Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 29.

Krwi Chrystusowa, Mocy Męczenników, pokrzep nas!

 

Ponieważ w przewidzeniu niepojętej Mądrości i niezrównanego Miłosierdzia Bożego, zadaniem Krwi Przenajdroższej było odzyskać Niebu panowanie nad duszami, które piekło z chwilą upadku pierwszego naszego rodzica przywłaszczyło sobie, — zatem wszystko działanie Krwi Najświętszej, zamkniętej przez lat trzydzieści trzy w Boskim Ciele Jezusa, i całkowite tej Krwi czas Męki wylanie, i nieustanne jej przez wszystkie wieki w Ofierze Świętej pomnażanie, nie do czego innego zmierzało i nie inny cel w sobie zakłada, jak: aby ludziom ułatwić zwycięstwo i zapewnić im Raj utracony. Owy skutek wysileń i trudów, podejmowanych przez Krew Przenajświętszą koło zbawienia dusz ludzkich uwydatnia się przede wszystkim w potrójnych owocach, jakie Kościół Święty z plonów duchowego swego ogrodu Królowi i Panu Swemu składa, to jest: w bohaterstwie męczenników, w gorliwości wyznawców i w czystości dziewic.

Oby przykład tych Wybrańców Krwi Najdroższej posłużył nam za wzór do osiągnięcia wiekuistej radości i obyśmy znaleźli w ich niebiańskim tryumfie najpewniejszy dowód, że Krew Jezusa Syna Bożego, przedziwnymi Swymi wynalazkami podaje nam broń skuteczną do walki: ze światem, czartem i własnymi namiętnościami.

Czytając Żywoty Męczenników Świętych zwykliśmy się dziwić, skąd tym mężom, niewiastom i dzieciom słabym, rosła ona siła ku zniesieniu mąk strasznych, nad wyszukaniem, których, zda się pracowało piekło całe? Skąd pochodziła ona gotowość i wytrwanie wprowadzające w podziw samychże nielitościwych katów? Skąd czerpali wzgardę i obojętność dla ziemskich obietnic i złudnych powabów świata, a stawali się nieugiętymi wobec najsroższych tortur? — Lecz dziwiąc się, zapominamy lub pamiętać nie chcemy, że Krew Przenajdroższa służyła im za Pierwowzór, na Który zapatrzeni, ochoczo krew własną przelewali; zapominamy, że Potęga Tej Krwi utwierdzała w nich pewność okupienia przemijającym cierpieniem — wiekuistego szczęścia, i że miłość drogiej Krwi była im ochłodą i upojeniem rozkoszy w ponoszonych męczarniach. Przypatrzmy się niektórym przynajmniej, a na żywym jakoby Ich przykładzie łatwo się o tym przekonamy.

Święty Andrzej Apostoł, gdy mu tyran po ubiczowaniu jeszcze groził ukrzyżowaniem, odpowiada: — Niewolnik Krzyża Chrystusowego jestem i zwycięstwa na krzyżu raczej mam pragnąć, aniżeli się go bać. — A przywiedziony na miejsce gdzie krzyż dlań zgotowano, woła z świętym pożądaniem: — Witam cię krzyżu! któryś ozdoby i piękność z Członków Pańskich nabył, długom cię pragnął, tęskliwiem cię miłował i bez przestanku cię szukałem. Weźże mnie od świata, a oddaj Panu, żeby mnie przez cię przyjął, który mnie przez cię odkupił. — Święta Cecylia, dziewica, wymyślnymi katuszami dręczona, a w stałości swej niezachwiana, gdy w końcu z niedociętą szyją leżąc, we własnej krwi broczyła, wspomniawszy na Krew Pana naszego Jezusa przez trzy godziny na Krzyżu płynącą, prosi Pana Boga o trzy dni przewłoki w męce, aby tym więcej cierpieć dla Ukrzyżowanego Oblubieńca swego.

Wszelako ujmowalibyśmy wielce czci należnej Boskiemu pochodzeniu Krwi Przenajdroższej i niedostateczne mielibyśmy o Jej niestrudzonej i niewyczerpanej potędze wyobrażenie, gdybyśmy sądzili, że tylko pierwsze wieki chrześcijaństwa krwią Męczenników zaznaczają Jej tryumf. Walka, jaką szatan wiedzie z Kościołem, nie ustała z upadkiem starożytnego pogaństwa i przez XXI wieków, ile było herezji, tego niecnego płodu piekła, tyle było prześladowań; ile było i jest ludów, gdzie czart w bałwanach cześć odbiera, tyle jest miejsc, gdzie Krew Najświętsza krwawe owoce męczenników wydaje. Dostarczała ich obficie w różnych epokach Europa nasza; nie poskąpiła ich Azja; nie dała się wyprzedzić Afryka; i nie pożałowały ich też okolice i Nowego Świata. I gdzie tylko panowanie Krwi Najdroższej miało do walczenia z ciemnotą pogaństwa, z fanatyzmem niewiary, tam wszędzie Krew Przenajdroższa wzbudzała krzewicieli i obrońców Swoich, którzy własną krwią pieczętowali i stwierdzali Boskie Jej do dusz ludzkich Prawo.

Jak w nieprzerwanym łańcuchu ogniwo z ogniwem się łączy, tak dzieje męczeństw, od czasów apostolskich aż do dni naszych sięgając, splatają się z wieńców purpurowej barwy, które czciciele Krwi Najświętszej ochotnie Panu w darze z krwi swojej składają. Wszędzie też prześladowania mają ten sam charakter i tę samą cechę: z jednej strony występuje srogość piekielnej tyranii, z długiej ujawnia się niezachwiana gotowość na męki przez pamięć Krwi Przenajdroższej. We współczesnych nam opisach znajdujemy powtórzenie krwawych scen z epoki rzymskich cezarów i widzimy, iż Krew Chrystusowa zawsze świeża, zawsze potężna, zarówno dziś jak wczoraj, cudownie pokrzepia Męczenników Swoich.

Kiedy w 1858r. srożyło się prześladowanie Chrześcijan w Kochinchinie i krew lała się strumieniem, codziennie (mówi relacja z owych miejsc podana) ponawiały się cuda podobne czasom pierwszego Chrześcijaństwa. Młode, bojaźliwe dziewice śmiało wyznawały swoją Wiarę i znosiły z nadzwyczajną odwagą straszne tortury. Między innymi męczennikami, zakonnica Elżbieta Ngo, srodze ubiczowana, nie dawała znaku życia i sądzono, że już umarła. Wielkorządca prowincji, jakby się jeszcze nad trupem chciał znęcać, kazał ją na krzyż zaciągnąć; — lecz gdy niezachwianą bohaterkę przywleczono pod znak Krwią Chrystusową uzacniony, odzyskała cudownie siły i objąwszy krzyż w ramiona, podobnie jak Apostoł Andrzej, z uniesieniem zawołała: Cześć Ci, o Jezu! cześć ci, o Krzyżu zbawienia! — i śmiercią męczeńską miłość tę swoją stwierdziła. — Trudno też nie wspomnieć i lekarza Taj-Ksuana,  który jako Chrześcijanin schwytany i na katusze skazany, na wszelkie przedstawienia i pogróżki odpowiadał: Już 6O lat służę Chrystusowi, który za mnie Krew Swoją wylał i ufam, że przy Łasce Jego umrę Chrześcijaninem. — I pełen tej ufności, wiekiem i torturami wyniszczony, idąc na pagórek, gdzie miał być ścięty, podobnie jak Chrystus Pan kiedy szedł na Kalwaryjską Górę, po kilkakroć upadał pod ciężarem kajdan; a przywlókłszy się na miejsce stracenia, z modlitwą na ustach do Ukrzyżowanego Chrystusa, — poddał głowę pod miecz katowski.

A czyjeż serce nie zadrgało boleścią, i czyje oko nie zaszło łzą żalu, na wiadomość do Europy w 1885 r. przybyłą, że znów w tych samych prawie stronach Azji, poganie zamordowali dziewięciu przybyłych misjonarzy, siedmiu krajowych kapłanów, 270 zakonnic i 24 tysiące Chrześcijan; i znów potem niedługo ośmiu księży i 7 tysięcy wiernych?… Kto przy tym zrachuje pojedyncze po innych miejscowościach mordy? Kto zliczy brutalne znęcanie się niewiernych lub dzikich nad tymi, którzy nie szczędzą krwi swojej, aby dusze pozyskać panowaniu Krwi Przenajdroższej?… Krew Męczenników, zawsze uważana za nasienie przynoszące plon obfity, bujność swą zawdzięcza Krwi Chrystusowej, pokrzepiającej niezrównaną mocą zapaśników Swoich; i zaledwie jedni padną na polu zwycięstwa, nowi spieszą Ich śladem, chciwi tryumfalnej palmy, będącej godłem Męczenników Świętych.

Lecz nie tylko w Niebie dusze tych Rycerzy Krwi Najświętszej używają wysokiego stopnia Chwały, i na ziemi spotyka Ich uprzywilejowana nagroda, gdyż Zbawiciel codziennie ofiaruje Swoją Krew i Ciało nad szczątkami Męczenników Świętych. Oni, za czasu Swego ziemskiego boju, wzdychali za sławą oddania Panu miłości za Miłość, krwi za Krew, — dziś Pan oddaje Im podwójną miarą: w Niebie zamienia Ich więzy w świetny strój Chwały, rany przyozdabia rubinów blaskiem; a na ziemi podaje Ich naszemu uczczeniu, uwieczniając Ich pamięć nieustannym ofiarowaniem Krwi Swojej nad ich relikwiami, złożonymi w Ołtarzach.

O Jezu, Zbawicielu! Krew Twoja krzepiła Męczenników Świętych, iż nie lękali się tortur, gardzili śmiercią i z radością życie Swoje za Ciebie oddawali. Krew Twoja nic nie postradała z Boskiej Mocy Swojej; spraw zatem, niechaj mnie umocni, pokrzepi i cudownie zdziała to, co w innych sprawiała. Niechaj, gdy nie mogę “aż do krwi zastawić się walcząc przeciwko grzechom” (Żyd. 12, 4), mam przynajmniej serce skruchą i umartwieniem ukrzyżowane, Miłością Twoją przebite, gotowe znieść i wytrzymać wszelkie bóle, smutki i upokorzenia; i niechaj pomnę dobrze, iż kogo miłujesz, tego karzesz, a kto z Tobą cierpieć nie chce, nie będzie też i współkrólować z Tobą. Amen.

O Krwi Chrystusowa, Mocy Męczenników, pokrzep nas!

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023