Chrystus Król

(Ostatnia Niedziela Października)

 

 

 

 

UWAGA.

W Święto Chrystusa Króla wierni, którzy w kościele lub kaplicy (nawet wpół publicznej, jeśli są uprawnieni do korzystania z niej) biorą udział w odmawianiu Akt poświęcenia całego rodu ludzkiego Najsłodszemu Sercu Jezusowemu i w litaniach do Boskiego Serca przed wystawionym uroczyście Najświętszym Sakramentem, mogą zyskać odpust 7 lat i 7 kwadragen; odpust zupełny zaś jeśli nadto przystąpili do Spowiedzi i Komunii Świętej (Św. Penit. 15 lutego 1927, n. 129)

 

 

Chrystus Król

 

 

Litania do Chrystusa Króla

Źródło: Dla Chrystusa Króla 1934

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Chrystusie Królu, Boże z Boga, światłości z światłości, przyjdź Królestwo Twoje,

Chrystusie Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,

Chrystusie Królu, w którym wszystkie rzeczy stworzone są,

Chrystusie Królu, przez którego świat jest stworzony,

Chrystusie Królu, z Dziewicy zrodzony

Chrystusie Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,

Chrystusie Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,

Chrystusie Królu, Prawodawco najwyższy,

Chrystusie Królu, źródło i wzorze wszelkiej świętości,

Chrystusie Królu, Drogo nasza, Prawdo i Żywocie nasz,

Chrystusie Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, panuj nad duszami!

Chrystusie Królu, Kapłanie przedwieczny,

Chrystusie, Królu rozumu,

Chrystusie, Królu woli,

Chrystusie, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,

Chrystusie, Królu pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,

Chrystusie Królu, Oblubieńcze Dziewic,

Chrystusie Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,

Chrystusie Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,

Chrystusie Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą,

Chrystusie Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, panuj nad rodzinami!

Chrystusie Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,

Chrystusie Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,

Chrystusie Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,

Chrystusie Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,

Chrystusie Królu, który przez robotę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,

Chrystusie Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,

Chrystusie Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,

Chrystusie Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,

Chrystusie, Królu Królów i Panie nad Panami, panuj nad narodami!

Chrystusie, Królu wieków nieśmiertelny,

Chrystusie, Królu chwały wiecznej,

Chrystusie Królu, który kierujesz wojnami,

Chrystusie Królu, Książę Pokoju,

Chrystusie Królu, który na swych ramionach nosisz znamię panowania,

Chrystusie Królu, którego Królestw a nie będzie końca,

Chrystusie Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,

Chrystusie Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi!

Chryste Królu, który „składasz mocarze ze stolicy, a podwyższasz niskich”,

Chrystusie Królu, który druzgocesz królów w dniu Gniewu Twego,

Chrystusie Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,

Chrystusie Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,

Chrystusie Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Chrystusie Królu, w Dniu Twojej Potęgi, w Chwale Świętych Twoich,

Chrystusie Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na krzyżu: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią’’,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Królestwo Jego rozszerzać się będzie.

R. A pokój trwać będzie bez końca.

V. Módlmy się: Wszechmogący, Wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w Dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej Władzy Twojej. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

Najświętsze Serce Pana Jezusa Przyjdź Królestwo Twoje, Przez Niepokalane Serce Maryi.

 

 

Chrystus Król

 

 

Litania do Chrystusa Króla II

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia,

Jezu Chryste, Królu Miłości

Jezu Chryste, Królu Pokoju

Jezu Chryste, Królu Życia

Jezu Chryste, Królu Zmartwychwstały

Jezu Chryste, Królu Wszechświata

Jezu Chryste, Królu Wiekuisty

Jezu Chryste, Królu Cierpiących

Jezu Chryste, Królu serca mojego

Jezu Chryste, Królu po Trzykroć Święty

Jezu Chryste, Królu serc Świętych, a szczególnie Najświętszej Maryi Panny,

Jezu Chryste, Królu Aniołów i Archaniołów

Jezu Chryste, Królu Błogosławionych

Jezu Chryste, Królu dusz

Jezu Chryste, Królu Chwały

Jezu Chryste, Królu Dobroci

Jezu Chryste, Królu Litościwy

Jezu Chryste, Królu Łaskawy

Jezu Chryste, Królu Światłości

Jezu Chryste, Królu Mądrości

Jezu Chryste, Królu Pokory

Jezu Chryste, Królu Świętej Bojaźni i Miłości Pańskiej

Jezu Chryste, Królu Słodyczy Niebieskiej

Jezu Chryste, Królu Kościoła Świętego

Jezu Chryste, Królu Prawdy

Jezu Chryste, Królu Sług i Służebnic Pańskich

Jezu Chryste, Królu Apostołów

Jezu Chryste, Królu Sprawiedliwy

Jezu Chryste, Królu Czystości

Jezu Chryste, Królu Dziewic

Jezu Chryste, Królu Wyznawców

Jezu Chryste, Królu Proroków

Jezu Chryste, Królu nawróconych i pokutujących

Jezu Chryste, Królu Męczenników

Jezu Chryste, Królu Umęczony

Jezu Chryste, Królu wyszydzony

Jezu Chryste, Królu Ukrzyżowany

Jezu Chryste, Królu Cierpliwości

Jezu Chryste, Królu wzgardzony

Jezu Chryste, Królu wyśmiany

Jezu Chryste, Królu pohańbiony

Jezu Chryste, Królu cierniem ukoronowany

Jezu Chryste, Królu ubiczowany

Jezu Chryste, Królu Godności

Jezu Chryste, Królu ubogich

Jezu Chryste, Królu Zwycięski

Jezu Chryste, Królu Łagodny

Jezu Chryste, Królu Cnót wszelkich

Jezu Chryste, Królu Posłuszeństwa Woli Bożej

Jezu Chryste, Królu przez ludzi Niewinnie sądzony

Jezu Chryste, Królu na śmierć skazany

Jezu Chryste, Królu bezlitośnie na Krzyżu rozciągnięty

Jezu Chryste, Królu okrutnie grubymi gwoździami do Krzyża przybity

Jezu Chryste, Królu Majestatu

Jezu Chryste, Królu Nadziei

Jezu Chryste, Królu Nieba i ziemi

Jezu Chryste, Królu Ognia Miłości

Jezu Chryste, Królu Sakramentów Świętych

Jezu Chryste, Królu Wierności

Jezu Chryste, Królu Przyjaźni

Jezu Chryste, Królu Nowego i Wiecznego Przymierza

Jezu Chryste, Królu Troskliwy

Jezu Chryste, Królu Gorliwości o Chwałę Ojca Niebieskiego

Jezu Chryste, Królu wiernych dusz kapłańskich i zakonnych

Jezu Chryste, Królu dusz Bogu poświęconych

Jezu Chryste, Królu Przebaczenia

Jezu Chryste, Królu Zbawicielu

Jezu Chryste, Królu Odkupicielu

Jezu Chryste, Królu Mesjaszu

Jezu Chryste, Królu i Sługo Pański

Jezu Chryste, Królu dzieci,

Jezu Chryste, Królu Miłości mój Najukochańszy – Ciebie wybieram, bo Ty mnie wybrałeś, jako Jedynego Króla mojego, strzeż mnie w wierności Twojej i tylko Ty Jeden Panuj nade mną teraz i na zawsze. Amen.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Niech Serce Twoje, Najsłodszy Jezu, w nas na zawsze Króluje i pozostanie naszym Wszystkim.

Najwyższy, Wszechmocny, Dobry Panie, Twoja jest Sława, Chwała i Cześć, i wszelkie Błogosławieństwo. Tobie Jednemu, Najwyższy, one przystoją, i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twojej Miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni ci, którzy je zniosą w Pokoju, ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni.
Chwalcie i Błogosławcie mojego Pana, i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą. Amen. (Pieśń Słoneczna Św. Franciszka z Asyżu 1-2, 10-11, 14)

 

 

Chrystus Król

 

 

Litania do Jezusa Króla Miłosierdzia

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które wszystko się stało, co się stało, ufamy Tobie!

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które świat odkupiłeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas uświęcasz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które Tajemnicę Trójcy Świętej nam objawiłeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które Wszechmoc Boga okazałeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które Duchy Niebieskie stworzyłeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas z nicości do bytu powołałeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które świat cały obejmujesz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas życiem nieśmiertelnym obdarzyłeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas przed karami należnymi zasłaniasz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas z nędzy grzechu podnosisz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które Mękę i Śmierć za nas poniosłeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nam zawsze i wszędzie towarzyszysz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas Łaskami Swymi uprzedzasz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w objawieniu Tajemnic Bożych okazałeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w ustanowieniu Kościoła ujawniłeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w darowaniu nam Sakramentów wyświadczyłeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w Chrzcie i Pokucie przede wszystkim nam okazujesz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w Eucharystii i Kapłaństwie rozdajesz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w powołaniu nas do Wiary ujawniasz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w nawróceniu grzeszników rozlewasz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w uświęceniu sprawiedliwych objawiasz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w oświeceniu niewiernych okazujesz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które z Ran Twoich wypływa,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które z Serca Twego wytryska,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ulgą chorych i cierpiących,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest pociechą uciśnionych,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest nadzieją rozpaczających,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ostoją umierających,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ochłodą dusz w Czyśćcu cierpiących,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest niewyczerpanym źródłem cudów,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest radością Niebian,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest koroną Wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego, Alleluja!

R. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę, Alleluja!

V. Módlmy się: Najmiłosierniejszy Odkupicielu, Królu Miłosierdzia, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i żył, wejrzyj prosimy na nas i pomnóż w nas Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Chrystus Król Polski

 

 

Litania do Jezusa Miłosiernego Króla Polski

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Ojca, Który tak cudnie naszą ziemię ukształtował i w liczne bogactwa obdarzyć raczył, ufamy Tobie.

Jezu, któryś przez Chrzest Mieszka naszą Ojczyznę za swoje królestwo obrał,

Jezu, któryś Świętego Wojciecha jako głosiciela Dobrej Nowiny do nas posłał,

Jezu, któryś nasze miasta w czasie obrony przed niemieckim najeźdźcą za Bolesława Chrobrego męstwem wspierał,

Jezu, któryś na naszym tronie królów wiernych Stolicy Apostolskiej osadzał,

Jezu, któryś po wielekroć bronił nas w czasie wojen i zwyciężać pozwalał,

Jezu, któryś Polsce powstać z rozbicia dzielnicowego pozwolił,

Jezu, któryś nas przed tatarską niewolą obronił,

Jezu, któryś mądrą i wierną Jadwigę do chrztu Litwy namówił i do unii z Polską doprowadził,

Jezu, któryś do zwycięstwa pod Grunwaldem dopuścić raczył,

Jezu, któryś przez swą ofiarę wzorem służby dla bliźniego i Ojczyzny dla naszych przodków stał się,

Jezu, któryś w czasie szwedzkiego potopu męstwo i wiarę w sercach Polaków obudził,

Jezu, któryś wlewał męstwo w serca naszych ojców broniących Ojczyznę przed poganami,

Jezu, do wiktorii wiedeńskiej króla Jana doprowadzić raczył,

Jezu, któryś w czasie zaborów swojego narodu nie opuścił,

Jezu, któryś tak hojnie w niezliczone rzesze świętych nasz naród obdarzył,

Jezu, któryś rozlicznymi talentami naszych twórców i naukowców obdarzyć raczył,

Jezu, któryś tylu dzielnych bohaterów w narodzie naszym wzbudził,

Jezu, któryś w czasie powstań ofiarę cierpiących przyjąć raczył i w sercach nadzieję wzniecił,

Jezu, któryś do odzyskania przez Polskę niepodległości doprowadzić raczył,

Jezu, któryś przed nawałą bolszewicką obronić się nam pozwolił,

Jezu, któryś w młodych sercach Orląt Lwowskich odwagę i męstwo zapalił,

Jezu, któryś w noc okupacji i bestialstwa II wojny przy Twym narodzie czuwał,

Jezu, któryś w sercach Powstańców Warszawskich miłość do Ojczyzny umacniał,

Jezu, któryś swój naród przez pustynię komunizmu przeprowadził,

Jezu, któryś w koszmarze stanu wojennego nad narodem swym czuwał,

Jezu, któryś jak drogowskazy na drodze swego narodu świętych kapłanów postawił,

Aby narodem naszym mądrzy i wierni Tobie przywódcy rządzili, prosimy Cię, Panie.

Aby w naszych szkołach odpowiedzialni i miłujący Ojczyznę nauczyciele uczyli,

Aby nasi naukowcy poprzez swe odkrycia chwałę Boga Stworzyciela głosili,

Aby twórcy poprzez swoje dzieła wielkość Stwórcy głosili,

Aby w naszych rodzinach prawdziwa miłość zagościła,

Aby rodzice poprzez dobry przykład dzieci swe Twoimi drogami prowadzili,

Aby w sercach matek miłość do poczętych dzieci zagościła,

Abyś naród swój od zgubnych nałogów wyzwolić raczył,

Aby Twe świątynie na nowo wiernym ludem się wypełniły,

Aby prawo w naszym narodzie Boże Prawa odzwierciedlały i sprawiedliwie Ojczyźnie służyło,

Aby Ojczyzna nasza godnie Tobie za wszystkie dobrodziejstwa służyć mogła i na nowo z upadku grzechu powstała,

Za grzechy lenistwa i zaniedbania, przepraszamy Cię, Panie.

Za grzechy rozwiązłości,

Za grzech pijaństwa i inne uzależnienia,

Za grzech dzieciobójstwa,

Za grzech przywłaszczenia i nieposzanowania cudzej własności,

Za egoizm i brak miłości do Ojczyzny,

Za rozbite małżeństwa i grzech nieczystości,

Za zły przykład dawany młodzieży,

Za oziębłość religijną, bluźnierstwa i kpiny z świętości,

Za obraźliwe ataki na Kościół i Ojca świętego,

Za złe szkoły, prasę i telewizję,

Od grzechu wszelkiego,

Od wojen i zaraźliwych chorób,

Od sekt i utraty wiary,

Od ideologii bezbożnych,

Od bluźnierczych twórców,

Od jadu kłamstwa,

Od przywódców i urzędników prowadzących nasz kraj do upadku,

Miłosierny Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Miłosierny Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wybaw nas, Panie!

Miłosierny Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Módlmy się. Jezu, któryś szczególną miłością ukochał swą ziemską ojczyznę, spraw, by i w naszych sercach zapłonął ogień miłości do naszej Ojczyzny – Polski, którą przed wiekami raczyłeś przyjąć w poczet krajów chrześcijańskich. Króluj w niej na wieki, osłaniaj przed niebezpieczeństwami jako Twoją zdobycz i spraw, by oczyszczona z Tego, co jest niegodne Ciebie, jako jej Króla, godnie mogła służyć Tobie na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Chrystus Król

 

 

Koronka do Chrystusa Króla

Na początku:

O Królu narodów przez nie upragniony, Kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź, zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi. Amen.

Na dużych paciorkach: (1 raz przed każdą częścią)

O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić, nasz Panie i Boże.

Na małych paciorkach: (10 razy po 5 części)

O, Mocy Niebiańska, niewzruszone oparcie mojej duszy, Najsłodszy Jezusie Chrystusie Królu! O, Odblasku Przedwiecznej Światłości, Zwierciadło bez skazy! Pozwól mojemu sercu wpatrywać się w Ciebie, zwierciadło wieczności, ażebym ze względu na Ciebie mógł wzgardzić wszelką doczesną rozkoszą, a Twoje Miłosierne Oczy były moją obroną we wszystkich pokusach. Amen.

Na zakończenie:

Niech będzie zawsze i wszędzie uwielbione Najświętsze Panowanie Boga przez wszystkie stworzenie i przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, obecne w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.

 

 

 

Chrystus Król

 

 

Adoracja eucharystyczna — Nawiedź Jezusa jako swego Króla

Źródło: Pójdź za Mną X. P. Turbak 1957

Kłaniam się tobie, Panie Jezu, i wyznaję, że w Najświętszym Sakramencie jesteś Królem naszym!… W Niebie Aniołowie i niezliczona rzesza zbawionych upadają przed Majestatem Twoim, mówiąc: Godzien jesteś, Panie, Boże nasz, wziąć chwałę i cześć i moc i dziękczynienie, boś stworzył wszystkie rzeczy… Na Twojej szacie jest napisane: Król królów i Pan panujących!… W takiej Chwale Królewskiej mieszkasz w Niebie po Prawicy Ojca, który dał Ci Imię ponad wszelkie imię, aby na Imię Twoje klękało wszelkie kolano… — Również w Najświętszym Sakramencie jesteś Królem Chwały! Ukryłeś w Nim wprawdzie jasność Swego Majestatu Boskiego przed ludzkimi oczyma…, lecz czego nie dojrzą oczy śmiertelne, to uznaje wiara… Ona mnie zapewnia, że w Świętej Hostii zostajesz z nami jako Król Aniołów i ludzi… Ona mnie skłania, bym upadł na kolana przed Najświętszym Sakramentem i złożył Ci pokłon jako memu Królowi… Królem jesteś naszym, boś jest prawdziwym Bogiem z Boga prawdziwego… Królem jesteś naszym i jako Człowiek, bo Tobie Ojciec Niebieski dał wszelką Władzę w Niebie – i na ziemi, aby wszyscy Ciebie słuchali i wyznawali, że jesteś w Chwale Boga Ojca… Królem jesteś naszym, boś nas odkupił i uczynił ludem Swoim… Dlatego też słusznie i sprawiedliwie Tobie w Najświętszym Sakramencie poprzez wszystkie wieki śpiewają rzesze wiernych: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, na wieczne czasy niech nie ustanie!… A kiedy w triumfalnej procesji idziesz wśród ludu Swego, wtedy ze wszystkich serc płynie wołanie: O uścielajcie kwiatami drogi, którędy Pańskie iść będą Nogi! Okrzyknijcie to na wszystkie strony, pośród nas idzie Błogosławiony! Cieszę się, Panie Jezu, z Twojej Chwały, którą Tobie jako Królowi dał Ojciec Niebieski nie tylko w Niebie, ale i na ziemi… dał Ci Chwałę Królewską w Najświętszym Sakramencie…

A skoro z Woli Ojca Niebieskiego jesteś naszym Królem, przeto z największą uległością pod Twoją Władzę poddaję siebie całego, abyś mną rządził według upodobania Swego… — Króluj, o Jezu, w moim umyśle, abym wszystko oceniał według zasad Ewangelicznych…

Spraw to, aby światło wiary było mi przewodnikiem we wszystkich zamiarach i czynach… — Króluj w mojej woli, abym wiernie zachował Przykazania Twoje i czynił to, co się Tobie podoba i większą Chwałę przyniesie Tobie… — Króluj w moim sercu, bym Ciebie miłował nade wszystko i wszystko czynił z miłości ku Tobie… — Króluj w moich zmysłach, bym nigdy ani wzrokiem, ani słuchem, ani mową, ani dotykiem nie wykroczył przeciwko Woli Twojej… — Króluj w moich pracach i zadaniach, abym wszystko wykonał doskonale, na większą Chwalę Twoją i zbawienie ludzi…

Do Ciebie, Panie Jezu, rzekł Twój Ojciec Niebieski: Usiądź po Prawicy Mojej, a Ja Moc Twego Berła rozszerzę z Syjonu i wszystkie ludy poddam pod Twoją Władzę… Twemu Ojcu bowiem, jak pisze Apostoł, spodobało się, aby w Tobie wszelka pełność przebywała, bo w Tobie i dla Ciebie wszystkie rzeczy zostały stworzone na Niebie i ziemi, a Tyś jest przed wszystkim jako Pierworodny wszelkiego stworzenia. Lecz spojrzyj, Jezu, na ziemię i zobacz, jak jeszcze wielkie rzesze nie znają Ciebie… błąkają się w ciemnościach pogaństwa… Racz, Dobry Zbawicielu, i nad nimi królować Swoją Prawdą, Swoją Łaską, Swoją Miłością… — (pomódl się gorąco za misje wśród pogan…) —

O Królu mój najgodniejszy i najpiękniejszy, wyznaję ze wstydem i żalem, że tak często w życiu nie chciałem ulegać Twojej Władzy i sprzeciwiałem się Twojej Woli… Wiem, że możesz mnie ukarać surowo za niewierności moje, jednak nie odrzucaj mnie od Siebie… przebacz mi wszystko, co się Tobie we mnie nie podoba… Odtąd pragnę Ci wiernie służyć (tylko zakonnicy: według ślubów moich: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa… według zakonnych Konstytucji moich, zachowując nawet najdrobniejsze ich przepisy)… Ty zaś racz mnie wspierać Swoją Łaską, abym wytrwał pod Twoim sztandarem królewskim, nieustraszenie i ofiarnie walczył przy Twoim Boku… i ujrzał Cię w Twojej Chwale jako nieśmiertelnego Króla Nieba i ziemi. Amen.

 

 

Chrystus Król

 

 

Modlitwa do Chrystusa Króla

Źródło: Módlmy się książka do nabożeństwa 1939

O Panie Jezu Chryste, uznaję Cię Królem Wszechświata. Dla Ciebie bowiem wszystkie stworzenia zostały uczynione. Wykonuj nade mną wszystkie Prawa Twoje.

Odnawiam moje przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym: wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw, przyrzekam prowadzić życie godne dzielnego katolika. W szczególniejszy zaś sposób zobowiązuję się używać wszelkich sił moich w tym celu, ażeby zatriumfowały Prawa Boże i Prawa Twojego Kościoła.

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci nędzne uczynki moje w tej intencji, ażeby wszystkie serca uznały Twoją Świętą Boską Władzę Królewską, ażeby w ten sposób utrwaliło się na całym świecie panowanie Twojego Królestwa pokoju. Amen.

Odpust zupełny raz na dzień pod warunkiem Komunii Świętej i modlitwy za Ojca Św. (wystarczy odmówić 1 Ojcze nasz. 1 Zdrowaś Maryo. 1 Chwała Ojcu) – Św. Penitencjaria, 21 lutego 1923)

 

 

Chrystus Król Polski

 

 

Modlitwa za Polskę o panowanie Chrystusa nad Polską

Źródło: Modlitewnik i śpiewnik II Korpusu Wojska Polskiego 1943

Panie nasz i Ojcze Miłosierdzia, Któryś wszystko z Miłości stworzył i w Nieskończonej Dobroci wspie­rasz każdego człowieka Łaską Swą Najświętszą, racz Polskę, Ojczyznę naszą odrodzić w Chrystusie, Sy­nu Twoim, a nas uczyń tej wielkiej sprawy narzę­dziem.

Daj nam taki żar modlitwy i taką głębię chrze­ścijańskiego życia, abyśmy wyjednali sobie, Wszech­mogący Boże, wszelkie potrzebne dla nas i Ojczyz­ny naszej pomoce i dary. A że to zgadza się z Wo­lą Twoją Przenajświętszą, przeto Cię o nie gorąco błagamy.

– Światło wiary żywej, która niechybnie pro­wadzi nas Drogą Twoją, Ogień Twojej Miłości, któ­ra stanie się siłą sprawczą wszelkiego naszego działania – zapal w nas, Panie!

– Miłość rodzinną i głębokie zrozumienie Woli Twojej, która ku uświęceniu naszemu życie ro­dzinne ustanowiła – pomnóż w nas, Panie!

– Czynną miłość bliźniego we wszystkich prze­jawach współżycia z ludźmi oraz głęboki szacunek dla ich dusz nieśmiertelnych – wzbudź w nas, o Panie!

– Najgłębszą, istotną i nieprzemijającą jednością w Świętym, Rzymsko-Katolickim Kościele Twoim – połącz nas, Panie!

– Narodowi naszemu, który był przedmu­rzem Chrześcijańskim i jego tarczą obronną, aby stał się mocą zwycięską i czołowym hufcem, walczącym o ideały Chrystusowe – przeznaczone Mu przez Ciebie drogi powołania – ukaż, o Panie!

– Wodzu i Apostole odrodzenia duchowego, tych którzy Polskę, a z nią inne narody rzucą pod Stopy Twoje – powołaj, o Panie!

– Sprawiedliwy, bo na Twoim Świętym Prawie oparty, wolny od krzywd i wyzysku ustrój społecz­ny – pomóż nam wprowadzić, o Panie!

– Miłość Ojczyzny powszechną, czynną, ofiarną – rozpal w nas, Panie!

– Naród nasz ku jedności i zgodzie nakłoń, o Panie!

– Niezłomną wolę ku poznawaniu naszych wad narodowych i skutecznemu ich zwalczaniu – daj nam, o Panie!

– Postępowaniu naszemu tak osobistemu, jak i zbiorowemu, aby mu stale towarzyszyły roztropność i wytrwałość – błogosław, o Panie!

– Życie nasze kulturalne, obyczajowe – i Chrystusowym i Polskim – uczyń, o Panie!

– Wszystkie dziedziny życia narodu spod ob­cych i wrogich nam wpływów – wyzwól, o Panie!

– Państwo nasze i wojsko które jest Jego wiel­kości i mocy ostoją – Opieką Twoją otaczaj, Panie!

– Katolickie prawodawstwo i katolickie rządy na całym świecie – utwierdzaj, o Panie!

– Ducha Chrystusowego, ład, spokój i męstwo we wszystkich narodach – umocnij, Panie!

Błagamy Cię Ojcze, uczyń nas dziećmi Twymi, rozpłomień w sercach naszych ogień Twojej Miłości i racz wysłuchać korne prośby, które zanosimy do Ciebie, w Imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Jego Przenajświętszej Matki, Maryi Królowej Korony Polskiej, Patronki Polskiej Młodzieży Akademickiej. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu.

 

 

Chrystus Król

 

 

Modlitwa o Królestwie Jezusa Chrystusa

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

O Jezu, Zbawicielu nasz, Królu Nieba i ziemi! Tyś wstąpił na Niebiosa i siedzisz teraz i po wszystkie wieki na Prawicy Ojca Twojego Niebieskiego. Tyś jest w posiadaniu Najwyższego Majestatu i najwyższej Władzy nad wszystkim na Niebie i na ziemi. Twojej Władzy i Twojemu Panowaniu nikt się oprzeć nie może.

Czemuż wtedy wzburzyły się narody, a ludzie rozmyślali próżne rzeczy? Królowie ziemscy wespół stanęli, a książęta zeszły się w gromadę przeciw Ojcu Twemu, i przeciw Tobie, o Jezu! A mówili w dumie swojej: Potargajmy więzy ich, i zrzućmy z siebie jarzmo ich.

Ale Ty, który mieszkasz w Niebiesiech, naśmiewujesz się z nich, i szydzić z nich będziesz. Wtedy będziesz mówił do nich w Gniewie Twoim i w zapalczywości Twojej potrwożysz ich. Ty, o Jezu Chryste! jesteś postawiony Królem od Ojca Twego nad Syjonem, Górą Świętą Jego, abyś opowiadał Przykazania Jego.

Ojciec Twój rzekł do Ciebie: „Tyś jest Synem Moim, Jam Cię dziś zrodził. Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody Dziedzictwem Twoim, a osiadłością Twą kraje ziemi. Będziesz je rządził Łaską żelazną, a jako naczynie garncarskie pokruszysz je”.

A teraz królowie rozumiejcie, ćwiczcie się, którzy sądzicie ziemię. Służcie Panu w bojaźni, a radujcie się w Nim ze drżeniem. Chwyćcie się nauki, by się kiedy nie rozgniewał Pan, i żebyście z drogi sprawiedliwości nie zboczyli i nie przyszli na zgubę, gdyby się wkrótce zapalił Gniew Jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w Nim ufają.

Chwała Ojcu.

 

 

Chrystus Król

 

 

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy

Źródło: Pójdź za Mną X. P. Turbak 1957

O Jezu, Władco serc naszych i Królu Wieków Nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem.
Ślubujemy Ci, że w Wierze Świętej Katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy. Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez Łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie.

Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

 

 

Chrystus Król

 

 

Codzienne Uwielbienie Jezusa Chrystusa Króla

Źródło: Pójdź za Mną X. P. Turbak 1957

Panie Jezu Chryste – Królu nasz i całego świata, zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, każdego dnia oddawać Ci należna chwałę, który pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej Chwały, Królem-Człowiekiem Królem-Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i Śmierci, Królem wszystkiego i wszystkich. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, Jako Królowi Polski i Wszechświata i kochamy Cię! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój, miłość i szacunek do wszystkiego co stworzyłeś.

Tak nam dopomóż Bóg, teraz i po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen.

 

 

Chrystus Król

 

 

Modlitwa do Jezusa, Króla Wszystkich Narodów

Źródło: Pójdź za Mną X. P. Turbak 1957

O Panie, Boże Nasz, Tyś Najświętszym Królem i Władcą wszystkich narodów. Z wielką ufnością, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana, prosimy Cię, Panie, nasz Niebiański Królu o Miłosierdzie, pokój, sprawiedliwość i wszelkie dobra. Ochraniaj, Panie, Nasz Królu, nasze rodziny i naszą Ojczyznę. Prosimy, uchroń nas przed naszymi wrogami i przed Twoją sprawiedliwą karą. Przebacz nam Panie, Najwyższy Królu nasze grzechy przeciw Tobie.

Jezu, Ty Jesteś Królem Miłosierdzia. Zasłużyliśmy na sprawiedliwą karę. Zmiłuj się nad nami Panie, i przebacz nam nasze winy. Ufamy Twemu wielkiemu Miłosierdziu. Królu nasz, zasługujący na oddanie najgłębszej czci, składamy pokłon przed Tobą i prosimy, aby Twoje Królestwo zostało uznane na całej kuli ziemskiej! Amen

 

 

Chrystus Król Polski

 

 

Modlitwa o Intronizacje Jezusa Króla Polski

Źródło: Pójdź za Mną X. P. Turbak 1957

Boże Ojcze, dziękujemy Ci, że objawiłeś naszemu Narodowi Jezusa jako Króla Polski i że zobowiązałeś nas, abyśmy Go słuchali i Jemu służyli. Duchu Święty, Boże, dziękujemy Ci, że oświeciłeś nasze serca i umysł światłem miłości i poznania prawdy o Jezusie Królu, Synu Bożym. Maryjo, Królowo Polski, dziękujemy Ci, że zstąpiłaś na Jasnogórski Tron, aby przygotować nasz Naród do podjęcia wielkiej misji Intronizacji Chrystusa Króla Polski. Jezu, ufamy Tobie i kochamy Ciebie, bo Jesteś Zbawicielem świata, zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem Królem, który Mocą Ducha Świętego zaprowadza na ziemi jako w niebie Królestwo Boże. Korząc się przed Twym Majestatem, składamy Ci najgłębszy hołd czci. Ty bowiem Jesteś Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, Królem królów i Panem panujących- Jedyny Władca całego stworzenia. Razem z naszym Narodem klękamy przed Tobą, Nieskończony Boże, przyzywając Twego nad nami panowania. Jezu, Królu Polski, przyjdź Królestwo Twoje!

 

 

Chrystus Król

 

 

Akt osobistego uznania Jezusa Chrystusa Jako Króla i Pana

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twoich. Tobie oddajemy cześć i wielbienie. Przyrzekamy całym dalszym życiem swoim dbać o Twoją chwałę i zawsze dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie. Uroczyście obieramy Ciebie, Panie, Jezu Chryste za naszego PANA i KRÓLA, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Matkę Twoją, Niepokalaną Dziewicę Maryę ponownie przyrzekamy czcić jako PANIĄ i KRÓLOWĄ naszej umiłowanej Ojczyzny.

Jezu Chryste, Ty jesteś Panem nieba i ziemi. Bądź KRÓLEM mojego życia, bądź jedynym PANEM całej naszej wspólnoty, bądź PANEM wszystkich polskich rodzin, bądź PANEM i KRÓLEM w Polsce, Ojczyźnie naszej, w tym pokoleniu i po wszystkie czasy. Niech przez nasze życie zgodne z przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości. Prosimy o to Ciebie, Panie Jezu Chryste, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Chrystus Król

 

 

Modlitwa do Chrystusa Króla

Źródło: Pójdź za Mną X. P. Turbak 1957

Króluj nam Chryste, bośmy Twoje syny,

Bośmy Najdroższą Krwią Twą odkupieni,

Na łaski Twojej wzniesieni wyżyny

I do wiecznego szczęścia przeznaczeni!

Króluj nam, Chryste! w duszy naszej sferze,

We wszystkich myślach, chęciach, słowach, czynach,

Króluj w nadziei, miłości i wierze,

I wszystkich ludzkiej twórczości dziedzinach!

Króluj nam Chryste w Twym świętym Kościele,

Rozszerz go wszędzie po obszarze świata,

Niech wszystkie ludy do stóp Twoich ściele,

Niech je pogodzi, uspokoi, zbrata!

Króluj nam Chryste w Ojczyźnie najdroższej,

Niech będzie wzorem ładu i porządku,

Niech nie zapomni o warstwie uboższej,

I dba o szczęście w każdym swoim kątku.

Króluj nam Chryste i w rodziny kole,

Szczep miłość, zgodę wśród ojców i dzieci,

Króluj w warsztacie, wojsku, rządzie, szkole,

Twe prawo Boskie niech nam wszystkim świeci!

Króluj nam Chryste, króluj nam bez końca,

Tyś nasza Prawda, Światło, Życie, Droga,

Tyś nasz Zbawiciel, Pośrednik, Obrońca,

Nie chcemy króla – prócz Ciebie, prócz Boga!

 

 

Chrystus Król

 

 

Modlitwa do Chrystusa Króla

Źródło: Dla Chrystusa Króla 1934

O Jezu Chryste, oddaję Ci hołd jako Królowi świata. Wszystkie stworzenia dla Ciebie są uczynione. Rozporządzaj mną jako własnością swoją. Odnawiam moje przyrzeczenia Chrztu Świętego, wyrzekam się szatana, i jego pychy i jego spraw i obiecuję żyć, jak przystoi dobremu Katolikowi. W szczególniejszy sposób obowiązuję się użyć wszystkich sił, aby dopomóc do zwycięstwa Prawom Bożym i Prawom Kościoła Świętego. Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci nędzne uczynki moje w tej intencji, ażeby wszystkie serca uznały Twe święte królowanie i aby w ten sposób mocno utrwaliło się na całym świecie Twoje Królestwo pokoju. Amen.

 

 

Chrystus Król

 

 

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana

Źródło: Pójdź za Mną X. P. Turbak 1957

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „Przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.

 

Chrystus Król

 

Modlitwa do Chrystusa Króla

Źródło: Pójdź za Mną X. P. Turbak 1957

O Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla całego świata. Wszystko, cokolwiek zostało stworzone, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nade mną wszelkie Prawa Swoje. Staję dziś przed Tobą i odnawiam moje przyrzeczenia złożone na Chrzcie, wyrzekając się szatana i spraw jego, a przyrzekam żyć jak przystało na dobrego Chrześcijanina. Szczególniej zaś zobowiązuję się według sił swoich pracować dla zwycięstwa Bożego Prawa i Twego Kościoła. O Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci nieudolne uczynki moje, aby wszystkie serca ludzkie uznały Twoje Królestwo Święte, by w ten sposób Królestwo Twego Pokoju utwierdziło się na całym świecie. Amen.

(Odpust zupełny raz na dzień pod zwykłymi warunkami. Ench. 272).

Akty strzeliste do Chrystusa Króla

Jezu, Królu i Celu wszystkich serc, przez przyjście Królestwa Twego, obdarz nas pokojem.

(300 dni odpustu, Ench. 268).

Najświętsze Serce Jezusa, niech przyjdzie Królestwo Twoje.

(300 dni odpustu, Ench. 228).

 

 

Chrystus Król

 

 

Modlitwa do Chrystusa Króla

Króluj Chryste i zwyciężaj. Przez Dobroć i Łaskę Swoją serca wszystkich podbij słodkiemu władaniu Twej Miłości. Na Imię Twoje niechaj się zgina kolano wszelkich istot Niebieskich, ziemskich i podziemnych. Przez Ciebie Zbawco, z Tobą i w Tobie stworzenie wszelkie niech chwali Pana po wszystkie wieki. Amen.

P: Najświętsza Maryo Panno promienna radością Zmartwychwstania Syna Swego

W: Naucz nas szerzyć Królestwo Jego na ziemi.

P: Proszę Panie,

W: aby płomienna i słodka Moc Twojej Miłości wchłonęła mój umysł i oderwała go od wszystkiego, co jest na ziemi, abym z miłości ku Tobie umarł(a), jak Ty z Miłości umarłeś za mnie. Amen.

 

 

Chrystus Król

 

 

Modlitwa do Chrystusa Króla Ukrzyżowanego

O Jezu, Ukrzyżowany Królu nasz. Przez Krzyż i Mękę Twoją; przez Najdroższą Krew i Najświętsze Rany Twoje, przez Boleści Serca Twego i Serca Matki Twej ukochanej, przyjdź Królestwo Twoje daj grzesznikom nawrócenie sprawiedliwym uświęcenie nam od złego wybawienie duszom zmarłym odpocznienie. Jezus, Marya, Józef

 

 

Chrystus Król

 

 

Modlitwa do Chrystusa Króla

Źródło: Pójdź za Mną X. P. Turbak 1957

Panie Jezu Chryste – Królu nasz i całego świata, zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, każdego dnia oddawać Ci należną chwałą, który pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej Chwały, Królem-Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i Śmierci, Królem wszystkiego i wszystkich. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, Jako Królowi Polski i Wszechświata, i kochamy Cię! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój, miłość i szacunek do wszystkiego co stworzyłeś. Tak nam dopomóż Bóg, teraz i po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen.

 

 

Chrystus Król

 

 

Modlitwa do Chrystusa Króla

Źródło: Perły modlitw 1931

Panie Jezu Chryste, który stojąc przed Piłatem, sam raczyłeś całemu rodzajowi ludzkiemu oznajmić, iż Królem jesteś i na to na świat przyszedłeś, aby Swe królewskie panowanie nad wszystkimi duszami rozciągnąć, przyjmij łaskawie ode mnie, najniższego z poddanych Twoich, hołd i uniżony pokłon, jaki się Twemu Majestatowi należy.

Wszechmogący, Wieczny Boże, któryś w umiłowanym Synu Twoim, Królu wszechświata, wszystko odnowić postanowił, spraw łaskawie, aby wszystkie narody świata, pod Jego najsłodsze berło się poddały. Udziel, Chryste Panie, któryś Krew Swą najświętszą za nas poddanych Twoich przelać raczył, daru zgody, jedności i pokoju wśród narodów świata. A również daru zgody, jedności i pokoju w moim narodzie polskim. I niech to będzie Twój Boski, na miłości oparty pokój, według Twoich Słów: »pokój Mój daję Wam, pokój Mój zostawuję Wam«.

Prosimy Cię Chryste, miłościwy Panie nasz i Królu, abyśmy w chlubnej, pod Twoim sztandarem walce, nigdy nie ustawali, a po tym ziemskim życiu, w niebieskiej krainie, z Tobą na wieki królowali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

Chrystus Król

 

 

Modlitwa codzienna. „Przyjdź królestwo Twoje”.

Źródło: Pójdź za Mną X. P. Turbak 1957

Chryste Panie! Prosimy Twego Ojca, aby rychło na ziemi zapanowało Boże Królestwo, i aby było w nim miejsce dla nas. Pragniemy, aby wszyscy ludzie uznali w Bogu swego Króla i Pana oraz by szanowali i przestrzegali Praw Królestwa Bożego na ziemi i już Go więcej nie obrażali swoimi grzechami. Opowiadamy się całkowicie za Twoim Synem, Boże Ojcze, za Chrystusem. Wyznajemy, że Ty Jezu jesteś naszym Królem i Panem, i nie mamy innego króla. Naszymi modlitwami chcemy wyprosić Łaski dla Kościoła, świata, nas samych, i tych, których Ci polecamy. Teraz przedstawiamy Ci, Jednorodzony Synu Ojca Niebieskiego i Królu królów oraz Panie panujących nasze, prośby. My, słudzy poddani Twoi, błagamy o wysłuchanie, jeśli jest ona zgodna z Królewską Wolą Bożą. Wypowiedz teraz Swe Królewskie, Boskie, Wszechmocne Słowo i oddal każde zło od nas, a Twoje Błogosławieństwo niech spłynie na nas i tych, których Tobie polecamy oraz na sprawy, które Ci przedstawiamy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya…

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus, Władcą nam.

 

 

Chrystus Król

 

 

Modlitwa rycerza Jezusa Chrystusa Króla

Źródło: Pójdź za Mną X. P. Turbak 1957

Panie i Królu mój, ku Tobie wyciągam ręce moje i proszę, byś pobłogosławił Prawicą Twojego Majestatu sługę Swego, który pragnie służyć Tobie jako obrońca Wiary Kościoła. Daj mi siłę i odwagę, abym mężnie stawał przeciwko niewidomym i widomym przeciwnikom dla obrony pokoju i sprawiedliwości. Udziel mi wzrostu w wierze, nadziei miłości, daj bojaźń Twoją i miłość jednocześnie, a także pokorę, wytrwałość, posłuszeństwo oraz stosowną cierpliwość. Usprawnij mnie wewnętrznie do dobrego po to, bym nie godził w nikogo niesprawiedliwie i abym bronił wszystkiego, co jest dobre i prawe. Ja sam zaś porzucając starego człowieka, którym byłem i ofiarowując się na służbę Tobie, niech będę godny Twojego przebaczenia za czyny przeszłości. Przyjmij mnie, Panie mój i Królu, jako nowego człowieka i zlej Łaskę Twojego Błogosławieństwa na mnie raz spraw, abym ufając w mocy Twojej prawicy był zbrojony przez niebieskie zastępy przeciw wszystkim przeciwnościom. Amen.

 

 

Chrystus Król

 

 

 

Pożegnanie Pana Jezusa

Źródło: Jezus Król miłości O Mateo 1938r.

O Jezu, Miłości moja, Królu mój i Boże, weź mnie łaskawie pod Opiekę Boskiego Serca Twego! Daj mi się połączyć z Tobą miłością tak ścisłą, abym żył(a) już tylko z Tobą i dla Ciebie. Puść mnie na fale Twego niezgłębionego Miłosierdzia i oddaj mnie Twej niewyczerpanej Ojcowskiej Łaskawości! Później zaś, w godzinę zejścia mego, poleć mnie słodkiej Pieczy Twej Ojcowskiej Miłości! Pociesz mnie widokiem Twej Obecności! Pozwól mi zakosztować wtedy słodkich owoców Twego Odkupienia; przywołaj mnie do Siebie wdzięcznym głosem Twej Miłości do całkowitego pojednania i zjednoczenia z Tobą! Pociągnij mnie wówczas ku Tobie słodkim Tchnieniem Swoim, abym odtąd pogrążony(a) w Tobie, mógł (mogła) zażywać doskonale wiecznej szczęśliwości! Daj mi oglądać Ciebie, Ciebie posiąść, Tobą się radować, bo za Tobą, najukochańszy Jezu, tęskni dusza moja. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *