Św. Idzi

 

 

 

 

Litania do Św. Idziego

Droga do Nieba Olesno 1901

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami.

Święta Boga Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Idzi, z rodu Królów Greckich pochodzący,

Święty Idzi, w sławnym mieście Atenach zrodzony,

Święty Idzi, od młodości w naukach i pobożności wyćwiczony,

Święty Idzi, miłością ku Bogu pałający,

Święty Idzi, ubogich suknią własną ukrywający,

Święty Idzi, dostatkami i majętnościami gardzący,

Święty Idzi, cudami niezliczonymi słynący,

Święty Idzi, na pustyni, ostry źywot prowadzący,

Święty Idzi, o tajemnicach niebieskich rozmyślający.

Święty Idzi, od łani mlekiem z Opatrzności Boskiej karmiony,

Święty Idzi, ziółkami strudzone swe ciało posilający,

Święty Idzi, z łuku ciężko raniony,

Święty Idzi, Pana Boga proszący, aby się nigdy rana nie zagoiła,

Święty Idzi, od króla Francuskiego na puszczy przywitany,

Święty Idzi, dawco zbawiennej rady królowi,

Święty Idzi, królewskimi darami i złotem gardzący,

Święty Idzi, w służbie Boskiej nieustający,

Święty Idzi, klasztoru Nemońskiego Opacie,

Święty Idzi, przykładzie cnót wszelkich,

Święty Idzi, grzeszników do Pana Boga nawracający,

Święty Idzi, ubogich i sierot opiekunie,

Święty Idzi, króla Francuskiego doskonały spowiedniku,

Święty Idzi, umarłego syna książęcego wskrzeszający,

Święty Idzi, prorockim duchem ozdobiony,

Święty Idzi, dzień śmierci swojej przepowiadający,

Święty Idzi, przez Aniołów do Nieba wzięty,

Święty Idzi, do Ciebie się udajemy Patronie nasz doświadczony,

Święty Idzi, morowe powietrze uśmierzający,

Święty Idzi, w bydlęcych zarazach ludzi pocieszający,

Święty Idzi, kalectwa i niemocy ludzkie uzdrawiający,

Święty Idzi, na każdego do ciebie nabożnego łaskawie spoglądający,

Święty Idzi, za pokutujących modlący się,

Święty Idzi, za grzesznikami do Pana Boga się przyczyniający,

Święty Idzi, w Królestwie Niebieskim światłością chwały otoczony,

Święty Idzi, konających do Ciebie ofiarowanych uzdrawiający,

Święty Idzi, sierot i ubogich opiekunie,

Święty Idzi, od szarańczy, powietrza i różnych niebezpieczeństw zachowany,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wybaw nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  Zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami Błogosławiony Idzi Święty,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże! któryś przez zasługi Idziego Świętego, wzywających Jego imienia i opieki, od wszelakiej niemocy niebezpieczeństwa uwalniać raczył! prosimy Cię, aby czego dla grzechów naszych otrzymać nie możemy, za Jego przyczyną skutecznie otrzymać mogliśmy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Idzi

 

 

Modlitwa do świętego Idziego o poznanie grzechów i dobrą, szczerą spowiedź.

Nabożeństwo do czternastu św. przyczyńców w potrzebie 1898

O Święty Idzi, Tyś już w pierwszej młodości wziął sobie do serca słowa Pana: „Uczcie się ode Mnie, albowiem Ja jestem cichy i pokornego serca“, dlatego wzgardziłeś każdą chwałą i każdym zaszczytem tego świata, a przez to zyskałeś łaskę, żeś serce zachował czyste, i aż do późnego wieku zdołałeś prowadzić miłe Bogu życie. Ja zaś mizerny muszę z boleścią wyznać, że z pychy, lekkomyślności i niewczesnej zarozumiałości poszedłem za mymi skłonnościami, wyszukiwałem niebezpieczne sposobności, oddałem się uciechom tego świata, zgrzeszyłem ciężko i często, i obraziłem, zasmuciłem i zagniewałem mego najlepszego Pana, Boga i Ojca. Ach, przejęty boleścią za me stracone życie, pełen skruchy, że utraciłem Łaskę Boga i na Jego sprawiedliwy gniew zasłużyłem, pragnę z całego serca przebaczenia przez szczerą, pokorną Spowiedź. Jednakże pycha moja opiera się temu, a strach i przerażenie mnie przejmuje na myśl, że mam grzechy moje wyznać kapłanowi. Do tego nie znam wszystkich moich grzechów i występków, jakżeż mam się ich szczerze spowiadać, aby uzyskać przebaczenia? Przeto proszę Cię, o Sługo Boży! wyjednaj mi Twoją przyczyną, aby Duch Święty Swym Światłem Niebieskim oświecił me serce, iżbym poznał mnogość, wielkość i złośliwość grzechów moich; niechaj mi dopomoże, abym się ich tak pokornie, w skrusze i szczerze spowiadał, jak to tylu Świętych Pokutników uczyniło, iżbym odpuszczenia grzechów i spokoju sumienia dostąpił. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *