Ofiarowanie NMP

(21 listopada)

 

 

 

 

Źródło: Ks. Wojciech Szmyd T.J. Odpusty 1930r.; Arndt Augustyn T. J., Odpusty, Kraków, 1890.

W dniu 21 listopada odpust zupełny, zyskuje pod warunkiem Spowiedzi, Komunii Świętej i modlitwy na intencję Ojca Świętego, kto rano odmówi „Witaj Królowo, a wieczorem „Pod Twoją obronę“ (ob. n. 97).

Ponadto:

  • Odpust zupełny, który można pozyskać w kościołach OO. Karmelitów zyskuje pod warunkiem Spowiedzi, Komunii Świętej i nawiedzeniem kościoła.
  • Odpust zupełny, który wszyscy wierni mogą dostąpić w kościołach i publicznych kaplicach OO. Dominikanów pod zwykłymi warunkami.
  • Odpust zupełny, który wszyscy wierni mogą dostąpić w kościołach i publicznych kaplicach OO. Redemptorystów, zyskuje się pod warunkiem Spowiedzi, Komunii Świętej i nawiedzenia kościoła lub publicznej kaplicy OO. Redemptorystów.

PAMIĘTAJ! Po jednej Komunii Świętej można uzyskać wiele odpustów zupełnych. Należy wypełnić za każdym razem przypisane warunki do jego uzyskania.

 

 

 Litania na Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Wianek różany 1853

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, pożądany darze płodności Joachima i Anny, Módl się za nami.

Święta Marya, w kościele ofiarowana Panienko,

Święta Marya, z serdecznym pragnieniem do Służby Bożej zapalona,

Święta Marya, przyjemna ofiaro Trójcy Przenajświętszej,

Święta Marya, żywy kościele Bóstwa,

Święta Marya, prawdziwa Arko, najwyborniejszym złotem Miłości Boskiej ozdobiona,

Święta Marya, drzewo oliwy rodzajne w Domu Bożym zaszczepione,

Święta Marya, czyste zwierciadło i żywe wyobrażenie świątobliwości,

Święta Marya, Furto zamknięta, przez którą Sam Bóg wnijdzie,

Święta Marya, błogosławiona Saro, która prawdziwego Izaaka porodzisz,

Święta Marya, na cały świat sławna Judyto, któraś wyniosłemu Holofernesowi głowę ucięła i wojsko jego rozproszyła.

Święta Marya, roztropna Estero, któraś od śmierci wiecznej wszystek lud uwolniła,

Święta Marya, Niepokalana Bogu wiecznie zaślubiona Panno,

Od wszelkiego złego, Wybaw nas przyczyną Twoją, Panno chwalebna.

Od grzechu wszelkiego,

Od mocy szatańskiej,

Od pokus wszelkich,

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od potępienia wiecznego,

Przez Święte Ofiarowanie Twoje w kościele,

Przez Poślubienie Panieństwa Twojego,

Przez pogardę Twoją światem i wszystką i jego próżnością,

Przez Miłość Twoją, ku Niebu i rzeczom niebieskim,

Przez ustawiczne pragnienie Twoje myślenia o Bogu.

Przez ciągłe widzenie Boskich Tajemnic i doskonałości,

Aby wszystkie duchowne stany, przez Ciebie w prawdziwej niewinności i cnotach zachowane były. My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pani!

Abyś wszystkich w Służbie Boskiej utrzymywała,

Abyś serca nasze, do pragnienia rzeczy niebieskich wzbudziła,

Abyś we wszystkich osobach, zaślubionych Bogu, miłość czystości wznieciła,

Abyśmy od wszystkich światowych pożądliwości, czysto i niepokalani zachowani byli,

Abyśmy wszystką istność naszą Bogu doskonale ofiarować mogli,

Abyśmy z tego padołu płaczu w kościele chwały wiecznej stawić się mogli,

Abyś wszystkich dobrodziejów naszych, żywotem wiecznym udarować raczyła,

Abyś wszystkich wiernych zmarłych dusze do prawdziwej radości przypuścić raczyła,

O Panno chwalebna,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

℣. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: O Panno Najświętsza Maryo, Królowo Panieńska, zwierciadło cnót, przyjemna ofiaro Trójcy Przenajświętszej, najpierwsza Bogu wiecznym Panieństwem zaślubiona, prosimy Cię, przez te osobliwe Dary, abyśmy za Przykładem Twoim, serca nasze od świata zupełnie odwrócili, za wszelkim upodobaniem Boskim doskonale szli, abyśmy zatem w Kościele Chwały Wiecznej stawić się mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, Który z Ojcem i Duchem Świętym w równości Bóstwa, żyje i króluje na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

Ofiarowanie NMP

 

 

Litania do Matki Boskiej od Ofiarowania (II)

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Pani świata całego,

Niebieska Królowo,

Panno, Łaski pełna,

Panno, prześliczna światłości,

Panno, mądra,

Domie Bogu miły,

Matko wszech żyjących,

Nowa Gwiazdo z Jakuba,

Ucieczko chrześcijan,

Wspaniały tronie Salomona,

Tęczo Przymierza Bożego,

Krzaku Mojżesza Boskim ogniem płonący,

Bramo rajska zamkniona,

Świątynio Boga w Trójcy Jedynego,

Raju Aniołów,

Ogrodzie wdzięczności,

Ziemio kapłańska i błogosławiona,

Matko szlachetna,

Królowo gwiazdami uwieńczona,

Panno nad Aniołów czystsza,

Rodzicielko Łaski,

Spokojny porcie tonących,

Palmo cudowna Łaskawości,

Rodzicielko Króla Niebieskiego,

Wspomożycielko walczących o Chwałę Bożą,

Matko Miłosierna ubogich,

Zbawczynio Ciebie wzywających,

Ciebie zatem prosimy, wysłuchaj nas, o Panno Najświętsza,

Spraw, abyśmy Ciebie oglądać mogli w Królestwie Niebieskim,

Raczże nas zawsze bronić od grzechu,

O Litościwa Panno, zlituj się nad nami,

Niech Twoje Miłosierdzie będzie zawsze z nami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Święta Maryo, Matko Boża,

R. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

V. Módlmy się. Racz nam wyjednać u Boga tę Łaskę, o Najświętsza Panno, abyśmy we wszystkim szli za radą i przykładem Twoim, a spełniając ochotnie nie to, co nam, ale co Bogu jest miłe, zasłużyli sobie w Niebie na koronę Chwały.

R. Amen.

 

 

Ofiarowanie NMP

 

 

 

Hymn do Matki Boskiej

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

SŁAWNA dziewictwa Strażnico, — Bez zmazy Bogarodzico! — Bramo rajska, radość w Niebie, — Nadziejo w naszej potrzebie.

Wśród cierni Lilio czysta, — Piękna Gołąbko śnieżysta; — Różdżko, której owoc dany, — Leczy wszystkie świata rany.

Twierdzo, piekłem niezdobyta, — Gwiazdo, świeć nam w burzach świata; — Wiedź nas, o jasności błoga, — Broń od chytrych podejść wroga.

Spędź mgły ciemnej błąd szkodliwy, — Oddał wszelki grzech straszliwy; — W pośród groźnych skał rozbicia, — Chciej torować drogę życia.

Jezu, niech Ci będzie Chwała, — Którego Panna wydała; —Z Ojcem, z Duchem cześć i sława, — Niech na wieki nie ustawa. Amen.

Antyfona do Matki Boskiej I

Źródło: Skarb chrześcijanina albo Zbiór modlitw nabożnych X. P. Skargi 1855

Uwielbionej Panny Maryi, ofiarowanie przenąjdostojniejsze wspominajmy, która i godności męczeńskiej dostąpiła, i doskonałości Panieńskiej nie utraciła, Alleluja.

V. Upodobał Ją Sobie Pan Bóg i nad wszystkie inne wybrał.

R. W Przybytku Świętym Swoim mieszkanie Jej dał.

V. Módlmy się: Błogosławionej Panny Maryi Przyczyną, niechaj nas, Panie, obroni i do żywota wiekuistego doprowadzi. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Antyfona do Matki Boskiej II

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Błogosławiona Bogarodzico, Maryo, zawsze Panno, Świątnico Pańska, Przybytku Ducha Świętego, Ty Sama jedna bez przykładu podobałaś się Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi.

V. Panno, Tyś przed i po Narodzeniu Syna, niewzruszoną była.

R. Święta Boża Rodzicielko, wstawiaj się za nami.

V. Módlmy się. Maryo, wzorze czystości, ubóstwa i pokory, jakoś Ty od Dzieciństwa chętnie ofiarowała się na Służbę Bożą, a przez to wyniesioną zostałaś do godności Macierzyństwa Syna Bożego, spraw, abyśmy naśladując Ciebie w niewinności Życia, stali się godnymi być Twoimi i Ojca Przedwiecznego dziećmi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Ofiarowanie NMP

 

 

Modlitwa z rozmyślaniem do N. Maryi Panny, w dzień Jej Ofiarowania.

Źródło: Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Z świętą radością przypominamy sobie dzisiaj ów moment Twojego Życia, o Najświętsza Marya Panno! gdy jako Dziecię, według przepisów Starego Zakonu, byłaś Panu przedstawioną, i przez ofiarę odkupioną.

Mile zaiste na Ciebie, jako na Święte Niemowlę, spoglądał wtedy z Wysokości Bóg Wszechmogący, Który Cię do wielkiej godności przeznaczył dla następnych czasów, i łaskawie przyjął te modlitwy i ofiarę, którą Twoi pobożni Rodzice, Joachim i Anna, złożyli za Ciebie.

Ach! gdy już teraz jesteś u Pana, wyjednajże i nam, przez Twoje wstawienie się, Łaskę, abyśmy się i my Bogu podobali, aby serdeczne westchnienia i pokorne prośby pobożnych rodziców za swoimi dziećmi wysłuchał i ziścił dobrotliwie Bóg Miłosierny, iżby odebrawszy chrześcijańskie wychowanie, w Łasce Jego wzrastać i we wszem dobrem pomnażać się mogły! Wyjednaj dla nas wszystkich Łaskę u Boga, abyśmy przez wierne współpracowanie mogli się stać godnymi obietnic Jezusa Chrystusa, i zawsze: w dzieciństwie, młodości i starości, w Jego Łasce zostawać. Amen.

Modlitwa Kościoła Świętego

Boże! Który chciałeś, aby dziś Najświętsza Marya Panna, mieszkanie Ducha Świętego, w Kościele była ofiarowana, spraw łaskawie, prosimy Cię, abyśmy za jej przyczyną stali się godnymi, być Ci przedstawionymi w wiecznym Przybytku Twej Chwały. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

 

Ofiarowanie NMP

 

 

Modlitwa na dzień Święta Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Św. Alfons Liguori)

Źródło: Bądź wola Twoja modlitwy i rozmyślania na wszystkie 1934

O Maryo! Dziecino umiłowana przez Boga, czemuż ja nie mogę Ci ofiarować i poświęcić pierwszych dni życia mojego, jakoś się Ty Panu ofiarowała i poświęciła w świątyni! Lecz niestety! te pierwsze lata są już bardzo daleko ode mnie! Użyłem(am) tego czasu drogiego na służenie światu i zapomniałem(am) o Tobie, słuchając głosu namiętności moich! Że jednak lepiej jest choć późno zacząć Ci służyć, niżeli pozostać na zawsze niewdzięcznym(ą), więc przychodzę dzisiaj do Ciebie ofiarować Ci się na Służbę i poświęcić, przez Pośrednictwo Twoje, Stworzycielowi memu tę resztę dni, które mi jeszcze na życie ziemskie zostają.

Oddaję Ci ducha mego, aby się Tobą bezustannie zajmował, i serce moje, aby Ciebie na zawsze już miłowało. Przyjmij, Panno Najświętsza, ofiarę biednego grzesznika (biednej grzesznicy), błagam Cię o to przez pamięć niewysłowionych pociech, jakich doznałaś, ofiarując się Bogu w świątyni. Wspieraj słabość moją i przez Przemożne Wstawiennictwo Twoje otrzymaj mi u Jezusa Łaskę pozostania Mu wiernym(ą) na wzór Ciebie aż do śmierci, abym przepędziwszy życie na służeniu Ci całym sercem, miał(a) udział w Chwale i wiecznym szczęściu Wybranych. Amen.

 

***

 

 Modlitwa na dzień Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Przez Święte Ofiarowanie Twoje, prosimy Cię wybrana Córko i Służebnico Ojca Przedwiecznego, a Królowo Niebios i ziemi, o Łaskę, abyśmy chętnie dusze nasze, ciało, słabości, pociechy i utrapienia, Bogu ofiarowali, a służąc wesoło w pokoju ducha Panu naszemu, więcej się o Chwałę Jego jako naszą doczesną pomyślność troszczyli. Prosimy też Cię, Najświętsza Panno i Matko, abyś przez wzór i przykład ofiarowania Twego, usposabiając wcześnie serca rodziców ku pobożnemu dzieci wychowaniu, rozwijała chętnie do Służby Bożej powołanie w młodych pokoleniach i przygotowywała je ku umiejętnemu i sumiennemu wypełnianiu wszystkich obowiązków w jakich ich Boża Opatrzność na przyszłość postawi; przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Marya.

Módlmy się. Boże! Który chciałeś, aby dziś Najświętsza Marya Panna, mieszkanie Ducha Świętego, w kościele była ofiarowaną, prosimy Cię, spraw łaskawie, abyśmy się godnymi stali za Jej Przyczyną, być Ci przedstawionymi w Wiecznym Przybytku Twej Chwały; przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Ofiarowanie NMP

 

 

Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi, w dzień Jej Ofiarowania

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Najświętsza Panno, Świątynio Trójcy Przenajświętszej, dziś się Bogu Twemu w kościele jerozolimskim ofiarująca, w trzecim zaraz roku po Narodzeniu zaczynająca służyć Panu nad panami, prawdziwa Służebnico Pańska, oto ja niegodny(a) grzesznik (grzesznica) tyle lat już żyję, a jeszcze i momentu jednego strawionego należycie na Służbie Bożej nie widzę. Dziś wtedy Przykładem Twoim ofiaruję się z duszą i ciałem i ze wszystkim co moje, na służbę wieczną Stwórcy mojemu, już nie chcąc służyć światu, ani ciału, ale Jemu tylko Samemu żyć i umierać pragnę.

Nie innąś miała zabawę w tym kościele, tylko ustawicznie chwalić i kochać Najwyższe Dobro Boga; nie z kim innym tam Twoje było przestawanie i rozmowa, tylko z Bogiem i z Aniołami, z których ręku pokarm brałaś. Niech i ja Matko Najświętsza za Twoją Przyczyną będę pilny(a) w nabożeństwie, gorący(a) w modlitwie! Niech karmię się często i nabożnie Chlebem Anielskim, Bogiem w Sakramencie Utajonym, i niech mam szczęście przyjęcia Go w śmierci godzinę na drogę wieczności! A Ty, Boże, wejrzawszy na Matkę Twoją dziś się Tobie na Służbę oddającą, wejrzawszy na Jej Rodziców, jedyną Córkę mających, a i tę na Służbę Ci ofiarujących, daj mi wielką chęć służenia Tobie,  a potem daj mi zbawienie duszy. Amen.

 

 

Ofiarowanie NMP

 

 

Modlitwy na Święto Ofiarowania się Najświętszej Panny Maryi

Źródła: Wspomożenie wiernych 1856

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Modlitwa pierwsza.

O Maryo! Boga-Rodzico Dziewico! pierwsza w Kościele Bożym Oblubienico! Tyś się tak rozmiłowała w Bogu, Który się pierwej rozmiłował w Tobie: a jak On Tobie się oddał, takeś się Jemu oddała: winszujemy Ci, o Dziecino Święta! o Pani świata! żeś wzgardziła światem, żeś się upodobała Bogu i że się Bóg upodobał Tobie. Winszujemy Ci dlatego, że Ciebie kochamy, i że wraz z Tobą i tak jak Ty Boga kochać chcemy! O Maryo! naucz nas ile warta jest Łaska Boża: abyśmy Jej strzegli i nigdy jej nie utracili, abyśmy, jak Ty na wołanie Boże odpowiadali zawsze ochotnie i wiernie: «Oto idę!»

Modlitwa druga.

O Maryo, Dziecię lube, tak umiłowane od Boga! Jakeś Ty przedstawiła się w świątyni, aby z miłości ku Stwórcy Twemu niezwłocznie i wyłącznie poświęcić się na Chwałę Jego?

Czemuż i mnie nie dano, abym zaofiarować i poświęcić mógł (mogła) pierwociny dni moich na Twoje usługi, o Najmiłościwsza i Najświętsza Pani moja?

Lecz już nie czas na to dla mnie, który(a), na nieszczęście, tyle lat zmarnował(a), służąc światu i moim wymysłom, nie myśląc o Tobie i o Bogu moim. Przeklinam te lata zgubione; szkoda czasu, w którym Cię nie miłowałe(a)m. A że lepiej zdobyć się na coś dobrego, chociaż późno, aniżeli nigdy, otóż, o Maryo, dziś Ci się przedstawiam i wszystek (wszystka) ofiaruję się na usługi na cały czas długi, czy krótki, jaki mi jeszcze na tym świecie pozostaje do przeżycia.

Jak Ty, o Panno Najświętsza, tak i ja wyrzekam się dziś wszystkiego, co stworzone i wyłącznie się poświęcam miłości Stwórcy mojego. Amen.

Modlitwa trzecia.

O Pani i Królowo moja! poświęcam Ci dziś umysł mój, aby mieć zawsze na pamięci miłość, jakiej godną jesteś. Poświęcam Ci dziś język mój, aby chwałę Twoją głosił; serce, — aby Cię miłowało. Przyjmij dobrotliwie, o Panno Przenajświętsza, przyjmij ofiarę, jaką Ci składam, acz nędznym(ą) grzesznikiem(cą) jestem.

Przyjmij ją, proszę Cię, przez tę uciechę niebieską, jakiej doznawało Serce Twoje w chwili, gdyś się zaofiarowała Panu Bogu w świątyni.

A jam się opóźnił(a) w służeniu Tobie, słuszna jest, abym czas stracony wynagrodził(a), podwajając miłość i gorliwość moją.

Potężnym Pośrednictwem Twoim, o Matko Miłosierdzia, wspieraj wątłość moją, a otrzymaj dla mnie u Twego Jezusa wytrwałość i siłę pozostania Ci wiernym(ą) aż do śmierci, abym służąc Ci w tym życiu, dostał(a) się do Nieba, dla wychwalania Cię tam na wieki. Amen.

Modlitwa czwarta.

Maryo! Przenajświętsza Dziewico, Która poznawszy iż było Wolą Boską, abyś wszystko opuściła i Bogu oddała się wyłącznie na Służbę, wszystkiegoś odstąpiła bez wahania się i obrałaś stan do którego Cię Bóg powoływał, daj nam prosimy Cię, o Pani nasza! gdy jaki stan w życiu obierać będziemy, abyśmy nie wedle ludzkich widoków go obierali, lecz zgodnie z Wolą Boga naszego; daj nam, abyśmy rozpoczynając każdą sprawę ważniejszą, najpierw Boga się poradzili, a potem wiernie wypełniali Natchnienia Ducha Świętego, Matko Dobrej Rady, daj nam we wszystkim iść za Radą, i Przykładem Twoim, abyśmy zawsze nie to co nam, ale co Bogu miłe spełniając ochotnie na ziemi, w Niebie u Nóg Twoich Świętych za to Ci dziękowali, o Pani i Wspomożycielko nasza! Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023