(przypada 7 Maja lub też następującej niedzieli)

Nauka o Siedmiu Radościach Najświętszej Maryi Panny

Kwiatek Seraficzny wyd. 3 1906

 

 

 

Siedem Radości Najświętszej Maryi Panny:

 1. Pierwszeństwo, jakim Ją Trójca Przenajświętsza zaszczyca nad wszystkie stworzenia.
 2. Jej Dziewictwo, które wynosi Ją nad Aniołów i Świętych.
 3. Cudowna jasność, którą Jej Chwała promienieje w Niebie.
 4. Cześć, którą wszyscy wierni oddają Jej, jako Matce Boga.
 5. Gotowość, z jaką Syn Jej wysłuchuje wszelkie Jej prośby.
 6. Łaski, jakie otrzymała na ziemi, i Chwała, jaka oczekuje Jej sługi w wieczności.
 7. Pomnażanie się chwały przypadkowej, jaką odbierać będzie aż do dnia sądnego.

 

Litania na Święto Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny

Wianek różany 1853

 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, która w niebie po przenajświętszej Trójcy największego wesela używasz, Módl się za nami.

Święta Marya, któraś koroną chwalebnego panieństwa przyozdobiona wszystkie chóry aniołów i świętych przewyższyła radością,

Święta Marya, która światłością chwały, jako słońce niebo oświecasz i pełna pociech jaśniejesz,

Święta Marya, któraś od wszystkich świętych uczczona jest jako Matka boska i królowa niebieska z słodką duszy twojej pociechą.

Święta Marya, któraś wzięła władzę od Syna twego na dostąpienie wszystkiego dla siebie i dla innych, z czego Ci wielkiej przybywa radości,

Święta Marya, któraś wszystkich wiernych sług twoich niewymowną chwałę i koroną pociech, od Syna twego zgotowaną, ozdabiasz tak jakoś sama na ziemi, niepojętymi Łaskami ubogacona była,

Święta Marya, której chwała i poszanowanie na ziemi i stąd pochodzące radości aż do dnia sądnego nieustannie pomnożone będą,

O Marya! Matko boskich pociech i radości,

Od wszelkiego złego, Wybaw nas, Panie.

Od wszelkiego smutku,

Od wszelkiej przeciwności i utrapienia,

Od smutnych i rozpaczających myśli,

Od śmierci wiekuistej,

Przez Radość Twoją, którąś miała przy Zwiastowaniu Anielskim, Wysłuchaj nas, Najświętsza Maryo Panno.

Przez Radość Twoją, którąś miała przy Narodzeniu Jezusowym,

Przez Radość Twoją, któraś miała z przybycia trzech Królów,

Przez Radość Twoją, którąś miała przy znalezieniu dwunastoletniego Syna Twego,

Przez Radość Twoją, którąś miała kiedyś widziała Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa,

Przez Radość Twoją, którąś miała przy Wniebowstąpieniu Jezusowym,

Przez Radość Twoją, którąś miała przy Przyjściu Ducha Świętego,

Przez Radość Twoją, której w Niebie zażywasz i na wieki zażywać będziesz,

Abyś nam prawdziwą serca pociechę zjednać raczyła, My grzeszni prosimy Cię wysłuchaj nas, Pani.

Abyś nam ku świeckim niegodziwym uciechom obrzydliwość zjednać raczyła,

Abyś wszystkim w światowych pociechach zatopionym sercom prawdziwe uznanie i do niebieskich rzeczy obrócenie zjednać raczyła,

Abyś nam pragnienie niebieskich pociech uprosić raczyła,

Abyś nas po tern życiu do niebieskich pociech zaprowadzić raczyła,

Abyś wszystkim wiernym zmarłym wiekuiste radości uprosić raczyła,

O Marya! Matko Boskich pociech,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 1. Módl się za nami Maryo Panno najchwalebniejsza.
 2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Módlmy się: Daj, Panie i Boże nasz, sługom i służebnicom Twoim, pokornie Cię proszącym, aby się duszy i ciała zdrowiem cieszyć mogli, za przyczyną najchwalebniejszej Maryi Matki Twojej, abyśmy od teraźniejszych smutków uwolnieni byli, a do niebieskiej radości się dostali. Przez Jezusa Chrystusa Syna twego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Koronka do Siedmiu Radości Najświętszej Panny Maryi

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

 

Około roku 1420, pewien młodzieniec, bardzo pobożny, został przyjęty jako nowicjusz do Zakonu Św. Franciszka. Młodzieniec ten miał zwyczaj splatać codziennie wieniec z kwiatów, i zdobić nim statuę Matki Najświętszej. Będąc w nowicjacie, nie mógł już w ten sposób pobożności swej zadośćuczynić; myślał więc, w prostocie ducha, iż Matka Boska nie będzie nań tak względna nadal, jak raczyła mu się dotychczas okazywać. Wskutek tej pokusy szatańskiej, postanowił wystąpić z zakonu. Wychodząc z klasztoru, poszedł pomodlić się przed statuą Matki Boskiej i Jej Opiece się polecić.

Wtedy Matka Boska ukazała mu się, mówiąc: „Nie trap się, iż nie możesz, według swego zwyczaju, ofiarować mi wieńca z kwiatów. Nauczę cię, czym nierównie lepiej możesz ten dar zastąpić”. Środkiem tym była koronka, ułożona przez Najświętszą Pannę, zawierająca w sobie siedem części, każda część składa się z: 1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu na pamiątkę siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny, jako to:

Pierwsza podczas Zwiastowania;

Druga podczas Nawiedzenia;

Trzecia podczas Narodzenia Chrystusowego;

Czwarta podczas Hołdu Trzech Króli;

Piąta podczas Znalezienia Chrystusa w świątyni;

Szósta podczas Jego Chwalebnego Zmartwychwstania;

Siódma podczas Jej Wniebowzięcia.

Nowicjusz ów był wiernym poleceniu Maryi: pokusa, która go dręczyła, opuściła go, a on zawdzięczał temu nabożeństwu wiele Łask duchnowych i doczesnych.

Pewnego dnia, gdy odmawiał tę koronkę w swej celi, przyszedł mistrz nowicjuszów zobaczyć po cichu, coby on robił i zobaczył Anioła, który splatał wianek różany; po każdym Zdrowaś, nawlekał różę, a po każdym dziesiątku różę złotą; gdy nowicjusz koronkę skończył, włożył Anioł równocześnie z nią wianek na głowę gorliwego młodzieńca i widzenie znikło. Na polecenie mistrza, nowicjusz mu odpowiedział, iż się modlił, według sposobu, podanego mu przez Matkę Najświętszą, a mistrz zrozumiał znaczenie widzenia. Cud ten powtórzył się pierwej na innym zakonniku.

W kilka lat potem umarł ów młodzieniec; widziano, jak go Aniołowie, otoczonego liliami i różami, zanieśli do Nieba.

Koronka ta zwykle jest nazywaną koronką Franciszkańską. Wynalazcą jej był Jacobus de Coronis, od którego i nazwa koronki i zwyczaj mówienia jej o 7-miu dziesiątkach powstał w Zakonach Braci Mniejszych, którą się zatem do codziennego, ile można, odmawiania zaleca.

Papieże: Leon X (Praeexcelsa, 1515r.), Innocenty XI (Exponi nobis, z dn. 12 maja 1688r.) nadali odpust zupełny, którego Bracia i Siostry Trzeciego Zakonu św. Ojca Franciszka codziennie dostąpić mogą, odmawiając następującą Koronkę do Najświętszej Panny Maryi. — (Breve Exponi’nobis z dnia 12 maja 1688 roku). — Kto może, niech odmawia codziennie, a dostąpi odpustu zupełnego za każdy raz. Kto nie może codziennie, niech odmawia wtenczas, kiedy może, albo w niedzielę i święta, albo przynajmniej w uroczystości Najświętszej Panny Maryi. Jednakowoż inne korzyści z odmawiania tej koronki płynące i nadal mogą odnieść.

Nabożeństwo to jest drogim dla wszystkich dusz, przejętych pobożnością do Maryi, z powodu swego powstania; liczne łaski, przywileje znaczne, cuda zdziałane przez wielu sług Bożych, wskutek odmawiania tej koronki, mają naszą gorliwość w tym kierunku powiększyć.

Św. Bernard Seneński mawiał, iż wszystkie Łaski, jakimi Pan Bóg go obsypał, otrzymał przez odmawianie onej koronki.

Jeżeli czas nie pozwala nam odmawiać całą koronkę co dzień, mówmy przynajmniej jeden dziesiątek; a zaczynając ją w niedzielę, dokończymy i ofiarujemy ją Maryi w sobotę, jako w dzień Jej czci szczególnie poświęcony.

Papieże, Leon, X, Paweł V, Innocenty XI nadali odpust zupełny, którego Bracia i Siostry Trzech Zakonów Św. O. Franciszka codziennie dostąpić mogą, odmawiając tę koronkę).

Zanim zaczniesz mówić tę koronkę, przeżegnaj się krzyżykiem, który jest przy koronce.

Modlitwa przygotowawcza.

Otwórz, Panie, usta moje, bym mógł (mogła) Twe Święte Imię chwalić, czcić i wielbić. Oczyść me serce ze wszelkich próżnych, przewrotnych i złych myśli, oświeć mój rozum, zapal moją wolę, bym mógł (mogła) godnie i pobożnie te modły odprawić, i przez to zasłużyć sobie na wysłuchanie przed Boskim Twym Obliczem i uzyskać odpust zupełny, który do tej koronki jest przyłączony. Żebym zaś go tym pewniej osiągnął(ęła), żałuję z całego serca za moje grzechy, boleję bardzo, żem Ciebie, o Boże, moje nieskończone i największe Dobro, obraził(a), i postanawiam mocno więcej Cię nie obrażać. Z miłości ku Tobie i z litości nad biednymi duszami w Czyśćcu, ofiaruję ten odpust duszy N. (tu wymienia się duszę, za którą się zamiar ofiarować odpust) bądź dla niej, Panie litościwy i łaskawy.

Potem następuje jak zwykle: Skład Apostolski, 1 Ojcze nasz3 Zdrowaś Maryo, gdzie przy Imieniu Jezus dodaje się:

 1. Który niech w nas wiarę pomnaża.
 2. Który niech w nas nadzieję wzmacnia.
 3. Który niech w nas miłość zapala.

Następnie odmawia się 7 dziesiątków, z których każdy zawiera w sobie  1 Ojcze nasz10 Zdrowaś Marya, z następującymi przy Imieniu Jezus tajemnicami:

W dziesiątku 1: Któregoś Ty, o Niepokalana Dziewico, z radością z Ducha Świętego poczęła.

W dziesiątku 2: Któregoś Ty, o Niepokalana Dziewico, z radością do Elżbiety niosła.

W dziesiątku 3: Któregoś Ty, o Niepokalana Dziewico, w radości porodziła.

W dziesiątku 4: Któregoś Ty, o Niepokalana Dziewico, z radością trzem Królom do uczczenia podała.

W dziesiątku 5: Któregoś Ty, o Niepokalana Dziewico, z radością w świątyni znalazła.

W dziesiątku 6: Któregoś Ty, o Niepokalana Dziewico, z radością przed wszystkimi innymi po Zmartwychwstaniu zobaczyła.

W dziesiątku 7: Który Cię, o Niepokalana Dziewico, z radością wziął do Nieba i jako Królową Nieba i ziemi ukoronował.

Po ostatnim dziesiątku dodaj jeszcze 2 Zdrowaś Maryo do uzupełnienia liczby 72 na pamiątkę 72 lat życia Najświętszej Panny Maryi.

Na końcu Wierzę w Boga.

Wreszcie dla dostąpienia odpustu zmów 1 Ojcze nasz. 1 Zdrowaś Marya za Papieża.

Modlitwa po Koronce.

Skończyłe(a)m tę świętą Koronkę, a Ty, o Boże mój, przyjmij ją łaskawie i odpuść wszystkie niedbałości, jakich się przy jej odmawianiu dopuściłe(a)m. Łączę tę moją modlitwę z zasługami Jezusa, mego Zbawiciela, Najświętszej Panny i Wszystkich Świętych, i Wybranych Twoich, by mój niedostatek przez nich był wypełniony. Bądź dla mnie grzesznego(ej) łaskawy i litościwy.

Daj też duszy, za którą ten odpust ofiaruję, wieczny odpoczynek i światłość wieczną. Panie, daj jej odpoczywać w pokoju. Amen.

 

 

Pięć wesel Błogosławionej Panny Maryi

Bóg moją miłością, 1894

 

Gdy razu pewnego Św. Mechtylda rozważając, że nigdy Najświętszej Panny należycie nie uczciła, prosiła Chrystusa Pana, aby ją tego nauczył. Pan Jezus przytuliwszy ją do Siebie, przyłożył do jej ust Ranę Boku Swego Przenajświętszego i to rzekł: „Wyczerpnij stąd to, co chcesz Matce Mojej ofiarować”. Po czym uczuła jakobypięć kropel, pięć następujących pozdrowień, jakich przedtem nigdy nie słyszała. (Ks. o Bł. Pannie Maryi, Rozdz. 9)

Pozdrawiam Cię, Panno Najprześwietniejsza! i winszuję Ci tej obfitości Łask najsłodszych, które od wieków z Serca Trójcy Przenajświętszej dla Błogosławionego Twego przeznaczenia na Ciebie spłynęły.

Pozdrawiam Cię, Panno Przenajświętsza! i winszuję obfitości onych Łask najsłodszych, które z Serca Trójcy Przenajświętszej wskutek błogosławionego Twego obcowania i świętego Twego Żywota na Ciebie spłynęły.

Pozdrawiam Cię, Panno najszlachetniejsza! i winszuję obfitości onych Łask, które na Ciebie z Serca Trójcy Przenajświętszej przez naukę i objawienie Syna Twego spłynęły.

Pozdrawiam Cię, Panno najukochańsza! i winszuję obfitości onych Łask najsłodszych, które z Serca Trójcy Przenajświętszej i gorzkiej Męki i Śmierci okrutnej Syna Twego na Ciebie spłynęły.

Pozdrawiam Cię, Panno wszelkiej czci godna! i winszuję obfitości Łask najsłodszych, które z Serca Trójcy Przenajświętszej spłynęły na Ciebie z wielką chwałą, ozdobą i słodką pociechą, w które teraz opływasz i na wieki opływać będziesz, jako Wybrana między wszystkim stworzeniem na Niebie i na ziemi, pierwej jeszcze, aniżeli świat stanął. Amen.

 

 

Nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi

Złoty ołtarzyk czyli krótkie zebranie różnego nabożeństwa [Lipsk 1844]

 

l.

Wesel się, o najczystsza Panienko Marya!

Że Ty czystością swoją, jak kwiat i lilia,

Przechodzisz wszystkie święte i Anioły w Niebie.

Co wszyscy przyznając, wiecznie chwałą Ciebie,

Zdrowaś Marya. etc.

II.

Wesel się, Panno Święta, Bogu najwdzięczniejsza,

Oblubienico w Nieba nad inne świetniejsza.

Jesteś bardziej niż nasz dzień, słońcem oświecony

Przeto też jaśniej świecisz w Niebie na wsze strony.

Zdrowaś Marya, etc.

III.

Wesel się, Panno czysta, żeś takiej godności,

Z cnót Twych wielkich nabyła, iż niebieskie włości,

Gotoweć zawsze służyć, i przeto Cię zowią,

Szczęśliwą, godną Matką, Pana Jezusową.

Zdrowaś Marya, etc.

IV.

Wesel się, Panno czysta, stąd błogosławiona,

Ze wola Twoja ściśle, i miłość złączona

Jest z Bogiem, przetoż tak są ważne prośby Twoje,

Iż wszystko, co chcesz, zjednasz nam i wieczne pokoje.

Zdrowaś Marya, etc.

V.

Wesel się, Panno czysta, stąd żeś bardzo bliska

Jest w Niebie tych pałaców, w których Sam Bóg mieszka,

W Trójcy Świętej Jedyny i siedzenie Twoje.

Najbliżej Chrystusa, gdzie masz Radość Swoją.

Zdrowaś Marya, etc.

VI.

Wesel się, Panno czysta, Matko utrapionych,

Stąd, że sługi Twe wierne dziedzicami onych,

Rozkoszy .czyni Syn Twój miły w Niebie,

Nie opuszczając swoich nawet tu w potrzebie.

Zdrowaś Marya, etc.

VII.

Wesel się, Panno czysta, będąc tego pewna,

Że Twe Radości w Niebie końca już nie wezmą,

Lecz zawsze te Radości będą pomnożone,

Z każdej miary na wieki kwitnąc nieskończone.

Zdrowaś Marya, etc.

 

 

Siedem Radości Maryi.

Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

 

 1. O Maryo Najświętsza, jakaż Radość napełniła Twą Duszę, gdy Ci Archanioł Gabryel zwiastował, że Cię Ojciec Przedwieczny od wieków upodobał sobie i wybrał Cię na Matkę Jednorodzonego Syna Swojego! Przez tę wielką Radość, proszę Cię, uproś mi Łaskę poddawania się zawsze Woli Boga, tak jak Ty się poddawałaś, spraw, abym tę Świętą Wolę zawsze we wszystkim spełniał(a). Amen.

Zdrowaś Marya …

 1. O Maryo Najświętsza, jakąż Radością napełniło się Serce Twoje, gdyś bez utraty Panieństwa porodziła Mesjasza od wieków oczekiwanego! Uproś mi Łaskę cnoty czystości, abym tę cnotę w sercu swoim do końca życia jak najwierniej zachował(a), iżbym mógł (mogła) należeć do liczby tych wiernych, o których najmilszy Syn Twój Jezus powiedział: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.“ Amen.

Zdrowaś Marya …

 1. O Maryo Najświętsza, jakąż Radość uczułaś w Swem Sercu, gdy Cię trzej Mędrcy ze wschodu nawiedzili, Synowi Twemu oddali hołd najgłębszy jako prawdziwemu Bogu i ofiarowali Mu złoto, kadzidło i mirrę. Uproś mi tę Łaskę, abym Panu i Bogu memu zawsze cześć i chwałą oddawał(a), abym Mu zawsze składał(a) w ofierze wiarę żywą, nadzieję stateczną i serce pełne miłości. Amen.

Zdrowaś Marya …

 1. O Maryo Najświętsza, jakąż radością napełniło się Serce Twoje, gdyś Syna Twego ukochanego po tylu Mękach i cierpieniach i gorzkiej śmierci na krzyżu, po trzech dniach chwalebnie Zmartwychwstałego ujrzała! Uproś mi tę Łaskę, abym powstał(a) z grobu grzechów moich do życia nowego i jak śmierć nie miała mocy nad Synem Twoim, tak niechaj grzech wszelki nie ma mocy nade mną, abym mógł (mogła) powiedzieć ze Św. Pawłem: „Żyję ja, lecz nie ja, ale Chrystus żyje we mnie.“ Amen.

Zdrowaś Marya …

 1. O Maryo Najświętsza, któż może wypowiedzieć Radość Twoją, gdy Jednorodzony Syn Twój w świetle obłoku, pełen Majestatu zwycięsko wstępował do Nieba! Przez tę Radość Twoją, proszę Cię, wzbudź w sercu moim żywe i mocne pragnienie Nieba; spraw, niech ziemskich radości używam z umiarkowaniem, w cierpieniach niech będę cierpliwym(ą), w dobrem nieznużonym(ą), abym po tym ziemskim życiu dostąpił(a) żywota wiecznego. Amen.

Zdrowaś Marya …

 1. O Maryo Najświętsza, z jakąż słodyczą, z jakimż uniesieniem napełnił Cię Duch Święty, kiedy w Zielone Świątki zstąpiwszy na Ciebie wszelkie bogactwa Łask Swoich zlał w Najczystsze Serce Twoje! Ubłagaj mi tę Łaskę, ażebym przez czyste serce, przez oderwanie się od marności świata, przez żarliwą nieustanną modlitwę i przez godne używanie Najświętszych Sakramentów mógł (mogła) się przygotować na przyjęcie Ducha tego Świętego, ażeby w sercu moim zamieszkać raczył na wieki. Amen.

Zdrowaś Marya …

 1. O Maryo Najświętsza, o jak niepojęta była szczęśliwość i Radość Twoja, kiedyś w tryumfie wzięta do Nieba została po wieczną za Święte Twe Życie nagrodę! Pragnę całym sercem naśladować Cię w tym doczesnym życiu i we wszystkim za przykładem Twoim spełniać Wolę Ojca Niebieskiego, abym kiedyś dostał(a) się do Nieba i tam wraz z Tobą wielbił(a) Go po wszystkie wieki. Do czego dopomóż mi, Najświętsza Panno Maryo! Amen.

Zdrowaś Marya …

 

 

 

Ostatnia nadzieja grzesznych

Nabożeństwo codzienne na uproszenie świątobliwego życia 1857

 

albo nabożne pozdrowienie Panny Maryi przez siedem radości, którymi gdy Ją kto pozdrawia na każdy dzień przydawszy Zdrowaś Maryja i itd. wielkich Łask niech się od Niej spodziewa

Pierwsza Radość

Wesel się, Panno, Matko Przeczysta, Marya! że Ty czystością Twoją jak kwiat i lilia przechodzisz Wszystkich Świętych i Aniołów w Niebie, wszyscy Ci to przyznają, wiecznie chwaląc Ciebie. Zdrowaś Marya…

Druga Radość

Wesel się, Panno czysta: ze wszech najwdzięczniejsza Oblubienico, w Niebie nad inne świetniejsza, jaśniejąca jesteś nad dzień słońcem oświecony, przeto też jaśniej świecisz w Niebie na wsze strony. Zdrowaś Marya…

Trzecia Radość

Wesel się, Panno Święta! żeś takiej godności z cnót, Twych wszelkich nabyła, iż niebieskie włości gotowe zawsze służyć, a przeto Cię zowią szczęśliwą oraz godną Matką Jezusową. Zdrowaś Marya…

Czwarta Radość

Wesel się, Panno czysta! stąd Błogosławiona, że Twoja Radość szczera i miłość uczczona jest Bogiem, przeto tak są ważne sprawy Twoje, że wszystko, co chcesz zjednasz i wieczne pokoje. Zdrowaś Marya…

Piąta Radość

Wesel się, Panno Święta! stąd, żeś bardzo bliska jest w Niebie tych pałaców, w których Sam Bóg mieszka, w Świętej Trójcy Jedyny i siedzenie Twoje, że najbliższe Chrystusa, stąd masz Radość Swoją. Zdrowaś Marya…

Szósta Radość

Wesel się, Panno czysta! Matko ukochana stąd, że sługi Twe wierne dziedzicami samych rozkoszy w Niebie czyni Syn Twój ukochany, nawet i tu na świecie doczesnymi panami. Zdrowaś Marya…

Siódma Radość

Wesel się, Panno Święta! będąc tego pewną, że Twe Radości w Niebie już końca nie wezmą, lecz zawsze te Radości będą pomnożone, w które opływać będziesz we wieki nieskończone. Zdrowaś Marya…

Modlitwa. Bądź pozdrowiona, Najświętsza Panno Maryo, Matko Boża, Królowa Niebieska, Furto Rajska, Pani wszystkiego świata, Tyś osobliwsza Panienka, Tyś poczęła Pana Jezusa bez grzechu, Tyś porodziła Stworzyciela i Odkupiciela świata, o którym ja nic nie wątpię. Proś za mną Twego Syna, aby mnie wybawić raczył od wszystkiego złego, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

 

 

Wieniec duchowny z siedmiu Radości Panny Maryi

Wianek różany 1853

 

Wesel się, Panno droga

Żeś poczęła w Sobie Boga,

Archaniołom uczczona. — Zdrowaś Marya itd.

Wesel się, żeś porodziła

Panieństwa nie naruszyła,

Miłością napełniona. — Zdrowaś Marya itd.

Wesel się, że trzej Mędrcowie

Zacni od wschodu królowie

Dary dają Synowi. — Zdrowaś Marya itd.

Wesel się, że Zmartwychwstanie

Męką Swą zbawienie daje

Jezus, Syn Twój światowi. — Zdrowaś Marya itd.

Wesel się, że postępuje

W Niebo, państwo obejmuje

Krwią własną wysłużone. — Zdrowaś Marya itd.

Wesel się, że Ducha Swego

Daje z Nieba wysokiego

Na ucznie zgromadzone.— Zdrowaś Marya itd.

Wesel się, że Twym Synem

Anielskim uczczona gminem

Idziesz na wysokości, — Zdrowaś Marya itd.

Przez Cię niechaj oglądamy

Żywot, który z Ciebie mamy

Zrodzony w tej niskości.— Zdrowaś Marya itd.

 

Prośba do Matki Bożej, aby przez swoje radości przyczyniła się za nami do Syna Bożego

Wspomożenie wiernych 1856

 

O Panno Najczystsza, chwalebna Rodzicielko Słowa Wcielonego, proszę Cię przez oną Radość, którąś miała kiedyś poczęła Syna Bożego: przyczyń się za mną grzesznikiem(cą) u Syna Twojego. O Panno najpokorniejsza, Oblubienico Ducha Świętego, proszę Cię przez oną Radość którąś czuła, gdyś Elżbietę Świętą nawiedzała; przyczyń się za mną grzesznikiem(cą) u Syna Twojego. O Panno Najświętsza, od wieków przejrzana Matko Odkupiciela, proszę Cię przez oną Radość, którąś była przejęta, gdy urodziłaś Syna Bożego: przyczyń się za mną grzesznikiem(cą) u Syna Twojego. O Panno, Łaski pełna, wybrana Służebnico Trójcy Najświętszej, proszę Cię przez oną Radość, która Cię napełniła, gdy trzej Królowie oddali pokłon Synowi Twojemu: przyczyń się za mną grzesznikiem(cą) u Syna Twojego. O Panno Błogosławiona, Królowo Proroków, proszę Cię przez oną Radość którąś się ucieszyła, znajdując Syna Swojego w kościele uczącego; przyczyń się za mną grzesznikiem(cą) u Syna Twojego. O Panno mężna, Podporo Męczenników, Pocieszycielko żywych i zmarłych, proszę Cię przez oną Radość, która wstąpiła w Twe Serce, gdy Syn Twój Boży Zmartwychwstał: przyczyń się za mną grzesznikiem(cą) u Syna Twojego. O Panno roztropna, Nauczycielko Apostołów, Dziedziczko Nieba, proszę Cię przez oną Radość, która Cię ogarnęła na wieki, gdyś do Nieba z Duszą i Ciałem wzięta została: przyczyń się za mną grzesznikiem(cą) u Syna Twojego; umocnij mnie Darami Ducha Świętego, iżbym napełnion(a) Miłością Jezusa Chrystusa, i w cnotach Jego szacownych utwierdzeń, mógł (mogła) przez wysługi i śmierć krzyżową tegoż Boskiego Syna Twojego, Pana naszego, dostąpić chwały Królestwa wiecznego. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2021

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *