Św. Agata

(5 Lutego)

 

 

 

Modlitwa do Św. Agaty Panny, Patronki od ognia.

Źródło: Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

Święta Agato, zacności swojej równająca się cnotą, gardzicielko przyjaźni i względów ludzkich, a miłośnico Chrystusowa i czystości panieńskiej! Tyś jest Patronką broniącą od ogniów, pokazałaś to, kiedyś Ojczyznę swoją płaszczem twoim od spalenia zachowała; proszę Cię serdecznie, abyś mnie i bliźnich moich broniła od ognia, i wyjednała u Boga ugaszenie ognia pożądliwości i zapalczywości w gniewie, a najbardziej, żeby dusza moja ogniem piekielnym nie gorzała, który dla mnie zalej, Jezu Ukrzyżowany, Krwią Twoją Najświętszą przez Panieństwo i męczeństwo Świętej Agaty, obmyj mnie ze wszystkich grzechów, żebym był(a) czystym(ą) w Oczach Twoich, jako ta Święta Panna, i z Nią Ciebie chwalił(a) na wieki, Amen.

V. Módl się za nami Święta Agato.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

MODLITWA.

Daj nam, Wszechmogący Boże za prośbami Świętej Agaty, Panny i Męczenniczki Twojej, owocu Łaskawości Twojej zażywać, abyśmy od ognia tak doczesnego jako i wiecznego zawsze wolni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Agata

 

 

Modlitwa do Św. Agaty Panny i Męczenniczki.

Patronki od ognia.

Święta Agato miłośnico Chrystusa i czystości Tyś jest patronka broniąca od ogniów, pokazałaś to, kiedyś dom ojcowski płaszczem Twoim od spalenia zachowała, proszę Cię serdecznie, abyś mnie i bliźnich moich broniła od ognia i wyjednała u Boga ugaszenie ognia pożądliwości, i zapalczywości w gniewie, a najbardziej, żeby dusza moja ogniem piekielnym nie gorzała, zalej go, Jezu Ukrzyżowany, Krwią Najświętszą Twoją, przez panieństwo i męczeństwo Świętej Agaty, i obmyj mnie z wszystkich grzechów, żebym był(a) czystym(ą) w oczach Twoich, jak ta Święta Panna i z nią Ciebie chwalił(a) na wieki. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024