Litania do Św. Izydora

Głos wiernych do Boga 1888

 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Izydorze, wierny sługo Boży,

Święty Izydorze, Czcicielu Najświętszej Maryi Panny,

Święty Izydorze, odznaczający się szczególniejszem nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu,

Święty Izydorze,  Patronie ludzi ubogich,

Święty Izydorze,  troskliwy Ojcze sierot,

Święty Izydorze, przykładzie małżonków,

Święty Izydorze, Zwierciadło ludzi pracowitych,

Święty Izydorze, Ozdobo i pociecho nasza,

Święty Izydorze,  Oraczu błogosławiony,

Święty Izydorze, Rolniku szczęśliwy,

Święty Izydorze,  Pracowniku pobożny,

Święty Izydorze,  pełen mądrości Boskiej,

Święty Izydorze, sługo Boży dobry i doskonały,

Święty Izydorze, sługo Boży łaskawy i cichy,

Święty Izydorze, sługo Boży pokorny i sprawiedliwy,

Święty Izydorze, sługo Boży roztropny i miłosierny,

Święty Izydorze, sługo Boży szczery i bogobojny,

Święty Izydorze, sługo Boży trzeźwy i cudzego niepragnący,

Święty Izydorze, przykazań Boskich przestrzegający,

Święty Izydorze, Mistrzu nabożeństwa,

Święty Izydorze, wzorze posłuszeństwa dla swoich przełożonych,

Święty Izydorze, Towarzyszu Aniołów,

Święty Izydorze, Dziedzicu niebieski,

Święty Izydorze, na ziemi od ludzi wzgardzony, a po śmierci od Boga uczczony,

Święty Izydorze, za życia cuda czyniący,

Święty Izydorze, z Anioły zrównany,

Święty Izydorze, nad króle wywyższony,

Przez łaskę i miłość Tobie daną,

Przez świątobliwe życie Twoje,

Przez pokorę, jałmużny i miłosierdzie Twoje,

Abyśmy z grzechów powstali,

Abyśmy się w cnotach ćwiczyli,

Abyśmy łaskę Bożą otrzymali,

Abyśmy czyny Twoje naśladowali,

Abyśmy od gniewu Bożego i wszystkiego złego wolni byli,

Abyśmy się w świecie nie kochali,

Abyśmy na obecność Boga zawsze i wszędzie pamiętali,

Abyśmy Boga całem sercem kochali,

Abyśmy Jego woli posłusznymi byli

Abyśmy od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowani byli,

Abyśmy przy śmierci ratunku Twego doznali,

Abyśmy w dzień sądu na prawicy Bożej stanęli,

Abyśmy z Tobą w niebie Pana Jezusa oglądali,

Abyśmy z Maryą Najświętszą radości wiecznej zażywali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Niech będzie błogosławione najsłodsze Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najchwalebniejszej Panny Maryi Matki Jego, świętego Izydora i wszystkich Świętych, teraz i na wieki wieków Amen.

  1. Módl się za nami święty Izydorze!
  2. Abyśmy się stali godnemi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ. Wszechmogący wieczny Boże! który nie przebierasz w osobach ludzkich, ale każdego zbawić pragniesz; który prostotą wzgardzoną od świata, nigdy się nie brzydzisz, ale w ojcowskiej miłości, jednakową łaskę swoją wszystkim pokazujesz, prosimy Cię pokornem sercem, racz pamiętać o nas niegodnych sługach Twoich i nie opuszczaj nas Ciebie kochających, ale za przyczyną świętego Izydora Patrona naszego, wszystkie prace nasze i nabożeństwa codzienne, – niech Ci przyjemnymi będą; ześlij nam na pomoc Aniołów św., daj cierpliwość w pracach i przykrościach naszych. Na ostatek nieprzebrane miłosierdzie Twoje pokaz nam przy końcu życia naszego, abyśmy około roli i gospodarstwa pracując, nie zaniedbywali zbawienia duszy naszej, i do chwały wiecznej przypuszczonymi byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Modlitwy w dzień Św. Izydora

Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

 

A n t y f o n a.

Poczciwej pracy zawsze Pan Bóg błogosławi, a wieczną darzy chwałą i pożytkiem.

  1. Módl się za nami, Wybrańco Chrystusowy, Patronie rolników, święty Izydorze !
  2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.
  3. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
  4. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się: Boże! który cuda swej dobroci i łask w świętym Izydorze rolniku okazać raczyłeś; a w cnotach Jego zbawienne przykłady dla wszystkich podałeś i w zasługach przez nasze pracowitość i uczciwość, niebieskiego błogosławieństwa spodziewać się dozwoliłeś: wejrzyj łaskawie na nasz stan rolniczy, daj się cieszyć pożytkami z poczciwej pracy, ku Twej większej chwale, przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego, który z Tobą i Duchem świętym żyje i króluje, jako Bóg w Trójcy jedyny, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa druga.

Boże Wszechwładny! wielki gospodarzu całego świata, którego dzieła opatrzności w każdym listku, w każdej trawce i w każdym owocu, jako cuda Twoje szczególne, codziennie i z podziwianiem widzimy, wyznajemy i uwielbiamy: przez przyczynę św. Izydora Oracza-Rolnika, Patrona naszego, wejrzyj łaskawie na nas, a gdy rozkazać raczyłeś, abyśmy w pocie czoła pożywali chleba, dodawaj że nam sił i wytrwania w pracy, odwracaj przeciwności i klęski, opatruj żyznością ziemię naszą, aby to wszystko, co ku potrzebom naszym stworzyć raczyłeś, mogło nam przynosić żądane pożytki. Ojcze Niebieski! błogosław nasze role, łąki, lasy, wody, bydlęta i wszelki dobytek, a ochraniaj nas od powodzi i gradobicia, od chorób, powietrza, głodu, ognia i wojny; niech nasza ziemia spokojnie wydaje liczne plony. Boże wszechmogący! daj abyśmy w zdrowiu i pokoju, przez Syna Twego Jezusa Chrystusa, ludziom dobrej woli obiecanym, pracując, niebieskich darów Twojej opatrzności bezpiecznie używać mogli, i Twoje Najświętsze Imię, Boże w Trójcy Jedyny, wychwalał’ na wieki wieków. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2023