Św. Wawrzyniec

(10 sierpnia)

 

 

 

 

Litania do Św. Wawrzyńca, Męczennika, szczególniejszego Patrona od ognia

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya! Módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święty Wawrzyńcze, Męczenniku,

Święty Wawrzyńcze, Obrońco Wiary Świętej Katolickiej,

Święty Wawrzyńcze, Lewito rzymski Sykstusa Papieża,

Święty Wawrzyńcze, Diakonie najniewinniejszy,

Święty Wawrzyńcze, Kolumno stateczności nienaruszona,

Święty Wawrzyńcze, Laurze w cierpliwości zawsze zielony,

Święty Wawrzyńcze, Towarzyszu Św. Szczepana Lewity,

Święty Wawrzyńcze, Ekonomie sierót ubogich,

Święty Wawrzyńcze, Obrońco wdów osieroconych,

Święty Wawrzyńcze, Czystych panien obronicielu,

Święty Wawrzyńcze, Jałmużniku skarbów kościelnych,

Święty Wawrzyńcze, Pelikanie krwią męczeńską płynący,

Święty Wawrzyńcze, Zwycięzco srogich tyranów,

Święty Wawrzyńcze, Wodzu dusz Chrystusowych,

Święty Wawrzyńcze, Wspomożycielu dusz w Czyśćcu zostających,

Święty Wawrzyńcze, Perło najdroższa miasta rzymskiego,

Święty Wawrzyńcze, udzielający Ciała i Krwi Chrystusowej przy Ołtarzu,

Święty Wawrzyńcze, Krzaku ogniem Miłości Boskiej gorejący,

Święty Wawrzyńcze, Źródło żywe pragnących Boga,

Święty Wawrzyńcze, Feniksie z prochu i ognia w Niebo wlatujący,

Święty Wawrzyńcze, porcjo Jezusa na ruszcie pieczona,

Święty Wawrzyńcze, od głodu, ognia, powietrza i wojny szczególny Patronie,

Święty Wawrzyńcze, Tarczo od strzał Gniewu Bożego,

Święty Wawrzyńcze, od ognia piekielnego wybawiciela,

Święty Wawrzyńcze, Chorych w gorączkach i upałach jedyna ochłodo,

Święty Wawrzyńcze, jedyny miejsca tego od ognia Patronie,

Święty Wawrzyńcze, Towarzyszu Wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Święty Wawrzyńcze, Męczenniku.

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Daj nam, prosimy Cię, Wszechmogący Boże! grzechów naszych płomienie ugasić, któryś Błogosławionemu Wawrzyńcowi udzielił mąk swoich zapały zwyciężyć. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

Św. Wawrzyniec

 

 

Modlitwa w dzień Św. Wawrzyńca Męczennika

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Boże! Który niezwyciężonym Świętego Wawrzyńca w cierpieniu dla Ciebie męstwem nie mało wierzących utwierdziłeś, wielu niewiernych pogan nawróciłeś, i samych jego zatrwożyłeś morderców: niechże mi będzie ten jego przykład zawstydzeniem codziennych niecierpliwości moich, i pobudką do cierpienia przykrości wszelkich w życiu moim. Już ci się teraz nie mam obawiać kajdan, więzienia, ognia, żelaza, i innych męczeństwa okrutności, ale mi się zawsze potrzeba lękać okrutnych mąk za grzechy moje: ustały w prawdzie okrutniejsze prześladowania od nieprzyjaciół Wiary, lecz nie ustają nigdy czart, świat i ciało walczyć przeciwko duszу mojej. Ach! jak często ciż moi nieprzyjaciele wzniecają we mnie przyrodzonej skłonności i pożądliwości mojej ognie, które mnie łatwo głownią piekielną uczynić mogą, zmiłuj się nade mną, Boże, a pomóż mi wszystkie grzechowe podniety stłumić, jakoś dopomógł Wawrzyńcowi Świętemu okrucieństwa upały przezwyciężyć. O Święty Męczenniku na kracie żelaznej rozciągniony, i upieczony! pobożność wiernych ma Cię za Patrona w niebezpieczeństwach ognia doczesnego: racz też i mnie przed Bogiem zastępować od niego, ale tym bardziej od wiecznego, z którym porównać się nie może ten, co cię palił i pożerał. A jako gdy w nim gorzało ciało twoje, topniała także i dusza twoja w najgorętszej Miłości Boskiej: uprośże mi jej tyle, ile mi jej potrzeba do należytego kochania Boga, do żałowania za grzechy moje i do zasłużenia na żywot wieczny. Amen.

 

 

Św. Wawrzyniec

 

 

Modlitwa w dzień Św. Wawrzyńca Męczennika II

Źródło: Jezus Marya Józef książka do nabożeństwa, Warszawa 1901

Święty Wawrzyńcze, ukochany nasz Patronie, przychodzimy dziś do Ciebie z wieloma prośbami. Najpierw, uproś nam żywą wiarę i przywiązanie do niej, abyśmy unikali podszeptów i namów złośliwych ludzi, pragnących zaszczepić między nami niedowiarstwo i przytępić miłość Boga i bliźniego, uproś nam, abyśmy słuchali głosu Pasterzy, których nam Bóg za przewodników posyłać raczy; uproś nam zamiłowanie do czystości obyczajów i pobożności prawdziwej. Wreszcie oddal od nas lenistwo i oziębłość w Służbie Bożej. Niechaj dla Boga i dla zbawienia duszy będziemy gotowi ponosić prześladowania wszelkie przykrości, pamiętając o tym, że im więcej dla Jezusa ponosić będziemy, tym nas większa i obfitsza czeka nagroda w Niebie. Amen.

O Boże, któryś Świętemu Wawrzyńcowi dopomógł męki okrutne zwyciężyć, daj i nam, prosimy Cię, grzechów naszych płomienie ugasić, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Wawrzyniec

 

 

Modlitwa w dzień Św. Wawrzyńca Męczennika III

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Święty Wawrzyńcze przykładem Sykstusa Papieża do męczeństwa tak mocno zachęcony, żeś się sam z nim na męki prosił i wydzierał, jakoż pragnienia twego skutek otrzymałeś, kiedy po biciu okrutnym skazany jesteś na bolesny rodzaj śmierci, gdyś na kracie rozpalonej pieczony jest, co z wielką ochotą i cierpliwością znosiłeś jako prawdziwy Żołnierz Chrystusowy. Proszę Cię, Święty Diakonie, uproś mi u Boga cząstkę cierpliwości twojej wtenczas, kiedy mi zapalczywość Boska za grzechy moje pogrążą, albo próbuje statku mego. Nie mogę z tobą na kracie goreć, ale z twoją przyczyną niech goreję ogniem Miłości Boskiej, i będę wonnym kadzidłem przed Majestatem Jego. Dał Ci Bóg za takie okrucieństwo zniesione ten przywilej, że dusze wiernych z ogniów czyśćcowych wybawiasz, wybaw i teraz za moją niegodną prośbą te, które są od wszystkich opuszczone, i te, których wyzwolenie będzie z większą Chwalą Boską, a po tym zgonie życia mego i moją też duszę, Święty Męczenniku wybaw od upałów czyścowych. Co wszystko daj mi, Jezu Chryste, Kapłanie Najwyższy dla Diakona Twego Wawrzyńca przez okrutne męki jego i Twoje. Amen.

 

 

Św. Wawrzyniec

 

 

Modlitwa w dzień Św. Wawrzyńca Męczennika IV

Źródło: Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

O Święty Męczenniku, za Wiarę Chrystusa na kracie żelaznej upieczony! Pobożność wiernych ma Cię za Patrona w niebezpieczeństwach ognia doczesnego, racz też i mnie przed Bogiem ratować od niego, a tym bardziej od wiecznego z którym się porównać nie może ten, co Cię palił i pożerał. A jako gdy w ogniu gorzało Ciało Twoje, topniała także i dusza Twoja, w najgorętszej Miłości Boskiej: uprośże mi jej tyle, ile mi jej potrzeba do należy tego kochania Boga, do żałowania za grzechy moje, i do zasłużenia na żywot wieczny. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *