Msza Święta

NABOŻEŃSTWO NA ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU PAŃSKIEGO

 

 

Pobożne ćwiczenie w nocy Nowego Roku.

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

Odpust: 7 lat dla wszystkich wiernych, którzy modlą się pobożnie w ostatniej półgodzinie kończącego się i w pierwszej półgodzinie zaczynającego się Nowego Roku; na podziękowanie Trójcy Przenajświętszej za odebrane dobrodziejstwa, o spokój dla ludów chrześcijańskich, o zjednoczenie chrześcijan, nawrócenie grzeszników i podwyższenie Świętego Kościoła i Papieża.

(Pius IX. Brew. d. 5 grudnia 1876r.)

 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w dzień Nowego Roku.

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Jeżeli każdy chrześcijanin obowiązany jest w samym dnia początku, przynajmniej westchnienie i krótką modlitwę ofiarować Panu Bogu, czyliż niesłuszna, aby też i w dzień Nowego Roku każdy poświęcił jakąś chwilę czci Bożej, najpierw dlatego, aby Panu Bogu ofiarować pierwiastek zaczynającego się roku; po wtóre, aby sobie i swoim uprosić Błogosławieństwo Boże na ten nowy okres czasu, który zaczynamy; ale czy będzie nam dane koniec jego na ziemi zobaczyć, o tym nikt wiedzieć nie może! Dlatego to Kościół Święty chce, byśmy ten pierwszy dzień Roku uroczyście obchodzili i święcili.

Ale dla każdego katolika, którzy wśród świata świata powinni być niejako „solą ziemi i dobrą wonnością Chrystusową”, dla nich czyż nie byłoby słuszne i sprawiedliwe, aby coś więcej ofiarowali Panu Jezusowi w dzień Nowego Roku?

Jest to zwyczaj powszechny, abyśmy wszystkim, z którymi bliższe mamy stosunki pokrewieństwa i przyjaźni, składali przy Nowym Roku życzenia i oświadczenia serdeczne, czemuż tego nie uczynić względem Pana Jezusa, który w Najświętszym Sakramencie zawsze mieszka wśród nas, a bliższy nam jest niż ojciec, matka, niż bracia i siostry nasze, niż przyjaciele najtkliwsi?

Prawda, On tego nie potrzebuje, ale jak miło jest Jego Boskiemu Sercu niewymownie nas kochającemu, gdy w prostocie, w miłości, uklękniemy przed Najświętszym Sakramentem w dzień Nowego Roku, by złożyć życzeń naszych wianuszek i skrytą jakąś ofiarę Temu, którego rozkoszą jest być z synami ludzkimi, a który od nich zbyt często w zamian miłości wzgardę, obojętność, zapomnienie odbiera, jak na to Sam się użalał przed powiernicą Swego Najświętszego Serca, Bł. Małgorzatą Marią.

Oby więc Adoracja Najświętszego Sakramentu w dzień Nowego Roku, mogła się stać chwalebnym zwyczajem przynajmniej dla każdego katolika, którym obowiązki na to pozwalają.

Modlitwę tę odprawiać można w następujący sposób:

 1. W sercu twym pobudzając żywą wiarę w prawdziwą Obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa w Przenajświętszym Sakramencie, powiedz Mu, że przychodzisz złożyć przed Jego Majestatem ukrytym hołdy i powinszowania w ten pierwszy dzień Nowego Roku, jako Panu i Królowi twego serca, któremu zawsze i we wszystkim chcesz dawać pierwszeństwo. Uwielbiaj Boskie i ludzkie przymioty Pana Jezusa… Ucałuj w duchu Blizny Rąk, Nóg i Serca Najświętszego. Ofiaruj Mu własną Jego chwałę, upodobanie, jakie Ojciec Przedwieczny w Nim znajduje, chwałę najdoskonalszą, najmilszą Jego Boskiemu Sercu, jaką Mu składa Niepokalana Matka Dziewica, chwałę Aniołów i Świętych w Niebie, uwielbienia Kościoła całego na ziemi i cześć najpokorniejszą, miłości pełną, jaką Mu składają błogosławione dusze w Czyśćcu cierpiące… Tę wielką powszechną adorację Kościoła całego roznieś pragnieniem gorącym na wszystkie miejsca, gdziekolwiek Najświętszy Sakrament przebywa; do wielkich i wspaniałych świątyń, do ubogich wiejskich kościołów, do chat z rogoży, gdzie misjonarze wśród dzikich ludów sprawują Boską Ofiarę, do wszystkich izdebek, gdzie Wiatyk Najświętszy niesiony jest umierającym, do wszystkich serc, gdzie dzisiaj przez Komunię Świętą Pan Jezus zstąpić raczył. Wszędzie Go uwielbiaj i wołaj:

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Tobie, o Przenajświętszy, Boski Sakramencie.

W tym duchu adoracji odmów, jeżeli chcesz, dziesiątek Różańca Świętego.

 1. Dzięki składaj Panu Jezusowi, że w tym pierwszym dniu Nowego Roku znajdziesz Go w Sakramencie Najświętszym od tylu wieków zawsze obecnego, że Ci wolno klęczeć u stóp Jego, że ten Najświętszy Sakrament na ten Nowy Rok znów pozostanie z nami i potoki łez wylewać będzie na cały Kościół Wojujący, będzie orzeźwiać rosą pociechy Kościół Cierpiący i pomnażać wesele wiekuiste Kościoła Tryumfującego w Niebiosach. Dziękuj za wszystkie Łaski, które w tym roku spływać będą z Przenajświętszego Sakramentu na Ojca Świętego Papieża, na biskupów i kapłanów, za nawrócenie wszystkich grzeszników, za pociechy, jakich u stóp Ołtarza znajdować będą serca strapione, za wszystkie Msze Święte i Komunie Święte, szczególnie Pierwsze Komunie dziatek i ostatnie umierających, i za wszystko także, czym w ciągu roku Pan Jezus obdarzy ciebie, czy to będzie smutne czy radosne, byle ci tylko pomagało kochać Go, a kochać coraz goręcej w Przenajświętszym Sakramencie.

W tym duchu dziękczynienia odmów dziesiątek Różańca Świętego.

III.  Nagradzaj zawczasu Panu Jezusowi i przepraszaj za wszystkie zniewagi, których przez ten Rok w Przenajświętszym Sakramencie doznawać będzie. Któż je zna dzisiaj, kto policzy? Że ich będzie mnóstwo, to niestety! przeczuwać możemy. Samotność i opuszczenie Boskiego Więźnia w kościołach, obojętność dla Niego, niewiara, nienawiść, gwałtowne Świątyń Pańskich napadanie i profanacje Najświętszego Sakramentu. Komunie świętokradzkie, zniewagi tajemne. Oto długi łańcuch kolców i cierni, które będą ranić Najsłodsze Serce Jezusa w Sakramencie Jego Miłości!… A do tego łańcucha, czy nie przytłoczysz Serca Jezusowego mnóstwem twoich własnych niewdzięczności? Zawczasu więc przepraszaj, a w duchu nagradzania odmów jeszcze dziesiątek Różańca Świętego.

 1. W prośbie, w modlitwie gorącej składaj Panu Jezusowi życzenia, aby w tym Nowym Roku mnożyła się wszędzie, we wszystkich krajach, we wszystkich sercach wzrastała cześć i miłość Najświętszego Sakramentu. Proś najpierw dla siebie o doskonałe poświęcenie się Panu Jezusowi, o prawdziwą wierność w Jego służbie Eucharystycznej, by w ciągu tego roku wszystkie twe myśli, słowa, uczynki wielkie i małe, przykre i łatwe, dowolne i konieczne, prace, rozrywki, sen nawet, były hołdem uwielbienia i miłości dla Przenajświętszego Sakramentu. Proś o pociechę dla Papieża, o tryumf dla Kościoła, o potrzebne łaski dla biskupów, kapłanów, dusz zakonnych, o miłosierdzie dla kraju, o Błogosławieństwo Boże dla twej rodziny, przyjaciół i wszystkich, którzy do twej modlitwy szczególne prawo mają, o nawrócenie dla grzeszników, o wybawienie dusz cierpiących w Czyśćcu. O to wszystko błagaj przez Niepokalane Serce Maryi Najświętszej odmawiając dziesiątek Różańca Świętego i kończąc go westchnieniem:

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Tobie o Przenajświętszy, Boski Sakramencie.

 

 

Modlitwa w dzień Nowego Roku

Źródło: W krzyżu zbawienie: książka do nabożeństwa dla katolików 1892

Ostatnie uderzenie godziny 12-tej w nocy, to ostatnia chwila życia starego roku, Ostatnie uderzenie 12-tej w nocy, to pierwsza chwila roku nowego, Minął rok stary i przepadł w wieczności, rozpoczął się rok nowy i nowa dla wieczności praca. Złożyliśmy rok stary do trumny, a obok w kolebce witamy rok nowy.

O Panie! Dawco życia i śmierci! jakże mamy żegnać stary, a witać nowy rok życia, który nam dajesz? Czy nie onym pozdrowieniem chrześcijańskim, które ozłaca i ubłogosławia nasze życie?

Witam cię więc, roku nowy, mówiąc: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakimi darzyłeś mnie w roku zeszłym, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i za wszystko dobre, za wszystkie dobrodziejstwa, którymi mnie udarujesz w roku nowym, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za smutki i cierpienia roku przeszłego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za smutki i krzyże, którymi doświadczać nas będziesz w roku przyszłym, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Za śmierć w gronie naszej rodziny i znajomych, i za życie, którem nas obdarzyłeś w ubiegłym roku, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za życie, zdrowie, siły do pracy, których nam udzielisz w tym roku, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Za wszystko, cokolwiek z Twej ręki otrzymaliśmy i jeszcze otrzymamy, bądź Błogosławiony Boże, w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie, Zbawicielu naszym, i w Duchu Świętym. Amen.

 

 

Modlitwa w Dzień Nowego Roku wg Ewangelii

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Panie Boże Wszechmogący, i dobrotliwy, Któryś mnie w życiu zachować raczył do zaczynającego się dzisiaj Nowego Roku, od czegóż w ten pierwszy dzień mam zacząć moje do Ciebie nabożeństwo? Ach! już Ci to nie pierwszy, i nie dziesiąty raz przez życie moje ten dzień nowego Lata zaczynam: a jakże miłe przechodziły, i kończyły się? O! Dobroci Boska: o! niewdzięczności moja. Nie było w życiu moim roku, miesiąca, ani dnia, którego byś mnie, Panie, nie obdarzył Dobrodziejstwami Twoimi: a byłże taki rok, miesiąc, albo dzień, w którym by mi się nie trafiało obrażać  Cię grzechami mymi? Ach, Panie i Boże mój! gdy mnie tak długo w grzechach cierpisz, i Łask mi Twoich nie umykasz, czyni mi to nadzieję: iż jeszcze pokuty za złości moje, i wdzięczności za Dobrodziejstwa Twoje ode mnie pragniesz, i oczekujesz. Otóż wspominając sobie w gorzkości duszy mojej na wszystkie przeszłe lata moje przy zaczęciu Nowego Roku serdecznie żałuję za wszelkie, by też najmniejsze grzechy moje, przepraszam Cię za nie przez nieskończone Zasługi Jezusa Zbawiciela mojego, i szczerą mam wolą z nich się odtąd poprawić za pomocą Łask Twoich Świętych. A chociaż te Łaski wiele razy zaniedbywane, pogardzane, i rożne Twe Dobrodziejstwa, o Boże! ku złemu nawet ode mnie obracane bywały, dziękuję Ci jednakże, jako najwdzięczniej mogę za nie, pokornie przepraszane za złe ich dotąd zażywanie. Niechajżę ta złość czy gnuśność moja nie odraża Cię, Panie, oddawania mi na dalsze czasy Łask i Dobrodziejstw Twoich. Spojrzyj Ojcze Niebieski na wylaną dziś przy Obrzezaniu Krew Syna Twojego, przez Którą Cię upraszam z mocną w Tobie ufnością: że mi ten od początku do końca Rok Darami pobłogosławić raczysz z Dobrotliwości Twojej. A ja też k ‘mojej strony przyrzekam, że wierniej, niż w przeszłych latach zacznę Ci odtąd służyć, i ta odmiana moja będzie rąk moich dziełem.

Ale dopieroż to tego roku początek, ma być początkiem należytej wierności mojej w Służbie Boskiej? Nie należałoż mi się na nią od pierwszego momentu oddać zupełnie Bogu przez akt serdecznej Miłości Jego. Ach! wybacz, Panie, czy to niewiadomości, czyli też nieuważnej młodości mojej, dopomóż mi od dzisiejszego przynajmniej dnia nagradzać stracone czasy, i pożytkować z następujących; wzbudź mnie skutecznie do pokuty za przeszłe grzechy i wystrzegania się przyszłych, wzmocnij mnie Łaskami Twymi: ja też z mojej strony do wszystkiego przekładać się stanowię, i tak o Chwałę Twoją Boską, jako też o zbawienie moje usilniej starać się obiecuję.

Jeśliby mi zaś kiedy ustawać przyszło w dobrych postanowieniach moich, wspomagajże mnie, Wszechmocny Panie, aby mnie w tym niedbalstwie, albo co gorsza, w śmiertelnym grzechu śmierć nie zastała. O jak wielu dziś ze mną rok nowy zaczynają, a do końca w nim nie dożyją! O jak nie mało codziennie umiera ludzi w młodszym wieku, i w lepszym ode mnie zdrowiu! Ty Sam, Panie, kazałeś mi być zawsze w gotowości na śmierć, a to że nie wiem dnia, i godziny, kiedy mnie wezwiesz na tamten świat: a ponieważ nie mam się tam spodziewać wiecznego duszy mojej zbawienia, jeśli go tu zaniedbam, strawiwszy wtedy w nieczułości o niebo przeszłe aż dotąd lata moje, tę ich zostającą mi resztę, dopomóż Boże strawić w pilnym staraniu o Chwałę Wieczną. Na koniec czy mi pozwolisz, albo nie, przeżyć rok dziś zaczęty: nie dopuszczaj ani jednego przezeń momentu zostawać mi w tym stanie, w którym by było niebezpieczeństwo umierać. Racz rządzić, Panie, tak życiem moim, ażeby się szczęśliwą w życiu Twoim skończyło śmiercią. Amen.

 

 

Modlitwy z antyfoną o szczęśliwe rozpoczęcie Nowego Roku

Źródło: Skarb chrześcijanina albo Zbiór modlitw nabożnych X. P. Skargi 1855

Racz prostować, uświęcić, sprawować i rządzić tego Roku, który w to wielebne Święto Obrzezania i mianowania Twego zaczynamy, Panie Boże Królu Nieba i ziemi, serca i ciała nasze w Zakonie Twoim i w sprawach Rozkazania Twego, aby  i tu i w owe wiekuiste czasy, za Pomocą Twoją, mogliśmy być zbawieni i od wszystkiego złego wyswobodzeni. Daj to nam, o! Zbawicielu świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Świętego Imienia Twego, Panie, bojaźń i miłość racz dać wiekuistą: bo nigdy z Opatrzności Twej nie wypuszczasz tych, których stateczną Miłością Twą przenikasz. Przez Pana naszego itd.

Upokorzył się Pan Jezus, i stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej; dlatego Bóg wywyższył Go i dał Mu Imię, które jest nad wszystkie Imiona, aby na Imię Jego wszelkie kolano klękało, Niebieskie, ziemskie i piekielne.

V. Wszystka ziemia wielbić Cię będzie i śpiewać Tobie, o Boże!

R. Niechaj mówi Imieniu Twemu psalmy, Panie Jezu, Tobie Chwała.

Szczęśliwaś jest Święta Panno Marya i wszelkiej chwały najgodniejsza, bo z Ciebie weszło Słońce Sprawiedliwości, Bóg nasz, Jezus Chrystus.

Módl się za ludem, proś za duchowieństwem, przyczyń się za nabożną płcią białogłowska; niech uczują wszyscy Twoje wspomożenie, którzykolwiek obchodzą pamiątkę Twoje Święta; bo z Ciebie weszło Słońce Sprawiedliwości, Bóg nasz, Jezus Chrystus. Amen.

 

 

Modlitwa na Nowy Rok.

Źródło: Ucieczka ubogich 1847

Znów z Łaski Twojej, o Boże! rozpoczynam raz jeszcze Rok nowy. A czegóż w nim doczekam? To zakryte jest przed mymi oczyma, ale u Ciebie nic nie masz ukrytego. Ty wszystko przejrzałeś w wyrokach odwiecznych, co mnie, co wszystkich ma spotkać. A choć nie znamy przyszłości naszej, zaspokajasz nas jednak przez Twoją Świętą Religią, która nas uczy, że wszystko według Twej mądrości i dobroci urządzasz, kierujesz i wykonujesz, i że tym, którzy Cię kochają, wszystko się na dobre obraca.

W Tobie więc, o Panie! pokładam nadzieję,  Twojej Świętej Opatrzności polecam całą przyszłość moją. Uczyń ze mną, co się Tobie podoba.

Jednak przed Tobą, który serca widzisz, nie mogę jego pożądań zataić, przeto śmiem Ciebie błagać, o Boże Wszechmogący: Udziel mi w tym nowo rozpoczynającym się Roku, Twojego Błogosławieństwa, przedłuż moje życie, użycz mi zdrowia i rodzinie mojej, i wszystkim sercu memu drogim, za którymi Cię ustawicznie proszę. Zachowaj nas od wojny, złych czasów i wszelkich tych nieszczęść, chorób i wszelkich utrapień, któremi nas zwykłeś nawiedzać! Poddaję się przecież zupełnie Woli Twojej Świętej, o Boże, który we wszystkim dobro nasze i zbawienie nasze masz na celu, cokolwiek na nas dopuszczasz. O to Cię tylko błagam: wzmacniaj i pocieszaj nas w dni smutne, zachowaj nas od zbytku i grzechu w dniach szczęścia i pomyślności.

Z początkiem Roku tego odnawiam mocne postanowienia moje, aby wiernie Ci, o Boże, służyć i troskliwie unikać wykroczeń w zeszłym roku popełnionych. Chcę Cię wielbić, o Boże i Panie mój, i życie prowadzić według Praw Twoich.

Ciebie chcę się bać i kochać z całego serca, i dla miłości, dla bojaźni Twojej wiernie wypełniać powinności i wszelkie obowiązki, jakie stan i powołanie na mnie wkładają; ciężary zaś i przykrości spotykające mnie chcę cierpliwie znosić.

Przyrzekam Ci także, o Panie! o Panie, że stosownie do Woli Twojej, kochać będę bliźniego jak siebie samego a tę miłość wszędzie, gdzie tylko zdołam, uczynkiem okazywać będę. Troskliwie strzec się będę wszystkiego, co by tylko mogło zakłócić pokój w domu, w sąsiedztwie i między innymi ludźmi.

Boś Ty, o Boże! jesteś Bogiem pokoju i miłości. Ty chcesz, aby się wszyscy ludzie tak miłowali jak bracia, jak dzieci jednego Ojca, którym Ty jesteś.

Chcę wreszcie pilnie pracować około zbawienia duszy mojej przez wystrzeganie się wszystkiego złego, przez ćwiczenia się w cnotach, przez czuwanie nad sumieniem moim i przez modlitwę.

To mi nie wiadomo, czyli cały ten rok żyć będę, czy mnie przed jego końcem do Siebie nie powołasz. Przeto nie ustanę w ciągłym czuwaniu nad sobą, aby być w każdej porze gotowości, abyś mnie Panie zastał gotowym(ą).

Ale, o Boże! czymże jest człowiek i czym są jego postanowienia, jeżeli ich Ty Łaską nie wesprzesz i słabości naszej nie wzmocnisz! Jakże wielkie są niebezpieczeństwa świata, jak liczne i rozmaite podniety do złego! a jak wielka słabość człowieka! Bez Ciebie nic nie możemy, lecz z Tobą, z Łaską Twoją wszystko wypełnić zdołamy. Przetoć Cię błagam, w tym dniu szczególniej, o tę Łaskę.

Oświecaj mnie więc, o Panie, we wszystkich przedsięwzięciach moich, by były zgodne z Twoją Wolą i mój obowiązek uznawał(a). Ty Sam mną kieruj na wszystkich drogach moich, abym mógł (mogła) Ci się zawsze i wszędzie podobać.

Umacniaj mnie, abym stosownie do Woli Twojej Świętej zawsze i wiernie moje powinności wypełniał(a). Broń mnie od wszelkich niebezpieczeństw, bądź pomocą moją w walce z namiętnościami oraz w zwyciężeniu pokus do grzechu i zachowaj duszę moją w Łasce Twojej.

Spraw, abym się co dzień lepiej przysposobiał(a) do wieczności i godnym(ą) się stał(a) przyszłego przeznaczenia mego. Spełnij na mnie i na wszystkich drogich sercu memu tę prośbę, o Boże! którą do podnóżka Tronu Twego zanoszę. A udziel nam błogosławieństwa na ten Nowy Rok. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa Kościoła Św.

Boże! któryś przez macierzyństwo panieńskie błogosławionej Maryi narodowi ludzkiemu zbawienie wieczne zgotował; spraw, abyśmy doznali, jak skuteczna jest przyczyna tejże za nami, przez którą otrzymaliśmy Dawcę żywota, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa w Dzień Nowego Roku.

Źródło: Błogosławmy Panu 1891

Jezu najsłodszy, uwielbiam jak najmocniej Przenajświętsze Imię Twoje, przed którym niebieskie, ziemskie i piekielne kolano upada; uczcić i ukochać je pragnę jak największym serca mego uwielbieniem i jak najwyższą miłością. Spraw, o Boże, aby to Imię łaski i zbawienia ustawicznie w duszy mojej panowało; a niech mi będzie tarczą od wszelkich nieprzyjaciół i hasłem, wiodącym do Chwały Niebieskiej.

Błagam Cię pokornie, Zbawicielu mój, racz przez Obrzezanie Twoje i Krew Twoją za mnie przelaną, zmyć najłaskawiej grzechy moje, w jakie kiedykolwiek, a osobliwie w tym skończonym roku wpadłem.

Dziękuję Ci, Panie mój, za wszelkie w nim okazane nade mną Łaski Twoje, oraz za wszelkie przeciwności, którymi mnie dla poprawy i zbawienia mego nawiedzać raczyłeś, a proszę, abym ten rok nowy zaczęty mógł (mogła) przepędzić w jak największym nabożeństwie i w zupełnej wierności przykazaniom Twoim i Twego Kościoła.

Z ufnością i wdzięcznością oddaję się, Jezu Najsłodszy! wszelkim rozporządzeniom Woli Twojej; chcę wszystko pokornym sercem przyjąć, cokolwiek Ci się podoba zesłać na mnie. Ty sam, o Panie, sprawuj serce moje a uczyń litościwie, abym ten rok nowy obrócił(a) na chwałę i zbawienie duszy mojej. Na winy nasze nie pomnąc, racz błogosławić, Boże mnie i wszystkim moim błogosławieństwem Ojca Łaskawości, Miłosierdzia pełnego, przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana naszego. Amen.

Oto w Przenajświętsze Ręce Twoje, o Boże Wszechmocny, polecam losy nasze, bądź nam miłościw, o Panie! Racz być miłosiernym Sędzią i tym z pośród nas, dla których Rok ten będzie ostatnim rokiem życia; znasz winy ich i przyjmij dusze na Łono Wiekuistej Chwały. Przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana naszego. Amen.

Modlitwa Kościoła Świętego.

Boże, Któryś przez Macierzyństwo Panieńskie Błogosławionej Maryi Panny narodowi ludzkiemu zbawienie wieczne zgotował: spraw, abyśmy doznali, jak skuteczna jest przyczyna tejże za nami, przez którą otrzymaliśmy Dawcę żywota, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa z rozmyślaniem na Nowy Rok w Święto Obrzezania Pana Jezusa

Źródło: Serdeczne modły czyli Nabożeństwo dla prawowiernych katolików 1874

Najmiłościwszy Jezu, z niepokalanej Panny narodzony, Ty poddałeś się prawu starego zakonu i jako grzeszne dziecię dopuściłeś się spełnić obrządek Obrzezania na Sobie! Przez to Twoje posłuszeństwo, proszę Cię, najłaskawszy Odkupicielu, zniszcz i wszystko w mej duszy, co się Tobie nie podoba, abym myślą, słowem i czynem tylko Twojej Woli dopełniał. Myśli moje Tobie poświęcam, — usta moje niech głoszą prawo Twoje — a uczynki moje niech się dzieją według Woli Twojej Świętej. Rzeknij, o Panie: „Niech się stanie światło!“ abym w tym zaczynającym się roku oglądał światło a strzegł się ciemności!

O Boże mój, Ty słowo przedwieczne, Słowo przez które wszystko, a bez którego nic się nie stało: ach! o jak często w licznych godzinach starego roku zapomniałem o Tobie, tak, iż ociemniałem, ponieważ chodziłem bez Ciebie, Ty zaś jeden światłością świata jesteś; a jak ciężko też bywałem ciężko zraniony, gdy Ciebie opuściłem, bo Ty Jeden tylko jesteś prawdziwym uleczeniem naszym. Biada mnie nędznemu, który tak często ulegałem omamieniu, gdy byłem bez Ciebie, który Prawdą jesteś! Biada mnie nędznemu który tak często błądziłem, gdy byłem bez Ciebie, który drogą jesteś! Biada mnie nędznemu, który tak często byłem umarły, gdy byłem bez Ciebie, który drogą jesteś! Biada mnie nędznemu, który tak często byłem umarły, gdy byłem bez Ciebie, który sam jeden życiem jesteś!

O Panie! Ty Słowo! o Boże, Ty Słowo: Ty światłości, przez którą światłość była stworzoną. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, w którym nie masz żadnej ciemności, żadnego manowca, żadnego kłamstwa i żadnej śmierci. Ty jesteś światłością, bez której są tylko ciemności: jesteś drogą, bez której są tylko manowce; jesteś prawdą, bez której są tylko kłamstwa; jesteś życiem, bez którego jest śmierć!

Rzeknij, Panie! Niech się sianie światło, abym w tym nowym roku oglądał światło, a strzegł się ciemności; abym widział drogę, a unikał manowców; abym szukał prawdy, a strzegł się zwodniczego kłamstwa; abym oglądał życie, a ustrzegł się śmierci. — Objaw się we mnie, o Panie, moja światłości, moje oświecenie i zbawienie moje, którego zachować się pragnę! Objaw się we mnie, tak, objaw się we mnie, w Twoim zaślepionym, który siedzę w ciemnościach i cieniach śmierci, i prowadź stopy moje ścieżkami pokoju, którymi bym do cudownego pomieszkania Twego, do Domu Bożego, wśród głośnej radości i wyznania Ciebie! przyszedł! Amen.

 

 

Modlitwa do Boskiego Dzieciątka Jezus na Nowy Rok

Źródło: Maryo, Niepokalanie Poczęta módl się za nami 1904

O Jezu, Dzieciątko Boskie! przychodzisz na tę biedną ziemię, pełną najrozmaitszych dolegliwości; przychodzisz do ludzi ginących w odmęcie grzechowym, abyś ratował i na drogę bezpieczną wprowadził. Przybierasz Imię Jezus, słodsze nad miód i milsze nad wszystkie rozkosze… Imię pokoju i miłości, zwycięstwa i chwały. Imię mocne, na którego wspomnienie pierzcha bojaźń i pokrzepia się nadzieja, uciszają się namiętności, a zasadzki duchów ciemności wniwecz się obracają.

W smutku jesteś — powiada Święty Bernard, niechże Jezus przyjdzie do serca twego, a z serca niech wymknie na usta twoje, bo skoro wnijdzie światłość tego Imienia, wnet pierzchną mgły i wróci pogoda”. Nędzny jestem wprawdzie, z cnót i dobrych uczynków ogołocony, nie śmiem podnieść oczu ku Tobie, pragnę, a lękam się uczynić nowe przyrzeczenie służenia Ci wiernie w tym roku bom już tyle razy słowa me dotrzymał, i zdradzałem Cię jak Judasz. Znam ułomność moją i skłonność do grzechu, jednak ośmielam się. mój Drogi Jezu? pocieszać się błogą nadzieją, że z Twego najsłodszego Imienia popłyną dzisiaj i dla mnie obfite błogosławieństwa i do zbawienia potrzebne Łaski; że krople Najświętszej Krwi, dziś wylanej przez Ciebie, obmyją biedną duszę moją i nowych sił jej dodadzą. Dziś, mój Jezu, rozpoczynając Rok Nowy, poświęcam się Twemu Boskiemu Sercu, przyrzekam przez wszystkie dni tego roku dla wynagrodzenia sprzeniewierzeń, krzywd i zniewag, jakich się względem Ciebie dopuściłem, czynić pokutę, i ćwiczyć się w cnotach miłych Tobie. Widzisz, mój Boski Zbawicielu, jak się rozkrzewiły w mym sercu różne wady. i niegodziwe nałogi, widzisz, że jestem skłonny do wszystkich grzechów, do zabaw i uciech światowych, do marnych i zwodniczych bogactw. Widzisz, że jestem niedbały w pełnieniu obowiązków moich, że tylko dni pomyślnych pragnę, a przed cierpieniami uciekam. O Jezu, Dzieciątko Najświętsze, niech się wzruszą wnętrzności Miłosierdzia Twego na widok ubóstwa i nędzy mej duszy, dla zbawienia której wylewasz dzisiaj pierwsze krople Krwi Przenajdroższej. Zaradź mojej biedzie, zgładź nieprawości i wykorzeń chwasty z serca, pragnącego się podobać sercu Twemu. Niech ono czyni ze mną, co się jemu podoba, co zmierza do chwały Bożej i zbawienia mojego. Poświęcam Ci serce, duszę, rozum, pamięć, wolę i pragnę zgadzać się z Wolą Twoją, i przyjmować ochotnie, cokolwiek na mnie ześlesz. Oddaję Ci, Jezu, radości i uciechy moje, pomyślność i dostatki, zdrowie i życie, całą rodzinę moją i wszystko co mam i czym jestem. Tyś mi Ojcem i Zbawicielem, czegóż się ulęknę. Czyliż się zawiodę na Twym ukochanym i miłosiernym sercu? Wiem, że mi nie dasz cięższego krzyża nad ten, który udźwignąć potrafię. Wiem. że jako najczulszy Ojciec i najlitościwszy Zbawiciel wesprzesz mnie potęgą swej ręki i otoczysz Opieką Swego Serca, wiem, że mnie drogą zbawienia poprowadzisz. Kiedy upadnę, Ty mnie podniesiesz, kiedy zapłaczę, Ty mi łzy otrzesz, a kiedy mnie wszyscy opuszczą i zginąć mi każą. Ty mnie do siebie przytulisz. Do Ciebie więc serce podnosząc, jako do Boga i Zbawiciela błagam Cię pokornie, racz przyjąć tę ofiarę, którą Ci dzisiaj z mojej istoty składam, bo czynię ją szczerze i serdecznie, nie tylko na ten rok, ale na wszystkie lata, jakie mi jeszcze pozwolisz przeżyć na ziemi. O Jezu! od wschodu słońca aż do zachodu niech będzie błogosławione Imię Twoje, odtąd, aż na wieki; niechaj w tym Imieniu znajdą zbawienie wszyscy ludzie — a w Twym sercu niech znajdą ucieczkę i bezpieczne schronienie we wszystkich potrzebach. Amen.

 

 

Affekty na dzień Nowego Roku.

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

 1. Przystępuję do Ciebie, o Boże w Trójcy Świętej Jedyny, do Ciebie, Panie mój Ukrzyżowany, do Ciebie Boga-Rodzicielko Panno, i żebrzę u Was, abyście pobłogosławili Roku temu, abyście pobłogosławili mnie, całemu światu rozumnemu i nierozumnemu.
 2. Ja rzekłe(a)m: Panie, teraz zacząłem(ęłam), większą niż przedtem gorącością, służyć Ci będę za Łaską Twoją.
 3. Przysięgam i stanowię, chować Sądy Sprawiedliwości Twojej; i jeżeli cokolwiek przeciwko temu wykroczę, rozumiej Panie, że mi się to nie chcącemu(ej) przydało.
 4. Stanowię, Panie, że za Łaską Twoją, żyć pragnę, jako człowiek drugiego świata, i jako ten, który tego roku umrzeć ma.
 5. Obieram sobie tych za Patronów, których przeszłego roku miałe(a)m, aby mi byli Opiekunami w pociechach, w utrapieniach, w sprawach moich.
 6. Pragnę dziś przed północą, z Tobą myślą się złączyć, Panie mój; abym tak i Stary Rok w nabożeństwie skończył(a), i Nowy zaczął(ęła).
 7. Ofiaruję Tobie, Panie, uprzedzając wszystkie dobre, czyjekolwiek uczynki, które się tego Roku dziać będą. Ofiaruję Ci wszystkie Msze Święte i śluby, i wszystkie wszystkich sług umartwienia, i jeżeli, które będą tego roku męczeństwa.
 8. Ponawiam, Panie, wszystkie śluby moje, którem Ci kiedykolwiek uczynił(a).
 9. Na znak tego, że Cię miłuję, Panie mój, pragnę przytomną myślą łączyć się nieustannie z Tobą, na znak tego, że miłuję Pana Jezusa Ukrzyżowanego, pragnę jak największą przy Łasce Boskiej, mieć ochotę do krzyżów i utrapienia, jakoby i do tego Pomocy Boskiej, do wesołego znoszenia wzywam; że miłuję Boga-Rodzicielkę Pannę, pragnę tego Roku, jako Artykuł Wiary podaje Kościół, (co podoba się Panu Bogu) wyznać, że jest Niepokalanie Poczęta; na znak tego, że miłuję bliźnich moich, czynię ich panami honoru i sławy mojej.
 10. O Panie! Rok Ci to następuje, w który ja będę potrzebował(a) wiele Pomocy Twojej, nie mijajże mnie, Panie, z nimi, posil mnie miłościwie.
 11. Proszę Cię szczególnie, Panie, za tych, co jeszcze nigdy śmiertelnie nie zgrzeszyli, abyś ich, Panie, w Łasce Twojej, i na ten Rok umocnił. Proszę Cię i za tych, co się tego Roku nawrócić mają, chciej ich, Panie, przyłączyć do Siebie.
 12. Mocno to, Panie, za Łaską Twoją pojmować chcę: Bóg przed wieki postanowił, abym żył(a), abym w Kościele Jego Wojującym zostawał(a)! a na cóż?
 13. Stanowię za Pomocą Twoją, Panie, tego występku N. szczególniej się strzec, a w cnocie N., za Łaską Twoją ćwiczyć się. Amen.

 

 

Różne modlitwy w dzień Nowego Roku

Źródło: Arka pociechy 1880r.

Prowadź mnie także, o Panie, i w tym roku nowym Opatrznością Twoją, broń mnie Prawicą Twoją, kieruj mnie Duchem Twoim, nauczaj mnie potęgą Słowa Twojego, prowadź mnie wedle Przykazań Twoich, wzbogacaj mnie darami Swoimi, i karz mnie ręką Miłosierdzia Twojego. Dopomóż, aby zły nieprzyjaciel, świat i ciało moje nic złego ze mną nie uczyniły. Duch tego świata niech dalekim ode mnie będzie! Ty Sam panuj nade mną, Ty mi Sam rozkazuj, Ty Sam zachowaj duszę moją! Ty Sam bądź światłem rozumu mojego, i zadowoleniem pragnień moich! Ciebie pragnę Samego, Ciebie Samego szukam, do Ciebie Samego oddycha dusza moja! O! ożywiaj mnie łaską Twoją, Panie i Boże mój, abym na przyszłość o niczym innym nie myślał(a), do czego innego się nie skłaniał(a), niczego więcej nie pragnął (pragnęła), jak tylko Kólestwa Twojego. Do tego celu niech wszystkie moje sprawy zmierzają, i całe życie moje do niego skierowanym będzie, boś Ty Sam prawdziwie dobrym, Ty Sam pięknym, Ty Sam miłości godnym. Tak panuj Ty we mnie! Ty Sam kieruj – prowadź mnie bez ograniczenia, i dopomóż do wypełnienia Woli Twojej. W Tobie Samy dusza moja niech odpocznie. O! kieruję do Ciebie kroki moje, do mego ostatniego celu i Królestwa Twego, w którym wszystkie Święte Dusze odpoczywają, kosztując szczęścia Twego na wieki. Amen.

***

Źródło: Boże bądź miłościw 1891

Z żalem i przestrachem staję przed Obliczem Twoim, o Panie! w tym dniu rozpoczynającym Rok Nowy. Czuję ilem Ci winien(na) wdzięczności, żeś mi go dożyć dozwolił, i jak mało na to zasłużyłem(am). Przebiegając myślą cały bieg minionego roku, przekonuję się z żalem, że nie umiałem(am) korzystać z licznych dobrodziejstw jakimi mnie w nim obdarzyć raczyłeś, że nic prawie dla zbawienia mej duszy nie uczyniłem(am). Od iluż to nieszczęść zachowałeś mnie, Panie, jak często myśli moje kierowałeś ku dobremu, a jakże rzadko dałem(am) się prowadzić Twemu natchnieniu, jak ozięble przyjmowałem(am) Twe dobrodziejstwa. Wszystkie myśli i pragnienia, wszystkie starania i zamiary moje, zmierzały najczęściej do osiągnięcia dóbr tego świata; a zaledwie czasem duszę moją wznieść do Ciebie zdołałem(am) i obudzić w niej pragnienie pozyskania wiecznego dobra. O Panie! Ojcze Miłosierdzia, zmiłuj się nade mną! oświeć mój umysł i utwierdź w mocnym postanowieniu poprawy. Spraw, abym od dnia dzisiejszego zmienił(a) moje postępowanie. Niech głównym celem życia mego będzie chęć podobania się Tobie, oddal ode mnie wszystko co by mnie od tego odwieść mogło, dodawaj siły do wytrwania w dobrym, umacniaj w przeciwności, i chroń od szemrania przeciwko Świętej Woli Twojej. Pozwól, abym z każdym dniem doskonalił(a) się w cnocie, z wdzięcznością przyjmował(a) Dobrodziejstwa Twoje, z pokorą i poddaniem znosił(a) troski i krzyże jakie na mnie zesłać zechcesz, abym tym sposobem okazał(a) wdzięczność i miłość moją ku Tobie, a jeśli dożyję jeszcze podobnej chwili, spokojnie i z radością spojrzeć mógł (mogła) na rok miniony. Ty Sam, o Panie! panuj i kieruj sercem i myślą moją, i dozwól łaskawie, abym ten Nowy Rok obrócił(a) na chwałę Twoją i zbawienie duszy mojej. O Panie! nie pamiętaj na winy nasze, i nie oddawaj nam według nieprawości naszych, ale według niezmierzonego Miłosierdzia Twego, błogosław mnie i wszystkim, których kocham, błogosławieństwem Ojca pełnego Łaskawości i Miłosierdzia: błagam Cię przez Mękę i Śmierć Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

***

Źródło: Anioł Stróż chrześcianina 1901

Boże w Trójcy Świętej Jedyny! oto znowu za Łaską Twoją rozpoczynamy Rok Nowy, a z nim razem nowe prace, nowe przykrości, a także nowe uciechy i nadzieje nasze. Rok przeszły zabrał z sobą wszystko, co było w nim złego i dobrego; wszystko minęło, jak on przeminął i nie zostało po nim nic tak, jak nie zostanie po nas, kiedy nas do Siebie powołasz. Czegóż więc po nim żałować, łub czym się cieszyć na przyszłość? Dni ludzkie zawsze muszą być przeplatane radością i smutkiem, goryczą i pociechą, grzechami i cnotą! Więc stając dziś przed Tobą, o co Cię mam błagać, mój Boże? Czego pragnąć, kiedy sam(a) nie wiem, co dla mnie jest dobrem i potrzebnym; czego się trwożyć, kiedy nie wiem, co mi ześlesz, o Panie! Najlepiej bez wątpienia zdać się na Twoją Świętą Wolę i z Twojej Ojcowskiej Ręki czekać wszystkiego, co serce pragnie, czego dusza pożąda i łaknie, a co nam tylko od Ciebie przyjść może. Ty jesteś najlepszym i najtroskliwszym Ojcem; Ty Sam o naszych potrzebach pamiętać będziesz. Ty nie dopuścisz tego, o Panie, ażeby dzieci, ufające Tobie, zawiedzione zostały w swej wierze. Więc z pierwszym dniem tego roku ja tylko chwalę Ciebie, Panie; ja Ciebie czczę i uwielbiam całą mocą słabej duszy mojej; ja Ci przynoszę hołd wdzięczności i miłości mojej; polecam Ci życie i śmierć moją, wszystkie życzenia i nadzieje moje, wszystkie troski i udręczenia moje. Składam Ci wyznanie popełnionych grzechów; proszę Cię, ażebyś mi je przebaczył; ażebyś mi dodał sił do nie obrażania Cię więcej; ażebyś mnie i wszystkich moich coraz więcej i więcej ku Sobie pociągał. Polecam Ci nasze prace, ażebyś im w ciągu tego roku błogosławić raczył; nasze pola i ziemię, ażeby nam dostarczyły chleba, którym byśmy się i z uboższymi podzielić mogli; nasze zdrowie i życie, ażeby na służbę Twoją obrócone były. Polecam Ci rodziców, rodzeństwo, męża, dzieci, dobroczyńców i przyjaciół moich i proszę, racz im na duszy i na ciele błogosławić i Opieką Twoją od wszystkiego złego zachować. Polecam Ci, Boże, wszystkich nieszczęśliwych, chorych, w niedostatku i nędzy żyjących, i błagam dla nich Miłosierdzia Twojego. Pociesz ich, Panie, zaradź ich nędzy, uzdrów ich choroby i ześlij nam ducha jedności, zgody i wzajemnej miłości. Niech Cię wszyscy czcimy, wszyscy chwalimy i po tym życiu doczesnym do żywota wiecznego doprowadzeni będziemy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

***

Źródło: Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Panie Boże wszechmogący i litościwy, któryś mnie w życiu zachować raczył do zaczynającego się dzisiaj nowego roku; od czegóż w ten pierwszy dzień mam zacząć moje nabożeństwo? Ach! już to nie pierwszy i nie dziesiąty raz przez Ciebie w życiu moim ten dzień nowego roku zaczynam, a jakże mi te przechodziły i kończyły się lata? O! Dobroci Boska! o niewdzięczności moja! Nie było w życiu mym roku, miesiąca, ani dnia, którego byś mnie Panie nie obdarzył dobrodziejstwami Twoimi, a byłże taki rok, miesiąc, albo dzień jeden, w którym by mi się nie trafiło obrażać Cię grzechami?… Ach! Panie i Boże mój! gdy przez tak długi czas w grzechach mię cierpisz i łask mi swoich nie odmawiasz, więc mam nadzieję, iż jeszcze pragniesz ode mnie pokuty za złości moje i wdzięczności za Twoje dobrodziejstw a. Otóż rozpamiętując sobie w gorzkości duszy mojej, wszystkie przeszłe lata moje, przy zaczęciu nowego roku, żałuję serdecznie za wszystkie, by też najmniejsze grzechy moje; przepraszam Cię za nie przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela mojego, i szczerze postanowienie czynię, z nich się odtąd poprawić, za pomocą łask Twoich świętych. A chociaż to łaski wiele razy zaniedbywane i pogardzone, a dobrodziejstwa Twe, o Boże! nawet ku złemu obracane byw ały; dziękuję Ci jednak, jako najpokorniej mogę, przepraszając za złe ich używanie. Niechajże ta złość czy gnuśność moja nie odraża Cię, Panie, od udzielenia mi łask i dobrodziejstw Twoich. Spojrzyj Ojcze Niebieski! na wylaną dziś przy obrzezaniu krew Syna Twojego, przez którą Cię upraszam z mocną w Tobie ufnością, abyś mi ten rok, od początku aż do końca, darami pobłogosławił. A ja z mojej strony przyrzekam wierniej niż w przeszłych latach służyć Ci, a ta służba moja niech będzie wspieraną Twym Błogosławieństwem i nieustanną Pomocą. Amen.

***

Źródło: Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Daj Wszechmogący Boże! aby początek tego roku był początkiem należytej wierności mojej w służbie Twojej; abym Ci się oddał(a) zupełnie przez akt serdecznej miłości i dozgonnego posłuszeństwa. Ach! przebacz, Panie! czy to niewiadomości, czy przyszłej nieuwadze mojej, dopomóż mi od dzisiejszego dnia przynajmniej nagradzać stracone czasy w grzechach zmarnowany, i pożytkować z chwil następujących. Wzbudź we mnie żal skuteczny za grzechy przeszłe i wystrzeganie się przeszłych wykroczeń. Wzmocnij mnie Łaską Twoją, a ja z mojej strony do wszystkiego dobrego przykładać się stanowię i tak o Chwałę Twoją Boską, jako też o zbawienie duszy mojej usilniej starać się obiecuję. Amen.

***

Źródło: Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Boże nieograniczonego Miłosierdzia, kiedy mi ustawać przyjdzie w dobrych postanowieniach moich, wspomagajże mnie Łaską Twoją Świętą, aby w tym niedbalstwie, albo co gorsza, w śmiertelnym grzechu, śmierć mnie w tym roku nie zaskoczyła. O jak wielu dziś ze mną rok nowy zaczynają, a ilu z nich do końca go nie dożyją! O jak nie mało ludzi w minionym roku umarło w młodszym wieku i lepszym ode mnie zdrowiu. Ty jednak Panie! z Łaski Swej mnie zachowałeś przy życiu. Niechże Ci za to złożę dzięki, nieskończone dzięki, i niech przez poprawę mego życia, przez wzbogacenie się w cnoty chrześcijańskie, przez coraz większą miłość bliźniego, wzmagającą się, stanę się godną Twych Łask, Panie, w tym roku, który pragnę rozpocząć i kończyć w Imieniu Twym Świętym i na Chwałę Twoją w Trójcy Świętej Jedyny Boże. Amen.

***

Źródło: Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Dzięki Ci niech będą o Boże, żeś mi dozwolił szczęśliwie rok stary zakończyć i z rozpoczęciem nowego roku nowych skarbów z nieprzebranej ręki Twojej oczekiwać. Dozwól mi pobożnie i z korzyścią każdą chwilę teraźniejszego roku przepędzić. Ty mi udzielasz tyle rozmaitych dóbr, czyliż nie powinnam rozumnie nad tym się zastanowić, i użycie dobrego, ile można udoskonalić? Wszystkiego, co mi tylko dobroć Twoja dotąd udzielała i dalej udzieli, chcę z wdzięcznością i rozsądkiem używać: wszak to są Twoje dary, mądre tychże użycie jest moją powinnością, oraz najlepszym moim podziękowaniem. Niechaj dalekim ode mnie będzie wszelkie nieumiarkowanie, albowiem nieumiarkowany człowiek jest pod każdym względem największym swoim nieprzyjacielem. Mocno stanowię przestawać na tym, co mi Dobroć Twoja, o Boże ! Ojcze nasz! udzielić raczyła. Nie chcę zajrzeć możniejszym, być hardą w postępowaniu z niższymi, nie chcę zbytecznymi życzeniami spokojności mej niszczyć, życia mego goryczą zaprawiać, i dni moich skracać. Tego coś mi udzielił, nie chcę jako dziki odludek samotnie używać, ale pospołu dzielić je ze współbraćmi moimi i czynić ich uczestnikami błogosławieństwa mnie udzielonego, i w miarę dostatku mojego opatrywać ich w potrzebach, i w Twoją Opatrzność ufać postanawiam. Nie rozsądne i namiętne przywiązanie do bogactw, mną od dnia dzisiejszego powodować nie będzie; ale powinność, staranie się o dobro poczciwych bliźnich moich, będzie moim najmilszym obowiązkiem, oraz celem prac i powołania mego. Sprawiedliwość, życzliwość i wszelkie cnoty w społeczeństwie, niech mnie zalecają. Strzeż mnie Boże, żebym w tym roku kogo nie zasmuciła, nie oszukała, łub nie stała się przyczyną nieszczęścia czyjego. Boże! pobłogosław te chrześcijańskie przedsięwzięcia, z którym i pierwszy dzień nowego roku zacząć pragnę, i dozwól, żeby one przewodniczyły czynnościom moim, i żeby mię do lepszego użycia chwil życia mojego prowadziły. Amen.

***

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. II 1897

Panie Boże, Ojcze niebieski, Ojcze miłosierdzia, Boże wszelkiej pociechy, dziękujemy Ci, żeś nas od kolebki tak cudownie utrzymał, aż do tego roku od niejednego niebezpieczeństwa zachował; prosimy Cię na Syna Twego ukochanego i Krew Jego Święta, która w Swym Obrzezaniu dziś wylał, odpuścić nam wszystkie nasze winy, ktorych żeśmy się dopuścili w roku ubiegłym przeciw Woli Twej i przez które ściągnęliśmy na siebie Twa niełaskę i gniew. Ach, uchroń nas w tym roku jeszcze i po wszystkie czasy przed wszystkimi grzechami i przed wszelkim nieszczęściem ciała i duszy. Pomnóż i wzmocnij w nas wiarę, nadzieję i miłość. Spraw, ażebyśmy od dnia dzisiejszego aż do końca życia chętnie Ci poświęcali wszystkie nasze zmysły, słowa, myśli i uczynki i stosowali je wedle Woli Twojej i ażebyśmy koniec życia dokonali w prawdziwej, Świętej Rzymsko-Katolickiej Wierze, a potem wraz z Tobą w Królestwie Twym nieustający, pełen radości rok nowy mieli. Amen.

***

Źródło: Nabożenstwo codzienne 1857

Jezu najsłodszy, rzeczą i Imieniem Zbawicielu dusz naszych, czczę to Najświętsze Imię Twoje, Jezu, i z niebieskim, ziemskim i piekielnym kolanem upadam na swoje, i czczę Go jako najwyższym honorem, na jaki się afekt mój lichy zdobyć może, osadź Boże Wcielony w sercu i w pamięci to zbawienne i kochane Imię Twoje wszelkiemu złemu i piekłu samemu straszne. Niech się tą tarczą obronię od natarczywych nieprzyjaciół duszy mojej i pod tym hasłem do chwały niebieskiej przypuszczony będę. Tak uszanowawszy Imię Twoje święte Zbawicielu mój, żebrzę od Ciebie pokornie, racz krwią Twoją, którą pierwszy raz dziś za mnie rozlewasz przy Obrzezaniu Twoim, zmyć wszystkie grzechy przeszłego roku mego, i owszem wszystkiego wieku. Ja sam łzami oblewam wszystkie momenta jego, z tym się oświadczając, żebym rad z powrotem cofnął przeszły czas na obrazie, nie na chwale Twojej ani na dobrych uczynkach przepędzony. Przy tym dziękuję Ci serdecznie, Boże mój, za łaski i innym przeszłego roku dane, za uchowanie od nagłej śmierci, od wszego złego. Ażebym teraźniejszy nowy zaczęty rok zbawiennie przepędził wszystkie jego miesiące, tygodnie, dni, godziny, kwadranse, minuty, pragnę i obiecuję na Chwałę Twoją Świętą stracić. Niech najmniejszy roku tego moment, będzie Twoim Panie Boże, którego jest wszystko, dziś tedy czynię intencją na cały bieg roku zaczynającego się, cokolwiek w nim myśleć, mówić, czynić i cierpieć będę, cokolwiek mi złego i szczęśliwego się trafi, wszystko to Tobie Stwórco, Panie i Zbawicielu mój, ofiaruję i poświęcam, samego siebie z duszą i z ciałem i ze wszystkim oddaję i na Wolę Rozrządzenia i Opatrzności Twojej się zdaję. Na koniec proszę Cię Panie niech się odnowię na duszy przy tym nowym lecie, niech mi to całe lato będzie latem miłościwym i zbawiennym. Amen.

***

Źródło: Nowa książka do nabożeństwa dla Polek 1842

Skończył się ten rok stary, świadek tylu trudów, trosk, radości, cnót i błędów. — Upłynął bez powrotu, i znowu o krok bliżej wieczności jesteśmy. — Bliżej czasem, ale czy też i bliżej duszą? — Czyśmy też pomyśleli niekiedy, że każda chwila ściśle jest dla nas odmierzoną, że Bóg który włosy na głowie naszej policzył, wie równie o każdej życia godzinie, widzi jej użycie, i kiedyś ścisłego z nich rachunku domagać się będzie. — O! ileż, ileż dni przeszło bez użytku! Dopiero z początkiem roku spoglądamy nań jak podróżny na drogowskaz, i przypominamy sobie cel ziemskiej pielgrzymki naszej, i z spuszczonym wzrokiem, z zawstydzonym obliczem wyznajemy: żeśmy dotąd nieużytecznymi tylko byli sługami. — Tak, Panie! ze wstydem i pokorą wyznaję wszystkie przeszłe przewinienia moje, przypominam je sobie z szczerym i prawdziwym żalem, ale ufny(a) w Miłosierdzie Twoje bez rozpaczy w przyszłość spoglądam. — Zaczął się rok nowy! nowe uczucie wstąpiło w moje serce; dobre zamiary powstają w mej duszy, pragnę odzyskać, a przynajmniej nagrodzić sobie choć w części czas marnie stracony.

Tobie, o Panie! poświęcam pierwsze chwile tego roku, który mi Łaska Twoja oglądać pozwoliła, i pierwsze moje w nim postanowienia. Tobie bowiem należy się pierwiastek każdego Daru, który z Rąk Twoich odbieramy. — Błogosław, Panie! wszystkie przedsięwzięcia moje, szczegolniej zaś te, które ku zbawieniu mojemu zmierzają, użycz mi Łaski i wsparcia Twego, by nie minęły bez owocu jak wiele innych w mym życiu. — Pozwól mi, Panie, iść w tym roku nieprzerwanie za Głosem Twoim, i nie spuszczać z oka sprawy życia wiecznego. — Niechaj mi zawsze stoi w pamięci ta prawda , że Ty o Dobry Boże, który mnie teraz jak Ojciec wzywasz do Siebie, wkrótce jako surowy i niewzruszony Sędzia sprawy moje sądzić będziesz. — Ojcze! pomnóż siły moje, abym nie ustawał(a) w drodze, którą mi wyznaczyłeś, postępuj przede mną jako wierny Przewodnik, abym gdy wybije ostatnia godzina moja, mógł (mogła) bez trwogi spojrzeć na tę wieczność, gdzie nie lata, dni, godziny, ale uczynki i wiara znaczyć będą przeszłość moją, i o przyszłości nieskończonej stanowić. Amen.

***

Źródło: Katolik w modlitwie Opole 1882

Wszechmogący Wieczny Boże, cały rok z mojego życia przeminął znowu; wiele z tego mam do pożałowania! O gdybym przecię tego kosztownego czasu był więcej użył na cześć Twoją! Tak zaś przebacz mi o Boże! dla Jezusa wszystko co uczyniłem i wesprzyj mnie, abym w nowym roku nic nie myślał, pożądał, mówił, czynił, jak tylko w Imienia Jezusa, Twego Jednorodzonego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki. Amen.

***

Źródło: Bądź wola Twoja obszerny zbiór nabożeństw i pieśni 1927

Niech będzie pochwalone Imię Jezusowe! W Imię Twoje Najświętsze, o Jezu, zaczynam rok nowy. Każdy dzień i godzinę każdą roku tego już najpierw poświęcam na cześć i na chwałę Twoją. Pragnę szczerze pełnić zawsze Wolę Twoją Najświętszą — unikać grzechu, a czynić dobrze. Pobłogosław, o Jezu, moich rodziców i przełożonych duchownych i świeckich, moich dobroczyńców, jako też wszystkich, za których modlić się powinienem. Pobłogosław Ojczyźnie miłej, aby ten rok był dla nas szczęśliwy dla czasu i wieczności. Amen.

***

Źródło: Bóg moją miłością zbiór nabożeństw i pieśni na wszystkie 1936

Boże w Trójcy Świętej Jedyny! oto znowu za Łaską Twoją rozpoczynamy Rok Nowy, a z nim razem nowe prace, nowe kłopoty, a także nowe uciechy i nadzieje nasze. My nie możemy wiedzieć, jaki on dla nas będzie, — to jest tajemnicą. Ty zaś, o Boże! znasz ją dobrze. Ty, wielki Boże, wiesz co się z nami stanie, bo Ty przenikasz wszystkie serca. Ty Boże, jesteś dobrym, miłosiernym i łaskawym, racz strzec mnie od wszystkiego złego.

Dozwól mi, o Boże, przepędzić Rok Nowy w szczęściu, które rodzi cnota; daj rodzicom, krewnym, przyjaciołom i wszystkim bliźnim moim, żeby i oni z drogi cnoty nie zbaczali, abyśmy kiedyś wszyscy razem chwalić Cię mogli przez wszystkie wieki. Amen.

***

Źródło: Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

O Najdroższy Zbawicielu mej duszy, Jezu Chryste! z głębi serca mego pozdrawiam Cię na początku roku tego. Pragnę z całego serca, aby, jako Cię Aniołowie i Święci w niebie czczą, chwalą i uwielbiają, także i wszyscy ludzie na ziemi przez ten rok cały Ciebie czcili, chwalili i wielbili i aby Cię nikt nie obraził żadnym grzechem. Jako dar noworoczny przynoszę Ci, o Panie, serce moje w ofierze, to co najlepszego posiadam; przyjmij to biedne, nędzne i grzeszne serce, choć żadną cnotą nieozdobione, to jednak napełnione gorącem pragnieniem i mocnym postanowieniem służenia Ci wiernie przez cały ten rok dziś rozpoczęty. To biedne serce moje zjednoczone z Twym Sercem Najświętszym oddaję Ci w ofierze na własność, ażebyś przez ten rok cały rządził nim według Twej woli. A równocześnie z mym sercem ofiaruję Ci wszystkie siły i poruszenia mej duszy i mego ciała, wszystkie myśli, słowa i uczynki moje, wszystkie zabiegi i troski moje, pokusy i cierpienia, w ogóle wszystko, cokolwiek w tym roku czynić, cierpieć, pragnąć i pożądać będę; to wszystko łączę z zasługami Twymi i Wszystkich Świętych Twoich i ofiaruję Ci przez Najsłodsze Serce Twoje na chwałę nieustanną i na zbawienny pożytek wszystkim wiernym tak żyjącym jak i zmarłym. Racz przeto, o Najdobrotliwszy Jezu, przyjąć łaskawie tę ofiarę moją i racz udzielić mi Twej Łaski, abym ten rok przeżył(a) szczęśliwie i pożytecznie, abym unikał(a) grzechu i okazji do niego, abym pomnażał (a) się w cnotach i zasługach, a gdyby to miał być rok ostatni mego życia, abym w Twej łasce zeszedł(ła) z tego świata szczęśliwie. Amen.

Teraz odmów Litanię o Najsłodszym Imieniu Jezus, ponieważ w dniu dzisiejszym Dzieciątku Bożemu nadano to Imię Najświętsze.

Odmów także „Przymierze z Bogiem“.

Przymierze z Bogiem. (przez Św. Gertrudę).

Boże wszechmogący! z miłości ku Tobie i z pragnienia, abym Cię mógł (a) przez ten dzień cały bez przerwy chwalić i wielbić, zawieram w obliczu całego nieba to przymierze, że od tej chwili, aż do jutra rana, a nawet przez wszystkie dni życia niego, wszelkie poruszenia serca i członków moich mają być oznakami mej miłości i uwielbienia dla Ciebie i mają mieć to samo znaczenie, co znaczą słowa: „Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów!“ Poświęcam Ci, oddaję i polecam wszystkie te poruszenia serca mego i członków moich i oświadczam, że pragnę i chcę, żeby i przed majestatem Twym Boskim to samo znaczyły, co znaczą bezustanne Cherubinów i Serafinów niebieskie pienia. Proszę Cię pokornie, o mój Boże! racz te pragnienia moje łaskawie przyjąć i potwierdzić. Amen.

Dłuższe przymierze z Bogiem (na niedzielę lub na pierwszy dzień miesiąca).

O Panie Boże i Stwórco mój! Ty znasz pragnienie moje i wzdychanie moje nie jest przed Tobą zakryte; ale ponieważ teraźniejszego życia potrzeby często myśl moją odwracają od Ciebie, dlatego czynię dziś z Tobą Bogiem moim to przymierze, które chcę, by przez cały tydzień (miesiąc) między mną a Tobą nienaruszone trwało:
Ilekroć w niebo przez ten tydzień (miesiąc) spojrzę, tyle razy radować się będę z Tobą i chwalić Cię będę dla nieskończonych doskonałości Twoich, żeś jest wszechmogący, mądry, łaskawy i sprawiedliwy.
Ilekroć oko zmrużę albo otworzę, tyle razy wdzięcznie i mile zapatrywać się będę na sprawy, dzieła i uczynki, które Jednorodzony Syn Twój i wszyscy Święci kiedykolwiek na chwałę Twoją uczynili, czynią i czynić będą, których ja też pragnę być uczestnikiem.
Ilekroć odetchnę, tyle razy ofiaruję Tobie żywot najczystszy, Mękę najniewinniejszą i Krew Przenajdroższą Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi i cierpienia wszystkich Świętych Twoich, na cześć i Chwałę Twoją wieczną, i na zbawienie całego rodu ludzkiego, jako też na zadośćuczynienie za grzechy całego świata.
Ilekroć westchnę, tyle razy obrzydzam sobie i wyrzekam się wszystkich grzechów, tak własnych jako i wszystkich ludzi, którymi od początku świata Boski Twój Majestat był obrażany. O radbym tę obrazę własną krwią wynagrodził (a)!
Na koniec, ilekroć ręką poruszę albo nogą stąpię, tyle razy z miłości ku Tobie poddaję się Twej przenajświętszej woli i pragnę, ażebyś mną kierował i rządził teraz i przez wieczność całą, wedle najchwalebniejszego Twego upodobania.
Ażeby to przymierze, które dziś na cały tydzień (miesiąc) wobec Ciebie i z Tobą Bogiem moim zawieram, było stalsze i skuteczniejsze, naznaczam je i pieczętuję piętnami Przenajdroższych Pięciu Ran Twoich i pragnę gorąco, aby potwierdzone i ważne było na zawsze, chociażbym o tym postanowieniu moim miał(a) kiedyś zapomnieć. Amen.

 

Modlitwa na Nowy Rok do Jezusa Odkupiciela.

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

O Jezu, mój Zbawicielu i Odkupicielu, Synu Boga żywego, oto upadam do Stóp Twoich, proszę o przebaczenie i czynię akt wynagrodzenia za wszystkie bluźnierstwa przeciwko Twemu Świętemu Imieniu; za wszystkie zniewagi wyrządzone Tobie w Najświętszym Sakramencie Ołtarza; za wszystkie nieuszanowania względem Twej Najświętszej Matki Niepokalanej; za wszystkie oszczerstwa przeciw Twojej Oblubienicy, Św. Matce Kościołowi Katolickiemu. O Jezu, Któryś rzekł: «Wszystko, o cokolwiek prosić będziecie w Imię moje u Ojca mego, dam wam», prosimy Cię i błagamy za braćmi naszymi, którzy się znajdują w niebezpieczeństwie grzeszenia, abyś ich raczył uchronić od sideł odstępstwa; ratuj tych, którzy się znajdują nad brzegiem przepaści; udziel wszystkim światła i rozpoznania prawdy, odwagi i siły w walce ze złem, wytrwałości w wierze, w miłości czynnej. Oto, Najmiłosierniejszy Jezu, w Imię Twoje prosimy Boga, Twojego Ojca, z Którym żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

1.° Odpust 300 dni raz na dzień.

2.° Odpust zupełny raz na miesiąc.

(Reskr. Sekretaryatu Stanu, 15 lutego i 27 paźdzv 1902. Dekret Św. Kongr. Odp. 13 maja 1903).

 

 

 

 

 © salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *