Rana Prawej Nogi Pana Jezusa

Nabożeństwo na pięć piątków postnych marcowych do Pięciu Ran Pana Jezusa

 

 

TRZECI PIĄTEK MARCA.

Do Najświętszej Rany Prawej Nogi Pana Jezusowej.

 

 

Źródło: Bractwo nieustającego uwielbjania Najświętszego Sakramentu 1893

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

 

 

UWAGA.

Uważaj, ciężki ból w tej Świętej Nodze ucierpiał Pan Jezus. Św. Bonawentura powiada: że kaci powrozy u Nóg Pana Jezusowych założywszy, piersi kolanami przycisnąwszy, gwałtem wielkim wyciągali Ciało Jego Przenajświętsze, dlatego że dziury w krzyżu dalsze były, niżeli Ciało Pana Jezusowe wystarczyć mogło. Za tym wyciągnięciem nie było członka, które by osobliwej, a ciężkiej nie uczuło męki, stawy się rwały, Ciało Święte się padało, Krew się lała, każdy zmysł miał swoją osobną Mękę. Tak gdy tę Nogę do krzyża przybijano. Ten ból tak ciężki, tę Ranę podjął dla grzechów twoich Pan Jezus. Patrz, czyż Go i teraz często grzechami swoimi do krzyża nie przybijasz. Będziesz-że śmiał odważyć się na grzech?

Afekt serdeczny.

O Przenajświętsza Rano Prawej Nogi Zbawiciela mojego kłaniam się Tobie pokornie. Z pokutującą Magdaleną przychodzę do Ciebie łzami występki moje oblewając, żałuję serdecznie, żem Cię kiedy obraził. O Rano Przenajświętsza! bądź ucieczką moją w dzień utrapienia. Tu u Nóg Twoich, Jezu mój, żebrze Miłosierdzia. Spuść aby jedną kropelkę Krwi Twojej Najświętszej, by się Nią spragniona dusza moja posilić mogła. Daj mi Panie Jezu Chryste, prawdziwe grzechów obrzydzenie, daj żal serdeczny za nie, daj poprawę żywota i pokutę. Niech usłyszę od Dobroci Twojej jako Magdalena: Odpuszczone są grzechy twoje. Amen.

Akt dziękczynienia.

Najmiłosierniejszy Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci i wiecznie Cię chwalić pragnę za Ranę i Boleść Nogi Twojej Prawej. Racz mi odpuścić wszelkie ułomności i uchybienia namiętności moich, a tym, co Tobie może być przyjemnego, miłościwie racz mnie obdarzyć. Amen.

Akt prośby.

Proszę Cię, Zbawicielu mój, przez tę Ranę Najświętszą Twoją, daj mi Łaskę, abym postępował w cnotach świętych i w zachowaniu Przykazań Twoich. Tej Ranie Najświętszej polecam i oddaję wszystkich zakonników i zakonnice. Osobliwie proszę Cię, Panie mój, za cały Zakon Nawiedzenia Najświętszej Panny, przez który pociągnąłeś nas do zamiłowania i wychwalania, pełnego miłości ku nam grzesznym Serca Twojego, i o tym zbawiennym przez nich objawiłeś nam nabożeństwie. Miej Panie Jezu Zakon ten w Opiece Swojej i wszystkie w nim znajdujących się zakonników i zakonnice teraz i na potem utrzymuj Łaską Swoją Świętą w ścisłym ich ustaw zakonnych zachowaniu. O tęż Łaskę proszę i dla wszystkich wiernych, aby każdy według stanu swego żył i sprawował się we wszelakiej świętobliwości. Amen.

V. Któryś cierpiał za nas Rany.

R. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

V. Módlmy się. Pozdrawiam Cię, o Rano Przenajświętsza Prawej Nogi Zbawiciela mojego, której polecam całe życie moje. A przez Boleść Rany Tej Najświętszej i przez Miłość Serca Twojego, Jezu mój, odpuść mi proszę cokolwiek myślą albo chęcią nieprawą przewiniłem. Racz Zasługami Twoimi nagrodzić, cokolwiek dobrego myśleć albo miłować miałem, a zaniedbałem, do stworzenia marnego uczucie me obracając. Spraw, abym na potem o Tobie Samym myślał i Ciebie nade wszystko miłował. Niech mi Ta Rana będzie przewodnikiem do szczęśliwej wieczności. Amen.

Modlitwa o dobrą śmierć.

Panie Jezu Chryste na krzyżu dla mnie umierający, wszystką nadzieję zbawienia mojego w Ranach Twoich Świętych pokładam. Zbieram krople Krwi Twojej Najświętszej hojnie z Tych Ran płynące, żebrząc Miłosierdzia na ostatnią życia mojego godzinę. O Najsłodszy Zbawicielu! przez najdobrotliwsze Serce Twoje, spraw niechaj Boleści, Uciski i Śmierć Twoja, będzie żywotem moim; Śmierć Najświętszej Matki Twojej niech moją śmierć drogą uczyni przed Obliczem Twoim. Amen.

Pięć „Ojcze nasz“ i pięć „Zdrowaś Marya“.

MODLITWA przy dokończeniu nabożeństwa.

O Panie, Jezu Chryste! przyjmij tę modlitwę w Miłości onej najzacniejszej, w której poniosłeś wszystkie Rany Ciała Twojego Najświętszego; zmiłuj się nade mną i nad wszystkimi grzesznymi tak żywymi jako i umarłymi. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023