Rana Lewej Ręki

Nabożeństwo na pięć piątków postnych marcowych do Pięciu Ran Pana Jezusa

 

 

DRUGI PIĄTEK MARCA.

Do Najświętszej Rany Lewej Ręki Pana Jezusowej.

 

 

Źródło: Bractwo nieustającego uwielbjania Najświętszego Sakramentu 1893

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

 

 

Uwaga.

Ponieważ ta ręka bliższa jest serca, tym większym bólem przejmowała Jej Rana Serca Pana Jezusa. Jednak nierównie bardziej ściśnione było i bolało to najsłodsze serce na widok tylu, którzy po Tej Ręce mają stanąć na strasznym Sądzie Jego, iż tak wielom miała być Krew Jego Najświętsza na zgubę. Zastanówże się, czyż i ty sam nie jesteś z liczby tych nieszczęśliwych? W jakim stanie jest teraz sumienie twoje? O jak wieloma nie raz ciężki mi grzechami bywa zmazane! Pamiętaj na to, że Ten Pan, Który obiecał odpuścić pokutującemu, nie obiecał dać czasu grzeszącemu. Oddal się od okazji szkodliwych, żałuj za grzechy popełnione, a więcej nie grzesz.

Afekt serdeczny do Rany Lewej Ręki Pana Jezusowej.

Rano Przenajświętsza Lewej Ręki Odkupiciela mojego, nie dopuść, żebym miał być odrzuconym od Ciebie na wieki. Zakryj mnie, o Najmiłosierniejszy Jezu! w Tej Ranie Twojej Świętej, a nie daj na potępienie duszy mojej. Tu mię karz jako Ci się podoba, a na Sądzie bądź mi miłościwy. Tulę się między grzeszników pokutujących, których łaskawie przyjmujesz i Niebo im dajesz, więc i mnie grzesznemu nie odmawiaj tej łaski. Oto dnia dzisiejszego wszystkie utrapienia i dolegliwości moje, wszystkie. prześladowania i przykrości, które ponosić, mogę, Tobie, Panie mój, ofiaruję. Odpuszczam z serca wszystkim nieprzyjaciołom moim, jakoś Ty krzyżownikom Swoim odpuszczał. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Amen.

Akt dziękczynienia.

Dziękujęć Panie Jezu i wiecznie Cię chwalić pragnę, za Tę Ranę Najświętszą i Boleść Twoją, dziękuję za wszystkie Łaski i Dary Szczodrobliwości Twojej; które proszę, racz mi zachować z korzyścią na żywot wieczny ku większej Chwale Twojej. Amen.

Akt prośby.

Najdobrotliwszy Panie, Jezu Chryste, dla Zasług Rany Lewej Ręki Twojej racz mi użyczyć, pokornie Cię proszę, Pomocy, Łaski Twojej i męstwa w ostatniej życia mego chwili, iżbym się uchronił wiecznej śmierci i odniósł zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi duszy mojej. Składam w Tę Ranę Najświętszą i siebie samego i wszystkich ludzi wiernych, stany duchowne, świeckie, wdowie i panieńskie. Użycz nam Pomocy, Łaski Twojej, abyśmy się chronili złego, a w cnotach świętych postępowali. Amen.

V. Któryś cierpiał za nas Rany

R. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. O Przenajświętsza Rano Odkupiciela mojego, pozdrawiam Cię i pokłon oddaję Tobie prosząc pokornie: wybaw mnie w godzinę śmierci mojej i w dzień sądu ostatniego od zagniewanego Sędziego. Wyrwij mnie na on czas z rąk nieprzyjaciół moich widomych i niewidomych; Mocą Rąk Twoich Przenajświętszych pokrusz, cokolwiek przeciwnego Tobie w sercu moim znajdować się może. O Jezu Odkupicielu mój, zmiłuj się nade mną. Wiem, żem po tysiąckroć na piekło przez grzech zasłużył; przez Ranę Boleść Ręki Tej Najświętszej nie daj na potępienie duszy mojej. Amen.

Modlitwa druga. O dobrą śmierć.

O Panie Jezu Chryste, konający dla mnie na krzyżu! Oddaję Ci Chwałę, a przez to Konanie Twoje i ciężkie zranienie, proszę: zmiłuj się nade mną w ostatnią godzinę zejścia mojego. Łącz śmierć moją ze Śmiercią Twoją. Zmiłuj się nad ubogą duszą moją, osobliwie wtenczas, kiedy się z ciałem rozłączać będzie. O Jezu! bądź mi Jezusem, przybądź mi na Pomoc z Najświętszą Matką Twoją i z Świętymi Twoimi, przyłącz mnie do Ich społeczności i daj mi miejsce w Królestwie Twoim. Amen.

Pięć „Ojcze nasz” i pięć „Zdrowaś Marya.“

MODLITWA przy dokończeniu nabożeństwa.

O Panie, Jezu Chryste! przyjmij tę modlitwę w Miłości onej najzacniejszej, w której poniosłeś wszystkie Rany Ciała Twojego Najświętszego; zmiłuj się nade mną i nad wszystkimi grzesznymi tak żywymi jako i umarłymi. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023