Opatrzności,

Święty :Gerardzie, obdarzony Łaską uzdrawiania chorych,

Święty Gerardzie, Opiekunie matek i dzieci,

Święty Gerardzie, wsławiony cudami,

Święty Gerardzie, chwało i ozdobo Zgromadzenia Redemptorystów,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami Święty Gerardzie.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O Wszechmogący i Wiekuisty Boże, Który od lat dziecinnych pociągnąłeś ku sobie Św. Gerarda, czyniąc go podobnym wizerunkowi Syna Twego Ukrzyżowanego, daj, prosimy Cię, abyśmy naśladując jego przykłady, stali się podobnymi Boskiemu Wizerunkowi, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Gerard Majella

 

 

Modlitwa o cnotę czystości.

Książka misyjna OO. Redemptoryści 1947

O Jezu, Synu Boga Żywego, Jasności światła wiecznego, któryś nieskończenie czysty od wieków był zrodzony w Łonie Ojca Przedwiecznego, a w czasie chciałeś się narodzić z Dziewicy Najświętszej i Niepokalanej, oto ja najnędzniejsze stworzenie Twoje błagam Cię z głębi serca: zachowaj mnie czystym na duszy i na ciele.

Spraw, aby święta czystość w Twym Kościele Świętym zakwitła na nowo w całym blasku, na większą Chwałę Twoją i zbawienie dusz przez Ciebie odkupionych.

O Najczystsza, Niepokalana, zawsze Panno, Maryo, Córko Ojca Przedwiecznego, Matko Syna Bożego, Oblubienico Ducha Świętego, Najdostojniejszy żywy Przybytku Trójcy Przenajświętszej, Lilio czystości, Zwierciadło bez zmazy, wyjednaj mi o Najdroższa Matko, u swego Syna i mego dobrego Jezusa czystość duszy i ciała; błagaj Go, by ta piękna cnota kwitnęła coraz bardziej we wszystkich warstwach społeczeństwa chrześcijańskiego.

Najczystszy Oblubieńcze Niepokalanej Maryi, chwalebny Św. Józefie, który zasłużyłeś na szczególniejszy zaszczyt być Ojcem przybranym Jezusa Chrystusa, samej niewinności, nieskażony Opiekunie Dziewicy dziewic, wyjednaj mi Miłość Jezusa, Boga i Zbawiciela mego, i szczególniejszą Opiekę Matki Najświętszej Maryi Panny.

Spraw to również, o Św. Józefie, opiekunie wszystkich dusz czystych, aby święta cnota czystości, którą umiłowałeś w szczególniejszy sposób, także przeze mnie i przez wszystkich innych ludzi coraz więcej miłowana była.

A Ty najwierniejszy miłośniku Jezusa, Maryi i Józefa, jasny wzorze chrześcijańskiej skromności, odnowicielu w Twych czasach pobożności i dobrych obyczajów, szczególniejszy nasz orędowniku i wzorze, Święty Bernardynie, przedstaw nasze błagania Najświętszej Rodzinie i uproś u Niej dla czasów naszych, aby wraz z pobożnością i bojaźnią Bożą święta czystość duszy i ciała zapanowały we wszystkich rodzinach chrześcijańskich i u wszystkich dzieci Świętego Rzymsko-Katolickiego Kościoła, Matki naszej. Amen.

(300 dni odpustu za każdy raz. Raz w miesiącu odpust zupełny; Pius IX., dnia 26 lutego 1862).

 

 

Gerard Majella

 

 

Modlitwa do Św. Gerarda Majelii o dobrą Spowiedź.

Święty Gerard patron dobrej Spowiedzi, cudotwórca 1929r.

O Święty Gerardzie, „Patronie dobrej Spowiedzi”, który dodawałeś odwagi duszom zdjętym wstydem i bojaźnią, który przypominałeś biednym grzesznikom grzechy dobrowolnie zatajone przed sługami Bożymi (kapłanami), który wyprosiłeś żal im szczery, postanowienie woli i szczere wyznanie, dopomóż i mnie. Pragnę odprawić dobrą i szczerą Spowiedź. Jeżeli jest jakiś grzech, którego z własnej winy nie wyznałem, przywiedź mi go na pamięć i dopomóż do szczerego wyznania.

Pośpiesz z pomocą, bym dobrze wyznał wszystkie moje grzechy. Uproś mi szczery żal za nie i mocne postanowienie nie obrażania Boga już nigdy grzechem śmiertelnym. Bądź przy mnie, o Św. Gerardzie, w chwili, gdy klęczeć będę przy konfesjonale. Dopomóż mi do wyznania wszystkich grzechów pomimo bojaźni lub wstydu. O św. Gerardzie, w twe ręce składam tę Spowiedź. Bądź dla mnie tym, czym byłeś dla innych biednych dusz: „Aniołem Bożym, zesłanym dla wybawienia mnie z piekła”. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *