Codzienna modlitwa majowa.

U stóp Maryi 1912

O nadziejo i ucieczko nasza! Maryo przeczysta, niepokalana Matko Jezusa i Matko biednych grzeszników, do kogóż wołać będziemy na tej ziemi cierpienia; kto zlituje się nad nami, kto otrze łzy cierpiącym, kto biednych poratuje? O najdobrotliwsza Matko! na usta nasze ciągle Twe Imię powraca, ciągle wołamy ku Tobie; „O Maryo! módl się za nami! o Matko nasza, nie opuszczaj dzieci Twoich”, bo cóż się z nami stanie, gdy nas nie wysłuchasz? O! to niepodobna Matko najlitościwsza, abyś prośbą twego ludu wzgardzić miała, tego nigdy nie słyszano. Dobroć twego serca do tego nie byłaby zdolną.

A teraz to Twój miesiąc błogosławiony. Teraz, gdy słońce majowe świeci na niebie i ziemi, gdy czas ten Imieniem Twoim Kościół Boży zdobi, teraz z większą jeszcze ufnością, z żywszą wiarą, z miłością gorętszą wszyscy się razem rzucamy do nóg Twoich nadzieję mając, że nie odrzucisz prośby naszej, że litości Twojej nie będziemy wzywać na próżno.

O Maryo, Królowo niebios i ziemi, Królowo i Matko świata całego, my świat cały polecamy Tobie, lecz nade wszystko błagamy Ciebie, abyś raczyła wejrzeć łaskawie na Kościół Syna Twego na ziemi. Zasłoń go, o Matko! zasłoń Sercem Twoim. Weź w opiekę Twoją Ojca św., kapłanów i wszystkie Chrystusowe sługi. Wyjednaj u Syna Twego, aby na całej ziemi wśród wszystkich narodów zakwitnął pokój bratni i zgoda święta.

My wszyscy Twoim ludem jesteśmy, o Królowo Nieba i ziemi! Zasłoń nas od wszelkiego złego, i wspieraj nieustannie opieką Twoją. Tyś taka piękna, taka czysta, w Tobie zmazy nie ma najmniejszej, Tyś Matka Jego i Oblubienica. Jezus niezawodnie wysłucha Ciebie. O Maryo! o jasny księżycu, o gwiazdo prześliczna, co nam przyświecasz w ciemnościach tego życia, spraw przyczyną Twoją, aby słońce miłosierdzia co prędzej błysło nad nami. Otrzyj łzy nasze wiarą, nadzieją i miłością rozgrzej serca dzieci Twoich; tych którzy daleko od Syna Twego odbiegli, znów do Niego przyprowadź, jak marnotrawne dziatki. Grzesznikom biednym łzy pokuty wyjednaj, chorych uzdrawiaj, strapionych pociesz; spraw, aby ten Twój miesiąc, w którym wszelkie ożywia się stworzenie, był także dla nas czasem odrodzenia się w Bogu.

O Matko nasza! gdy się cała ziemia kwieciem i zielonością pokrywa, gdy słońce teraz świeci tak jasno, czyżby tylko serca nasze ciemne, puste i smutne zostać miały? O Rodzicielko Boża, o Maryo bez zmazy poczęta! wysłuchaj nas dla miłości Syna Twego, abyśmy Ciebie na tej ziemi w wieczności chwalić i kochać mogli. Amen.

 

 

 

CZYTANIA MAJOWE O CNOTACH MARYI

Czytania majowe o cnotach Maryi przez O. Prokopa Kapucyna wyd. VI 1920

 

 

 

DZIEŃ 10.

Czem najbardziej Przenajświętsza Panna dowiodła miłości bliźniego.

 

Pan Jezus powiedział, że najwyższy dowód miłości bliźniego daje ten, kto z tej miłości życie własne poświęca. Patrzmyż, że Marya z miłości bliźnich czyniła ofiarę jeszcze więcej Ją kosztującą.

  1. Święty Alfons utrzymuje, że jak Pan Bóg chciał, aby Syn Jego Jednorodzony stał się Synem Maryi nie wprzód, aż Ona da na to przyzwolenie, po które posłał do Niej Anioła przy Zwiastowaniu, tak podobnież chciał, ażeby Pan Jezus nie poświęcał za ludzi życia Swojego, bez zgodzenia się na to Maryi. A to dlatego, przydaje tenże Święty Doktor, aby z życiem Syna zaofiarowanem zostało i Serce Maryi. Święty Tomasz zaś mówi, że każde dziecko jest jakby własnością matki, a więc żeby Pan Jezus mógł zostać poświęconym na śmierć krzyżową za zbawienie świata, potrzeba było, aby Matka na to zezwoliła. Otóż, Marya na to się zgodziła, bo jak wiemy, sama w tym celu na własnych rękach zaofiarowała Syna w świątyni, kiedy jeszcze był dzieckiem.
  2. Ale któż z nas i tego nie wie, że Go kochała nie tylko nad życie, lecz że dla uchowania Go od śmierci, byłaby milion razy życie własne poświęciła. Przeto Marya poświęcając na śmierć Jezusa, a to z miłości, ku ludziom, dała dowód miłości bliźnich o tyle większej od tej, jakiej by dowodził ten, coby za drugich życie poświęcił, o ile Syna miłowała. więcej od życia własnego. Toteż wyżej już przytoczony Święty Alfons powiada, że Marya boleściami, które poniosła przy śmierci Jezusa, dobrowolnie przez Nią zaofiarowanego dla odkupienia ludzi, wysłużyła to, żeby z zasług Męki Zbawiciela korzystali ludzie. Otóż wtedy jak Marya umiłowała bliźnich, otóż, jaką ofiarę kosztowała Ją ta miłość, i otóż co Jej miłości ku bliźnim zawdzięczamy.
  3. Po nas najmilsi, co się tyczy obowiązku miłowania bliźniego, Pan Bóg tak wielkiej, jak po Matce Swojej, nie domaga się ofiary. A jednak jakże często przeciw tej cnocie wykraczamy! I nie dość na tem; nam nie tylko trudno zdobyć się na ofiarę, chociaż niewiele nas kosztującą, gdy takowej wymaga miłość bliźniego, ale nawet wprost krzywdy jego dopuszczają się niektórzy. Boć niestety są tacy, którzy i na mieniu i na sławie przynoszą uszczerbek, a co najsmutniejsza, i dla dusz bliźnich stają się powodem wielkiej szkody, albo i zguby. Mój Boże! to Marya z miłości bliźniego poświęciła życie Syna, droższego Jej nad wszystko, a my byśmy dla tejże miłości nie mieli nawet zdobywać się na jakąkolwiek ofiarę, albo nawet stawać się powodem smutku, lub zguby na duszy bliźniego? O! Maryo, uchowaj nas od tego!

 

V. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się. O! Maryo, któraś z miłości ku ludziom na straszną Mękę i Śmierć Krzyżową Najdroższego Syna Twego zaofiarowała, daj, abyśmy przeciw miłości bliźniego nigdy nie wykraczali, i na ofiarę, jakiej by ona od nas wymagała, zawsze się zdobywali. Co niech sprawi tenże Syn Twój Najmilszy, Pan nasz, Jezus Chrystus, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Prosząc o Łaskę chętnego poświęcenia się dla miłości bliźniego, odmówmy Zdrowaś Marya.

 

 

 

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Boże bądź miłościw 1891

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Jezusa Chrystusa,
Matko Łaski Bożej,
Matko najczystsza,
Matko najśliczniejsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko Najświętsza,
Matko Bolesna,
Matko Miłosierdzia,
Matko Dobrej Rady
Matko Stworzyciela,
Matko Odkupiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można
Panno błogosławiona,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwego nabożeństwa,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo Rodzin,
Królowo Pokoju,
Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za Zwiastowaniem Anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

Lub:

 

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

Lub:

 

Ciebie, Panie prosimy, racz nam, sługom Twoim, dać łaskę, iżbyśmy zawsze zdrowiem dusznem i cielesnem weselili się, a za przemożną, przyczyną Błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy od utrapień doczesnego żywota uwolnieni, wiekuistą radością cieszyli się. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

W czasie Wielkanocnym:

V. Raduj się i wesel, Panno Maryo, alleluja

R. Bo Zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się. Boże, Któryś przez Zmartwychwstanie Syna Swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryę dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa na miesiąc Maj.

Nabożeństwo do MB Nieustającej pomocy 1904

O Najświętsza Niebios Królowo, Maryo, Matko Boża i moja Matko najmilsza! Oto ja, nędzne dziecko Twoje, w tym pięknym miesiącu Twoim, maju, przychodzę z pokorą przed Oblicze Twoje i oddaję Ci wraz z wszystkimi Aniołami i Świętymi w Niebie, oraz ze wszystkimi wiernymi dziećmi Twoimi na ziemi pokłon głęboki, wyznając Cię sercem i ustami Matką Bożą, Panią i Królową Nieba i ziemi!

Dziękuję Ci z całego serca mojego za tę najczulszą Macierzyńską Opiekę Twoją, którą mnie od początku życia mojego zawsze otaczałaś! Błagam Cię, o Matko moja najmilsza, racz mi wyjednać przebaczenie wszystkich nieprawości, upadków i niewierności moich, którymi Najsłodsze Serce Syna Twego Boskiego, a zarazem i Twoje Serce Macierzyńskie zraniłem(am).

Teraz za Łaską Bożą postanawiam rozpocząć nowe życie i nigdy już dobrowolnie nie być niewiernym(ą).

Uproś mi, o Matko moja najmilsza, u Syna Twojego tę Łaskę, abym Go z całej duszy miłował(a), abym z miłości ku Niemu Wolę Jego Świętą aż do śmierci pełnił(a), a potem za Twą Opieką i Przyczyną mógł (mogła) wnijść do Nieba i miłować Go na wieki. Amen.

 

 

 

 

Ofiarowanie codzienne na Maj

W sercu Maryi 1942

O Maryo, Matko moja najlepsza, w łączności z wszystkimi wiernymi, którzy Ci hołd składają, z Aniołami i Świętymi, którzy Cię wysławiają, przychodzę oddać Ci cześć, złożyć wszystkie modlitwy i czynności dnia dzisiejszego w intencji: wynagrodzenia, za Kościół Święty i nawrócenie grzeszników. A dla siebie proszę o:

  • Gorące i trwałe nabożeństwo do Serc: Jezusa i Maryi;
  • Łaskę uniknięcia grzechu dobrowolnego;
  • Błogosławieństwo dla pracy i opiekę Twoją nad moją przyszłością.
  • Szczęście duchowe i doczesne dla wszystkich członków mej rodziny, dla wszystkich liczących na moje modlitwy.

O Dziewico Święta, Tobie wszystko poświęcam, pomnij na to, że do Ciebie należę i okaż mi się Matką. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa codzienna na miesiąc maj

Wianek różany 1853

Święta Maryo! wieczna Panno nad pannami, Matko miłosierdzia, Matko Łaski, nadziejo wszystkich utrapionych, przez ten miecz Boleści, który przeniknął twą duszę, kiedy jedyny Syn twój, Pan nasz, Jezus Chrystus cierpiał Mękę śmierci na krzyżu, przez to synowskie uczucie, które Go do zlitowania się nad Macierzyńskim Twoim Cierpieniem i do powierzenia Ciebie Swemu ulubionemu uczniowi, Janowi Świętemu, najdoskonalszej ku Tobie miłości dziedzicowi pobudziło, proszę Cię, abyś raczyła się zlitować i dać mi ratunek w ucisku, strapieniu, dolegliwości, nędzy, frasunku i potrzebie, w której się znajduję. O Ucieczko biednych niezawodna! o słodka utrapionych pociecho! Matko Miłosierdzia najlitościwsza, Pocieszycielko smutnych i najdzielniejsza Oswobodzicielko od złego wszystkiego! Wysłuchaj prośby moje, spojrzyj na gorzkie łzy mej samotności i nędzy; a ponieważ widzę, że mnie troski i utrapienia z przyczyny grzechów moich uciskają, nie wiem przeto do kogo mam się udać, oprócz Ciebie najukochańsza Pani moja, najsłodsza, najłaskawsza Dziewico Maryo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, prócz Ciebie równej i podobnej człowieczeństwu naszemu. A przeto nakłoń uszy Twej łaskawości i twego miłosierdzia ku prośbom moim, a przez Miłosierdzie Najłaskawszego Syna Twego, przez gorzkość którą natenczas cierpiał Syn twój, Pan nasz Jezus Chrystus, kiedy na Górze Oliwnej Ojca swego wzywał, iż jeśliby być mogło, by odszedł od Niego kielich Męki Jego, przez urąganie, plwanie, naśmiewanie, policzkowanie, przez odzienie Jego dla naśmiewania dane, przez związanie, biczowanie, przez krople potu krwawego, przez bojaźń, tęskność i zasmucenie czasu Śmierci Jego, przez hańbę, którą miał, kiedy obnażony na krzyżu wisiał przed Tobą najjaśniejsza Dziewico i przed wszystkim ludem, przez cierniową koronę Jego, przez pragnienie i skosztowanie octu z żółcią zmieszanego; przez cierpliwość i milczenie Jego, przez włócznię wrażoną w Bok Jego, przez Wodę i Krew, która z Najświętszego Boku Jego wypłynęła obficie, przez gwoździe wbite w Ręce i w Nogi Jego, przez polecenie Duszy Jego Najświętszej Bogu Ojcu, przez Najsłodszego Ducha Jego, którego z wielkim wołaniem wypuścił, przez siedem Słów Jego najświętszych na krzyżu wymówionych, przez Miłosierdzie nad łotrem uczynione, przez Śmierć Jego, pogrzeb, przez rozdarcie zasłony świątynnej, przez popadanie się opoki, zaćmienia słońca i księżyca, przez trzęsienie ziemi, przez wstąpienie Jego do piekieł, przez wszystkie dusze, które nawiedzeniem swoim uweselił, przez radość i zwycięstwo z piekielnych nieprzyjaciół zwyciężonych, przez Chwalebne Zmartwychwstanie Jego, przez ukazywanie się przez czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu Swoim Tobie Najświętsza Panno i innym miłośnikom Twym, przez Chwalebne Wniebowstąpienie Jego, gdy z pieniem Anielskim Swą Mocą był podniesiony w Niebo, a Ty Najłaskawsza Panno, w życiu tym będąc na toś patrzała, przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, którego w serca zwolenników wylał w ognistych językach, a one po okręgu świata długo i szeroko rozesłał, przez straszliwy Dzień Sądny, w którym przyjdzie sądzić żywych i umarłych, przez Męki Jego wszystkie z Tobą na tym świecie rozdzielone, przez słodkość rozmowy, całowania Jego i przez ono niewymowne wesele, kiedyś wzięta była w obliczności Syna Twego do Nieba, z którym się weselisz bez końca; uwesel serce moje, a wysłuchaj mnie w tej prośbie mej Panno Maryo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, osobliwie w tym, o co pokornie i nabożnie proszę (tu wymienić Łaskę o którą się prosi). Bo jakim tego pewna, iż On Tobie nic nie odmawiając, Ciebie czci, tak też niechaj poznam łatwiej, rychlej i doskonalej Twoje Najświętsze wspomożenie, według niewymownej Łaski Miłościwego Serca Twego i według Woli Najsłodszego Syna Twego, aby napełnił żądze bojących się Jego i tych, którzy się w Nim kochają. A jako wysłuchujesz, prośby serc ich, tak i mnie racz wysłuchać według potrzeby mojej w tych i we wszystkich rzeczach, o które pokornie najświętszego imienia i wspomożenia proszę, abyś mi otrzymała u Pana Boga Najmilszego Syna Twego wiarę mocną, chrześcijańską nadzieję pewną, miłość doskonałą, serdeczną skruchę, strumienie łez, czystą spowiedź, godne zadosyćuczynienie, pilną straż od grzechów, wzgardzenie świata, miłość Boga i bliźniego, prawdziwą cierpliwość ku wszystkiemu, co dla miłości Syna twego powinnam znosić, choćby i śmierć najokrutniejszą, jeżeliby była potrzebną wypełnienie ślubów, wytrwanie w dobrych uczynkach, umartwienie woli własnej, lub żywota szczęsne dokonanie, przed skonaniem pokutę gorącą, całość zmysłów z rozumem i dobrą mowę, a duszom zmarłym wieczny odpoczynek, zbawienie i światłość wiekuistą, tudzież żywym, krewnym, przyjaciołom i nieprzyjaciołom, wszystko szczęście, błogosławieństwo boskie, a umarłym żywot wieczny i odpoczywanie w Niebie. Amen.

 

 

Modlitwa na zakończenie majowego nabożeństwa.

U stóp Maryi 1912

Maryo, Matko Boga i nasza! oto my dzieci Twoje tu zgromadzone zakończamy dziś nabożeństwo majowe, na cześć Twego Niepokalanego Poczęcia poświęcone. Przyjm je łaskawie, jak również i nas, którzyśmy Ci w szczerości serc takowe poświęcili. Rozciągnij nad nami Swą Macierzyńską Opiekę, udziel nam i napomnień, udziel błogosławieństwa swego i spraw, abyśmy codziennie zwiększali Chwałę Boga, a po spędzonem cnotliwie życiu w wieczności obok Ciebie zgromadzić się mogli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Za Najwyższego Pasterza i cały Kościół Katolicki: Zdrowaś Marya…

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *