Św. Kajetan

7 Sierpnia.

 

 

 

 

Godzinki o Św. Kajetanie, wielkim cudotwórcy Zakonu Kleryków pod Regułą żyjących Fundatora

Heroina chrzescianska 1740r.

NA JUTRZNIĘ

Otwórz me wargi, Panie, usta moje.

Niech w Świętych ogłaszają wielką Chwałę Twoją.

Przybądź mi, ojcze Święty Kajetanie.

Na pomoc, usłysz próśb moich wzdychanie.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu etc.

Hymn

Witaj, klejnocie miasta Winceńskiego,

Mocny filarze Kościoła Bożego,

Mężu anielski, od Boga zjawiony,

Bądź pozdrowiony.

Ciebie opatrzność boska zachowała,

A serafina za stróża‑ć przydała,

Byś apostolski żywot reformował,

Zbrodnie popsował.

Tyś naśladował Jezusa celniejszym,

W twoim pałacu miejscu najpodlejszym.

Rodzisz się, gdyż tak Matka Boska chciała,

Bo‑ć już sprzyjała.

Tak się sprawiły w pieluszkach twe lata,

Jakbyś był jeden wyłączon od świata.

Wprzód umiesz klęczeć, a z ust już się wiją,

Jezus z Maryą.

V. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.

R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. Wszechmogący i Wieczny Boże, Któryś Świętego Kajetana, Wyznawcę, w Twojej Opatrzności dziwnie ufającego, nauczył ziemskimi rzeczami pogardzać, a w Dary Niebieskie obfitować, użycz nam, abyśmy, którzy jego pamiątkę obchodzimy, niebieskiej jego opatrzności obrony doznawali, a do Wiekuistych Dóbr usilnie pragnęli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

NA LAUDES

Przybądź mi, ojcze Święty Kajetanie etc. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Witaj, Najświętszym Duchem napełniony,

Któryć się wielkim światłem otoczony

Pokazał, a On nad głową się wznosi,

Pokój przynosi.

Tam cię napełnił anielską czystością,

Dziwną dobrocią, świętą cierpliwością.

Użycz tej Łaski, apostole wielki,

Aby kropelki.

V. Tać jest pochodnia jasno gorejąca.

R. A swym żywotem świat oświecająca.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę… wraz z modlitwą i końcowymi wezwaniami jak na Jutrznię.

NA PRYMĘ

Przybądź mi, ojcze Święty Kajetanie etc. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Witaj, o ojcze szpitali i nagich,

Pokorny sługo chorych, sierot, słabych,

Za nic u ciebie dom zacny i owe

Pompy światowe.

Serce twe Boskim Ogniem gorejące,

Widziano nieraz do Nieba lecące.

O serafinie, daj do serca mego

Skrę ognia twego.

V. Wiele wód nie mogło zagasić miłości.

R. Ani rzeki zatopić onej.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę… wraz z modlitwą i końcowymi wezwaniami jak na Jutrznię.

NA TERCJĘ

Przybądź mi, ojcze Święty Kajetanie etc. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Jak jeleń czystych pragniesz źródeł zbawienia,

Dusz ludzkich zbrodni, grzechów wyniszczenia,

Aż złych herezji piekielne straszydła

Wpadły w też sidła.

Psujesz ich siły i imprezy znosisz,

Gdy nową krzyża chorągiew podnosisz,

Ten pokój święty spraw i w sercu moim,

Tym znakiem twoim.

V. Opowiadajcie między narodami imię jego.

R. Między ludźmi chwałę jego.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę… wraz z modlitwą i końcowymi wezwaniami jak na Jutrznię.

NA SEKSTĘ

Przybądź mi, ojcze Święty Kajetanie etc. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Witaj, niebieski mężu podniesiony

Nieraz od ziemie w niebo zachwycony.

Bierzesz z Maryi tak często małego

Jezusa twego.

O jakim ogniem serce twe pałało,

Gdy tak dopiero zrodzone widziało

Dziecię Jezusa, daj Go widzieć w Niebie,

Wespół i siebie.

V. Ja ukochanemu memu.

R. A kochany mój mnie.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę… wraz z modlitwą i końcowymi wezwaniami jak na Jutrznię.

NA NONĘ

Przybądź mi, ojcze Święty Kajetanie etc. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Witajże, rzymski filarze, gdy wściekła

Złość heretyków wszystkie burze

Z piekła na Rzym wywarła, od nicheś więziony,

Bity, morzony.

Już ci więc za to bankiet jest gotowy

Z boku Jezusa pij krwie likwor zdrowy,

Zrzuć z stołu twego krzynkę zgłodzonemu

Sercu mojemu.

V. Chleb Niebieski dał im.

R. A Chleba Anielskiego używał człowiek.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę… wraz z modlitwą i końcowymi wezwaniami jak na Jutrznię.

NA NIESZPORY.

Przybądź mi, ojcze Święty Kajetanie etc. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Witaj, patronie mocny miasta twego,

Gdy opłakujesz złość i zbrodnie jego,

Widzisz Jezusa, a on na krzyż nowy

I śmierć gotowy.

Wnet ci za niego do krzyża przypadasz,

Ręce i nogi pod też gwoździe składasz.

O, który cierpisz mąk krzyża gorzkości,

Krzyżuj me złości.

V. Z Chrystusem ukrzyżowany jestem.

R. Żyję ja, już nie ja, ale żyje Chrystus we mnie.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę… wraz z modlitwą i końcowymi wezwaniami jak na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ

Przybądź mi, ojcze Święty Kajetanie etc. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Witaj, do kresu życia zbliżony,

Od Matki Boskiej o tym upewniony.

Serafinowie czekają jej pory,

Wziąć cię w swe chory.

Więc już w tę drogę, abyś był bezpieczny,

Mleka z swych piersi Marya serdeczny

Likwor ci daje, i na me skonanie

Bądź Kajetanie.

V. Sprawiedliwego prowadził Bóg drogami prostymi.

R. I pokazał mu Królestwo Swoje.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę… wraz z modlitwą i końcowymi wezwaniami jak na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK.

Padając na twarz pod nogi twoje,

Rzucam suplikę, łzy i prośby moje,

Przyjmij łaskawie, przytul me wzdychanie,

O Kajetanie.

Szturm do Boskiej Miłości pobożnego serca

Bóg mój i wszystko Dobro moje, szukaj, świecie, coć się tylko podoba, ja tobie niczego nie zazdroszczę, ciesz się, obłudo światowa, w lubościach twoich, ja tobie niczego wydzierać nie będę, pływaj w rozkoszach marności ziemska, ja z tobą bratać się nie chcę, jednego Boga i Dobroci Jego ja szukam, jednego Boga i Miłości Jego ja sobie życzę, jednego Boga i Miłosierdzia Ojcowskiego Jego pragnę. Bóg mój i wszystko Dobro moje, miejcie insi bogactwa, miejcie z uciechami swymi rozkoszy, niech was nad obłoki powietrzne wynoszą honory, ja będę więcej nad was miała, kiedy Boga mojego, wszystko Dobro moje, będę miała. Pochlebiaj, świecie, inszym, wystawiaj im złote góry, cukruj, zaprawiaj słodyczą serca inszych, słodycz moja, cukier mój, złoto moje, Bóg mój i wszystko moje. Żadnej dobroci nie mam za dobroć, żadnej piękności nie mam za piękność, żadnej rozrywki nie mam za wesołość, Bóg mój jest moja wesołość. Bóg mój jest moja piękność. Bóg mój jest Sama Dobroć moja i wszystko. Amen.

 

 

Św. Kajetan

 

 

Litania do Św. Kajetana, Wyznawcy

Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Kajetanie, od matki swojej, Matce Bożej w Opiekę oddany,

Święty Kajetanie, na Służbę Boską poświęcony,

Święty Kajetanie, dla doskonałości życia nazwany od wszystkich najświętszym,

Święty Kajetanie, Doktorów Padewskich uwieńczenie,

Święty Kajetanie, godny w Kościele Bożym Prałacie,

Święty Kajetanie, Miłością Boską pałający kapłanie,

Święty Kajetanie, marności światowych i jego honorów wzgardzicielu,

Święty Kajetanie, z własnej fortuny dla sierot i ubogich szpitali fundatorze,

Święty Kajetanie, chorym i zapowietrzonym własnymi rękami służący,

Święty Kajetanie, ludzkiego zbawienia jedynie pragnący,

Święty Kajetanie, przykładem i nauką do zbawienia prowadzący,

Święty Kajetanie, dusz ludzkich łowczym nazwany,

Święty Kajetanie, duchownego życia w Kościele Bożym ożywicielu,

Święty Kajetanie, apostolskiego życia naśladowco,

Święty Kajetanie, kleryków pod regułą samej tylko Opatrzności Boskiej żyjących, wynalazco,

Święty Kajetanie, najskuteczniejszy do Boskiej OpatrznościPatroniee,

Święty Kajetanie, wdów, panienek i wszystkich sierot opiekunie,

Święty Kajetanie, cnotliwego życia najpilniejszy stróżu,

Święty Kajetanie, miłośniku czystości,

Święty Kajetanie, własnej swej woli zwycięzco,

Święty Kajetanie, miedzy ubogimi dobrowolnie najuboższy,

Święty Kajetanie, surowego życia i umartwienia wzorze,

Święty Kajetanie, w doskonałości przedziwny,

Święty Kajetanie, czci i Chwały Boskiej pomnożycielu,

Święty Kajetanie, Domów Boskich ozdoby pragnący,

Święty Kajetanie, praw kościelnych pilnie przestrzegający,

Święty Kajetanie, Ciała i Krwi Chrystusowej zawsze pragnący,

Święty Kajetanie, do używania Świętych Sakramentów ludzi zachęcający,

Święty Kajetanie, błędów wszelkich burzycielu,

Święty Kajetanie, w codziennej bogomyślności zostający,

Święty Kajetanie, prorockim duchem od Boga udarowany,

Święty Kajetanie, chorób wszelkich lekarzu,

Święty Kajetanie, hojny Łask Boskich szafarzu,

Święty Kajetanie, synu prawdziwego pokoju,

Święty Kajetanie, Męczenników w tym życiu naśladowco,

Święty Kajetanie, miedzy niechętnymi pokój i zgodę czyniący,

Święty Kajetanie, jedyny Maryi miłośniku,

Święty Kajetanie, Narodzonego Jezusa w duchu piastunie,

Święty Kajetanie, Serca Jezusowego skarbnico,

Święty Kajetanie, Miłości Jezusowej meto,

Święty Kajetanie, od Jezusa Krwią z Boku napojony,

Święty Kajetanie, miłością ku Bogu pałający Serafinie,

Święty Kajetanie, w pracy i miłości ku bliźniemu niezwątlony,

Święty Kajetanie, strapionych pocieszycielu,

Święty Kajetanie, w obraniu stanu Patronie,

Święty Kajetanie, w nawałnościach świata tego pomyślny wszystkich porcie,

Święty Kajetanie, najazdów szatańskich gromicielu,

Święty Kajetanie, bezpieczny do Nieba przewodniku,

Święty Kajetanie, żarliwy Honoru Boskiego obrońco,

Święty Kajetanie, nad światem, ciałem i czartem zwycięzco,

Święty Kajetanie, za życia i po śmierci niezliczonymi cudami wsławiony,

Święty Kajetanie, z którego grobu kwiaty, z lamp oliwa, przeciwko chorobom i najazdom szatańskim skutecznym jest lekarstwem,

Święty Kajetanie, chorym oczom zdrowie przywracający,

Święty Kajetanie, wszystkich wiernych obrońco,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Święty Kajetanie.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże! Który w największych Kościoła Twojego potrzebach, dla wzmocnienia Chwały Twojej i naprawy ludzkich złych nałogów, jako też dla wykorzenienia herezji, Św. Kajetana Wyznawcę i Sługę Twego dziwnieś obrał, spraw miłościwie prosimy Cię, aby przez zasługi i przyczyną Jego, Kościół Święty złe wyniszczywszy błędy, wiecznym się cieszył pokojem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Kajetan

 

 

Modlitwa do Św. Kajetana

Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

O Święty Patryarcho, ustawiczną dla miłości Boga pokutą i ustawicznym umartwieniem siebie karzący: uproś mi nienawiść i pokonanie ciała mego. O Święty Patryarcho, prace i męczeństwa dla Jezusa Chrystusa wielkim i wesołym sercem ponoszący; uproś mi moc i uspokojenie ducha we wszystkich trudnościach i uciskach moich. O Święty Patryarcho, przez osobliwszą Łaskę Nieba piastujący Dzieciątko Maryi Panny Niepokalanej, i Jezusowi Krzyż dźwigać pomagający: uproś mi żarliwość i uświęcenie w Miłości Najsłodszego Imienia Jezus: a racz modlitwą i przyczyną Twoją zgotować dla duszy mojej Przybytek Chwały Wiekuistej, przez Tegoż Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

 

 

Św. Kajetan

 

 

Modlitwa do Św. Kajetana II

Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Boże, Któryś Świętemu Kajetanowi dał Łaskę, że naśladować zdołał sposób apostolskiego życia, zdarz nam przez jego przyczynę i przykład, abyśmy w Tobie nadzieję pokładając, pożądali tylko Niebieskiego Królestwa i Sprawiedliwości Jego. A jako przez Pomoc Twoją ten Błogosławiony Twój Wyznawca dla Miłości Twojej ustawiczną pokutą i umartwieniami ciało swe pod moc ducha poddawał, tak spraw, abyśmy posłuszni Nauce Zbawiciela, zaparli się siebie samych, a porzuciwszy szeroką drogę występku, która do potępienia wiedzie, dążyli wąską i skalistą ścieżką ku wiecznemu zbawieniu. Wzorze doskonałości chrześcijańskiej, Święty Patryarcho Kajetanie, prace i męczeństwa dla Jezusa Chrystusa wielkim i wesołym sercem ponoszący, uproś mi moc i uspokojenie ducha we wszystkich trudnościach i uciskach moich. O Święty Patryarcho! przez osobliwszą Łaskę Nieba piastujący Dzieciątko Maryi Panny Niepokalanej, i Jezusowi krzyż dźwigać pomagający, uproś mi żarliwość i poświęcenie w Miłości Najsłodszego Imienia Jezus; a racz modlitwą i przyczyną twoją zgotować dla duszy mojej Przybytek Chwały Wiekuistej. Przez Tegoż Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

 

 

Św. Kajetan

 

 

Modlitwa do Św. Kajetana w czasie klęsk powszechnych

Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Wejrzyj Boże z Świątnicy Twojej, z Wysokości Niebieskiego Przybytku Twego na Świętą Ofiarę, którą Ci zanosi Najwyższy dusz naszych Pasterz Jezus Chrystus za grzechy Swych wyznawców, a bądź miłościw wszelkim złościom naszym. Oto Głos Krwi Syna Twojego woła do Ciebie z Krzyża, wysłuchaj Panie, daj się ubłagać; Panie, wejrzyj, a uczyń, nie ociągaj się dla Siebie Samego, Boże mój; albowiem Imię Twoje jest wyznawane na tej ziemi wśród ludu Twego, a postąp z nami wedle Miłosierdzia Twego. Amen.

 

 

Św. Kajetan

 

 

Modlitwa do Św. Kajetana, patrona we wszystkich potrzebach.

Nabożenstwo codzienne 1857

Święty Kajetanie, upadłego kleryka życia odnowicielu, pokory i ubóstwa przykładzie, codziennemu cudami wsławion, we wszystkich potrzebach patronie, proszę cię serdecznie, niech serce moje tak Miłością Boską zapalone ku Bogu wylatuje, jako twoje, niech i ja ciała swego głównego mego nieprzyjaciela jako czarta, przykładem twoim nienawidzę, i w niczym mu nie pobłażam. Piastowałeś ty Jezusa maleńkiego, a kochanie twoje, jam Go niegodzien piastować, ale niech się przynajmniej stanę godnym za twoją przyczyną mieć Łaskę Jego i Miłosierdzie nade mną w godzinę śmierci, nie Sędzią Go widzieć straszliwym, ale Dzieciątkiem Łaskawym. Święty Ojcze ze wszystkim na Wolę Boską i Opatrzność Jego się zdający, niech i ja z wielkim zaufaniem we wszystkich potrzebach moich i niedostatkach na Woli Stwórcy mego polegam i Opatrzności Jego doznawana. Mężu Święty dyscyplinami, postem, niespaniem umartwiony i gorejący Miłością Boską Serafinie, uproś mi te wszystkie cnoty, a najbardziej miłość Boga i bliźniego. Uproś mi też osobliwy mój Patronie (przez Boga i cuda wszystkie proszę cię) o tę Łaskę N. (wymień Łaskę, o którą chcesz prosić), wiem że mi ją da Bóg jako Miłosierny i ciebie kochający, byłeś się za mną przyczynił do Niego, co gdy otrzymam, nie tylko ja, ale i cały świat cię czcić i szanować będzie, i Bóg będzie uwielbiony w Tobie. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *