Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 19.

Krwi Chrystusowa, strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

 

 

Gdyby nam kiedykolwiek zdarzyło się przebywać o zmroku jakieś bezwodne, puste, dzikie okolice, o nagich sterczących głazach, bez śladu roślinnego życia; i gdybyśmy zapatrzeni w nie z tęsknotą, czuli jakoby ciążące na tych miejscach przekleństwo Boże, pozbawiające ziemię właściwej jej płodności i zamieniające ją w dziką bezdroż, — jeszcze byśmy nie mieli przybliżonego wyobrażenia, czym byłby świat cały w duchowym swym istnieniu, pozbawiony po grzechu pierworodnym zbawczego działania Krwi Chrystusowej.

Owa pustynia albowiem, jakkolwiek straszna, miałaby mimo zalegających ją chwilowo ciemności, nadzieję kiedyś światła nad sobą: nadzieję ożywczych promieni słońca we dnie, a nieba gwiaździstego w nocy. Dusze zaś ludzkie, bez zasług Krwi Przenajdroższej — niczego by się już spodziewać, w niczym by już nadziei pokładać nie mogły… Czym zaś dla onych bezpłodnych, nagich obszarów byłaby w skutkach swoich nagle z łona ziemi wytryskająca krynica, licznymi odpływami budząca niby ze snu długo tam drzemiące zarody wegetacyjnego życia, — tem o wiele zbawienniejszym stało się działanie Krwi Najświętszej w całym Królestwie Bożym, od sfer Nieba zacząwszy, na bezdnach piekła skończywszy.

Strumień Krwi Przenajdroższej, z rozporządzenia ekonomii Bożej: opływa, oblewa, użyźnia, skrapia, urodzajnymi czyni wszystkie okolice, wszystkie zakątki Niebieskiego Państwa, i wszędzie — cudowne ślady Swego Boskiego przepływu zostawia. Początek tego Strumienia: najchwalebniejszy i najdawniejszy, bo Źródło Swe bierze z Łona Przedwiecznej Rady Trójcy Przenajświętszej. Pierwszym jego niejako wytryskiem, jest przejrzane od wieków w tejże radzie: Niepokalane Poczęcie Tej, co miała być “wszystka piękna i bez zmazy” (Pnp 4, 7); następnym, utwierdzenie w stanie szczęśliwości Duchów Anielskich, czerpiących z niego chwałę swoją. — Nie ograniczył się jednakże on cudowny strumień na wyżynach Niebios, lecz otworzywszy sobie przez Rany Jezusowe jakoby nowy upust, zrosił ciemne otchłanie, kędy przebywały dusze sprawiedliwych Starego Przymierza. Spłynąwszy zaś na ciernisty nasz padół, dla niego zda się zachował największą obfitość Swych Skarbów, według słów Króla-psalmisty wołającego w uniesieniu do Pana Boga: “Będą upojeni hojnością domu Twego, i strumieniem rozkoszy Twojej napoisz je” (Ps 35, 9).

Strumień Krwi Przenajdroższej, hojnością Swoją rzeczywiście urodzajnym czyni całe królestwo Kościoła; on zmiękcza i użyźnia jałowe serca zatwardziałych grzeszników, On każdego wieku i czasu przysparza Świętych jako miły Owoc Niebu; on chłodzi płomienie czyśćcowe, gdzie się dusze wypalają ze rdzy grzechowej; On nawet, zdaniem Ojców Kościoła, — mniej strasznym czyni sam ogień piekielny.

Strumień ten w Swoim Boskim przepływie, w cichych falach Swoich toczy nie już, jak niektóre ziemskie potoki, — złotodajne żyły, lecz życiodawcze pierwiastki — Sakramenty Święte. Strumień ten, nie ścieśnia się i nie ogranicza żadna miejscowością, żadną okolicą, i zarówno uprawioną już od dawna rolę chrześcijańskich krain oblewa, jak i dzikich stron ciemnego pogaństwa dosięga.

Strumień ten, nie wysycha i nie zatrzymuje się nigdy, i nurty Jego w ciągłym, a nieustannym są ruchu. Gdy wzrokiem duszy zapuścimy się w bezmierne obszary naszej ziemi, spostrzeżemy, iż on co godzina przez sakrament Chrztu, nowych Kościołowi przysparza dziedziców: już to przyjmując na Swe Łono chrześcijańskich rodzin niemowlęta, już to darząc szatą godową dzikich neofitów. Spostrzeżemy, iż On co godzina przez Sakrament Pokuty, sumienia skruszonych i upokorzonych grzeszników obmywa z ich brudów grzechowych. Spostrzeżemy, iż On co godzina przez Eucharystię, całą falą Łask Swoich spływa w czyste serca wiernych, darząc ich Źródłem wytryskującym ku żywotowi wiecznemu. Spostrzeżemy, iż On co godzina przez inne Sakramenty, tak licznie w Kościele administrowane, znajduje Swoje zbawienne upusty, rozlewając się obficie na rolę dusz ludzkich. Spostrzeżemy nadto, iż ten Strumień Święty ma co chwila i cudowne Swoje przypływy.

Tak jest, Strumień Krwi Przenajdroższej, pozwalamy sobie to powiedzieć, ma Swój odpływ i przypływ nieustanny, i gdyby Jego Źródło, co jest rzeczą niepodobną, mogło się skutkiem ciągłego szafowania Sakramentów wyczerpywać, to znów się nadobficie napełnia, przez nieustannie się odprawiającą Mszalną Ofiarę. Okrągłość bowiem kuli ziemskiej i ruch jej wirowy w stronę słońca sprawiają, iż kiedy na połowie przez nas zamieszkanej, działanie Krwi Przenajdroższej zdaje się w godzinach nocnych ustawać, rozpoczyna się ono na przeciwległej świata stronie. Słowem, jak z serca ludzkiego krew ciągłem krążeniem wypychana, ciągle w nie znowu powraca, tak Krew Najświętsza, co chwila rozlewając się w różnych punktach ziemi przez Sakramenty, będące jakby arteriami rozprowadzającymi ją po świecie, co chwila znowu przybiera, jakoby w rezerwuarach we Mszach Świętych, na Ołtarzach Katolickich.

Streszczając powyższe uwagi widzimy, że ze Strumienia Krwi Chrystusowej wypływa obfitość Łask: Wcielenia, Odkupienia, Sakramentów i Ofiary Świętej; a jak wody kropelka z kroplą łączy się w strumieniu, tak podobnież wszystkie te Łaski łączą się ściśle i jednoczą— w nurtach Krwi Przenajdroższej.

Święta Gertruda miała objawione, że dusze, które mają zwyczaj uciekać się do Ran Pana Jezusa, niezawodnie dostępują Łask potrzebnych ich zbawieniu; z tą jednak wielką różnicą, iż te, co się zanurzają w Najsłodszej Ranie Serca Zbawiciela, odbierają w pełności wszystko, czego od tego Boskiego Źródła żądają. Św. Franciszka Rzymianka widziała Ranę Serca Pana Jezusa, z której wytryskał Strumień obfity i słyszała powtarzane słowa: „Kto pragnie niech podąża, kto pragnie niech pije“.

Powyższe przykłady pokazują nam, że chociaż każda kropla Krwi Chrystusowej od Getsemanii do Kalwarii wylanej, miała moc cudowną — bo Moc Boską, to jednak szczególnie zadość czyniącą i upraszającą za nas, jest Krew z Serca Pana Jezusa wytoczona. Ten przeto otwór, z którego jak z przeczystej krynicy, popłynął strumień żywota, ma nam służyć za miejsce ucieczki i obrony, za środek oczyszczenia i wzmocnienia; a “jako jeleń spragniony wzdycha do źródeł wód żywych” (Ps 42, 1), tak dusza nasza powinna się wyrywać i spieszyć do tego tajemniczego źródła zbawienia.

Strumień Krwi Przenajdroższej “pełen rozkoszy” (Ps 35, 9), pełen Łask wszelkich, wszystkim ofiaruje skuteczność mocy swojej: grzesznym, by ich nawrócić i do pokuty pobudzić; słabym, by ich ożywić i na siłach wzmocnić; doskonałym, by ich upiększyć i ozdobić; „bo któż, spytajmy z autorem Naśladowania, przystępując z pokorą do źródła słodkości, choć odrobiny słodkości stamtąd nie odniesie? (Ks. IV 4, 3).

W Żywotach niektórych Świętych czytamy, iż Pan Jezus, objawiając się tym duszom wybranym, dozwalał im niekiedy zbliżyć się do otwartego Boku Swego i z Rany Serca zaczerpnąć tyle rozkoszy i uszczęśliwienia, że potem gorzkimi im się zdawały, wszelkie skądinąd płynące pociechy. Ta Łaska, udzielona wielkim Miłośnikom Jezusa, w podziw może nieraz umysł nasz wprawiała. Lecz gdy wierzymy, że Sakramenty z Boku Chrystusowego wypłynęły, wierzmy też, iż do Nich przystępując czerpiemy z tego samego, przeobfitego Źródła słodkości, które i nas zdolne upoić hojnością i napoić rozkoszą, wedle miary naszej gorliwości, mocy zapału i stopnia naszej miłości.

O Panie! Tyś Źródłem zawsze pełnym i najobfitszym… a jeśli nie wolno mi czerpać w pełności z tego Źródła i pić z Niego aż do sytości; przytknę przecież usta moje do brzegu Niebieskiego Strumienia i choć małą kropelkę z Niego pochwycę, ku uśmierzeniu pragnienia mojego, abym nie usechł do szczętu… O! przyjmij mnie ku Czci i Chwale Imienia Swojego, Ty któryś za Pokarm i Napój, dał mi Ciało Twoje i Krew Twoje! Amen.

O Krwi Chrystusowa, strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj mnie!

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *