Św. Katarzyna

25 listopada

 

 

 

 

Godzinki o Świętej Katarzynie, Pannie i Męczenniczce

Źródło: Arka Pociechy 1873; Arka Pociechy 1880

JUTRZNIA

Jezu mój Najśliczniejszy, otwórz usta moje,

By z Świętą Katarzyną czciły Imię Twoje.

Proszę, Jezu Najmilszy, bądź ratunkiem moim,

Gdyż dodajesz Swych pociech Oblubieńcom Swoim.

Tobie Jezu cześć, Chwała, Ojcu Przedwiecznemu,

Niechaj będzie w Jedności Duchowi Świętemu.

Którejś cną Katarzynę na wieki nabawił,

Proszę, abyś z Swej Łaski duszę moją zbawił.

Hymn

W jutrzenny czas stałaś się Katarzyno Święta

Miła Bogu, i Jemuś w poślubienie wzięta,

Oprócz tego, żeś w domu cesarskim zrodzona,

Trojakąś od Chrystusa koroną uczczona

W Niebie, kędyś zasiadała wprzód między Świętymi,

Zrównana z Doktorami i Męczennikami,

Proszę Święta Panienko, przez Twe przyczynienie,

Niech nam bezpiecznie w Niebie przy Tobie schronienie.

V. Obrał Cię Bóg Katarzyno, i przybrał do Siebie,

R. Uczynił Ci przybytek w Swym prześlicznym Niebie.

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją,

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże! Któryś na wierzchu góry Synaj Prawo Mojżeszowi dał w ręce, a na tamżeś miejscu przez Święte Anioły Twoje ciało Świętej Katarzyny, Panny i Męczenniczki Twojej pochował, racz nam to dać, abyśmy przez Jej modlitwy i zasługi, w rozłączeniu z tym światem do duchownej góry Chrystusa Pana byli doprowadzeni. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

NA LAUDES

Proszę, Jezu Najmilszy… itd. (jak wyżej na Jutrznię).

Hymn

Z młodycheś lat Panienko, Laudes wyśpiewała

Bogu, a w cnotach wielkich znacznieś pomnażała.

Przy nich mądrość znać lata Twoje uprzedziła,

Co w Tobie Łaska Ducha Świętego sprawiła.

Nie dziw wtedy, gdyś wielu z pogaństwa wywiodła,

Do znajomości Boskiej, szczęśliwieś przywiodła.

Proszę, Patronko moja! naucz mnie grzesznego,

Naśladować Chrystusa, wnijść w tor życia twego.

Wiersz i modlitwa z wezwaniami jak na Jutrznię.

NA PRYMĘ

Proszę, Jezu Najmilszy… itd. (jak wyżej na Jutrznię).

Hymn

W Primę znaczną potyczkę mężnie odprawujesz,

Gdy jawnie Maxymina przy wszystkich strofujesz,

Mówią: wiedz Maxyminie, iż żyje Bóg w Niebie,

Który we mgnieniu oka może zniszczyć Ciebie,

Przyj, światło prawdziwej Wiary Chrześcijańskiej;

Maxymin zatwardziały w ciemności pogańskiej,

Pogardził, Katarzyno, świętą radą Twoją,

Ty mną nie gardź, i owszem ratuj prośbą Swoją.

Wiersz i modlitwa z wezwaniami jak na Jutrznię.

NA TERCJĘ

Proszę, Jezu Najmilszy… itd. (jak wyżej na Jutrznię).

Hymn

Niech nie tai Tercja sławnej mądrości,

Boś pięćdziesięciu mędrców subtelnie trudności

Rozwiązała z łatwością, co sami przyznali,

Twierdząc, iż o mądrości takiej nie słyszeli.

Przetoż upadłszy do nóg Twych, Panno prosili,

Abyś im przebaczyła, w czym Cię obrazili.

O Panno wielce mądra, uczyń uczestnikiem

Mnie Swej mądrości, jak i cnót naśladownikiem.

Wiersz i modlitwa z wezwaniami jak na Jutrznię.

NA SEKSTĘ

Proszę, Jezu Najmilszy… itd. (jak wyżej na Jutrznię).

Hymn

Już Seksta panno Twoje opiewa więzienie,

Już z rozlicznych mąk ciała Twego utrapienie,

Bo nie mogąc Maxym Twej przekonać nauki,

Udał się rozgniewany do tyrańskiej sztuki.

Kazał siec, obnażywszy Twe przeczyste ciało,

Tak długo, że skrwawione padać się musiało.

A iż nago kazał Cię wrzucić do więzienia,

Proszę Panno, niech skromnie znoszę utrapienia.

Wiersz i modlitwa z wezwaniami jak na Jutrznię.

NA NONĘ

Proszę, Jezu Najmilszy… itd. (jak wyżej na Jutrznię).

Hymn

Nona Twoja wesoła, bo Cię w utrapieniu,

Katarzyno pocieszył Pan Jezus w więzieniu

Własną swą obecnością, dokąd i Anioły,

Posyła, abyś miała posiłek wesoły.

A iż Cię cesarzowa z Hetmanem nawiedza,

Z nim Cię też do korony męczeńskiej uprzedza.

Przez Twe, cna Katarzyno, zelżywe więzienie,

Niechaj mam zawsze czyste przed Bogiem sumienie.

Wiersz i modlitwa z wezwaniami jak na Jutrznię.

NA NIESZPORY.

Proszę, Jezu Najmilszy… itd. (jak wyżej na Jutrznię).

Hymn

Pozbywszy w Nieszpór mędrców, żołnierzy i żony,

Niezbożny Maximinus przetoż rozjuszony,

Kazał zrobić srogie z ostrych żelaz koło

Tobie, Panno na zgubę, które Ty wesoło

Przeżegnawszy, zaraz się w sztuki pokruszyło,

A zamiast Ciebie, katów samych poraniło.

Zatem giniesz od miecza; ja przez Twą obronę,

Niech mam od miecza Sądu Boskiego zasłonę.

Wiersz i modlitwa z wezwaniami jak na Jutrznię.

KOMPLETA

Nawróć nas ku Swej Służbie, Miłosierny Panie,

I ciężkie Gniewu Twego pohamuj karanie.

Proszę, Jezu Najmilszy… itd. (jak wyżej na Jutrznię).

Hymn

Kompleta koniec znaczy, tu mleko strumieniem

Z Twej Panno szyi ciekło, z wszystkich podziwieniem;

Twe zaś ciało, aby w czym nie było zelżone,

Od Aniołów na górze Synaj pogrzebione.

Na tejże oblubienic górze pogrzeb sprawił,

Kędy prawa nadając z  Mojżeszem rad bawił.

Mleko świadek czystości Panieństwa Twojego,

Niech mi zjedna szczęśliwy koniec zejścia mego.

Wiersz i modlitwa z wezwaniami jak na Jutrznię.

OFIAROWANIE

Polecam Ci Patronki, te Godzinki małe,

Zjednaj mi, proszę, za nie cnoty doskonałe.

Uproś czystość, bo mleko znakiem Twej czystości,

I mądrość, bo nagrodą Twój pierścień mądrości.

Broń mnie mieczem, gdyż świadkiem zwycięstwa Twojego,

Koło Twe niech od szczęścia broni przeciwnego,

Korona zaś, która jest śmierci Twej zapłata,

Niechaj mi w niebie zjedna wiekuiste lata. Amen.

V. Módl się za nami, Święta Katarzyno, Panno i Męczenniczko

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O! Święta Katarzyno, Panno i Męczenniczko, Jezusa Chrystusa Oblubienico, przez owe najszczodrobliwsze Łaski i Dary Boże, którymi Cię Pan Jezus ubogacił, żeś nie tylko pięćdziesięciu mędrców mądrością Swoją przekonała, do miłości i męczeństwa ich zapaliła, ale też i Sama obietnicami, groźbami i mękami Twego prześladowcy wzgardziwszy, dla Jezusa Chrystusa krew Swoją własną przelała, uproś nam u Swego Oblubieńca, abyśmy w ślady Twoje wstępując, koronę też i Chwałę podobną Twojej osiągnąć mogli. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Św. Katarzyna

 

 

Litania do Św. Katarzyny, Panny i Męczenniczki

Źródło: Arka Pociechy 1873; Arka Pociechy 1880; Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Katarzyno, Panno i Męczenniczko,

Święta Katarzyno, Miłośnico Boga w Trójcy jedynego

Święta Katarzyno, Oblubienico Chrystusowa,

Święta Katarzyno, naczynie pełne Darów Ducha Świętego,

Święta Katarzyno, chwało Krzyża Świętego,

Święta Katarzyno, Boga-Rodzicy Panny honoru wielka rozszerzycielko,

Święta Katarzyno, wierna czcicieli Bożych naśladowniczko,

Święta Katarzyno, prawdziwej mądrości i świątobliwości przykładzie,

Święta Katarzyno, od Ducha Świętego w naukach wyćwiczona,

Święta Katarzyno, prawdziwej mądrości wzorze,

Święta Katarzyno, koroną roztropności i świątobliwości uwieńczona,

Święta Katarzyno, w osiemnastu latach przedziwna mistrzyni,

Święta Katarzyno, światło najjaśniejsze kościoła aleksandryjskiego,

Święta Katarzyno, gorliwa Jezusa Chrystusa czcicielko,

Święta Katarzyno, wyznawców Jezusa Chrystusa mężna obronicielko,

Święta Katarzyno, pogańskich filozofów i bałwochwalców śmiała pogromicielko,

Święta Katarzyno, szkół chrześcijańskich ozdobo,

Święta Katarzyno, za swego Oblubieńca Jezusa Chrystusa i Jego Kościół Święty dziwnie rycerko wojująca,

Święta Katarzyno, młodzieży szkolnej Patronko,

Święta Katarzyno, czystością żywota i panieńską niewinnością jaśniejąca,

Święta Katarzyno, gorliwością zbawienia dusz pałająca,

Święta Katarzyno, obronicielko panieństwa,

Święta Katarzyno, promotorko Wiary Świętej,

Święta Katarzyno, oświecicielko zostających w ciemności niedowiarstwa,

Święta Katarzyno, mądrością od Ducha Świętego udarowana,

Święta Katarzyno, nauczycielko mędrców,

Święta Katarzyno, Patronko osobliwsza naukami się bawiących,

Święta Katarzyno, Chrystusowych dziewic i chwalców Jego wyobrażenie żywe,

Święta Katarzyno, przedziwna cierpiącego Jezusa Chrystusa miłośnico,

Święta Katarzyno, wzgardzicielko świata,

Święta Katarzyno, burzycielko pogaństwa,

Święta Katarzyno, przewodniczko zaślepionych na drogę wieczności,

Święta Katarzyno, tryumfatorko nad nieprzyjaciółmi Kościoła Bożego,

Święta Katarzyno, cesarzową z przednimi filozofami i mnogość ludzi Jezusowi pozyskująca,

Święta Katarzyno, w obietnicach i mękach niewzruszona kolumno,

Święta Katarzyno, do Ciebie się uciekających cudowna podporo,

Święta Katarzyno, w ciele ludzkim aniele,

Święta Katarzyno, Porfiriusza i żony Maksymina nauczycielko,

Święta Katarzyno, do Korony męczeńskiej pomocnico,

Święta Katarzyno, której Chrystus Pan wraz z Najświętszą Maryą Panną i Józefem Świętym po Chrzcie Swoim objawić się raczył,

Święta Katarzyno, którą Chrystus Pan, przy cudownym objawieniu Swoim, Miłością Swoją na wieczną Oblubienicę Sobie poślubić raczył,

Święta Katarzyno, która gardząc króla ziemskiego obietnicami, groźbą i katowniami, Łaskę sobie u Króla Niebieskiego pozyskała,

Święta Katarzyno, któraś koło, narzędzie swych katowni, Mocą Bożą zgruchotała,

Święta Katarzyno, w katowniach nieustraszona,

Święta Katarzyno, któraś, aby od śmierci grzechowej ludy odwieść, śmierć męczeńską ochotnie podjęła,

Święta Katarzyno, któraś srodze skatowana, głodem przez jedenaście dni morzona, na koniec z rozkazu Maxymina w osiemnastym roku życia swego, mieczem ściętą została,

Święta Katarzyno, której ciało Rękami Anielskimi na górze Synaj w Arabii, cudownie pogrzebione zostało,

Święta Katarzyno, której płomieni gorącej i żywej miłości ku Bogu wielkość mąk cierpianych przygasić nie mogła,

Święta Katarzyno, do Ciebie się uciekających potężna podporo,

Święta Katarzyno, Zakonu Kaznodziejskiego Opiekunko i Patronko,

Święta Katarzyno, my Twoi słudzy i służebnice, Przyczyny Twej wzywamy,

Święta Katarzyno, abyś nas od upadku w Wierze podtrzymywała,

Święta Katarzyno, abyś nam Mądrość Niebieską zjednała,

Święta Katarzyno, abyśmy głębokie Tajemnice Boskie bardziej wierzyć niż badać rozumem usiłowali,

Święta Katarzyno, aby oziębłe serca nasze ogniem Miłości Boskiej pałały,

Święta Katarzyno, abyśmy się godnymi oblubienicami Chrystusa stali,

Święta Katarzyno, abyś nam Dary Ducha Świętego uprosiła,

Święta Katarzyno, abyś nas żyć doskonale według Prawa Boskiego nauczyła,

Święta Katarzyno, abyś nam wzgardę świata i zaparcie się samych siebie zjednała, abyśmy z drogi prowadzącej do wieczności nie ustępowali,

Święta Katarzyno, abyś nas od wszelkiej skazy grzechowej broniła,

Święta Katarzyno, abyś nam niepokalane życie wyprosiła,

Święta Katarzyno, abyś nam zwycięstwo nad dusznymi nieprzyjaciółmi wybłagała,

Święta Katarzyno, abyśmy przy zamachach czartowskich, niewzruszeni w Wierze i cnotach pozostali.

Święta Katarzyno, przez miłość Twoją ku Bogu,

Święta Katarzyno, przez zasługi Twoje,

Święta Katarzyno, przez heroiczną odwagę w męczeństwie,

Święta Katarzyno, przez okrutne katowanie Twoje,

Święta Katarzyno, przez cierpienie ciężkiego głodu,

Święta Katarzyno, przez wszystkie Dobrodziejstwa, którymi Cię Jezus udarował,

Święta Katarzyno, przez niewypowiedziane affekta Oblubieńca Twego, a Pana naszego,

Święta Katarzyno, przez śmierć Twoją, przyczyny Twej wzywamy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz.. Zdrowaś Marya.. Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święta Katarzyno, Panno i Męczenniczko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się:  Boże! Któryś na wierzchu góry Synaj dał Prawo w ręce Mojżeszowi, i na tymże miejscu przez Świętych Aniołów Twoich ciało Świętej Katarzyny, Panny i Męczenniczki Twojej, cudownie pochować raczyłeś, daj nam to łaskawie, prosimy Cię, Panie, przez Jej zasługi i przyczynę, abyśmy przy rozłączeniu się z tym światem do Góry, gdzie jest Chrystus, dojść mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Katarzyna

 

Modlitwa do Św. Katarzyny o mądrość prawdziwą

Źródło: Arka Pociechy 1880

Męczenniczko Święta, Oblubienico Chrystusowa! żarliwości ku Bogu i Niebieskiej Mądrości pełna, nie dopuść proszę, abym nie polegał w mądrości świata tego, ale za Twą modlitwą i przyczyną, racz odziać serce moje w mądrość uczynków dobrych, przez którą bym Stwórcę mego należycie poznawszy, kochał Go i bał się nad wszystko oraz Wolę Jego spełniał.

Uproś mi Bojaźń Boską, która jest początkiem Mądrości prawdziwej. Niech nic innego nie umiem, tylko Jezusa Ukrzyżowanego chwalić i kochać; a jakoś Ty od Boga światłem Wiary Świętej oświecona, mędrców światowych wymową Twoją z błędu i ciemnoty wywiodła, i do poznania Prawdy przyprowadziła, jakoś Ty niezwyciężoną była mękami i od Boga niczym odwieść się nie dała, tak i mnie uproś od Boga stałość w Wierze Świętej, abym się nie dał(a) uwieść z Drogi Prawdy, przez fałszywe nauki i zdania bezbożnych i przewrotnych ludzi, lecz według Wiary Świętej żył(a) i w Niej umierał(a). Racz mi uprosić wzrost i moc w najsłodszej Służbie Chrystusowej, i w Chwale Jego królowanie wieczne. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Katarzyna

 

 

Modlitwa do Świętej Katarzyny, Panny i Męczenniczki o nawrócenie grzeszników.

Źródło: Nabożeństwo do czternastu św. przyczyńców w potrzebie 1898

O Święta Katarzyno! Tobie dla Twej niewinności i czystości dał Duch Święty Dar mądrości i nauk, tak, że i najmędrsi z bałwochwalców pokonać Cię nie mogli, ich natomiast Świętej Wierze i Jezusowi pozyskałaś, którzy za Wiarę Świętą swe doczesne dobro złożyli w ofierze, a nawet za tę Świętą Wiarę śmierć ponieśli. Ach, przybądź z Twoją przyczyną tym nieszczęśliwym ludziom do pomocy, którzy z braku żywej wiary i bojaźni Bożej w szale grzesznych uciech składają grzechy na grzechy; módl się za nimi u Tronu Boga, aby ich Duch Święty oświecił, aby smutny stan duszy swojej poznali i zrozumieli, jak gorzko jest Boga, Źródło wszelkiego Dobrego, ową Piękność i Rozkosz opuścić, a stać się niewolnikiem namiętności i służyć znikomym, przemijającym rozkoszom tego świata. Niechaj się nauczą zrozumieć Słowa Jezusa: ,,Pójdźcie za Mną, albowiem jarzmo Moje jest słodkie i ciężar Mój jest lekkim”. Módl się za nimi, za owych prawdziwie nieszczęśliwych ludzi, aby opuścili drogę zgubną, a w skrusze i żalu nawrócili się do Boga; aby więcej jeszcze w błocie grzechowym nie ugrzęźli i nie straciwszy zupełnie Łaski Boskiej, nie popadli na wieczne potępienie! Święta Dziewico, proszę Cię raz jeszcze, proś Jezusa, za którego krew Twą przelałaś, aby On dla grzeszników gorzkiej Męki na próżno nie wycierpiał i Krwi Przenajdroższej nie przelał. Amen.

 

 

Św. Katarzyna

 

 

Różne modlitwy do Św. Katarzyny, Panny i Męczenniczki.

Źródło: Katolik w modlitwie czyli Książka do nabożeństwa oraz śpiewnik kościelny 1895

Wszechmogący, a Wieczny Boże, Który na zawstydzenie mądrości i mocy ludzkiej częstokroć obierasz to, co jest słabego i wzgardzonego u świata; uznaję i wychwalam tak przedziwnego Rozporządzenia Twojego przykład w Św. Katarzynie, Panience i Męczenniczce, przez którą pohańbiłeś umiejętność wybranych mędrców i osłabiłeś w męczeniu siły okrutnika. Wystawiają uczeni poganie z pomiędzy siebie najmędrszego przeciwko Panience Świętej, aby w Niej wykrętami swoimi Wiarę Chrystusową osłabił, ale ona Mądrością Niebieską oświecona, podbija rozumy wszystkich przeciwników, pod posłuszeństwo tejże Wiary i serca ich zniewala do kochania Ukrzyżowanego Zbawiciela! Wysila się okrutnik pogański, ażeby więzieniem, głodem, rózgami i żelazem do bałwochwalstwa przywiódł Świętą Męczenniczkę, ale ta to wszystko mężnie i cierpliwie znosi tak, iż samą królową, prócz wielu innych, do męczeńskiej dla Chrystusa przywodzi śmierci. Ach, Panie! który między innymi Twojej Wszechmocności Cudami w ułomnej nawet płci niewieściej męczeńskiego zwycięstwa okazujesz, pozwólże litościwie nami, którzy uroczystość Św. Katarzyny i Męczenniczki obchodzimy, abyśmy Jej przykłady naśladowali.

O mądra Panno i niezwyciężona Męczenniczko, Katarzyno Święta! uprośże mi u Pana Boga, choć cząstką Twej Mądrości Niebieskiej do życia chrześcijańskiego i chronienia się od szatańskich sideł. Pomóż mi przyczyną i zasługami Twoimi z większą starać się roztropnością i zbawienie mej duszy, niżeli o inne doczesne sprawy. Amen.

 

 

Św. Katarzyna

***

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej jedynego [Mikołów 1873]

Święta Katarzyno, stateczna i serdeczna Oblubienico Chrystusowa, żarliwości pełna o honor prawdziwego Boga, słabej płci, ale mężnego serca Panno, będąc pełna Mądrości Niebieskiej, któraś pięćdziesiąt filozofów rozumem swoim przekonała, ich Bogu przywiodła, proszę Cię przez ten honor Twój nie daj mi się gruntować w mądrość tego świata, która jest głupstwom u Boga, ale w taką mądrość, przez którą bym Stwórcę mego pojąwszy, kochał nad wszystko, bał się go i chwalił. Uproś mi bystrość rozumu i rozumienie Woli Bożej i Prawa Jego. Niech nic innego nie umiem, tylko Jezusa Ukrzyżowanego chwalić i kochać. A jakoś Ty niezwyciężona była mękami, nieuwiedziona względami i obietnicami, tak mi nie daj nigdy oderwać się żadną przeciwnością i próżną nadzieją od Boga, ale daj mi mocno trzymać się Boga duszą i sercem i od Niego, za Twoją przyczyną, otrzymać jak najwięcej Łask w życiu, a po śmierci koronę niebieską. Amen.

 

 

 

 

Historia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Bożena Fabiani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023