Najświętszy Sakrament

Nabożeństwo wynagradzające na oktawę Reparacyjną

 

 

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

 

 

 

 

Uwagi o czasie i sposobie odbycia tego Nabożeństwa.

Uwaga I.

Od wigilii tłustego Czwartku (tj. środy) aż do Popielca, odbywa się Oktawa Reparacyjna przeznaczona na wynagrodzenie zniewag Panu Bogu wyrządzonych. Należy przeto w tych dniach przejąć się duchem wynagradzania, pragnąc wynagrodzić Panu Bogu, o ile nieudolność ludzka pozwoli, to wszystko, co niedowiarstwo i bezbożność, świętokradztwo i obojętność wyrządzają Mu od wieków, a szczególnie w tych czasach, a najbardziej w tych dniach rozpusty; w tym celu wypada przeczytać jaki ustęp lub rozmyślanie odpowiednie do tego.

Uwaga II.

Jeżeli więcej osób ma udział w tym nabożeństwie, mogą rozbierać losem między sobą kartki, na których są napisy w jakim charakterze każdy ma to wynagrodzenie dopełnić, według następującej formy:

 1. Dusza Oblubienica Przenajświętszego Sakramentu, wynagradzać Mu będzie za wszystkie zniewagi wyrządzone Mu w tej Tajemnicy.
 2. Dusza Reparatorka, wynagradzać Mu będzie wszystkie bluźnierstwa i przestępstwa trzech pierwszych Przykazań Boskich.
 3. Dusza Adoratorka, wynagradzać Mu będzie za wszystkie nie uczczenia i zaniedbane pokłony.
 4. Dusza Ofiara Dziękczynienia, wynagradzać Mu będzie za wszystkie niewdzięczności ludzkie.
 5. Dusza współbolejąca z Zbawicielem, będzie współboleć nad nieczułością świata względem Niego.
 6. Dusza Pocieszycielka, będzie pocieszać Zbawiciela w Jego smutku i opuszczeniu.
 7. Dusza Ofiara Przebłagania, będzie Go przebłagiwać za grzechy ludzkie.
 8. Dusza Ofiara zadość czynienia, będzie obiecywać Zbawicielowi zadość czynić, za wszystkie zniewagi przez pobożnych wyrządzone.
 9. Dusza Ofiara wynagrodzenia, będzie się ofiarowywać na wynagrodzenie za przestępstwa Boskich Przykazań, i za zniewagi Tajemnicy Przenajświętszego Sakramentu.
 10. Dusza Ofiara pokuty i poświęcenia, poświęcać się będzie na wszystkie pokuty i kary należne grzesznikom.
 11. Dusza Ofiara błagalna, błagać będzie miłosierdzia nad grzesznikami i nad całym światem.
 12. Dusza Ukrzyżowana z Chrystusem, będzie dźwigać krzyż Jego na drodze krzyżowej.

Oprócz tych kartek można i inne kartki dodać, byle każda była odmienną według liczby osób, a nie więcej, np. Dusza ukryta z Zbawicielem; Czuwająca z Zbawicielem; Pogrzebiona z Panem; Uczennica Pańska; Służebnica Pańska; Niewolnica Pańska; Towarzyszka Pańska; Powiernica Pańska; Przyjaciółka Pańska; własność Pańska; itd.

Uwaga III.

Przez cały ten tydzień reperacyjny godzinki o Obliczu Pańskim rozpoczynają się od następujących wierszy:

V. Odłączył nas Pan i wezwał przez Łaskę Swoją.

R. Abyśmy wynagradzali zelżywości tronu Chwały Jego.

V, Panie, nie czyń nam według grzechów naszych.

R. Ani oddawaj nam według nieprawości naszych.

V. Święta Matko, spraw, prosimy, niech z Jezusem współcierpimy i wynagradzamy.

R. Boleść Serca Syna Twego, od bezbożnych zelżonego, racz podzielić z nami.

Po zmówieniu zaś: „Przenajświętszej a nierozdzielnej Trójcy…”, mówić się będzie:

V. Racz nie pamiętać, Panie, na występki nasze albo rodziców naszych.

R. I racz nas nie karać za grzechy nasze.

V. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu.

R. A nie bądź na nas zagniewany na wieki.

Uwaga IV.

W tymże czasie, ile razy usłyszy się uderzenie zegara, należy w duchu przynajmniej adorować Przenajświętszy Sakrament, nagradzając innych ludzi w tym zaniedbaniu.

 

 

PIĄTEK PRZED NIEDZIELĄ ZAPUSTNĄ – UROCZYSTOŚĆ OBLICZA PAŃSKIEGO.

Stacja przed Obliczem Pańskim.

 

Hymn (Mel. Serce Najsłodsze Tobie Niebo całe)

 1. Twarzy Najświętsza! Tobie Niebo całe, * Bez przerwy składa pieśni uwielbienia, * I my Twe dzieci wznosim Tobie chwałę, * Tyś dla nas źródłem życia i zbawienia.
 2. Twarzy Najświętsza z Ciebie zawsze tryska, * Krew Przenajdroższa, co grzechy zmazała, * Cierniowy wieniec w koło Ciebie ściska, * Nasza go ręka, złość nasza splatała.
 3. Twarzy Najświętsza! Twa głęboka Rana, * Że Ty nas kochasz tak wymownie woła, * Ach Miłość Twoja z niczym niezrównana, * Czyjaż oziębłość oprzeć się jej zdoła.
 4. Twarzy Najświętsza! Twoje Łzy rzęsiste * Świadczą jak srogo cierpisz nad grzchami * One to wiodą dusze wierne, czyste, * Do wynagradzania serca swego łzami.
 5. Twarzy Najświętsza!  boleści świątnico, * Z Ciebie nadzieja na ziemię płynie, * Ty dla nas grzesznych pociechy krynicą, * Wśród kar grożących na tej łez dolinie.
 6. Twarzy Najświętsza! rzuć okiem litości * Na Twoje sługi i weź je w obronę.* Oto błagamy Twojej Łaskawości, * Przez Twoją Matkę Przebłogosławioną. Amen.

 

 

Litania o Najświętszym Obliczu wyjęte z Pisma Świętego

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, który postać sługi przyjąłeś,

Jezu, który z ludźmi rozmawiałeś,

Jezu, któryś płakał nad Jerozolimą,

Jezu, którego Oblicze zajaśniało jako słońce,

Jezu, przy modlitwie na Oblicze upadający,

Jezu, którego Oblicze krwawym potem oblane,

Jezu, zdradzony pocałunkiem Judasza,

Jezu, policzkowany przez podłego sługę,

Jezu, Oblicze zasłonione mający,

Jezu, na Obliczu zeplwany,

Jezu, na Obliczu biczowany i poraniony,

Jezu, cierniem ukoronowany,

Jezu, trzciną w Głowę bity,

Jezu, przed którego Obliczem cała ziemia milczy,

Jezu, który okazujesz Oblicze Swoje w Przybytku Twoim,

Jezu, przed którego Oblicze zanosimy prośby nasze,

Jezu, od którego Oblicza wyczekujemy miłosierdzia,

Jezu, przed którego Obliczem nie są tajne drogi nasze,

Jezu, przed którego Obliczem góry ustępują,

Jezu, który nie odwróciłeś Oblicza Twego od plwających,

Jezu, który bijącym Cię nadstawiałeś policzki,

Jezu, miany za trędowatego,

Jezu, na którego Oblicze spoglądamy z zachwytem,

Jezu, którego Oczy widzą złe czyniących,

Jezu, który rozjaśniasz Oblicze Swoje nad nami,

Jezu, którego Głowa jest złotem najczystszym,

Jezu, którego Usta wydają mirrę najwyśmienitszą,

Jezu, na którego Ustach przebaczenie jest rozlane,

Jezu, w Oczach którego Niebiosa nie są czystymi,

Jezu, którego Oczy są świadkami łez naszych,

Jezu, którego Oblicze jest rozkoszą sprawiedliwych,

Jezu, którego Oczy patrzą na potrzeby ubogich,

Jezu, którego Oczy zwrócone są na bojących się Ciebie,

Jezu, którego Oczy zwrócone są na sprawiedliwych,

Jezu, którego Oczy spoglądają na wiernych tej ziemi,

Jezu, którego Oczy jako oczy gołębicy,

Jezu, którego Oczy są jako lampa płonąca,

Jezu, którego Oczy są jako płomień gorejący,

Jezu, którego Oczy są jaśniejsze niż słońce,

Jezu, który zwracasz Oczy Swoje na kochających Ciebie,

Bądź nam miłościw, odpuść nam, Jezu!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu!

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu!

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiekuistego,

Przez Tajemnicę Świętego Wcielenia Twego,

Przez chwalebne Przemienienie Twoje,

Przez Łzy Twoje,

Przez Krwawy Pot Twój,

Przez policzkowanie Twoje,

Przez koronę cierniową,

W Dzień Sądu Twego,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu!

Abyśmy umarłszy dla grzechu, żyli dla sprawiedliwości,

Abyśmy jakoś Ty cierpiał na Ciele, tą myślą ciągle byli uzbrojeni,

Abyśmy Ciebie Ukrzyżowanego nade wszystko poznać się starali,

Abyśmy stawszy się towarzyszami cierpienia Twojego, zasłużyli podzielać w Niebie z Tobą Radości Twoje,

Spraw, Panie! abyśmy w Niebie twarzą w twarz Ciebie oglądali,

Synu Boży,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Od Oblicza Gniewu Twego, Boże! strwożona jest ziemia cała, jednak o Panie Boże nasz! okaż nam Miłosierdzie i nie zatracaj nas ostatecznie, ale okaż nam Oblicze Twoje, a będziemy zbawieni.

V. Niech Bóg powstanie, a niech się rozproszą nieprzyjaciele Jego.

R. A niech pierzchną wszyscy, którzy Go nienawidzą od Oblicza Jego.

V. Módlmy się: Daj nam, prosimy, Wszechmogący i Miłosierny Boże! żebyśmy, oddając cześć Oblicza Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, a Pana naszego, w Męce za grzechy nasze oszpeconemu, kiedyś jaśniejące w Chwale Niebieskiej oglądać Je wiecznie zasłużyli. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Akty wynagradzania za przestępstwa trzech Pierwszych Przykazań

O Przenajświętsze Oblicze Pana naszego, znieważane ciągle przez grzeszników, oto my niegodne dzieci Twoje, pobudzeni Miłością Twoją, przychodzimy dziś zaofiarować Tobie nasze nędzne wynagrodzenia za przestępstwa trzech Pierwszych Przykazań Twoich, aby połączone z Twymi wynagrodzeniami posłużyły na zadośćuczynienie Sprawiedliwości Twojej, i pozyskanie Miłosierdzia dla świata, a mianowicie:

Za przestępstwa Pierwszego Przykazania Twego w umyśle i w sercu przez niedowiarstwo, zuchwalstwo i roztrząsanie Prawd Wiary, —

Po każdym wezwaniu należy powtarzać:

Pragniemy wynagradzać Ci, Panie!

 

Za różne zbrodnie pogan ku wzgardzie Religii i Kościoła Twego, —

Za zniewagi wyrządzane Ci w kościołach Twoich przez obieranie ich na miejsce zbrodni, czy to samobójstwo, czy to innych haniebnych uczynków, —

Za przestępstwa Drugiego Przykazania, usty, przez bluźnierstwa i szyderstwa z Tajemnic Świętych przeciw Tobie miotane, —

Za zniewagi wygłaszane w pismach publicznych, w księgach bezbożnych po całym świecie na zgubę dusz rozrzuconych, —

Za zniewagi wyrządzane Twemu Najsłodszemu Sercu tak szyderstwy jak i wzgardą Twej Miłości, —

Za zniewagi wyrządzane Twemu Przenajświętszemu Obliczu, codziennie plwocinami bluźnierców obrzucanemu, —

Za zniewagi wyrządzane Ci w osobie Ojca Świętego, przez wszystkie naigrawania się z Ciebie w nim, —

Za przestępstwa Trzeciego Przykazania, to jest za gwałcenie niedzieli i dni świątecznych przez ciężkie roboty i targi, —

Za pijaństwo i rozpusty w tych dniach popełniane, —

Za mnóstwo innych skrytych i nam nieznanych zelżywości, —

Łączymy się w tym celu z zasługami Przenajświętszej Maryi Panny i przez Jej Serce, —

Łączymy się z Twoim własnym Sercem i przez Jego uczucia i przez boleści Twej Męki i przez Oblicze Twoje, —

 

 

Uwielbienia ku czci Przenajświętszego Oblicza

Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus!

Niech będzie błogosławione Święte Oblicze Jezusa!

Niech będzie błogosławione Święte Oblicze, w Majestacie i piękności niebieskich rysów Swoich;

Niech będzie błogosławione Święte Oblicze w każdym słowie, które z Ust Jego Boskich wychodzi!

Niech będzie błogosławione Święte Oblicze w każdym spojrzeniu Jego Boskich Oczu!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w Swoim Przemienieniu na Taborze!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w trudach Swojego Apostolstwa!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w krwawym pocie Swego Konania!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w upokorzeniach Męki Swojej!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w boleściach Swojej Śmierci!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w Chwale Swego Zmartwychwstania!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w blasku światła wiekuistego!

 

 

Strzała złota

Niech będzie zawsze chwalone, błogosławione, kochane, czczone i wysławiane Przenajświętsze, Przebłogosławione, najczcigodniejsze, a tak bardzo zapoznane, najniewymowniejsze Imię Boże, w Niebie, na ziemi i pod ziemią, przez wszystkie stworzenia, wyszłe z Rąk Boskich i przez Najsłodsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.

 

 

Hymn (Mel. Serce Najsłodsze Tobie Niebo całe)

 1. Twarzy Najświętsza! Ty nasze zbawienie, * Na ten świat cały grzechami zmazany, * Rzuć Miłosierne litosne spojrzenie, * Ulecz nim ciężkie grzechów naszych rany.
 2. Twarzy Jezusa, która pośród Męki * Tyle poniosłaś wzgard i zelżywości, * Niesiem dziś Tobie cześć, chwałę i dzięki, * By Ci nagrodzić ciężkie ludzkie złości.
 3. Twarzy Najświętsza! Tyś jest słońcem Łaski * Skruchy, miłości promienie rozlewasz, * Grzesznym, błądzącym spuszczasz Niebios Łaski, * Na to wygnanie światła potok zlewasz.
 4. Twarzy Najświętsza! zmiłuj się nad nami, * I Miłosierdzie u Ojca wyjednaj, * A Boską Mocą, swymi Zasługami, * Grzesznych na wieki z Bogiem ich pojednaj.
 5. Racz błogosławić dzisiaj dzieciom Twoim * Przejmij ich serca duchem nagradzania, * Pomnóż ich w liczbie, wzmacniaj Duchem Twoim * By mogli służyć do dusz Twoich zbawienia.
 6. Twarzy Najświętsza! na ziemi i w Niebie, * Niech wszystkie serca wiecznie chwalą Ciebie. * Broń nas i nawróć, rządź nami wszechwładnie, * Ze czcią przed Tobą niech świat cały padnie. Amen.

 

 

Krótkie rozmyślanie

O wynagrodzeniu za opuszczenie Pana Jezusa.

Rozciągałem ręce moje przez wszystek dzień do ludu niewiernego (Ks. Iz. 65, 2). Jakiż to tłum na ulicach wielkich miast; ile zebrania na miejscach publicznych i w pałacach bogaczów świata! Wchodzę do świątyń Twoich, Jezu mój! Ty rozdajesz dobra niebieskie, pociechy serca, a znajduję Cię samotnego… Wszakże drzwi Twoje każdej godziny wszystkim są otwarte, i przystęp do Ciebie łatwy… nie narzucasz, jak bogacze ziemscy żadnych przepisów, zbliżającym się do Ciebie: owszem, wzywasz nas, wołasz, zapraszasz, dzień i noc wyciągasz ręce do tych nędznych szaleńców, którzy żebrzą u świata radości i pociechy. Wołasz do nich, lecz Głosu Twego nie usłyszą wśród gwaru swych namiętności. Owszem biegną za nimi: a Ty, Panie, mieszkasz samotny na Ołtarzach, bez uwielbienia, bez czcicieli i przyjaciół!

Wiem, że niektóre dusze pałają Miłością Twoją, jako lampy jasne i gorące, otaczają Twe przybytki z połączoną żarliwością, w każdej każdej godzinie dnia i nocy składają Ci hołdy czci i miłości; lecz jakże ich mało niestety! W porównaniu z tak wielka liczbą dusz, goniących za światem i marnościami jego. Ach, z całego serca, Boże mój! łączę się z tymi, którzy Ci wynagradzają owe zniewagi; zalicz mnie do nich, choć tego szczęścia nie warta dusza moja. Niech nie mam pociechy ani spokoju dla tej bolesnej myśli, żeś Ty, Panie mój, w Sakramencie Miłości, samotny i opuszczony w tylu świątyniach; niech Ci wiernie towarzyszę sercem i najczulszą miłością przez wszystkie dni życia mojego.

Maryo! Serce Twoje cierpi i boleje, patrząc na niewdzięczność ludzi, na samotność i opuszczenie na ziemi Boskiego Syna Twojego! O! bądź Mu Towarzyszką we wszystkich miejscach, gdziekolwiek to najświętsze Serce na próżno się wyniszcza dla Miłości ludzi. Oświeć, wzrusz i zapal te nędzne dusze; zgromadź je wszystkie u Stóp  tych Przybytków Miłości.

 

Następnie trzy razy:

V. Przepuść, Panie! przepuść ludowi Twemu.

R. A nie bądź na nas zagniewany na wieki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024