Piotr i Paweł

 

 

 

 

Sposób nabożeństwa, które może odprawiać każdy w ciągu roku, kto chce zasłużyć na opiekę Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Źródło: Nabożeństwo do świętych apostołów Piotra i Pawła 1930r.

I. Nawiedzać często grób Świętych Apostołów, albo kościół, w którym się przechowuje osobliwsza jaka pamiątka.
II. W każdą środę, w dzień naznaczony szczególnie na ich cześć, odprawiać jakiekolwiek nabożne ćwiczenie np.: spowiadać się i komunikować, umartwiać ciało, czynić jałmużnę, wstrzymywać się od jakiej uciechy, acz godziwej, i tym podobne.
III. Mieć w mieszkaniu ich obraz, pod którym codziennie odprawiać do nich modły z dodaniem Ojcze nasz… i Zdrowaś Marya… modląc się do Nich zwłaszcza za Kościół Święty.
IV. Można naznaczyć sobie pewne dni w które osobliwie należy ćwiczyć się w nabożeństwie przepisanym, a to z intencją doskonałego naśladowania Świętych Apostołów, lub otrzymania jakiej
Łaski od Nich, według potrzeby każdego odprawiającego nabożeństwo.
V. Odprawiać Nowennę do Świętych Apostołów Piotra i Pawła, do której nadał odpust zupełny Klemens XIV Papież. Nowenna rozpoczyna się 20 czerwca, a kończy się w przeddzień uroczystości.

 

 

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Litania do Św. Pawła Apostoła

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Życie katolickie 1891r.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

Święty Pawle Apostole, któryś w drodze do Damaszku do Jezusa galilejskiego nawrócony został,

Święty Pawle Apostole, któryś z prześladowcy, najwierniejszym sługą Pana Jezusa został,

Święty Pawle Apostole, prawdziwy przyjacielu Boga,

Święty Pawle Apostole, nazwany przez Jezusa Chrystusa „Naczyniem wybranym”,

Święty Pawle Apostole, drugi Książęciu Kościoła,

Święty Pawle Apostole, na opowiadanie Ewangelii poganom, od Samego Pana Jezusa powołany,

Święty Pawle Apostole, towarzyszu prac Apostolskich Świętego Piotra,

Święty Pawle Apostole, pochodnio gorejąca i jaśniejąca w Kościele Bożym,

Święty Pawle Apostole, któryś dla Wiary największe prześladowania wycierpiał,

Święty Pawle Apostole, niezwyciężony Sługo Pana Jezusa,

Święty Pawle Apostole, mocny Filarze Kościoła Jezusowego,

Święty Pawle Apostole, stateczny obrońco prawdziwej Wiary,

Święty Pawle Apostole, wielki Bohaterze Wiary Świętej,

Święty Pawle Apostole, wzorze pokory,

Święty Pawle Apostole, zwierciadło dobrego przykładu,

Święty Pawle Apostole, gorzko opłakujący dawne winy swoje,

Święty Pawle Apostole, za przykładem Pana Jezusa, dla zbawienia dusz ludzkich całkiem poświęcający się,

Święty Pawle Apostole, krwią swoją Wiarę Świętą stwierdzający,

Święty Pawle Apostole, za naukę, którą opowiadałeś, na męczeństwo z radością idący,

Święty Pawle Apostole, na potwierdzenie prawdziwości Wiary Jezusa Chrystusa, przez Ciebie różnym narodom opowiadanej, śmierć męczeńską z weselem przyjmujący,

Święty Pawle Apostole, któryś dla Wiary Świętej ścięty został,

Święty Pawle Apostole, któryś pałał żarliwością zbawienia dusz ludzkich,

Przez trudy i prace Apostolskie Twoje — prosimy Cię, przyczyń się za nami!

Przez szczęśliwe wybraństwo Twoje na Apostoła narodów,

Przez Chwałę, której teraz w Niebie używasz,

Abyśmy Wiarę Świętą Kościoła Katolickiego, niezachwianą dotrzymali, — uproś nam u Boga.

Abyśmy wielką gorliwością dla zbawienia dusz pałali,

Abyśmy także do Chwały Niebieskiej kiedyś dostać się mogli,

Abyśmy powierzone nam dusze z wielką miłością wzorem Twoim pielęgnowali, karcili i nauczali,

Aby wszystkich kapłanów i sposobiących się do Służby Kościoła Świętego, Bóg Łaską Swoją Przenajświętszą wspierać raczył,

Aby małżeństwa w poprzysiężonej wierze, dzieci w synowskiej miłości, a rodziny w wzajemnej ku sobie przychylności, Bóg utrzymywać raczył,

Abyśmy od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowani byli,

Abyśmy od wszelkiego niebezpieczeństwa duchownego w ostatniej godzinie życia uwolnieni byli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Tyś jest naczynie wybrane Święty Pawle,

R. Na roznoszenie prawdy po całym świecie.

Modlitwa.

Boże, któryś przez opowiadanie Św. Pawła, mnóstwo pogan oświecił, spraw prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego Opieki Tego, którego czcimy pamiątkę. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Litania do Św. Pawła Apostoła II

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Miłości Boga Ojca, zbawiaj nas.

Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa, ożywiaj nas.

Udzielanie się Ducha Świętego, uświęcaj nas.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata. Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Królowo Nieba i ziemi,

Królowo Apostołów,

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.

Święty Pawle, módl się za nami,

Święty Pawle, mniejszy od Piotra w dostojeństwie, większy od Niego w Apostolstwie równy Mu świętością,

Święty Pawle, Zmartwychwstałego i Mesjasza żyjącego na wieki głoszący narodom,

Święty Pawle, którego posługa i męczeńska śmierć wydala obfite owoce,

Święty Pawle, któryś w dobrych zawodach wystąpił, bieg ukończył, wiary ustrzegł,

Święty Pawle, któryś otrzymał wieniec sprawiedliwości,

Święty Pawle, któryś Twą nauką i miłością objął cały świat,

Święty Pawle, coś Sam Miłosierdzia Bożego dostąpił,

Święty Pawle, któremu objawił się Syn Boży,

Święty Pawie, który byłeś „naczyniem wybranym” Chrystusa,

Święty Pawle, który byłeś kaznodzieją, apostołem i nauczycielem narodów,

Święty Pawle, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami,

Święty Pawie, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła,

Święty Pawle, któryś podjął więzienia i trudy,

Święty Pawle, który rany i niebezpieczeństwa znosiłeś,

Święty Pawle, który za życia byłeś porwany do Nieba,

Święty Pawle, któryś chwalebnie wypełniał Swe powołanie,

Święty Pawle, którego Bóg wybrał Sobie na narzędzie,

Święty Pawle, powołany do misji głoszenia Słowa Bożego wśród narodów,

Święty Pawle, któryś Ewangelię o Jezusie głosił poganom,

Święty Pawle, niosący Dobrą Nowinę o Jezusie innym narodom,

Święty Pawle, Apostole pogan,

Święty Pawle, głoszący całą prawdę Ewangelii,

Święty Pawle, sieczony rózgami i kamienowany,

Święty Pawle, w niebezpieczeństwach od własnego narodu,

Święty Pawle, w niebezpieczeństwach od pogan,

Święty Pawle, w niebezpieczeństwach na pustkowiu,

Święty Pawle, w pracy, umęczeniu i na czuwaniu,

Święty Pawle, w głodzie i pragnieniu,

Święty Pawie, w licznych postach,

Święty Pawle, w zimnie i nagości,

Święty Pawle, mimo trudności i przeciwności,

Święty Pawle, któryś po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwał wieńca sprawiedliwości,

Baranku Boży, któryś zdobył Pawła prześladowcę, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, któryś Pawła jako Apostoła rozsławił, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, któryś Pawła jako Męczennika ukoronował, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Ty jesteś naczyniem wybranym, Święty Pawle Apostole,

R. Który głosisz prawdę po całym świecie.

V. Módlmy się: Panie nasz, Boże, któryś wybrał Świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło Wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Responsorium na cześć Św. Pawła Apostoła

Skarb łask czyli zbiór odpustów i modlitw 1855

Formuła łacińska:Formuła polska:
 1. Pressi malorum pondere * Adite Paulum supplices, * Qui certa largus desuper * Dabit salutis pignora. * R.: O grata coelo Victima, * Doctorque, amorque gentium, * O Paule, nos te vindicem, * Nos te patronum poscimus.
 2. Nam tu beato concitus * Divini amoris impetu, * Quos insecutor oderas, * Defensor inde amplcteris. * R.: O grata. &c.
 3. Non te procellae, et verbera, * Non vincla, et ardor hostium, * Non dira mors deterruit, * Ne sancto adesses coetui. * R.: O grata. &c.
 4. Amoris eja pristini * Ne sis, precamur, immemor, * Et nos supernae languidos * In spem reducas gratiae. * R.: O grata.
 5. Te destruantur auspicje * Saevae inferorum machinae, * Et nostra templa publicis * Petita votis insonent. * R.: O grata. &c.
 6. Te deprecante floreat * Ignara damni charitas, * Quam nulla turbent jurgia, * Nec ullus error sauciet. * R.: O grata. &c.
 7. Qua terra cumque diditur, * Jungatur uno foedere, * Tuisque semper afflat * Salubre nectar litteris. * R.: O grata. &c.
 8. Det velle nos quod imperat, * Det posse Summus Arbiter, * Ne fluctuantes horridae * Caligo noctis obruat. * R.: O grata. &c.
 9. Gloria Patri, &c. R.: O grata. &c.
 1. Wśród trosk i nieszczęść kolei, * Idźcie do Pawła w nadziei, * Zrządzi On losy odmienne, * Da z Niebios Dary zbawienne. * R. O wdzięczna Niebu ofiaro! * Co oświecasz ludy wiarą: * O Pawle! którego czcimy, * Bądź nam obrońcą prosimy.
 2. Cudem do Boga zwrócony, * Świętąś miłością znaglony, * Którycheś wprzód prześladował, * Tycheś teraz umiłował. * R.: O wdzięczna itd.
 3. Ani cię burze, więzienia, * Ni katowni zagrożenia, * Ni złość ludzka, ni śmierć sroga, * Rozłączyła od sług Boga. * R.: O wdzięczna itd.
 4. Miłość niech Cię dawna nęci, * Byś nas zawsze miał w pamięci: * Niech duch cnoty osłabiony, * Będzie Łaską w nas wzmocniony. * R.: O wdzięczna itd.
 5. Niech za Twą ważną przyczyną, * Zamachy piekła zaginą: * A nasze święte kościoły, * Niech brzmią Bogu śpiew wesoły. * R.: O wdzięczna itd.
 6. Za Twoim świętem wstawieniem, * Miłość niech gore płomieniem: * Niech jej nie tłumią złe względy, * Ani swary, ani błędy. * R.: O wdzięczna itd.
 7. By bez różnicy świat cały, * W jedności wiary był stały, * Takiej nauczy się sztuki, * Z twojej przesłodkiej nauki. * R.: O wdzięczna itd.
 8. Niech prawa Boskie kochamy, * Oneż wiernie zachowamy: * Dalecy od grzechów złości, * Unikniem piekła ciemności. * R.: O wdzięczna itd.
 9. Chwała Ojcu i Synowi, * Oraz Świętemu Duchowi: * Jak przedtem, zawsze i ninie, * Niechaj na wiek wieków słynie. * R.: O wdzięczna itd.

Lub:

 

Responsorium na cześć Św. Pawła Apostoła

 1. Co macie ciężkie strapienie, * Do Pawła o pocieszenie * Spieszcie! Niebo błogosławi * Przezeń i w nim pomoc stawi. * Refren: Narodów nauczyciela, * Pragnieniem za obroniciela * I zastępcę mieć u Boga * Pawła! Gdy trwoga.
 2. Ty miłością zapalony * Miecz Twą ręką podniesiony * Na srogie prześladowanie * Zwracasz ku naszej obronie. * Refren.
 3. Burze, chłosty, udręczenia, * Wstrzymać od dobrze czynienia * Nie mogły Cię, ni przeszkodzić * Na pomoc biedzie przychodzić. * Refren.
 4. Dziel Twą miłość zawsze z nami, * Łaski nieba promieniami * I nadzieją nas obdarzaj * Grzesznych w cnotliwych przetwarzaj. * Refren.
 5. Aby, gdy duchy piekielne * Przez modlitwy Twoje dzielne * Rozpędzisz; dom Boga, tłumem * Został napełnion zbawionym. * Refren.
 6. I miłość przy Twej opiece * Niech napełni każde serce * Zwadę, błędy precz oddali, * A do cnoty je zapali. * Refren.
 7. Jeden związek niech nas łączy, * Z listów Twoich niech się sączy * Źródło życia duchownego, * Dla zbawienia nas wiecznego. * Refren.
 8. Sędzio świata, Boże wielki! Miłym niechaj czyn nasz wszelki * Tobie będzie z Twej miłości * Umieść w szczęśliwej wieczności. * Refren.
 9. Niech brzmi Ojcu i Synowi * Również Świętemu Duchowi * Radosny śpiew, chwała wieczna, * Gdzie szczęśliwość jest bezpieczna. * Refren.

 

Ant. Vas electionis est mihi iste, ut portet nomen meum coram gentibus, et regibus, et filiis Israel.Antyfona. Ten jest narzędziem moim wybranym, do opowiadania imienia mojego poganom, królom i dzieciom Izraela.

 

V. Ora pro nobis S. Paule Apostole.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

V. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui beato Apostolo tuo Paulo, quid faceret ut impleretur Spiritu Sancto, divina miseratione praecepisti: ejus dirigentibus monitis, et suffragantibus meritis concede, ut servientes tibi in timore, et tremore coelestium donorum consolatione repleamur. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

V. Módl się za nami Święty Pawle Apostole.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże! któryś w Miłosierdziu Twoim Boskim, Św. Pawłowi Apostołowi rozkazał, co by miał czynić, iżby Duchem Świętym napełniony został; użycz najłaskawiej, abyśmy przy zachowaniu Jego napomnień i przy pomocy Jego zasług i z bojaźnią i drżeniem Ci służyli i pociechą darów niebieskich napełnieni byli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa według słów Św. Pawła.

Źródło: Przed oczy Twoje Panie XIXw.

Chociażbym wszelką znał mądrość na ziemi,

I jak Cheruby języki jakimi,

Mówił i śpiewał jak w Anielskim chorze,

A miłości bym nic miał, nic mi nie pomoże.

 

Choćbym i mienie dał między ubogie,

I więzy poniósł i męczarnie srogie,

Cudami słynął: przeniósł górę w morze,

A miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.

 

Wiara, nadzieja i miłość świat trzyma,

Ale nad miłość nic wyższego nie ma;

Wiara, nadzieja, proroctwo ustanie.

Ale Twojej Miłości wieczne panowanie.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwy do Świętego Pawła Apostoła.

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Pierwsza modlitwa.

Święty Pawle, Apostole pełen gorliwości, uproś nam głęboką wiarę, niewzruszoną nadzieję, gorącą miłość do Chrystusa, abyśmy mogli z Tobą powiedzieć: „Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus.” Pomóż nam stawać się świadkami jego prawdy pośród mroków naszych czasów; oddanymi synami i córkami Jego Kościoła. Z Tobą wielbimy Boga, naszego Ojca: „Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie, przez wszystkie wieki wieków.” Amen.

Druga modlitwa.

Święty Pawle Apostole, który głosiłeś Ewangelię całemu światu, zwróć łaskawe spojrzenie także na nas. Wszystkiego spodziewamy się po twoim orędownictwie u Jezusa Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów.
Spraw, o Nauczycielu Narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie Wybrane, uległe odpowiadanie łasce Bożej, aby ona w nas nie pozostała bezowocna.
Spraw, abyśmy coraz lepiej Cię poznawali, kochali i naśladowali; abyśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa.
Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, aby wszyscy poznali i uwielbiali Boga i Boskiego Mistrza – Drogę, Prawdę i Życie.
Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie ufamy naszej niemocy, przez Twoje miłosierdzie spraw, aby nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo Świętego Pawła, naszego Nauczyciela i Ojca. Amen.

Trzecia modlitwa.

Najwyborniejsze naczynie mądrości, najcelniejszy obrońco prawdy, najznakomitszy Wyznawco miłości, Pawle Święty: Ciebie ja proszę, przyczyń się za mną, do Jezusa Chrystusa Zbawiciela mojego, aby On nie pamiętając na grzechy moje, którymi obrażałem Jego, raczył serce moje oświecić światłem Prawdy, Mądrości, i Miłości, żebym nie nie rozumiał(a), tylko Samego Jego względem Onego, bliźniego miłować, Jemu służyć, i Jego Chwałę opowiadać. Amen.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, któryś Miłosierdziem Twoim, z Pawła prześladowcę i syna zgubionego, uczynił naczynie wyborne mądrości, i związkiem miłości, przyciągnąwszy Go do Siebie, światłem Prawdy Świętej oświecił i z bluźniercę w Nauczyciela i Doktora, osobliwie pogan, przemienił, racz też to w nas sprawić z Łaski Twojej za przyczyną Jego, abyśmy Wolę Twoją: w tym mizernym żywocie zrozumieć, i światło Prawdy Twojej my grzeszni zobaczyć mogli, i otwórz oczy serca naszego, abyśmy się do Ciebie zupełnie nawrócili, i tu Łaski, a potem Chwały wiekuistej dostąpili. Który żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Czwarta modlitwa.

Chwalebny Pawle Apostole, wybrane narzędzie zbawienia narodów poza Izraelem. Jezus Cię nawrócił, gdy chciałeś wyniszczyć pokornych wyznawców Jego Ewangelii. Chrystus był Twym życiem, a śmierć wielkim zyskiem, bo ufność złożyłeś w obietnicy Pana. Razem z Twoim Mistrzem, przybity do krzyża, umarłeś dla świata i jego zmienności. Wejrzyj dzisiaj na nas i pomóż swym braciom dochować wierności lasce objawienia, przyjąć całym sercem radosną nowinę, że krew Jezusowa ludzi z Bogiem jedna. Z Tobą się korzymy przed Ojca mądrością i z Tobą wielbimy Syna, grzesznych Zbawcę. Przyzywamy Ducha, by wszystkich zjednoczył w Kościele Chrystusa jako Jego członki. Amen.

Piąta modlitwa.

Panie Boże, Ty w przedziwny sposób powołałeś świętego Pawła Apostoła do szerzenia Ewangelii, spraw, niech wiara w Jezusa, Pana i Zbawcę, którą głosił pośród narodów, przenika cały świat, a Kościół niech będzie jej ogniskiem i odważnym heroldem we współczesnym świecie. Amen.

Szósta modlitwa.

Święty Pawle Apostole, wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przyniosą współczesnemu światu gorący powiew żywej wiary i miłości. Spraw, abyśmy gorliwiej poznawali i uwielbiali Jezusa Chrystusa . Drogę, Prawdę i Życie. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła.

Źródło: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Święty Pawle, naczynie wybrane, noszące Imię Pańskie przed narodami, uczyń mnie naczyniem godnym Łask Boskich i cnót wszelkich. Ty Święty i wzorowy Nauczycielu narodów, naucz mnie znać i kochać Tego, który nas ukochał aż do śmierci. Niech niczego nie posiadam, razem z Tobą, prócz Jezusa i to ukrzyżowanego, którego Ty będąc przedtem największym prześladowcą, później najgorliwiej za Boga i Odkupiciela królom, książętom i narodom ogłosiłeś. Ty, który z prześladowcy stałeś się naśladowcą; z pełnego nienawiści przeciwnika, gorliwym zwolennikiem: zamiast kamienowania i męczenia Chrześcijan, sam zostałeś głową i założycielem wielu Kościołów w Azji i pomocnikiem prac świętego Piotra w Rzymie, i któryś na ostatek za Chrystusa głowę swą świętą pod miecz katowski podał; dozwól mi łaskawie korzystać z Twych nauk dla wiernych w Twych listach podanych, żyć podług nich, i położyć mą duszę za Tego, który Ci się w światłości Niebieskiej, do Damaszku jadącemu, pokazał, Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Akty do Św. Pawła Apostoła

Źródło:  Cały złoty ołtarz 1829r.

Święty Pawle z Szawła, od Chrystusa z Nieba, do serca i uszu mówiącego, nawrócony Apostole, którego świątobliwości pierwszy był początek, Panie, co chcesz, abym czynił; nawróćże i mnie, a uproś mi, żebym to wszystko czynił(a), co Bóg mój chce ze mnie do upodobanej Woli Swojej. Miłosierny Dobry Jezu, i Stwórco mój, proszę Cię przez Serce Świętego Pawła, proszę Cię, przez Serce Twe, z którego dla zbawienia mego, do ostatniej kropli wyszła Krew i Woda, nawróć mnie szczerze, abym tylko to mówił(a), to myślał(a), to kochał(a), co Ci się podoba. Naucz serce moje, tę miłość pojąć, którąś przykazał kochać Ciebie, Boga, ze całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił i myśli swojej, a bliźniego swego, jako siebie samego, wtenczas Cię kochać całym sercem będę. Święty Pawle, stawajże przy mnie i pilnuj Ty, żeby wszystkie moje sprawy były na zbawienie. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła o cnotę cierpliwości

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Chwalebny Święty Pawle, Ty z prześladowcy chrześcijan stałeś się gorliwym Apostołem, a chcąc dać poznać Odkupiciela Jezusa aż do krańców świata, cierpiałeś więzienia, biczowania, kamienowania, rozbicia na morzu i wszelkiego rodzaju prześladowania, a w końcu swą krew przelałeś aż do ostatniej kropli. Uproś nam, abyśmy choroby, cierpienia i nieszczęścia życia doczesnego poczytywali za łaski Bożego miłosierdzia; aby przeciwności życia nie oziębiły nas w służbie Bożej, lecz uczyniły coraz wierniejszymi i gorliwszymi. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła o Łaskę naśladowania Jezusa

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Jak doskonale naśladowałeś, Święty Pawle Apostole, Boskiego Nauczyciela cierpieniem twoim! Ale jak dalecy my jesteśmy od tego przykładu – ze względu na nasz lęk, który wypełnia nas, gdy patrzymy na nasze krzyże i umartwienia! Wygody i przyjemności życia stały się naszym celem, zapomnieliśmy o tym, że chcąc iść za Chrystusem, trzeba wziąć swój krzyż, a przecież nikomu nie jest łatwo go nieść. Nie dopuszczaj, prosimy ciebie, abyśmy dalej żyli w ten sposób, zapal nas do naśladowania twego przykładu; a jeżeli nie będziemy mieć tyle serca, abyśmy biegli, tak jak ty, na przyjęcie krzyża, przynajmniej niech będziemy w stanie przyjmować z pogodną twarzą te przykrości, które się nam zdarzają codziennie. Nośmy je z radością i wytrwajmy tak, jeśli tego potrzeba – aż do śmierci, abyśmy cierpiąc z Chrystusem i z tobą na ziemi, zasłużyli z Chrystusem na uczestnictwo w wiecznym dziedzictwie w niebie. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła za naród

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Święty Pawle, Nauczycielu narodów, spójrz miłościwie na nasz naród i jego dzieci. Twoje serce rozszerzyło się, by przyjąć wszystkie narody w pocałunku pokoju.

Teraz z nieba miłość Chrystusowa przynagla cię do oświecania wszystkich światłem Ewangelii i do umocnienia królestwa miłości. Wzbudź powołania, umocnij pracowników ewangelicznych, spraw, by wszystkie serca były uległe Boskiemu Mistrzowi. Obyśmy odnajdywali coraz bardziej w Chrystusie Drogę, Prawdę i Życie i świecili Jego blaskiem wśród świata oraz szukali zawsze Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości.

Święty Apostole, oświecaj nas, umacniaj i błogosław nam wszystkim. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa na rok Św. Pawła

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Poniższą modlitwę, zawierającą prośbę o dobre owoce Roku Św. Pawła, można odmawiać przy różnych okazjach po Mszy świętej lub w czasie nabożeństw.

Panie Jezu, nasz Mistrzu i Nauczycielu, Ty zostałeś posłany przez Ojca, by dokonać dzieła zbawienia świata. Ty wybrałeś Św. Pawła, Apostoła Narodów, aby zaniósł Ewangelię poganom. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię, Panie, o dar nawrócenia serca i gorliwej modlitwy, o łaskę uważnego słuchania Twego słowa i wprowadzania go w codzienne życie. Spraw, Najwyższy Pasterzu Kościoła, abyśmy zapaleni gorliwością apostolską św. Pawła odważnie włączyli się w dzieło nowej ewangelizacji i Mocą Twego Ducha odnawiali oblicze ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa za wstawiennictwem Św. Pawła w roku jubileuszowym

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Boże, nasz Ojcze, za wstawiennictwem Św. Pawła, prosimy, uświęcaj nasze rodziny, by stawały się środowiskiem wychowania do życia chrześcijańskiego Zapal w sercach młodych pragnienie głoszenia ewangelii Jezusa i służby Tobie na wzór Św. Pawła. Poślij Swojemu Kościołowi licznych i świętych kapłanów, autentycznych świadków Twojej Miłości. Spraw, aby nasz Kościół w tym roku poświęconym Św. Pawłowi wzrastał w miłości ku Tobie i ku braciom.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Koronka do Świętego Pawła Bł. Jakub Alberione, założyciel Rodziny Św. Pawła

Źródło: Życie katolickie 1891r.

 1. Uwielbiam Cię, Jezu, za wielkie miłosierdzie udzielone Świętemu Pawłowi przez nawrócenie go z zawziętego prześladowcy na gorliwego Apostoła Kościoła. A Ty, o wielki Święty, uproś mi serce uległe Łasce, zupełne nawrócenie z mej głównej wady i całkowitą przemianę mego życia w Jezusie Chrystusie.

Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

2. Uwielbiam Cię, Jezu, że wybrałeś Apostoła Pawła na wzór i nauczyciela świętego dziewictwa. A Ty, o Święty Pawle, drogi mój Ojcze, strzeż mojego umysłu, serca i zmysłów, ażebym mógł znać, kochać, służyć jedynie Jezusowi i poświęcić Jego chwale wszystkie moje siły.

Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

 1. Uwielbiam Cię, Jezu, że przez Świętego Pawła dałeś nam przykład i zachętę do doskonałego posłuszeństwa. A Ty, o wielki Święty, wyjednaj mi pokorną uległość względem wszystkich moich przełożonych i przekonanie, że przez posłuszeństwo zwyciężę moich nieprzyjaciół.

Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

 1. Uwielbiam Cię, Jezu, że przez uczynki i słowa Świętego Pawła natchnąłeś mnie prawdziwym duchem ubóstwa. A Ty, o wielki Święty, uproś mi ducha ewangelicznego ubóstwa, ażebym naśladując cię na ziemi mógł towarzyszyć ci i w chwale niebieskiej.

Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

 1. Uwielbiam Cię, Jezu, że dałeś Świętemu Pawłowi serce pełne miłości do Boga i Kościoła i że dzięki jego gorliwości zbawiłeś wiele dusz. A Ty, mój Przyjacielu, wyproś mi pilność w apostolstwie, w modlitwie, w dawaniu dobrego przykładu, w działalności i w apostolstwie słowa, przez co mógłbym zasłużyć na nagrodę przyobiecaną dobrym apostołom.

Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Ty powołałeś Świętego Pawła Apostoła do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom. Spraw, abyśmy za jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *