Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 31.

Krwi Chrystusowa, rodząca dziewice, czystością obdarz nas!

 

Słońcem czystości miał być Bóg-Człowiek i dlatego chciał się narodzić z najczystszej Matki-Dziewicy, dlatego w dziewictwie upodobał sobie szczególnie, dlatego je umiłował nade wszystko i najprzedniejsze naznaczył mu w Królestwie Swoim stanowisko; bo “którzy dziewicami są: ci chodzą za Barankiem i śpiewają pieśń nową” (Ks. Objaw. 14, 4). Dziewictwo dobrowolne, — to kwiat przedziwnej woni i nieznanego przed Przyjściem Chrystusa blasku, z Nieba na ziemię przeszczepiony na cześć Tego, co Siebie w Pieśni nad pieśniami, zowiąc “lilją polną” (Pnp 2, 2) mówi, że “zstąpił do ogrodu swego, aby lilje zbierał” (Pnp 6, 1).

Księgi starego Zakonu sławią zacność czystości, lecz jest to w Duchu Bożym przeczuwanie dopiero tej królowej cnót; jest to prorocze widzenie osobliwych przywilejów, jakimi dziewictwo w Zakonie Chrystusowym miało być ubogacone. W przypowieściach znajdujemy tę pociągającą obietnicę: “Kto miłuje czystość serdeczną, będzie miał przyjacielem Króla” (Przyp. 22, 11). Mędrzec Pański z uniesieniem woła: “O jako jest piękny czysty rodzaj z jasnością” (Ks. Mdr. 4, 1). “Szczęśliwa niepokalana będzie miała pożytek w nawiedzeniu dusz świętych” (Ks. Mdr. 3, 13). “Nieskazitelność czyni bliskim Boga” (Ks. Mdr. 6, 20). A Ekklezjastyk z uwielbieniem zaznacza iż: “Nie masz wagi, która by godna była duszy wstrzemięźliwej” (Ks. Ekkl. 26, 20).

Jeżeli takie ocenienie czystości pełne uczczenia znajdujemy w księgach, będących tylko przygotowaniem do prawa doskonalszego, to cóż dziwnego, iż pisarze święci, którym nie obcą była już ujawniona wartość tej drogiej perły, którym znane było wcielone dziewictwo w Osobie Jezusa Chrystusa i Niepokalanej Bogarodzicy, iż oni używali coraz to piękniejszych, coraz wznioślejszych pochwał na określenie tego cudnego kwiatu, co choć korzeniem z ziemskiego padołu wyrasta, — koroną Niebios dosięga?… Sama mnogość porównań, w jakich Święci prześcigają się na uwielbienie dziewictwa najlepiej świadczy, że na wysławienie tej nadziemskiej cnoty, ludzka nie wystarcza mowa.

Dziewice, drogimi klejnotami Chrystusa nazywa Św. Ignacy męczennik. Za najpiękniejszą je cząstkę trzody Chrystusowej, uważa Św. Cyprian. Aniołami ziemskimi mieni je być Św. Chryzostom. Aniołami niebieskimi opiewają je zgodnie Święci: Ambroży, Hieronim i Augustyn. Wyższymi nad Anioły nawet, mianuje dziewice Św. Bernard.

I nic dziwnego, że porównane są z Aniołami te dusze niepokalane, co się związką czystej miłości łączą z Panem Aniołów; i nic dziwnego, iż czystość dziewicza wyżej nad Anielską jest oceniona, bo jeżeli czystość duchów niebieskich na pokusy nienarażona, jest szczęśliwsza, to czystość ludzka jest cudowniejsza, gdyż ją niełatwo dochować. „Aniołowie, mówi jeden z naszych autorów duchownych, nie mają zasługi czystości, bo nie mają ciała. Cnota czystości jest cnotą heroiczną, cnotą ciągłego boju, ciągłego czuwania, ciągłej modlitwy; bo przeciw tej cnocie Panu Bogu najmilszej szatan najwięcej nastaje, drażniąc zmysły i wyobraźnię; pociski stąd dla duszy zawsze niebezpieczne, a rany zawsze śmiertelne” (Ks. Jełowicki). Aniołowie Daniela i Męczenników Świętych, wystawionych na pożarcie lwom dzikim, zamykali paszczęki tych okrutnych bestii i przeciw ich srogiemu przyrodzeniu udzielali im łagodności jagniątek: atoli lew piekielny, — zaciekłości swej nie wyrzeka się nigdy, pomocom niebieskim zawsze opór stawia i niezmordowanie krąży, to z bliska, to z dała, to otwarcie, to skrycie, czyhając nieustannie na zdobycz.

Ten, “który oczyma swemi jako wędą bierze” (Job. 40, 19), a “płomień z ust jego wychodzi” (Job 41, 12), straszny jest każdej chwili: i we dnie, i w nocy, i w rozgwarze świata, i w ciszy ustronia. Ogień nieczysty, jakim on zionie, jeżeli nie pali, to przypieka, jeżeli nie pożera, to parzy, jeżeli nie całkiem oślepia, to czyni duszę mniej wrażliwą na jasności Boże. Im cenniejszą perłą dziewictwo jest w Obliczu Nieba, tym większą nienawiść zaprzysięga mu piekło, tym chytrzejsze sidła nań zastawia, tym ostrzejsze pociski nań miota, z tym głośniejszą radością tryumf swój obchodzi, a z tą większą wściekłością pokonanym się widzi.

Co więcej, ta najprzedniejsza cnota, nie tylko z tym jednym wrogiem ma do czynienia. Znajduje ich tylu, ile złudnych powabów świat w sobie mieści, ilu fałszywymi ponętami wabić i nęcić on usiłuje; znajduje ich tylu, ile namiętności w krnąbrnym ciele się odzywa; ile w myśli zgubnych wrażeń się przesuwa i ile w sercu niebezpiecznych pociągów się rodzi. Albowiem być dziewicą — to nie dość ciała uniknąć skażenia; — do pełności blasku tej królewskiej korony potrzeba: dziewiczości uczuć i dziewiczości myśli… Dusza na wskroś czysta, „zawsze i każdej chwili obrócona jest do Pana Boga. Jak księżyc bezustannie coraz większy przyrost światła bierze od słońca, aż dojdzie do pełni, tak dusza bezprzestannie obrócona do Pana Boga, kocha Pana Boga, odpoczywa w Panu Bogu i w Panu Bogu wszystko dobro, i wszystką pełność swoją znajduje” (Kard. Menning).

Chrystus też, uświęcając Swym Błogosławieństwem cnotę czystości powiedział: “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają” (Mt 5, 8).

Wszelako, „odmówić wszystkiego namiętnościom i skłonnościom, aby wszystko zwracać do Pana Boga; przykuć siły ciała buntowniczego, aby zapewnić zwycięstwo Prawu Bożemu, zostać czystą i nieskalaną na łonie prochu zepsutego i skażonego; uprzedzić cud dnia ostatecznego i w tym życiu w stanie anielskim zostawać” (Chardon), to potrzeba pomocy nadziemskiej, nadprzyrodzonej, nadanielskiej, — to potrzeba Krwi Boga-Człowieka… Tylko w Krwi Przenajdroższej topią się ogniste strzały szatana; tylko w Tej Krwi zanurzają się ułudy ziemskich rozkoszy; tylko w Tej Krwi chłodzą się nieczyste płomienie ciała, — bo tylko Krew Przenajdroższa jest “winem rodzącym dziewice” (Ks. Zach. 9, 17). To wino, wyciśnięte z grona ubóstwionego Ciała Pana Jezusa, wiszącego na krzyżu, przygotowane jako napój kosztowny w Eucharystii i w Ofierze Świętej, po wszystkie czasy wydaje: miłe “pierwiastki Bogu i Barankowi” (Ks. Objaw. 14, 4).

Jako lilja potrzebuje promieni słońca, aby się jej białość bielszą wydawała, — tak duszy musi przyświecać “jasność Barankowa” (Ks. Objaw. 21, 24), aby się jej czystość czyściejszą stawała. Każde przystąpienie do Sakramentu Ołtarza i duchowe przytknięcie ust do Kielicha Pańskiego, wzmacnia przymierze i ścieśnia więzy, łączące dziewicze serca z Boskim Oblubieńcem; każde uczestniczenie w Ofierze Świętej wydziera z tych dusz święte zapały miłości, wznieca oderwanie od ziemi i do jej uciech nędznych budzi obrzydzenie.

Dziewictwo, dla tych, co mieli szczęście posiąść ten dar wybranych, jest tak kosztownym skarbem, iż Marya dziewic Królowa, wahała się wyrzec słowo przyzwolenia na zwiastowane Jej Macierzyństwo Boże, lękając się, czy tą godnością nie pozbawi się korony dziewictwa. Idące śladami tego pierwowzoru niewinne istoty życie swe dobrowolnie poświęcały na męki i tortury, byle nie stracić liliowego wieńca. Między innymi zacnego rodu Agnieszka, wzgardziwszy ziemskimi związkami, cała oddana Boskiemu Oblubieńcowi, dla utrzymania swego panieństwa, jak kwiat podcięty pada pod mieczem katowskim. Ubożuchna sługa, niezachwiana Blandyna w amfiteatrze przez dziką bestię w górę podrzucana, w dziewiczej wstydliwości więcej myśli o skromnym szat swoich przytrzymaniu, niż o ponoszonych męczarniach. Cudnej urody Pelagia odtrąciwszy koronę i rękę cesarską, kuszącemu ją tyranowi mężnie odpowiada: — Oblubieniec, Któremu ślubowałam, przygotował mi trzy korony: za wiarę, za czystość i za męczeństwo, Jego nigdy nie odstąpię… A chcąc uniknąć sromotnego odzieży zwleczenia, czym jej przed spaleniem grożono, uczyniwszy Znak Krzyża Świętego, sama w ognisty otwór wskoczyła.

Dziewictwo tworzy Męczenników, mówi Św. Ambroży. Wszakże nie w samym wylaniu krwi czystość znajduje ocalenie; umacnia się ono wszelkim umartwieniem, jakim się ciało trzyma na wodzy i wszelkim wyrzeczeniem, jakim się zmysły poskramia. Święci: Stanisław Kostka, Alojzy Gonzaga i inni, którzy od zarania dni swoich żadną złą myślą nie zbrukali szaty niewinności, znali dobrze tę szkołę surowości i pokut; i takim ostrościom dobrowolnie swe ciało poddawali, iż na nich patrzący nie wiedzieli, co więcej podziwiać: czy ich anielski, czy pokutniczy żywot. Rozumieli Oni Święci dobrze, iż w sprawie tak delikatnej, jak niepokalaność duszy, co się ujmuje ciału — idzie na zysk Nieba, a co się Niebu uszczupla — idzie na korzyść piekła. Wzmocnieniem przeciw najazdom szatana było im gorliwe posilanie się Ciałem i Krwią Pańską; tarczą obronną, czerpanie zasług tej Krwi w Ofierze Świętej; ucieczką bezpieczną, rozmowa z ukrzyżowanym Jezusem.

W rozważaniu krwawej Męki Chrystusowej zapalali się coraz gorętszą miłością ku Panu, coraz żywszą żądzą umartwiania wrodzonych pociągów; i pojmowali sprawiedliwie, iż gdy przeczysty, Boski Ich Oblubieniec nie obrał innej drogi, jeno drogę cierpienia, słusznie naśladowcom Jego wypada kroczyć tymże samym torem.

O Krwi Najświętsza pod ostrym cierniem z Głowy Chrystusowej płynąca, uczyń zadość przed Sądem Sprawiedliwości Bożej za grzeszne myśli i zdrożne wyobrażenia moje; o Krwi Najświętsza z przebitego Boku wytoczona, oczyść serce moje z wszelkich uczuć i przywiązać niebezpiecznych; o Krwi Najświętsza, krwawą szatą Boskie Ciało Jezusa okrywająca, osłoń niesforność i nieskromność zmysłów moich. — A jeżelim niestety! zgrzeszył i niewinności bez skazy w dani złożyć ci nie mogę, niechaj cię uczczę niewinnością wybranych twoich mówiąc:

O Krwi rodząca dziewice, przez Dar Niepokalanego Dziewictwa udzielony Bogarodzicy, chwalę i wysławiam: Przedwieczne, Przeczyste, Boskie Twoje Pochodzenie.

O Krwi rodząca dziewice, przez zasługę czystości tych istot, które wieniec dziewictwa krwią własną zdobyły, wielbię i błogosławię Twoje na Krzyżu bolesne przelanie.

O Krwi rodząca dziewice, przez akty niewinności tych wszystkich, co kosztem Twoim kupieni są z ludzi pierworodnymi Bogu i Barankowi, cześć i dziękczynienie nieskończone pragnę ci oddawać w Eucharystii i w Ofierze Świętej. Amen.

O Krwi Chrystusowa rodząca dziewice, czystością obdarz nas!

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023