Nabożeństwo na pięć piątków postnych marcowych do Pięciu Ran Pana Jezusa

 

 

Rana Ramienia

 

 

PIERWSZY PIĄTEK MARCA.

Do Najświętszej Rany Prawej Ręki Pana Jezusowej.

 

 

Źródło: Bractwo nieustającego uwielbjania Najświętszego Sakramentu 1893

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

 

 

Uwaga.

Ręki tej Najświętszej Boleść rozważaj, z której wszystkie łaski, pociechy i zbawienie bierzemy. Ta tak okrutnie na krzyżu wyciągnięta i przybita była, że (Św. Bonawentura świadczy) kość od kości odstawać, żyły się rwać; krew przez skórę wytryskać musiała. Im dłużej na tej ręce wisiało Ciało Pana Jezusa, tym bardziej szerzyła się rana, Poniósł ten ból Panu Jezusowi, aby tobie człowiecze na sądzie ostatecznym po prawicy swojej miejsce zjednał; wyciągnął tę rękę, żeby cię do siebie jako Ojciec łaskawy przyciągnął i przytulił. Patrz, jako za owe twoje próżnowania i pokrzywdzenia wyrządzane bliźnim, tak ciężką Ranę w Ręce tej Pan Jezus poniósł. Żałuj serdecznie i postanów poprawę.

Afekt serdeczny

O prawico Jezusa! O ręko najdroższa, wielkich łask i darów pełna, o drogi skarbie! jak wiele dobrodziejstw dusza moja od Ciebie odebrała! Kłaniam Ci się pokornie i za te dobrodziejstwa i łaski dziękuję Tobie. Ach kto by mi to dał Prawico Święta, abym przy Tobie znalazł niebo i na strasznym sądzie przy Tobie mógł stanąć! Wołam do Ciebie Zbawicielu mój, z dobrym łotrem: Pamiętaj na mnie Panie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego. Daj Łaskę skuteczną do poprawy życia, daj śmierć szczęśliwą i zmiłuj się nade mną. Amen.

Akt dziękczynienia.

O Najłaskawszy Panie, Jezu Chryste! Dziękuję pokornie i chwałę wieczną oddaję Tobie za Ranę i Boleść Prawej Ręki Twojej, w której wszystkie sprawy moje i uczynki składam. A co za Łaską Twoją znaleźć się w nich może dobrego, Ty Panie, sprawiedliwości moja racz poświęcić i przyjąć; co zaś nie, upodobane Tobie dla tej Rany Najświętszej, miłościwie racz mi odpuścić. Amen.

Akt prośby.

Ranie tej Przenajświętszej, Panie Jezu Chryste, oddaję i polecam: Kościół Twój Święty Katolicki rzymski, Ojca św. Papieża i wszystko duchowieństwo, kapłanów świeckich i zakonnych; racz zapalić serca wszystkich Miłością Twoją Świętą, aby ofiarę miłości, którąś nam z siebie samego na wieczną pamięć w Przenajświętszym Sakramencie, zostawił, czystym i miłości pełnym sercem sprawowali i Ojcu Twemu Przedwiecznemu, Ciebie, Baranka Niepokalanego w Najświętszej Hostii Utajonego, za nas grzesznych ofiarowali. Proszę i o nawrócenie żydów, niewiernych, grzeszników zakamieniałych, pogan i heretyków; daj wszystkim Łaskę upamiętanie i z błędów powstanie. Amen.

V. Któryś cierpiał za nas Rany,

R. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Krew Najdroższa z Rany prawej ręki Twojej wylana, najsłodszy Panie Jezu Chryste, niech| będzie łaźnią skuteczną, na obmycie zeszpeconej grzechami duszy mojej. Pozdrawiając tę Przenajświętszą Ranę dobroczyńcy mojego, proszę pokornie błogosław mnie grzesznemu, błogosław i całemu światu, jako sam chcesz, wiesz i widzisz potrzeby bo nasze, a na Sądzie Twoim, przez Dobroć Serca Twojego, postaw mię po prawicy Twojej. Amen.

Modlitwa druga.

Przenajś. rano Odkupiciela mojego, dla zbawienia mego podjęta, oto ja grzeszny przypadam do Ciebie, niech nie będę odrzucony na wieki. O Jezu w dobroci nie wysłowiony i w skarbach nieprzebrany! zmiłuj się nade mną nędznym żebrakiem; przyodziej Ręką Twoją Najświętszą ze wszystkiego dobra obnażonego, abym był godny przyjęcia na gody wieczne w szczęśliwej wieczności. Amen.

Modlitwa o dobrą śmierć.

Panie Jezu Chryste, za mnie na krzyżu konający i za krzyżowników do Ojca Przedwiecznego modlący się: proszę Cię pokornie przez Rany Twoje Najświętsze, któreś podjął dla zbawienia mojego, módl się też i za mną grzesznikiem, wyjednaj mi Zasługami Swoimi śmierć szczęśliwą, nie opuszczaj, abym bez przyjęcia Sakramentów Świętych nagle i niespodzianie umrzeć miał, daj mi na ten czas Łaskę prawdziwej skruchy i żalu za grzechy i przybądź na ratunek nędznej duszy mojej. Amen.

Pięć Ojcze nasz i pięć Zdrowaś Marya.

MODLITWA przy dokończeniu nabożeństwa.

O Panie, Jezu Chryste! przyjmij tę modlitwę w miłości onej najzacniejszej, w której poniosłeś wszystkie Rany Ciała Twojego Najświętszego; zmiłuj się nade mną i nad wszystkimi grzesznymi tak żywymi jako i umarłymi. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *