Najświętsze Imię Marya

(12 Września)

 

 

 

 

UWAGA!!!

Duszo pobożna, publikowane poniżej modlitwy, a zwłaszcza ilość Litanii, Godzinek czy Koronek ma na celu poznanie i ukazanie na światło dzienne z przedwojennych wydań modlitewników potencjału bogactwa duchowego pobożności naszych praojców w Wierze Katolickiej.

Natomiast każdy wedle swoich możliwości ma możliwość czy to w nabożeństwie publicznym czy prywatnym dokonywania wyboru zgodnie z swoją pobożnością.

Odnośnie wymowy zapisu Najświętszego Imienia Maryi podawanego w modlitwach, jest wymowa zgodnie z wymową łacińską „Marija”.

 

 

Litania o Najsłodszym Imieniu Panny Maryi (I).

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Marya, Której Imię jest od Boga od wieków przeznaczone i wybrane,

Święta Marya, Której Imię przez Proroków pod figurami jest ogłoszone,

święta Marya, w Imieniu Maryi siostry Mojżesza objawiona światu,

Święta Marya, w Imieniu Swoim znacząca: Bóg z rodzaju mego,

święta Marya, z Imienia Swego morzem Łask Boskich nazwana,

święta Marya, z Imienia Swego we wszystkich językach świata Pani znacząca,

Święta Marya, Której Imię od Ducha Świętego całemu światu jest ogłoszone,

Święta Marya, Której Imię Archanioł Gabryel z największą pokorą uszanował,

Święta Marya, Której Imię Święci Joachim i Anna Rodzice Twoi z serdecznym afektem częstokroć wzywali,

Święta Marya, Której Imię całe Niebo i ziemia wychwala,

Święta Marya, na Której Imię całe piekło drży i upada,

Święta Marya, Której Imię zawstydza wszystkie herezje i odszczepieństwa,

Święta Marya, Której Imię znaczniejsze nad Imiona Patryarchów i Proroków,

Święta Marya, Której Imię Święte nad Imiona wszystkich świętych Pańskich,

Święta Marya, Której Imię do wspomnienia słodkie,

Święta Marya, Której Imię zbawienie przywraca,

Święta Marya, Której Imię wszystkich Obroną,

Dla Imienia Maryi, Przepuść nam Panie!

Dla Imienia Maryi, Wysłuchaj nas Panie!

Dla Imienia Maryi, Zmiłuj się nad nami!

Przez najsłodsze Imię Maryi, Ratuj nas, Panie!

Dla Imienia Maryi, w każdy moment życia naszego,

Dla Imienia Maryi, w wszelkich przypadkach,

Dla Imienia Maryi, w każdej dusz naszych potrzebie,

Dla Imienia Maryi, przy ostatnim zgonie życia naszego,

Dla Imienia Maryi, w czym my Majestat Twój Boski obrazili, Przebacz nam, Panie!

Dla Imienia Maryi, od wszystkich pokus i najazdów szatańskich, Zachowaj nas, Panie!

Dla Imienia Maryi, od skazy wiecznej,

Dla Imienia Maryi, od wszelkiego złego,

Dla Imienia Maryi, od grzechu każdego, strzeż nas, o Panie!

Dla Imienia Maryi, od nagłej śmierci, uchroń nas, Panie.

Dla Imienia Maryi, od kary wiecznej, wybaw nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Nie ma pod słońcem innych imion, w których zbawienie nasze być może, nad Imiona Jezus i Marya.

Modlitwa. Panie Boże Wszechmogący! któryś sam wybrał najukochańszej Matce Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, to Święte Imię Marya; spraw, abyśmy Go nigdy z serc naszych, przez żaden upadek grzechowy, nie oddalili, lecz chwalili i wielbili wiecznie. Amen.

A dusze zmarłych, osobliwie które nabożne były do najsłodszego Imienia Maryi, niech odpoczywają w pokoju na wieki. Amen.

znacznik Marya

Litania o Najsłodszym Imieniu Maryi (II).

Źródło: Bractwo nieustającego uwielbjania Najświętszego Sakramentu 1893

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo czci najgodniejsza przy Narodzeniu Twoim, módl się za nami.

Święta Maryo Córko Królewska z pokolenia Dawidowego,

Święta Maryo, Któraś nierównie przeszła przodków Twoich w Łaskach i Darach,

Święta Maryo, Któraś się stała ozdobą Rodziców i pociechą serc Ich,

Święta Maryo, Różo nienaruszona między cierniem, któraś zapachem cnót swoich cały okrąg ziemski napełniła,

Święta Maryo, Niepokalana gołębico, której głos pożądany dał się słyszeć,

Święta Maryo, przez Proroków opowiedziana, od Aniołów zwiastowana, przez figury przeznaczona,

Święta Maryo, narodzona jako Królowa świata i Pośredniczka między Bogiem a ludźmi,

Święta Maryo, Różdżko Aaronowa z korzenia Jessego wynikająca,

Święta Maryo, wschodząca Gwiazdo z Jakuba,

Święta Maryo, Tronie Salomona, z kości słoniowej kunsztownie wyrobiony,

Święta Maryo, Jutrzenko Niepokalana na świat wschodząca,

Od wszystkiego złego, Wybaw nas Przyczyną Twoją, Maryo!

Od grzechu wszelkiego,

Od pożądliwości ciała,

Od pożądliwości oczu,

Od pychy żywota,

Od zgorszenia,

Od sideł szatańskich,

Od szkodliwego zamieszania sumienia,

Od oszukania heretyckiego,

Od nagłej a niespodziewanej śmierci,

Od ducha nieczystego,

Od zawieruch i niepogody,

Od głodu, wojny i powietrza,

Od śmierci wiecznej,

Przez prześwietne Narodzenie Twoje,

Przez wysokie oświecenie rozumu Twego,

Przez doskonałe udzielenie Tobie Łask Boskich,

Przez pałającą Miłość Serca Twojego,

Przez pociechę, którąś światu przyniosła,

Przez słodkie i zbawienne Imię Twoje, Marya,

My grzeszni prosimy, wysłuchaj nas, Najłaskawsza Maryo!

Abyś w sercach naszych przez czystą miłość odrodzić się raczyła,

Abyś nam w pełności Łask Twoich rozumu i miłości udzieliła,

Abyś nam doskonałości Cnót Twoich udzieliła,

Abyśmy Najświętsze Imię Twoje, żyjąc i umierając, w sercu i w ustach zawsze mieli,

Abyśmy przez Ciebie do żywota wiecznego dostać się mogli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

HYMN.

Maryo! smak wdzięczny czaję, * Gdy Imię Twoje mianuję; * Świadczę Niebem, że wspomnienie * Każde Jego pocieszenie, * Przynosi strapionej duszy, * Gdy ją więc ból jaki suszy.

Miód i mleko szczerze płynie, * Gdzie Maryi Imię słynie, * Pięć liter, z których złożone, * Są to rzeki niezbrodzone, * Łask Boskich Dobroczynności, * Podnieta Świętej Miłości.

Trój graniaste serce moje, * Niech Maryo Imię Twoje, * Wcale sobie opanuje * I do czci swojej kieruje. * A ja, ile puls wybija, * Kocham Cię Panno Panno Marya.

Echo to gdy ust dochodzi, * Wszystko językowi słodzi; * Ten z pociechy się rozpływa, * Gdy Maryi szczerze wzywa. * Nie masz nigdy uprzykrzenia, * Wspomnieniu tego Imienia.

Maryo! owszem doznaje, * Każdy kto Mu Chwałę daje, * Przez jak najczęstsze wspomnienie, * Że pociecha i zbawienie, * Płynie z niego, więc stanowię * I to codziennie ponowię;

I że z duszy pragnę tego, * By ust i serca mojego, * Nie inna była zabawa, * Ta spraw wszelkich przyprawa: * Imię Maryi statecznie, * Wielbić i kochać serdecznie.

O Maryo! Imię Twoje, * Ukochało serce moje, * Dla Chwały Twego Imienia, * Ja się spodziewam zbawienia. * Olej wylany, o Maryo Imię Twoje, * A słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.

Módlmy się. Pozwól prosimy, Wszechmogący Boże, aby wierni Twoi, którzy Najświętszej Panny Maryi Imienia i Opieki wzywają, za Jej Łaskawą Przyczyną od wszystkiego złego byli wolnymi na ziemi, a wesołości wiecznej dostąpili w Niebie. Nieprzebranej Łaskawości Twojej prosimy, Panie, racz nas z grzechów uwolnić więzów i za Przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Twoich, nas wszystkich, chociaż niegodnych sług Twoich, dobrodziejów i miejsca nasze, strzeż we wszelkiej świątobliwości i wszystkim pokrewieństwem nam złączonych, oczyść z grzechów, cnotami ozdób, daj nam pokój i zbawienie, nieprzyjaciół widomych i niewidomych odpędź, pragnienia cielesne oddal, zdrowego powietrza i urodzajów użycz, przyjaciół i nieprzyjaciół świętą miłością napełnij, królestwo całe ze wszystkimi w nim będącymi obywatelami od wszelkiej zarazy, powietrza i od niewiernych surowości ochraniaj i wszystkim wiernym na ziemi żyjącym święte życie, zeszłym zaś wieczne daruj w Niebie życie, a Błogosławieństwo Twoje niech będzie z nami zawsze. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

znacznik Marya

Litania do Imienia Maryi (III)

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, módl się za nami.

Święta Maryo, Tarczo i Siło Chrześcijaństwa,

Święta Maryo, Pani Nieba i ziemi,

Święta Maryo, Królowo wszystkich ludów,

Święta Maryo, Morze boleści i miłości,

Święta Maryo, światłości zaranna,

Święta Maryo, olejku wonny na rany duszy,

Święta Maryo, serca grzeszników krusząca,

Święta Maryo, Nadziejo Łaski i przebaczenia,

Święta Maryo, Oświecicielko błądzących,

Święta Maryo, Pocieszycielko smutnych,

Święta Maryo, Opiekunko opuszczonych sierót,

Święta Maryo, miłosierna i wielce chwalebna,

Święta Maryo, ogniu Miłości Bożej,

Święta Maryo, rozkoszy i słodyczy Boża,

Święta Maryo, Zwierciadło niewymownej czystości,

Święta Maryo, Drabino do Chwały wiecznej,

Święta Maryo, Przybytku i Arko Dobroci,

Święta Maryo, Matko przedziwnego Króla,

Święta Maryo, Świątynio Ducha Przenajświętszego,

Święta Maryo, Przenajświętszej Trójcy zacna stolico,

Święta Maryo, po Bogu jedyna nadziejo nasza,

Święta Maryo, Pośredniczko między Bogiem i ludźmi,

Ciebie, Matkę Bożą chwalimy,

Ciebie, Maryą Niepokalaną wyznawamy,

Tobie wszystka ziemia cześć oddaje,

Tobie wszyscy Aniołowie posługują,

Tobie całe Niebo śpiewa: Święta Maryo!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. W Tobie, Maryo, nadzieję mamy,

R. Brońże nas na wieki.

V. Módlmy się. Spraw miłościwie, Wszechmogący Boże, aby wierni słudzy Twoi, którzy pod osłoną Imienia Najświętszej Maryi Panny, cieszą się Jej Opieką, za Jej Miłosiernym Pośrednictwem od wszelkiego złego uchronieni zostali na ziemi i do wesela wiecznego w Niebie byli doprowadzeni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Imienia Maryi

 

 

Hymn pochwalny ku czci Najświętszego Imienia Maryi

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Gwiazdo wschodząca Jakuba, — Przy Tobie słońca blask blady, — Nie tak czysta, nie tak luba, — Żadna światłość gwiazd gromady.

W bieli świecącej Niebianie — Przyklaskują Ci z rozkoszą; — Tobie Chwałę i śpiewanie — Święte Dziewice przynoszą.

Daje każda w Dziewic kole — Koronę z lilii własną; — Przy śnieżnym, jasnym Twym czole, — By najbielsze kwiaty gasną.

Brzmią Anielskie Jej uwielbienia, — Z Nimi biedna ziemia nasza — Wznosi w Niebo Swoje pienia, — Chwałę Dziewicy ogłasza.

Chwała z Ojcem Tobie Zbawco, — Którego Panna wydała; — Z Duchem Świętym, Życiodawcą, — Na wieki wiecznie Ci chwała.

Antyfona do Matki Boskiej

Wschodu słońca aż do zachodu chwalebne jest Imię Pańskie i Maryi, Matki Jego, Imię Maryi wszystkie oświeca kościoły, której uczynił wielkie rzeczy Ten, który możny jest i Święte Imię Jego.

V. Niech będzie Imię Maryi błogosławione.

R. Teraz i zawsze i na wieki wieków.

V. Módlmy się. Kościół Święty czci i szanuje Imię Twoje, najgodniejsza po Bogu i najczystsza Maryo Panno; czczę to Imię i ja grzeszny(a) z największym uszanowaniem i miłością i rad(a)bym widzieć Je uczczone od świata całego. Wyrażam to Imię Święte, Bogu i ludziom ulubione, w sercu moim i w pamięci, żeby nigdy nie było zatarte, ale trwało tam i przechowywało się na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Imienia Maryi

 

 

Psalmy na cześć Imienia Maryi

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

Początkowe litery tych Psalmów w języka łacińskim składają Imię Marya. Odpustu lat 7 i 7 razy 40 dni na każdy raz. — Odpust zupełny raz w miesiąc. — Odpust zupełny w święto Imienia Maryi, przypadające 12 września tym, co w ciągu roku dość często je odmawiali.

Antyfona 1.Mariæ Nomen. | Imię Maryi.

Magnificat. Magnificat… | Wielbi dusza moja Pana. (I)

Zaczynając ten hymn ewangeliczny, czyni się znak krzyża i wstaje się.

1:46 Magníficat   * ánima mea Dóminum.

1:47 Et exsultávit spíritus meus: * in Deo, salutári meo.

1:48 Quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ: * ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.

1:49 Quia fecit mihi magna, qui potens est: * et sanctum nomen ejus.

1:50 Et misericórdia ejus, a progénie in progénies: * timéntibus eum.

1:51 Fecit poténtiam in brácchio suo: * dispérsit supérbos mente cordis sui.

1:52 Depósuit poténtes de sede: * et exaltávit húmiles.

1:53 Esuriéntes implévit bonis: * et dívites dimísit inánes.

1:54 Suscépit Israël púerum suum: * recordátus misericórdiæ suæ.

1:55 Sicut locútus est ad patres nostros: * Ábraham, et sémini ejus in sǽcula.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 1. Wielbi * dusza moja Pana,
 2. I rozradował się duch mój * w Bogu Zbawicielu moim.
 3. Iż wejrzał na pokorę służebnicy swojej: * albowiem oto odtąd zwać mnie będą błogosławioną wszystkie narody.
 4. Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest * i święte Imię Jego.
 5. A miłosierdzie Jego od narodu do narodu, * bojącym się Jego.
 6. Uczynił moc ramieniem swoim, * rozproszył myśli pysznych w ich sercu.
 7. Złożył mocarze z stolicy, * a podwyższył pokorne.
 8. Łaknące napełnił dobrami, * a bogacze z niczym puścił.
 9. Przyjął Izraela sługę swego, * wspomniawszy na miłosierdzie swoje.
 10. Jako mówił do ojców naszych, * do Abrahama i potomstwa jego na wieki.
 11. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Odpust 200 dni raz na dzień za odmówienie pieśni tej do Matki Boskiej z sercem skruszonem i nabożnie. (Leon XIII. Reskr. Św. Kongr. Odp. dn. 20 września 1879r.) — 7 lat i tyleż kwadragen raz w każdą sobotę.

 

Powtarza się antyfonę 1.

Mariae Nomen cunctas illustrat ecclesias, cui fecit magna, qui potens est, et Sanctum Nomen Ejus.Imię Maryi wszystkie ozdabia kościoły, uczynił Jej wielkie rzeczy który możny jest i Święte Imię Jego.

 

Antyfona 2. A solis ortu. | Od wschodu słońca.

 

PSALM 119(118) II

Ad Dominum cum tribularer clamari.

AD DOMINUM, cum tribularer, clamavi: * et exaudivit me.

Domine, libera animam meam a labiis iniquis,* et a lingua dolosa.

Quid detur Tibi, aut quid apponatur tibi, * ad linguam dolosam?

Sagittæ potentis acutæ, * cum carbonibus desolatoriis.

Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est! habitavi cum habitantibus Cedar: * multum incola fuit anima mea.

Cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus : * cum loquebar illis, impugnabant me gratis.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Wołałem do Pana, gdym był strapiony i wysłuchał mnie.

Panie wyzwól duszę moją od ustaw nieprawnych i języka zdradliwego.

Cóż może być dodane, albo co przyłożono, do zdradliwego języka?

Strzały mocarza ostre z węglami pustoszącymi.

Ach mnie! że się mieszkanie moje przedłużyło, mieszkałem z obywatelami Cedar: długo mieszkańcem była dusza moja.

Z tymi, którzy nienawidzą pokoju, byłem spokojny: gdy im mówiłem, prześladowali mię bez przyczyny.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Powtarza się antyfonę 2:

A solis ortu usque ad occasum laudabile Nomen DOMINI, et Mariæ matris Ejus.Od wschodu słońca aż do zachodu, chwalebne Imię Pańskie i Matki Jego Maryi.

 

Antyfona 3: Refugium est. | Ucieczką jest.

 

PSALM 119(118) III.

Retribue servo tuo.

RETRIBUE servo tuo, vivifica me : * et custodiam sermones tuos.

Revela oculos meos, * et considerabo mirabilia de lege Tua.

Incola ego sum in terra, * non abscondas a me Mandata Tua.

Concupivit anima mea desiderare justificationes Tuas * in omni tempore.

Increpasti superbos: * maledicti qui declinant a Mandatis Tuis.

Aufer a me opprobrium, et contemptum, * quia testimonia Tua exquisivi.

Etenim sederunt principes, et adversus me loquebantur: * servus autem Tuus exercebatur in justificationibus Yuis.

Nam et testimonia Tua meditatio mea est: * et consilium meum justificationes Tuae.

Adhæsit pavimento anima mea: * vivifica me secundum verbum Tuum.

Vias meas enuntiavi, et exaudisti me: * doce me justificationes Tuas.

Viam justificationum Tuarum instrue me, * et exercebor in mirabilibus Tuis.

Dormitavit anima mea præ tædio: * confirma me in verbis Tuis.

Viam iniquitatis amove a me, * et de lege tua miserere mei.

Viam veritatis elegi: * Judicia Tua non sum oblitus.

Adhæsi testimoniis Tuis, Domine: * noli me confundere. Viam mandatorum Tuorum cucurri, * cum dilatasti cor meum.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Uczyń dobrze słudze Twemu, ożyw mnie: a będę strzegł mów Twoich.

Odsłoń oczy moje: a przypatrzę się dziwom Zakonu Twego.

Jestem ja gościem na ziemi: nie kryj przede mną Mandatów Twoich.

Pragnęła dusza moja żądać Sprawiedliwości Twoich, na każdy czas.

Zgromiłeś pyszne: przeklęci którzy odstępują od Mandatów Twoich.

Oddal ode mnie pohańbienie i wzgardę, bom się badał o świadectwach Twoich.

Bo i książęta siadały, i przeciwko mnie mówiły: ale sługa twój ćwiczył się w Sprawiedliwościach Twoich.

Bo i świadectwa twoje są rozmyślania moje: i Sprawiedliwości Twoje radą moją.

Przylgnęła do ziemi dusza moja: ożyw mnie według Słowa Twego.

Drogi moje rozpowiedziałem, i wysłuchałeś mnie, naucz mnie Sprawiedliwości Twoich

Naucz mnie drogi Sprawiedliwości Twoich: a będę się ćwiczył w Cudach Twoich.

Drzymała dusza moja od tęsknicy: posil mnie w Słowach Twoich.

Drogę nieprawości oddal ode mnie: a w Zakonie Twoim zmiłuj się nade mną.

Obrałem drogę prawdy: nie zapomniałem Sądów Twoich.

Przystałem do Sądów Twoich: nie zawstydzaj mnie.

Bieżałem drogą Mandatów Twoich, gdyś rozszerzył serce moje.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Powtarza się antyfonę 3:

Refugium est in tribulationibus Mariæ Nomen omnibus illud invocantibus.Ucieczką jest w utrapieniu, Imię Maryi, wszystkim, którzy Go wzywają.

 

Antyfona 4: In universa terra. | Po całej ziemi.

 

PSALM 126(125) IV

In contertendo Dominus.

IN convertendo DOMINUS captivitatem Sion, * facti sumus sicut consolati.

Tunc repletum est gaudio os nostrum, * et lingua nostra exultatione.

Tunc dicent inter gentes: * magnificavit Dominus facere cum eis.

Magnificavit Dominus facere nobiscum: * facti sumus lætantes.

Converte, Domine, captivitatem nostram, * sicut torrens in austro.

Qui seminantin lacrymis,* in exultatione metent.

Euntes ibant, et flebant, * mittentes seminasua.

Venientes autem venient cum exultatione * portantes manipulos suos.

Gloria Patri, etc.

Gdy Pan nawrócił niewolą Syon; staliśmy się jako pocieszeni.

Wtedy napełniły się weselem usta nasze; a język nasz radością.

Wtedy narody mówić będą: wielmożne rzeczy Pan z niemi uczynił.

Wielmożne rzeczy uczynił Pan z nami; staliśmy się weseli.

Nawróćże, Panie, niewolę naszą; jako strumień na południu.

Którzy sieją ze łzami; będą żąć z radością.

Idąc szli i płakali; rozsiewając nasienia swoje.

Ale wracając się przyjdą z weselem; niosąc snopy swoje.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Powtarza się antyfonę 4:

In universa terra admirabile est Nomen Tuum, O Maria.Po całej ziemi przedziwne jest Imię Twoje, o Maryo.

 

Antyfona 5: Annuntiaverunt. | Oznajmiły.

 

PSALM 123(122) V

Ad te levavi oculos meos.

AD te levavi oculos meos, * Qui habitas in Coelis.

Ecce sicut oculi servorum * in manibus dominorum suorum.

Sicut oculi ancillæ in manibus dominæ suæ: * ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri.

Miserere nostri, Domine, miserere nostri, *quia multum repleti sumus despectione.

Quia multum repleta est anima nostra, * opprobrium abundantibus, et despectio superbis.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Do Ciebie oczy moje podniosłem; Który mieszkasz w Niebie.

Oto jako oczy sług, w ręku panów swoich.

Jako oczy służebnicy w rękach Pani swojej; tak oczy nasze do Pana Boga naszego aż się zmiłuje nad nami.

Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami! bo bardzo jesteśmy napełnieni wzgardą.

Bo dusza nasza bardzo jest napełniona pośmiewiskiem bogaczów i pogardą od pysznych.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Powtarza się antyfonę 5: 

Annuntiaverunt Coeli Nomen Mariæ, et viderunt omnes populi Gloriam Ejus.Oznajmiły Niebiosa Imię Maryi i oglądały wszystkie ludy Chwałę Jej.

 

V. Sit Nomen Virginis Mariæ benedictum.

R. Ex hoc nunc et usque in saeculum.

V. Oremus. Concede, quæsumus, Omnipotens Deus, ut fideles Tui, qui sub Sanctissimæ Virginis Mariæ Nomine et Protectione lætantur; ejus pia intercessione a cunctis malis liberentur in terris, et ad gaudia aeterna pervenire mereantur in Caelis. Per Christum Dominum nostrum.

V. Niech będzie Imię Maryi błogosławione.

R. Teraz i na wieki wieków.

V. Módlmy się: Daj, prosimy Cię, Wszechmogący Boże! aby wierni Twoi, którzy się Imieniem Maryi i pod Jej Opieką weselą, za Jej litościwą przyczyną od wszelkiego złego na ziemi wyzwoleni, i do wiecznego w Niebie wesela byli doprowadzeni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

znacznik Marya

Pięć Psalmów na Imię Marya wg Św. Bonawentury (II)

Źródło: Katolickie nabożeństwo modlitwy na wszystkie dni tygodnia 1859

Wyjęte z Psałterza Św. Bonawentury Kardynała Biskupa i Doktora Kościoła Bożego, których odmawianie, mianowicie w czasie pomoru, wielce skuteczne.

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawić, Panno chwalebna i błogosławiona…

Módlmy się. Spraw, prosimy Cię Panie, niech przyczyna błogosławionej i chwalebnej Maryi zawsze Panny, wspiera nas i do wiecznego życia prowadzi!

Psalm I

Zdrowaś Marya… itd.

Maryo, Matko Chrystusowa! wielką jesteś Panią i Królową, wielce chwalebną w Mieście Boga naszego i w wszystkim zgromadzeniu wybranych Jego.

Miłosierdzie Twoje i Łaskę Twoją wszędzie opowiadają: Bóg Dziełom Rąk Twoich błogosławił.

Zmiłuj się nad nami Pani, uzdrów choroby nasze; odejmij boleść i ucisk serca naszego.

Ześlij Anioła dobrego, który by nas bronił od nieprzyjaciół.

Zmiłuj się nad nami w dzień ucisku naszego, a w prawdzie Twej oświeć nas.

Zmiłuj się nad nami, Pani! zmiłuj się nad nami, albowiem Ty jesteś nadzieja i światło wszystkich, w Tobie nadzieję pokładających.

Pamiętaj na nas Zbawicielko, wysłuchaj płacz i wzdychanie nasze.

Zmiłuj się nad nami, Pani! módl się za nami, w dobre wesele obróć utrapienie nasze.

Zmiłuj się nad nami sługami Twymi Pani! a nie dopuszczaj, abyśmy ucisk cierpieli w pokusach swoich.

Zmiłuj się nad nami, Królowo czci i chwały, i od wszelkiego niebezpieczeństwa strzeż nas żyjących.

Zmiłuj się nad nami, Matko Zbawiciela, dodaj pociechy w utrapieniu naszym.

Ulecz skruszonych sercem, Pani zbawienia, a polej ich olejkiem łaskawości.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała też Królowej Nieba, wraz z Niebieskimi Zastępami. Amen.

 

Lub inny przekład (Źródło: Błogosławmy Panu 1891):

 

PSALM I

Można jesteś Pani nasza i wielce chwalebna w Mieście Boga naszego i w ogólnym Kościele Wybranych Jego.

Litość Twoja i Łaska Twoja we wszystkich miejscach są wielbione: pobłogosławił Bóg Dzieła Rąk Twoich.

Zlituj sią nad nami, Pani, i ulecz niemoc naszą, odejmij ból i ucisk serca naszego.

Gwiazdo morza w nawałnościach życia, spuść na nas promienie prawdy świętej.

Ranna jutrzenko Łaski Boskiej, przemień smutek nasz w radość.

Współuczestniczko naszego odkupienia, wejrzyj na sługi Twoje, aby w pokusach nie ginęli.

Pośredniczko zbawienia naszego, od wszelkiego niebezpieczeństwa strzeż życia dusz naszych.

Matko i Służebnico Pana, ześlij nam poddanie sią Woli Boga i pociechą we wszystkich utrapieniach naszych.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała też Królowej Nieba, wraz z Niebieskimi Zastępami. Amen.

 

Psalm II

Zdrowaś Marya… itd.

Ach! do Ciebie Pani, wołać będę i wysłuchasz mnie, w języku Chwały Twojej rozweselisz mnie.

Do Ciebie wołałem, gdy było w ucisku serce moje, wysłuchałaś mnie z Góry Świętej Twojej.

Ściskajmy grzeszni stopy Maryi i do nóg Jej upadajmy.

Przystępujcie do Niej z uczciwością i nabożeństwem, a niechaj się cieszy serce wasze w Jej pozdrowieniu pilnym.

Przystępujcie do Niej w utrapieniach waszych, a jasność Oblicza Jej, umocni was.

Od ryczących gotowych na pożarcie, z rąk tych, którzy nas szukali, za łaską Jej, jesteśmy wybawieni.

Słuchaj ludu Boży, ustaw Boskich, a Królowej Niebieskiej nie zapominaj.

Otwierajcie serca wasze na szukanie Jej, i wargi na Jej wychwalenie.

Niechaj się rozżarza uczucie serdeczne ku Niej, a nieprzyjaciół naszych Ona przyoblecze zawstydzeniem.

Zdjęła z serca smutek i żałość: a słodkością swą dusze nasze osłodziła.

Upadajcie przed Nią w Ozdobie Jej: Twórcę śliczności Jej uwielbiajcie.

Za pomocą Jej uszliśmy niebezpieczeństwa śmierci: i od srogiego powietrza jesteśmy wolni.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała też Królowej Nieba, wraz z Niebieskimi Zastępami. Amen.

 

Lub inny przekład (Źródło: Błogosławmy Panu 1891):

 

PSALM II

A ja wzywać będą Imienia Twego, i wysłuchasz mnie Pani, w dobroci Twojej pocieszysz mnie.

Z uciśnionym sercem często już błagam Ciebie, a jako Matka udzieliłaś mi wsparcia.

Z nabożnym sercem i uszanowaniem przystępujcie do Niej, a dusza wasza niech się raduje w Jej pozdrowieniu.

Wszyscy, którzy zasmuceni jesteście, udajcie sią do Niej, a ufność wasza zawiedzioną nie będzie.

Naśladujcie Ją w pokorze i czystości, a Ona boskie oblicze swoje zwróci na was.

Zachowajcie narody ustawy Pańskie, i nie zapominajcie o Najświętszej Matce Jego.

Wdzięk i piękność dał Jej Pan nad wszystkie stworzenia, uwielbiajcie Go za to, że Ją tak wysoko wyniósł.

Wytrwają wszyscy, których Ona broni, a nieprzyjaciele ich pohańbionymi będą.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała też Królowej Nieba, wraz z Niebieskimi Zastępami. Amen.

 

Psalm III

Zdrowaś Marya… itd.

Ratunkiem jesteś, Pani! w utrapieniu naszym i mocą najskuteczniejszą na potłumienie nieprzyjaciela.

Wszyscy pobożni miejcie Ją w uczciwości, albowiem Ona jest Królową i duchowną naszą Orędowniczką.

Uciekajmy się do Niej w kłopotach naszych: a wyrwie nas z niebezpieczeństw naszych.

Pomnij Pani, abyś mówiła za nami w dobrym, i żebyś od nas gniew Syna Twego oddaliła.

Wejrzyj na nędzę naszą, wielebna Panno, ucisku i utrapienia oddalić nie zamieszkaj.

Pomnij Pani na nędznych i ubogich, wesprzyj ich pociechą pomocy świętej Twojej.

Pomnij na nas Panno, aby nas nieszczęścia nie obejmowały, wspomóż nas przy skonaniu, a znajdziemy żywot wieczny.

Pokrop serca nasze słodkością swoją; spraw, byśmy zapomnieli utrapienia żywota tego mizernego.

Wejrzyj Pani na uniżenie sług Twoich, a nie dopuszczaj im w niebezpieczeństwa rozmaite wpadać.

Napełnij nas sługi Twoje cnotami świętymi, a Gniew Boży niech się do nas nie przybliża.

Wejrzyj Pani na uniżenie serca naszego, a wyzwól nas z ciężkiego utrapienia.

Pomnij na miłosierdzie Twoje Pani! A ulżyj nam w pielgrzymstwie wygnania naszego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała też Królowej Nieba, wraz z Niebieskimi Zastępami. Amen.

 

Lub inny przekład (Źródło: Błogosławmy Panu 1891):

 

PSALM III

Ratuj nas w potrzebie, przybądź nam ku pomocy Pani, wszak zdeptałaś głowę wężowi.

Skruszonego Serca i niewinni ludzie ufają w Tobie, bo jesteś ich Orędowniczką i Przewodniczką.

Wstawiaj się czule za nami do Boskiego Syna Twego, aby Gniew Jego odwrócił się od nas.

W Jasności Twojej oczyść serce nasze, Pani, wyjednaj dla nich Święte Cnoty Twoje.

Kieruj nasze kroki na Drodze Pańskiej, naucz nas postępować według Przykazań Jego.

Podaj nam litościwie mocną Prawicę Twoją, pospiesz z Pomocą w godzinę śmierci naszej.

Wyrwij nas z rąk złośliwych, nie zostawiaj nas we władzy ciemności.

Daj nam dobrą radę, o Najmędrsza Panno, pomóż nam poznać Wolę Syna Twego.

Ozdobo i chwało ludzkiego rodzaju, i Różo Duchowna, pamiętaj o wszystkich, którzy Cię wzywają.

Przez wszystkie dni życia naszego chcemy wołać do Ciebie; wspomnij Pani, że jeszcze nikt nadaremnie nie wzywał Ciebie. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała też Królowej Nieba, wraz z Niebieskimi Zastępami. Amen.

 

Psalm IV

Zdrowaś Marya… itd.

Ja w Tobie Pani ufność pokładam, dla wielkości miłosierdzia Imienia Twojego.

Osądź mnie Pani, albowiem odstąpiłem(am) od niewinności mojej, ale iżem w Tobie nadzieję pokładał(a), nie osłabną.

W Ręce Twoje polecam ciało i duszę moją, wszystko życie moje, i dzień mój ostateczny.

Spuść na nas promienie łaskawości Twojej, a oświeć miłosierdzia Twego jasnością.

Wzbudź cuda, abyśmy doznali Pomocy Imienia Twego.

Przyczyń się za nami, Matko Boża, Któraś zbawienie przyniosła, albowiem Tyś anielskie i ludzkie zbawienie porodziła.

Udziel Łaski z Skarbnic Twoich, a maściami uśmierz boleści nasze.

Niech wnijdzie modlitwa nasza przed Obliczność Twoją, a głosami wzdychających nie pogardzaj.

W Rękach Twoich zbawienie i żywot zawisł, wesele wiekuiste i wieczność chwalebna.

Niech znajdą proszę, Łaskę u Boga, którzy w swych potrzebach wzywać Cię będą.

W przygodach i rzeczach wątpliwych, we wszystkich potrzebach, niech znajdą przyjemny ratunek.

Albowiem Ty leczysz skruszonych serce, i pokrapiasz olejkiem łaskawości.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała też Królowej Nieba, wraz z Niebieskimi Zastępami. Amen.

 

Lub inny przekład (Źródło: Błogosławmy Panu 1891):

 

PSALM IV

Imienia Twego słodycz, kochana Pani, napełnia mnie ufnością.

Opanowały mnie błędy i grzechy, ale Tyś nie wzgardziła wołaniem moim.

Napadły mnie i nędza i utrapienia, a jako Matka niosłaś mi pomoc.

W Twoje ręce oddaję ciało i duszę, całe życie moje i koniec żywota mego.

Z ziemi jestem i błąkam się w ciemnych nocach, oświeć mnie Światłością Łaskawości Twojej.

Panno nad Pannami, otrzymaj dla mnie zbawienie, gdyż porodziłaś zbawienie ludzi i Aniołów.

Każda prośba Twoja wysłuchaną jest, bo znalazłaś Łaskę w Oczach Boskich.

Zawsze błagać Ciebie, o Matko nasza, będziemy, bo chętnie pomagasz wszystkim skruszonego serca ludziom.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała też Królowej Nieba, wraz z Niebieskimi Zastępami. Amen.

 

Psalm V

Zdrowaś Marya… itd.

A czym był w utrapieniu, jednak gdym zawołał do Maryi, z łaski Swojej wysłuchała mnie.

Do Ciebie Pani podnosiłem duszę moją w sądzie Boga mego: a za przyczyną Twoją nie będzie zawstydzony.

Bądź pozdrowiona łaski pełna Bóg z Tobą, przez Którą się zbawienie światu naprawuje.

Wstąpiłaś z śpiewaniem wesołym chórów anielskich: otoczona różami archaniołów i liliami ukoronowana.

Obmyj Pani wszystkie grzechy nasze, a osłodź wszystkie boleści nasze.

Niech od nas przez Cię Gniew Boży będzie odwrócony, ubłagaj Go zasługami i modlitwami Twoimi.

Niech nam przez Cię będą otworzone bramy sprawiedliwości, żebyśmy opowiadali wszystkie dziwne rzeczy Twoje.

Przystąp do Pana w sprawie naszej: żebyśmy przez Cię z ucisków naszych byli wyswobodzeni.

Niechaj ratunek nasz będzie w mocy Imienia Twego: przez Cię niechaj się kierują wszystkie sprawy nasze.

Od wszelkiego zamieszania wyzwól sługi Twoje, a spraw, żeby byli pod pokojem i obroną Twoją.

Niechaj przed Tobą upadają domy narodów, niechaj Cię wielbią wszystkie pułki anielskie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała też Królowej Nieba, wraz z Niebieskimi Zastępami. Amen.

 

Lub inny przekład (Źródło: Błogosławmy Panu 1891):

 

PSALM V

Ave Maria, Łaskiś pełna; przez którą stało się zbawienie świata.

Wybrana między wszystkimi, Chwalebna Panno, do Ciebie podniosłem duszą moją.

Wzniesioną byłaś przy towarzyszącym pieniu Aniołów sobie odpowiadających, ozdobiona różami wiecznej wiosny, lilijami ukoronowana.

Szafarko Łask Boskich: spojrzyj na mnie, bo ja nędzny i ubogi jestem.

Oczy Twoje widzą nędzę naszą: spuść na nas promień łaskawej pociechy i wsparcia.

Najczystsza Panno, uproś nam serce czyste; otrzymaj nam Łaskę u Tego, Który nas ukochał i obmył we własnej Krwi Swojej.

Niech będzie za sprawą Twoją odwrócony od nas Sprawiedliwy Sąd Jego: przez Zasługi Twoje i prośby, racz Go z nami pojednać.

Niech przez Ciebie otworzą się dla nas wrota sprawiedliwości; abyśmy sławili Twoją Władzę i Dobroć Twoją.

Wzywać Ciebie mają wszystkie rodziny narodów; wszystkie Chóry Aniołów opiewać mają Chwałę Twoją.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała też Królowej Nieba, wraz z Niebieskimi Zastępami. Amen.

 

V. Ojcze nasz, zbaw sługi Twoje,

R. Boże mój, w Tobie nadzieję pokładające.

V. Ześlij nam pomoc z Świętymi,

R. Z Synem ochraniaj nas.

V. W każdym ucisku i utrapieniu.

R. Niech nas wspomoże pełna Litości Panna Marya.

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się: Boże! któryś chwalebną Syna Twojego Rodzicielkę, Maryą chciał mieć mianowaną, dozwól prosimy, aby ci wszyscy, którzy słodkiego Maryi Imienia wzywają, ustawicznego także za Jej błogosławieństwem, wsparcia i pomocy od Niej doznawali.

Obroń nas, Panie! za Wielowładną Najświętszej Maryi Panny Przyczyną, od wszego złego: a całym sercem przed Tobą się korzących, od utrapienia, wojny, głodu, pożaru, od zgubnych chorób i morowego powietrza, od niebezpieczeństw i wszelkich nieszczęsnych przygód, racz nas łaskawie zachować. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, a Syna Twego, Który wraz z Tobą w jedności Ducha Świętego, żyje i króluje Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, abyś za wstawieniem się najczystszej, zawsze Najświętszej Panny Maryi zachował rodzinę Twoją od wszelkiej przeciwności, i od każdego niebezpieczeństwa ciała i duszy obronić nas raczył. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

W końcu, kładąc na siebie Znak Krzyża Świętego mówi się:

V. Łaskawa Panna Marya.

R. Niechaj nam wraz z Synem sprzyja. Amen

 

 

Imienia Maryi

 

 

Modlitwa do Najsłodszego Imienia Maryi Panny

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

O Najświętsza Marya Panno! Imię Twoje jest pełne słodyczy i pociechy. Bo gdyś się zatrwożył na słowa pozdrowienia Anielskiego, tym Imieniem Cię Anioł Boży pocieszył, mówiąc: „Nie lękaj się, Marya, boś znalazła Łaskę u Boga”. A gdy już Tobie to Imię tak wielką pociechę przyniosło, o jak wielką pociechę sprawuje Aniołom w Niebie, sprawiedliwym ludziom na ziemi, ale także i wszystkim grzesznym. Dodaj mi siły, o Panno Najświętsza! abym Chwałę Imienia Twojego należycie mógł ogłaszać.

Imię Twoje, o Marya! jest Aniołom bardzo ulubione. Jako wierni poddani wielce się radują, gdy słyszą wymawiać Imię swej Królowy, tak i Święci Aniołowie w Niebie niewymownie z tego się radują, gdy słyszą Imię Królowy swojej, której tu na ziemi służyli, a teraz w Niebie służą. O jak się radowali Aniołowie widząc Królową swą przychodzącą, gdy wołali: Któraż to jest, Która idzie jako zorza powstająca, piękna jako księżyc, wybrana jako słońce, ogromna jako wojsko uszykowane porządnie.

O duszo moja, gdybyś miała podobną czystość i niewinność jako Aniołowie w Niebie, podobną radość uczułabyś w sobie, gdy słyszysz wymawiać Imię Maryi. O jak miłe jest Imię Twoje, o Marya, dla wszystkich sprawiedliwych na świecie! Ale nawet i żaden grzesznik nie jest opuszczony, ale każdy Ciebie wzywający ma Cię prawdziwie za Matkę kochającą, bo gdyś stała pod Krzyżem Syna Twego Boskiego, oddał Ci Syn Twój Jana Świętego, Ucznia najukochańszego, za syna, a z nim i wszystkich nas.

O zaiste, Panno Najświętsza! nie jest oprócz Imienia Jezus inne Imię dane ludziom, w którym byśmy zbawieni być mogli, tylko Imię Twoje, o Marya!

Modlitwa kościelna.

Udziel, prosimy Cię, Wszechmogący Boże! aby wierni Twoi, którzy się z Imienia i z Obrony Najświętszej Panny Maryi weselą, za Jej pobożną przyczyną od wszystkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i do radości wiecznej przyjść zasłużyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Imienia Maryi

 

 

Modlitwa na uroczystość Najświętszego Imienia Panny Maryi

Źródło: Wianek ku czci Najświętszéj Maryi Panny Wyd.9 1881 W. Lessinski

Kiedy Kościół Święty czci i szanuje Imię Twoje, najgodniejsza po Bogu, i Najczystsza Maryo Panno, czczę Go i ja grzesznik (grzesznica) z największym uszanowaniem i miłością, i rad(a)bym je widział uczczone od świata całego. Wyrażam to Imię Święte, Bogu i ludziom ulubione, na sercu moim i w pamięci, aby nigdy nie było zatarte, ale trwało tam i przechowywało się wiecznie. Niech mnie to Imię Twoje, o Maryo, zasłoni jako tarcza od Gniewu Bożego i od pocisków czartowskich. Niech naznaczony(a) Nim dostąpię Chwały Niebieskiej. Imieniem Twoim Marya wyrażasz, żeś Panią, przeto miej mnie za sługę (służebnicę) i niewolnika(cę) wiecznego(ą), aby nade mną żadna nieprawość nie panowała. Wyrażasz i to Imieniem Swoim, żeś Gwiazdą morską: przyświecajże mi Najświętsza Panno cnotami Swoimi, bym w ciemności piekielne nie zbłądził(ła), lecz pod przewodnictwem Twoim przez morze świata tego do portu wiecznej szczęśliwości dobił(a) i oglądał(a) tego Boga, któregoś porodziła i pielęgnowała, a teraz z Nim wiecznie królujesz! On w Imię Twoje ode mnie proszony, niech się nade mną zmiłuje we wszystkich potrzebach duszy i ciała, i niech mnie zbawi jako swoje stworzenie, a Twego (Twoją) sługę (służebnicę) i niewolnika(cę). Amen.

znacznik Marya

Modlitwy o Najsłodszym Imieniu Maryi

Źródło: Wianek różany 1853

MODLITWA PIERWSZA.

Racz najłaskawsza Panno, Matko Boża Marya przez Najświętsze Imię Twoje być mi Maryą i wlać we mnie nabożeństwo szczere i prawdziwe wiernym sługom Twoim należyte, wszczep w serce moje to miłościwe Imię, abym się słodkością jego posilał(a) i Miłością Jego tak gorzał(a), abym umierał(a) w Tobie, Maryo, moja najukochańsza Marya, wzywając zawsze tego najprzyjemniejszego, tego zbawiennego Imienia Marya, które ilekroć żyjąc i umierając wymówię, tylekroć razy Ty mnie Twą Łaską wspomożesz. Pragnę za przykładem Twoim, o Maryo, mieć w sercu moim cnoty najmilsze Bogu, i uczynki wykonywać, które są Jemu najprzyjemniejsze. Znam moje wielkie grzechy, przez które nie jestem godzien (godna) wymawiać Najsłodszego Imienia Twego, Marya; Któremu Niebo, ziemia, a nawet same piekło winną cześć oddaje, jednak żeś Ty jest łaskawa Pani i Królowa moja, mam nadzieję, że dla tegoż Imienia Twego, Marya, pozwolisz mi Ciebie na pomoc wzywać, abym na Twoją Macierzyńską zasługiwał(a) Łaskę. Proszę Cię pokornie, o Najmilsza Matko, przyjmij mnie za syna (córkę) teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej. Przyjmij mnie za swego(ą) sługę (służebnicę), dopomóż mi do wszystkich spraw moich, które wszystkie ofiaruję ku Chwale Boskiego Majestatu i na wysławienie Imienia Twego. A ostateczne tchnienie moje przy skonaniu, aby się skończyło na zbawiennych Imionach Syna Twego i Twoim: Jezus i Marya. Amen.

MODLITWA DRUGA.

O piękności tak dawna! o wdzięczności tak piękna! najukochańsza Boga mojego Matko, nie prędkom się zakochał(a) w tak pięknem Imieniu Twoim, Marya, teraz przyznaję, że w Tobie wszystka Łaska prawdziwego żywota i doskonała wonność prześlicznej miłości. O słodka Marya! o łaskawa Marya! o najwdzięczniejsza Marya! od tej chwili, Ty moim największym kochaniem będziesz, moim najgorętszym pragnieniem, moją najmilszą zabawą będzie naśladować Ciebie przez cały ciąg życia mego; oto z wielkiej mej miłości ku Tobie rozpływa się dusza moja i serce moje z wielkiej radości, żebym Cię jednak tym dłużej i tym więcej kochał(a), napełnij mnie słodyczą tegoż Najświętszego Imienia Twego, Marya; dodawaj mi sił z jego nieprzełamanej Mocy, niech Twoim(ją) niewolnikiem(cą) do końca będę, a Ty moją Matko, Maryą. Amen.

MODLITWA TRZECIA.

Biją na mnie piekielne obozy, szturmują przeklęte czarty, zarzucają mi ciężkie nieprawości moje, które tak często popełniałem(am) przeciwko najlepszemu Bogu mojemu, i chociaż ja się sam(a) do nich przyznać muszę, jednak niczego się nie lękam, kiedy Twoje, o Najświętsza Matko, Imię Marya na Obronę i za Tarczę biorę. Niech wszystkie strzały ogniste z głębokiego piekła do zawinionego serca mojego cisną się, przy Dobroci Pana i Boga mojego Jezusa Chrystusa i przy Twoim Miłosierdziu, o Maryo, nic mi nie zaszkodzi. Przy skruszonym i upokorzonym sercu moim, przez Ciebie, o Najświętsza Maryo Panno zwycięstwo mieć będę, i że mocy piekielne nic mnie nie zaszkodzą dla Twego Najświętszego Imienia Maryi. O szczęśliwy Krzyżu na Górze Kalwaryjskiej, któryś nie tylko Przenajświętsze Ciało Pana i Boga mojego dźwigać zasłużył, aleś i słodkie Imię Jezus trojakim językiem przez Piłata pisane wszystkiemu światu ogłaszał, ale i ja niemniej szczęśliwym(a) był(a)bym, gdyby na sercu moim wyryte było Imię słodkie, Imię najdroższe, Imię najchwalebniejsze Marya. Nie zazdroszczę Aniołom niebieskich pociech, kiedy mnie w troskach światowych cieszy słodkie Imię Marya, ani wybranym Bożym Chwały Wiekuistej, kiedy w pamięci mojej chowam zawsze Imię Marya. Największą słodycz czuję w mojej Najdroższej Matki Imieniu Marya, spraw to, o Matko miłościwa, ażeby zawsze miał(am) w pamięci i w sercu Najsłodsze Imię Twoje, Marya. Bądź mi w słabościach posiłkiem, w gorzkościach słodyczą, w chorobach lekarstwem, w smutkach pociechą, w życiu pokojem, przy śmierci szczęśliwym zakończeniem, w wieczności nieskończonym weselem, o Maryo! Pospieszaj na ratunek smutnym, dopomagaj pracującym, ocieraj łzy płaczącym, zawstydzaj nieprzyjacioły nasze, zwyciężaj piekło, nawracaj niewiernych, dusze cierpiące wyzwól z mąk czyśćcowych, a mnie grzesznego(ą) przyjmij pod Opiekę Twoją, abym Imieniem Twoim pocieszony(a) z Tobą w Niebie mógł (mogła) żyć na wieki wieków. Amen.

 

 

Imienia Maryi

 

 

 Pozdrowienie Ave Maria Tomasza a Kempis.

Źródło: Wianek ku czci Najświętszéj Maryi Panny Wyd.9 1881 W. Lessinski

O Maryo, do Ciebie się zbliżam z uszanowaniem, pobożnością i zaufaniem, ile razy Pozdrowienie Anielskie mówię. Ofiaruję je Tobie z skłonioną głową, z uszanowania i pokorą ku Twojej Świętej Osobie, z wyciągniętymi rękami, w uczuciu wewnętrznej pobożności; a życzę i pragnę, aby Je Niebiescy Duchowie ustawicznie powtarzali. Nie znam nic chwalebniejszego dla Ciebie, nic więcej pocieszającego mnie, jak to pozdrowienie. O wy wszyscy, którzy błogosławione Imię Maryi miłujecie, słuchajcie i uważajcie: Niebo się weseli a ziemia się zdumiewa, gdy mówię: Zdrowaś Marya! Złe duchy uciekają, ziemia drży, gdy powtarzam: Zdrowaś Marya! Smutek ustaje i cudowna słodycz i słodka radość napełnia serce moje, gdy się modlę: Zdrowaś Marya! Moja zgasła miłość się zapala nową siłą, a wszystka dusza moja się odnawia, gdy do Ciebie wołam: Zdrowaś Marya; moja pobożność się zagrzewa, skrucha się ożywia, ufność się umacnia, i uczuwam nigdy nieznane pocieszenia, ile razy do Ciebie wołam: Zdrowaś Marya! Taka jest słodkość tego pozdrowienia, tak głęboko w serce nasze wpojona, że słowami wyrazić jej nie zdołamy. Oto na nowo przed Tobą upadam, o Najświętsza między pannami, abym Ci znowu powiedział(a): Zdrowaś Marya! Któż mi pomoże, abym Cię tyle, tak doskonale, tak uprzejmie czcił(a), jak dusza moja pragnie: O gdyby się wszystkie członki ciała mego w języki zamieniły, abym Ciebie stokrotnie pozdrawiał! O gdyby wszystkie słowa moje ogniste były, aby Ciebie bezustannie chwalić! O Matko Błogosławiona! Boga mojego, jak najgłębiej upokorzony(a) w przytomności Twojej, przenikniony(a) upałem pobożności serca mego i napełniony(a) niewypowiedzianą rozkoszą Twojego Świętego Imienia, ofiaruję Tobie ową radość, którąś uczuła, gdy Cię Anioł Gabryel pozdrowił! Gdybym ustami, czystymi jak złoto, zawsze mógł powtarzać: Zdrowaś Marya, w Niebie i na ziemi, teraz i na wieki. Amen.

znacznik Marya

Modlitwa do Najświętszego Imienia Matki Boskiej Tomasza a Kempis

Źródło: Ciche westchnienia 1903

Pozdrawiam Cię, Maryo, Łaskiś pełna, Pan z Tobą! Pozdrawiam Cię nadziejo ubogich i Matko wszystkich sierot! O Maryo! Gdy moje serce złamane jęczy w bólu i udręczeniu; gdy duszę moją owionie smutek i niepokoje; gdy wicher pokus się zrywa i burza namiętności wybucha z mej piersi; gdy grzechy moje zamykają przede mną drzwi Niebios i pozbawiają mnie Litości Boga mojego, o w takiej chwili zamieszania i cierpień do kogóż mam się uciekać, jeśli nie do Twego Imienia Błogosławiona Maryo, Pocieszycielko smutnych i grzesznych Ucieczko jedyna?…

O Maryo! Tyś jest prawdziwie tą śliczną Gwiazdą morza, która zbawia wszystkich, co w niebezpieczeństwie zwracają ku Niej swe oczy! Wzywam Cię więc dziś na pomoc moją, o najmiłosierniejsza Matko i biegnę ku Tobie z ufnością małej dzieciny chroniącej się w objęciach Swej Matki. Ach! otwórz mi Swoje Ramiona! daj mi prawo schronienia się w Twym Sercu! rzeknij do mnie te słodkie słowa: „Nie bój się! Jam jest Orędowniczką twoją; Ja mówić będę za ciebie, Ja ciebie jak Matka pocieszę”. O Matko moja, wyrzecz te słowa, a spokój o mojej duszy powróci! Przybądź, o Maryo! Przybądź z słodyczą nie opuszczającą Cię nigdy i nawiedź mnie w mych troskach. Przyjdź, podnieś upadającą we mnie odwagę; przyjdź mi Łaski Jezusa udzielić!

O Matko Najłaskawsza! Ledwiem Ci wynurzył(a) me troski, a już w duszy pocieszonym(ą) i uspokojonym(ą) się czuję. Samo Imię Twoje jest już na moje rany balsamem! O drogie Imię Marya! Imię pełne Łaski, Imię, które każde usta z miłością wymawiać powinny. Imię, któremu wszystkie serca błogosławić mają. Imię Anielskie i Niebieskie, bądź moją pociechą w obecnych smutkach moich i moją siłą przeciwko trwogom przyszłości; bądź z uwielbionym Imieniem Jezusa ostatnim Imieniem, jakie wymienię na ziemi. Amen.

znacznik Marya

Modlitwa Św. Anzelma o Łaskę pobożnego wzywania Najświętszego Imienia Maryi

Źródło: Nowenna do NMP Niepokalanej 1947

O najchwalebniejsza Dziewico i Dziewicza zawsze Matko, Maryo Błogosławiona, wysłuchaj gorącej modlitwy mojej! Pełen niegodności sługa Twój o jedną proszę Cię Łaskę: w Imię Jednorodzonego Syna Twojego, błagam Cię i zaklinam, daj mnie nędznemu ustawiczną pamięć słodkiego Imienia Twego: niech mi będzie najsłodszym duszy pokarmem, pomocą w niebezpieczeństwach, radością w życiu i przy śmierci. Jeśli uzyskam tę Łaskę u Dobroci Boga i Twojej, Matko, pewien jestem, iż nigdy nie zginę, a zabezpieczone będę mieć Twe Miłosierdzie, Opiekę i Łaskawość. I choćbym w przepaście czyśćca pogrążony został, Ty, o Pani i Matko, zstąpisz tam, aby mnie szukać, ratować i oddać Synowi Swojemu, który mnie odkupił i Krwią Swoją obmył. Amen.

 

 

Imienia Maryi

 

 

Uczczenie Imienia Maryi

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

Imię Twoje, Maryo, jest chrześcijaństwa tarczą, silą i zwycięstwem.

Imię Twoje, Maryo, znaczy Pani, a Pani świata: bo jesteś Nieba i ziemi i wszystkich ludów Królową

Imię Twoje, Maryo, znaczy też morze: a morze miłości i boleści morze.

Imię. Twoje, Maryo, znaczy światłość, Jutrzenką idącą przed słońcem, a cienie grzechu i śmierci zmiatającą z ziemi.

Imię Twoje, Maryo z Nieba Ci przyszło… Ze Skarbu Boskiego wypadło na ziemię to Imię Marya… Tobie Trójca Święta dała Imię nad wszelkie Imię po Imieniu Jezus Najsłodszym.

I nie masz w żadnym innym imieniu tak potężnej pomocy, ani jest żadne imię dane ludziom, po Imieniu Jezus, z któregoby tyle zbawienia się wylewało na rodzaj ludzki, jak Imię Twoje, Maryo!

Olejek wylany Imię Twoje (Pnp 1, 2). Jako olej rozmiękcza, goi, oświeca, karmi, wonnością swą uwesela, tak Imię Twoje, Maryo, z pięciu liter złożone, te pięć Darów z Pięciu Ran Jezusowych w dusze nasze wlewa.

O Maryo! taka jest Moc Najświętszego Imienia Twojego, iż cudownie rozmiękcza zatwardziałość serca: i grzesznik przez Cię oddycha nadzieją Łaski przebaczenia.

O Maryo! Imienia Twego wspomnienie, grzesznych rany goi, od rozpaczy broniąc.

O Maryo! Imienia Twego wspomnienie błądzących oświeca.

O Maryo! Imienia Twego wspomnienie w smutku uwesela.

O Maryo! Imienia Twego wspomnienie dzieci Twoje jak najsłodziej karmi.

O miłosierna i wielce chwalebna Maryo! na samo wspomnienie Imienia Twojego serce zapalasz; na samo pomyślenie o Imieniu Twoim, wiernych Twoich dusze wnet posilasz!

Nikt Twego Imienia pobożnie nie wymówi bez pożytku swego. O, zbawienie, wzywających Ciebie! wzywam Cię, Maryo!

Imię Twoje pełne jest rozkoszy i Bożej słodyczy, bo jak za jutrzenką słońce, tak za Imieniem Twoim, Maryo! idzie Imię Jezus.

lmię Twoje, Maryo, wskazówką czystości. W Imieniu Twym ci się tylko prawdziwie kochają, co tej cnoty pragnąc do Ciebie o czystość wołają, wiedząc, że to Imię Święte jest strażą czystości, balsamem czystości, czystości wdziękiem i wieńcem.

Imię Twoje Maryo, jako Łaski pełne, jest powietrzem duszy; bo jak oddychanie jest nie tylko znakiem ale przyczyną życia, tak Imię Twoje w ustach sług Bożych, nie tylko ich życia jest oznaką, ale je w nich sprawuje i ciągle utrzymuje.

Błogosławiona dusza tą, która umiłowała Imię Twe, Maryo, chwalebne i przedziwne Imię Twoje! Kto je zachowa w sercu swoim, nie będzie się bał w godzinę śmierci swojej.

O Maryo! w mym sercu napisz Imię Twoje i Twym Imieniem serce moje opasz, aby mi wewnątrz było słodko, a zewnątrz bezpiecznie. O Maryo! niech Twe Imię Święte będzie w każdym uderzeniu serca mego; niech będzie ostatnim poruszeniem języka mojego. Amen.

znacznik Marya

Uczczenie Najświętszego Imienia Marya

Źródło: Wianek różany 1853

Najświętszego i Najsłodszego Imienia Twojego wzywać zaczynam Błogosławiona Panno, we wszystkich przygodach i potrzebach moich, z Imienia Twojego świętego mając zawsze pociechę, pewne w niemocy zdrowie, jasną w ciemnościach grzechowych światłość i przy śmierci z niego spodziewam się największej radości. Pełna jest ziemia Chwały Imienia Twego, Marya, pełne słodkości Jego Niebo, pełne wieki wszystkich Łask i Dobrodziejstw, jest Święte i straszne Imię Twoje, na którego wspomnienie raduje się Niebo, lęka się piekło, znajdują się zguby, spadają z więźniów okowy, ustępują czarci, wywyższają się niskości, oczyszczają się grzechy, objaśniają się myśli, kruszą się serca, zapalają się Miłością Boską. To wtedy Wszechmocne i Najświętsze po Boskim Imię Twoje, Marya z Nieba na ziemię przez Anioła przesłane; w księgach żywota między wszystkimi imionami najpierwej położone, niechaj obroną moją będzie. Dla Niego niechaj mnie Bóg z ksiąg żywota nie wymazuje, przez nie w godzinę śmierci upewniona o moim zbawienia niech zostanę. Słodkie Imię Twoje, Marya, o chwalebna Panno, niech mi się wtenczas najbardziej słodkim okaże, gdy śmierć wszystkie swoje gorzkości w usta i w serce lać będzie. Imię Twoje Święta, Imię najgodniejsze, Imię grzesznych uświęcające, Imię słodkie, Imię błogosławione i dobrej nadziei pełne. Imię najczystsze i najchwalebniejsze; niechaj z ust ani z serca mego na wieki nie ustępuje. Amen.

znacznik Marya

Modlitwa na cześć Imienia Maryi

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

O Maryo, Imienia Twego wspomnienie oświeca błądzących. O Maryo, Imienia Twego wspomnienie uwesela w smutku. O Maryo, Imienia Twego wspomnienie dzieci Twoje jakoby najsłodszym napełnia pokarmem.

O miłosierna i wielce chwalebna Maryo, na samo wspomnienie Imienia Twojego zapalasz serce; na samą myśl o Imieniu Twoim posilasz dusze wiernych Twoich! Nikt Imienia Twego pobożnie nie wymówi bez pożytku dla siebie. Imię Twoje, Maryo, jako łaski pełne, jest powietrzem dla duszy; bo jak oddychanie jest nie tylko znakiem, ale jednym z warunków życia, tak Imię Twoje w ustach sług Twoich, nie tylko ich życia jest oznaką, ale je w nich sprawuje i utrzymuje.

Błogosławiona ta dusza, która umiłowała, o Maryo, chwalebne i przedziwne Imię Twoje! Kto je zachowa w sercu swoim, nie będzie się bał na wieki. Amen.

 

Imienia Maryi

 

Modlitwa o Najsłodszym Imieniu Maryi.

Źródło: Chwała Boża 1896

O Imię najmilsze Maryi, radości i pociechy pełne, w każdej chwili pragnę wzywać to Imię, Bogu tak miłe, pragnę je mieć w duszy i w sercu wyryte. Chcę wzywać Maryą za pierwszym brzaskiem zorzy i przy schyłku dnia wzywać będę. Najsłodsza Maryo! Matką mi jesteś, dlatego usta moje zawsze Imię Twoje wymawiać będą. Jeśli dla mnogich ucisków dusza moja znajduje się pogrążona w smutku, wezwanie Imienia Twego przyniesie mi pokój i wszelkie dobro. Jeśli zwątpienie o przebaczenie grzechów zatrwoży mi serce, nadzieja i pokój spłyną mi z Imienia Twego.

Jeśli zły duch do złego wabić mnie będzie, zawołam: Maryo! Maryo! i tym zmuszę go do ucieczki. Imię Maryi powtarzać będę w każdym niebezpieczeństwie. Marya jest mi Matką, a jam Jej synem (córką). Nigdy Jej nie opuszczę. W ostatniej chwili największą pociechą mi będzie wzywać Imię Maryi i wzywając to, Bogu ducha oddać. W każdym momencie, wzywając to Święte Imię, żyć będę szczęśliwie i szczęśliwie życia dokończę. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023