Zaślubiny NMP

(23 Stycznia)

 

 

 

 

Nauka.

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Już od XV wieku Kościół święty obchodzi Uroczystość Zaślubienia Panny Maryi. Zapoczątkowana w biskupstwie Chartres we Francji przez Franciszkanów za zezwoleniem Papieża, Pawła III, a później Benedykt XIII, rozciągnął to pozwolenie na cały Kościół katolicki.

 

 

Zaślubiny NMP

 

 

 Litania na dzień Zaślubienia Najświętszej Maryi Panny z Św. Józefem

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Maryo, Józefowi Świętemu zaślubiona,

Święta Maryo, Któraś z Józefem Świętym ojcem mniemanym Pana Jezusa mieszkała,

Święta Maryo, Któraś z Józefem Świętym wiernie i roztropnie dom swój urządziła,

Święta Maryo, Któraś Świętego Józefa za towarzysza w podróżach miała,

Święta Maryo, Któraś od Świętego Józefa w przypadkach pociechę odniosła,

Święta Maryo, Któraś z Świętym Józefem w miłości Boga i bliźnich najgorętszą była,

Święta Maryo, Któraś z Świętym Józefem, Dzieciątku w stajni narodzonemu pokłon oddała,

Święta Maryo, Któraś Dzieciątko Jezus ze Świętym Józefem w kościele ofiarowała,

Święta Maryo, Któraś z rozkazania anielskiego z Dzieciątkiem Jezus i Świętym Józefem do Egiptu uciekała,

Święta Maryo, Któraś z Świętym Józefem Dziecię Jezus z powrotem do ziemi Izraelskiej przyprowadziła,

Święta Maryo, Któraś zgubionego Syna przez trzy dni z Józefem Świętym z żałością szukała,

Święta Maryo, Któraś z Świętym Józefem Dzieciątko z radością między Doktorami znalazła,

Święta Maryo, Któraś wespół z Świętym Józefem, Jezusa Pana nad pany, sobie poddanego miała,

Święta Maryo, Któraś z Synem Twoim, Panem Jezusem, przy śmierci Świętego Józefa obecną byłaś i jego cieszyła,

O! Orędowniczko nasza, Najświętsza Maryo Panno,

O! najdostojniejsza Oblubienico czystego Oblubieńca Twego, Św. Józefa,

We wszystkich naszych uciskach, prosimy Cię, wysłuchaj nas, Najświętsza Maryo Panno.

We wszystkich naszych potrzebach,

W godzinę śmierci,

Przez wielowładną Przyczynę Twoją,

Przez Twoje Święte Zaślubienie ze Świętym Józefem,

Przez Twoje wieczne obranie na Macierzyństwo Słowa Przedwiecznego,

Przez Twoje Macierzyńskie staranie i wierność ku Dzieciątku Jezus,

Przez wszystkie cnoty w Twoim Świętym Małżeństwie wydane,

Przez Twoją miłość ku Józefowi Świętemu,

Przez Twoją Świętą łagodność i przychylność ku Józefowi Świętemu,

Przez Twoje zjednoczenie się z Wolą Boską, Twojej Pomocy pragnący,

Abyś wszystkim w stanie małżeńskim żyjącym przyzwoitą czystość i spokojność życia zjednała,

Abyś wszystkim świeckim, jako i duchownym zgromadzeniom doskonałą miłość i jedność zjednała,

Abyś wszelkiej zwierzchności w rządzeniu poddanych na pomoc przybyła,

Abyś rodzinom i gospodarzom do wychowania dziatek i domowników karności i bojaźni Boskiej łaskawą zjednała pomoc,

Abyś wszystkim, którzy Św. Józefa, Oblubieńca Twego, serdecznie kochają i szanują, osobliwą miłość i Łaskę wyświadczyć raczyła,

Abyś nam z Panem Jezusem i Józefem Świętym we wszystkich utrapieniach i przeciwnościach Pocieszycielką być raczyła,

Abyś nam z Panem Jezusem i Józefem Świętym w godzinę śmierci przytomną była i nas ratować raczyła,

Abyś wszystkim wiernym zmarłym Przyczyną Twoją ratunek zjednać raczyła,

O Jezu! o Maryo! o Święty Józefie! Was prosimy, wysłuchajcie nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś Maryę Pannę nienaruszoną niepoliczonymi Łaskami przyozdobił, za Matkę Jednorodzonemu Synowi Twemu, Jezusowi Chrystusowi obrał i aby była poślubioną Józefowi Świętemu, któregoś za najgodniejszego mniemanego ojca, Synowi Swojemu mieć chciał, pozwól łaskawie, abyśmy, którzy Święte Zaślubienie Ich nabożnie obchodzimy, na ziemi w pożądanym pokoju żyli, a po skończeniu życia tego wiecznych radości zażywali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zaślubiny NMP

 

 

Modlitwy w dzień Zaślubienia Najświętszej Maryi Panny z Św. Józefem

Źródło: Wianek różany 1853

Modlitwa pierwsza. Niezmazana Panno i Matko Boska, Maryo

Niezmazana Panno i Matko Boska, Maryo, cieszę się z cudownego Zaślubienia Twego z czystym Oblubieńcem Józefem Świętym i proszę Macierzyńskiej Dobroci Twej, abyś wszystkim do stanu takiego zabierającym się, a z myślami się chwiejącym łaskawie ratunek dała, żeby to tak wielkie dzieło nie za radą ciała i krwi odprawowali, ale na większą Chwałę i cześć Boską, na zbawienie dusz swoich uważali, i za wołającym Głosem Pańskim ile z nich z pilnością szli. Amen.

Modlitwa druga. Najczystsza Panno i Matko Boska Maryo!

Najczystsza Panno i Matko Boska Maryo! Cieszę się, żeś w Małżeństwie czyste Panieństwo zachowała. Proszę Macierzyńskiej Dobroci Twojej, abyś wszystkim miłośnikom Twym, stanowi każdemu przyzwoitą czystość serca zjednała, abyśmy tu docześnie z upodobaniem się Synowi Twemu służyli i wiecznie z tymi, którzy są czystego serca, cieszyć się mogli. Amen.

Modlitwa trzecia. Najspokojniejsza Panno i Matko Boska Maryo!

Najspokojniejsza Panno i Matko Boska Maryo! Cieszę się z wielkiego pokoju i jedności, w której z Józefem Świętym żyłaś, a proszę Cię przez Macierzyńską Dobroć Twoją, abyś nam z bliźnimi, i z tymi, z którymi w jednym stanie żyjemy ustawiczny pokój i jedność zjednała, abyśmy pożądanego wesela i uspokojenia serca zażywając, synami boskimi nazwani byli. Amen,

Modlitwa czwarta. Najposłuszniejsza Panno i Matko Boska Maryo!

Najposłuszniejsza Panno i Matko Boska Maryo! Cieszę się z najdoskonalszego Posłuszeństwa Twego, któreś Najmilszemu Oblubieńcowi Twemu Józefowi Świętemu oddawała, a proszę Macierzyńskiej Dobroci Twojej, abyś wszystkim poddanym Łaskę i Pomoc zjednała, aby zwierzchności swojej z należytą pokorą, zaprzeniem się woli i zdania swego ochotnie i doskonale posłuszni byli. Amen.

Modlitwa piąta. Najcierpliwsza Panno i Matko Boska, Maryo!

Najcierpliwsza Panno i Matko Boska, Maryo! Cieszę się z wielkiej ufności, którąś w Bogu we wszelkich przypadkach miała, a proszę Macierzyńskiej Dobroci Twojej, abyś w przeciwnościach, w wątpliwych ciężkościach, mocną i nieprzełamaną ufność we wszelakich opuszczeniach zjednała, abyśmy w tym życiu, na ojcowskie staranie Boskie się zdając, statecznie Jemu służyli, i za Macierzyńską Przyczyną Twoją wieczną radość i błogosławieństwo w zapłacie mieć zasłużyli. Amen.

 

 

Zaślubiny NMP

 

 

Modlitwa w dzień Zaślubienia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Serdeczne modły czyli Nabożeństwo dla prawowiernych katolików 1874

Najchwalebniejsza po Boga Panno Marya, Nieba i ziemi Królowa, przy dzisiejszej wesołej uroczystości Twojej, uczuwam osobliwą miłość i nabożeństwo ku Tobie, i pragnę Ci z duszy najprzyzwoitszy honor i usługę oddać. Dlatego z całego Serca Twego, winszując Ci najszczęśliwszego, najweselszego Święta Twego. Serce moje nędzne i oziębłe zamykam i łączę z najszlachetniejszym Sercem Jezusa mojego, i te Obydwa złączone Serca, ofiaruję Ci przez ręce Świętego Anioła Stróża mojego na wdzięczny i miły związek wiecznej i jedynej miłości, nabożnie prosząc: abyś ten Miłości Związek Twego sługi miłosiernie przyjąć, a mnie zawsze w Twoim Macierzyńskim afekcie chować raczyła. A że prócz Świętej Mszy nic na świecie nie znajduje się, przez co bym Cię, Matko Boska godniej uczcił i Twego przypadkowego wesela przyczynić mógł, więc tej Boskiej Mszy Świętej tą intencją przytomny jestem i one razem z wszystkimi dzisiejszymi Świętymi Ofiarami przez Serce Najukochańszego Jezusa Syna Twojego, na honor i Chwałę Najświętszej Trójcy, na tysiączne pomnożenie wesela i pociech Twoich ofiaruję. Oraz Cię pokornie proszę: chciej Świętą Krwią ukochanego Syna Twego Prawą Ręką Twoją z poświęconego kielicha wziętą, nieczystą duszę moją skropić i obmyć, aby przez Moc i Godność tej została czystą i ozdobną w Oczach Boskich. Amen.

 

 

 

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej, Oblubienicy Św. Józefa

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Modlitwa pierwsza. Dziewico Niepokalana, przez Twoje Dziewictwo Niepokalane

Dziewico Niepokalana, przez Twoje Dziewictwo Niepokalane, które zachowałaś wraz ze Swoim Najczystszym Oblubieńcem, Józefem Świętym, spraw, aby dusza moja służyła w czystości serca Jezusowi, Panu naszemu, a Twemu Synowi.

Dziewico Najświętsza, przez oną czułą, a niewinną Miłość, Którą miałaś dla Swego najukochańszego Oblubieńca, Józefa Świętego, spraw, aby dusza moja ustawicznie kochała Jezusa, Pana mego, a Twego Syna.

Dziewico Najchwalebniejsza, przez ono ochotne posłuszeństwo dla Twego najczystszego Oblubieńca, Józefa Świętego, spraw, aby dusza moja była doskonale posłuszna Jezusowi, Twemu Synowi, a memu Bogu. Amen.

Modlitwa druga. Dziewico Najpokorniejsza, przez oną najpilniejszą usłużność

Dziewico Najpokorniejsza, przez oną najpilniejszą usłużność okazywaną Twemu najdroższemu Oblubieńcowi, Józefowi Świętemu, spraw, aby dusza moja wiernie służyła Jezusowi, Twemu Synowi, a memu Bogu.

Dziewico Najniewinniejsza, przez oną heroiczną cierpliwość, z którą wszystko znosiłaś razem z najcierpliwszym Oblubieńcem Twoim, Józefem Świętym, spraw, aby dusza moja zgadzała się zawsze i szczerze na wszelkie Rozporządzenia Jezusa, Twego Syna, a mego Boga.

Dziewico Najłaskawsza, przez ono wielkie ubóstwo, które ponosiłaś z Twoim Oblubieńcem, Józefem Świętym, spraw, aby dusza moja była gotowa wszystkiego się pozbyć dla Miłości Jezusa, Syna Twego, a mego Boga. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024