Świętych Młodzianków

Nabożeństwo do Świętych Młodzianków (28 grudnia)

 

 

[ez-toc]

 

 

Litania do św. Dziatek [XIX w.]

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże: Zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże:
Duchu Święty Boże:
Święta Trójco, jedyny Boże:

Święte Dzieciątko Jezus: Któryś się w ubogiej stajence urodził: Abyśmy ubóstwo i niewygody cierpliwie znosili.

Któryś w dwunastu leciech podjął daleką drogę do Kościoła Jerozolimskiego: Abyśmy w nawiedzaniu Kościoła pilnymi byli.

Któryś się nauką świętą zabawiał w Kościele: Abyśmy w słuchaniu słowa Bożego pilnymi byli.
Któryś był Rodzicom posłuszny: Abyśmy Rodzicom naszym posłusznymi byli.
Któryś się pomnażał w latach i razem w modrości: Abyśmy zarówno w lata i modrość wzrastali.
Któryś się pomnażał w łasce u Boga i ludzi: Abyśmy Bogu i ludziom miłymi byli.
Święte Dzieciątko Marya, Boża Rodzicielko: Któraś w trzech leciech Bogu poświęcona; Abyśmy najrychlej Bogu się oddali.
Któraś w swiętym zaciszu na pobożnych sprawach wychowana była: Abyśmy pobożne wychowanie wzięli.
Święte Dzieciątko, Stanisławie Kostko: Któryś mów grzesznych słuchać się brzydził: Abyśmy złej mowy nigdy nie słuchali.
Święte Dzieciątko, Alfonsie Liguori: Któryś w igraniu od dziatek o kłamstwo posądzony: Abyśmy w zabawach naszych obrazy Boskiéj się strzegli.
Któryś się modlił za dziatki spotwarzające ciebie: Abyśmy za potwarców naszych się modlili.
Święte Dzieciątko, Atanazy: Któryś w zabawie dał chrzest prawdziwy dziatkom pogańskim: Abyśmy i zabawy nasze na święty pożytek obracać umieli.
Święte Dzieciątko, Genowefo, pasterko: Któraś gorącą modlitwą i pieczą uzdrowiła matkę swoję: Abyśmy skuteczną w chorobie rodzicom posługę nieśli.
Święte Dzieciątko, Genowefo, Księżniczko: Któraś w piątym roku prząść się już uczyła: Abyśmy się do pracy z młodu przykładali.
Któraś biedne dziatki odziewała z pracy rączek Twoich: Abyśmy na biedniejszych z młodu pracowali: Któraś najsłodsze owoce chorym nosiła, Abyśmy z własną ujmą posiłek nędznym dawali.
Święte Dzieciątko, Bernardzie Seneński: Któryś cnotą swoją swawolne dziatki zawstydzał: Abyśmy towarzyszów naszych od złego odwodzić umieli.
Któryś w swojéj biedzie ostatni kawałek chleba dał żebrakowi: Abyśmy i w nędzy ostatkiem z bliźnim się dzielili.
Święte Dzieciątko, Wincenty á Paulo: Któryś będąc Pastuszkiem chleb ubogim przechodniom rozdawał: Abyśmy w każdym stanie jałmużnę czynili.
Święte Dzieciątko, Paulinie: Któryś nawet robaczka, ze ścieszki na trawę sadzając, od rozdepnięcia chronił: Abyśmy i najmniejszemu żyjątku miłosierdzie czynili.
Któryś nawet w pielęgnowaniu kwiatków wielbił Stwórcę Wszechmocnego: Abyśmy i roślinkom bezbronnym szkody nie czynili.
Święte Dzieciątko, Filipie Neryuszu: Któryś szczególną cierpliwość w chorobie okazał: Abyśmy boleści mężnie znosili.
Święte Dzieciątko, Paschalisie, pastuszku: Któryś od przechodniów nauczył się liter na książce: Abyśmy do nauki sami się kwapili.
Święte Dzieciątko, Maryo Magdaleno de Pazzi: Któraś biedne dziatki katechizmu nauczała: Abyśmy mniejszych od nas w świętéj wierze oświecali.
Święte Dzieciątko, Bernardzie z Offidy: Któryś, będąc pastuszkiem, z rówiennikami na polu odmawiał różaniec: Abyśmy ku pobożności i drogich pobudzali.
Wszyscy Święci niewinni młodziankowie: Którzyście krew męczeńską dla wiary przelali: Abyśmy za Wiarę Świętą i życie oddali.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata: Przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata: Wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata: Zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Amen.

 

 

Świętych Młodzianków

W dzień Świętych Młodzianków.

Antyfona. To ci są, którzy się z niewiastami niepokalali, Pannami bowiem są a chodzą za Barankiem, gdziekolwiek idzie.

V. Herod rozgniewany pobił wiele dziatek,

R. W Betlejem Judzkim, w mieście Dawidowym.

V. Módlmy się: Boże, którego w dzień dzisiejszy wyznanie Męczennicy niewinni nie mówiąc, ale umierając ogłosili: wszelkie w nas występków złości uśmierć, aby wiarę Twoją, którą język nasz opowiada, życie także obyczajami zeznawało. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Świętych Młodzianków

Modlitwa w dzień Świętych Młodzianków

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Boże nieskończonej Dobroci, który częstokroć wyprowadzasz swą chwałę ze złości grzeszących ludzi, i same ich grzechy kierujesz ku zbawieniu wybranych twoich: uznaję, i z powinną czcią wielbię przedziwną Opatrzność Twoją w pomęczeniu okrutnym dzisiejszych Świętych Niemowlątek. O jak wiele z nich do lat i rozumu dorosłych mogłoby być mordercami Chrystusa, a przynajmniej wołającymi jako inni wołali, aby Go ukrzyżować: o jak nie mało z nich zostałoby się może w niewinności żydowskiej, i przyszyłoby na wieczne potępienie! Jako wtedy od tej nieszczęśliwości zachowałeś ich, Panie, okrucieństwem Heroda, i śmiercią ich niewinną rozgłosiłeś chwalebne Syna Twojego w ciele ludzkim narodzenie, tak tez ku Chwale Twojej i ku zbawiennemu pożytkowi mojemu racz obracać wszelkie by też najsmutniejsze przypadki w życiu moim. A jeżeli w dalszym jego przeciągu przeglądasz Boże, iż cię ciężko obrażę, i duszę stracę: ukróć dni moich śmiercią, byle ta mnie zastała w Łasce, i Miłości Twojej.

O Święte Niewiniątka! któreście nie mówieniem, lecz umieraniem Chrystusa światu ogłosiły: uproścież nam u tego Pana Łaskę do uśmiercenia tego w nas, cokolwiek jest  grzechowego, i abyśmy nie tylko ustami, ale  oraz obyczajami naszego życia, wiarę Jego  Świętą wyznawali do śmierci: Amen.

 

 

Świętych Młodzianków

 

 

Modlitwa do Świętych Młodzianków.

Źródło: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

O Święte niemowlęta! śmiercią, nie ustami wyznające Boga Wcielonego, we krwi własnej ochrzczone i i szkarłatem krwi swojej do królowania z Bogiem przybrane, nauczcie nas w niewinności umierać.

Jezu najsłodszy! prosimy Cię przez płacz i boleść matek, przez okrutną śmierć tych Niemowląt, śmiercią swoją zastępujących Ciebie od śmierci: niech ich krew niewinnie przelana woła do Ciebie za nami o odpuszczenie grzechów i łaski Twojej darowanie, które racz nam dać, o Boże! królujący na wieki. Amen.

***

Źródło: Aniół stróż chrześcianina katolika 1896

O święte niewiniątka! któreście nie mówieniem, lecz śmiercią Chrystusa światu dziś ogłosiły, uproście nam u Pana łaskę do uśmiercenia w nas tego, cokolwiek jest, lub być może wystepnem, abyśmy nietylko usty, ale postępkami też naszego życia, wiarę Jego świętą wyznawali aż do śmierci. Amen.

***

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Święte Niemowlęta śmiele i nie ustami wyznające Boga wcielonego, ale w krwi własnej ochrzczone i purpurą krwi swojej do królowania z Bogiem przybrane, winszuję wam tego szczęścia święte niewiniątka, żeście za swego Boga i odkupiciela tak śliczną polegli śmiercią, woląc sami poginąć, niż żeby Chrystus Zbawiciel światu, od okrutnego Heroda był zgubiony.

Nauczcie nas tak honoru boskiego honorem swoim, majętnością i życiem bronić, w niewinności z wami umierać i w krótkim czasie na koronę niebieską zasłużyć. Co raczy nam dać Panie Jezu Chryste, przez płacz i boleść ich matek, przez śmierć niemowląt, śmiercią swą zastępujących Ciebie od śmierci.

Niech ich krew niewinnie rozlana, woła do Ciebie za nami o odpuszczenie grzechów, o pociechę w smutkach, o życie niewinne, o koronę niebieską, którą racz nam dać Boże, królujący na wieki. Amen.

 

 

 

 

 

 

 © salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *