(4 grudnia)

 

 

 

 

Godzinki o Świętej Barbarze, Pannie i Męczenniczce

Źródło: Śpiewnik kościelny i książka modlitewna ok. 1850r.

Na Jutrznię

V. Panie! otwórz wargi moje,

R. A usta moje opowiadać będą Chwałę Twoją.

V. Boże! pospiesz się ku wspomożeniu memu,

R. Panie! pokwap się ku ratunkowi memu.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Lub:

Zacznijcie wargi nasze czcić Boga naszego,

I wychwalać Jezusa wiecznie w Świętych Jego.

Przybądź Barbaro Święta przez twoją przyczynę,

Ku pomocy nam w życiu, i w śmierci godzinę.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, i zawsze i ninie.

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

W ciemnościach niedowiarstwa Barbara zrodzona,

Światłością Boskiej Łaski z Nieba obdarzona.

Bogu się prawdziwemu z młodu poświęciła,

Zupełny kwiat Panieństwa wiecznie poślubiła.

V. Jak lilija między cierniem:

R. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, prosimy Cię, okaż nam Swej Łaski Miłosierdzie, któreś nad Świętą Dziewicą i Męczennicą Twoją Barbarą miłościwie okazać raczył; abyśmy jej zasługami chwalebnymi od nagłej i niespodziewanej śmierci byli wyzwoleni, a Najświętszy Ciała i Krwi Chrystusowej Sakrament, przez przyczynę jej przed śmiercią naszą zbawiennie przyjąć mogli; a potem do Królestwa Twego wprowadzeni byli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Albo:

O Błogosławiona Panno i Męczenniczko Święta Barbaro, Patronko nasza, która sług twoich przy śmierci bez anielskiego chleba do wieczności nie opuszczasz, prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa Pana świata całego, Twego i naszego Odkupiciela, żebyś na śmierć Świętych Bożych uprosiła u Boga, abyśmy Sakramentem Ciała i Krwi Chrystusowej opatrzeni, doszli do Błogosławionej Wieczności, i między Wybranymi w Niebie żyli z Bogiem na wieki wieków. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu,

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

Na Laudes

Boże! pospiesz się ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Lub:

Przybądź Barbaro Święta przez twoją przyczynę… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Przewyborną urodą Panna ozdobiona,

Od ojca Dioskara na wieży zamkniona.

W budynku trzecie okno przyłączyć kazała,

By w Trójcy Jedynego Boga wychwalała.

V. Jako wieża Dawida szyja twoja, która zbudowana z obronami;

R. Tysiąc tarcz wiszą, na niej wszystka broń mocarzów.

V. Panie! wysłuchaj… itd. z modlitwą i wersetami jak na Jutrznię.

Na Prymę

Przybądź Barbaro Święta przez twoją przyczynę… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Gdy przed ojcowskim gniewem uciekać musiała,

Twarda jej skała środkiem wolne przejście dała.

Znaleziona od ojca, srodze potłuczona,

I za włosy zelżywie, do domu wleczona.

V. Znaleźli mnie stróżowie, co chodzą po mieście,

R. Zbili i zranili mnie, wzięli płaszcz ze mnie stróżowie murów.

V. Panie! wysłuchaj… itd. z modlitwą i wersetami jak na Jutrznię.

Na Tercję

Boże! pospiesz się ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Lub:

Przybądź Barbaro Święta przez twoją przyczynę itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Do ciemnego więzienia haniebnie wtrącona,

Przez niemały czas głodem okrutnie morzona.

Wszystko Panna cierpliwie, skromnie wytrzymała,

Jezusowi stateczną miłość okazała.

V. Wprowadził mnie Król do pokojów swoich.

R. Rozradujem się i rozweselę w Tobie.

V. Panie! wysłuchaj… itd. z modlitwą i wersetami jak na Jutrznię.

Na Sekstę

Boże! pospiesz się ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Lub:

Przybądź Barbaro Święta przez twoją przyczynę… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Na sąd przed Marcjanem tyranem stawiona,

Niewinnie od własnego ojca obwiniona.

Nic na łagodne mowy, na groźby niedbała,

Gruntowną utwierdzona wiarą mocno stała.

V. Pięknaś jest przyjaciółko moja, wdzięczna i ozdobna jako Jeruzalem.

R. Ogromna jako wojsko uszykowane.

V. Panie! wysłuchaj… itd. z modlitwą i wersetami jak na Jutrznię.

Na Nonę

Boże! pospiesz się ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Lub:

Przybądź Barbaro Święta przez twoją przyczynę… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Biczmi i wołowymi sieczona żyłami,

Bez litości ostrymi tarta skorupami.

Skatowana, w smrodliwą ciemnicę wrzucona,

Z ciężkich ran od Jezusa cudownie zleczona.

V. Przyłóż mnie jako pieczęć do Serca Twego,

R. Bo mocna jako śmierć jest miłość.

V. Panie! wysłuchaj… itd. z modlitwą i wersetami jak na Jutrznię.

Na Nieszpory

Boże! pospiesz się ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Lub:

Przybądź Barbaro Święta przez twoją przyczynę… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Żelaznymi drapano ciało paznokciami.

Boki rozpalonymi palono blachami.

Piersi mieczem obciąwszy, Pannę obnażyli,

I po ulicach miejskich haniebnie włóczyli.

V. Ukazały się kwiatki po ziemi naszej.

R. Przyszedł czas winnic obrzynania.

V. Panie! wysłuchaj… itd. z modlitwą i wersetami jak na Jutrznię.

Na Kompletę

Nawróć nas, Boże Zbawicielu nasz!

A oddal Swój Gniew od nas.

Boże! pospiesz się… itd. jak na Jutrznię.

Lub:

Nawróć, Boże, prosimy nas z Twojej Litości,

A przez prośby sług Twoich odpuść nasze złości.

Przybądź Barbaro Święta przez twoją przyczynę… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Za dekretem sędziego na plac śmierci wzięta,

Ręką jedyna córka ojca swego ścięta.

Na wesele Jezusa Oblubieńca poszła,

I Męczeńską z rąk Jego koronę odniosła.

V. Któraż to jest która wstępuje z puszczy opływającej rozkoszami?

R. Podparłszy się na miłym swoim.

V. Panie! wysłuchaj… itd. z modlitwą i wersetami jak na Jutrznię.

Polecenie Godzinek

Tobie Barbaro Święta te nasze godziny

Ofiarujem, wzywając twej świętej przyczyny.

Abyś w niebezpieczeństwach nam przy boku stała,

I u Boga szczęśliwą śmierć nam wyjednała.

Spraw byśmy Jezusowym Ciałem posileni

Szli drogą do wieczności i byli zbawieni.

Lub:

Tobie, święta Barbaro! te nasze godziny

Ofiarujem za nasze zbrodnie, brzydkie winy,

Abyś, gdy się będziemy z tym rozstawać światem,

Stała nam się obroną z świętym Sakramentem. Amen.

 

 

Św. Barbara

 

 

Litania do Świętej Barbary, Pannie i Męczenniczce, Patronce dobrej śmierci

Źródło: Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa 1883

Arka pociechy 1880

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Barbaro,

Święta Barbaro, Patronko nasza,

Święta Barbaro, Panno i Męczenniczko,

Święta Barbaro, Oblubienico Chrystusowa,

Święta Barbaro, bezbożnego ojca pobożna córko,

Święta Barbaro, różo między cierniem bałwochwalstwa,

Święta Barbaro, ozdobo Twojego narodu,

Święta Barbaro, jasność Nikomedii,

Święta Barbaro, wybrana z tysiąca niewiernych,

Święta Barbaro, pomnożycielko Chwały Bożej,

Święta Barbaro, Chwało Krzyża Świętego,

Święta Barbaro, Świętą Trójcę osobliwie czcząca,

Święta Barbaro, miłośnico Wiary Boga Prawdziwego,

Święta Barbaro, bałwochwalstwa pogańskiego burzycielko,

Święta Barbaro, wiary pogańskiej wzgardzicielko,

Święta Barbaro, Mistrzyni Nauki Chrystusowej,

Święta Barbaro, Panieńskiej czystości wzorze i przykładzie,

Święta Barbaro, najnabożniejsza do Najświętszego Sakramentu,

Święta Barbaro, Panno cześć Najświętszego Sakramentu rozszerzająca,

Święta Barbaro, Niebieskiego Pokarmu Ciała i Krwi Jezusowej w Najświętszym Sakramencie osobliwa szafarko,

Święta Barbaro, Pokarmem Wieczności karmiąca,

Święta Barbaro, Panno nad udzielaniem Sakramentów Świętych w potrzebie będącym sługom twoim przełożona,

Święta Barbaro, twierdzo wieży na obronę naszą znakomita,

Święta Barbaro, Patronko umierających,

Święta Barbaro, między domowymi wygnana,

Święta Barbaro, w więzieniu wolna,

Święta Barbaro, w osobności Niebu tylko żyjąca,

Święta Barbaro, ofiaro rodzica i tryumfatorko,

Święta Barbaro, w pokoju wojująca,

Święta Barbaro, okręcie chleb noszący,

Święta Barbaro, górom rozkazująca,

Święta Barbaro, statecznie się Boga trzymająca,

Święta Barbaro, wzgardzicielko świata,

Święta Barbaro, nad śmierć mocniejsza,

Święta Barbaro, nad śmierć jaśniejsza,

Święta Barbaro, bieg życia zatrzymać mogąca,

Święta Barbaro, Panno, której i skały posłuszne były,

Święta Barbaro, Panno, nieodmiennie przy Bogu trwająca,

Święta Barbaro, Panno niezwyciężona w mękach,

Święta Barbaro, od ojca własnego w więzieniu dręczona,

Święta Barbaro, nogami ojcowskimi nielitościwie deptana,

Święta Barbaro, od starosty okrutnie skatowana,

Święta Barbaro, żelaznymi blachami palona,

Święta Barbaro, ostrymi skorupami po ranach drapana,

Święta Barbaro, od Samego Chrystusa wyleczona,

Święta Barbaro, na śmierć męczeńską, odważna,

Święta Barbaro, od ojca własnego mieczem ścięta,

Święta Barbaro, dwojaką koroną, panieństwa i męczeństwa od Boga uczczona,

Święta Barbaro, wzywających Ciebie skuteczna obrono,

Święta Barbaro, uleczenie chorych,

Święta Barbaro, nadziejo grzesznych,

Święta Barbaro, nauczycielko i pociecho konających,

Święta Barbaro, od nagłej śmierci pewna pomocy,

Święta Barbaro, Panno, Łaską ratowania umierających uprzywilejowana,

Święta Barbaro, Panno od głodu wiecznego zachowująca wzywających ciebie,

Święta Barbaro, Panno, kielichem zbawiennym posilająca twoich czcicieli,

Święta Barbaro, Panno, która ufających w tobie przez drogę wieczności przeprowadzasz,

Święta Barbaro, Patronko wszystkich z tego świata schodzących,

Święta Barbaro, Patronko i Pośredniczko na strasznym Sądzie Bożym,

Święta Barbaro, od wiecznej śmierci ratująca,

Święta Barbaro, ochłodo w Czyśćcu zostających,

Święta Barbaro, ku wspomożeniu naszemu pośpiesz się.

Święta Barbaro! Przyczyń się za nami do Boga!

Święta Barbaro, abyśmy sercem czystym Jemu zawsze służyli, a przez nieskażoność dusz naszych Jemu się podobali,

Święta Barbaro, aby żadne cierpienia, żadna męka ani śmierć nawet, od Jego Miłości nas grzesznych nie odrywały,

Święta Barbaro, abyśmy modlitwą, czuwaniem i postem na przyjęcie Boga zawsze gotowymi byli,

Święta Barbaro, abyśmy każdy dzień żywota naszego uważali za dzień ostateczny,

Święta Barbaro, abyśmy godnie i z przytomnością zupełną przyjąć mogli Sakrament umierających,

Święta Barbaro, abyśmy śmiercią sprawiedliwych pomarli,

Święta Barbaro, abyśmy za Twoją przyczyną Łaskę ostateczną otrzymać mogli,

Święta Barbaro, Twoi słudzy, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!

Abyś nas od wszelkiego złego uwolnić raczyła, wyjednaj nam to, Panno!

Abyś nas od nagłej i niespodziewanej śmierci strzegła,

Abyś nam bez Sakramentów Świętych umierać nie dopuszczała,

Abyś nam ulgę w chorobie i cierpliwość w niej uprosiła,

Abyś nam zjednała Łaskę ostateczną,

Abyś nam konającym na pomoc przybyła,

Abyś się za nami przyczyniła na Sądzie Boskim,

Abyś nas od wiecznego potępienia wstawieniem się wybawiła,

Abyś nam po śmierci i wszystkim wiernym zmarłym (wszystkim braciom i siostrom bractwa) pokój wieczny zjednała, prosimy Cię, Panno Święta!

Abyś dusze nasze od mąk czyśćcowych zachowanie wybłagała,

Abyś dusze z mąk czyśćcowych wybawić raczyła,

Przez zasługi Twoje, przyczyń się za nami!

Przez boleść Twoją w męczeństwie okrutnie podjętą,

Przez niewinną śmierć Twoją,

Przez ową Łaskę, z której Cię Chrystus Oblubienicą Swoją nazwał,

Przez ową Łaskę, z którą Cię Chrystus w więzieniu nawiedził i uzdrowił,

Przez wszystkie Dobrodziejstwa, którymi Cię Chrystus obdarzył,

Przez wszelakie ku Bogu chęci Twoje,

Przez wszystkie twoje od Boga odebrane Łaski,

Panno wielce ulubiona od Boga,

Panno Bogu najwdzięczniejsza,

We wszystkich niebezpieczeństwach ku ratunkowi naszemu, pośpieszaj, Barbaro Święta.

W godzinę śmierci naszej, nie opuszczaj nas, Barbaro Święta.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. O! najukochańsza Oblubienico Jezusa, Barbaro Święta — któraś krew swoją za Wiarę Jego przelała, uproś nam Łaskę, abyśmy bez spowiedzi i przyjęcia Ciała Jego Najświętszego: z tego świata nie schodzili. O Święta Panno! wyprowadź nas po tym życiu na gody wieczne Oblubieńca swego Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

℣. Módl się za nami Święta Barbaro, Panno i Męczenniczko.

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Miłosierdzie nam Twoje, prosimy Cię, Panie Boże! Panna i Męczenniczka Barbara Święta niech ubłaga, która Tobie zawsze wdzięczną była i zasługą czystości i Wiary Twojej wyznaniem, abyś nam i winy nasze miłościwie odpuścił, i Łaski, o które Cię przez nią prosimy, dać raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

MODLITWA PIERWSZA

O Boże Wszechmogący, prosimy Cię, pokaż nam swej Łaski Miłosierdzie, któreś nad Świętą Dziewicą i Męczenniczką Barbarą łaskawie okazać raczył, abyśmy jej zasługami chwalebnymi wspomożeni, nagle nie pomarli, ale Twojego Najświętszego Sakramentu za przyczyną Barbary Świętej Męczenniczki przed śmiercią naszą dostąpić mogli. Boże w Trójcy Świętej Jedyny! racz nam to dać z niewymownego Miłosierdzia Twego.

R. Amen.

Boże! Któryś pomiędzy innymi Wszechmocności Twojej cudami, płci nawet słabej zwycięstwa męczeńskiego udzielić raczył; daj miłościwie, abyśmy, którzy Błogosławionej Barbary, Panny i Męczenniczki Twojej pamiątkę czynimy, za Jej zasługami, w godzinę śmierci naszej Świętymi Sakramentami byli opatrzeni, i żebyśmy za Jej przyczyną od najazdu nieprzyjaciół dusznych w chwili skonania naszego obronieni, do Ciebie szczęśliwie przyjść mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

MODLITWA DRUGA

Święta Panno i Męczenniczko, bardziej Boga i nieskażoną czystość niż życie miłująca, racz mi wyjednać modlitwami Twoimi u Oblubieńca Twego Jezusa Chrystusa, czystość duszy i ciała. Patronko konających, proszę Cię serdecznie, uproś mi w godzinę śmierci mojej jak najskuteczniejszą skruchę za grzechy, i ufność w Miłosierdzie Boga; niech bez posilenia się Chlebem Anielskim nie umieram, ale Mocą i Zasługą Krwi i Ciała Jezusa Chrystusa otrzymam żywot Błogosławionych w Królestwie Jego.

R. Amen.

 

 

Św. Barbara

 

 

Koronka do Św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829

Mów w pierwszej dziesiątce:

1 x Ojcze nasz i 10 x Zdrowaś Marya…,

a jak przyjdzie mówić: Święta Marya, zmów:

Święta Barbaro, z młodu Trójcę Świętą wyznająca, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Potem znów drugie:

1 x Ojcze nasz i 10 x Zdrowaś Marya…,

a jak przyjdzie mówić: Święta Marya, zmów:

Święta Barbaro, bożkami pogardzająca, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Trzeci raz mów:

1 x Ojcze nasz i 10 x Zdrowaś Marya,

a jak przyjdzie mówić: Święta Marya…, zmów:

Święta Barbaro, Patronko umierających uprzywilejowana, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Następnie zmów:

Wierzę w Boga…

V. Módl się za nami, Święta Barbaro.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Któryś Barbarę Świętą, Pannę i Męczenniczkę, w poznaniu Trójcy Przenajświętszej oświecił, i dla Ciebie bicia, włosiennice, więzienia, obrzezanie piersi i śmierć srogą zwyciężyć pozwoliłeś. Proszę Cię przez Jej zasługi, abyśmy nagle nie umierali, ale przed czasem śmierci naszej, prawdziwą Spowiedzią, z doskonałym wyznaniem grzechów, z serdeczną nadprzyrodzoną skruchą i Przenajświętszym Sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej posileni byli, z Ostatnim Olejem Świętego Namaszczeniem, mogliśmy być za Jej przyczyną, od wszelkiego nieprzyjaciół najazdu zachowani, i do życia wiecznego przyjść mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Barbara

 

 

Akt Świętej Barbary, który przed ścięciem swoim miała, może go mówić 55 razy, na uszanowanie lat przebytych na tym świecie Chrystusowych.

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829

Panie! Któryś serca ludzkiego świadomy, wiesz, jako Ciebie pragnę, nie opuszczajże mnie aż do końca.

 

 

Św. Barbara

 

 

Pozdrowienie Św. Barbary

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829

Pozdrawiam Cię, Barbaro Święta, niewypowiedzianej wonności Różo Rajska, czystości Lilio, Ciebie na całe życie moje i do zgonu jego za osobliwą obieram Patronkę.

Pozdrawiam Cię, Barbaro Święta, Męczenniczko Pańska, pełna Jezusowej Miłości, Panno pokorna i pobożna, Panno wszystkich cnót naczynie, proszę Cię, abyś mnie z Swojej nie wypuszczała opieki.

Pozdrawiam Cię, Barbaro Święta, pilnie się zmazy grzechowej strzegący(a). Chciej mi to u Oblubieńca Twojego sprawić, abym bez posiłku Przenajświętszego Sakramentu z tego świata nie schodził(a).

Pozdrawiam Cię, Barbaro Święta, śliczna i kosztowna Perło, proszę, abyś mi w godzinę śmierci przybyła, i od zguby wiecznej broniła.

Pozdrawiam Cię, Barbaro Święta, Oblubienico wiecznego Pana, z którym Niebieskich zażywasz radości, sprawże mi niegodnemu(ej), abym i ja mógł (mogła) w Niebie tych zażywać pociech.

Stawiaj się za nami Oblubienico Pańska, abyśmy wiecznej straty nie zaznali na duszy. Amen.

 

 

Św. Barbara

 

 

Siedem próśb do Św. Barbary

Źródło: Memento Mori! to jest Pamiętaj na śmierć! 1859

 1. O wzgardzenie świata.

O chwalebna Panno, Święta Barbaro, któraś w kwiecie młodości swojej wszelkich próżnych uciech i marności świata unikała, a doskonałości Chrześcijańskiej zupełnieś się poświęcała: proś Boga za miłą, żebym i ja serce moje od marności światowych odwracał, a Służbie Chrystusowej całkowicie się oddał, bo świat z wszystkimi wspaniałościami swymi zaginie, lecz człowiek wykonujący Wolę Bożą osiągnie żywot wieczny.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. O dar czystości.

O zacna Oblubienico Chrystusowa Św. Barbaro, któraś swoją czystość Panieńską na wieczne upodobanie Chrystusowi Panu ofiarowała; proś za mną, żebym i ja Onemu całym sercem służyć zawsze usiłował i czyste serce Mu zawsze ofiarował; żebym tym przekonaniem był zapalony, iż ani pijacy ani wszetecznicy ani złodzieje ani złorzeczący nie osiędą Królestwa Bożego, ale ci którzy są czystego serca będą Boga oglądali.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. O mądrość i poznanie Boga.

O roztropna i mądra Panno, Św. Barbaro, któraś przez osobliwą Łaskę Boską poznanie prawdziwej Wiary dostąpiła; proś też za mną, żebym i ja w Miłości Boskiej ku Chwale Jego, a zbawieniu mojemu coraz lepiej postępował, boć to jest żywot wieczny, gdy Boga poznajemy i Tego, Którego On posłał Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. O stałość w cnocie.

O Święta Barbaro Męczenniczko, któraś aż do zgonu twego, w Wierze, w nadziei i w miłości Boskiej stateczną pozostała; proś za mną, żebym i ja ćwiczenia tak zbawiennych cnót nie odstępował aż mnie z tego mizernego żywota Bóg wprowadzi do Królestwa Swego. Oby ta Prawda zawsze w sercu moim istniała, że tylko ten kto wytrwa w cnocie aż do końca zbawion będzie.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. O podporę w pokusach.

O wyborna Służebnico Chrystusowa, któraś wszelkim podchlebstwom i obietnicom jakimi Cię sędziowie pogańscy z dobrej drogi cnót chrześcijańskich odciągnąć usiłowali posłuchu żadnego nie dała; proś Boga za mną, żebym i ja od zwodzicieli ostrzeżony i w pokusach jakie świat i czart przeciw mnie nadstawia stałym i nieugiętym pozostał, żebym one zawsze zwyciężał, boć diabeł krąży jako lew ryczący szukając kogo by pożarł; dlatego daj żebym zawsze czuwał i modlił się. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. O posilenie w przeciwnościach.

O mężna Rycerko Kościoła Bożego, Święta Barbaro, któraś mężnie dla Chrystusa pohańbienie i Męki chętnie cierpiała; proś Boga za mną, żebym i ja raczej wszelkie utrapienia tego życia pokornym sercem przyjmował i cierpliwie ponosił w tym przekonaniu, że tylko w krzyżu zbawienie i Chwałę Wieczną osiągnąć mogę.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. O otrzymanie Sakramentów Świętych przed śmiercią, szczególnie dla tych, którzy Św. Barbarę za Patronkę sobie obrali.

O Święta Barbaro, któraś od pobożnych Chrześcijan osobliwie od tych, którzy prace swoje pod niebezpieczeństwem życia wykonują, za wielowładną Patronkę obraną jesteś, i aby bez Świętych Sakramentów nie umarli Ciebie powszechnie wzywają. Uproś też i mnie tej Łaski, żebym i ja Sakramentami Świętymi posilony z tego padołu płaczu do Chrystusa przypuszczonym był. Ale jakże mógłbym się spodziewać tę Łaskę za przyczyną Twoją od Boga otrzymać, gdybym bez starania o zbawienie moje, zdrowe lata w grzechach zmarnował? Lecz już teraz mocno postanawiam Przykazania Boskie i Kościoła Świętego ściśle zachowywać, abym się przez bogobojne życie do szczęśliwej śmierci przygotował, a przy tym mogę na Twoją przyczynę pewno rachować, iż pożądaną Łaskę od Boga otrzymam. Wspieraj, o Święta Barbaro to przedsięwzięcie moje Twoją miłości pełną przyczyną, a nie dopuszczaj żebym nagłą i niespodzianą śmiercią z tego świata schodził; bo to byłoby największe nieszczęście, któreby mnie trafić mogło, gdyż zbawienie duszy mojej nieśmiertelnej więcej mnie obchodzić musi jak wszystkie bogactwa całego świata. Przeto chcę do dnia dzisiejszego, szczerze na dobrą śmierć się gotować, a każdy dzień, jak ostatni, życia mojego uważać, aby mnie jak złodziej kiedy się go najmniej spodziewam z nagłą nie prześcignął. Dlatego sobie obieram Ciebie, Święta Barbaro, Panno i Męczenniczko, za moją osobliwą Patronkę w życiu i śmierci, a ufam, że mi według wielkich zasług twoich, najdobrotliwszy Bóg Łaską szczęśliwej śmierci udzielić raczy, aby dusza moja nie była od czarta zawstydzoną i na wieki zagubioną.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 

 

Św. Barbara

 

 

Prośba o Niebiańskie Dary do Św. Barbary.

Źródło: Nabożeństwo codzienne 1857

Niezwyciężona Heroino Barbaro Święta przez osobliwą w Wierze Chrystusowej, w nadziei zbawiennej, i miłości nigdy nieugaszonej męstwo Twoje, proszę Cię, zjednaj mi w żywocie Chrześcijańskim nieskazitelną stateczność, w cnotach nieporuszoną ochotę, póki z nie ostateczności świata tego Boska mnie do siebie nie sprowadzi ręka. A jako Cię słodki Jezus w więzieniu zranioną uleczył, tak i Ty Panno Święta racz mi lekarką być w chorobach moich, na ostatek, i w końcu życia mego, jakoś zwykła klientów swoich ratować, tak i mnie nie opuszczaj , ale bądź mi pilną i skuteczną Patronką. Amen.

 

 

Św. Barbara 

 

Serdeczne westchnienia osobliwie górników do Św. Barbary, Panny i Męczennicy

Źródło: Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa Gillar Bytom 1895

Barbaro Święta, przezacna Męczenniczko Chrystusowa i szlachetna Oblubienico dusz wiernych! — Ja śmiertelne stworzenie, zawsze i wszędzie rad nie rad pod niebezpieczeństwem pracę moją konam. — Jako we dnie tak i w nocy, czyli w głębi ziemi, czyli na wierzchu wyjednaj mi Boga na pomoc.

Oto zaś uciekam się w myślach do Ciebie, jako do wielowładnej Opiekunki przed Majestatem Trójcy Przenajświętszej. Z tego Źródła nieprzebranego uproś mnie i wszystkim ludziom łaskawe zachowanie od nagłej śmierci i wyjednaj dostąpienia do stanu Łaski Bożej przez otrzymanie rozgrzeszenia, i przez godne przyjmowanie Przenajświętszego Sakramentu przed skonaniem. Tym to Wiatykiem i za Twoją przyczyną w ostatniej mojej potrzebie będą oddalone wszelkie szatańskie pokuszenia aż Najsłodsze Imienia Jezus, Marya i Józefie Święty do gorzkiego zgonu dodają słodyczy niebieskiej. Amen.

 

 

Św. Barbara

 

 

Modlitwa ku czci Św. Barbary o dobrą śmierć

Źródło: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r

Boże, Któryś wybrał Św. Barbarę na pociechę dla żyjących i umierających, użycz nam, za Jej przyczyną, abyśmy zawsze żyli w Twej Boskiej Miłości i całą nadzieję pokładali w Zasługach Najboleśniejszej Męki Syna Twego, aby śmierć grzechu nigdy nas nie pochwyciła, lecz abyśmy pokrzepieni Świętymi Sakramentami Pokuty, Eucharystii i Ostatniego Namaszczenia mogli bez bojaźni dojść do Wiecznej Chwały. Oto błagamy przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Odpust 100 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy sercem skruszonym i nabożnie. (Leon XIII. Brew. d. 21 marca 1879)

 

 

Św. Barbara

 

 

Modlitwa do Św. Barbary, dla uproszenia dobrej śmierci.

Źródło: Wybór najosobliwszych nabożeństw i pieśni Góra Św. Anny 1846

Bądź pozdrowiona Panno i Męczenniczko, chwalebna Św. Barbaro! przewielebna różo rajska! czystości lilio! bądź pozdrowiona. Bądź pozdrowiona Panno i miłości złotem przyozdobiona, panno pokorna! panno pobożna! wszelakich cnót naczynie! bądź pozdrowiona. Bądź pozdrowiona Panno! wszelkimi cnotami napełniona, którąś się godną stała słyszeć owe słowa od Oblubienica: „Pójdź do Mnie, będziesz ode Mnie koronową“, bądź pozdrowiona. Bądź pozdrowiona Barbaro błogosławiona! która jesteś Oblubienicą wiecznego Pana, z którym wiecznie weselić się będziesz, bądź pozdrowiona perło śliczna i kosztowna, w Niebie posadzona! która teraz i czasu śmierci przyczyń się za nami, prosimy cię, bądź pozdrowiona.

V. Ślicznością i pięknością Twoją,

R. Szczęśliwie postąp i króluj.

Modlitwa. O Boże Wszechmogący! prosimy Cię okaż nam Swej Łaski Miłosierdzie, jakoś nad Świętą Dziewicą i Męczennicą Twoją Barbarą, miłościwie okazać raczył: a daj nam, abyśmy przez Jej zasługi i przyczynę proszącej nagle nie pomarli, ale Najświętszy Sakrament przed śmiercią naszą przyjąć na zbawienie mogli. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, racz nam to dać z niewymownego Miłosierdzia Twego. Amen.

 

 

Św. Barbara

 

PIEŚNI KU CZCI ŚW. BARBARY.

 

 

BARBARO ŚWIĘTA PERŁO JEZUSOWA (Mel. Zawitaj Matko Różańca Świętego)

Źródło: Śpiewnik kościelny i książka modlitewna ok. 1850r.

 1. Barbaro Święta! Perło Jezusowa, * Ścieżko do Nieba grzesznikom gotowa, * Wierna przy śmierci Patronko smutnemu, * Konającemu.
 2. Źródło czystości, obmyta na wieki, * Nie wypuszczaj mnie z Twej świętej opieki, * Ty mnie przygotuj na drogę wieczności, * W świątobliwości.
 3. Spraw, by mój Jezus był dozorcą moim, * W życiu i zgonie, tak jako był Twoim; * Niech duszę moją w Niebie z twej pomocy, * Z Sobą zjednoczy.
 4. Twój i mój Jezus w Świętym Sakramencie, * Niech mnie nakarmi w ostatnim momencie; * Ostatnie Słowo Jezus i Marya, * Niech mnie nie mija.
 5. W Ranach Najsłodszych, w Męce Jego drogiej, * Zakryj mnie Panno od szatańskiej trwogi; * Abym umierał dobrze z Twej obrony. * Nieustraszony.
 6. Bym mą od piekła zabezpieczył duszę, * Najbardziej wtenczas, kiedy konać muszę; * Barbaro droga, oddajże ją Bogu, * W niebieskim progu.
 7. Komuż bezpieczniej, duszę swą polecę, * Jak Tobie, a Ty Jezusowi w Ręce * Oddaj, o perło drogo zapłacona, * Krwią odkupiona.
 8. Szczęście to wielkie przy mej śmierci będzie, * Gdy Jezus z Matką Najświętszą zasiędzie, * Przy konającym, ty ocieraj moje * Śmiertelne znoje.
 9. A tak wesoło konając zawołam * I ducha mego w ręce Bogu oddam, * Gdy przy mnie staniesz wraz z Jezusem Twoim, * A Sędzią moim.
 10. Barbaro Święta uproś godne życie. * Bym mógł opłakać złości me sowicie; * Po dobrej śmierci z Świętymi mieszkanie, * Daj, Jezu Panie.

 

 

Św. Barbara

 

 

ZA STAROSTY MARCYANA

Źródło: Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa 1908

Za Starosty Marcjana, * Cesarza Maksymiana, * Gdy kwitła pogańska wiara, * Żyła panienka Barbara.

Ojciec Dioskor swą córkę, * Nadobną pannę Barbarę, * Pragnął za mąż szlachetnemu * Mężowi dać bogatemu.

Barbara nie zezwoliła, * W czystości żyć umieniła * I prosiła ojca swego, * By mogła żyć w domu jego.

Ojciec, smutek mając świeży, * Każe córce żyć we wieży, * W której kazał narysować, * Swoje bogi namalować.

Tam jej się Anioł objawił, * O Bogu Ojcu jej prawił, * O Jezusie Zbawicielu, * O Duchu Pocieszycielu.

Z tego się rozweseliła, * Prawdzie Bożej uwierzyła, * Prosząc, by Bóg to chciał sprawić: * Po śmierci duszę jej zbawić.

Barbara ojcu zjawiła * Że będzie szczerze wierzyła * Już w Boga Chrześcijańskiego, * W Świętej Trójcy Jedynego.

Słysząc ojciec to wyznanie, * Popadł w groźne zagniewanie, * Że jego bogi rzuciła, * A w Jezusa uwierzyła.

Złajał już ojciec Barbarę, * Obiecywał srogą karę, * Groził jej w gniewnej postaci, * Że ją srogą śmiercią straci.

Barbara się zatrwożyła, * Gniewom ojca ustąpiła, * Z domu poszła precz nieśmiała * I w gór stronę się udała.

Lecz i tam ją ścigał ojciec, * Jej kryjówki umiał dociec; * Tam ją pojmał bez litości, * Dając ulgę swojej złości.

Przed starostę ją stawiono * I przez ojca oskarżono, * Że już bogi opuściła, * A w Jezusa uwierzyła.

Starosta, słysząc opowieść, * Kazał ją do siebie dowieść; * Mówił, żeby bogi czciła, * A Jezusa opuściła.

Lecz Panna Błogosławiona, * W Świętej Wierze utwierdzona, * Mówi: Jak mam bogi chwalić, * Skoro one nie warte nic?

Rozgniewawszy się Marcjan, * Starosta, okrutny tyran, * Kazał biczować Barbarę, * Potem uwięzić za wiarę.

Lecz Jezus wstąpił w ciemnicę, * Z ran uzdrowił Męczennicę * I przyrzekł, że jej nie minie * Niebo w jej śmierci godzinie.

Gdy przed starostą stawiona, * Ponieważ z ran uleczona, * Wszyscy się nad nią dziwili, * Lecz ją na nowo męczyli.

Barbara im powiedziała: * Nie bogom waszym jest chwała, * Ale Jezusowi wszędzie * Wieczna Chwała niechaj będzie.

Potem na wpół zamęczoną * W góry bliskie wyniesiono; * Tam się Barbara modliła, * Bogu duszę poleciła.

Tam ojciec w gniewu zapale * Dobył miecza i zuchwale * Dokończył jej mąk ofiary: * Ściął głowę Świętej Barbary.

Już jej dusza Święta cała * Do Boga w Niebo wzleciała, * Potem grom zagrzmiał straszliwy * I Dioskor padł nieżywy.

Wzór bierzmy z Świętej Barbary, * Jak cierpieć dla Świętej Wiary * I kochać Boga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023