Św. Roch

 

 

 

 

Godzinki o Przebłogosławionym Rochu

Nabożeństwo dzienne tygodniowe i roczne 1869

JUTRZNIA.

Otwórz wargi i serca, nasze Panie,

Na sługi twego Rocha wysławianie,

Niech nam twa, Rochu Święty obrona,

Od plag gniewu boskiego będzie zasłona,

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.

Jak była na początku, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn.

Ojczyzna Świętych Narbona,

Tego nam daje Patrona,

Krzyżem przyozdobionego,

Znakiem zbawienia naszego.

Którym życie całe było,

Lub na wszelkich nie schodziło,

Delicjach Paniczowi

Wielkich dzierżaw dziedzicowi.

V. Nie daj mi Boże chełpić się w czym innym, jedno w krzyżu Chrystusowym.

R. Przez którego mi świat ukrzyżowan jest, a ja światu.

V. Módl się za nami błogosławiony Rochu,

R. Abyśmy się stali wolnymi od morowego powietrza.

V. Módlmy się. Boże chwalebny w Chwale Świętych twoich, który wszystkich do ich się przyczyny uciekających, prośby łaskawie wysłuchiwać raczysz, wejrzyj na lud twój Świętego Patrona Rocha nabożnie wspominający, aby za jego przyczyną od chorób zaraźliwych i powietrza morowego, które na ciele swoim dla Chwały Imienia Twego ponosił, wolnym zostając, winne Tobie zawsze dzięki oddawał. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

V. Błogosławmy Panu,

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

PRYMA.

Niech nam twa Rochu Święty obrona… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Wielkimi sukcesjami,

Pogardza jako śmieciami,

Nędze, prace, powłóczenie!

Jego szczególne pragnienie.

Z nabożeństwem miejsca święte,

U całego świata wzięte,

Zwiedza, świętym się poleca,

Cnót jasnością, świat oświeca.

V. Wszystkom na świecie za błoto poczytał!

R. Abym tylko Chrystusa pozyskał!

V. Módl się za nami błogosławiony Rochu,

R. Abyśmy się stali wolnymi od morowego powietrza.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

TERCJA.

Niech nam twa Rochu Święty obrona… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

I na moc się  wydaje

Bliźniego, ile sił staje.

Heroiczną zdjęty miłością,

Opatruje go z pilnością.

Chorób i najobrzydliwszych,

Po miastach zapowietrzonym,

Od wszech służy opuszczonym .

V. Wyszedłeś na uzdrowienie ludu twego,

R. Na uzdrowienie z Chrystusem twoim.

V. Módl się za nami błogosławiony Rochu,

R. Abyśmy się stali wolnymi od morowego powietrza.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

SEKSTA.

Niech nam twa Rochu Święty obrona… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Cudami go Bóg okrasza,

Czym się najmniej nie podnasza,

Na nędz ludzkich oddalenie,

Zażywa i uzdrowienie.

Oddał paroxyzmy duszne,

Uskrom chuci nieposłuszne,

Które srodze obrażają

Boga i gniew zaciągają.

V. Dałem Cię za światło narodom,

R. Abyś był uzdrowieniem ich, aż na koniec świata.

V. Módl się za nami błogosławiony Rochu,

R. Abyśmy się stali wolnymi od morowego powietrza.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

NONA.

Niech nam twa Rochu Święty obrona… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Doświadcza sługi wiernego,

Pan powietrzem dotknionego.

Pieska jednego posługą,

Chorobę posila długą.

Więzieniem cnoty próbuje,

Które w własnych podejmuje

Włościach za pana nieznany,

Od swych nieuszanowany.

V. Nie zasmuci bynajmniej sprawiedliwego,

R. Cokolwiek z Ręki Boskiej nań przypadnie.

V. Módl się za nami błogosławiony Rochu,

R. Abyśmy się stali wolnymi od morowego powietrza.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

NIESZPORY.

Niech nam twa Rochu Święty obrona… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Więc do niezwiędłej korony,

Od Aniołów wprowadzony,

Za żywota, otrzymany,

Przywilej czyni doznany.

Gdy w każdej moru zarazie

I powszechnej śmierci skazie,

Wzywającym się przybywa,

Gniew im Boski przejednywa.

V. Ukarał nas Bóg dla nieprawości naszych,

R. A uwolnił nas dla przyczyny Świętego sługi Swego.

V. Módl się za nami błogosławiony Rochu,

R. Abyśmy się stali wolnymi od morowego powietrza.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

KOMPLETA.

Racz nas do Siebie łaskawy Boże nawrócić

A Gniew Twój chciej od nas odwrócić.

Niech nam twa Rochu Święty obrona,

Od kary Jego będzie zasłona.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

Jak  była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn.

Coś wyświadczył Wenecji,

Gdzie spoczywasz, co nacji

Każdej prawie w chrześcijaństwie,

W tutejszym też wyświadcz Państwie.

l Warszawa cudownego

Skutku wzywania twojego,

Przeszłego moru doznała,

Gdy Cię Patronem obrała.

V. Obrońcąś naszym Błogosławiony Rochu,

R. I zbawieniem w czasie utrapienia.

V. Módl się za nami błogosławiony Rochu,

R. Abyśmy się stali wolnymi od morowego powietrza.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

POLECENIE GODZINEK.

Te Patronie osobliwy,

Godzinki przyjm litościwy,

A obce kraje gubiącą,

Plagę odwróć nam grożącą.

Więc doczesne odwleczenie,

A od wiecznej uchronienie

Śmierci, uproś wołającym,

Twej się Łasce oddającym. Amen.

 

 

Św. Roch

 

 

Litania o Świętym Rochu

Droga do Nieba Olesno 1901

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święty Rochu, módl się za nami!

Święty Rochu z linii francuskich królów pochodzący,

Święty Rochu z rodziców bogobojnych zrodzony,

Święty Rochu w starości rodziców spłodzony,

Święty Rochu z przyczyny Matki Bożej na świat uproszony,

Święty Rochu z krzyżem czerwonym na piersiach urodzony,

Święty Rochu dwa dni w tydzień przy piersiach matki poszczący,

Święty Rochu jałmużniku ubogich,

Święty Rochu wzgardzicielu dóbr ziemskich,

Święty Rochu naśladowco Apostołów,

Święty Rochu hojny rozdawco dóbr twoich,

Święty Rochu wzgardzicielu dziedzicznych godności,

Święty Rochu w odzieniu pielgrzyma,

Święty Rochu wierny sługo Chrystusa Pana,

Święty Rochu w szpitalu służący,

Święty Rochu Krzyżem Świętym powietrza uskramiający,

Święty Rochu za pracę niewdzięcznością karmiony,

Święty Rochu ze szpitala wypchnięty,

Święty Rochu na pustyni w chorobie będący,

Święty Rochu w ojczyźnie od swoich nie poznany,

Święty Rochu od stryja do więzienia wtrącony,

Święty Rochu przez pięć lat w więzieniu będący,

Święty Rochu w więzieniu umarły,

Święty Rochu światłością z Nieba objaśniony,

Święty Rochu po znaku na piersiach poznany,

Święty Rochu od stryja opłakany,

Święty Rochu w kościele od tego stryja zbudowanym uczczony,

Święty Rochu po śmierci od wszystkich za Świętego miany,

Święty Rochu całego świata Patronie od zarazy morowego powietrza,

Święty Rochu cudami słynący,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Błogosławiony Rochu,

R. Abyśmy się stali wolnymi od morowego powietrza.

V. Módlmy się: Boże, Któryś jest Chwalebny w Świętych Twoich i wszystkim do Ciebie się udającym Opieki do zbawienia skuteczne wyświadczasz Łaski, daj, prosimy sługom Twoim za przyczyną Błogosławionego Rocha, Wyznawcy, który dla Imienia Twojego na ciele swoim powietrza morowego zarazę ponosił, abyśmy od niej uwolnieni, Imię Twoje Święte chwalili na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Roch

 

 

Litania do Św. Rocha II

 Nabożeństwo dzienne tygodniowe i roczne 1869

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Rochu, Chrystusa Wyznawco

Święty Rochu, drogi klejnocie całego świata

Święty Rochu, Patronie Państwa Włoskiego

Święty Rochu, godny Synu i ozdobo państwa francuskiego

Święty Rochu, Ojcze ubogich najłaskawszy

Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmężniejszy

Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcierpliwszy

Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwalebniejszy

Święty Rochu, najosobliwszy Patronie od powietrza morowego

Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystusowy

Święty Rochu,  obrońco Wiary Świętej najpotężniejszy

Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego ubóstwa naśladowco

Święty Rochu, najmilszy wdów i sierot Opiekunie

Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku

Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich najskuteczniejszy

Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności

Święty Rochu,  wodzu w drodze cnót najdoskonalszy

Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha Apostolskiego

Święty Rochu, Krzyża Pańskiego ponosicielu najcierpliwszy

Święty Rochu, życiem Aniele najniewinniejszy

Święty Rochu, wielki afektem i skuteczny Patryarcho ludu Bożego

Święty Rochu, Darem i Duchem Boskim przedziwny Proroku

Święty Rochu,  najgorliwszy nieumiejętnych doktorze

Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystusowego Wyznawco

Święty Rochu, najmocniejszy panieńskiej czystości obrońco

Święty Rochu, w którym wszystkich świętych zasługi z Boskiej dobroci szanujemy i czcimy,

Święty Rochu, wodzu i orędowniku wiernych

Boże w Trójcy świętej Jedyny, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Przez zasługi Św. Rocha, gorliwego Miłośnika Twego,

Abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył,

Abyś nas od moru grzechowego zachować raczył,

Abyś nas za przykładem Św. Rocha w Służbie Twojej Świętej utwierdzić raczył,

Abyś nam synom i córkom Jego zgodę i miłość prawdziwą dać raczył,

Synu Boży,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA. Uczynię go podobnym mężowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce.

V. Umiłował go Pan i przyozdobił go,

R. W szatę Chwały go przyoblekł.

V. Módlmy się: Boże, KtóryśBbłogosławionemu Rochowi, przez Anioła twego przyobiecał, że każdy nabożnie go wzywający od wszelkiego morowego naruszenia wolnym miał zostawać; daj nam prosimy, aby którzy jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług jego od śmiertelnego powietrza ciała i duszy byli zachowani. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

Lub:

 

Modlitwa do Świętego Rocha.

Boże, Któryś Błogosławionemu Rochowi, przez Anioła Twego, tablicę mu przynoszącego, przyrzekł, że kto jego pośrednictwa wzywać będzie, żadnym morowym powietrzem dotknięty nie zostanie, pokornie prosimy, abyśmy pamiątkę Jego pobożnie obchodząc, za Jego zasługami i modlitwami od zabójczej zarazy duszy i ciała uwolnieni byli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

Zdrowaś Marya… itd.

 

 

Św. Rocha

 

 

Hymn, czyli pozdrowienie Św. Rocha z łac. Ave Roche Sanctissime

 Nabożeństwo dzienne tygodniowe i roczne 1869

Witaj Rochu mężu Święty,

Tyś z wielkiego rodu wzięty,

Krzyżem świętym naznaczony,

Z lewej boku twego strony.

Gdy miejsca święte obchodzisz,

Zapowietrzonych przywodzisz

Do zdrowia samem dotlenieniem,

Z wielkim wszystkich podziwieniem.

Pozdrowienieć ponawiamy,

Zachowaj nas, upraszamy

Od wrzodów, moc nad którymi

Wziąłeś słowy anielskimi.

V. Módl się za nami Święty Rochu,

R. Abyśmy się wolnymi stali od powietrza morowego.

V. Módlmy się. Wszechmogący i Wieczny Boże, któryś dla zasług i przyczyny, Przebłogosławionego Rocha wyznawcy twego, ogólną jakąś na ludziach morową zarazę łaskawie oddalić raczył; daj ludowi Twemu o oddalenie takowegoż powietrza, do Twojej się Dobroci uciekającemu, aby za przyczyną tegoż chwalebnego Wyznawcy Twego, od tej zarazy i od wszelakiego zatrwożenia wolnym zostawał. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Roch

 

 

Modlitwa do Świętego Rocha.

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Błogosławiony kochanku, Boski Rochu Święty! wielkie są zasługi twoje przed Wszechmogącym Bogiem, dla których my słudzy Twoi mamy nadzieję stateczną, że nam zabijający Anioł przepuści i Bóg zdrowego zawsze użyczy powietrza. Służyłeś żyjąc jeszcze na świecie ludziom zarażonym powietrzem, bronisz i teraz wszystkich w Twojej wielowładnej obronie mocno ufających, ratujże i nas dla Miłości Boga twego, na którego Twarz wesoło patrzysz, w każdym niebezpieczeństwie naszym, abyśmy za przyczyną Twoją na ciele i na duszy zdrowotni do Woli Boskiej zostawali, a nagłej śmierci nigdy nie doznali. Amen.

 

 

Św. Roch

 

 

Modlitwa do Św. Rocha, patrona od powietrza.

Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Święty Rochu niepłodnym rodzicom za gorącymi modlitwami dany, i teraz w żywocie macierzyńskim na Chwałę Boską na piersiach wyrażonym krzyżem naznaczony. Uczyniłeś woli Boskiej zadosyć, kiedyś Boga i bliźniego tak kochał, żeś i życie Swoje na oczywiste niebezpieczeństwo śmierci podał, usługując zapowietrzonym. Toż staranie uczyń i około mnie, a Swoją godną przyczyną uchowaj mnie od zarazy powietrznej, i wszelkiej choroby, proszę cię o to przez Śmierć Jezusa Chrystusa, Który nie chce śmierci grzesznika, bo ja pragnę jeszcze żyć, abym za grzechy swoje pokutował; Boga się nakochał i nachwalił, i wtenczas żebym był zawołany z więzienia ciała śmiertelnego, kiedy będę przygotowany. Przy tym proszę cię Święty Pielgrzymie, prowadź mnie swoim przykładem do Świętego Jeruzalem, to jest: do Królestwa Niebieskiego. Niech i ja wygnaniec i podróżny na tym świecie, dążę myślą, sercem i dobrem życiem do Niebieskiej i Świętej Ojczyzny, aby Tam za Twoją przyczyną i przewodnictwem stanąwszy, pewien już był mego zbawienia i oglądał Boga mego, Który jest Celem i Metą serca i duszy mojej. Amen.

 

 

Św. Roch

 

 

Modlitwa do Św. Rocha na uproszenie odwrócenia chorób zaraźliwych.

Nabożeństwo do Świętego Rocha Wyznawcy Patrona w chorobach 1929

Wszechmogący i Wieczny Boże, któryś dla zasług Świętego Rocha, Wyznawcy Swego, wszelką na ludziach morową zarazę łaskawie powstrzymywać raczył, daj nam sługom swoim, do ciebie z ufnością się uciekającym, abyśmy od wszelkich chorób, a przede wszystkim od zarazy morowej wolnymi byli, by one nie szkodziły ciałom i duszom naszym.

Święty Rochu, wielki Miłośniku Boży, wielkie są twoje przed Bogiem zasługi, dla których, spodziewamy się, że nam karząca Sprawiedliwość Boża przepuści i zdrowego zawsze Bóg Dobrotliwy użyczy powietrza, a jakoś służył, żyjąc na świecie, ciężką chorobą dotkniętym bliźnim swoim, jak służysz i teraz wszystkim, którzy się do ciebie z ufnością uciekają, spraw to swymi u Boga modłami, abyśmy na ciele i duszy zdrowi zostawali i śmierci nagłej się ustrzegli. Amen.

 

 

Św. Roch

 

 

Modlitwa do Św. Rocha w czasie grasujących chorób zaraźliwych

Pokłon grzesznika na cześć i chwałę Najświętszej Maryi Panny 1860

Błogosławiony Kochanku Boski Rochu Święty wielkie są zasługi twoje przed Wszechmogącym Bogiem, dla których my słudzy twoi mamy nadzieję skuteczną, że nam zabijający Anioł przepuści i zdrowego zawsze Bóg użyczy powietrza. Służyłeś, żyjąc jeszcze na świecie, zarażonym ludziom powietrzem, bronisz i teraz wszystkich, w twojej wielowładnej obronie mocno ufających. Ratuj nas dla Miłości Boga Tego, na Którego teraz wesoło patrzysz, w każdym niebezpieczeństwie naszym, abyśmy za Opatrznością twoją na ciele i na duszy zdrowym i do Woli Boskiej zostawali, a nagłej śmierci nigdy nie znali. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *