Święta Rodzina

NABOŻEŃSTWO DO ŚWIĘTEJ RODZINY.

 

 

 

Litania do Przenajświętszej Rodziny

Źródło: Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa Gillar Bytom 1908

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, poślubiona sprawiedliwemu Józefowi, módl się za nami do Jezusa, Błogosławionego Syna Twego!

Święta Marya, Która z Świętym Józefem mieszkałaś w Nazarecie,

Święta Marya, Która z Świętym Józefem dobrze gospodarzyłaś,

Święta Marya, Któraś z posłuszeństwa z Świętym Józefem do Betlejem się udała,

Święta Marya, Któraś z Świętym Józefem Boskie Dzieciątko Jezus w stajence betlejemskiej uszczęśliwiała,

Święta Marya, Któraś z Świętym Józefem w kościele Jezusa ofiarowała,

Święta Marya, Któraś z Świętym Józefem i Dzieciątkiem Jezus do Egiptu uciekła,

Święta Marya, Któraś razem z Świętym Józefem z boleścią przez trzy dni Dzieciątko Jezus szukała,

Święta Marya, Któraś z Świętym Józefem z radością Dzieciątko Jezus w kościele znalazła,

Święta Marya, Któraś widziała jak Syna Najwyższego był Ci poddany,

Święta Marya, Któraś z Świętym Józefem w pokoju świętym i niebiańskiej zgodzie żyła,

We wszelakich potrzebach duszy i ciała, Wysłuchaj nas, pełna Łaski, Matko Jezusa!

W uciążliwościach i troskach stanu małżeńskiego,

W godzinę śmierci,

Przez Twą potężną przyczynę,

Przez Twe Święte zaślubiny,

Przez Twe chwalebne obranie za Matkę Syna Bożego,

Przez cnoty Twego Świętego Małżeństwa,

Przez wszystkie Twe cnoty,

Abyś raczyła wyjednać wszystkim małżeństwom odpowiednią stanowi czystość, miłość i pokój, prosimy Cię,

Abyś raczyła wyjednać wszystkim rodzinom Łaskę pobożnego wychowania dzieci, prosimy Cię,

Abyś w młodzieży zamiłowanie świętej niewinności zachować i pomnażać raczyła, prosimy Cię,

Abyś wraz z Jezusem i Świętym Józefem raczyła dodawać nam siły i wspomagać nas we wszelakich potrzebach, prosimy Cię,

Abyś raczyła wraz z Jezusem i Świętym Józefem wspierać nas na łożu śmierci, prosimy Cię,

O Jezu, Maryo, Józefie Święty! zmiłuj się nad nami.

 Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu.

Jezu, Maryo, Józefie Święty! Wam oddaję serce i duszę moją.

Jezu, Maryo, Józefie Święty! bądźcie ze mną przy skonaniu.

Jezu, Maryo, Józefie Święty! niech przy Was w pokoju oddam ducha Bogu. Amen.

 

 

 Litania o Najświętszej Rodzinie (II)

(Do prywatnego odmawiania).

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu św iata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Ojca Przedwiecznego, Który z Niepojętej Miłości ku rodzajowi ludzkiemu stałeś się Człowiekiem,

Jezu, Który w Najświętszej Rodzinie wśród Matki Twej Najświętszej i czystego Jej Oblubieńca Józefa Świętego zamieszkać raczyłeś,

Jezu, Który ofiarą Twą Odkupiłeś świat i Królestwo Bożej Miłości na ziemi założyć raczyłeś,

Jezu, Który ogień Miłości z Nieba przyniosłeś, by nim serca ludzkie zapalić,

Jezu, wśród Najświętszej Rodziny żyjący w największym ukryciu i wyniszczeniu,

Jezu, w Najświętszej Rodzinie Wzorze najdoskonalszy Miłości, ofiary i poświęcenia,

Jezu, Który zstąpiłeś z Nieba na ziemię, aby człowieka z Bogiem połączyć i przez grzech utracone Królestwo Boże przywrócić,

Jezu, Któryś w Swej Boskiej Osobie połączył Bóstwo z Człowieczeństwem w sposób najściślejszy,

Jezu, Który nas nauczyłeś, że Królestwo Boże jest w nas, gdy Bóg w nas mieszka,

Jezu, Który w Nazarecie dałeś nam przykład najdoskonalszego posłuszeństwa, będąc poddany we wszystkim Matce Najświętszej, a wraz z Nią Józefowi Świętemu,

Jezu, Który chciałeś dla naszej nauki i naszego przykładu wzrastać w latach, w Mądrości i w Łasce u Boga i u ludzi,

Marya, Niepokalana Dziewico, Która się cała oddałaś na Służbę Miłości Boga Wcielonego,

Marya, Niepokalana Dziewico, Matko Jezusa i Oblubienico Józefa Świętego,

Marya, Niepokalana Dziewico, w Której Łonie zamieszkać raczył Bóg Twój i Twoim stał się Synem,

Marya, Niepokalana Dziewico, Która słuchając Słowa Jezusa, głęboko je zachowałaś w Sercu Swoim,

Święty Józefie, Opiekunie Jezusa, Oblubieńcze Maryi, Głowo Najświętszej Rodziny,

Święty Józefie, Którego Bóg od wieków wybrał na Opiekuna Syna Swojego Jednorodzonego i Oblubieńca Najświętszej Matki Jego,

Święty Józefie, Który wiernie odpowiedziałeś wybraniu Bożemu i doskonale spełniłeś posłannictwo dane Ci od Pana Boga,

Święty Józefie, Który byłeś prawdziwie sługą wiernym i roztropnym i podobającym się Bogu,

Najświętsza Rodzino, Jezu, Marya, Józefie Święty, w Której po raz pierwszy zakwitło na ziemi Królestwo Bożej Miłości, racz to Królestwo Boże zaszczepić w duszach naszych!

Najświętsza Rodzino, w Której panowała najdoskonalsza Miłość Boża i bliźniego, spraw, aby ta miłość ogarnęła dusze nasze!

Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy Obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, daj nam być wiernymi naśladowcami Twoimi!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Błogosławmy Ojca i Syna wraz z Duchem Świętym,

R. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

V. Módlmy się: Wszechmogący i Wieczny Boże, Który przez Najświętszą Rodzinę Twoją, Jezusa, Maryę i Józefa Królestwo Twojej Miłości na ziemi zaszczepiłeś i przez Nią Cię miłować i godnie chwalić nauczyłeś, wejrzyj na prośby nasze i spraw, abyśmy naśladując tę Najświętszą Rodzinę na ziemi, zasłużyli z Nią Cię chwalić i kochać w Niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Jezu, Maryo, Józefie Święty! bądźcie naszą obroną. Amen.

 

Litania do Św. Rodziny (III)

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z Nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże –

Duchu Święty, Boże –

Święta Trójco, Jedyny Boże –

Jezu, Synu Boga Żywego, Który z Miłości ku nam stając się człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne –

Jezu, Zbawicielu świata –

Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany –

Jezu, Skarbie Świętej Rodziny –

Święta Marya, Królowo Nieba – módl się za nami.

Święta Marya, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko –

Święta Marya, ozdobo i radości Świętej Rodziny –

Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa –

Święty Józefie, czysty mężu Maryi –

Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny –

Jezu, Marya, Józefie Święty, Których świat cały czci Imieniem Najświętszej Rodziny – wspierajcie nas.

Najświętsza Rodzino, Obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi – wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy Wzorze cnót wszystkich –

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem Aniołów –

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie –

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona –

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej –

Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana –

Najświętsza Rodzino, Wzorze dla rodzin odrodzonych duchem chrześcijańskim –

Najświętsza Rodzino, Której Głowa jest Wzorem miłości ojcowskiej –

Najświętsza Rodzino, Której Matka jest Wzorem miłości macierzyńskiej –

Najświętsza Rodzino, Której Dziecko jest Wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej –

Najświętsza Rodzino, Patronko i Opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich –

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci –

Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się – bądź zawsze z nami.

Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny –

Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego –

Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego –

Święta Rodzino, uświęcona Obecnością Jezusa –

Święta Rodzino, radująca Oczy Boże –

Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich –

Święta Rodzino, świątynio Boga –

Święta Rodzino, mieszkanie Boga Żywego –

Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi –

Święta Rodzino, uboga i pracowita –

Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty –

Święta Rodzino, Wzorze cierpliwości i wyrzeczenia –

Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców –

Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda –

Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu –

Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga –

Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót –

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas, Najświętsza Rodzino.

Od zamiłowania uciech światowych –

Od rozproszenia serca i umysłu –

Od oziębłości w Służbie Bożej –

Od szukania przyjemności i wygód –

Od przywiązania do dóbr ziemskich –

Od pragnienia próżnej chwały –

Od złej śmierci –

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych –

Przez wasze ubóstwo i waszą pokorę –

Przez doskonałe wasze –

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze –

Przez prace i trudy Wasze –

Przez modlitwy i milczenie Wasze –

Przez doskonałość czynów Waszych –

Bądź nam łaskawa — prosimy Cię, wysłuchaj nas, Najświętsza Rodzino.

Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała –

Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata –

Bądź nam siłą w walkach i próbach –

Bądź nam obroną przeciw nieprzyjaciołom naszego zbawienia –

Bądź nam pociechą w niedoli –

Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci –

Bądź podporą dla słabych i wsparciem w życiu poświęconym Bogu –

Bądź zawsze Opiekunką naszego zgromadzenia –

Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych

Bądź zawsze obroną i Opiekunką dla tych, którzy się Tobie poświęcili –

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Rodzino Święta i Czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

R. Daj nam odczuć skutki Twej zbawiennej Opieki.

V. Jezu, Marya, Józefie Święty,

R. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

V. Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, Który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą Ich Obojga naśladowali Przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Litania do Krewnych Jezusa, Maryi i Józefa Świętego

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego,

Jezu, Synu Panny Maryi,

Jezu, Synu Dawida, Abrahama, Izaaka i Jakuba,

Święta Marya, Córko Ojca Niebieskiego, módl się za nami!

Święta Marya, Matko Syna Bożego,

Święty Józefie, wybrany Oblubieńcze Maryi, Matki Jezusowej,

Święty Józefie, Synu Dawida, z pokolenia królewskiego,

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz najłaskawszy, zmiłuj się nad nami!

Święta Marya, Protektorko nasza miłosierna, módl się za nami!

Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy, Ojcze i Opiekunie najukochańszy,

Święty Józefie, Karmicielu Jezusa,

Święty Joachimie,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Jakubie Większy,

Święty Janie, Apostole i Ewangelisto,

Święty Jakubie Mniejszy,

Święty Juda Tadueszu,

Święty Kleofasie,

Święty Szymonie,

Święty Józefie nazwany sprawiedliwym,

Święty Zachariaszu,

Święta Anno,

Święta Elżbieto,

Święta Mario Kleofasowa,

Święta Mario Salome,

Wszyscy Święci, módlcie się za nami!

Jezusa, Maryi i Józefa Święci Krewni, Przyczyńcie się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

℣. Módl się za nami, Jezusa, Maryi i Józefa Wszyscy Święci Krewni.

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Zbawicielu i Odkupicielu nasz, w zjednoczeniu Twoich Zasług Błogosławionej Panny Maryi i Józefa Świętego, i Wszystkich Świętych, a osobliwie tych, których do Przenajświętszego Człowieczeństwa Twojego, sobie za Krewnych wybrałeś, prosimy Cię niegodni, aby tak jako się Tobie, ci wszyscy w ciele do Bóstwa Twojego upodobali, my też za Ich przyczyną Tobie zawsze przyjemnymi byli; i przeciwko najazdom czartowskim, napaściom cielesnym i wszystkim niebezpieczeństwom świata tego przez nich obronieni i bezpieczni zostawali, i aby w dobrych uczynkach, w cnotach Świętych żyjąc, tych których nabożną pamiątkę na ziemi czynimy, z ich się też potem chwały, z rodzicami, krewnymi, dobrodziejami, braćmi, siostrami, przyjaciółmi naszymi w Niebie zasłużyli cieszyć na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Koronka na cześć Najświętszej Rodziny.

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

Na koronce zwyczajnej z 5 dziesiątków złożonej, mówi się na samym początku:

O! Dobry Jezu, za przyczyną Maryi i Józefa Świętego, zmiłuj się nad nami.

Odpust 100 dni raz na dzień. (Pius X, d.12 czerwca 1912).

Na dużych paciorkach zamiast „Ojcze nasz”:

Jezu, Marya, Józefie Święty, Wam oddaję serce i duszę moją!

Jezu, Marya, Józefie Święty, bądźcie przy mnie w chwili skonania!

Jezu, Marya, Józefie Święty, niech w przytomności Waszej spokojnie Bogu ducha oddam!

Odpust 800 dni każdorazowo. (Pius VII, dn. 28 kwietnia 1807r.)

Na małych paciorkach zamiast „Zdrowaś Marya”:

Jezus, Marya, Józef Święty.

Odpust 7 lat i 7 kwadr, każdorazowo. (Pius X, d. 8 czerw. 1906).

Przy końcu dziesiątki zamiast „Chwała Ojcu”:

Jezu, Marya i Dobry Józefie Święty, błogosławcie nam teraz i w godzinę naszego konania!

Odpust 50 dni każdorazowo. (Pius X, d. 9 czerw. 1906).

Święty Józefie, Wzorze i Opiekunie kochających Najśw. Serce Jezusowe, módl się za nami!

Odpust 100 dni raz na dzień.( Leon XIII, 1891).

 

 

Modlitwa ku czci Świętej Rodziny

Źródło: Enchiridion indulgentiarum 1952

A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami, pełne Łaski i Prawdy; a z pełności jego myśmy wszyscy wzięli, i Łaskę za Łaskę.

V. Błogosławieni, którzy mieszkają w Twoim domu.

R. Będą Cię chwalić na wieki wieków.

V. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Który będąc poddanym Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewymownymi cnotami: daj, abyśmy naśladując Wzór Świętej Rodziny Twojej, przez Nią wspomagani, doszli do uczestnictwa w Jej szczęściu wiekuistym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

V. Amen.

Wierni za odmówienie powyższej modlitwy mszalnej zyskują:

Odpust 5 lat.

Odpust zupełny na zwykłych warunkach pobożnego odmawiania tej modlitwy każdego dnia przez miesiąc. (Św. Pen. Ap., dn. 3 września 1936r.)

 

 

Modlitwa do Najświętszej Rodziny.

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

  1. Daj nam, o Panie Jezu, naśladować zawsze wiernie Przykład Twojej Najświętszej Rodziny, abyśmy w godzinę śmierci naszej za wstawieniem się Najświętszej Panny, Twojej Rodzicielki i świętego Józefa przez Ciebie do wiecznego przybytku przyjętymi być mogli.

Odpust: 200 dni raz dziennie.

  1. Jezu, Maryo, Józefie! Wam oddaję serce i duszę moją. — Jezu, Maryo, Józefie! bądźcie ze mną przy skonaniu. — Jezu, Maryo, Józefie! niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam.

Odpust: 300 dni za wszystkie trzy wzywania, 100 dni za każdo szczegółowe.

 

 

Westchnienie do Najświętszej Rodziny.

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

Najsłodsze Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi, Najczystsze Serce Józefa Świętego, sprawcie, abyśmy w każdej chwili czynili i cierpieli to, co Pan Bóg chce, tak jak chce i jedynie dlatego, że On chce. Amen.

Serce Jezusa ciche i pokorne, zmiłuj się nade mną!

Serce Niepokalane Maryi, najpodobniejsze do Serca Jezusowego, módl się za nami!

Serce Józefa Świętego, zawsze wierne Jezusowi i Maryi, przyczyń się za nami!

 

 

Akt poświęcenia się rodziny chrześcijańskiej Najświętszej Rodzinie

(Modlitwa Papieża Leona XIII)

Źródło: Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

O Jezu, Zbawicielu nasz Najmilszy! Który z Nieba zesłany dla oświecenia świata Nauką i Przykładem, większą część doczesnego Żywota Twego chciałeś przepędzić w ubogim domku Nazaretańskim, pokorny i poddany Maryi i Józefowi, uświęcając tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich: racz przyjąć łaskawie tę rodzinę naszą, która teraz Tobie się oddaje i poświęca. Broń jej i strzeż, i utwierdzaj w niej świętą bojaźń Twoją, pokój i zgodę chrześcijańskiej miłości, aby stała się podobną do Boskiego wzoru Twojej Rodziny i wszyscy do niej należący, nikogo nie wyjąwszy, wieczną szczęśliwość osiągnąć mogli.

O Maryo, najukochańsza Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko! Twoją Miłościwą Przyczyną uczyń miłym Panu Jezusowi to nasze pokorne poświęcenie się i wyjednaj nam Jego Łaski i Błogosławieństwo.

O Józefie, Najświętszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Twymi prośbami we wszystkich duszy i ciała potrzebach, abyśmy mogli z Maryą i z Tobą wiecznie chwalić i składać mogli dziękczynienia Boskiemu Odkupicielowi Jezusowi Chrystusowi. Amen.

 

Ta sama modlitwa w innym przekładzie.

Źródło: Anioł Stróż albo Książka do nabożeństwa 1935

O Jezu, najukochańszy Zbawicielu nasz, Któryś, z Nieba zstąpiwszy, aby świat Nauką i Przykładem oświecać, większą część doczesnego Życia Twego, Maryi i Józefowi poddany, w ubogim domu Nazareńskim spędzić zechciał, uświęcając ową Rodzinę, która wszystkim rodzinom chrześcijańskim Wzorem być miała; przyjmij łaskawie ten dom nasz, który się cały Tobie poświęca i oddaje. Ty go strzeż, Ty go broń i świętą bojaźń Twoją wraz z pokojem i jednością miłości chrześcijańskiej w nim utwierdzaj, aby za Boskim Przykładem Twojej Rodzinie podobnym się stał, i aby wszyscy do niego należący uczestnikami wiecznej szczęśliwości się stali.

O Najmiłościwsza Matko Jezusa Chrystusa i Matko nasza, spraw przez Łaskawość i Dobrotliwość Twoją, aby Jezus to poświęcenie nasze łaskawie przyjąć i nam Dobrodziejstw i Błogosławieństw Swoich udzielić raczył.

O Jozefie, Święty Stróżu Jezusa i Maryi, wspieraj nas Przyczyną Swoją we wszystkich duszy i ciała potrzebach, abyśmy razem z Tobą i Błogosławioną Panną Maryą wieczną Chwałę i dziękczynienie Boskiemu Zbawicielowi naszemu Jezusowi Chrystusowi oddawać mogli. Amen.

 

 

Modlitwa Zawierzenia

Jezu, Marya, Józefie zawierzamy Wam naszą rodzinę. W Wasze Ręce i Waszym Sercom oddajemy siebie i wszystkich naszych bliskich. Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy, niestrudzony pracowniku, nieskazitelny Opiekunie Jezusa i Maryi, strzeż i opiekuj się naszą rodziną. Najświętsza Maryo Panno, Matko Kościoła, bądź również Matką naszego “Kościoła domowego”, ażeby dzięki Twej Macierzyńskiej Pomocy rodzina nasza stawała się “małym Kościołem”, w którym będzie odzwierciedlać się i żyć tajemnica Kościoła Chrystusowego. Służebnico Pańska, bądź dla nas przykładem pokornego i wielkodusznego przyjęcie Woli Bożej. A rodzinom, które cierpią z powodu trudności, prosimy Ciebie, Bolesna Matko u stóp Krzyża, ulżyj w cierpieniu i osusz łzy.

Jezu Chryste, Królu wszechświata, Królu rodzin, tak jak byłeś obecny w czasie radosnego wydarzenia w Kanie, gdzie rodziła się nowa rodzina, tak bądź wśród nas, aby dać nam światło, radość, pogodę i męstwo. Najświętsza Rodzino, strzeż naszą rodzinę. Zachowaj ją złączoną nierozerwalnym węzłem miłości, wierną otrzymanym Łaskom i obowiązkom powołania. Spraw, abyśmy żyli według Prawa i Przykazań Bożych, aby nasze życie było odbiciem Twego Życia na ziemi i pozwoliło nam kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w Niebie. Amen.

Jezu, Maryo, Józefie,  oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

 

 

Ofiarowanie codzienne całej swojej rodziny Maryi Pannie.

Źródło: Książeczka św. Alojzego czyli Modlitwy i rozmyślania na sześć niedziel 1881

O Błogosławiona i Niepokalana Panno i Królowa, Matko nasza, Ucieczko i Pociecho wszystkich nędznych, patrz, oto z wszystkimi moimi Służbie Twojej na zawsze się poświęcam, i proszę Cię o Matko Boga mojego, przyjmij mnie pomiędzy liczbę sług Twoich, a nas wszystkich postaw pod Twoją Przemożną Opiekę i w życiu, a osobliwie w godzinie śmierci bądź nam ku pomocy! O Matko Miłosierdzia, czynię Cię Panią i Przewodniczką całego domu mojego, moich krewnych, moich spraw i wszystkich moich interesów!

Nie wzbraniaj się przyjąć starania o wszystko. Rządź wszystkim jak ci się podoba! Błogosław mnie i całej mojej rodzinie, i nie daj, żeby ktoś z nas Twego Boskiego Syna kiedykolwiek obraził! Broń nas w pokusach naszych! Uwolnij nas od wszystkich niebezpieczeństw! Dopomóż nam w potrzebach naszych! Doradź nam w wątpliwościach naszych! Pociesz nas kiedy zasmuceni jesteśmy! Bądź nam blisko ku pomocy w chorobach naszych, a pewną w godzinie śmierci naszej! Nie daj, żeby się zły nieprzyjaciel chwalić mógł, te którego z nas, który się Tobie poświęcił, w sidła swoje wplątał, lecz spraw, żebyśmy się do Nieba dostać mogli, gdzie Ci dziękować, i z Tobą połączeni Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa przez całą wieczność chwalić i wielbić będziemy. Amen.

 

 

Gorąca modlitwa o przyjęcie do grona Przenajświętszej Rodziny

Źródło: Jezus Marya Józef 1897

Bądź mi pozdrowione, o Najmilsze Dziecię Jezus, Nauczycielu i Zbawco świata! i Ty, Niepokalana Dziewico i Boga Rodzicielko, Maryo, jako i Ty Przeczysty Oblubieńcze i wierny Opiekunie Józefie! pozdrawiam Was z całego serca. Ufając w Waszą Niewysłowioną Dobroć, także pragnienie szczęścia naszego, uciekam się o pomoc do Was, chociaż nie jestem jej godnym(ą).

Wobec całego Dworu Niebieskiego wyznaję Ciebie, o miłe Dzieciątko Jezus Bogiem mym i Zbawicielem. Ciebie, o Maryo! obieram za łaskawą Orędowniczkę, a Ciebie Święty Józefie, za osobliwszego Patrona we wszystkich niebezpieczeństwach ciała i duszy, a osobliwie w godzinę śmierci. O Wy! trzy gwiazdy jaśniejące na Niebie! pragnę i postanawiam sobie dziś i po wszystkie dni żywota żyć wedle Waszego przykładu i naśladować Was wiernie w każdej chwili życia mego. Pragnę również, gdzie tylko będę mógł (mogła), nakłaniać drugich do oddawania Wam czci należnej i naśladowania Was, by jak najwięcej ludzi mogło korzystać z Dobrodziejstw Opieki Waszej.

O Wy! Trzy Najświętsze Osoby: Jezusie, Marya i Józefie Święty! proszę Was na Miłość, jaką tu na ziemi pałaliście ku Sobie, przyjmijcie mnie do grona szczęśliwych Waszych wychowanków(nic). Zważajcie na me kroki, ażebym nie obraził(a) nogi o kamienie grzechu; wspierajcie mnie, ażebym we wszystkich myślach, słowach i uczynkach zawsze stosował(a) się do przykładu Waszego, bym pod Opieką Waszą żył(a) i umierał(a), i kiedyś wraz z Wami cieszył(a) się Bogiem po wszystkie wieki. Amen.

 

 

Przymierze miłości z Jezusem, Maryą i Józefem Świętym

Źródło: Jezus Marya Józef 1897

Poświęcam i oddaję Wam Trzem Świętym Osobom całe życie moje, wszystkie cierpienia i utrapienia moje, ażeby od dziś całkowicie do Was należeć, wszystko z miłości ku Wam czynić i wszystkiego się wyrzekać, co by się Wam mogło nie podobać.

O Jezu, Maryo, Józefie Święty! Wam oddaję serce moje, aby Wam w każdej chwili życia składało hołdy szczerej miłości, na jakie zdobyć się może. Poświęcam Wam oczy moje, aby kiedyś na Was patrzeć twarzą w twarz i wraz z Wami radować się.

Poświęcam Wam ręce moje, aby Was objąć w duchu tak pobożnie, jak tylko mogę i do serca przycisnąć.

Poświęcam Wam nogi moje, aby za każdym krokiem z cnoty w cnotę postępowały.

O Jezu, Maryo i Józefie Święty! nie opuszczajcie mnie w życiu i przy śmierci, ażebym kiedyś mógł (mogła) wiecznie wraz z Wami radości niebieskich używać. Amen.

 

 

Modlitwa codzienna przed obrazem Przenajświętszej Rodziny.

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

O pełen Miłości Jezu! Który Swymi niewysłowionymi cnotami i przykładami życia domowego, tę wybraną Rodzinę na ziemi uświęciłeś, spojrzyj łaskawie na naszą rodzinę, która się do Stóp Twoich ścieli, i w modlitwie o Łaskę Cię błaga. Wspomnij, że ta nasza rodzina do Ciebie teraz należy, bo Tobie do usług oddana i Tobie poświęcona. Strzeż jej łaskawie, zachowaj ją od nieszczęść, dopomagaj w uciskach i użycz jej siły, ażeby mogła wytrwać w naśladowaniu Twej Przenajświętszej Rodziny, a będąc Ci wierną w posłuszeństwie i miłości wśród tej ziemskiej pielgrzymki, mogła kiedyś wiecznie chwalić Cię w Niebie.

O Maryo, Najsłodsza Matko, o Twoją Opiekę nad nami błagamy Cię, żeby za Twoim wstawieniem Twój Jednorodzony Boski Syn wysłuchał Twych próśb.

I Ty, pełen Chwały, Patryarcho Józefie Święty, przybądź nam na pomoc wstawieniem się Swoim i złóż postanowienie nasze w Ręce Maryi, która je Jezusowi przedłoży. Amen.

 

Lub inny przekład tej samej modlitwy:

Źródło: Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

O Najukochańszy Jezu, Który Niewysłowionymi Twymi Cnotami i Życia domowego przykładami Rodzinę przez Ciebie wybraną na ziemi uświęciłeś: racz wejrzeć łaskawie na tę rodzinę naszą, która ścieląc się u stóp Twoich, żebrze Twojego Miłosierdzia. Pomnij, że to Twoja rodzina, bo osobliwszym nabożeństwem Tobie uroczyście oddana i poświęcona. Racz ją łaskawie opieką otaczać, w niebezpieczeństwach bronić, w potrzebach ratować i udzielać sił do wytrwania w statecznym naśladowaniu Twojej Najświętszej Rodziny, ażeby służąc Ci wiernie i miłując Cię na ziemi, mogła Ci potem wieczną chwalę oddawać w Niebie.

O Maryo, Matko Najsłodsza! uciekamy się do Twej Przyczyny, pewni, że Boski Syn Twój wysłucha Twej prośby.

Także i Ty, najchwalebniejszy Patryarcho, Św. Józefie! potężną Opieką Twoją przybądź nam na pomoc i przez Ręce Maryi ofiaruj prośby nasze Jezusowi Chrystusowi. Amen.

 

Lub inny przekład tej samej modlitwy:

Źródło: Anioł Stróż albo Książka do nabożeństwa 1935

O Najukochańszy Jezu, Który niewymownymi Cnotami Twoimi i Życia domowego Przykładem Rodzinę przez Ciebie wybraną na ziemi poświęciłeś, wejrzyj łaskawie na ten dom nasz, który u Nóg Twoich o zmiłowanie Cię prosi. Pomnij, że to Twój dom, ponieważ z szczególną czcią Tobie się poświęcił i oddał. Strzeż go dobrotliwie, od wszystkich niebezpieczeństw go zachowaj, wspomagaj go w utrapieniach i udzielaj mu Łaski, aby w naśladowaniu Najświętszej Rodziny Twojej w posłuszeństwie i miłości ku Tobie przez cały przeciąg życia doczesnego wiernie trwając, na koniec w Niebie wieczną Ci cześć i chwałę mógł oddawać.

O Maryo, Matko Najsłodsza, o Twoją Opiekę błagamy, pewni, że prośbę Twoją Jednorodzony Syn Twój wysłucha.

Także i Ty najchwalebniejszy Patryarcho Józefie Święty, wspieraj nas potężną Przyczyną Twoją i prośby nasze oddawaj Maryi, aby je Jezusowi Chrystusowi polecała. Amen.

Odpust 300 dni dla tych, którzy się Przenajświętszej Rodzinie pod opiekę oddają według składu modlitwy przez Św. Kongregację obrządków wydanego.

Jezus, Marya, Józefie Święty, oświecajcie nas, wspomagajcie nas, ratujcie nas! Amen.

200 dni odpustu za każdy raz. Papież Leon XIII, 20 Listopada 1800.

 

 

 Modlitwa do Świętej Rodziny o Łaskę wypełniania obowiązków chrześcijańskich

Źródło: Arcybractwo Przenajświętszej Rodziny 1946

Jezu, Marya, Józefie Święty, błogosławcie nas i udzielcie nam Łaski, abyśmy Kościół Święty, jak to jest naszym obowiązkiem, więcej niż wszystkie inne rzeczy ziemskie kochali, i tę miłość naszą każdego czasu uczynkami naszymi stwierdzali.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu..

Jezu, Marya, Józefie Święty, błogosławcie nas i użyczcie nam Łaski, abyśmy Wiarę, otrzymaną w darze na Chrzcie Świętym, wedle powinności naszej, otwarcie i mężnie bez oglądania się na ludzi wyznawali.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu…

Jezu, Marya, Józefie Święty, błogosławcie nas i dajcie nam Łaskę, abyśmy jak obowiązek nasz wymaga, słowem, mieniem, a nawet ofiarą życia, wedle możności do obrony i rozkrzewiania się naszej Świętej Wiary się przyczyniali.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu…

Jezu, Marya, Józefie Święty, błogosławcie nas i udzielcie nam Łaski, abyśmy się wszyscy jak to jest naszą powinnością, wzajemnie miłowali i w naszych zamysłach, pragnieniach i działaniu doskonałą zgodę zachowywali, pod kierownictwem i w zależności od naszych przełożonych duchownych.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu…

Jezu, Marya, Józefie Święty, błogosławcie nas i użyczcie nam Łaski, abyśmy, jak to jest naszym obowiązkiem, życie nasze stosowali doskonale do Przykazań Boskich i Kościelnych, i zawsze żyli w miłości, która jest główną ich treścią. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu…

(Odpust 3 lata. — Gen. Ap. 27.VII.1935.)

 

 

Modlitwy rodziny chrześcijańskiej przed obrazem Rodziny Świętej

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

  1. Poświęcenie się Najświętszej Rodzinie

O Jezu, Najukochańszy nasz Zbawicielu, Który z Nieba na ziemię zstąpiwszy, aby świat cały oświecić Twoją Nauką i Twoim Przykładem, Ty, Który większą część ziemskiego Życia Swego przepędziłeś w ubogim domku w Nazarecie, Najświętszej Maryi i Józefowi Świętemu byłeś pokorny i poddany, Rodzinę tę uświęciłeś, mającą być Wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich, racz przyjąć łaskawie naszą rodzinę pod Swą Przenajświętszą Opiekę, która teraz Tobie całkowicie się oddaje i poświęca.

Opiekuj się nią i zachowaj ją, zasłaniaj, broń jej i strzeż, i utwierdzaj ją w Twej Świętej Bojaźni, utrwalaj chrześcijański pokój, zgodę i Miłość Bożą, ażeby była na wzór Boskiej Twej Rodziny, i aby wszyscy jej członkowie doszli wiecznej szczęśliwości!

O najukochańsza Matko Jezusa Chrystusa, a także nasza Matko, Maryo! Spraw w Twej Dobroci, aby Jezus przyjął łaskawie to nasze polecenie i zawsze nam błogosławić raczył.

O Józefie, Ty Najświętszy i Najukochańszy Opiekunie Jezusa i Maryi, przybądź nam ku pomocy i módl się za nami we wszelkich potrzebach i cierpieniach duszy i ciała, abyśmy wraz z Tobą i Przenajświętszą Maryą Dziewicą Boskiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa sławić i wiecznie Mu dziękczynić mogli. Amen.

500 dni odpustu. Odpust zupełny raz na miesiąc. Św. Penit. Ap. 20 października 1935r.

2. Codzienna modlitwa przed obrazem Świętej Rodziny.

O Najukochańszy Jezu, Który Swoim niezrównanie cnotliwym i przykładnym Życiem w zaciszu domowym uświęciłeś już tu na ziemi rodzinę przez Ciebie wybraną, spojrzyj okiem łaskawym na ten dom nasz do Stóp Twoich upadający i o pomoc Cię żebrzący.

Wspomnij, że dom ten należy do Ciebie, ponieważ się Tobie w osobnym nabożeństwie uświęcił i polecił. Spojrzyj łaskawie na niego, zachowaj go od niebezpieczeństw, wspomagaj go w potrzebie i udziel nam wszystkim siły, abyśmy w naśladowaniu Twej Świętej Rodziny, w służbie i miłości ku Tobie przez cały ciąg życia naszego wiernie wytrwali i Ciebie kiedyś w Niebie wiecznie chwalić mogli.

O Maryo, Najsłodsza Matko, błagamy Cię o możną Twą Opiekę, w tej pewnej ufności, że Boski Twój Syn Jednorodzony prośby Twe wysłucha. I Ty także, najchwalebniejszy Patryarcho, Święty Józefie, wspomagaj nas Swoją możną Opieką, przedstaw prośby nasze Maryi, Która oby takowe Jezusowi Chrystusowi ofiarować raczyła. Amen.

 

Lub:

Źródło: Westchnienie do Boga 1897

O Najukochańszy Jezu, który niewysławionymi Swymi Cnotami i domowego pożycia przykładami Rodzinę przez Ciebie wybraną na ziemi uświęciłeś, racz wejrzeć na tę rodzinę naszą, która ścieląc się u Stóp Twoich, żebrze Twojego Miłosierdzia. Pomnij, że to Twoja rodzina, bo osobliwszym nabożeństwem Tobie uroczyście oddana i poświęcona. Racz ją łaskawie opieką otaczać, w niebezpieczeństwach bronić, w potrzebach ratować i udzielać jej sił do wytrwania w statecznym naśladowaniu Twojej Najświętszej Rodziny, ażeby służąc Ci wiernie i miłując Cię na ziemi, mogła Ci potem Wieczną Chwałę oddawać w Niebie. O Maryo, Matko najsłodsza! Uciekamy się do Twej przyczyny, pewni, że Boski Syn Twój wysłuchaj Twej prośby. Także i Ty, najchwalebniejszy Patryarcho, Św. Józefie, potężną Opieką Twoją przybądź nam na pomoc i przez ręce Maryi ofiaruj prośby nasze Jezusowi Chrystusowi. Amen.

Odp. 300 dni za każdym razem. Leon XIII, 1892r.

O Jezu, Maryo, Józefie Święty! oświecajcie nas, ratujcie nas, zbawcie nas!

Odpust 7 lat. – Odpust zupełny raz na miesiąc. Św. Penit. Ap. 18 marca 1932r.

***

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

O Boże Dobroci i Miłosierdzia! Twojej Wszechmocnej Opiece polecamy nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam wszystkim, jak błogosławiłeś Najświętszej Rodzinie w Nazarecie.

Najświętszy Odkupicielu Jezu Chryste! Przez Miłość, dla której stałeś się człowiekiem, aby nas zbawić, przez miłosierdzie, dla którego za nas na krzyżu umarłeś, prosimy Cię, błogosław domowi, rodzinie i domownikom naszym. Zachowaj nas od wszelkiego złego i od zasadzek ludzkich, strzeż nas przed piorunami, gradem, niebezpieczeństwem ognia, wylewem i złą pogodą; zachowaj nas od Gniewu Twego, od nienawiści i złych zamiarów naszych nieprzyjaciół, od zarazy, głodu i wojny. Nie dopuść, aby kto z nas umarł bez Świętych Sakramentów. Daj nam błogosławieństwo Twoje, abyśmy stale wyznawali wiarę naszą, która nas do uświęcenia prowadzi; byśmy i w smutkach i w cierpieniach zachowali nadzieję naszą, czyniąc zawsze postęp w Miłości Twojej i bliźniego.

O Jezu! błogosław i strzeż nas.

O Maryo, Matko Łaski i Miłosierdzia, błogosław nas, strzeż nas przed złym duchem; prowadź nas Twą Macierzyńską Ręką przez ten padół płaczu; pojednaj nas z Twym Synem i polecaj nas Jemu, byśmy się stali godnymi Jego Obietnic.

Święty Józefie, Opiekunie Zbawiciela naszego, Obrońco Jego Świętej Matki i Głowo Świętej Rodziny, wstawiaj się za nami, błogosław i chroń zawsze mieszkań naszych.

Święty Michale, broń nas przed wszelką złością piekła.

Święty Gabryelu, daj nam poznać Świętą Wolę Bożą.

Święty Rafaelu, zachowaj nas od chorób i niebezpieczeństwa życia.

Święci Aniołowie Stróże, utrzymujcie nas dniem i nocą na drodze zbawienia.

Święci Patronowie, módlcie się za nami przed tronem Boga.

O błogosław domowi temu, Boże Ojcze, Któryś nas stworzył, Ty, Boże Synu, Któryś za nas cierpiał na krzyżu, i Ty, Boże Duchu Święty, któryś nas na Chrzcie Świętym uświęcił. Niech Trójca Najświętsza strzeże ciała naszego, oczyszcza duszę naszą, kieruje sercem naszym i doprowadzi nas do żywota wiecznego.

Chwała niech będzie Ojcu, Chwała Synowi, Chwała Świętemu Duchowi. Amen.

Odpust 200 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy z sercem skruszonem i nabożnie, udzielił Papież Leon XIII, Reskr. Św. Kongr. Odp. Dn. 19 stycznia 1889.

 

 

Modlitwa o błogosławieństwo dla rodziny

Źródło: Jezus Marya Józef 1897

O Trzy najpiękniejsze i najszlachetniejsze Perły ludzkości: Jezusie, Maryo i Józefie Święty! którzy stanowicie Przenajświętszą Rodzinę i przyświecacie nam wszystkim jako wzór cnoty i porządku domowego: oto upadam do stóp Waszych, aby Was podziwiać, wielbić i miłować. Pozdrawiam Was jako najśliczniejszą ozdobę tej ziemi, jako odnowicieli zepsutej rodziny, jako zbawienie wszystkich krajów. Was obrał nieskończenie Mądry i Dobrotliwy Bóg, aby świat zepsuty od upadku ratować. Was postawił jako Wzór Rodziny Błogosławionej, przez Was chce podnieść upadłe rodziny, i przez to odnowić ziemię.

Nie pogardźcie więc mą prośbą, którą błagam o obronę i pomoc dla rodzin naszych. Żałosna to rzecz, że dziś w wielu rodzinach gaśnie coraz bardziej światło wiary, pobożność i cnotliwość zanika, święte węzły rodzinne między rodzicami a dziećmi coraz bardziej luźnieją, a i naszej rodzinie grozi coraz większe niebezpieczeństwo upadku.

Pospieszajcie zatem, Wy Trzy Najświętsze Osoby, z pomocą w tym powszechnym niebezpieczeństwie, i udzielcie nam w obfitości Błogosławieństwa Niebios. Zjednoczcie i połączcie nas w miłości i zgodzie, jako prawdziwych członków chrześcijańskiej rodziny; wlejcie w nas ducha starodawnej szczerości, strzeżcie nas od fałszywych przyjaciół domowych, złych sąsiadów i od wszelkich wpływów zepsutego świata. Brońcie i strzeżcie duszy naszej i ciała, uświęćcie nas, ażebyśmy za przykładem Waszym żyli według Woli Bożej i zachowali Przykazania Jego.

Jezus, Maryo i Józefie Święty! błogosławcie nas wszystkich, błogosławcie ojców, matki, dzieci, ażebyśmy tu na ziemi żyli cnotliwie i przez Was zasłużyli sobie być kiedyś przyjętymi do onej wielkiej rodziny, która niewypowiedzianie weseli się posiadaniem Boga po wszystkie wieki. Amen.

 

 

Modlitwa o zgodne pomieszkanie

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Boże Nieskończony w Miłosierdziu Twoim, Któryś nad nami z tego Miłosierdzia Twojego Boskiego, Przebłogosławioną Pannę Maryę nam za Matkę dał, prosimy Ciebie pokornie, abyśmy tej Matki Świętej z Synem Jezusem, i Oblubieńcem Józefem Świętym pomieszkanie i przyjaźń naśladując, świętobliwie żyli, w Łasce i w Miłości Twojej skonali, i do wiecznego Niebieskiego; z Świętymi Twoimi mieszkania, prędko z czyśćcowych mąk po śmierci naszej wybawieni byli, czego nam udzielić chciej przez Jezusa, Maryę, Józefa Świętego. Amen.

 

 

Modlitwy do Najświętszej Rodziny.

Modlitwa I. O Jezu, Synu Ojca Przedwiecznego, Boże Nieskończony

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

O Jezu, Synu Ojca Przedwiecznego, Boże Nieskończony, Który z Niepojętej Miłości ku rodzajowi ludzkiemu stałeś się Człowiekiem i w Najświętszej Rodzinie wśród Matki Twej Dziewicy Niepokalanej i czystego Oblubieńca Jej Św. Józefa zamieszkać raczyłeś, aby ofiarą Swą Odkupiwszy świat, Królestwo Bożej miłości na ziemi założyć i ogniem z nieba przyniesionym serca ludzkie zapalić: oto ja nędzny grzesznik przychodzę do Ciebie i opłakując liczne grzechy moje, o ich przebaczenie pokornie proszę. Odtąd już na zawsze wyrzekam się wszelkich grzechów i dobrowolnych niewierności, a na służbę Miłości Twojej cały się pokornie oddaję.

O Jezu, wesprzyj mnie Łaską Twą Świętą, zapal mnie Twą Boską Miłością, abym wyrzekłszy się szatana, świata i samego siebie, dla Ciebie tylko żył, dla Ciebie cierpiał i z Tobą przez miłość świętą tak się połączył, żebyś Ty, o Panie i Królu mego serca, we mnie mieszkać mógł i królować na wieki.

O Matko Najświętsza, Niepokalana Dziewico i Matko Boża, Ty się cała oddałaś na służbę Miłości Boga Wcielonego, Który w Tobie raczył zamieszkać, Twoim stał się Synem i z Tobą żywot Swój Najświętszy dzielił tu na ziemi; uproś mi przeto, o Matko Boskiej Miłości, abym zawsze tego Syna Twego z Tobą miłował, abym Mu, jak Ty, był oddany, abym Mu, jak Ty, żyć i królować w sobie pozwolił.

O Św. Józefie, Opiekunie Jezusa, Oblubieńcze Maryi, Głowo Najświętszej Rodziny, uproś mi te Łaskę, abym wiernym był dzieckiem tej Najświętszej Rodziny, abym Ją serdecznie miłował, według Jej ducha żył i wśród Niej umierał.

O Najświętsza Rodzino, Jezu, Maryo, Józefie Święty, Wam się na wieki na Służbę Miłości oddaję; przyjmijcie mnie za dziecko Wasze, napełnijcie mnie Waszym duchem; niech spełnię z Wami i tak, jak Wy, Najświętszą Wolę Bożą w mym życiu tu na ziemi i niech z Wami po śmierci miłuję Boga na wieki w Niebie. Amen.

***

Modlitwa II. Jezu, Słowo Wcielone, Zbawicielu świata, Który Swoim Życiem dałeś nam Przykład

Źródło: Pieśń nowa na całą Kalwaryą Piekary 1893 Pieśni nabożne ułożone przez X. Kleczkowskiego

Jezu, Słowo Wcielone, Zbawicielu świata, Który Swoim Życiem dałeś nam Przykład oddania się Ojcu i dziełu zbawienia, pomóż nam żyć naszą codzienną konsekracją, uczestniczyć co dzień głębiej w Twojej Ofierze i służyć owocnie Ludowi Bożemu.

Maryo, Matko Boga! Uproś nam Łaskę zjednoczenia z Twoim Synem, a w Nim i przez Niego z Ojcem i Duchem Świętym.

Święty Józefie, Opiekunie Najświętszej Rodziny! Ucz nas życia modlitwy, pracy i zapomnienia o sobie, byśmy się stawali coraz podatniejszym narzędziem Bożej Woli.

Jezu, Maryo, Józefie Święty! Sprawcie, by życie naszej wspólnoty zakonnej było dla wszystkich znakiem obecności Chrystusa i świadectwem pokładanej w Nim nadziei przyszłej Chwały i Zmartwychwstania.

Najświętsza Rodzino – błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata.

Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym Łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według Prawa i Przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w Niebie. Amen.

***

Modlitwa III. Boże, Ty z Miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna

Źródło: Pieśń nowa na całą Kalwaryą Piekary 1893 Pieśni nabożne ułożone przez X. Kleczkowskiego

Boże, Ty z Miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty.

Najświętsza Rodzino, Obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój.

Najświętsza Rodzino, której Opiekun — Św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka Najświętsza — Miłości Macierzyńskiej, a Dziecię Jezus – posłuszeństwa i Miłości Synowskiej, oddajemy się pod Twoją Opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją Miłością.

Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości; za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego, za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

 

Modlitwa do Najświętszej Rodziny o szczęśliwą śmierć.

Źródło: Arcybractwo Przenajświętszej Rodziny 1946

Daj nam, Panie Jezu, Świętej Rodziny Twojej przykłady nieustanne naśladować, abyśmy w godzinę śmierci naszej przytomnością chwalebnej Dziewicy Matki Twojej i Św. Józefa się ciesząc, zasłużyli sobie na przyjęcie przez Ciebie do Wiecznych Przybytków. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Odpust 3 lat; odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, jeśli się tę modlitwę odmawia pobożnie przez cały miesiąc. (Gen. Ap. 22. XI. 1934.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024