Kuszenie Pana Jezusa

 

 

 

 

Rozmyślanie z modlitwą kościelną na Wielki Post

Źródło: Nabożeństwo dla chrześcijan katolików na wszystkie 1834

Chrystus za nas cierpiał i zostawił nam przykład, abyśmy w Jego Ślady wstępowali i naśladowali Go.

Rozważanie.

Wszechmocny Boże, Miłosierny Ojcze! ześlij Twego Ducha Świętego, aby nas zaprowadził do Jezusa, naszego pokutującego Zbawiciela, a w pustyni tego świata, aby nas od pokus szatańskich zachował. Spraw, abyśmy stale unikali chuci światowych, ciało nasze krzyżowali, a dla czterdziestodniowego postu Chrystusowego, abyśmy całe życie nasze w szczerej pokucie i dobrych dziełach przepędzili i skończyli.

Udziel nam światła do zrozumienia słowa Boskiego i do przyjęcia go szczerze i chętnie do serc naszych, aby tam wydało owoc żywota wiecznego. Strzeż nas od fałszywej nauki i nadużycia zbawiennego Boskiego Słowa i ześlij nam Twoich Świętych Aniołów, których żeś nam ku obronie w tym pełnym niebezpieczeństwa życiu przeznaczył. Wpój w nas tak mocną ku Tobie miłość, abyśmy wszędzie i zawsze starali się Tobie służyć i Ciebie uwielbiać, ażebyśmy woleli największą mękę i śmierć ponieść, niż na jeden grzech zezwolić, chociażbyśmy przezeń świat cały pozyskać mogli.

Najdobrotliwszy Panie Jezu Chryste! spraw, abyśmy święty post tak obchodzili, żebyśmy się od grzesznego naszego życia prawdziwie nawrócili, pokutę czynili, wszystkiego złego sumiennie unikali, z Tobą na puszczę się udali, światowe chucie i próżności porzucili, święte, nienaganne życie prowadzili, złemu nieprzyjacielowi, jego poduszczeniom i pokusom się opierali, i trzymali się zasad Świętej Katolickiej Nauki, dopóki pełni wiary, miłości, nadziei wytrwali w czystym, pokutującym życiu, wreszcie wiecznie odkupieni i przez Twoich Świętych Aniołów do szczęśliwego państwa niebieskiego zaprowadzeni nie zostaniemy. Amen.

To się powtarza po rozmyślaniu:

Wielbię Cię, Panie Jezu Chryste i błogosławię Cię, ponieważ przez Krzyż Twój Święty odkupiłeś świat.

Modlitwa Kościelna. — O Boże! Który Kościół Twój przez zachowywanie coroczne czterdziestodniowego postu oczyszczasz, udziel wiernym Twoim Łaski, aby przez dobre uczynki, czynnie zasługiwali na to, co sobie przez swoją wstrzemięźliwość od Ciebie osiągnąć usiłują. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Ukrzyżowany Panie Jezu Chryste zmiłuj się nade mną!

Ojcze nasz itd. (powtarza się to po każdej modlitwie kościelnej)

 

 

Rozmyślanie modlitewne na każdą z osobna niedziel Wielkiego Postu. Na Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Jezu od Ducha pewnie Świętego, na puszczą zaprowadzony, abyś tam był kuszonym od szatana, czegóż nas to tym przedziwnym przykładem twoim chcesz nauczyć? Oddalasz się od ludzi, nie dla czego innego, tylko dla modlenia się Bogu Ojcu Swojemu w osobności, pościsz czterdzieści dni, dla zalecenia nam wiernym przez takowy czas postu, iluż to uprzedzasz, widzę, czynności twoją, czego w dalszym twym życiu miałeś nas uczyć słowem: że przez post i modlitwę oddalać od nas czarta mamy. Mogłeś go poskromić Pan Mocą Twoją Boską, nam to nam do zrozumienia Niebieski Nauczycielu dajesz: jako post, który osłabia ciało, i modlitwa, która ożywia duszę, najmocniejszą są bronią przeciw nieprzyjacielowi tak walecznemu. Zgłodniały jako człowiek w czterdziestodniowym poście, chciałeś nam się pokazać Panie podlegającym słabości naszego ciała, abyś dla nas wymówki nie zostawił, jeślibyśmy cię naśladować w umartwieniu nie chcieli. Odrzucasz Jezu podany od czarta sposób posilenia się chlebem, w który byś był mógł i kamienie przemienić, a również wielkiej uwagi godne słowa zostawiasz nim w Świętej Ewangelii: Nie samym chlebem żyje człowiek: Zawstydzasz przez to Panie zbytnią około pokarmu ciała troskliwość naszą, i nieczułość o pokarm duszy, która Boskimi tylko żyje posiłkami, Gromisz Zbawicielu nasz czarta jako oczywistego pokuśnika, gdy ci ofiaruje bogactwa i honory światowe: a przez to potępiasz w ludziach miłość tych doczesności, i samą chciwość ich pokazujesz być niebezpiecznym szatana sidłem, którym on ludzi w służbę, czyli w niewolą swoją pląta. Boskimi nawet mówiącego czarta do ciebie słowy, i radzącego ci spuścić się na dół wysokości bez bojaźni szwanku, co by pewnie być mogło, usłuchać, mój Jezu, nie chcesz: i to dla nas przestroga do chronienia się owej zuchwałości, która w niebezpieczeństwa grzechu i potępienia wprowadzać zwykła.

Ach, Zbawicielu i Boże nasz! dajże mi to zrozumieć, i tym mi się rządzić, czego mnie tu w Ewangelii słowem i przykładem nauczasz. Wzbudzaj we mnie ochotę do osobności i modlitwy, ulżyj sam nieuchronnej przykrości w poście i umartwieniu ciała, odrażaj mnie od dostatków, i próżnej chwały, wstrzymuj mnie od zuchwałego wdawania się w okazje upadku w grzech, i niepowstania od niego: rozkaż Aniołom twoim, aby mnie w nieuchronnych pokusach strzegli, bronili, i do żywota wiecznego prowadzili. Amen.

 

 

Modlitwy na każdą Niedzielę Wielkiego Postu. W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu

Źródło: Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza 1883

Błogosławiony ten, który milczeć umie, bo w milczeniu przemawia Bóg do duszy naszej, bo tylko umiejąc milczeć, nauczymy się mówić!

Kto milczeć umie, ten wkrótce pozyska wielki pokój dla duszy swojej i tylko w tym pokoju z Bogiem połączyć się wydoła!

Kto milczeć umie, ten wkrótce pozyska dar modlitwy, bo kiedy dusza cicha i spokojna, to jak w czystej i spokojnej wodzie światło z nieba z niej się odbije; Bóg do niej przemówi, a dusza posłyszawszy głos boży, modlitwą nań odpowie!

Kto milczeć umie, ten miłość i szacunek wszystkich od Boga wybranych i umiłowanych dusz pozyska; bo każdy kocha serce spokojne i kochające, każdy stroni od serc burzliwych i pomieszanych, jak od grzmotów i burzy !

Kto milczeć umie, ten większą osiągnie Chwałę w Niebie. Bo chwała, w miarę zasług, a zasługa w miarę zwycięstwa. Nie mamy większej, czystszej sposobności zwyciężenia siebie, jak zwyciężając tę wrodzoną chęć do mówienia!

Dlatego, o Panie! chcę nie tylko zachowywać milczenie, ale chcę kochać, pielęgnować, to święte milczenie, które mnie wyuczy jak mam mówić do Ciebie, w którem Ty do mnie przemawiać będziesz! I nawet kiedy z ludźmi mówić będę, nie poprzestanę milczeć w sercu, abym mógł ciągle z Tobą rozmawiać; aby, gdy ludzie do mnie mówić będą. Tyś nie poprzestał do mnie przemawiać.

Nauczywszy się kochać Ciebie, mówić się nauczę, aby każde słowo moje nosiło piętno miłości Twojej. Nigdy kłamstwem obmową, złorzeczeniem lub jakimkolwiek innym niegodziwym słowem, nie chcę splamić języka mego, ale wszystko, co mówię, niechaj będzie na chwałę Twoją, na zbawienie moje, na pożytek i pociechę bliźniego mego!

Żyjąc w pośród świata, ciągle milczeć nie mogę, ale żyjąc nie dla świata, od Ciebie, Panie, mówić się nauczę! Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024